Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara"— Sunum transkripti:

1 Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara
Tıp Bilişimi Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

2 Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara
Tıp Bilişimi Nedir? Bilgi teknolojilerini kullanarak Tıbbi çalışma, eğitim, iletişim, Veri ve bilgi toplama, veri ve bilgi işleme, bilgiyi yönetme, Tıbbi karar verme ve bilimsel çözümleme yöntemlerini içeren bir bilim dalıdır. Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

3 Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara
Tıp Bilişimi Nedir Bilişimi Tıp Donanım Bilişim Yazılım Matematik İstatistik Bilimleri Klinik Tıp Temel Tıp Yönetim Bilimler Bilişsel Biyolojik Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

4 Sağlık Bilişimi Sağlık Bilişimi 06.04.2017
Tıp Bilişimi Hemşirelik Bilişimi Diş Hekimliği Bilişimi Eczacılık Bilişimi Sağlık Bilişimi Sağlık Bilişimi Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

5 Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara
Neden Tıp Bilişimi “ Öyle bir dünya düşleyin ki, kim olursanız veya nerede olursanız olun, ihtiyacınız olan sağlık hizmetini gerektiğinde ve kaliteli bir şekilde alabildiğiniz bir dünya...” Teletıp teknolojisi ve Klinik Uygulamaları” adlı makalede Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

6 Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara
Neden Tıp Bilişimi Yaşlı nüfus artıyor buna bağlı olarak sağlık hizmeti talebi de artıyor. İzlem gerektiren kronik hasta sayısındaki artış (diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları, psikiyatrik hastalıklar) Sağlık giderlerindeki artış Hastanede tedavi oranında artış, Hastanede kalma süresinde artış Evde bakım gereksiniminde artış Sağlık hizmeti almanın zorlaşması Başta teletıp olmak üzere sağlık bilişimi uygulamalarını zorunlu kılmaktadır Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

7 Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara
e-Sağlık m-Sağlık Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

8 Sağlıkta Bilişimin Önemi
Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

9 Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara
The Fandamental Theorem Charles P. Friedman Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

10 Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara
Belirli çevresel koşullar sağlandığında ( ) + > daha başarılı olur eğer Kişi destek almayan kişiye kıyasla uygun bilgiye erişebiliyorsa Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara Modified from Charles Friedman PhD, U. Pittsburgh/NLM

11 Sağlık Bilişimi Çevresinin Aktörleri
Sağlık Bakım Profesyonelleri Teknik Profesyoneller Sağlık Kurumu Yöneticileri Araştırmacılar Sağlık Hizmeti Alanlar ve Aileleri Kullanıcı Kültürü Çevreyle Oluşur Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

12 Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara
+ > ( ) + >> ( ) + >>> ( ) Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara Grossly embellished from Charles Friedman PhD, U. Pittsburgh/NLM

13 Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara
Tıp Bilişiminin Amacı Bilgi toplumu insanına yaraşır koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti sunacak, Bilişim teknolojileri ile donatılmış hastaneleri kuracak, onları çağdaş bir anlayışla yönetecek, Toplumun sağlık sorunlarını saptayacak, çözüm üretecek Sağlık düzeyini yükseltmek için gerekli olan veriyi ve bilgiyi toplayıp, bunları bilimsel değerlendirmeler yapabilecek sağlık personeli ve sağlık sektöründe görev alacak teknik ve sosyal personeli yetiştirmektir. Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

14 Tıp Bilişimi Hangi Alanlarla İlgilidir
Klinik Bilgi Sistemleri(HIS, LIS,RIS) Tıbbi Karar Sistemleri Tıbbi Kayıt Sistemleri Entegre Akademik BYS Hastane Yönetim Sistemleri Bilgisayar Destekli Tıp Eğitimi Sağlık Bakımı Uzman Sistemleri Görüntü İşleme ve Analizi Sinyal Analizi Hemşirelik Bilgi Sistemleri İdari Karar Sistemleri Tıbbi Bilgi Ağı(Teletıp, Internet) Sağlık Bilgi Standartları Sağlık Bilişimi Eğitimi Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

15 Tıp Bilişimi’nin ve Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmeler Sonucu
Evrimci Uygulamalar Klinik alandaki genomik ve metabolik verilerin entegrasyonu. Hastalık madenciliği (disease mining) Sağlık bakımı algılamasının semptom atikbakımdan iyilik hali (wellness) bakımına doğru değişmesi. Kişiselleştirilmiş sağlık bakımı gerçekleştirmek için, hastaların klinik verileri ile çevresel, demografik, soy ağacı ve genomik verilerin ilişkilendirildiği elektronik tıbbi kayıtların kullanılmasındaki artış. Kurum içi entegrasyonla, kurumlar arası entegrasyonla birlikte, sağlık sisteminde tam bir birlikte çalışabilirlik ortamının yaratılması. Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

16 Tıp Bilişimi ve Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmeler Sonucu
Devrimci Teknolojiler Gerçek zamanlı Üç Boyutlu görüntü elde edilmesini sağlayan gelişmiş görüntüleme teknolojileri, Hastalıkların metabolik aktivitelerinin belirlenmesini sağlayan moleküler görüntüleme teknikleri, Moleküler tabanlı hastalık bilgilerini genlerin nasıl çalıştığının anlaşılması ile birleştiren sistemler biyolojisi Yeni jenerasyon “in vivo” tanısal tetkikler. Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

17 En Başarılı Olduğu Alan
Sağlık Sisteminin En Başarılı Olduğu Alan Hangisidir ? Osman SAKA Y.Y. Üniversitesi - Van

18 Osman SAKA Y.Y. Üniversitesi - Van
Osman SAKA Y.Y. Üniversitesi - Van

19 Sağlık Bakımı, Güvenlik Ve Kalite Problemlerini İçerir. Bunun Nedeni;
A New Health System for the 21st Century IOM, 2001 Sağlık Bakımı, Güvenlik Ve Kalite Problemlerini İçerir. Bunun Nedeni; Modası geçmiş bir çalışma sistemine dayanmasıdır. Çalışanlar ne kadar uğraşırsa uğraşsın bu zayıf sistem tekleyecektir. Aslında mevcut sağlık bakımı ile olması gereken arasında bir mesafeden çok derin bir oyuk vardır. Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

20 Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara
To Err is Human: Building a safer Health System, IOM, 1999 Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century, IOM, 2001 Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

21 Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara
Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

22 Tıp Bilişiminin Geleceği
Nanoteknoloji İnsan Vücudunun Modellenmesi (Haritalama) Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

23 Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara
Nanoteknoloji Tedavi protokolleri yerine her bireye özgü tanı ve tedavi uygulanabilecektir Nano partiküller ve bio algılayıcılar sayesinde ilaçların hedef dokuya ulaştırılması sağlanmıştır Tanı aşamasında ve genetik çalışmalarda yapılan protein analizlerinde nanoteknoloji kullanılmaya başlanmıştır. Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

24 İnsan Vücudunun Modellenmesi (Haritalama)
Bunlar 2 boyutlu ve 3 boyutlu görüntüler verebilen bilgisayar Veri tabanında yaklaşık alan etiketlenmiştir ve beyin cerrahisi, nöroradyoloji ve tıp eğitimde kullanılmaktadır. Bu yöntemle insan beyninin çok yönlü isleyişi incelenebilecek hatta bir beyinin patolojik mi yoksa normal mi olduğunu görüntülenebilecek. Gen Haritası, Bu yöntemle ileride olası hastalıklarımızı ve onları harekete geçirebilecek faktörleri önceden saptayıp, gerekli önlemleri alma olanağına kavuşabildiğimiz gibi, yetersiz olma olasılığı olan bir takım fonksiyonlarımızı geliştirme olanağına kavuşabileceğiz. Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

25 Sanal Gerçeklik (Virtual Reality)
Özellikle günümüzde bilgisayarlı grafiklime, doku modelleme ve optik enstrüman kullanımındaki ilerlemeler bilgisayar temelli cerrahi simülator uygulamalarının geliştirilmesinde büyük rol oynamıştır. . Bilgisayar temelli cerrahi simülasyon eğitimi, cerrahi öncesi planlama ve beceri kazanma gibi alanlarda çok faydalıdır. Simülatörlerle emme, delme, tutma, dikiş ve düğüm atma gibi cerrahi işlemlerin pratikleri yapabilmektedirler Özellikle cerrahi eğitiminde sanal ortamda modellenmiş vakaların kullanılması yoluyla hastalara zarar vermeden pratik uygulama yapma şansı doğmaktadır. Tanı ve tedavi uygulamalarında ise sanal gerçeklik kullanımı artmaktadır. Örneğin psikiyatri hasta tedavisinde sanal gerçeklik kullanımı yaygınlaşmaktadır. Fobi tedavisi, travma sonrası stres bozukluğu, pediatrik vakalarda otizm tedavisi ve konsantrasyon problemleri gibi şikayetlere yönelik çabalarla ilerisi için oldukça umut verici sonuçlar elde edilmektedir. Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

26 Bu Alanda Neler Yapılıyor?
Akademik Kurumlar Olarak Tıp Bilişimi Derneği Olarak

27 Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara
1. Tıp Bilişimi Kongresi-İstanbul, 2001 Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

28 Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara
RAPORLAR Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

29 Tıp Bilişimi Güz Okulu 6-10 Ekim 2003 ÖZBEKHAN OTEL ANTALYA

30 Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara
Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

31 Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara
Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

32 Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara
15-18 Kasım Susesi Otel Belek-Antalya Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

33 Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara
Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

34 Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara
Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

35 Tekerleği Yeniden İcat Etmek
Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

36 Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara
Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara

37


"Osman SAKA Gazi Üniversitesi - Ankara" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları