Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MATEMETİK YILSONU TATİL ÖDEVİ 5. SINIF

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MATEMETİK YILSONU TATİL ÖDEVİ 5. SINIF"— Sunum transkripti:

1 MATEMETİK 2013-2014 YILSONU TATİL ÖDEVİ 5. SINIF

2 Sevgili öğrenciler, Tatilde elbette, bir yılın yorgunluğunu atmak için dinlenmenin yanında bu eğitim öğretim yılında öğrendiğiniz konuları tekrar etmek amaçlı hazırladığım bu ödevleri zevkle yapacağınızı umuyorum. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Sevilay EGELİ Matematik Öğretmeni

3 “Matematikte hangi işlem olmak istersiniz?”
Konulu bir kompozisyon yazınız. Ben beni herkesin çözebileceği bir denklem olmak isterdim.Herkes tarafından çözümlenebilmek güzel olsa gerek. Ben özdeşlik olmak isterdim... Her bilinmeyen değeri için aşikar olmak güzel olurdu heralde...

4 GEOMETRİK ŞEKİLLER

5 En yüksek sıcaklık hangi gün gerçekleşmiştir?
Pzt Salı Çrş Cu Prş Cts Pz Gün Sıcaklık 5 10 15 20 25 30 En yüksek sıcaklık hangi gün gerçekleşmiştir? Salı B) Perşembe C) cuma D) Pazar Salı günü sıcaklık kaç derece olmuştur? B) C) D) 10 Sıcaklığın en yüksek olduğu gün ile en düşük olduğu gün arasındaki sıcaklık farkı kaç derecedir? A) B) C) 15 D) 20 Hafta içi sıcaklık ortalaması kaç derecedir? A) B) C) 19 D) 20

6 A)  Kare B)  Yamuk C)  Paralelkenar D)  Üçgen

7 Şekildeki ABC üçgeninin çevresi kaç cm’ dır?
10 B) 12 C) 14 D) 17

8 Yandaki ABC üçgeninde C açısı kaç derecedir? A. 900 B. 1000 C. 1100
- Yandaki ABC üçgeninde C açısı kaç derecedir? A. 900 B C. 1100 D. 1200

9 I.Kare II. Dikdörtgen III. Eşkenar üçgen IV.Paralelkenar
Duygu: “Düzgün altıgenin iç açılarının toplamı 720 derecedir.” Tuğçe: “Dikdörtgen bir düzgün çokgendir.” Sevda: “Düzgün beşgenin bir iç açısı 120 derecedir” Yukarıda öğrencilerden hangisi ya da hangileri doğru bilgi vermektedir? A.Yalnız Duygu B.Duygu ve Sevda C.Duygu ve Tuğçe D.Hepsi I.Kare II. Dikdörtgen III. Eşkenar üçgen IV.Paralelkenar Yukarıda verilen çokgenlerden, hangisi ya da hangileri düzgün çokgendir? A.Yalnız I B.I,II,III CI,III D.Hepsi

10 İç açılarının toplamı 540 olan düzgün çokgen
hangisidir? A) Kare B) Düzgün altıgen C) Üçgen D) Düzgün beşgen

11 Aşağıdaki anlatımlar doğru ise yay ayraç içine D, yanlış ise Y yazın.
1. ( ) Her altıgen, düzgün altıgen olarak adlandırılmaz. 2. ( ) En az üç kösesi ve üç kenarı bulunan kapalı şekiller düzgün çokgendir. 3. ( ) Kare aynı zamanda düzgün dörtgendir. 4. ( ) Her kenarı farklı uzunlukta olan dörtgen, düzgün çokgen olarak adlandırılır. 5. ( ) Düzgün yedigenin eşit uzunlukta yedi kenarı ve ölçüleri eşit yedi açısı vardır. 6. ( ) Dikdörtgen, düzgün çokgendir. 7. ( ) Eşkenar dörtgen, açılarının ölçüsü eşit olmadığı için düzgün dörtgen değildir.

12 Aşağıdaki cümleleri bilgi yönünden doğru tamamlamak için noktalı yerlere yazılacak sözcükleri seçin.
Üç - eşittir, düzgün dörtgen - üçgen - düzgün beşgen - eşkenar, düzgün - kenar, köşe - düzgün çokgenler - sekizgen , açılarının ölçüsü ve kenarlarının uzunlukları esit olan çokgenlerdir. 2. Üç kenarı ve üç kösesi olan çokgenlere adı verilir. 3. Açılarının ölçüsü ve kenarlarının uzunlukları esit olan üçgenlere üçgen ve aynı zamanda üçgen denir. 4. Karenin kenar uzunlukları ve açılarının ölçüleri ve buna adı verilir. 5. Bir çokgen, en az noktanın birlestirilmesiyle olusur. 6. Sekiz kenarı ve sekiz kösesi olan çokgen olarak adlandırılır. 7. Çokgenler ve sayılarına göre adlandırılır. , kenar uzunlukları ve açı ölçüleri esit besgendir.

13 DÖRTGENLER

14 Yandaki paralel kenarda A açısının ölçüsü kaç derece­dir?
A. 60 B. 80 C. 90 D. 160 . ABCD dikdörtgeninde F açısının ölçüsü kaç derecedir? A. 60 B C D. 75 Yandaki karede EBC açısının ölçüsü kaç derecedir? A. 60 B. 65 C. 70 D. 75

15 Aşağıdaki yamukta, C açısının ölçüsü kaç derecedir?
Aşağıdaki şekillerde kenar sayıları ile, içindeki sayılar arasında bir ilişki vardır. Buna göre, dördüncü şeklin içine yazılması gereken sayıyı şeklin içine yazınız. 9 16 25 ? Aşağıdaki yamukta, C açısının ölçüsü kaç derecedir?

16

17 Kenar uzunlukları ve iç açısının ölçüleri eşit olan çokgen.
KONU : ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER Aşağıda tanımları verilmiş olan kavramları bularak çengel bulmacaya yerleştiriniz. SORULAR 1 Doğrusal olmayan en az üç noktanın doğru parçaları ile birleştirilmesiyle oluşan kapalı şekil. 2 Kenar uzunlukları ve iç açısının ölçüleri eşit olan çokgen. 3 İç açıları toplamı 360 ° ve karşılıklı iki kenarı eşit olan dörtgen. 4 Karşılıklı iki kenarı birbirine eşit ve paralel, karşılıklı açıları birbirine eşit olan dörtgen. 5 Sadece alt ve üst tabanları birbirine paralel, iç açılarının toplamı 360° olan dörtgen. 6 Üç kenarı ve iç açılarının toplamı 180° olan çokgen. 7 Dört doğru parçasının birleşmesinden oluşan kapalı şekil. 8 Beş kenarı ve beş köşesi olan çokgen. 9 Altı kenarı ve altı köşesi çokgen. 10 Kenar uzunlukları birbirine eşit, iç açılarının toplamı 360° olan dörtgen.

18 Yukarıdaki karenin çevresi 200 cm olduğuna göre, yamuğun yüksekliği kaç cm’dir?
A B C D.40 Çevresi 170 cm olan bir dikdörtgenin yüksekliği, uzun kenardan 15 cm az ise, yükseklik kaç cm.dir? A B C D.25

19 Düzgün çokgenlerin köşe sayısı kadar simetrisi vardır.
SİMETRİ VE ÇEMBER Düzgün çokgenlerin köşe sayısı kadar simetrisi vardır. Bir şeklin aynada görüntüsüne o cismin simetrisi denir.

20 Kışın soğuğunu çekmeyen, yazın tadına varamaz.

21

22 Yandaki çemberin çevresi 126 cm olduğuna göre r=? (∏ = 3 )
Üstteki çemberlerin çevrelerinin toplamı 120 cm olduğuna göre, karenin çevresi kaç cm’dir? (∏ = 3 ) A B C D. 60

23 KESİRLER

24 paydasının – bileşik – pay – bir – küçük – denk – pay – iki – genişletme – sadeleştirme – pay – payda * Bir tama eşit veya tamdan büyük olan kesirlere _________________ kesirler denir. * Basit kesirlerde pay paydadan _________________tür. * Bir bölümü daha az parçalara ayırmaya _____________________, parçaları katlayarak arttırmaya da _______ __________ denir. * Bir bütünün aynı miktarlarını gösteren kesirlere _____________ kesirler denir. * Kesir sayılarında toplama ve çıkarma işlemi yaparken kesrin __________________ aynı olması gerekir. * Bir doğal sayıdan kesir sayısını çıkarırken, doğal sayının paydasını _______ kabul ederiz. * Kesirlerde çarpma işlemi yaparken; _________ ve _________ çarpılıp paya, _________ ve _________ çarpılıp paydaya yazılır. * Bir kesir sayısını iki ile genişletirken pay ve payda _______ ile çarpılır.

25 . Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
( ) Bir kesrin en sade şekli; bir bütünün mümkün olduğu kadar az sayıda eşit parçalara bölünmüş halidir. ( ) Kesirleri bölme işlemi olarak ifade edebiliriz. ( ) Tam sayılı kesirler ile bileşik kesirler birbirine dönüştürülebilir. ( ) Bir kesri genişletmek için payı ve paydayı aynı sayı ile çarparız. ( ) Bir kesri sadeleştirmek için pay ve payda aynı sayıya bölünür. ( ) Kesirlerde çarpma işlemi yaparken paydaları eşitleriz. ( ) Basit bir kesir her zaman bileşik kesirden küçüktür. Aşağıdaki kesirlerden basit kesirleri sarıyla, bileşik kesirleri maviyle, tam sayılı kesirleri yeşille boyayınız. 5

26 Verilen kesirleri denk olan kesirlerle eşleştiriniz.
1 2 3 4 5 6 7 6 8 9 10 11 12 13 14

27 Aşağıdaki kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
Aşağıdaki kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

28

29

30 A) 73 B) 292 C) 428 D) 584 A) 225 B) 350 C) 450 D) 900 A) 640 B) 682
Cebimdeki paranın 2/7 si ile 1/14 inin toplamı 5 lira ediyor.Cebimdeki param kaç liradır?

31

32 ONDALIK KESİRLER

33 Verilen ondalık kesirlerin basamak adlarını yazınız.
Verilen kesir sayılarını ondalık kesre çeviriniz. * —— = * —— = * —— = Verilen ondalık kesirlerin basamak adlarını yazınız. Verilen ondalık kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız. 3,08 – 3,81 – 3,18 – 3,1 * * 0,04 – 0,4 – 0,40 – 0,004

34

35

36 YÜZDELER

37

38 Matematik sınavında 25 soruda sadece 5 yanlışım var arkadaşlar.
Buna göre, Yiğit’in doğru cevap yüzdesi kaç olur? A. B. C. D. 800 sayısının % 42 ‘si kaçtır ? 40 TL’ye alınan ayakkabı %32 karla satılacaktır. Bu ayakkabının satış fiyatı kaç TL olur ? 18 TL’ye alınan elbise %20 zararla satılacaktır. Bu elbisenin satış fiyatı kaç TL olur ?

39

40 ORAN VE ORANTI

41

42 Bir makine 5 saatte 24 m. kumaş dokuyor
Bir makine 5 saatte 24 m. kumaş dokuyor. Bu makine 7 saatte kaç metre kumaş dokur? 3 saatte 78 sayfa kitap okuyan bir öğrenci 312 sayfa kitabı kaç saatte okur? 1 L ayran için 5 küçük yoğurt kullanan bir kişi 35 küçük yoğurt ile kaç Litre ayran yapabilir? A) B) C) D) 9

43 GEOMETRİK CİSİMLER

44

45 Mısır Piramitlerini sen tasarlamış olsaydın
hangi piramit veya hangi prizma şeklinde tasarlardın? Neden? Ben bir Mısır kraliçesi olarak yukarıdaki soruya ne cevap verecegini merak ediyorum. Cevabını alttaki boşluğa yazar mısın? Aynı zamanda sekli de çizebilirsin.

46 Eğer yürüdüğünüz yolda hiç bir engel yoksa o yol sizi hiç bir yere götürmez.
I. Altı yüzü vardır II. Sekiz köşesi vardır. III.4 yüzü kare, 2 yüzü dikdörtgendir IV. On iki ayrıtı vardır. Yukarıda verilenlerden hangisi kare prizmanın özelliği değildir? A. I B. II C. III D. IV Aşağıdakilerden kaç tanesi 1 boyutludur? I. doğru II. kare III. üçgensel bölge IV. küp V. Küre VI.Dikdörtgen A) B) C) D)2 Tabanı beşgen olan bir piramit için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 1 tepe noktası vardır B) 5 yüzü vardır C) 10 ayrıtı vardır D) 5 üçgensel bölge olan yüzü vardır.

47 UZUNLUKLARI ÖLÇME

48

49

50 ALANI ÖLÇME m 2 m m

51 Yandaki şekilde 3 eş kareden oluşan dikdörtgenin çevre uzunluğu 64 cm ise, alanı kaç cm²’dir? a) B) C) D)64A 6cm Hatice yukarıdaki iki kareyi defterine çizip boyuyor. Buna göre sarıya boyalı alan kaç cm²’dir A) B)20 C) D)12 4 cm Bir ressam resim yaparken resmin cm2 sine 5 fırça darbesi atmaktadır. 50cm x 80cm lik bir tablo yaparken, tabloya kaç fırça darbesi atar?

52 Aşağıda verilen logonun kaşesi yapılacaktır.
Kaşenin cm2 sine 300 nokta kullanılacağına göre, yukarıdaki logonun kaşesi için kaç nokta kullanılır? Aşağıda verilen şekillerin kaç cm2 lik alana sahip olduklarını bulunuz.

53 ZAMANI ÖLÇME

54

55 Böylece 4 yılda bir 366 günden oluşan bir yılı yaşarız.
Bir yıl içerisinde yer alan 6 saatler 4 yılda bir 6x4=24 saatte tamamlanır. Böylece 4 yılda bir 366 günden oluşan bir yılı yaşarız. Böyle yıllara “artık yıl” adı verilir. Artık yıllarda Şubat ayı 29 gündür.

56

57

58 HACMİ ÖLÇME

59

60

61 Aşağıdaki yapıların hacmini birim küp cinsinden hesaplayınız.
Bilge aklından 4 farklı geometrik cisim tutmuştur. Senin bulabilmen için de bunlarla ilgili ipuçları vermiştir. Sıralanan cisimler-den hangisi Bilge’nin aklından tuttuğu cisim değildir? A) I B) II C) III D) IV

62 SIVILARI ÖLÇME

63 1 L = ( 1 x 1000 ) mL = 4000 Ml 11 L = ………………………………………..
3 mL = _3_ L = 0,003 L 1000 58 mL = ……………………………………………. 350 mL = …………………………………………… 18 mL = ……………………………………………. Bir turşucu her birinde 150 mL şalgam suyu olan şişelerden bir günde 40 tane satmaktadır. Bu turşucu iki haftada kaç litre şalgam suyu satar? İki ayrı kaptan birinde 1520 mL , diğerinde 0,480 L süt bulunmaktadır.Bu iki kapta toplam kaç L süt vardır?

64 OLASILIK

65 Sonu sıfır olan sayıların gelme olasılığı nedir ?
Bir torbaya 1 den 20 ‘ye kadar olan sayılar konularak rastgele çekiliyor. Bu torbadan ; Sonu sıfır olan sayıların gelme olasılığı nedir ? b ) Tek sayıların gelme olasılığı nedir ? c ) Çift sayıların gelme olasılığı nedir ? M : mavi K: kırmızı S: sarı Yandaki torbadan rastgele bir bilye çekildiği zaman hangi rengin K K M B gelme olasılığı en fazladır ve kesir olarak kaçtır ? B M K M M K B M B B M İki futbol takımının, maçlarından önce, gazetelerde berabere kalabilecekleri, 1. takımın yenebileceği ve 2. takımın yenebileceği gibi haberler yazılıyor. Buna göre, 1. takımın yenme olasılığı kaçtır?

66 ve 9 rakamlarını birer defa kullanarak öyle yerleştirelim ki yukarıdan aşağıya, soldan sağa ve köşeden köşeye toplayınca sonuçları 15 olsun. 5 ve 9 rakamlarını öyle yerleştirelim ki yeşil kutuları birbirinden çıkarınca ortadaki 5 sayısına ulaşalım.

67 Dost matematiksel olmalı; Sevici çarpmalı... Üzüntüyü bölmeli...
Geçmişi çıkarmalı... Yarını toplamalı... Kalbinin derinliklerinde ihtiyacı hesaplamalı...


"MATEMETİK YILSONU TATİL ÖDEVİ 5. SINIF" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları