Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN:FATMA ERSOY

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN:FATMA ERSOY"— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN:FATMA ERSOY
«AÇILAR» HAZIRLAYAN:FATMA ERSOY

2 AÇILAR KAÇ ÇEŞİT Açı, başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşim kümesidir. * Dar açı: 0°’den 90°’ye kadar * Dik açı: tam 90° * Tam açı: 360° * Doğru açı: 180°n köşesi”, ışınlara ise “açının kenarı” denir.

3 AÇI ŞEKİLLERİ

4 AÇI NEDİR? Açı, başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşim kümesine denir. Işınların kesiştiği noktaya "açının köşesi", ışınlara ise "açının kenarı" denir. Açıların birçok çeşidi vardır: Geniş açı, dar açı, dik açı, tam açı, doğru açı, tümler açı, bütünler açı, pozitif açı, negatif açı, merkez açı, çevre açı gibi.

5 İLETKİ İLE AÇI NASIL ÖLÇÜLÜR?
Açı ölçüsünü bulurken şu işlemler yapılır; İletkinin düz kısmı açının kenarlarından biriyle çakıştırılır. Açının köşesi ile iletkinin merkezi üst üste getirilir. Açının diğer kenarının iletkinin üzerinde gösterdiği sayı açının ölçüsüdür. Örneğin ; Alt taraftaki açının köşesinin tam üzerine iletkinin merkezini üst üste getiririz.Açı kollarından birinin düz olması gerekir.Diğer kol açının 50 derece olduğunu gösterir.

6 DİK AÇI Tam 90 derece olan ve yukarıdan aşağıya doğru yata çizgilere dik açı denir.

7 GENİŞ AÇI Ölçüsü 90º`den büyük 180º`dereceden küçük olan açıya GENİŞ AÇI denir.

8 DAR AÇI )Dar Açı:Ölçüsü 0º `den büyük ve 90º`den küçük açılara DAR AÇI denir.

9 DOGRU AÇI Doğru açi 180 derece olan,ikinci adı DÜZ AÇI olan ve düz çigi olan bir açidir.

10 HAIRLAYAN:FATMA ERSOY
SOSYAL BİLGİLER HAIRLAYAN:FATMA ERSOY

11 YÖNETİMİN ÖZELLİKLERİ
Yönetim: Yönetim bilimi idarenin kuruluş ve işleyişini inceleyen politika biliminin bir koludur. Bir başka deyimle yöneticilerin çalışmalarını inceleyen politika biliminin bir koludur. Konuları idare hukukunun konuları ile benzerlik gösterir. Fakat yönetim bilimi konuyu bir başka açıdan değişik biçimde inceler. Yönetim Bilimi bir bilimdir, öyle bir bilimdir ki, incele­nen konular tam kesinlik ifade etmez. Yönetim Bilimi uzmanları, ancak genel nitelikte öneriler getirebilirler. Bu nedenle, bu bilimi uygulayanların gerçek ve değer yargılarını birbirine karıştırmaksızın objektif bir davranışta bulunmaları gerekir.

12 İNSAN NEDİR? İnsan, evrenin tek rasyonel (akli) varlığıdır. Realite ve insan bilinci, belirli bir kimliğe sahiptir; belirli bir tabiatı ve ihtiyaçları vardır. Realiteyi anlamak ve hayatta kalmak için,insanın en temel aracı AKLIDIR. Realite tekdir, insan bilincinin de tek bir tabiatı vardır. İnsan, özgür iradeye sahip, kendini üretebilen ve idare edebilen bir kahramandır. Yani insan, "ilahi tecelli" veya "üretici güçler" gibi kendi dışındaki kuvvetlerin programladığı, cevhersiz, çaresiz bir robot değildir.

13 YÖNETİM NEDİR? İşletme yönetimi kavramına bakmadan önce yönetim kavramı nedir ona bir bakalım. İnsanların tek tek gerçekleştiremeyecekleri amaçlara ulaşabilmek için yürütülen grup faaliyetlerine "Yönetim" denilmektedir. İşletme ise; İnsan ihtiyaçlarının karşılamak üzere bilgi, insan, teknoloji, finansal kaynak ve benzeri güncel üretim faktörlerini en etkin ve verimli bir şekilde kullanarak öncelikle uzun dönemde kar, süreklilik ve sosyal sorumluluk amaçlarını yerine getirmek için ekonomik mal ve hizmet üretmek için kurulmuş iktisadi birimler ve bu birimleri inceleyen bilim dalına "işletme" denilemktedi

14 Cumhuriyet Nedir Nasıl Yönetilir ?
Cumhuriyet, öncelikle bir devlet başkanı olmak üzere, devleti yöneten organların belirli sürelerle seçim yoluyla değiştirilmesini sağlayan seçim hakkının millette olduğunu gösteren bir yönetim biçimidir. Cumhuriyet isimi verilmiş olan yönetim biçimleri yönetecek olan kişilerin göreve getirildiği zamanda veraset yönetimini reddetmiştir

15 DEVLET NEDİR? Bir ülkede, bir hükümete ve ortak kanunlara bağlı olarak yaşayan bir milletin veya milletler topluluğunun meydana getirdiği siyasi varlık. Genel ve klasik bir ifadeyle, belli bir toprak üzerinde müstakil bir teşkilat kurmuş insan topluluğuna devlet denir. Bu tariften de anlaşılacağı gibi devlet, ferdi, tabii ve siyasi unsurdan meydana gelir. Bu unsurlar sırayla "nüfus, ülke ve hakimiyet"tir. Nüfus, devletin, birinci gerçek unsurudur. Halkı olmayan bir devlet düşünülemez. Bir devletin var olması için nüfusun az veya çok olmasının önemi yoktur.

16 HAZIRLAYAN:FATMA ERSOY
FEN VE TEKNOLOJİ HAZIRLAYAN:FATMA ERSOY

17 CANLI NEDİR? Organize olan ve bu olan bu organize karakteri sayesinde kendi devamını sağlayabilendir. Kendiliğinden çeşitli kimyasal tepkimeleri gerçekleştiren bu tepkimeler sayesinde yapı taşlarını kendisi oluşturabilen veya gerçekleştiğinde bunları yapabilen kendisi dururken kendisi gibi yeni varlıklar oluşturabilen içinde bulunduğu koşullardan haber olabilen ve bunlara karşı tepkimeler oluşturabilen ve en önemliside bunların hepsini yapabilmek için mutlaka enerjiye ihtiyaç duyan her şeye CANLI denir.

18 ORMAN NEDİR Orman; ağaçlarla birlikte diğer bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar gibi canlı varlıklarla toprak hava, su , ışık ve sıcaklık gibi fiziksel çevre faktörlerinin birlikte oluşturdukları karşılıklı ilişkiler dokusunu simgeleyen bir ekosistemdir. Orman; beş metreden daha boylu orman ağaçlarının baskın olduğu ve birbirlerini etkileyecek sıklıkta bulunduğu, kendine özgü iklim ve toprak koşulları oluşturduğu bir yaşam birliğidir.

19 ÇEVREMİZİ NASIL KORUMALIYIZ?
* Sulara elimizden geldiğince atıklarımızı boşaltmayalım. * Biriken çöpleri hemen kaldıralım. * Kanalizasyon borularındaki patlamaları hemen yetkililere bildirelim. * Yakıtların tam yakılmasını sağlayalım.Böylece hem enerji kaybını, hem de hava kirliliğini önlenmiş oluruz. * Soluduğumuz havanın, içtiğimiz ve kullandığımız suların, bulunduğu­ muz yerin temiz olmasını istiyorsak çevre kirlenmesine engel olalım.

20 Nesli tükenmekte olan hayvanlar için ne yapabiliriz?
Gezegenin biyoçeşitliliğini, hayvan ve bitkilerin yaşam alanlarını korumak için çalışmak aslında yalnızca bu canlılar için değil insanların geleceğini kurtarmak için de büyük önem taşıyor. Bu çabayı sürdürmenin tek sebebi insanların gelecekteki gıda kaynaklarını kurtarmak değil. Biz aynı zamanda ilaçlarımızı ve dünyaya dair edindiğimiz bilgilerin birçoğunu da bu canlılardan sağlıyoruz. Onları kurtarmak konusunda sorumluluk hissetmek bu nedenlerle de önemli. Bu hayvan türlerinin yaşam alanları koruma altına alınmaya çalışılıyor, bu türler gözetim altında yavrulatarak çoğaltılıyor, yok olanlara alternatif doğal koruma alanları ve milli parklar yaratılıyor.

21 HAYVANLARDA ÜREME . Gerek omurgalılarda gerekse omurgasızlarda üreme organlarına gonad denir. Genellikle dişi organ ovaryum, erkek organ testis olarak adlandırılır. Omurgasız hayvanların bazılarında cinsiyet ayrılmamış olup, bir birey hem erkek hem de dişi organı bulundurur. Böyle hayvanlara hermafrodit denir.

22 HAYVANLARDA BESLENME Hayvanlar çeşitli bitkileri ve genellikle başka türden hayvanları yiyerek beslenirler. Ama etten başka şey yemeyen hayvanlar bile beslenme açısından bitkilere bağımlıdır. Hayvanlar arasında bitkilerin yaprak, kök, meyve gibi çeşitli bölümlerini yiyerek beslenen otçullar, avladıkları başka hayvanları yiyen etçiller, hiç avlanmayıp yalnızca leş yiyenler, hem bitkisel hem hayvansal yiyeceklerle beslenen hepçiller, yalnızca bitkilerin özsuyunu ya da başka hayvanların kanını emen türler vardır.

23 HAYVANLARDA BOŞALTIM Canlılığın varlığı ve devamı için hücrelerde sindirim sonucu oluşan artık ve zehirli maddelerin, solunum sonucu oluşan CO2 ve NH3 ve suyun hücreden, daha sonra da vücuttan uzaklaştırılması gerekir.Bu olaya boşaltım denir.Boşaltım olmasa homeostasi bozulur canlılar hayatta kalamazdı.Tek hücrelilerde boşaltım özel kofullarla sağlanırken hayvanlarda boşaltım yapıları ve sistemler gelişmiştir. Canlı organizmalarda üretilen azotlu boşaltım ürünleri; amonyak,ürik asit ve üredir.Diğerleri ise CO2,su,zehirler ve fazla tuzdur.

24 BOŞALTIM HAYVANDA BOŞALTIM

25 BENİ İNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
.


"HAZIRLAYAN:FATMA ERSOY" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları