Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE AB SÜRECİNDE SANAYİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE AB SÜRECİNDE SANAYİ"— Sunum transkripti:

1 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE AB SÜRECİNDE SANAYİ
Prof. Dr. Veysel EROĞLU 21 Temmuz 2010 – TOBB, Ankara

2 İklim Değişikliği ve Kyoto Protokolü
AB Çevre Faslı Önemli AB Direktifleri Çevre İzinleri

3 Sözleşme kapsamında ülkeler 3 gruba ayrılmıştır:
BMİDÇS ve TÜRKİYE Sözleşme kapsamında ülkeler 3 gruba ayrılmıştır: Listeler Ülkeler Sorumluluklar Ek-1 OECD + AB + PEGSÜ (41 ülke) Emisyon Azaltımı Ek-2 OECD + AB-15 (24 ülke) Türkiye (hariç) Teknoloji Transferi ve Mali Destek Sağlamak Ek-1 Dışı Diğer Ülkeler (Çin, Hindistan, Pakistan, Meksika, Brezilya..) Yükümlülükleri yok… Ek-B Ek-1 Ülkeleri (39 ülke) Türkiye ve Belarus (hariç) arası dönem için seviyesine göre sera gazı emisyonlarında %5 azaltım Ülkemiz, 24 Mayıs 2004 tarihi itibariyle Sözleşme’ye taraf olmuştur. (*) PEGSÜ: Pazar Ekonomisine Geçiş Sürecindeki Ülkeler (Doğu Bloku Ülkeleri)

4 KYOTO PROTOKOLÜ ve TÜRKİYE
Türkiye Protokol’ün Ek-B listesinde değildir. Türkiye, 26 Ağustos 2009 tarihi itibari ile Kyoto Protokolü’ne resmen taraf olmuştur.

5 TÜRKİYE’NİN TEMEL GÖSTERGELERİ
Ülkemiz, iklim değişiklinin olumsuz etkilerine karşı en hassas bölgeler arasında bulunan Akdeniz Havzasında yer almaktadır.

6 SERA GAZI EMİSYONLARINDA TARİHİ MESULİYET
Yılları Arasında Emisyonların Ülkelere Göre Dağılımı (%) Ülke Emisyon (%) ABD % 29,3 AB-25 % 26,5 Rusya % 8,1 Çin % 7,6 Hindistan % 2,2 Kanada % 2,1 Türkiye % 0,4 Kaynak: World Resources Institute, 2004

7 TÜRKİYE’NİN TEMEL GÖSTERGELERİ
Kişi başı sera gazı emisyon değerleri (ton CO2- eşd.) Amerika : 19,1 (2007 yılı) Kanada : 17,4 (2007 yılı) Rusya : 11,2 (2007 yılı) OECD : 15,0 (2007 yılı) AB-27 : 10,2 (2007 yılı) Çin : 4,6 (2005 Yılı) Hindistan : 1,2 (2005 Yılı) Türkiye : 5,3 (2007 Yılı)

8 2005 Yılı Emisyonlarının Ülkelere Göre Dağılımı (%)
ABD % 17 Çin AB-27 % 12 Hindistan % 5,5 Rusya % 5 Brezilya % 4 Kanada % 2 Türkiye % 0,7 Kaynak: IEA statistics, 2008,

9 ENERJİ YOĞUNLUĞU DEĞİŞİMİ Enerji Yoğunluğu Endeksi (1995=100)
Enerji Yoğunluğu: GDP-Gayri Safi Milli Hasıla (1000 $) başına Enerji Tüketimi (tep=ton eşdeğer petrol) Enerji Yoğunluğu Endeksi (1995=100) Türkiye AB ABD Yıllar 9

10 TOPLAM SERA GAZI EMİSYONLARI
1990, 1995, 2000, 2005 Yıllarında Ülkelerin Toplam Emisyonları: 1000 ton CO2 eşdeğeri Kaynak: BMİDSÇ Sekretaryası Envanter Tabloları, 2007; Ek-1 Dışı Ülkelerin Ulusal Bildirimleri

11 TÜRKİYE’NİN SERA GAZI EMİSYONLARI
2007 yılı, Sektörlere Göre Toplam Sera Gazı Emisyonları (Milyon ton CO2 eşdeğeri) Proses kaynaklı Sanayi Emisyonları 26,2 (% 7,0) Tarım 26,3 (% 7,1) Sanayi Kaynaklı Enerji Emisyonları 120 (% 32) Atık 31,8 (% 8,5) TOPLAM ENERJİ 288,3 (% 78) Diğer Enerji Emisyonları 168,3 (% 46)

12 SANAYİ SEKTÖRÜ SERAGAZI EMİSYON DAĞILIMI

13 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE
Türkiye, Protokol’ün Ek-B listesinde yer almadığı için bir azaltım hedefi almamıştır, ancak aşağıdaki sektörlerde emisyon azaltıcı muhtelif politikalar uygulanmaktadır: Enerji, Ulaştırma, Atık, Tarım, Ormancılık, Arazi Kullanımı.

14 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE
Bakanlığımız koordinasyonunda, ilgili bütün kurum / kuruluşlarla işbirliği içerisinde ülkemiz önceliklerini tanımlayan “ Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi” 3 Mayıs 2010 tarihinde YPK tarafından onaylanmıştır.

15 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ STRATEJİSİ (Sanayi)
Sanayicilerin kendi sera gazı emisyon envanterlerinin hazırlamasını teşvik edici mekanizmalar geliştirilecektir. Temiz üretim teknolojileri ve geri kazanım özendirilecek sanayici bu konuda bilinçlendirilecektir. “Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi” 28 Temmuz 2009 tarihinde gerçekleştirilen 2009/2 sayılı İDKK toplantısında kurul üyelerince kabul edilmiş olup; Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu’nun onayına sunulması planlanmaktadır.

16 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ STRATEJİSİ (Sanayi)
“Gönüllü Karbon Piyasaları”nın sanayi sektöründe yaygınlaşması sağlanacaktır. “Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi” 28 Temmuz 2009 tarihinde gerçekleştirilen 2009/2 sayılı İDKK toplantısında kurul üyelerince kabul edilmiş olup; Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu’nun onayına sunulması planlanmaktadır. 16

17 ULUSLARARASI SÜREÇ Kyoto Protokolü’nün 1. yükümlülük dönemi 2012 yılında bitmektedir. Türkiye’nin ilk yükümlülük döneminde ( ) sayısallaştırılmış sera gazı emisyon azaltım veya sınırlama yükümlülüğü yoktur. 2012 sonrası uluslararası iklim rejimine yönelik müzakereler devam etmektedir.

18 KOPENHAG TARAFLAR KONFERANSI
Ülkemiz, Sn. Cumhurbaşkanımızın nezaretinde bir heyet ile temsil edilmiştir. 2010 yılı sonunda Meksika’da gerçekleştirilmesi planlanan 16.Taraflar Konferansına katılım sağlanacaktır.

19 TÜRKİYE’NİN POZİSYONU
Kopenhag (ve önceki) bildirimlerinde; 26/CP.7 kararı ile ülkemizin diğer EK-1 ülkelerinden farklı olarak gelişmekte olan bir ülke olduğunu, Türkiye’nin, yeni taahhüt döneminde, özel şartları çerçevesinde, ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu sera gazı emisyon sınırlandırma sorumluluğu almayı hedeflediğini,

20 TÜRKİYE’NİN POZİSYONU
Kopenhag (ve önceki) bildirimlerinde(devam); Başta teknoloji transferi ve adaptasyon olmak üzere mali yardımlardan ve yeni fonlardan faydalanmak istediğini, Kyoto Protokolü sonrası iklim rejiminin finansmanı için finansman yükümlülüğü olmadığını, önemle vurgulamıştır. 20

21 KOPENHAG MUTABAKATI Hukuki bağlayıcılığı olmayan ve “yol haritası” niteliği taşıyan “KOPENHAG MUTABAKAT” metninde özetle; Düşük emisyonlu kalkınma stratejisinin benimsenmesi, EK-1 ülkelerinin sera gazı azaltım hedeflerini; EK-1 Dışı ülkelerin ise, sera gazı azaltım eylemlerini (NAMAs) Sekretarya’ya iletmesi,

22 KOPENHAG MUTABAKATI Gelişmekte olan ülkelerin uyum ve azaltım faaliyetlerinin finansmanı için periyodunda 30 milyar dolar, arasında yıllık 100 milyar dolarlık fonun harekete geçirilmesi, “Kopenhag Yeşil Çevre Fonu”nun oluşturulması, yer almaktadır.

23 KOPENHAG MUTABAKATINA GÖRE AZALTIM HEDEFİ BEYAN EDEN EK-1 ULKELER
2020 Yılı Mukayese Yılı Avustralya %17 2005 Belarus %5 - %10 1990 Kanada %20 2006 AB %20 - %30 İzlanda %15 Japonya %25 Rusya %10 - %15 Norveç %40 İsviçre %20 - %50 ABD %17 (2020) - %30 (2025) - %83 (2050)

24 ÜLKEMİZDE YAPILACAKLAR
Bu çerçevede; Ülkemizin diğer EK-1 ülkelerinden farklı olduğunu teyit eden Marakeş 26/CP.7 kararı çerçevesinde müzakerelerini sürdürmesi, Envanter ve projeksiyon çalışmalarının yeniden gözden geçirilmesi,

25 ÜLKEMİZDE YAPILACAKLAR
Her sektörde Azaltım Eylemlerinin tanımlanması (sektörel NAMAs), Düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecine yönelik çalışmaların başlatılması gerekmektedir. 25

26 SANAYİDE SERA GAZI EMİSYONLARININ AZALTIMI
Çevre dostu en iyi tekniklerin ve temiz üretim teknolojilerinin kullanılması, Enerji yoğunluğunun düşürülerek enerji verimliliğinin sağlanması, Sanayi faaliyetleri ile çevre kaynakları arasında denge kurmak, Doğal kaynakları bilinçsizce tüketmemek, Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını ve kalkınmasını düşünerek bugünün ve geleceğin kalkınmasını programlamak

27 GÖNÜLLÜ KARBON PİYASALARI
Gönüllü Karbon Ticareti kapsamında faaliyet gösteren firmalar için bir kayıt sistemi oluşturmak, ve 2010 yılı sonuna kadar mevzuat hazırlamak için çalışmalar başlatılmıştır.

28 TÜRKİYE’DE GELİŞTİRİLEN PROJELER Gerçekleştirilen Azaltım (ton)
Proje Tipi Proje Sayısı Gerçekleştirilen Azaltım (ton) Rüzgar 37 Hidroelektrik 21 Biyogaz 4 Jeotermal 3 TOPLAM 65 6 Mt CO2 eşdeğer/yıl

29 Bilimin mesajı; GELECEĞİN KURGUSU Doğal kaynakları bilinçli tüketmek,
Hayat tarzımızı değiştirmek, Sanayileşme ve çevre arasında denge kurmak, Temiz Üretim gerçekleştirmek Enerji ve Sanayide verimlilik sağlamak,

30 GELECEĞİN KURGUSU AR-GE, Teknoloji transferi,
Yeni istihdam alanları (Yeşil Yakalılar: Çevre Müh, Ekolojik Mimarlar, Çevre Avukatları, Çevre Teknisyenleri vb.) Yeni finansman kaynakları, yeni uluslar arası fonlar (Kopenhag Yeşil İklim Fonu) Dünyada yeni dengeler ve yıldızı parlayacak ülkeler (Türkiye, Çin, Hindistan, Brezilya ve G. Kore)

31 BEKLEYEN ZORLUK Oyunun dışında kalmak!!

32 AB ÇEVRE FASLI

33 Müzakere Pozisyon Belgesi Müzakere Faslının Açılması
AB ÇEVRE FASLI SÜRECİ Tarama Toplantıları Nisan-Haziran 2006 Tarama sonu Raporu Müzakere Pozisyon Belgesi Müzakere Faslının Açılması 2006 2007 2008 2009 2010

34 AB Çevre Mevzuatında Yer Alan Sektörler
AB ÇEVRE MEVZUATI AB Çevre Mevzuatında Yer Alan Sektörler Yatay Mevzuat Hava Kalitesi Atık Yönetimi Su Kalitesi Doğa Koruma Sanayi Kaynaklı Kirlilik ve Risk Yönetimi Kimyasallar Gürültü Kirliliği

35 Sanayi Kaynaklı Kirlilik
ÇEVRE FASLI YATIRIM MALİYETİ Sektör Yatırım İhtiyacı ( ) Milyar Euro Oran (%) Su 33,969 57,95 Atık 9,560 16,31 Hava 0,037 0,07 Sanayi Kaynaklı Kirlilik 14,785 25,22 Doğa Koruma 0,264 0,45 Toplam 58,585 100 35

36 ÇEVRE FASLI YATIRIM MALİYETİ
Su Sektörü € - % 58 € Atık su € İçme suyu 3.143 € Diğer Sanayi Kaynaklı Kirlilik € - % 25 Hava Kirliliği 428 € - % 1 Katı Atık 9.560 € - % 16 TOPLAM : €

37 FİNANSMAN İHTİYACI (MİLYAR EURO)
ÇEVRE FASLI YATIRIM MALİYETİ İLGİLİ KURUM FİNANSMAN İHTİYACI (MİLYAR EURO) 1- Merkezi İdare 7,738 2- Mahalli İdare 21,814 Belediye öz kaynakları 13,023 İller Bankası 6,980 Dış Krediler 0,994 Kamu - Özel Sektör İşbirliği 0,817 3- Özel Sektör 15,138 4- KİT 1,187 5- AB Fonları+Diğer Hibeler 12,708 GENEL TOPLAM 58,585

38 KAPANIŞ KRİTERLERİ Ülkemizin “Müzakere Pozisyon Belgesi”ne karşılık olarak hazırlanan Avrupa Birliği’nin “Ortak Müzakere Pozisyon Belgesi”nde, “Çevre Faslı”nın geçici olarak müzakerelere kapatılabilmesi için çevre alanında 5 adet “Kapanış Kriteri” belirlenmiştir. 38

39 KAPANIŞ KRİTERLERİ Bu doğrultuda, Türkiye’nin:
Sınır aşan hususlara ilişkin mevzuatı, Su kalitesi alanındaki mevzuatı, Sanayi kaynaklı kirlilik ve risk yönetimi alanındaki mevzuatı kabul etmesi, Doğa koruma ve atık yönetimini de içerecek şekilde bütün sektörlerde uygulama ve yaptırımda ilerleme sağlanması, Özellikle denetim alanında idari kapasitenin geliştirilmesi gerekmektedir. 39 39

40 SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN ÖNEMLİ AB DİREKTİFLERİ
40 40

41 Kademeli olarak 2020’ye kadar
ATIK YÖNETİMİ Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi (94/62 EC) Sorumluluk ambalajlı ürünleri piyasaya sürenlere verilmiştir. Ambalaj atığı üreticileri; oluşturdukları ambalaj atıklarını belediyenin toplama sistemine vermek zorundadır. Uyumlaştırma Tarihi Uygulama Tarihi Kademeli olarak 2020’ye kadar

42 ATIK YÖNETİMİ Tehlikeli Atık Direktifi (91/689/EEC)
Tehlikeli atıkların bilinçli bir biçimde işleme tabi tutulması ve yönetimiyle ilgilidir. Uyumlaştırma Tarihi Uygulama Tarihi Kademeli olarak 2023’e kadar

43 ATIK YÖNETİMİ Atık Yağların Bertarafı Direktifi (75/439/EEC)
Atık motor yağlarının toplanması motor yağı üreticilerine verilmiştir. Atık yağların kaynakta kategorilerine göre ayrı toplanması baz yağ veya enerjiye dönüştürülmesi gereklidir. Uyumlaştırma Tarihi Yönetmelik Değişikliği Uygulama Tarihi 43

44 ATIK YÖNETİMİ Elektrikli ve Elektronik Atıklar Direktifi 2002/96/EC
Elektronik atıkların üretici tarafından toplama yükümlülüğü bulunuyor. Atıkların toplanması, işlenmesi, geri kazanımı ve bertarafı üretici sorumluluğu altında gerçekleştirilecektir. Uyumlaştırma tarihi Uygulama tarihi Kademeli olarak 2023’e kadar 44

45 ATIK YÖNETİMİ Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılması Direktifi 2002/95/EC Sanayicilerin, ürettikleri ürünlerde bazı ağır metal ve diğer zararlı maddeleri kullanmaları istisnalar dışında yasaktır. Uyumlaştırma tarihi Uygulama tarihi 45

46 Ömrünü Tamamlamış Araçlar Direktifi 2000/53/EC
ATIK YÖNETİMİ Ömrünü Tamamlamış Araçlar Direktifi 2000/53/EC Yeni üretilecek araçlarda bazı ağır metallerin kullanılması istisnalar dışında yasaktır. Üreticilerin, ekonomik değeri olmayan araçları bedelsiz geri alma mecburiyeti bulunmaktadır. Uyumlaştırma Tarihi Uygulama Tarihi Kademeli olarak 2014’e kadar 46

47 SANAYİ KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ
Büyük Yakma Tesisleri Direktifi (2001/80EC) Isıl gücü 50 MW veya daha fazla olan, yalnızca enerji üretimi için inşa edilen, katı, sıvı veya gaz yakıtların kullanıldığı yakma tesislerini kapsar. Yeni tesisler, yönetmelik yayım tarihi itibarıyla AB sınır değerleri ile usul ve esaslarına tabi olacaktır. Mevcut tesisler için yayım tarihi itibarıyla 9 yıllık bir geçiş süresi tanınmıştır. Uyumlaştırma tarihi Uygulama tarihi Kademeli olarak 2019’a kadar.

48 SANAYİ KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ
Tehlikeli Maddeler Bulunduran Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin (SEVESO II) Direktifi (96/82/EC) Direktif kapsamında kalan sanayicilerin bulundurdukları tehlikeli kimyasal madde miktarına bağlı olarak: Alt seviyeli kuruluşların Büyük Kaza Önleme Politikası oluşturması, Üst seviyeli kuruluşların Güvenlik raporu ve Acil Durum Planı hazırlaması, Uyumlaştırma Tarihi 2010 Uygulama Tarihi IPA kapsamında yapılacak olan proje sonucuna göre belirlenecektir.

49 SANAYİ KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ
Sanayi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü (IPPC) Direktifi (2008/1/EC) Entegre Yaklaşım: Alıcı ortamlara (hava, su, toprak) verilen salınımlarının etkilerinin birlikte değerlendirilmesi, enerji tüketimi, atık üretiminin minimizasyonunun sağlanması …. Emisyon Limit değerlerinde “ Mevcut En İyi Teknikler” in (Best Available Techniques-BAT) ve referans dokümanların (BREF) gözönünde bulundurulması. Uyumlaştırma tarihi Entegre İzin Sistemi Kurulması Tam Uygulama

50 SANAYİ KAYNAKLI KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROLÜ
Mevcut en iyi teknikler konusunda Türkçeye kazandırılan referans belgeler (BREF’ler) konusunda ilgili sektörler ile işbirliği yapılmıştır; Çimento ve Kireç Cam Üretimi Büyük Yakma Tesisleri Tekstil İzleme Sistemleri Ekonomik ve ortamlararası etkiler Demir-Çelik Endüstrisi Depolamadan kaynaklanan emisyonlar Enerji verimliliği

51 SANAYİ KAYNAKLI KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROLÜ Sanayici için Faydaları
Esnek Yaklaşım. Sabit ve katı emisyon sınırları yerine, mevzi şartları da dikkate alan uygulamalar. Referans dökümanlar ile teknolojiyi takip ve karşılaştırma yapma imkanı. Temiz Teknoloji Uygulamaları. Avrupa Birliği pazarında yer almak.

52 KİMYASALLAR YÖNETİMİ Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlaması (REACH) Tüzüğü (1907/2006/EC) AB’de yılda 1 ton ve üzerinde üretilen veya ithal edilen maddeler Avrupa Kimyasallar Ajansı’na kayıt yaptırılacak Kayıt dosyasında; Maddenin Kimliği, Fiziko-kimyasal, Toksikolojik, Ekotoksikolojik özellikleri ve kullanım alanları, Güvenlik Bilgi Formu, Kimyasal Güvenlik Raporu, Uyumlaştırma Tarihi Uygulama Tarihi 2013

53 AB SÜRECİ/FIRSATLAR Kamu ve çevre sağlığını korumak maksadıyla deniz, göl ve nehirlerimize daha yüksek kalite standartları getirilecektir. Deniz ve kıyılarda yapılan çalışmalar turizmin gelişmesini sağlayacaktır. Atıksuları arıtan belediye sayısı artacaktır. 53

54 AB SÜRECİ/FIRSATLAR Atıkların düzenli depolanması ile geri dönüşüme ağırlık verilerek ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. İnsan sağlığı ve çevre açısından risk oluşturan düzensiz depolama sahaları (vahşi çöplük alanları) kapatılacak veya rehabilite edilecektir. Çevre alanında yapılacak çalışmalar, koruyucu hekimlik işlevini görerek sağlık harcamalarını azaltacaktır. 54

55 AB SÜRECİ / FIRSATLAR Toplam kalite standartları ve enerji verimliliği uygulamaları ile sanayide üretim verimliliği artacak, ihracat daha da gelişecektir. Proje paketi hazırlama, hizmet (kapasite geliştirme) ve mal (su, atık su, atık, hava sektörü teçhizatı vb.) alımı ve inşaat ihalelerinin sayısı artacak, bu durum özel sektör için istihdam ve ticaret ortamı sağlayacaktır. 55

56 AB SÜRECİ / FIRSATLAR Özel sektörün doğrudan yararlanabileceği ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerini hızlandıracak yenilikçi çevre fonlarının kullanımı artacaktır. Atıkların bertaraf edilmesine yönelik teknolojiler/yatırımlar artacak, özel sektöre yeni iş imkanları sağlanacaktır. 56

57 AB SÜRECİ / FIRSATLAR Biyolojik çeşitlilik korunacak ve eko-turizm yaygınlaşacaktır. Daha çevre dostu ürün ve teknolojiler kullanılacaktır. Çevre izinleri sadeleşecektir: Tek Pencere-Tek İzin. Elektronik Ortamda 57

58 BAZI UYGULAMALAR e-ÇEVRE İZİNLERİ Tek Pencere-Tek İzin
Elektronik Ortamda

59 e-Çevre İzinleri / Proje
Türkiye 2023 yılında 500 Milyar Dolar ihracatı hedefliyor. Bu hedefe bir kapı da biz açtık: e-Çevre İzinleri… 300 adet e-devlet projesi içerisinden Başbakanlığın öncelikli 11 e-devlet projesi olarak kabul edilmiştir. 11 proje içerisinde ilk uygulamaya geçendir. Proje e-devlet kapısına da entegre edilmiştir.

60 e-Çevre İzinleri/ Uygulama Çevre izinleri sadeleşiyor:
tarihinden itibaren Çevre İzin Ve Lisanslarını Elektronik Ortamda Tek Elden Veriyoruz

61 e-Çevre İzinleri / Sadeleştirme
Bu projeden önce 5 çeşit çevre izini ve 17 çeşit lisans verilmekteydi. 13 ayrı yönetmelikte yer alan izin ve lisanslara ilişkin süreçler tek yönetmelik altında toplanmıştır. Geçici faaliyet belgesi verilmesi aşamasında 199 adet belge 16 ‘ya düşürülmüştür.

62 e-Çevre İzinleri / Ne Fayda Sağlar? daha fazla absorbe edilmesi
1 yılda verilen ortalama 2000 iznin elektronik ortamda verilmesi suretiyle 30 ton (210 Adet) 5.500 ton 95000 kWh 12,5 TON KAĞIT CO2 gazının her yıl 35 ton daha fazla absorbe edilmesi 4 Kişiden Oluşan 28 Ailenin 1 Yıllık Su İhtiyacı 4 Kişiden Oluşan 34 Ailenin 1 Yıllık Elektrik İhtiyacı Ne Fayda Sağlar?

63 e-Çevre İzinleri İzin takibi için gereksiz zaman kaybına ve kilometrelerce yol yapmaya son ! Başvurular elektronik olarak takip edilebilecek; Bakanlığa sadece Çay-Kahve içmeye Bekliyoruz

64 KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ YATIRIMLARI HIZLA ARTIYOR
Tesis Sayısı Katı atık yönetiminde büyük ilerleme kaydettik. 2003 yılında sadece 15 olan katı atık düzenli depolama tesisi sayısını 46’ya çıkardık. Yıllar

65 TOPLAMA AYIRMA VE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİ
2003 yılında 28 olan tesis sayısı Mayıs 354’e ulaşmıştır. Adet 65 65

66 ATIK PİLLER TON % 50 Artış Belediyeler, okullar, marketler, oteller, sağlık kuruluşları ve her seviyede iştirakçiyle atık pil toplama oranı % 50 arttı. 66 66

67 TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIMI
150 Tesis 140 Tesis 131 Tesis Geri Kazanım (ton/yıl) 18 Tesis 2010 yılı içerisinde geri kazanım tesisi kapasitesinin ton/yıl olması beklenmektedir. 67 67

68 LİMAN ATIK KABUL TESİSLERİ
Adet Eksenler diğerleri gibi olacak Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında; 195 liman atık kabul tesisi belgelendirilmiştir. 2010 yılı sonunda atık kabul tesisi olmayan liman kalmayacaktır. 68 68

69 GEMİ SÖKÜM TESİSLERİ Türkiye, gemi sökümünde Avrupa ve Orta Doğuda lider konumdadır. Lisanslı 20 tesiste ton/yıl kapasitede söküm yapılmaktadır. Gemi söküm sektörü yan kollarıyla birlikte 8 bin kişiye istihdam sağlayan ve yılda 2.5 milyar Dolar dövizi yurt içinde tutan bir sektördür.

70 MAVİ BAYRAKLI TESİSLERİMİZ ARTIYOR Mavi Bayraklı Plaj Ve Marina Sayısı
Yıllar

71 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
TEŞEKKÜRLER


"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE AB SÜRECİNDE SANAYİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları