Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KABALA İLMİNE ÖNSÖZ VE GİRİŞ DERSLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KABALA İLMİNE ÖNSÖZ VE GİRİŞ DERSLERİ"— Sunum transkripti:

1 www.kabbalah.info/tr www.kabala.info.tr
KABALA İLMİNE ÖNSÖZ VE GİRİŞ DERSLERİ Bölüm B Ders 5 İlk İnsanın Ruhunun Yapısı

2 Şu ana kadar neler öğrendik? Yaradılışın Düşüncesi
Hohma Bina ZA Malhut Behina Alef - Behina Bet - - Behina Gimel - Behina Dalet Birinci Kısıtlama Adam Kadmon Dünyası Atzilut Beria Yetzira Assiya Bu Dünya

3 Nekudim Dünyası Gadlut Nekudim Dünyası Katnut
SAG Nekudim Dünyası Gadlut Nekudim Dünyası Katnut Nekudot de SAG Tabur 10 Sefirot Keter GE Keter 10 Sefirot Aba ve İma GE Aba ve İma 10 Sefirot de ZON GE ZON Bina de Guf Tifferet Roş de ZON 8 Kral İkinci Kısıtlama Guf de ZON Kırılma Sium

4 SAG Galgalta AB Peh Nekudot de SAG Tabur Coarseness: Parsa Sium Keter
Hohma Bina Hesed Gevura Tifferet Netzah Hod Yesod Malhut Peh Nekudot de SAG Tabur Galgalta Eynaim Ozen Hotem Peh Coarseness: Şoreş Alef Bet Gimel Dalet Atzilut Parsa Beria Yetzira Assiya Sium

5 Atzilut Parsa Beria Hazeh Yetzira Assiya İlk insanın ruhu Keter Hohma
Bina ZA Malkut Beria Hazeh Keter Hohma Bina ZA Malhut Yetzira İlk insanın ruhu Keter Hohma Bina ZA Malhut Assiya

6 “10 Sefirotun Çalışması”, Bölüm 9-7, Madde 43
“Adam ha Rişon’un bu dünyada hiç bir yeri yoktu, yani Assiya’da. Aslında bedeni Yetzira dünyasındaydı ve Nefeş’i (ruhu) Beria dünyasından ve Ruah’ı Nukva de Atzilut’tan ve ruhu ZA de Atzilut’dan...” Baal HaSulam “10 Sefirotun Çalışması”, Bölüm 9-7, Madde 43

7 Guf (beden) = arzu, madde
Bu Dünya = Adam Kadmon’un ayakları altında (Sium) yer alan Malhut’tur. Guf (beden) = arzu, madde Işıklar: Nefeş, Ruah, Neşhama (bayağılık derecesi olarak Şoreş, Alef, Bet)

8 Dünyalara ve BYA’nın yerlerine göre Adam Kadmon
Arih Anpin Abba ve İma Zer Anpin Parsa מ י ב Roş Garon – GE 4 Beria Yetzira Assiya 6 İsrail Ürdün Suriye Raglaim 1/3 Babil + 2/3 Israil’in dışı Hazeh İlk İnsan Dünyalar Yerler Klipot bölgesi (kabuklar)

9 מ י ב 4 6 İlk İnsan Dünyalar Yerler
Hazeh de Yetzira’dan aşağısı Klipot bölgesi = maneviyat için olup ıslah olmamış alma arzularının olduğu yer. Arih Anpin Abba ve İma Zer Anpin Parsa מ י ב Roş Garon – GE 4 Beria Yetzira Assiya 6 İsrail Ürdün Suriye Raglaim 1/3 Babil + 2/3 İsrail dışı Hazeh İlk İnsan Dünyalar Yerler Klipot bölgesi (Kabuklar)

10 Partzuf of ZA de Atzilut Abba ve Nukva’nın (Malkut) yerinde durur.
Arih Anpin Abba ve İma Zer Anpin Parsa מ י ב Roş Garon – GE 4 Beria Yetzira Assiya 6 İsrail Ürdün Suriye Raglaim 1/3 Babil + 2/3 İsrail dışı Hazeh İlk İnsan Dünyalar Yerler Klipot Bölgesi (Kabuklar)

11 מ י ב 4 6 İlk İnsan Dünyalar Yerler
Beria ZA de Atzilut’un yerinde durur, ve ilk dokuz Nukva de Atzilut’un yerinde ve Yetzira’nın alt altısı Berian’nın ilk altısının yerinde. Arih Anpin Abba ve İma Zer Anpin Parsa מ י ב Roş Garon – GE 4 Beria Yetzira Assiya 6 İsrail Ürdün Suriye Raglaim 1/3 Babil + 2/3 İsrail dışı Hazeh İlk İnsan Dünyalar Yerler Klipot Bölgesi (Kabuklar)

12 מ י ב 4 6 İlk İnsan Dünyalar Yerler
Ve Gar de Assiya DAT de Beria’nın yerinde, ve Assiya’nın alt altısı Yetzira’nın üst altısının yerinde Arih Anpin Abba ve İma Zer Anpin Parsa מ י ב Roş Garon – GE 4 Beria Yetzira Assiya 6 İsrail Ürdün Suriye Raglaim 1/3 Babil + 2/3 İsrail dışı Hazeh İlk İnsan Dünyalar Yerler Klipot Bölgesi (Kabuklar)

13 Sium Raglin Hazeh de Yatzira’nın yerinde.
Arih Anpin Abba ve İma Zer Anpin Parsa מ י ב Roş Garon – GE 4 Beria Yetzira Assiya 6 İsrail Ürdün Suriye Raglaim 1/3 Babil + 2/3 İsrail dışı Hazeh İlk İnsan Dünyalar Yerler Klipot Bölgesi (Kabuklar)

14 Yerlerin Ayırımı İlk insanın ruhunun çok ayırımları vardır,
ama bu dersde sadece bir tanesiyle ilgileneceğiz: Yerlerin Ayırımı

15 “10 Sefirotun Çalışması”, Bölüm 9-7, Madde 68
Ari’nin sözlerinde: “Ve şimdi Adem Harişon’un (ilk insan) yaratıldığı anı açıklığa kavuşturacağız...İlk insanın Guf’u İsrail’den ve Babil’in kemerlerinden yaratılmıştı... Zira İsrail’i Yetzira yönetiyordu ve dışını Assiya. Dolayısıyla İsrail’le toprakların ortadan ayrılımını ve Ürdün ve Suriye’yi, nedir tüm bu şeylerin içeriği?” ARİ “10 Sefirotun Çalışması”, Bölüm 9-7, Madde 68

16 İlk İnsan Yapısı B Y A מ 4 6 4 6 4 6 4 Parsa Hazeh Arih Anpin
Abba ve İma מ ZA 4 Parsa 6 B 4 Y 6 Hazeh 4 Klipot Bölgesi (Kabuklar) 6 A 4

17 “On Sefirot’un Çalışması” Madde 69-70
Ari İsrail’le ilgili şöyle devam eder: “Ve açıkladığımız gibi Guf’u İsrail’di. Ve bildiğiniz gibi İsrail’de Assiya değil sadece Yetzira hüküm sürer... Ve Yetzira’nın son 6 tanesi insanın Guf’uydu, zira Guf Vav harfinin sırrıdır ve Yetzira’da Vav harfinin sırrıdır. Ve burada Yetzira İsrail’i yönetir ve yeri Beria ve Assiya dünyalarının ortasındadır ve dolayısıyla insanın Guf’u insanın bütününün ortasındadır.” ARI “On Sefirot’un Çalışması” Madde 69-70

18 “On Sefirot’un Çalışması”, Madde 72
Ürdün ve Suriye: “Beria’nın alt 4’ü Ürdün’ün sırrıdır ve şu anın Tifferet, Netzah, Hod ve Yessod’udur. Ama şu anın Malhut de Beria’sı o zaman Assiya’nın 4. sefirotuydu ve Suriye olarak adlandırılır ve Ürdün’den daha aşağı bir seviyededir.” ARI “On Sefirot’un Çalışması”, Madde 72

19 İlk İnsan - Yerler B Y A מ 4 6 4 6 4 6 4 Parsa Hazeh Arih Anpin
Abba ve İma מ ZA 4 Parsa 6 B 4 Y 6 Hazeh 4 Klipot Bölgesi (Kabuklar) 6 A 4

20 “On Sefirot’un Çalışması”, Madde 73
İsrail Dışında: “Ve o zamanın Assiya’sının son altısı, şimdikinin Yetzira’nın ilk altısı, toprakların dışındaydı, çünkü onlar Assiya olarak tayin edilmişti... Belirttiğimiz gibi ilk insanın ayakları toprakların dışındaydı.” ARI “On Sefirot’un Çalışması”, Madde 73

21 “On Sefirot’un Çalışması”, Madde 74
Babil: “Ve bilindiği üzere her bacak 3 ekleme ayrılır. Ve bacakların üst 2 eklemine kemerler denir ve Babil’dendir.” ARI “On Sefirot’un Çalışması”, Madde 74

22 Ve şimdi ilk insanın ruhunun yapısını açıkladığımıza göre, Klipot’un yapısını anlamaya çalışacağız ki, günahın ne olduğunu anlayabilelim.

23 “On Sefirot’un Çalışması”, Bölüm 9-7, Madde 52
“Genelde 3 Klipot (Kabuklar) vardır: Rüzgar fırtınası, büyük bulut ve patlayan ateş; ve bunlar Noga’ya bağlıdır. Ve bu Noga, yarı iyi ve yarı kötüdür. Çünkü Noga Atzilut’un Parsasının sınırına yapışık olunca iyidir ve 3 Kabuk yapışık olunca da kötüdür.” Baal HaSulam “On Sefirot’un Çalışması”, Bölüm 9-7, Madde 52

24 Beria Yetzira Assiya Patlayan Ateş Büyük Bulut Rüzgar Fırtınası
Kirli Dünyalar Kutsal Dünyalar Beria BayağlıkBet Patlayan Ateş Yetzira BayağlıkGimel Büyük Bulut Assiya Bayağlık Dalet Rüzgar Fırtınası

25 “Ve yılanın asaya dönmesinin ve asanın yılana dönmesinin sırrı bu
“Ve yılanın asaya dönmesinin ve asanın yılana dönmesinin sırrı bu. Çünkü yukarıda bahsedilen 3 Klipot (Kabuklar) yılanın sırrıdır: Ve Noga kutsallığın sınırında olunca, asa denir ve iyidir. Ve Kabuklar kutsallığın sınırında olunca asa yılan olur ve kötüdür.”

26 Musa’nın asasına inanç denir.
Musa’nın asası güvenilir bir çobandı. Kişiyi Bina’nın noktasından bencil alma arzusunu inancın gücüyle çeken.

27 Kabalist Dr. Michael Laitman
“İnsanın gerçeğe bakışı kendisidir. Baktıkları kişiye bağlı değildir. Fikirleri bu dünyanın tüm fikirlerinin arasındandır: insanlar, medya, eğitim, moda... Her türlü saçmalık kişinin kafasına itilir, kişi ya arınmayı ya da baktıklarını seçer. Kişisel “benliğim” in kendisine ait bir görüşü yoktur, ama bir görüşe dahil olmayı seçebilir.” Kabalist Dr. Michael Laitman

28 Bu davranışa mantık ötesi denir = asa
“Eğer kişi inancın (özgecilliğin) seviyesini mantığının (kendi için alma arzusu) üstüne çıkartırsa o zaman: Bu davranışa mantık ötesi denir = asa Eğer insan kendi için alırsa, kendi mantığıyla, bu duruma “Yılan” denir.

29 Kirli Dünyalar Kutsal Dünyalar
Bilmek İnanç Roş Almak İhsan Etme Guf

30 Neden ihsan etmeyi edinmek mecburidir?
Neden yılanın insanı cezbetmesi gerekliliktir? Bunların arsındaki bağ nedir? Tüm bunlar bir sonraki derse...

31 Sonraki basamak: İlk insanın kırılması


"KABALA İLMİNE ÖNSÖZ VE GİRİŞ DERSLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları