Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İMAM ÖNDERLİĞİNDE CAMİ MERKEZLİ DİN EĞİTİMİ Nazif Yılmaz

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İMAM ÖNDERLİĞİNDE CAMİ MERKEZLİ DİN EĞİTİMİ Nazif Yılmaz"— Sunum transkripti:

1 İMAM ÖNDERLİĞİNDE CAMİ MERKEZLİ DİN EĞİTİMİ Nazif Yılmaz
Din Eğitimcisi Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü

2 CAMİ İMAMININ KENDİSİNİ YENİLEMESİ VE GELİŞTİRMESİ

3 GİRİŞ “Allah sizi hiçbir şey bilmez bir halde annelerinizin karnından çıkardı. Size kulaklar, gözler ve kalpler verdi…” Nahl Sûresi, 78. ayet

4 Peygamberimizin şahsında insanoğlundan “De ki Rabbim ilmimi artır
Peygamberimizin şahsında insanoğlundan “De ki Rabbim ilmimi artır!” duasına devam etmesinin istenmesiyle insanın devamlı bilginin peşinde olması, duygusal motivasyonunu ihmal etmeden bilgisini artırması emredilmektedir. Tâhâ Sûresi, 114. ayet.

5 Cami imamı, vazifesinin sorumluluğunu her an hisseden, niyetine göre sonuç alacağını bilen ve kendini her an yenileyen biridir. Çünkü o bilir ki “mesleğinde kendini yenilemeyen kendinden yer.”

6 PEYGAMBERLER VE TOPLUMLARI Cami imamı, tarih boyunca insanlığın eğitimcisi olmuş örnek insanları ve onların öğretim-eğitim yöntemlerini okur, inceler ve örnek alır. Bu konuda öncelikle tüm insanlığın imamları ve muallimleri olan peygamberleri tanımaya çalışır.

7 Cami imamı, vazifesindeki uygulamalarını ve mesleki tecrübelerini sonraki nesillere aktarır. Bu şekilde mesleğe yeni başlayacak olan din görevlilerine yol gösterir. “Hizmet günlüğü ya da yıllığı” Hazırlamayı düşünmez misniz?

8 BİRBİRİMİZE SAYGI Cami imamı, cemaatiyle çok güzel bir iletişim kurar. Cemaatiyle, dernek yetkilileriyle ve görevde bulunan meslektaşlarına kadar herkesle iyi geçinmeye, gönüllerini alıp hal ve hatırlarını sormaya dikkat eder. Bir gönül almanın manevi getirilerinin ne kadar çok önemli olduğunu bilir. Şüphesiz, din görevlileri birbirlerine saygılı olmalı, onurunu korumalıdır ki halk da onlara daha saygılı davransın.

9 ÇEVREMİZDEKİ İNSAN KAYNAKLARIndan yararlanmak
Cami imamı, din hizmetlerinde bulunan görevliler, İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri ile irtibat kurulmalı. Aynı topluma din eğitimi ve din hizmeti veren bu insanların bilgi ve tecrübe paylaşımlarını önemsemelidir.

10 BİRBİRİMİZDEN YARARLANMAK
Meslektaşlarımızla din hizmetlerinde toplam kalite düşüncesinden hareketle imamlar, kurs öğreticileri, vaizlerle bilgi, tecrübe ve örnek uygulamalar paylaşım/çalışma “Ortak Akıl” toplantıları yapılabilir. Resmiyetten uzak Arkadaşlarımızın bilgi, tecrübe ve ürettiklerini almaktan da kaçınmadan, Meslektaşlarımızın bizimle ilgili gözlemlerde bulunmalarını ve eleştirmelerini de isteyerek…

11 «OKU» EMRİNİ KENDİMİZE TEBLİĞ ETMEK
Öncelikle mesleki alanında sonra da tarih, edebiyat, sosyoloji, psikoloji, pedagoji ve din eğitimi gibi sosyal bilimler alanında ciddi okumalar yapılmalıdır. Cami imamının “Mesleki okumalar” diyebileceğimiz bu çalışması zorunlu olmaktan çok gönüllü bir çalışma olarak algılanmalı ve yaklaşım tarzı da öyle olmalıdır.

12 ÖNCE «OKU» HİTABIYLA BAŞLAYAN KİTABI OKUMAK…
Anlama ve tefekkür merkezli Kur’an okumaları: Kur’an-ı Kerim’in her bir sayfası için bir defter sayfası tahsis edilir. Fatiha suresinden başlayarak meal ve tefsir yardımıyla bilinmeyen kelimelerin Arapçası-Türkçesi defterin üst kısmına yazılır ve ayetin anlamı üzerinde tefekkür edilir.

13 Derinlemesine okumalar
Konu merkezli, sûre merkezli ya da seçilen ayet grupları merkezli derinlemesine Kur’an okuyuşları yapılabilir. Kur’an fihristleri yardımıyla veya konularına göre Kur’an meali ve tefsirleri yardımıyla belirlenen konular üzerinde çalışmalar yapılabilir.

14 Ailecek Okumak Aile fertlerinin katıldığı aile meclisi oturumlarında ailenin her bir ferdinin görüşünün alınabileceği tefsir okumaları yapılabilir. Ayetlerden güncel değerler çıkarıp yorumlaması yapılabilir. Ya da «Hadis Okumaları» yapılabilir.

15 Meslektaşlarla Okumak birbirimizi geliştirelim
Meslektaşlarla Kur’an üzerine çalışmalar yapılabilir. Belirli periyotlarla program dahilinde belirli bir disiplinle bir araya gelerek yapılan bu çalışma farklı yorumların da öğrenilmesi için bir fırsat olacaktır. Mü’min iki el gibidir.

16 Karakter Merkezli Okumak
Öncelikle inanç ve ahlak değerlerimizi konu edinen ayetlerin tespiti yapılır. Hayatımıza yön vermesi, işaret levhası olması ya da günlük hayatta çok karşılaştığımız olaylarda bize bakış açısı vermesi için bazı ayetler seçilir. Seçilen bu ayetler okunarak ya da ezberlenerek anlamı üzerinde tefekkür edilir. Her konuda en fazla üç ayet olabilir.

17 Kur’an Metni Yazmak Fatiha suresinden başlayarak her gün imkan nisbetince yazmak ve yazılan ayetleri anlamaya çalışmak… Kur’anla hemhâl olmak, Kur’an’la meşgul olmak... Eller yazarken zihinler ve gönüller anlamın aydınlığında Rabbimize kulak verecektir.

18 DİN EĞİTİMİ HİZMETLERİ
CAMİ MERKEZLİ DİN EĞİTİMİ HİZMETLERİ

19 HEDEF KİTLE Cami eğitiminin kapsamını cami ile irtibatı olan muhatap kitleye göre beş ana başlık etrafında inceleyebiliriz: Çocuklar Gençler Yetişkinler Kadınlar Yaşlılar

20 ÇOCUKLAR

21 FİDAN YETİŞTİRMEK Birinci derecede cami eğitiminin kapsamına giren ve cami ile irtibatı en çok kurulması gereken muhatap kitle çocuklardır. Çünkü onlar geleceğimizdir. “Cemaat bekleme, cemaatini yetiştir”

22 CAMİ KİTAPLIĞI Camilerde çocukların diliyle yazılmış, milli, dini ve manevi değerleri işleyen çocuk kitaplıkları veya kütüphaneleri kurulabilir.

23 MİNARE GÖLGESİNDE OYNAMAK
Avlusu uygun olan camilerin yanına veya yeni inşa edilen camilerin yanına çocuk parkları ve oyun alanları yapılabilir.

24 SÜREKLİ EĞİTİM Camilerde yaz kurslarının dışında hafta sonları da çocuklar için din eğitimi programları olabilir.

25 ÇOCUK BULUŞMALARI Belirli aralıklarla çocuklara özel programlar yapılabilir. Bu programlara sadece çocuklar davet edilmeli ve çocuk gezileri yapılarak sosyal kültürel etkinliklere ağırlık verilmelidir. BG

26 GÖNÜL DİLİ Cami imamı, din eğitimi, genel pedagoji ve çocuk psikolojisi ile ilgili bir program dahilinde belirli seminerlere katılmalı veya bu alanda kitaplar okumalıdır. DİLİNDEN ANLAMAK

27 EĞİTİM DESTEĞİ Şartları uygun olan camilerde “etüt merkezleri” kurulabilir, çocukların okul derslerini düzenli olarak yapabilecekleri imkanlar sağlanabilir. Çiftçiler

28 Başımı okşayasın diye…
Değer vermek Yakından ilgi göstermek İkramlarda bulunmak Camiye alınmak Camiden kovulmak Başımı okşayasın diye…

29 GENÇLER

30 Peygamberimiz ve gençler Camilerimiz, biz ve gençler
Bir mukAYESE Peygamberimiz ve gençler Camilerimiz, biz ve gençler

31 FIRSAT EĞİTİMİ Cami imamlarımız “Gençlik ve Cami” konulu etkinliklerle mahallelerinde gündemler oluşturmalıdır.

32 MUHATABI ANLAMAK Cami imamı, maddi ve mânevî buhranlar içinde bulunan temiz kalplerin ve sîmaların gönül doktoru olmalıdır. Lisanından dökülen cümleler ve gözlerinden yansıyan heyecan hasta kalplere şifa olmalı, gönlü incinen, yüreği burkulan, düşünce dünyası altüst olan istikbâlin büyük insanları, gönül doktoru imamların yanında dertlerine şifa bulmalıdırlar.

33 Herkes dinlenilmek ister
Gençlerin duygularını ve düşüncelerini anlamaya çalışmalı, onlarla empati kurmayı onlara bir bilgiyi vermekten daha çok önemsemelidir. Çünkü gençlere anlatılmak istenenler aslında onların anlaşılmasında gizlidir. Siz Dinlemezseniz

34 Ruh ilâhî bir sIRDIR Cami imam ruh insanıdır, nefisleri terbiye etmeye, ruhları olgunlaştırmaya çalışır. Onun için ruhları iyi tanımalıdır. Sûretlerin farklılığı kadar sîretler ve ruhların da farklı olduğunu bilmelidir. Bu sebeple, gençlerin yaşadığı ortamı ve aldığı kültürü anlamaya çalışmalı, onların kullandığı dili çözmek için gayret etmelidir. Nimetullah Hoca

35 ANLADIĞINIZ KADAR ANLAŞILIRSINIZ
Onların içinde bulunduğu sosyal ve kültürel çevreyi, yetiştiği aile ortamını, zihnen ve kalben beslendiği kaynakları bilmeyen, bu kaynaklardan neden ve nasıl beslendiğini araştırmayan cami imamının gençlerin dilini anlaması ve onunla sağlıklı iletişim kurması, verdiği mesajların yerini bulması mümkün değildir.

36 Gençleri anlamak için okumak
Bu nedenle gençlik üzerine okumalara ve araştırmalara vakit ayırmalı, meslektaşlarıyla paylaşımlarda bulunmalıdır. Burada İslam’ın ilk neslinin çoğunluğunun gençlerden olduğunu, Efendimiz (s.a.v.)’in etrafında gençlerin nur hâlesi oluşturduğunu unutmamak gerekir.

37 usandIRMADAN Cami eğitiminde gençlere ve çocuklara kısa ve öz temel dini bilgilerin verilmesi amaçlanmalı onları camiden uzaklaştıracak ağır müfredat ve derslerden kaçınılmalıdır. Yağmurlu Cuma Namazı Muaz b. Cebel

38 KİŞİSEL GELİŞİM-HADİS
Her hafta belirli bir program dahilinde gençlere özel ders – söyleşi-sohbet yapılabilir. Okul çıkışlarında ya da akşamları haftada ya da on beş günde bir olmak üzere belirli bir program dahilinde gençlere Riyazu’s-Salihin dersleri yapılmalı, camilerde Hadis halkaları kurulmalıdır. Gençlerin ahlak ve karakteri üzerinde bu hadis derslerinin çok olumlu etkisi olacaktır.

39 VE SPOR-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
Gençlere yönelik sportif, sosyal kültürel ve gezi etkinlikleri düzenlenebilir.

40 DANIŞMA KURULU Eğitim çalışmalarının daha düzenli ve güzel gitmesi için mutlaka her caminin bir danışma kurulu olmalıdır. Öğretmen Hayırsever v.s.

41 DİN DİLİ Vaazlarda ve hutbelerde yetişkinlere ve yaşlılara değil gençlere de hitap etmelidir. Konular onların dikkat çekeceği konulardan da olmalıdır.

42 OKUL ZİYARETLERİ Cami imamlarımız çeşitli vesilelerle okulları ziyaret etmeli ve öğretmenlerle irtibat kurmalı, onlarla tanışmalıdır. Gençlerin cami ile irtibatını kurmak için imkanlar ve fırsatlar oluşturmalıdır.

43 İMAM HATİP OKULLARINA DESTEK
Kur’an Kıraatı iyi olan cami imamlarımız tarafından İmam Hatip Lisesi veya imam hatip ortaokulu öğrencilerine yönelik etüt desteği verilebilir.

44 YETİŞKİNLER

45 Değer vermek Değer verilen insanlar Cüleybib İlk Nesil
Cansızlarda bile Su ve bitkiler Ya da insan Her canı değerli bilmek. Beraat-ı Zimmet Asıldır. Dınının Hacı

46 MuhatabIN BAKIŞ AÇISINI BİLMEK
Bir garip öğrenmek isteyince Bir cenazede… Beklentiler Beklenilmeyen davranışlar….

47 REHBER İMAM Yetişkinlere yönelik “Anne- Baba Eğitimi” çalışmalarına ağırlık verilmelidir. ÇOCUKLARLA İLETİŞİM KURMA VE ONLARI YETİŞTİRME

48 CEMAAT ZİYARETİ Belirli aralıklarla –ayda bir gün ya da on beş günde bir- cami merkezli cemaat ziyaretleri yapılabilir. Cami cemaatinden bir şahsın evinde gruplar oluşturularak ev ziyaretleri gerçekleştirilebilir.

49 CAMİ BURSU Cami derneklerimiz başarılı öğrencilere burs verebilir. Her cami bir üniversiteliyi okutacak olsa ülkemizde cami desteği ile yüzlerce gencimizin yetiştirilmesi mümkün olur. Bir minare yanına bir insan yetiştirmek ne kadar da isabetli olur. Mihrapları yapmak yanında mihrapları doldurmak daha da önemlidir. Espiri olsun

50 KADINLAR

51 CAMİNİN HAVASINDA KUR’AN EĞİTİMİ
Kadınların cami ile irtibat kurmalarını sağlamak için Kur’an Kursu öğreticilerinden destek alınarak Kur’an kurslarındaki bazı dersler –talim dersi gibi- camilerde yapılmalı hanımların camiyi tanımaları ve cami içinde etkinliklerde bulunmaları sağlanmalıdır.

52 ZİYARETLE ONURLANDIRMAK
Cami İmamı vakarından ve takvasından taviz vermeyerek hasta bakıcılığı yapan, anne ve babasına hizmet eden, engelli çocuklarına hizmet eden hanımefendileri tebrik etmek, gönüllerini almak ve onları takdir etmek için aile ziyaretleri yapabilir. Ümmü Mihcen Mehmet Keskin

53 KUSURLARIYLA KABULLENMEK
Ebu’d-Derdâ (r.a.) Hekimoğlu İsmail ve babası Kovmak, kızmak, zorlaştırmak, nefret ettirmek yasak…. Sultanahmet Camii

54 YAŞLILAR

55 Zikir ve istigfar meclisleri
Yaşlıların çok memnun kaldığı ve Allah’ı zikir ve istiğfar için önemli bir fırsat olan manevi arınma (istiğfar) ve dua meclislerinin camilerde haftanın belirli günlerinde yapılması gerekir.

56 ziyaret Camiye devam eden ve etmeyen yaşlılarla irtibatlar kurularak yaşlı kimseleri evlerinde ziyaretler gerçekleştirilebilir.

57 KABRE GİTMESİN Cami imamlarımızın başkanlığında yaşlıların engin tecrübelerinden yararlanmak için “tecrübe veya istişare” oturumları yapılabilir.

58 KISSADA DENGE Yaşlılara yönelik kıssalar- ibretler içeren anlatım çalışmaları yapılabilir.

59 ÇOCUKLARLA ZİYARET Cami imamlarımızın önderliğinde yetişkinlerle ya da genç ve çocuklarla yaşlıları evlerinde ziyaret programları yapılabilir. 15’er dakikalık da olsa kısa ziyaretlerin ziyaret edenler ve ziyaret edilenler açısından ayrı bir anlamı olacaktır. ÇAY MAHALLESİ

60 HİZMET ÇEŞİTLİLİĞİ

61 HER İKİSİ DE MUALLİM PEYGAMBER MESLEĞİ
İmamlarımız, “Cami – Öğretmen” buluşmaları yapılabilir.

62 FARKLILIK OLUŞTURMAK Sağlık ve Emniyet personelinin davet edilmesi, onlardan cemaate yönelik bilgilendirmelerde destek alınması, seminerler veya konferanslar yapılması mümkün olabilir.

63 MEVLÜT OKUMAK İÇİN DEĞİL
İmamlarımız kartvizit bastırmalı, camiyi ve kendilerini tanıtan ve camide yapılan etkinlikleri anlatan bir broşür hazırlatmalıdır.

64 KABI AYRI OLANIN TADI AYRI OLUR
İl içi ve il dışı kardeş kardeş camiler uygulaması yapılabilir. Kardeş Cami Kardeş İmam Kardeş Cemaat Ziyaretleşmeler

65 KUR’AN’IN ANLAM ÖĞRETİMİ
CAMİ MERKEZLİ KUR’AN’IN ANLAM ÖĞRETİMİ

66 ANLAYARAK NAMAZ KILMAK
Namaz Surelerinin Tefsiri Her yıl bir program dahilinde sebeb-i nüzüllerle ve yaşanmış örneklerle desteklenerek Namazlarda okunan kısa sureler halkın anlayacağı dilde, günümüzle bağlantı kurularak anlatılabilir.

67 MİHRAPTAN GÖNÜLLERE Mihrabiyelerin (Mihrapta Okunan aşırlar) Açıklanması: Namaz sonlarında okunan aşırların çok kısa ve net olarak anlamının açıklanması yapılabilir. Hafız olmayan imamlar anlamını açıklamayı planladıkları bölümleri aşır olarak yüzünden okuyabilmelidirler.

68 İLİM MECLİSLERİ Cami Dersleri Bünyesinde Anlam Öğretimi: Tefsir dersleri haftada bir gün olmalı. Cemaatin katılımının yüksek olduğu bir vakit tercih edilmeli ve işlenecek sure veya konular önceden cemaate ilan edilmelidir. Çarpıcı başlıklar ile cami tahtasında ilan edilmeli ve çok güzel hazırlık yapılarak sözü hiç uzatmadan tercüme ve tefsirde sade, anlaşılır ve kolay bir üslûb kullanılarak mesajlar açık ve net bir şekilde verilmelidir.

69 TOPLUM HİZMETLERİNDE KUR’AN’IN ANLAM ÖĞRETİMİ

70 DİRİLERE HİTABETMEK Taziye ziyaretlerinde okunacak ayetler ve anlam açıklaması: Taziye ziyaretlerinde insanların zihinleri ve gönülleri mesaj almaya çok açık olur. Bu ziyaretlerde okunacak ayetler dikkatle seçilmelidir. Sabır, ölümün hakikati, dünya hayatının gerçeği, ahiretteki hesap, mü’minlerin karşılaşacakları mükafatlar gibi konuları işleyen ayetler okunmalıdır.

71 MUHTEVAYA UYGUN ANLATIM
Düğünlerde okunan ayetler ve anlam açıklaması : Günümüzde düğünlerde Kur’an okunmasını isteyen aileler de var. Düğün, nişan ve nikah merasimlerinde evlilik, aile, çocuk eğitimi veya ahlaki değerler ile ilgili ayetler seçilmeli ve aşır okunduktan sonra da kısaca anlamı açıklanmalıdır.

72 KUR’AN’IN MESAJINI HAYATA TAŞIMAK
Açılışlarda okunacak ayetler ve anlam açıklaması: Allah Teâlâ’nın rızık vermesini, lütuf ve nimetler bahşetmesini, helal kazancı, çalışmayı, hak ve hukuka riayete dikkat etmeyi, ahlaki değerleri ifade eden ayetleri okumak gerekir.

73 FIRSatı ganimet bilmek
Çeşitli dini törenlerde, mübarek gün ve gecelerde anlam açıklaması: Asker uğurlama, sünnet merasimi gibi dini törenlerde, mübarek gün ve gecelerde, kutlu doğum ve din görevlileri haftalarında zamana ve mekana uygun ayetler seçilmeli, anlamı dinleyenlere kısa ve öz olarak aktarılmalıdır.

74 İLGİYLE DİNLEDİĞİNİZ İÇİN GÖNÜLDEN TEŞEKKÜRLER…


"İMAM ÖNDERLİĞİNDE CAMİ MERKEZLİ DİN EĞİTİMİ Nazif Yılmaz" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları