Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pazar Araştırma Uzmanı kimdir? 8MIT ya da CIA Ajanı 8Bilim adamı 8Meraklı bir kişi, hatta bunu meslek yapmış ve de uzman olmuş 8Şirketin gizli servis elemanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pazar Araştırma Uzmanı kimdir? 8MIT ya da CIA Ajanı 8Bilim adamı 8Meraklı bir kişi, hatta bunu meslek yapmış ve de uzman olmuş 8Şirketin gizli servis elemanı."— Sunum transkripti:

1 Pazar Araştırma Uzmanı kimdir? 8MIT ya da CIA Ajanı 8Bilim adamı 8Meraklı bir kişi, hatta bunu meslek yapmış ve de uzman olmuş 8Şirketin gizli servis elemanı ………………...

2 Pazar Araştırma Uzmanı Olmak ZORDUR…. 8Kimse ne iş yaptığınızı anlamaz ve mesleğinizi anlatmak için kelime söylemek yerine paragraf kurmak zorundasınızdır. 8Kimseye yaranamazsınız. Çünkü araştırma sonuçlarının gerçeği yansıtmasından çok istediklerini yansıtmasını beklerler. Oysa ki genelde böyle olmaz.

3 Bu nedenle de çok dikkatli olmak ve bu mesleği seçmeden önce iyi karar vermek gerekir Karar verneden önce de pazar araştırmasının ne olduğunu iyi anlamak gerekir.

4 TEORİKTE VE PRATİKTE PAZARLAMA ARAŞTIRMASI 22/11/2001

5 Pazarlama Araştırması Nedir?

6 Pazarlama Araştırması 8Pazarlama fırsatlarının ve problemlerinin tanımlanmasını ve belirlenmesini sağlayan, 8Bilgi toplama yöntemini belirleyen, veri toplama sürecini yürüten ve uygulayan, sonuçları analiz eden, bulguları ve bulguların nasıl uygulanacağını açıklayan ve ileten 8Pazarlama fırsatlarının ve sorunlarının belirlenmesi ve tanımlanması, pazarlama etkinliklerinin oluşturulması, biçimlendirilmesi ve değerlendirilmesi, bazı pazarlama etkinliklerinin daha etkili hale nasıl getirebileceğinin daha iyi bir biçimde anlaşılması, pazarlama performansının izlenmesi için toplanılan bilgiler yoluyla, tüketiciyi, müşteriyi ve kamuyu pazarlamacıya ulaştıran araçtır

7 Pazarlama Araştırması Nedir? Kısaca 8Bir ürünün ya da servisin pazarını tanımak, pazardaki faaliyetleri takip edebilmek ve kendi performansını görebilmek için yaptırdığı bilgi toplamasına, bu bilgiyi analiz etmesine ve bu bilgiyle işine stratejik olarak katma değer sağlanmasına PAZAR ARAŞTIRMASI denir.

8 Pazarlama Araştırmasının Yeri

9 Bebek doğduğunda çevresindeki herşeyi öğrenmek ister VERI BILGI BILINÇ DÜŞÜNCE DAVRANIŞ

10 VERI BILGI BİLİŞ STRATEJİ AKSİYONLAR Durum firmalar için de benzerdir

11 VERİ BİLGİ BİLİŞ PAZARLAMA ARAŞTIRMASI STRATEJİ AKTİVİTE

12 Araştırma Türleri Nelerdir?

13 Marka/Ürün Araştırmaları (U&A): 8Marka bilinirlikleri (yardımlı-yardımsız) 8Ürünle/markaya ilgili bilgiler 8Ürün çeşitleri 8Ürünün kulanıldığı yerler 8Kullanıcı tipleri 8Fonksoyenel yararları

14 Marka/Ürün Araştırmaları (U&A): 8Ürünle ilgili tutum ve algılar 8Marka İmajı 8Kalite 8Güven 8Yenilik 8Fiyat/Paraya Değer Olması 8Ürünle İgili Diğer Özellikler

15 Marka/Ürün Araştırmaları (U&A): 8Marka Tercihleri ve Satın Alma Eğilimleri 8Halihazırda tercih edilen markalar, 8Kullanım sıklıkları 8İleride satın alma eğilimleri 8Marka Tercih Nedenleri 8Markaları tercih etme ve tercih etmeme nedenleri

16 Marka/Ürün Araştırmaları (U&A): 8UNILEVER Marka Araştırmaları 8COCA COLA Ürün Testi

17 Marka/Ürün Araştırmaları (U&A): 8LG Beyaz Eşya Araştırmaları 8Cep Telefonu Araştırması (Yabancı Firma)

18 Ürün Testi: 8Ürün piyasaya çıkmadan önce gerçekleştirilir 8Çeşitli ürün alternatifleri tatlarına kokularına görünüşlerine göre test ettirilir. Deneklerden en beğenikleri ürünü tercih etmeleri ve beğenme nedenlerini belirtmeleri beklenir.

19 Ürün Testi: 8Nestle Tat Testleri 8Coca Cola Ürün Testleri

20 Reklam Araştırmaları: 8Medya araçlarında yayınlanan reklamların etkinliğini ölçmeye yarayan araştırmalardır. 8Pre ve Post test şeklinde yapılabilirler

21 Reklam Araştırmaları: 8Pre test çalışmalar reklam yayınlanmadan önce yapılır. Reklam alternatifleri gösterilir ve reklam alternatiflerinin ne derece beğenildiği, hatırlattıkları vs… sorgulanır.

22 Reklam Araştırmaları: 8Post-test çalışmalar ise reklamın medya kanallarında yayınlanmasından hemen sonra gerçekleştirilir. Başlıca sorgulanan konular: 8Reklama karşı tutumlar 8Reklamın hissettirdikleri 8Reklamdan ya da markadan hoşlanma 8markaya karşı tavır 8marka tercihleri 8ikna olma dereceleri

23 Reklam Araştırmaları (Pre-Test) : 8UNILEVER Rekam Araştırması (ELIDOR Reklamları, ALGIDA Reklamları)

24 Reklam Araştırmaları (Post Test): 8ARIA reklamlarının post testi (İlk çıktığı zamanlardaki reklamlar) 8Osteoporoz gününde verilen ilanların test edilmesi

25 Müşteri Memnuniyet Araştırmaları 8Müşterilerin herhangi bir ürün ya da servisten memnuniyetlerini ölçmek amacıyla yapılan araştırmalardır. 8Bu araştırmalarda müşterilere çeşitli özellikler gösterilir ve bu özeliklere verdiği önem alınır. Daha sonra müşterilerden ürünün bu özelliklerdeki performansını değerlendirmeleri istenir.

26 Müşeri Memnuniyet Araştırmaları: 8Bauhaus Müşteri Memnuniyeti Araştırması 8Honda-Civic Müşteri Memnuniyeti Araştırması 8Garanti Bankası Müşteri Memnuniyeti Araştırması

27 Pazar Segmentasyon Araştırmaları : 8Kendi içinde ortak özellikleri olan ve diğer segmentlerden bu özelliklerle ayrılan her bir gruba segment denir. 8Segmentasyonun amacı müşterilerini daha küçük gruplara bölüp daha iyi tanımlayabilmektir.

28 Pazar Segmentasyon Araştırmaları : 8Segmantasyon genellik şunlara göre yapılır: 8demogafik faktörler 8Saykografik faktörler 8Davranışlar

29 Pazar Segmentasyon Araştırmaları : 8TRT’nin araştırması 8DMG Dergi Okuru Segmentasyon Araştırması 8Renault Müşteri Segmenasyon Araştırması 8Ford Müşteri Segmentasyon Araştırması

30 Ambalaj Testleri: 8Müşterilerin çeşitli ambalaj alternatifleri arasından tercihlerini öğrenmeyi sağlayan araştırmalardır. 8Ambalajın kullanım kolaylığı, estetik görünüşü, imajı gibi koularda alternatiflerle karşılaştırma yaparak tercih öğrenmeyi sağlar.

31 Ambalaj Testleri: 8UNILEVER Ambalaj Araştırmaları 8İlaç Kutu Araştırması

32 Medya Araştırmaları: 8Medya araştırmalarının amacı çeşitli reklam ve programları ileten medya araçlarının optimum kullanılmasını sağlamak ve bu medya araçlarının etkinliklerini test etmektir. 8Ambalajın kullanım kolaylığı, estetik görünüşü, imajı gibi konularda alternatiflerle karşılaştırma yaparak tercih öğrenmeyi sağlar.

33 Medya Araştırmaları: 8TV rating araştırmaları 8Radyo Dinlenirlik Araştırmaları 8Okunurluk Ölçümleri 8Outdoor Kanalları Etkinlik Araştırmaları

34 Medya Araştırmaları: 8AGB Araştırmaları 8WALL Outdoor Etkinlik Araştırması 8Star Gazetesi Okunurluk Araştırması

35 Fiyat Araştırmaları: 8Fiyat araştırmalarının amacı “fiyatımda x miktar değişiklik yaparsam satışlarım ne kadar değişir” sorusuna cevap vermektir. 8Fiyatlandırma araştırmaları yeni çıkacak ürünlere ya da halihazırda yapılacak ürünler için gerçekleştirilebilir.

36 Fiyat Araştırmaları: 8Fiyatlandırma Araştırmaları birkaç temel yolla gerçekleştirilir : 8Bir ürün için değişik fiyat alternatifleri sunarak 8Ürünleri fiyatlarıyla karşılaştırarak 8……………..

37 Fiyat Araştırmaları: 8DIGITURK Fiyatlandırma Araştırması 8Cep Telefonu Fiyatlandırma Araştırması

38 Gizli Müşteri Araştırmaları: 8Bu tip araştırmalar genelde servis sektöründe gerçekleştirilir. 8Servis kalitesini ölçmek, servis elemanlarının davranış ve tutumlarını öğrenmek gibi nedenlerle yapılan araştırmalardır. 8Firmalar iç işleyişlerini kontrol etmek için genelde yaptırırlar

39 Gizli Müşteri Araştırmaları: 8Telsim “CALL Center” Araştırması. 8Garanti Bankası Gizli Müşteri Araştırmaları

40 Günlük Araştırmaları: 8Deneklerin gerçek hayat işleyişleri içersinde doldurdukları formlardır. Bu formlar tüketicilerin çeşitli konulardaki alışkanlıklarını öğrenmeye yöneliktir. 8Diğer çalışmalardan temel farkı deneğin alışkanlıklarını ya da dvranışlarını gerçekleştirdikten hemen sonra forma not almasıdır.

41 Günlük Araştırmaları: 8UNILEVER Günlük Araştırmaları 8Doktor Günlük Araştırmaları

42 Diğer Araştırmaları: 8Bu araştırmalar dışında ayrıca 8Finansal Araştırmalar 8Uluslararası Araştırmalar 8Yer, fizibilite Araştırmaları 8……………………………..

43 Araştırma Tipleri Nelerdir?

44 Temel Araştırma Tipleri Kantitatif Araştırmalar Kalitatif Araştırmalar

45 Kalitatif Araştırma Derinlemesine Görüşme Fokus Gruplar

46 Fokus Gruplar: 8Çeşitli kriterlere göre seçilmiş 6-8 kişilik gruplardır 8 Grupların homojen olması gerekir 8 Araştırılacak konu moderatör yardımıyla gruba tartıştırılır. 8Sonuçlar istatistiki olarak değerlendirilemez

47 Derinlemesine Görüşmeler: 8Sadece bir denek ile görüşme gerşekleştirilir 8 Deneyimli bir araştırmacı tarafından sorular sorulur ve deneğin iç motivlerine, düşüncelerine inmeye çalışılır. 8Sonuçlar istatistiki olarak değerlendirilemez

48 Kantitatif Araştırmalar Yüz yüze Görüşme CATI Postalama CAPI Omnibus Çalışmaları

49 Yüzyüze Görüşme : 8Anketörlerin basılı bir soru formu yardımıyla gerçekleştirdikleri ve anketteki soruları deneklerin cevaplarına göre yanıtlandırdığı araştırmalardır. 8Yüzyüze gerçekleştirilir. 8 Sonuçları istatistiki olarak değerlendirilebilir.

50 CAPI: 8Anketörlerin bilgisayar yardımıyla gerçekleştirdikleri ve bilgisayar ekranında çıkan soruları deneklerin cevaplarına göre yanıtlandırdığı araştırmalardır. 8Yüzyüze gerçekleştirilir. 8 Sonuçları istatistiki olarak değerlendirilebilir.

51 CATI: 8Anketörlerin telefonda gerçekleştirdikleri ve bilgisayar ekranında çıkan soruları deneklerin cevaplarına göre yanıtlandırdığı araştırmalardır. 8Telefonla gerçekleştirilir. 8 Sonuçları istatistiki olarak değerlendirilebilir

52 Omnibus Çalışmalar: 8Yüz yüze görüşe yöntemiyle gerçekleştirilir. 8Birden fazla firma sorularıyla ankete katılırlar. 8Genelde Türkiye temsili bir kitleye gidilir. 8Sonuçta her firma sorduğu sorunun raporunu alır.

53 Postalama, Denek Tarafından Doldurulan Araştırmalar : 8Anket deneğin kendisi tarafından doldurulur 8Postalama ya da elden verme yoluyla araştırma yaptıran firmaya dolu anketler iletilir 8İstatistiki anlamlılığı vardır.

54 Merck Sharp & Dohme’da Araştırma

55 MSD Organizasyon Yapısı ve Pazar Araştırmasının Yeri GM HR MEDIKAL FINANCE EXTERNAL AFFAIRS OSTEO BU CARDIOBU SPECIALTYB U HOSPITAL BU PRODUCT1 PRODUCT2 BI&S

56 MSD’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN ARAŞTIRMA TİPLERİ 8Marka/Ürün Araştırmaları 8Pazar Segmentasyon Araştırmaları 8Günlük Çalışmaları 8“Targeting” Çalışmaları 8Pre-Post Testler 8Omnibuslar

57 MSD’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN ARAŞTIRMA TİPLERİ 8Omnibuslar 8Toplantı Değerlendirme Çalışmaları 8 Müşteri Memnuniyet Araştırmaları 8Imaj Testleri 8Pre-post Lansman Çalışmaları 8Ambalaj Testleri 8Reklam Araştırmaları

58 Pazar Araştırma Firmaları Kimlerdir?

59 Pazar Araştırma Firmaları 8ACNielsen 8Taylor Nelson Sofres Piar 8Strateji Mori 8ProCon Gfk 8Barem 8Infratest Burke

60 Pazar Araştırma Firmaları 8Stratejik Fokus 8Anahtar 8Analist 8Knowledge&Management Group 8Millward Brown Turkey 8Alpha Market Research

61 Pazar Araştırma Dernekleri Kimlerdir?

62 Pazar Araştırma Dernekleri 8ESOMAR: European Society for Opinion and Market Research 8AEMRI: Association of European Market Research Institutes 8EphMRA: European Pharmaceutical Market Research Association

63


"Pazar Araştırma Uzmanı kimdir? 8MIT ya da CIA Ajanı 8Bilim adamı 8Meraklı bir kişi, hatta bunu meslek yapmış ve de uzman olmuş 8Şirketin gizli servis elemanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları