Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akademik ve İdari Personel için Bologna Bilgilendirme

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akademik ve İdari Personel için Bologna Bilgilendirme"— Sunum transkripti:

1 Akademik ve İdari Personel için Bologna Bilgilendirme
Doç.Dr. Alper AYTEKİN BARTIN ÜNİVERSİTESİ

2 Sunum İçeriği Bologna Bilgilendirme Semineri içeriğinde aşağıdaki konulara değinilecektir. Bologna Süreci nedir? Öğrenci Merkezli Eğitim Müfredat Değişikliği Nedenleri Bartın Üniversitesi - BEK Ders Bilgi Formları Ders Materyalleri AKTS Diploma Eki Yaşam Boyu Öğrenme (LLP) Paydaşlar

3 Bologna Süreci Bologna Süreci Nedir? Avrupa Yükseköğretim Alanı’nı yeniden yapılandırmayı hedefleyen eğitim reformu sürecidir.

4 Bologna Süreci

5 Bologna Süreci Bologna Süreci Neden Önemli? Ülkelere yükseköğretimlerini yeniden yapılandırmalarında ve eğitim kalitesini geliştirmelerinde önemli ve değerli araçlar sunmaktadır. Yükseköğretim programlarını değişen koşullar ve ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek için bir fırsattır.

6 Bologna Süreci Neden Bologna Süreci’ne dahil olduk?
Bilişim, eğitim ve teknoloji alanlarında yaşanan gelişmeler, toplumun değişen ihtiyaçları her alanda olduğu gibi yüksek öğretim alanında da eğitim sistemlerinin ve programlarının gözden geçirilmesini ve geliştirilmesini gündeme getirmiştir. Bu sürece katılım ZORUNLU hale gelmiştir.

7 Bologna Sürecinde Hedef
Yükseköğretim sistemlerini birbiri ile uyumlu, kolay anlaşılır, ulusal ve uluslararası bir çerçevede tanınır duruma getirmek Hedef

8 Bologna Sürecinin Katkıları
Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinin hangi bilgi beceri ve yetkinlikler kazandırarak verildiği kolayca bilinen, Verdiği dereceler diğer ülkelerde de tanınan, Mezunların dünyanın diğer ülkelerinde de kolay istihdam imkanı bulduğu, İhtiyaçlar doğrultusunda sürekli yenilenebilen, Öğretici değil öğrenen merkezli, Rekabet edebilir bir eğitim sistemi… Yeterlilikler çerçevesi AKTS Diploma Eki kalite güvence sistemleri Hayat boyu öğrenme İstihdam

9 Nasıl Bir Üniversite Mezunu?
Avrupa Birliği’nin İhtiyaç Duyduğu İşgücünün Özellikleri Üniversite Eğitimli Meslek Sahibi Sahip olduğu bilgi ve beceriyi sertifikasyonları gösterebilen Uluslar arası piyasalarda çalışabilir nitelikte Avrupa’da yaygın kullanılan bir lisan bilen Çağdaş Uluslararası değerlerle barışık Avrupa vatandaşlığı fikrine yatkın Temel Bilgi Teknolojilerini Kullanabilen

10 Bologna Bildirgesi Yol Haritası
1999 2020 Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi ve temel olarak 3 aşamalı yükseköğrenim sistemi (Önlinsans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) Ortak bir kredi sistemi (ECTS-AKTS) Öğrenci/Öğretim üyesi Hareketliliği Kalite güvencesi konusunda işbirliği Yükseköğrenimde Avrupa boyutu Yaşam boyu öğrenme Öğrencilerin süreçlere katılımı Avrupa Yükseköğretim Alanının (EHEA) çekiciliğinin arttırılması Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA) ile Avrupa Araştırma Alanı (ERA) arasındaki sinerjinin oluşturulması Bu çalışmaların 2020 yılına kadar tamamlanması ve EHEA’nın oluşturulması

11

12 Yeterlilikler Hazırlandı
Uluslararası Çerçeve (Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi 'AYÇ') ↓ Ulusal çerçeve (Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 'TYYÇ') ↓ Alana özgü (sektörel) çerçeve ↓ Program (bölüm) çerçevesi ↓ Ders çıktıları (öğrenme kazanımları) Hazırlandı Web ortamına

13 Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK)
Komisyon Üyesi Görevi Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd.Doç.Dr. Ayşe ÖZDEMİR Sekreter Prof. Dr. Remzi VAROL MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof. Dr. Mahmut KARTAL İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR ORMAN FAKÜLTESİ Prof. Dr. Metin TUNAY MESLEK YÜKSEKOKULU Doç. Dr. Ali Naci TANKUT FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Doç. Dr. Alper AYTEKİN ÖĞRENCİ KATILIMLARI ÇALIŞMALARI Öğrenci Müslim Can SELÇUK Öğrenci Konseyi Başkanı Öğrenci Şerife İLHAN Öğrenci Konseyi Başkan Yrd. Doç. Dr. İsmail ÖZDEMİR SOSYAL BOYUT ÇALIŞMALARI Yrd. Doç. Dr. Mahmut BOZAN SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yrd. Doç. Dr. Fatih APAYDIN FARABİ ÇALIŞMALARI Yrd. Doç. Dr. Murat KUL BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU Yrd. Doç. Dr. Gökhan GÜNDÜZ HAREKETLİLİK ÇALIŞMALARI Yrd. Doç.Dr. Halil Barış ÖZEL PAYDAŞ ÇALIŞMALARI Feridun BADUR (Bilgi İş. Da. Bşk.) BİLGİ İŞLEM VE WEB ÇALIŞMALARI Yusuf TÜRKAY (Öğr. İş. Da. Bşk.)

14 Bartın Üniversitesi ve Bologna
Program yeterlilikleri hazırlandı Müfredat değişiklikleri yapıldı (yapılıyor) Ders Bilgi Formları (Hazırlandı) Ders Bilgi Formları (İnternet ortamına aktarılıyor) Paydaş Çalışmaları devam ediyor Mezunlar portalı oluşturuldu Hareketlilik Çalışmaları devam ediyor DE çalışmaları tamamlanmak üzere

15 Öğrenme Kazanımları Bilgi – Beceri – Yetkinlik Kazanılan Yetkinlikler
Kazanılan Beceriler Kazanılan Bilgiler Analiz ve Sentez becerisi Pratikte bilgiyi uygulama becerisi Kişilerarası İletişim becerisi Temel Teorik Bilgi Kazanılan Yetkinlikler Öğrenme yetkinliği Yeni durumlara uyum yetkinliği

16 Program Yeterlilikleri
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Bilgi - Bilgisayar donanımını tanıyabilir, parçaların teknik özelliklerini ayırt edebilir, karşılaştırma, sınıflandırma ve seçme yapabilirler. Beceri - Bilginin elde edilmesi, saklanması, yeniden erişilmesi ve güvenliği konusunda gerekli veritabanı sistemleri geliştirebilir ve yönetebilirler. Yetkinlik - Teknik, kişisel ve etkili iletişim konularında bilgi ve beceri sahibi olurlar, bilgisayar ve iletişim hukukunu bilirler ve gerekli etik değerleri kazanarak teknolojik gelişmeleri takip edebilme becerisini ve alışkanlığını edinirler.

17 Müfredat Değişikliği %25 Kendi Bölümünden Seçmeli Ders Alımı
Diğer Bölümlerden Seçmeli Ders Alımı Seçmeli Ders Oranı %25 Diğer Fakültelerden Seçmeli Ders Alımı

18 Ders Bilgi Formu Örneği
Öğretim Üyesi İlk Hafta Ders Bilgi Formunu öğrencilere vermekle yükümlüdür. Dersin Adı, Kodu, Kredisi Ders Bilgi Formu Örneği Dersin Amacı, İçeriği Program Çıktıları ile Dersin Öğrenme Kazanımları matrisi Dersin Öğrenme Kazanımları Her Hafta İşlenecek Konular Content Layouts Kaynaklar AKTS Değerlendirme Sistemi Ders Kategorisi

19 Ders Kaynakları Ders Notları Yerli ve Yabancı Kaynaklar Dersi veren öğretim üyesi ders materyallerini öğrencilere sunmalıdır. Şeffaf bir eğitim ve şeffaf bir değerlendirme. 1 2 4 3 Ders Materyalleri Diğer Kaynaklar

20 Ders Değerlendirme Sistemi
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ Ara Sınav 1 50 Kısa Sınav Ödev Uygulama Laboratuar Arazi Çalışması Proje Staj Diğer Toplam 100 Yıl İçinin Başarıya Oranı 40 Finalin Başarıya Oranı 60

21 AKTS (ECTS) nedir? Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.) ifade eden bir birimdir.  Başlangıçta kredi transferi için düşünülen bu sistem, kurumsal, bölgesel, ulusal ve Avrupa seviyesinde kredi toplama sistemi olarak da kullanılmaktadır. Öğrenci hareketliliğini ve öğrencilerin yurt dışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde akademik olarak tanınmasını kolaylaştırmak için Avrupa Birliği tarafından geliştirilen AKTS, yükseköğretim kurumlarına, program müfredatlarının hazırlanmasında yardımcı olurken, programların ulusal ve uluslararası ölçekte daha rahat biçimde karşılaştırılabilmesine olanak sağlamakta ve buna bağlı olarak olarak, Avrupa Yükseköğretimini diğer kıtalar arasında daha çekici hale getirmektedir

22 Avrupa Kredi Transfer Sistemi (Europan Credit Transfer System)
AKTS Sayıları Avrupa Kredi Transfer Sistemi (Europan Credit Transfer System) 8 7 6 5 Doktora Yüksek Lisans Lisans Ön Lisans 90-120 240 120

23 AKTS İş Yükü Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Teorik ders 14 3 42 Uygulama Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Hazırlık+Pekiştirme) Ödev Proje/Sunum Kısa Sınav (Quiz) Arazi Çalışması Laboratuar Staj Arasınav Sınav 1 Sınav için bireysel çalışma 4 Final 2 8 Toplam İş Yükü 135 Toplam İş Yükü / 30 (s) 4,5 Dersin AKTS Kredisi 5 GÜNCELLEME TARİHİ:

24 Hareketlilik Programları
ERASMUS LEONARDO Yüksek Öğretim Öğrenci Değişim Programı Mesleki Eğitim Hareketlilik Programları ERASMUS-MUNDUS FARABİ Yüksek Öğretim Öğrenci Değişim Programı Ülkemiz sınırları içinde Akademisyen ve Öğrenci değişim programı

25 Diploma Eki (DE) Diploma eki, Avrupa’da yükseköğretim alanında diploma ve derecelerle ilgili olarak “ortak ve herkesçe anlaşılır formatta” bilgi sağlamak için tasarlanmış bir formdur. Diplomaya ek olarak verilen bu belge, uluslararası şeffaflığı pekiştirmek amacıyla, ülke dışından alınan diploma ve derecelerin tanınmasında ilgili kurum ve kuruluşlara yardımcı olmaktadır.

26 Kalite Güvence Sistemi
Bologna süreci içerisinde bu konuda yapılan çalışmalar ve öneriler Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvence Birliği (European Association for Quality Assurance in Higher Education-ENQA) ’nin 2005 yılında yayınlamış olduğu “Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvence İlke ve Standartları Raporu” nda yayınlanmıştır. Bu raporda yayınlanmış olan ilke ve standartlar günümüzde bu alanda yürütülmekte olan çalışmalara rehberlik etmekte ve bu sayede Avrupa Yükseköğretim Alanı’nda yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile uyum içinde ve kıyaslanabilir kalite düzeyinde hizmet vermeleri hedeflenmektedir. Bu kapsamda, her ülke kendi eğitim sistemine uygun kalite güvence standartlarını ortaya koymakta ve bu standartlar ışığında kendi eğitim sistemlerini değerlendirmektedir. Aynı kapsamda, ülkeler yükseköğretim kurumlarının kalite geliştirme faaliyetlerinin değerlendirilmesi için kalite ajansları oluşturulmakta ve dış değerlendiricileri kullanarak yükseköğretim kurumlarının kalite düzeylerinin belirlenmesini sağlamaktadırlar. Türkiye’de kalite güvence sistemi, üniversiteler tarafından yıllık olarak gerçekleştirilen iç değerlendirme süreci ve normal koşullarda 5 yılda bir gerçekleştirilen dış değerlendirme temeline dayanmaktadır. Bu sistem aynı zamanda “Ulusal Yeterlikler Çerçevesi” bağlamında program bazında belirlenen öğrenim çıktılarının kalitesini garanti altına almak üzere akreditasyon ve değerlendirme unsurlarını da içerecek şekilde düzenlenmiştir.

27 Hayatboyu Öğrenme (LLP)
Grundtvig Yetişkin Programı Leonardo Mesleki Eğitim Erasmus Yüksek Öğretim Comenius Okul Eğitimi Hayatboyu Öğrenme Programları

28 Sosyal Boyut Sosyal Boyut kavramı, genel anlamda, yükseköğrenime erişen, yükseköğrenime katılan ve yükseköğrenimi tamamlayan öğrenci gruplarının toplumların çeşitliliğini yansıtması hedefine ulaşma sürecidir. Bu süreç, ülkeler ve toplumlara bağlı olarak farklılaşır.

29 Sosyal Boyut Yükseköğretime erişimde eşit fırsatlara sahip olmak
Yükseköğretimde “Sosyal Boyut” kavramının temel unsurları Yükseköğretime erişimde eşit fırsatlara sahip olmak Toplumların sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimlerini güçlendirmek Avrupa yükseköğreniminin kalitesini ve çekiciliğini artırmak Öğrenciler için uygun çalışma ve yaşam şartları oluşturmak Yükseköğrenime erişimi artırmak için öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak Dezavantajlı öğrenci gruplarının hükümet tarafından desteklenmesi Yükseköğrenime erişimde ve yükseköğrenim içerisinde esnek öğrenim yolları oluşturmak Öğrencilerin yükseköğrenim yönetimine katılımını sağlamak

30 Paydaşlar Geri Bildirimler Geri Bildirimler
Paydaşlar bu sürecin gelişiminin en önemli unsurlarıdır. Geri Bildirimler Öğrenciler Öğretim Üyeleri İdari Birimler İç paydaşlar Mezunlar Kamu ve Özel Sektör Sendikalar Meslek Odaları vb. Geri Bildirimler Dış Paydaşlar

31 http://bologna.bartin.edu.tr Teşekkür ederim!
Doç.Dr. Alper AYTEKİN BARTIN ÜNİVERSİTESİ


"Akademik ve İdari Personel için Bologna Bilgilendirme" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları