Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BALIK ÇiFTLiKLERi İbrahim Nazlım Elif Salmanoğlu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BALIK ÇiFTLiKLERi İbrahim Nazlım Elif Salmanoğlu"— Sunum transkripti:

1 BALIK ÇiFTLiKLERi İbrahim Nazlım 110070036 Elif Salmanoğlu 110070114
Hasan Hüseyin Kazan

2 Su Ürünleri Yetiştiriciliği
BALIK ÇiFTLiKLERi

3

4

5 Balık Çiftlikleri Denizlere veya göllere daha ucuza ve fazla balık üretmek amacıyla metre (balık türüne göre) derinlikte polietilen kafeslerden yapılan sayısı sahibinin maddi gücüne ve devletin verdiği izne tabii olan çiftliklerdir. Annesinin yumurtasından kuluçka sonrasında alınan yavrular buralara bırakılır ve son derece temiz bir ortamda, aşılanarak yetiştirilir ve özel yemlerle beslenirler.

6

7 Dünyada Kültür Balıkçılığı
Dünyada yetiştiricilik yoluyla 65 Milyon Ton civarında su ürünleri üretilmektedir.(2004) 1991 ile 2001 yılları arasında dünya da avcılık % 7’lik bir artış gösterirken, yetiştiricilik yolu ile elde edilen su ürünleri miktarı ise % 128’lik bir artış göstermiştir.

8

9 Ülkemizde Kültür Balıkçılığı
Su ürünleri yetiştiricilik faaliyetleri ülkemizde 1970’li yıllarda başlamış; 1980’lerin ortalarından itibaren deniz balıklarının da yetiştirilmesi ile büyük ivme kazanmıştır. Denizlerde ve iç sularda yetiştiricilik üretimi: 2007 yılında 140 bin tona 2008 yılında bu üretim yaklaşık 152 bin tona 2009 yılında ise yaklaşık 158 bin tona yükselmiştir. Yetiştirilen en önemli türler iç sularda % 47,66 ile alabalık, denizlerde ise % 29,33 ile levrek ve % 17,87 ile çipura olmuştur. Yalnızca Ege Bölgesindeki balık üretim sürecinde yaklaşık kişi istihdam edilmekte bu kişiler; paketleme, işleme, ihracat gibi sektörlerde işlendirebilmektedir. Bu kapasitesiyle su ürünleri sektörünün ekonomiye katkısı 1 milyar doları bulmaktadır.

10 Ülkemizde Kültür Balıkçılığı
Ülkemizde 187 adedi yakın deniz sularında (near-shore) ve 49 adedi de açık deniz sularında (off-shore) olmak üzere toplam 236 adet yasal balık çiftliği bulunmaktadır Balık çiftliklerinin illere göre dağılımına bakıldığında, yakın ve açık denizlerde toplam 118 adet ile Muğla ilk sırayı almakta, bunu 72 adet ile İzmir ve 15 adet ile Aydın izlemektedir. Beş Yıllık Kalkınma Planına göre 2023 yılında alışkanlıklar aynı devam ederse 1.2 Milyon Ton balık üretilmesi gerekmektedir. Bu üretimin Tonu avcılık yoluyla, kalanının ise yetiştiricilik yoluyla sağlanabileceği vurgulanmaktadır.

11

12 Sürdürülebilirlik Turizmle, çevreyle, sahillerimizden yararlanan tüm insanlarla birlikte sürdürülebilir bir model arayışı içinde olmalıyız. Bütün gelişmiş ülkeler, "Sürdürülebilirlik" üzerinde yoğunlaşırken, Su ürünleri yetiştiriciliği / akuakültür sektörünü de bu temelde reorganize ederken Türkiye'nin de vakit kaybetmeksizin bu doğrultuya girmesinde fayda vardır.

13 Dünyada sürdürülebilirliğe dair önemli örnekler:
İngiltere'deki Exeter Üniversitesi ve Greenpeace Araştırma Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen Mart 2008 tarihli bir araştırma da: kafeslerden kaçan balıklarla, bırakılan atıklarla, kullanılan yem, balık yağı ve ilaçlarla, hastalıkların yayılmasıyla ilgili sürdürülebilirlik açısından riskli noktalara işaret edildikten sonra, her şeye rağmen sürdürülebilir yetiştiriciliğin mümkün olduğu vurgulanarak çiftliklerin atıklarının başka sektörler için gıda olarak kullanılabileceği yeni, modern ve sürdürülebilir üç model önerilmektedir.

14 Integratedmulti-trophic aqua culture systems (IMTA) (Çiftlik balıklarının atıklarıyla deniz yosunlarının yetişmesine katkı sunan entegre bir sistem geliştirilmekte, bunun örneğine İsrail'de rastlıyoruz). Aqua ponics systems (Çiftlik balıklarının atıklarının sebze ve çiçek yetiştiriciliğine entegre edildiği sistemler geliştirilmekte. Hollanda'da "HappyShrimp" adlı bir şirket bunu uygulamakta. Integrated rice–fish culture – Yine atıkların bu kez pirinç yetiştirmede değerlendirilebildiği entegre bir sistem.

15 Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Önemi
Su ürünleri yetiştiriciliği=akuakültür Akuakültürün katkı sağladığı noktalar: hızla artan su ürünleri talebinin karşılanması açlığın önlenmesi dengeli ve sağlıklı beslenme doğal balık stokları üzerindeki av baskısının azaltılması kırsal kalkınmaya katkı istihdam ve döviz girdisi sağlanması su kaynaklarının balıklandırılması

16 Dünya’da ve Türkiye’de Su Ürünleri Üretimi
Dünyada su ürünleri yetiştiriciliği Türkiye’de su ürünleri yetiştiriciliği Azalan avcılık; artan yetiştiricilik İstihdam İhracat Artan balık ihtiyacı= balık yetiştiriciliği gerekliliği

17 Balık Çiftliklerinin Çevresel Etkileri
Çevre politikalarını önemsemeyen ekonomik politikalar Entegre tesisler Denetleme

18 Çevresel Etkinin İzlenmesi
Yasal Süreç İzin süreci Ön izin Proje Önerisi ÇED Proje Onayı Su Kalitesi İzleme

19 Kirliliğe neden olan etmenler
balık dışkıları yenmeyen yapay yemler ile oluşan azot ve fosfat gibi kimyasallar verimi arttırmak amacıyla kullanılan hormonlar, dezenkfektanlar, vitaminler, antibiyotikler ve aşılar

20 Atıklar tüketim sindirim kullanım Yem Yenmeyen yem Dışkı + Kazanç
Metobolik atıklar Solunum (özellikle CO 2 2) tüketim sindirim kullanım Brankiyal ve üriner N kaybı (B-Ü kaybı) + Kazanç

21 Çevresel etkilerin bağlı olduğu kriterler
balık türü yetiştirme yöntemleri stok yoğunluğu kullanılan yemler alanın hidrografisi çiftlik yönetimi

22 1. Organik Kirlenme ve Ötrofikasyon
daha fazla üretim için daha fazla ve yoğun üretim malzemelerinin kullanımı birim alanda daha fazla balık yetiştirilmesi ve bunların atıkları yetersiz bilgi yanlış yer ve derinlik seçimi

23 Ötrofikasyon çözünmüş oksijen miktarında azalma bulanıklıkta artma ölü bölgelerde artma deniz yosunlarının ve mercanların etkilenmesi balık ölümleri aşırı alg üremesi balıkçılığın ve turizmin etkilenmesi

24 2. Kimyasal Kirlenme Kafeslerle İlgili Girdiler ve Çıktılar
Kimyasal Atıklar Kimyasalların İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi Kimyasalların Ekosisteme Olan Etkisi

25 Kafeslerle İlgili Girdiler ve Çıktılar
Yem, yavru, ilaç Balık Kafes Deniz ortamı Atıklar (dışkı, yenmeyen yem vs.)

26 Kimyasal Atıklar

27 Kimyasalların Ekosisteme Olan Etkisi
Balık çiftliklerinde pestisitlerin ender olarak kullanılması Bazı herbisitlerin kullanılması Balık çiftliklerindeki ağların bakır içeren boyalar ile boyanması Çoğu herbisitlerin yeme katılması ya da banyo işlemlerinde uygulanması Yeme katılan pestisitlerin yenmemesi ve dipte birikim yapması Zehirli içerikte olan bu ilaçların doğrudan denize salınması

28 Kimyasalların İnsan Sağlığına Etkisi
Kullanılan kimyasal maddeler ile balıkların iştahı düşmekte İlaçlı yemler balıklar tarafından yenmemekte, deniz dibine inmekte Dip çökeltide yer alan antibiyotikli yemlerin büyük kısmı diğer balık ve omurgasızlar tarafından yenmekte ve dokularında birikmektedir. Avlanan balıkların sofraya kadar gelmesi, insan sağlığını olumsuz etkiler.

29 3. Biyolojik Kirlenme Balık çiftliklerinden kaçan balıklar Ülkemizdeki balık çiftliklerine ayrılan alanın oldukça geniş olması

30 Balıklar Çiftlikten Nasıl Kaçar?
Küçük ölçekteki kaçışlar Büyük ölçekteki kaçışlar Bu kaçışların nedenleri ve çevreye etkileri

31 Denizde kurulan balık çiftliklerinin ülkemizde kapladığı alan 474
Denizde kurulan balık çiftliklerinin ülkemizde kapladığı alan hektara ulaşmaktadır. Bu kadar geniş alan kaplayan balık çiftlikleri, diğer avcı türleri çekerek denizel yaşamı etkileyebilmektedir

32 4. Çevreye Olan Diğer Etkiler
Balık çiftliklerinde değişik amaçlarla kullanılan tekne, motor ve diğer araç-gereçler Küçük ve bol miktarda bulunan doğal balık türlerinin olumsuz etkilenmesi

33 "ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÜRETMEDEN
RAHAT YAŞAMAK İSTEYEN TOPLUMLAR ÖNCE HAYSİYETLERİNİ, SONRA HÜRRİYETLERİNİ VE DAHA SONRA DA İSTİKLAL VE İSTİKBALLERİNİ KAYBEDERLER“ Mustafa Kemal ATATÜRK

34 Bizleri Dinlediğiniz İçin
Teşekkür Ederiz


"BALIK ÇiFTLiKLERi İbrahim Nazlım Elif Salmanoğlu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları