Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERFORMANS GELİŞTİRMEDE DENETİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERFORMANS GELİŞTİRMEDE DENETİM"— Sunum transkripti:

1 PERFORMANS GELİŞTİRMEDE DENETİM

2 DENETİMDE EĞİTİM İŞGÖRENLERİNİ GELİŞTİRME YAKLAŞIMLARI
Mentorlük Koçluk Okul Müdürünün Eğitici Rolü Mikro Öğretim Hizmetiçi Eğitim Eylem Araştırması

3 DENETİMDE EĞİTİM İŞGÖRENLERİNİ GELİŞTİRME YAKLAŞIMLARI
Mentorlük Koçluk Okul Müdürünün Eğitici Rolü Mikro Öğretim Hizmetiçi Eğitim Eylem Araştırması Mentörlük

4 DENETİMDE MENTORLÜK Öğretimin iyileştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla, deneyimli bir eğitimcinin yeni ya da deneyimsiz öğretmenle işbirliği içinde, yargılamadan, sınıf içindeki öğretimin iyileştirilmesi için birlikte çalışmasıdır. Güvenilen ve deneyimli rehber – kılavuz – danışman – akıl hocası – yol gösterici …

5 Mentorlük Süreci Aşamaları
A) HAZIRLIK B) UYGULAMA C) İZLEME

6 Mentorlüğün Yararları
1. Mesleki rehberlik yoluyla hizmet içi eğitim sorumluluğu başarılı ve deneyimli öğretmenlerle paylaşılır. 2. Aday öğretmenlerin işlerine yönelik olumlu tutumlar ve doğru iş alışkanlıkları geliştirmelerini sağlar. 3. Mentorlük çalışması takım çalışmalarını besler. 4. İşbaşında eğitim, istenilen yerde ve zamanda sağlanmış olur.

7 Mentorlüğün Yararları
5. Mentör, bireyin gereksinimlerine tamamen uygun bir eğitim sunma şansına sahip olur. 6. Mentör, öğretmendeki gelişme ve değişmeyi doğrudan gözleme şansını yakalar. 7. Eğitilen kişi gelişim sürecine doğrudan katılır. 8. İş performansı ile öğrenme durumları arasındaki uzaklık ortadan kaldırılır.

8 DENETİMDE EĞİTİM İŞGÖRENLERİNİ GELİŞTİRME YAKLAŞIMLARI
Mentorlük Koçluk Okul Müdürünün Eğitici Rolü Mikro Öğretim Hizmetiçi Eğitim Eylem Araştırması Koçluk

9 DENETİM KOÇLUĞU

10 K O Ç L U K N E D İ R? Bir kişinin, başka bir kişinin yaşamında çok güçlü bir fark yaratmasını sağlayan, çözüm odaklı eylemler ve sonuçlar üreten özel bir iletişim alanıdır. Koçluk, kişinin içindeki sınırsız gücü, onur duyacağı bir doğruluk ve dürüstlük ile ortaya çıkarma sanatıdır.

11 K O Ç L U K * Performansı geliştirmenin en hızlı yöntemi olup, kişilerin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına yardımcı olur. * Kişinin içindeki pozitif güçleri ortaya çıkaran ve ÖĞRETMENİ yüreklendiren zengin bir kaynaktır. * İnsanların kendini tanıma sürecini harekete geçirerek, onların enerjisini arttırır.

12 K O Ç L U K * Kişilerin amaçlarına ulaşması için kararlar almasına, stratejiler geliştirmesine ve bunları eyleme dönüştürmesine yardımcı olur. * Kişinin yaşamak istediği hayatı yaşaması; bulunduğu nokta ile bulunması gereken nokta arasındaki boşluğu kapatır. * Kişilerin güçlü yönlerini kendisine fark ettirerek, bunları avantaja çevirmesini, güçlenmesini sağlar.

13 * Kişileri konuşmak düşünmek yerine, sonuç yaratan eylemlere götürür.
K O Ç L U K * Kişileri konuşmak düşünmek yerine, sonuç yaratan eylemlere götürür. * Kişilerin cevapları kendilerinin bulmasına yardımcı olur; önerilerde bulunmaz, öğüt vermez, açık uçlu - güçlü sorular sorar ve teknikler uygular. * Herkesin değişimi gerçekleştirecek güce sahip olduğuna inanır ve onların güçlü yanlarının keşfeder, kişiyi onurlandırır.

14 Daima “geleceğe” ve “şimdiye” odaklanır.
Koçlar Şu anda neredesiniz? Ne olmak istiyorsunuz? Orada olmak için ne yapmalısınız? ile ilgilenir.” Daima “geleceğe” ve “şimdiye” odaklanır. NEDEN NİÇİN NASIL

15 KOÇLUK NE DEĞİLDİR? Terapi değildir Danışmalık değildir Mentorlük değildir Eğitim vermek değildir Felsefe veya öğreti değildir

16 DENETİM KOÇLUĞU Koçluk beceri ve ilkeleri doğrultusunda
denetmenlerin, öğretmenlerin çok yönlü gelişimlerini desteklemelerini amaçlayan bir yaklaşımdır. Koç denetmen, öğretmenlik stresini önemli ölçüde azaltan bu koçluk yöntemini kullanarak, yönetici ve öğretmenlere koçluk yapar. Koç denetmen, bu süreç içerisinde, bir takım oyuncusu gibi davranır. Yönetici ve öğretmenlerle gerçek bir bağ kurar ve bunu yaparken, tarafsız bakış açısını korur.

17 DENETİM KOÇLUĞUNUN YARARLARI
1. Öğretmenlerin öz farkındalıklarını kazanmaları, ne tür öğretmen olduklarını keşfetmeleri ve değişip gelişme yönünde ilerlemelerine koçluk yapar. Geleneksel yaklaşımlardan farklı olarak, koçluk çalışması tüm eğitim çalışanlarını kapsayan bir yolculuktur.

18 DENETİM KOÇLUĞUNUN YARARLARI
Öğretmenler, kendileri hakkında bilgi sahibi olmalı ve ne tür öğretmen olduklarını keşfetmelidirler. Koçluk alan öğretmenler, kendileriyle ilgili keşiflerde bulunarak kişisel gelişim kaydederler.

19 DENETİM KOÇLUĞUNUN YARARLARI
2- Yönetici ve öğretmenlerin, potansiyellerini açığa çıkartıp geliştirmelerine, mutlu ve sağlıklı olarak çalışmalarına, kendine yeten, özgüven sahibi, başarılı ve doyumlu eğitim işgörenleri olarak gelişmelerine koçluk yapar.

20 DENETİM KOÇLUĞUNUN YARARLARI
3- Yönetici ve öğretmenlerin, öğrencilerle olan sevgi bağlarının ve okul içi tüm iletişimlerinin güçlenip gelişmesine koçluk yapar. Koçluk becerilerini öğrenmek okuldaki çatışmaları azaltacak, sorunları çözecektir. 4- Olumlu bir okul kültürünün geliştirilmesine katkı sağlar.

21 Koçun Yeterlilik Alanları
Güdüleme yeterliliği İletişim yeterliliği Araştırma (veri toplama) yeterliliği Koçun Yeterlilik Alanları Eğitim bilimleri yeterliliği Sorun çözme (karar verme) yeterliliği Davranış bilimleri yeterliliği İzleme-Süreç yeterliliği

22 DENETİMDE EĞİTİM İŞGÖRENLERİNİ GELİŞTİRME YAKLAŞIMLARI
Mentorlük Koçluk Okul Müdürünün Eğitici Rolü Mikro Öğretim Hizmetiçi Eğitim Eylem Araştırması

23 Okul Müdürünün Eğitici Rolü
Okul müdürlerinin öğretmenlerin yetiştirilmesindeki rolü, aksamaları yerinde gözlemesi, eğitim hizmetinin en temel üretim birimi olan okul sisteminin sürekli içinde yer alması ve kuramla uygulama arasında köprü olması açısından çok önemlidir. Denetlerken geliştirmek, eleştirirken öneride bulunmak, gerektiğinde uygulamalı olarak öğretim yapmak okul müdürlerinin öğretimsel liderliklerinin temel gereklerindendir.

24 Okul Müdürünün Eğitici Rolü
Özellikle aday öğretmenlerin eğitim sistemi ile bütünleşmeleri, eğitsel işlevlerinin farkında olmaları, çalıştıkları okul ve çevre ortamına uyum sağlamaları, eğitim alanındaki gelişmeleri öğretmenlere taşımaları açısından okul müdürleri en önemli kaynaklardan biridir. İşgörenin hem mesleki hem de kişisel olarak geliştirilmesini içeren hizmet içi eğitim kavramı, işgörenin bireyler olarak tanınması, ihtiyaçlarının saptanması ve bu ihtiyaçların giderilmesi için gerekenlerin yapılmasını gerektirir.

25 İŞGÖREN GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ
A) Takım Çalışmaları B) Eğitim Aracı Olarak Grup Toplantıları

26 İŞGÖREN GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ
TAKIM ÇALIŞMALARI 1. Isınma 2. Takım Kurma 3. Yansıtma Oturumu 4. Günlük tutma 5. Okuma Paylaşma Oturumları 6. Beyin Fırtınası

27 İŞGÖREN GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ
TAKIM ÇALIŞMALARI 7. Örnek Olay ve Evrak Sepeti 8. Güçlülük Bombardımanı 9. Akran Grubu Yardımlaşma Tekniği 10. Ev sahibi – Konuk Gruplar Çalışması 11. Bilimsel Araştırma ve Kütüphane çalışması

28 DENETİMDE EĞİTİM İŞGÖRENLERİNİ GELİŞTİRME YAKLAŞIMLARI
Mentorlük Koçluk Okul Müdürünün Eğitici Rolü Mikro Öğretim Hizmetiçi Eğitim Eylem Araştırması

29 MİKRO ÖĞRETİM Öğretim süresi, sınıftaki öğrenci sayısı ve
konu bakımından küçültülmüş ve yoğunlaştırılmış bir öğretim deneyimidir. Etkili bir mikro öğretim seansı için iyi bir yapılandırma gerekmektedir. Amaçlar, ilkeler, dersin biçimi, ders için gerekli olan hazırlıklar ve değerlendirmenin şekli önceden ortaya konulmalıdır.

30 Mikro Öğretim Yönteminin Uygulama Aşamaları
1. Mikro dersin hazırlanması 2. Mikro dersin öğretimi 3. Mikro dersin izlenmesi a) Konu seçimi b) Dersin amaçları c) Hangi konuda geri bildirim istendiği

31 DENETİMDE EĞİTİM İŞGÖRENLERİNİ GELİŞTİRME YAKLAŞIMLARI
Mentorlük Koçluk Okul Müdürünün Eğitici Rolü Mikro Öğretim Hizmetiçi Eğitim Eylem Araştırması

32 HİZMETİÇİ EĞİTİM Sektör ayrımı yapılmaksızın, bir işyerinde aday ya da daimi statüde çalışmak üzere, bulunanlara mesleklerinde gelişmeleri için uygulanan eğitimdir. Özel ve tüzel kişilere ait işyerlerinde belirli bir maaş veya ücret karşılığında işe alınmış ve çalışmakta olan bireylerin görevleri ile ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarını sağlamak üzere yapılan eğitimdir.

33 HİE Amaçları 1. Çalışanlara örgün eğitim süresi içinde kazanamadıkları, işleriyle ilgili bilgi ve yetenekleri sağlamak ve geliştirmek. 2. İnsangücünün basamaklar arasındaki dikey hareketliliğini sağlamak. 3. Teknolojik gelişmelere göre, çalışanları bilgi sahibi yapmak. 4. Çeşitli sektörlerde, teknolojide ortaya çıkan gelişmeler ve sektörler arasındaki ilişkilerdeki değişmeler sonucu oluşan insangücü fazlalığının diğer alanlara geçmesini sağlamak. 5. Maliyeti düşürmek, kaliteyi yükseltmek ve üretimi nitel ve nicel anlamda artırmak.

34 Hizmetiçi Eğitimin Gereği
1. Hizmet öncesi eğitimin eksikliği, yetersizliği 2. Kişisel eksikliklerin giderilmesi 3. Hizmetteki değişme ve gelişmeler 4. Bazı bilgilerin sadece hizmet içinde kazandırılabilmesi 5. Bireyin gelişmeye yönelik tutumu, isteği

35 Hizmetiçi Eğitimin Gereği
6. Eğitimin yaşamın her yerinde, her aşamasında yer alması 7. İşin yapılmasında, tempoda düşme 8. Moral yönünden düşüş, çöküş 9. İşe uygun işgören bulamama, bulunanda yüksek maliyet 10. İş özelliklerinin hızla değişmesi, yeni süreç ve teknolojiler

36 Hizmetiçi Eğitimin Gereği
11. Kazalarda artış 12. Ürünün kalitesinde düşme 13. kalite kontrolü, bilinci 14. Yönetsel kararlar, yönetsel değişiklikler 15. Yakından yönetime çok zaman ayrılması 16. İşten ayrılmalarda artış 17. İşe devamsızlıkların artması 18. Örgüt içinde rol çatışmalarının artması

37 DENETİMDE EĞİTİM İŞGÖRENLERİNİ GELİŞTİRME YAKLAŞIMLARI
Mentorlük Koçluk Okul Müdürünün Eğitici Rolü Mikro Öğretim Hizmetiçi Eğitim Eylem Araştırması

38 EYLEM ARAŞTIRMASI Eğitimcilerin, eğitim-öğretim süreci içerisindeki uygulamalarındaki sorunların giderilmesini sağlamaya yönelik bir yaklaşımdır. Lewin, (1947) eylem araştırmasının yaratıcısı olan bir isimdir ve bunun üç aşamalı sarmal bir süreç olduğunu belirtmiştir. 1) Keşfedilecek noktaların araştırmasını kapsayan bir planlama 2) Eyleme geçme ve 3) Eylemin sonuçları hakkında bulgular elde etme

39 EYLEM ARAŞTIRMASI Corey ise eylem araştırmasını, uygulamacıların sorunlarını bilimsel olarak çözmelerine rehberlik, düzeltme ve değerlendirme girişimlerinden oluşan bir süreç olduğunu ileri sürmüştür. Glickman, eylem araştırmasını okul düzeyinde ele alarak, meslektaşların öğretimi iyileştirme etkinliklerinin sonucu ortaya çıkan bir süreç olarak tanımlamıştır. Calhoun eylem araştırmasının, okulumuzda neler olup bittiğini araştıralım ve burayı daha iyi bir yer haline getirelim demenin en düşsel yolu olduğunu ifade etmiştir.

40 Eylem Araştırmasının Genel Özellikleri
1. Eylem araştırması işbirliğine dayalıdır. 2. Eylem araştırması çalışanların öz eleştiri yapmasına olanak verir 3. Eylem araştırması sistematik bir öğrenme sürecidir. 4. Eylem araştırması çalışanların iş hakkındaki düşüncelerini test etmelerini gerektirir 5. Eylem araştırması açık fikirli olmayı gerektirir

41 Eylem Araştırmasının Genel Özellikleri
6. Eylem araştırması iş deneyimleri hakkında bir kişisel günlük tutmayı gerektirir 7. Eylem araştırması politika geliştirmeye yönelik bir süreçtir 8. Eylem araştırması iş yerinin eleştirel bir analizidir, 9. Eylem araştırması özellikler üzerine vurgu yapar 10. Eylem araştırması küçük grupların işbirliği içinde çalışmasıdır 11. Eylem araştırması iş uygulamalarının gerekçelendirilmesidir.

42 Eylem Araştırmasının Aşamaları
1. Problemin tanımlanması 2. Eylem planı 3. Veri toplama 4. Verilerin analizi


"PERFORMANS GELİŞTİRMEDE DENETİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları