Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE AB SÜRECİNDE SANAYİ Prof. Dr. Veysel EROĞLU 21 Temmuz 2010 – TOBB, Ankara 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE AB SÜRECİNDE SANAYİ Prof. Dr. Veysel EROĞLU 21 Temmuz 2010 – TOBB, Ankara 1."— Sunum transkripti:

1 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE AB SÜRECİNDE SANAYİ Prof. Dr. Veysel EROĞLU 21 Temmuz 2010 – TOBB, Ankara 1

2 2  İklim Değişikliği ve Kyoto Protokolü  AB Çevre Faslı  Önemli AB Direktifleri  Çevre İzinleri

3 BMİDÇS ve TÜRKİYE Sözleşme kapsamında ülkeler 3 gruba ayrılmıştır: Ülkemiz, 24 Mayıs 2004 tarihi itibariyle Sözleşme’ye taraf olmuştur. (*) PEGSÜ: Pazar Ekonomisine Geçiş Sürecindeki Ülkeler (Doğu Bloku Ülkeleri) 3 ListelerÜlkelerSorumluluklar Ek-1OECD + AB + PEGSÜ (41 ülke)Emisyon Azaltımı Ek-2 OECD + AB-15 (24 ülke) Türkiye (hariç) Teknoloji Transferi ve Mali Destek Sağlamak Ek-1 Dışı Diğer Ülkeler (Çin, Hindistan, Pakistan, Meksika, Brezilya..) Yükümlülükleri yok… Ek-B Ek-1 Ülkeleri (39 ülke) Türkiye ve Belarus (hariç) 2008-2012 arası dönem için 1990 seviyesine göre sera gazı emisyonlarında %5 azaltım

4 KYOTO PROTOKOLÜ ve TÜRKİYE  Türkiye Protokol’ün Ek-B listesinde değildir.  Türkiye, 26 Ağustos 2009 tarihi itibari ile Kyoto Protokolü’ne resmen taraf olmuştur. 4

5 TÜRKİYE’NİN TEMEL GÖSTERGELERİ  Ülkemiz, iklim değişiklinin olumsuz etkilerine karşı en hassas bölgeler arasında bulunan Akdeniz Havzasında yer almaktadır. 5

6 SERA GAZI EMİSYONLARINDA TARİHİ MESULİYET 1850-2002 Yılları Arasında Emisyonların Ülkelere Göre Dağılımı (%) ÜlkeEmisyon (%) ABD% 29,3 AB-25% 26,5 Rusya% 8,1 Çin% 7,6 Hindistan% 2,2 Kanada% 2,1 Türkiye% 0,4 Kaynak: World Resources Institute, 2004 6

7 TÜRKİYE’NİN TEMEL GÖSTERGELERİ  Kişi başı sera gazı emisyon değerleri (ton CO 2 - eşd.) Amerika: 19,1(2007 yılı) Kanada: 17,4(2007 yılı) Rusya: 11,2 (2007 yılı) OECD: 15,0(2007 yılı) AB-27: 10,2(2007 yılı) Çin: 4,6 (2005 Yılı) Hindistan: 1,2 (2005 Yılı) Türkiye: 5,3 (2007 Yılı) 7

8 ÜlkeEmisyon (%) ABD% 17 Çin% 17 AB-27% 12 Hindistan% 5,5 Rusya% 5 Brezilya% 4 Kanada% 2 Türkiye% 0,7 Kaynak: IEA statistics, 2008, 8 2005 Yılı Emisyonlarının Ülkelere Göre Dağılımı (%)

9 99 ENERJİ YOĞUNLUĞU DEĞİŞİMİ Enerji Yoğunluğu: GDP-Gayri Safi Milli Hasıla (1000 $) başına Enerji Tüketimi (tep=ton eşdeğer petrol) Türkiye AB ABD Enerji Yoğunluğu Endeksi (1995=100) Yıllar

10 TOPLAM SERA GAZI EMİSYONLARI 1000 ton CO 2 eşdeğeri Kaynak: BMİDSÇ Sekretaryası Envanter Tabloları, 2007; Ek-1 Dışı Ülkelerin Ulusal Bildirimleri 1990, 1995, 2000, 2005 Yıllarında Ülkelerin Toplam Emisyonları: 10

11 11 TÜRKİYE’NİN SERA GAZI EMİSYONLARI Atık 31,8 (% 8,5) Tarım 26,3 (% 7,1) Proses kaynaklı Sanayi Emisyonları 26,2 (% 7,0) Diğer Enerji Emisyonları 168,3 (% 46) 2007 yılı, Sektörlere Göre Toplam Sera Gazı Emisyonları (Milyon ton CO 2 eşdeğeri) Sanayi Kaynaklı Enerji Emisyonları 120 (% 32) TOPLAM ENERJİ 288,3 (% 78)

12 SANAYİ SEKTÖRÜ SERAGAZI EMİSYON DAĞILIMI 12

13 13 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE  Türkiye, Protokol’ün Ek-B listesinde yer almadığı için bir azaltım hedefi almamıştır, ancak aşağıdaki sektörlerde emisyon azaltıcı muhtelif politikalar uygulanmaktadır:  Enerji,  Ulaştırma,  Atık,  Tarım,  Ormancılık,  Arazi Kullanımı.

14 14 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE Bakanlığımız koordinasyonunda, ilgili bütün kurum / kuruluşlarla işbirliği içerisinde ülkemiz önceliklerini tanımlayan “ Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi” 3 Mayıs 2010 tarihinde YPK tarafından onaylanmıştır.

15 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ STRATEJİSİ (Sanayi)  Sanayicilerin kendi sera gazı emisyon envanterlerinin hazırlamasını teşvik edici mekanizmalar geliştirilecektir.  Temiz üretim teknolojileri ve geri kazanım özendirilecek sanayici bu konuda bilinçlendirilecektir. 15

16 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ STRATEJİSİ (Sanayi) “Gönüllü Karbon Piyasaları”nın sanayi sektöründe yaygınlaşması sağlanacaktır. 16

17 17 ULUSLARARASI SÜREÇ  Kyoto Protokolü’nün 1. yükümlülük dönemi 2012 yılında bitmektedir.  Türkiye’nin ilk yükümlülük döneminde (2008-2012) sayısallaştırılmış sera gazı emisyon azaltım veya sınırlama yükümlülüğü yoktur.  2012 sonrası uluslararası iklim rejimine yönelik müzakereler devam etmektedir.

18 18 KOPENHAG TARAFLAR KONFERANSI Ülkemiz, Sn. Cumhurbaşkanımızın nezaretinde bir heyet ile temsil edilmiştir. 2010 yılı sonunda Meksika’da gerçekleştirilmesi planlanan 16.Taraflar Konferansına katılım sağlanacaktır.

19 19 TÜRKİYE’NİN POZİSYONU  26/CP.7 kararı ile ülkemizin diğer EK-1 ülkelerinden farklı olarak gelişmekte olan bir ülke olduğunu,  Türkiye’nin, yeni taahhüt döneminde, özel şartları çerçevesinde, ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu sera gazı emisyon sınırlandırma sorumluluğu almayı hedeflediğini, Kopenhag (ve önceki) bildirimlerinde;

20 20 TÜRKİYE’NİN POZİSYONU  Başta teknoloji transferi ve adaptasyon olmak üzere mali yardımlardan ve yeni fonlardan faydalanmak istediğini,  Kyoto Protokolü sonrası iklim rejiminin finansmanı için finansman yükümlülüğü olmadığını, önemle vurgulamıştır. Kopenhag (ve önceki) bildirimlerinde(devam);

21 21 KOPENHAG MUTABAKATI Hukuki bağlayıcılığı olmayan ve “yol haritası” niteliği taşıyan “KOPENHAG MUTABAKAT” metninde özetle;  Düşük emisyonlu kalkınma stratejisinin benimsenmesi,  EK-1 ülkelerinin sera gazı azaltım hedeflerini;  EK-1 Dışı ülkelerin ise, sera gazı azaltım eylemlerini (NAMAs) Sekretarya’ya iletmesi,

22 22 KOPENHAG MUTABAKATI  Gelişmekte olan ülkelerin uyum ve azaltım faaliyetlerinin finansmanı için 2010-2012 periyodunda 30 milyar dolar, 2012-2020 arasında yıllık 100 milyar dolarlık fonun harekete geçirilmesi,  “Kopenhag Yeşil Çevre Fonu”nun oluşturulması, yer almaktadır.

23 Ülkeler2020 YılıMukayese Yılı Avustralya%17 2005 Belarus %5 - %10 1990 Kanada %20 2006 AB%20 - %30 1990 İzlanda %15 1990 Japonya %25 1990 Rusya %10 - %15 1990 Norveç %40 1990 İsviçre %20 - %50 1990 ABD %17 (2020) - %30 (2025) - %83 (2050) 2005 KOPENHAG MUTABAKATINA GÖRE AZALTIM HEDEFİ BEYAN EDEN EK-1 ULKELER 23

24 24 Bu çerçevede;  Ülkemizin diğer EK-1 ülkelerinden farklı olduğunu teyit eden Marakeş 26/CP.7 kararı çerçevesinde müzakerelerini sürdürmesi,  Envanter ve projeksiyon çalışmalarının yeniden gözden geçirilmesi, ÜLKEMİZDE YAPILACAKLAR

25 25  Her sektörde Azaltım Eylemlerinin tanımlanması (sektörel NAMAs),  Düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecine yönelik çalışmaların başlatılması gerekmektedir. ÜLKEMİZDE YAPILACAKLAR

26 SANAYİDE SERA GAZI EMİSYONLARININ AZALTIMI  Çevre dostu en iyi tekniklerin ve temiz üretim teknolojilerinin kullanılması,  Enerji yoğunluğunun düşürülerek enerji verimliliğinin sağlanması, 26

27 GÖNÜLLÜ KARBON PİYASALARI  Gönüllü Karbon Ticareti kapsamında faaliyet gösteren firmalar için bir kayıt sistemi oluşturmak, ve  2010 yılı sonuna kadar mevzuat hazırlamak için çalışmalar başlatılmıştır. 27

28 Proje TipiProje Sayısı Gerçekleştirilen Azaltım (ton) Rüzgar373.575.000 Hidroelektrik21725.000 Biyogaz41.640.000 Jeotermal3105.000 TOPLAM65 6 Mt CO 2 eşdeğer/yıl TÜRKİYE’DE GELİŞTİRİLEN PROJELER 28

29 Bilimin mesajı;  Doğal kaynakları bilinçli tüketmek,  Hayat tarzımızı değiştirmek,  Sanayileşme ve çevre arasında denge kurmak,  Temiz Üretim gerçekleştirmek  Enerji ve Sanayide verimlilik sağlamak, GELECEĞİN KURGUSU 29

30  AR-GE,  Teknoloji transferi,  Yeni istihdam alanları (Yeşil Yakalılar: Çevre Müh, Ekolojik Mimarlar, Çevre Avukatları, Çevre Teknisyenleri vb.)  Yeni finansman kaynakları, yeni uluslar arası fonlar (Kopenhag Yeşil İklim Fonu)  Dünyada yeni dengeler ve yıldızı parlayacak ülkeler (Türkiye, Çin, Hindistan, Brezilya ve G. Kore) GELECEĞİN KURGUSU 30

31 BEKLEYEN ZORLUK Oyunun dışında kalmak!! 31

32 32 AB ÇEVRE FASLI

33 33 AB ÇEVRE FASLI SÜRECİ Tarama Toplantıları Nisan-Haziran 2006 Tarama sonu Raporu 3. 10. 2007 Müzakere Pozisyon Belgesi 13.11.2009 Müzakere Faslının Açılması 21.12.2009 20062007200820092010

34 34  Yatay Mevzuat  Hava Kalitesi  Atık Yönetimi  Su Kalitesi  Doğa Koruma  Sanayi Kaynaklı Kirlilik ve Risk Yönetimi  Kimyasallar  Gürültü Kirliliği AB Çevre Mevzuatında Yer Alan Sektörler AB ÇEVRE MEVZUATI

35 35 Sektör Yatırım İhtiyacı (2007-2023) Milyar EuroOran (%) Su33,969 57,95 Atık 9,560 16,31 Hava 0,037 0,07 Sanayi Kaynaklı Kirlilik14,785 25,22 Doğa Koruma 0,264 0,45 Toplam58,585 100 ÇEVRE FASLI YATIRIM MALİYETİ

36 36 TOPLAM : 58.585 € ÇEVRE FASLI YATIRIM MALİYETİ Su Sektörü 33.969 € - % 58 18.083 € Atık su 12.743 € İçme suyu 3.143 € Diğer Hava Kirliliği 428 € - % 1 Katı Atık 9.560 € - % 16 Sanayi Kaynaklı Kirlilik 14.785 € - % 25

37 37 İLGİLİ KURUM FİNANSMAN İHTİYACI (MİLYAR EURO) 1- Merkezi İdare7,738 2- Mahalli İdare21,814 Belediye öz kaynakları13,023 İller Bankası6,980 Dış Krediler0,994 Kamu - Özel Sektör İşbirliği0,817 3- Özel Sektör15,138 4- KİT1,187 5- AB Fonları+Diğer Hibeler12,708 GENEL TOPLAM58,585 ÇEVRE FASLI YATIRIM MALİYETİ

38 38 KAPANIŞ KRİTERLERİ  Ülkemizin “Müzakere Pozisyon Belgesi”ne karşılık olarak hazırlanan Avrupa Birliği’nin “Ortak Müzakere Pozisyon Belgesi”nde, “Çevre Faslı”nın geçici olarak müzakerelere kapatılabilmesi için çevre alanında 5 adet “Kapanış Kriteri” belirlenmiştir. 38

39 Bu doğrultuda, Türkiye’nin: 1.Sınır aşan hususlara ilişkin mevzuatı, 2.Su kalitesi alanındaki mevzuatı, 3.Sanayi kaynaklı kirlilik ve risk yönetimi alanındaki mevzuatı kabul etmesi, 4.Doğa koruma ve atık yönetimini de içerecek şekilde bütün sektörlerde uygulama ve yaptırımda ilerleme sağlanması, 5.Özellikle denetim alanında idari kapasitenin geliştirilmesi gerekmektedir. 39 KAPANIŞ KRİTERLERİ 39

40 SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN ÖNEMLİ AB DİREKTİFLERİ 40

41 41 Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi (94/62 EC)  Sorumluluk ambalajlı ürünleri piyasaya sürenlere verilmiştir.  Ambalaj atığı üreticileri; oluşturdukları ambalaj atıklarını belediyenin toplama sistemine vermek zorundadır. Uyumlaştırma Tarihi24.06.2007 Uygulama TarihiKademeli olarak 2020’ye kadar ATIK YÖNETİMİ

42 42 Tehlikeli Atık Direktifi (91/689/EEC) Tehlikeli atıkların bilinçli bir biçimde işleme tabi tutulması ve yönetimiyle ilgilidir. Uyumlaştırma Tarihi14.03.2005 Uygulama TarihiKademeli olarak 2023’e kadar ATIK YÖNETİMİ

43 43 Atık Yağların Bertarafı Direktifi (75/439/EEC)  Atık motor yağlarının toplanması motor yağı üreticilerine verilmiştir.  Atık yağların kaynakta kategorilerine göre ayrı toplanması baz yağ veya enerjiye dönüştürülmesi gereklidir. Uyumlaştırma Tarihi 21.01.2004 30.07.2008 -Yönetmelik Değişikliği Uygulama Tarihi 30.07.2008 ATIK YÖNETİMİ 43

44 44 Elektrikli ve Elektronik Atıklar Direktifi 2002/96/EC  Elektronik atıkların üretici tarafından toplama yükümlülüğü bulunuyor.  Atıkların toplanması, işlenmesi, geri kazanımı ve bertarafı üretici sorumluluğu altında gerçekleştirilecektir. Uyumlaştırma tarihi31.12.2010 Uygulama tarihiKademeli olarak 2023’e kadar ATIK YÖNETİMİ 44

45 45 Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılması Direktifi 2002/95/EC Sanayicilerin, ürettikleri ürünlerde bazı ağır metal ve diğer zararlı maddeleri kullanmaları istisnalar dışında yasaktır. Uyumlaştırma tarihi30.05.2009 Uygulama tarihi30.05.2010 ATIK YÖNETİMİ 45

46 46 Ömrünü Tamamlamış Araçlar Direktifi 2000/53/EC  Yeni üretilecek araçlarda bazı ağır metallerin kullanılması istisnalar dışında yasaktır.  Üreticilerin, ekonomik değeri olmayan araçları bedelsiz geri alma mecburiyeti bulunmaktadır. Uyumlaştırma Tarihi30.12.2009 Uygulama TarihiKademeli olarak 2014’e kadar ATIK YÖNETİMİ 46

47 Büyük Yakma Tesisleri Direktifi (2001/80EC)  Isıl gücü 50 MW veya daha fazla olan, yalnızca enerji üretimi için inşa edilen, katı, sıvı veya gaz yakıtların kullanıldığı yakma tesislerini kapsar.  Yeni tesisler, yönetmelik yayım tarihi itibarıyla AB sınır değerleri ile usul ve esaslarına tabi olacaktır.  Mevcut tesisler için yayım tarihi itibarıyla 9 yıllık bir geçiş süresi tanınmıştır. 47 SANAYİ KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ Uyumlaştırma tarihi 08.06.2010 Uygulama tarihiKademeli olarak 2019’a kadar.

48 48 Tehlikeli Maddeler Bulunduran Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin (SEVESO II) Direktifi (96/82/EC)  Direktif kapsamında kalan sanayicilerin bulundurdukları tehlikeli kimyasal madde miktarına bağlı olarak:  Alt seviyeli kuruluşların Büyük Kaza Önleme Politikası oluşturması,  Üst seviyeli kuruluşların Güvenlik raporu ve Acil Durum Planı hazırlaması, Uyumlaştırma Tarihi2010 Uygulama Tarihi IPA kapsamında yapılacak olan proje sonucuna göre belirlenecektir. SANAYİ KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ

49 49 Sanayi Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü (IPPC) Direktifi (2008/1/EC)  Entegre Yaklaşım: Alıcı ortamlara (hava, su, toprak) verilen salınımlarının etkilerinin birlikte değerlendirilmesi, enerji tüketimi, atık üretiminin minimizasyonunun sağlanması ….  Emisyon Limit değerlerinde “ Mevcut En İyi Teknikler” in (Best Available Techniques-BAT) ve referans dokümanların (BREF) gözönünde bulundurulması. Uyumlaştırma tarihi31.12.2012 Entegre İzin Sistemi Kurulması31.12.2015 Tam Uygulama31.12.2018 SANAYİ KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ

50 Mevcut en iyi teknikler konusunda Türkçeye kazandırılan referans belgeler (BREF’ler) konusunda ilgili sektörler ile işbirliği yapılmıştır;  Çimento ve Kireç  Cam Üretimi  Büyük Yakma Tesisleri  Tekstil  İzleme Sistemleri  Ekonomik ve ortamlararası etkiler  Demir-Çelik Endüstrisi  Depolamadan kaynaklanan emisyonlar  Enerji verimliliği SANAYİ KAYNAKLI KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROLÜ 50

51  Esnek Yaklaşım. Sabit ve katı emisyon sınırları yerine, mevzi şartları da dikkate alan uygulamalar. Referans dökümanlar ile teknolojiyi takip ve karşılaştırma yapma imkanı.  Temiz Teknoloji Uygulamaları.  Avrupa Birliği pazarında yer almak. 51 SANAYİ KAYNAKLI KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROLÜ Sanayici için Faydaları

52 52 Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlaması (REACH) Tüzüğü (1907/2006/EC)  AB’de yılda 1 ton ve üzerinde üretilen veya ithal edilen maddeler Avrupa Kimyasallar Ajansı’na kayıt yaptırılacak  Kayıt dosyasında; Maddenin Kimliği, Fiziko-kimyasal, Toksikolojik, Ekotoksikolojik özellikleri ve kullanım alanları, Güvenlik Bilgi Formu, Kimyasal Güvenlik Raporu, Uyumlaştırma Tarihi31.12.2012 Uygulama Tarihi2013 KİMYASALLAR YÖNETİMİ

53 53  Kamu ve çevre sağlığını korumak maksadıyla deniz, göl ve nehirlerimize daha yüksek kalite standartları getirilecektir.  Deniz ve kıyılarda yapılan çalışmalar turizmin gelişmesini sağlayacaktır.  Atıksuları arıtan belediye sayısı artacaktır. AB SÜRECİ/FIRSATLAR 53

54 54  Atıkların düzenli depolanması ile geri dönüşüme ağırlık verilerek ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.  İnsan sağlığı ve çevre açısından risk oluşturan düzensiz depolama sahaları (vahşi çöplük alanları) kapatılacak veya rehabilite edilecektir.  Çevre alanında yapılacak çalışmalar, koruyucu hekimlik işlevini görerek sağlık harcamalarını azaltacaktır. AB SÜRECİ/FIRSATLAR 54

55 55  Toplam kalite standartları ve enerji verimliliği uygulamaları ile sanayide üretim verimliliği artacak, ihracat daha da gelişecektir.  Proje paketi hazırlama, hizmet (kapasite geliştirme) ve mal (su, atık su, atık, hava sektörü teçhizatı vb.) alımı ve inşaat ihalelerinin sayısı artacak, bu durum özel sektör için istihdam ve ticaret ortamı sağlayacaktır. AB SÜRECİ / FIRSATLAR 55

56 56  Özel sektörün doğrudan yararlanabileceği ve araştırma ve geliştirme faaliyetlerini hızlandıracak yenilikçi çevre fonlarının kullanımı artacaktır.  Atıkların bertaraf edilmesine yönelik teknolojiler/yatırımlar artacak, özel sektöre yeni iş imkanları sağlanacaktır. AB SÜRECİ / FIRSATLAR 56

57 57  Biyolojik çeşitlilik korunacak ve eko-turizm yaygınlaşacaktır.  Daha çevre dostu ürün ve teknolojiler kullanılacaktır.  Çevre izinleri sadeleşecektir: Tek Pencere-Tek İzin. Elektronik Ortamda AB SÜRECİ / FIRSATLAR 57

58 58 e-ÇEVRE İZİNLERİ Tek Pencere-Tek İzin Elektronik Ortamda BAZI UYGULAMALAR

59 59 e-Çevre İzinleri / Proje Türkiye 2023 yılında 500 Milyar Dolar ihracatı hedefliyor. Bu hedefe bir kapı da biz açtık: e-Çevre İzinleri… 300 adet e-devlet projesi içerisinden Başbakanlığın öncelikli 11 e-devlet projesi olarak kabul edilmiştir. 11 proje içerisinde ilk uygulamaya geçendir. Proje e-devlet kapısına da entegre edilmiştir. http://eizin.cevreorman.gov.trhttp://eizin.cevreorman.gov.tr http://izinlisans.cob.gov.trhttp://izinlisans.cob.gov.tr

60 60 Çevre izinleri sadeleşiyor: 01.04.2010 tarihinden itibaren Çevre İzin Ve Lisanslarını Elektronik Ortamda Tek Elden Veriyoruz e-Çevre İzinleri/ Uygulama

61 e-Çevre İzinleri / Sadeleştirme Bu projeden önce 5 çeşit çevre izini ve 17 çeşit lisans verilmekteydi. 13 ayrı yönetmelikte yer alan izin ve lisanslara ilişkin süreçler tek yönetmelik altında toplanmıştır. Geçici faaliyet belgesi verilmesi aşamasında 199 adet belge 16 ‘ya düşürülmüştür.

62 e-Çevre İzinleri / Ne Fayda Sağlar? 1 yılda verilen ortalama 2000 iznin elektronik ortamda verilmesi suretiyle 12,5 TON KAĞIT 30 ton (210 Adet) 30 ton (210 Adet) 5.500 ton 95000 kWh CO 2 gazının her yıl 35 ton daha fazla absorbe edilmesi CO 2 gazının her yıl 35 ton daha fazla absorbe edilmesi 4 Kişiden Oluşan 28 Ailenin 1 Yıllık Su İhtiyacı 4 Kişiden Oluşan 28 Ailenin 1 Yıllık Su İhtiyacı 4 Kişiden Oluşan 34 Ailenin 1 Yıllık Elektrik İhtiyacı 4 Kişiden Oluşan 34 Ailenin 1 Yıllık Elektrik İhtiyacı Ne Fayda Sağlar? Ne Fayda Sağlar?

63 Başvurular elektronik olarak takip edilebilecek; Bakanlığa sadece Çay-Kahve içmeye Bekliyoruz e-Çevre İzinleri İzin takibi için gereksiz zaman kaybına ve kilometrelerce yol yapmaya son !

64  Katı atık yönetiminde büyük ilerleme kaydettik.  2003 yılında sadece 15 olan katı atık düzenli depolama tesisi sayısını 46’ya çıkardık. Tesis Sayısı Yıllar KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ YATIRIMLARI HIZLA ARTIYOR 64

65 65 TOPLAMA AYIRMA VE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİ 2003 yılında 28 olan tesis sayısı 2010 Mayıs 354’e ulaşmıştır. Adet

66 66 ATIK PİLLER TON % 50 Artış Belediyeler, okullar, marketler, oteller, sağlık kuruluşları ve her seviyede iştirakçiyle atık pil toplama oranı % 50 arttı.

67 67 TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIMI (ton/yıl) 2010 yılı içerisinde geri kazanım tesisi kapasitesinin 660.000 ton/yıl olması beklenmektedir. Geri Kazanım 18 Tesis 131 Tesis 140 Tesis 150 Tesis

68 68 LİMAN ATIK KABUL TESİSLERİ Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında;  195 liman atık kabul tesisi belgelendirilmiştir.  2010 yılı sonunda atık kabul tesisi olmayan liman kalmayacaktır. Adet

69 69 GEMİ SÖKÜM TESİSLERİ Türkiye, gemi sökümünde Avrupa ve Orta Doğuda lider konumdadır. Lisanslı 20 tesiste 300.000 ton/yıl kapasitede söküm yapılmaktadır. Gemi söküm sektörü yan kollarıyla birlikte 8 bin kişiye istihdam sağlayan ve yılda 2.5 milyar Dolar dövizi yurt içinde tutan bir sektördür.

70 70 MAVİ BAYRAKLI TESİSLERİMİZ ARTIYOR Mavi Bayraklı Plaj Ve Marina Sayısı Yıllar

71 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TEŞEKKÜRLER 71


"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE AB SÜRECİNDE SANAYİ Prof. Dr. Veysel EROĞLU 21 Temmuz 2010 – TOBB, Ankara 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları