Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Kurumsal Değerlendirme Programı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Kurumsal Değerlendirme Programı."— Sunum transkripti:

1 Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Kurumsal Değerlendirme Programı

2 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği, YÖK 2005 Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Amaç: Yüksek öğretim kurumlarının öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi, bağımsız dış değerlendirme süreci ile kalite düzeyinin onaylanması ve Üniversitenin ulusal ve uluslararası tanınırlığının artırılması. Süreç: İç değerlendirme Dış değerlendirme Periyodik gözden geçirme

3 Dış Değerlendirme Bir yükseköğretim kurumunun, yönetsel, eğitim-öğretim, araştırma, ile toplumsal sorumluluk ve sanayi işbirliği hizmetlerinin kalitesinin, bağımsız dış değerlendiriciler (yurt içi veya yurt dışında faaliyet gösteren "Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi"ne sahip kurum, kuruluş) tarafından değerlendirilmesidir.

4 Neden Avrupa Üniversiteler Birliği? Avrupa Üniversiteler Kurumu (EUA) ve Avrupa Birliği Rektörler Konfederasyonu’nun (CRE )31 Mart 2001 tarihinde Salamanka, İspanya konferansları sonucu birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Türkiye’de 58 üniversite EUA üyesidir İEÜ üye üniversitedir 46 ülkede 800’den fazla üyesi bulunmaktadır. Bolonya sürecinde görevleri Avrupa Birliği Araştırma politikalarına katkı yapmak, Avrupa ve uluslararası kurumların ilişkilerini geliştirmek, Üniversiteler için kritik önem taşıyan yüksek öğrenim, araştırma ve inovasyon konularında sürekli gelişme sağlayacak bir tartışma ortamı yaratmak Avrupa yükseköğrenim ve araştırma alanlarında danışmanlık yapmak ve kurumların yönetim ve liderlik vasıflarını geliştirmektir.

5 EUA Kurumsal Değerlendirme Programı Yükseköğrenim kurumlarının deneyimli Avrupalı yükseköğretim liderlerinden oluşan bir grup tarafından kapsamlı bir değerlendirmeden geçirilerek; Bu kurumlarda uygulanan prosedür ve süreçlerin uluslararası olarak en iyi uygulamaya kıyasla gözden geçirilmesi, Üniversitelerin gelişme potansiyelini, Stratejik yönetimlerinin ve iç kalite kültürlerinin gelişimini ve devamlılığını desteklemek üzere tasarlanmıştır.

6 Amacı Üniversitenin öğretim ve araştırma alanlarında belirlenen hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak üzere: Üniversitede kalite kültürünü yaymak, Kurumsal yapıyı ve değişimi güçlendirmek, Üniversiteleri öz değerlendirmesini yaparak “hesap verebilirlik”e hazırlamak

7 Değerlendirme Değerlendirmede şu sorulara yanıt aranıyor: Kurum ne yapmaya çalışıyor? Kurum bunu nasıl yapmaya çalışıyor? Bunun işe yaradığını nasıl anlıyor? Kurum ilerlemek amacıyla nasıl değişiyor? Kurumun gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunulması hedefleniyor. Karar verme süreçleri, örgüt yapısı ve işlevleri ele alarak bir üniversitenin değişme kapasitesi değerlendiriliyor.

8 Değerlendirme Kapsamı Akademik Birimler Araştırma Yönetimi Yönetim Süreçleri Öğrenci Hizmetleri Paydaşlarla Çalışma Yönetim ve Fakülte İlişkileri Uluslararasılaşma Politikaları

9 Değerlendirme Süreci Başvuru, kabul, bilgilenme ve bilgilendirme Geniş katılım, paylaşım, benimseme Özdeğerlendirme raporu çalışmaları Özdeğerlendirme raporu Ocak 2009 1. ziyaret (Ön ziyaret) 10-12 Mart 2009 Özdeğerlendirme raporunu gözden geçirme 2. ziyaret (Asıl Ziyaret) Sonuç Raporu

10 ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Introduction 2 Institutional context 3 Norms and values : What is the institution trying to do? 3.1 Mission and goals 3.2 Constraints and opportunities 4 Organisation and activities: How is the institution trying to do it? 4.1 Management 4.2 Analysis of research and educational approaches 4.3 Academically related activities 4.4 Funding 5 Quality practices: How does the institution know it works? 5.1 How are responsibilities for internal quality shared across the institution? 5.2 Are internal quality processes based on explicit quality standards? Are these quality standards widely known and accepted in the institution? Have they been widely discussed in the institution: is there a shared culture of quality? 5.3 How adequate are the resources available to support internal quality processes? 5.4 What are the available internal quality processes 5.5 To what extent are the outcomes of internal quality processes used in decision-making and strategic planning? 6 Strategic management and capacity for change: How does the institution change in order to improve? 7 Strategic priority

11 ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU 30 sayfa Analitik, kritik ve objektif şekilde Uygulama nasıl yapılıyor? Üniversitenin stratejisi, öncelikleri ile uyumu nasıldır? İşlerliği nasıl kontrol ediliyor? sorularına cevap vermeli

12 Rektör Özdeğerlendirme Grubu Senato Üyeleri / Üniversite Yönetim Kurulu Dekanlar, Bölüm Başkanları, Akademik Personel Temsilcileri İdari Personel, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Mali İşler, Kalite Yönetimi Birimi, Araştırma Merkezleri, vb. Öğrenci Temsilcileri Dış Paydaş Temsilcileri Ziyaretler sırasında Görüşülecek Kişiler

13 Ziyaret Takvimi

14

15

16 Bu Süreçte Dekanlar EUA Değerlendirme Kurulu ile görüşmek üzere; -Yönetim görevi olmayan 8 akademik temsilci -10 öğrenci temsilcisi. belirlemelidirler. Bölüm Başkanları aracılığıyla tüm akademik personelin bu sürece katılımını sağlamalıdırlar.

17 Dekan EUA Değerlendirme Kurulu, akademik temsilciler ve öğrencilerle görüşmeden önce her bir Dekanla 30 dakikalık görüşmeler yapacaktır. Bu görüşmelerde; -Fakültenin yapısı -Kalite ve stratejik yönetim süreçleri -Fakültenin üst yönetim ile ilişkileri -Özdeğerlendirmeye fakültenin katkısı -Fakültede kalite kontrolünün rolü konuları yazılı bir hazırlık ve sunuş olmadan tartışılacaktır.

18 Akademik Temsilciler EUA Değerlendirme Kurulu, akademik temsilciler ile 1 saatlik görüşme yapacaktır. Bu görüşmelerde; -Fakültenin üst yönetim ile ilişkileri -Özdeğerlendirmeye yapılan katkı -Fakültede kalite kontrolünün rolü -Akademik işe alım süreçleri -Kariyer gelişimi ve motivasyon politikaları konuları yazılı bir hazırlık ve sunuş olmadan tartışılacaktır. Bu görüşmede Dekanlar ve Dekan Yardımcıları bulunmayacaktır.

19 Öğrenci Temsilcileri EUA Değerlendirme Kurulu, öğrenci temsilcileri ile 45 dakikalık bir görüşme yapacaktır. Bu görüşmelerde; -Eğitim ve öğretim hakkındaki görüşleri -Kalite kontrol süreçlerine katkıları -Stratejik karar verme sürecindeki rolü konuları yazılı bir hazırlık ve sunuş olmadan tartışılacaktır.

20 1. Ziyaret 10-12 Mart 2009 (2 gün) EUA Değerlendirme Ekibi : Alberto Amaral(Başkan),Portekiz,Porto Üniversitesi Eski Rektörü. Airi Rovio-Johansson(Sekreter), İsveç, Gothenburg Üniversitesi Öğretim Üyesi. Ivan Leban, Slovenya, Ljubljana Üniversitesi Eski Rektör Yardımcısı. Noel Whelan, İrlanda, Limerick Üniversitesi Başkan Yardımcısı.

21 Bu süreçte birimler Stratejik planda yer alan hedef ve faaliyetlerin kendilerince değerlendirmesini yapmalıdırlar. Öz değerlendirmelerini yapmalı, vizyon ve misyonlarını belirlemelidirler. Kendilerine yol haritalarını çizmelidirler. Sürekli iyileşme için veri tabanları ve iç denetim mekanizmaları oluşturmalıdırlar. İyileşme süreçlerini somut veri ve göstergelerle ölçmelidirler. EUA değerlendirme programını birimlerinde tanıtmalı ve birimlerini ziyaretler için hazırlamalıdırlar.

22 Daha ayrıntılı bilgi için http://eua.ieu.edu.tr www.eua.be


"Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Kurumsal Değerlendirme Programı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları