Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 ELEKTRİKLİ ve ELEKTRONİK EŞYALARDA BAZI ZARARLI MADDELERİN KULLANIMININ SINIRLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK - EEE Ekim 2008 M. Şükran ARCAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 ELEKTRİKLİ ve ELEKTRONİK EŞYALARDA BAZI ZARARLI MADDELERİN KULLANIMININ SINIRLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK - EEE Ekim 2008 M. Şükran ARCAN."— Sunum transkripti:

1 1 ELEKTRİKLİ ve ELEKTRONİK EŞYALARDA BAZI ZARARLI MADDELERİN KULLANIMININ SINIRLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK - EEE Ekim 2008 M. Şükran ARCAN

2 2 AMAÇ Çevre ve insan sağlığının korunmasını sağlamak üzere; Çevre ve insan sağlığının korunmasını sağlamak üzere;  Elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına,  Bu sınırlandırılmalardan muaf tutulacak uygulamaların belirlenmesine,

3 3 AMAÇ  Elektrikli ve elektronik eşyaların ithalatının kontrol altına alınmasına dair idari, hukuki ve teknik esasları düzenleyerek, elektrikli ve elektronik eşya atıklarının çevreyle uyumlu şekilde geri kazanılmasına ve bertaraf edilmesine katkıda bulunmaktır.

4 4 KAPSAM  Tüketiciler tarafından evsel ve profesyonel amaçlı kullanılan her türlü EEE bu kapsam içerisindedir. Bu yönetmelik aşağıda belirtilen kategorilerdeki EEE’ lara uygulanır.

5 5 KAPSAM  Büyük ev eşyaları (Buzdolabı,çamaşır ve bulaşık makineleri vb)  Küçük ev aletleri(Elektrik süpürgesi, fritöz vb)  Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları  Tüketici ekipmanları(Radyo,televizyon,video müzik enstrümanları vb)

6 6 KAPSAM  Aydınlatma ekipmanları(Floresan, düşük basınçlı sodyum lambalar)  Elektrikli ve elektronik aletler(Büyük sabit endüstriyel aletler hariç) (Matkap,testere, dikiş makinesi,çim biçme makinesi vb)

7 7 KAPSAM  Oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri  Otomatlar (sıcak soğuk içecek otomatları vb) Yönetmeliğin EK 1A ve 1B’sinde bu liste daha detaylı olarak verilmiştir. Yönetmeliğin EK 1A ve 1B’sinde bu liste daha detaylı olarak verilmiştir.

8 8 KAPSAM Ancak Ancak  Yönetmeliğin giriş tarihinden önce piyasaya sunulmuş olan ürünler için üretilen servis amaçlı yedek parçalar  Yalnızca ulusal güvenliğin korunmasına yönelik veya askeri amaçlı kullanım için tasarlanmış ve üretilmiş ürünler bu yönetmelik kapsamına girmez.

9 9 YÖNETMELİK KİMLERE UYGULANIYOR ?  1)Kendi markasıyla elektrikli ve elektronik eşya imal eden ve satan,  2)Kendi markasıyla başka tedarikçiler tarafından üretilen elektrikli ve elektronik eşyaları satan,  3)Ticari amaçlarla elektrikli ve elektronik eşya ithal veya ihraç eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanır. uygulanır.

10 10 YÖNETMELİK KİMLERE UYGULANIYOR ?  Ancak 2 inci maddede tanımlanan üretici tarafından piyasaya sürülen ürünler üzerinde 1 inci maddede tanımlanan üreticinin de markasının bulunması durumunda, ürünlerin üreticisi olarak 1 inci maddede yer alan kişi veya kuruluşlar sorumludur.  Herhangi bir finansman anlaşması dahilinde finans sağlayan kişi veya kuruluşlar, yukarıda belirtilen üretici tanımı koşullarını sağlamadıkları sürece üretici olarak değerlendirilmezler.

11 11 ÜRÜN TASARIMI  EEE (RoHS) yönetmeliğinde belirtilen Cr +6, cıva,kadmiyum, kurşun gibi zararlı maddelerle,PBB ve PBDE gibi alev geciktirici malzemelerin kullanımı yasaklanmıştır.  EEE (RoHS) yönetmeliğinin EK-2’sinde yer alan uygulamalar bu yasaklamadan muaf olan uygulamalardır.

12 12 ÜRÜN TASARIMI  Direktiften muaf tutulan uygulamalar, bilimsel ve teknik açıdan bu muafiyetin mümkün olmadığı uygulamalardır.  En etkili yöntem, bu zararlı maddelerin güvenli alternatif maddelerle yer değiştirmesidir.

13 13 ÜRÜN TASARIMI Bu uygulamalar 2 başlık altında şöyle özetlenebilir: A-  Kurşun (Pb), cıva (Hg), artı altı değerlikli krom (Cr6+), polibromürlü bifeniller (PBB) ve polibromürlü difenil eterler (PBDE) ile kadmiyumun (Cd) homojen bir malzemede ağırlık olarak kabul edilebilir azami düzeydeki konsantrasyon değerleri şöyledir:

14 14 ÜRÜN TASARIMI  Cıva (Hg):% 0,1(1000 ppm)  Artı altı değerlikli krom (Cr6+):% 0,1(1000ppm)  Polibromürlü bifenil (PBB):% 0,1(1000 ppm)  Polibromürlü difenil eter:(PBDE)% 0,1(1000 ppm)  Kurşun (Pb):% 0,1(1000 ppm)  Kadmiyum (Cd):% 0,01(100 ppm)

15 15 ÜRÜN TASARIMI Homojen malzeme nedir?  Sökme, kesme, ezme, aşındırma gibi mekanik işlemlerle farklı malzemelere ve parçalara ayrılamayan malzemeyi ifade eder.

16 16 ÜRÜN TASARIMI  Homojen Baştanbaşa tekdüze bileşime sahip Örneğin; tek tip plastikler,metaller, cam vb

17 17 Homojen Malzeme Örneği Elektrolitik Kapasitör a. Beyaz baskılı siyah plastik kaplama b. Gri renkli metal (zemin) c. Semi-transparan kağıt d. Mat gri renkli metal e. Siyah plastik f. Gri renkli metal (kursun)

18 18 ÜRÜN TASARIMI B- Diğer uygulamalar başlığı altında verilen uygulamalar:  Lamba başına 5 mg’i geçmemek üzere, kompakt floresan lambalardaki cıva.  Özel amaçlı düz (doğrusal) floresan lambalardaki cıva.  Bu Ek’de özel olarak bahsi geçmeyen diğer lambalardaki cıva.

19 19 ÜRÜN TASARIMI  Katod ışın tüpleri, elektronik bileşenler ve floresan tüplerin camındaki kurşun.  Alaşım maddesi olarak çelikte ağırlıkça en fazla % 0,35 oranında, alüminyumda ağırlıkça en fazla % 0,4 oranında, bakır alaşımlarında ağırlıkça en fazla % 4 oranında kurşun  Diğer istisnai uygulamaların tamamı Yönetmeliğin EK-2’sinde bulunmaktadır.

20 20 ÜRÜN TASARIMI  EEE’ ların tasarımı ve üretimi sırasında atık önleme ve uzun ömürlülüğüne öncelik verilmelidir.  EEE’ ları teşkil eden malzemeler tekrar kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımını kolaylaştırmaya yönelik olmalıdır.

21 21 BAKANLIĞIN GÖREVLERİ  Yönetmeliğin uygulanması için koordinasyonu sağlamakla,  Yönetmeliğin EK-2’sinde verilen muafiyet listesini güncellemek ve değiştirmekle,  Üreticilerden uygunluk beyan formunu toplamakla ve beyan kayıt belgesi düzenlemekle,

22 22 BAKANLIĞIN GÖREVLERİ  Piyasa gözetimi ve denetimi yapmak veya yaptırmakla  Yönetmeliğe aykırılık durumunda ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını, piyasaya arz edilmiş ürünlerin toplatılmasını ve Çevre Kanunu’nda öngörülen cezaların tatbik edilmesini sağlamakla yükümlüdür.

23 23 ÜRETİCİLERİN GÖREVLERİ  Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden sonra piyasaya sürülen EEE’da yönetmelikte belirtilen yasaklamalara ve sınırlamalara uymakla,  Piyasaya sürdükleri ürünlerinin yönetmelikte belirtilen kriterleri sağladığını gösterir bilgi ve belgeleri 5 yıl süreyle muhafaza etmekle,

24 24 ÜRETİCİLERİN GÖREVLERİ  Yönetmelik EK-3’te yer alan uygunluk beyan formunu her yıl Bakanlığa sunmakla,  İthal edilecek EEE’larda Yönetmelik hükümlerine uymakla(Madde 8= İthal edilecek EEE’ın Yönetmeliğe uygunluğunun kontrolü DTM’nin düzenlemelerine göre yapılır) yükümlüdürler. yükümlüdürler.

25 25 İŞARETLEME VE BİLGİ  Üreticiler piyasaya sürülen bütün EEE’ların ürün bilgisi açılamalarında “EEE Yönetmeliğine Uygundur” ibaresine yer vermekle yükümlüdürler.

26 26 SON DURUM  Elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılması dair yönetmelik -EEE çalışmaları Bakanlık içerisinde tamamlanmış ve yönetmelik 30.05.2008 tarih ve 26891 sayılı Resmi gazetede yayımlanmıştır.  EEE yönetmeliği 30.05.2009 tarihinde yürürlüğe girecektir.

27 27 YÖNETMELİK YÖNETMELİK TEŞEKKÜRLER TEŞEKKÜRLER(sarcan@cevreorman.gov.tr)


"1 ELEKTRİKLİ ve ELEKTRONİK EŞYALARDA BAZI ZARARLI MADDELERİN KULLANIMININ SINIRLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK - EEE Ekim 2008 M. Şükran ARCAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları