Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)"— Sunum transkripti:

1 Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)
Kurumsal Değerlendirme Programı

2 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği, YÖK 2005 Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Amaç: Yüksek öğretim kurumlarının öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi, bağımsız dış değerlendirme süreci ile kalite düzeyinin onaylanması ve Üniversitenin ulusal ve uluslararası tanınırlığının artırılması. Süreç: İç değerlendirme Dış değerlendirme Periyodik gözden geçirme İç Değerlendirme Dış Değerlendirme Bireysel faaliyet raporları * EUA’dan istenmiştir. Öğrenci değerlendirmeleri Memnuniyet araştırmaları Mezun izleme çalışmaları misyon, vizyon, stratejik plan, akademik hedefler, performans değerlendirmeleri

3 Dış Değerlendirme Bir yükseköğretim kurumunun, yönetsel, eğitim-öğretim, araştırma, ile toplumsal sorumluluk ve sanayi işbirliği hizmetlerinin kalitesinin, bağımsız dış değerlendiriciler (yurt içi veya yurt dışında faaliyet gösteren "Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi"ne sahip kurum, kuruluş) tarafından değerlendirilmesidir.

4 Neden Avrupa Üniversiteler Birliği?
Avrupa Üniversiteler Kurumu (EUA) ve Avrupa Birliği Rektörler Konfederasyonu’nun (CRE )31 Mart 2001 tarihinde Salamanka, İspanya konferansları sonucu birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Türkiye’de 58 üniversite EUA üyesidir İEÜ üye üniversitedir 46 ülkede 800’den fazla üyesi bulunmaktadır. Bolonya sürecinde görevleri Avrupa Birliği Araştırma politikalarına katkı yapmak, Avrupa ve uluslararası kurumların ilişkilerini geliştirmek, Üniversiteler için kritik önem taşıyan yüksek öğrenim, araştırma ve inovasyon konularında sürekli gelişme sağlayacak bir tartışma ortamı yaratmak Avrupa yükseköğrenim ve araştırma alanlarında danışmanlık yapmak ve kurumların yönetim ve liderlik vasıflarını geliştirmektir. Kuruluş yılı: 2001 Üye sayısı: 45 ülkeden 800 ü aşkın yüksek öğretim kurumu. Bologna Süreci’nde Avrupa üniversitelerinin ana temsilcisi konumundadır. EUA’nın pozisyonu resmen tanınmaktadır. Temel amacı: Avrupa üniversitelerinin tek tek gelişimine katkı ve yükseköğretim sektörünün toplu olarak güçlendirilmesidir. Calısmaları: Kurumsal Değerlendirme Programı, Kalite Kültürü Projesi, Avrupa Kredi Transfer Sistemi çalışmaları (ECTS), Bütünleşik Master programları, Doktora programları

5 EUA Kurumsal Değerlendirme Programı
Yükseköğrenim kurumlarının deneyimli Avrupalı yükseköğretim liderlerinden oluşan bir grup tarafından kapsamlı bir değerlendirmeden geçirilerek; Bu kurumlarda uygulanan prosedür ve süreçlerin uluslararası olarak en iyi uygulamaya kıyasla gözden geçirilmesi, Üniversitelerin gelişme potansiyelini, Stratejik yönetimlerinin ve iç kalite kültürlerinin gelişimini ve devamlılığını desteklemek üzere tasarlanmıştır.

6 Amacı Üniversitenin öğretim ve araştırma alanlarında belirlenen hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak üzere: Üniversitede kalite kültürünü yaymak, Kurumsal yapıyı ve değişimi güçlendirmek, Üniversiteleri öz değerlendirmesini yaparak “hesap verebilirlik”e hazırlamak Kurumsal Değerlendirme Programı’nın amacı: Eğitim reformuna kalkışmış ve kalitesini evrensel standartlara ulaştırmayı hedeflemiş olan üniversitelere, doğru yolda olup olmadıklarını gösterecek bir ayna tutmaktır. Gelişim sürecini destekleyen ve rehberlik eden bir anlayış.

7 Değerlendirme Değerlendirmede şu sorulara yanıt aranıyor:
Kurum ne yapmaya çalışıyor? Kurum bunu nasıl yapmaya çalışıyor? Bunun işe yaradığını nasıl anlıyor? Kurum ilerlemek amacıyla nasıl değişiyor? Kurumun gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunulması hedefleniyor. Karar verme süreçleri, örgüt yapısı ve işlevleri ele alarak bir üniversitenin değişme kapasitesi değerlendiriliyor. Program : özdeğerlendirmeye önem vermekte, uluslararası bir bakış sağlamakta, yükseköğretimi bilen uzmanların değerlendirmesine dayanmakta, hükümetlerden bağımsız yürütülmektedir.

8 Değerlendirme Kapsamı
Akademik Birimler Araştırma Yönetimi Yönetim Süreçleri Öğrenci Hizmetleri Paydaşlarla Çalışma Yönetim ve Fakülte İlişkileri Uluslararasılaşma Politikaları EUA değerlendirme ekibi her iki ziyaretinde de tüm birimlerin içerisinden kendi seçeceği birim yöneticileri, öğretim elemanları, idari personel, öğrenciler ve ayrıca tüm paydaşlar, mezunlar ile EUA tarafından sağlanan rehbere göre görüşmeler yapacaktır. Bu nedenle tüm birimlerin EUA’nın rehberinde yer alan ve kendilerine sorulması muhtemel alanlar hakkında bilgi sahibi olması oldukça önemlidir. (http://www.eua.be/eua/index.jsp)

9 Değerlendirme Süreci Başvuru, kabul, bilgilenme ve bilgilendirme
Geniş katılım, paylaşım, benimseme Özdeğerlendirme raporu çalışmaları Özdeğerlendirme raporu Ocak 2009 1. ziyaret (Ön ziyaret) Mart 2009 Özdeğerlendirme raporunu gözden geçirme 2. ziyaret (Asıl Ziyaret) Sonuç Raporu Kurumsal Değerlendirme Programına katılım isteğe bağlıdır. Bu katılım, üniversitelerin sistemli gelişimine ve uluslararası düzeydeki tanınırlılığına katkı sağlar. Değerlendirme daha çok, öneri ve destek vermeye dayalıdır. Değerlendirme iki aşamada yapılmaktadır: İlk ziyaret (2 günlük) : Kurumu tanıma ve ek bilgiler talep edebilme Esas ziyaret (3 günlük): Kapsamlı değerlendirme ve rapor

10 ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU
1 Introduction 2 Institutional context 3 Norms and values : What is the institution trying to do? 3.1 Mission and goals 3.2 Constraints and opportunities 4 Organisation and activities: How is the institution trying to do it? 4.1 Management 4.2 Analysis of research and educational approaches 4.3 Academically related activities 4.4 Funding 5 Quality practices: How does the institution know it works? 5.1 How are responsibilities for internal quality shared across the institution? 5.2 Are internal quality processes based on explicit quality standards? Are these quality standards widely known and accepted in the institution? Have they been widely discussed in the institution: is there a shared culture of quality? 5.3 How adequate are the resources available to support internal quality processes? 5.4 What are the available internal quality processes 5.5 To what extent are the outcomes of internal quality processes used in decision-making and strategic planning? 6 Strategic management and capacity for change: How does the institution change in order to improve? 7 Strategic priority EUA, Üniversitemize sunduğu rehbere göre Üniversitemizden bir özdeğerlendirme raporu istemektedir. Özdeğerlendirme raporu, Özdeğerlendirme Komisyonu tarafından hazırlanmaktadır. Özdeğerlendirme raporu SWOT/GZFT analizi ile yakından ilgilidir. Büyük ölçüde Stratejik Planlama çalışmalarına dayanmaktadır. ÖZDEĞERLENDİRME RAPORUNUN ANAHATLARI KURUM NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR? Kurumsal normlar ve değerler KURUM YAPMAYI PLANLADIĞI İŞLERİ (KURUMSAL MİSYON VE AMAÇLARI) NASIL GERÇEKLEŞTİRİYOR? KALİTE UYGULAMALARI: Kurum kullandığı yöntemlerin işe yaradığını nereden biliyor? IV. STRATEJİK YÖNETİM VE DEĞİŞİM KAPASİTESİ: Kurum kendini geliştirmek adına kendini nasıl değiştiriyor?

11 ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU
30 sayfa Analitik, kritik ve objektif şekilde Uygulama nasıl yapılıyor? Üniversitenin stratejisi, öncelikleri ile uyumu nasıldır? İşlerliği nasıl kontrol ediliyor? sorularına cevap vermeli

12 Ziyaretler sırasında Görüşülecek Kişiler
Rektör Özdeğerlendirme Grubu Senato Üyeleri / Üniversite Yönetim Kurulu Dekanlar, Bölüm Başkanları, Akademik Personel Temsilcileri İdari Personel, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Mali İşler, Kalite Yönetimi Birimi, Araştırma Merkezleri, vb. Öğrenci Temsilcileri Dış Paydaş Temsilcileri Bu raporda yer alan konular /sorular; aynı zamanda EUA Değerlendirme Ekibi tarafından da cevap aranacak sorular olacaktır. Bu sorular /konular, hepimiz için bir ev ödevidir.

13 Ziyaret Takvimi

14

15

16 Bu Süreçte Dekanlar EUA Değerlendirme Kurulu ile görüşmek üzere;
-Yönetim görevi olmayan 8 akademik temsilci öğrenci temsilcisi. belirlemelidirler. Bölüm Başkanları aracılığıyla tüm akademik personelin bu sürece katılımını sağlamalıdırlar.

17 Dekan EUA Değerlendirme Kurulu, akademik temsilciler ve öğrencilerle görüşmeden önce her bir Dekanla 30 dakikalık görüşmeler yapacaktır. Bu görüşmelerde; -Fakültenin yapısı -Kalite ve stratejik yönetim süreçleri -Fakültenin üst yönetim ile ilişkileri -Özdeğerlendirmeye fakültenin katkısı -Fakültede kalite kontrolünün rolü konuları yazılı bir hazırlık ve sunuş olmadan tartışılacaktır.

18 Akademik Temsilciler EUA Değerlendirme Kurulu, akademik temsilciler ile 1 saatlik görüşme yapacaktır. Bu görüşmelerde; -Fakültenin üst yönetim ile ilişkileri -Özdeğerlendirmeye yapılan katkı -Fakültede kalite kontrolünün rolü -Akademik işe alım süreçleri -Kariyer gelişimi ve motivasyon politikaları konuları yazılı bir hazırlık ve sunuş olmadan tartışılacaktır. Bu görüşmede Dekanlar ve Dekan Yardımcıları bulunmayacaktır.

19 Öğrenci Temsilcileri EUA Değerlendirme Kurulu, öğrenci temsilcileri ile 45 dakikalık bir görüşme yapacaktır. Bu görüşmelerde; -Eğitim ve öğretim hakkındaki görüşleri -Kalite kontrol süreçlerine katkıları -Stratejik karar verme sürecindeki rolü konuları yazılı bir hazırlık ve sunuş olmadan tartışılacaktır.

20 1. Ziyaret 10-12 Mart 2009 (2 gün) EUA Değerlendirme Ekibi :
Alberto Amaral(Başkan),Portekiz,Porto Üniversitesi Eski Rektörü. Airi Rovio-Johansson(Sekreter), İsveç, Gothenburg Üniversitesi Öğretim Üyesi. Ivan Leban, Slovenya, Ljubljana Üniversitesi Eski Rektör Yardımcısı. Noel Whelan, İrlanda, Limerick Üniversitesi Başkan Yardımcısı.

21 Bu süreçte birimler Stratejik planda yer alan hedef ve faaliyetlerin kendilerince değerlendirmesini yapmalıdırlar. Öz değerlendirmelerini yapmalı, vizyon ve misyonlarını belirlemelidirler. Kendilerine yol haritalarını çizmelidirler. Sürekli iyileşme için veri tabanları ve iç denetim mekanizmaları oluşturmalıdırlar. İyileşme süreçlerini somut veri ve göstergelerle ölçmelidirler. EUA değerlendirme programını birimlerinde tanıtmalı ve birimlerini ziyaretler için hazırlamalıdırlar.

22 Daha ayrıntılı bilgi için


"Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları