Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

07.09.2014Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "07.09.2014Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara 1."— Sunum transkripti:

1 07.09.2014Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara 1

2 Bilgi teknolojilerini kullanarakTıbbi çalışma, eğitim, iletişim,Veri ve bilgi toplama, veri ve bilgi işleme, bilgiyi yönetme,Tıbbi karar verme ve bilimsel çözümlemeyöntemlerini içeren bir bilim dalıdır. 07.09.2014Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara 2 Tıp Bilişimi Nedir?

3 Tıp Bilişimi Nedir Tıp Bilişimi Bilişim Donanım Bilişim Yazılım İstatistik Matematik Klinik Tıp Bilimleri Temel Tıp Bilimleri Yönetim Bilimleri Bilişsel Bilimler Biyolojik Bilimler 07.09.20143Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

4 Sağlık Bilişimi 07.09.2014Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara 4

5 Neden Tıp Bilişimi “Öyle bir dünya düşleyin ki, kim olursanız veya nerede olursanız olun, ihtiyacınız olan sağlık hizmetini gerektiğinde ve kaliteli bir şekilde alabildiğiniz bir dünya...” Teletıp teknolojisi ve Klinik Uygulamaları” adlı makalede 07.09.2014Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara 5

6 Neden Tıp Bilişimi  Yaşlı nüfus artıyor buna bağlı olarak sağlık hizmeti talebi de artıyor.  İzlem gerektiren kronik hasta sayısındaki artış (diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları, psikiyatrik hastalıklar)  Sağlık giderlerindeki artış  Hastanede tedavi oranında artış,  Hastanede kalma süresinde artış  Evde bakım gereksiniminde artış  Sağlık hizmeti almanın zorlaşması Başta teletıp olmak üzere sağlık bilişimi uygulamalarını zorunlu kılmaktadır 07.09.2014Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara 6

7 e-Sağlıkm-Sağlık 07.09.2014 Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara 7

8 Sağlıkta Bilişimin Önemi 07.09.20148Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

9 Charles P. Friedman 07.09.20149Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

10 + > Modified from Charles Friedman PhD, U. Pittsburgh/NLM () Kişi eğer uygun bilgiye erişebiliyorsa daha başarılı olur destek almayan kişiye kıyasla Belirli çevresel koşullar sağlandığında 07.09.201410Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

11 Sağlık Bilişimi Çevresinin Aktörleri  Sağlık Bakım Profesyonelleri  Teknik Profesyoneller  Sağlık Kurumu Yöneticileri  Araştırmacılar  Sağlık Hizmeti Alanlar ve Aileleri Kullanıcı Kültürü Çevreyle Oluşur 07.09.201411Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

12 Grossly embellished from Charles Friedman PhD, U. Pittsburgh/NLM +>> () +> () +>>> ( ) 07.09.201412Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

13 Tıp Bilişiminin Amacı  Bilgi toplumu insanına yaraşır koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti sunacak,  Bilişim teknolojileri ile donatılmış hastaneleri kuracak, onları çağdaş bir anlayışla yönetecek,  Toplumun sağlık sorunlarını saptayacak, çözüm üretecek  Sağlık düzeyini yükseltmek için gerekli olan veriyi ve bilgiyi toplayıp, bunları bilimsel değerlendirmeler yapabilecek sağlık personeli ve sağlık sektöründe görev alacak teknik ve sosyal personeli yetiştirmektir.  Bilgi toplumu insanına yaraşır koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti sunacak,  Bilişim teknolojileri ile donatılmış hastaneleri kuracak, onları çağdaş bir anlayışla yönetecek,  Toplumun sağlık sorunlarını saptayacak, çözüm üretecek  Sağlık düzeyini yükseltmek için gerekli olan veriyi ve bilgiyi toplayıp, bunları bilimsel değerlendirmeler yapabilecek sağlık personeli ve sağlık sektöründe görev alacak teknik ve sosyal personeli yetiştirmektir. 07.09.2014Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara 13

14 Tıp Bilişimi Hangi Alanlarla İlgilidir  Klinik Bilgi Sistemleri(HIS, LIS,RIS)  Tıbbi Karar Sistemleri  Tıbbi Kayıt Sistemleri  Entegre Akademik BYS  Hastane Yönetim Sistemleri  Bilgisayar Destekli Tıp Eğitimi  Sağlık Bakımı Uzman Sistemleri  Görüntü İşleme ve Analizi  Sinyal Analizi  Hemşirelik Bilgi Sistemleri  İdari Karar Sistemleri  Tıbbi Bilgi Ağı(Teletıp, Internet)  Sağlık Bilgi Standartları  Sağlık Bilişimi Eğitimi 07.09.2014 Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara 14

15 Tıp Bilişimi’nin ve Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmeler Sonucu Evrimci Uygulamalar  Klinik alandaki genomik ve metabolik verilerin entegrasyonu.  Hastalık madenciliği (disease mining)  Sağlık bakımı algılamasının semptom atikbakımdan iyilik hali (wellness) bakımına doğru değişmesi.  Kişiselleştirilmiş sağlık bakımı gerçekleştirmek için, hastaların klinik verileri ile çevresel, demografik, soy ağacı ve genomik verilerin ilişkilendirildiği elektronik tıbbi kayıtların kullanılmasındaki artış.  Kurum içi entegrasyonla, kurumlar arası entegrasyonla birlikte, sağlık sisteminde tam bir birlikte çalışabilirlik ortamının yaratılması. 07.09.2014Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara 15

16 Tıp Bilişimi ve Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmeler Sonucu Devrimci Teknolojiler  Gerçek zamanlı Üç Boyutlu görüntü elde edilmesini sağlayan gelişmiş görüntüleme teknolojileri,  Hastalıkların metabolik aktivitelerinin belirlenmesini sağlayan moleküler görüntüleme teknikleri,  Moleküler tabanlı hastalık bilgilerini genlerin nasıl çalıştığının anlaşılması ile birleştiren sistemler biyolojisi  Yeni jenerasyon “in vivo” tanısal tetkikler. 07.09.2014Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara 16

17 07.09.2014Osman SAKA Y.Y. Üniversitesi - Van 17

18 07.09.2014Osman SAKA Y.Y. Üniversitesi - Van 18

19 Sağlık Bakımı, Güvenlik Ve Kalite Problemlerini İçerir. Bunun Nedeni; 07.09.2014Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara 19 Modası geçmiş bir çalışma sistemine dayanmasıdır. Çalışanlar ne kadar uğraşırsa uğraşsın bu zayıf sistem tekleyecektir. Aslında mevcut sağlık bakımı ile olması gereken arasında bir mesafeden çok derin bir oyuk vardır. A New Health System for the 21st Century IOM, 2001

20 To Err is Human: Building a s afer Health System, IOM, 1999 Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century, IOM, 2001 07.09.201420Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

21 07.09.2014Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara 21

22 Tıp Bilişiminin Geleceği 07.09.2014Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara 22 Nanoteknoloji İnsan Vücudunun Modellenmesi (Haritalama) Sanal Gerçeklik (Virtual Reality)

23 Nanoteknoloji  Tedavi protokolleri yerine her bireye özgü tanı ve tedavi uygulanabilecektir  Nano partiküller ve bio algılayıcılar sayesinde ilaçların hedef dokuya ulaştırılması sağlanmıştır  Tanı aşamasında ve genetik çalışmalarda yapılan protein analizlerinde nanoteknoloji kullanılmaya başlanmıştır. 07.09.2014Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara 23

24 İnsan Vücudunun Modellenmesi (Haritalama)  Bunlar 2 boyutlu ve 3 boyutlu görüntüler verebilen bilgisayar  Veri tabanında yaklaşık 17000 alan etiketlenmiştir ve beyin cerrahisi, nöroradyoloji ve tıp eğitimde kullanılmaktadır.  Bu yöntemle insan beyninin çok yönlü isleyişi incelenebilecek hatta bir beyinin patolojik mi yoksa normal mi olduğunu görüntülenebilecek.  Gen Haritası, Bu yöntemle ileride olası hastalıklarımızı ve onları harekete geçirebilecek faktörleri önceden saptayıp, gerekli önlemleri alma olanağına kavuşabildiğimiz gibi, yetersiz olma olasılığı olan bir takım fonksiyonlarımızı geliştirme olanağına kavuşabileceğiz. 07.09.2014Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara 24

25 Sanal Gerçeklik (Virtual Reality)  Özellikle günümüzde bilgisayarlı grafiklime, doku modelleme ve optik enstrüman kullanımındaki ilerlemeler bilgisayar temelli cerrahi simülator uygulamalarının geliştirilmesinde büyük rol oynamıştır..  Bilgisayar temelli cerrahi simülasyon eğitimi, cerrahi öncesi planlama ve beceri kazanma gibi alanlarda çok faydalıdır.  Simülatörlerle emme, delme, tutma, dikiş ve düğüm atma gibi cerrahi işlemlerin pratikleri yapabilmektedirler  Özellikle cerrahi eğitiminde sanal ortamda modellenmiş vakaların kullanılması yoluyla hastalara zarar vermeden pratik uygulama yapma şansı doğmaktadır.  Tanı ve tedavi uygulamalarında ise sanal gerçeklik kullanımı artmaktadır.  Örneğin psikiyatri hasta tedavisinde sanal gerçeklik kullanımı yaygınlaşmaktadır. Fobi tedavisi, travma sonrası stres bozukluğu, pediatrik vakalarda otizm tedavisi ve konsantrasyon problemleri gibi şikayetlere yönelik çabalarla ilerisi için oldukça umut verici sonuçlar elde edilmektedir.  07.09.2014Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara 25

26 Bu Alanda Neler Yapılıyor?  Akademik Kurumlar Olarak  Tıp Bilişimi Derneği Olarak

27 07.09.2014Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara 27 1. Tıp Bilişimi Kongresi-İstanbul, 2001

28 07.09.2014Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara 28 RAPORLAR

29

30 07.09.2014Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara 30

31 07.09.2014Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara 31

32 07.09.2014Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara 32 15-18 Kasım Susesi Otel Belek-Antalya

33 07.09.2014Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara 33

34 07.09.2014Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara 34

35 Tekerleği Yeniden İcat Etmek 07.09.2014Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara 35

36 07.09.2014Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara 36

37


"07.09.2014Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları