Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bİr BalIkçIlIk YönetİcİsİnİN ElkİtabI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bİr BalIkçIlIk YönetİcİsİnİN ElkİtabI"— Sunum transkripti:

1 Bİr BalIkçIlIk YönetİcİsİnİN ElkİtabI
TASARIM: Medyan; Renkler: Dalga Biçimi; Yazı Tipleri: Temel, Arial Black, Arial Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi: Erişim ve Hasat Yönetiminde Kullanım Hakları KISIM III: Yönetim Önlemleri ve Araçları

2 10.1 Hak tabanlı balıkçılık yönetimi nedir?
«Hak tabanlı yönetim» bireyler, topluluklar, kuruluşlar, hükümetler tarafından balıkçılık ile ilgili olarak sahip olunan (sorumluluğu da beraberinde getiren) haklara odaklanan balıkçılık yönetimine bir yaklaşım biçimidir. Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

3 10.1 Hak tabanlı balıkçılık yönetimi nedir?
Bu bölümde, hak tabanlı yönetim ve balıkçılık yönetimindeki rolü irdelenecek olup «kullanım hakkı» olarak bilinen kavram vurgulanacaktır. İlk kısımda, «mülkiyet hakları» fikri ve denizdeki balığın sahipliği tartışılacak, kullanım hakkı sunulacak ve insan hakları ile bağlantısına dikkat çekilecek ve son olarak paralelinde «yönetim hakları» olarak isimlendirilen balıkçılık hakları mütalaa edilecektir. Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

4 10.1.1 Mülkiyet hakları: Denizdeki balığın sahibi kimdir?
Mülkiyet hakları farklı şekillerdeki mülkler (balık stoku, balıkçı teknesi veya balıkçılık yapma izni) üzerinde oluşan insanlar arasındaki ilişkilerilerdir. Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

5 10.1.1 Mülkiyet hakları: Denizdeki balığın sahibi kimdir?
Tekne sahibi (kişi, şirket, kurum) şu haklara sahiptir: Tekneyi kullanma hakkı (Kullanım Hakkı) Başkalarının tekneyi kullanmasını engelleme hakkı (Hariç Tutma Hakkı) İsterse tekneyi satma hakkı (Temlik Hakkı) Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

6 10.1.1 Mülkiyet hakları: Denizdeki balığın sahibi kimdir?
Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

7 10.1.1 Mülkiyet hakları: Denizdeki balığın sahibi kimdir?
Denizlerdeki balığa uyarlanabilen mülkiyeti ile ilgili 4 çeşit «Mülkiyet Hakkı» düzenlemeleri vardır: Sahipsiz (Açık Erişim)  Hiç kimsenin değil! Özel mülkiyet  Yakalayanın! Devlet mülkiyeti Suda oldukları sürece devletin! Ortak mülkiyet Şirketin veya bireyin değil! Kıyısal bölgelerdeki toplulukların veya kooperatiflerin! Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

8 10.1.2 Kullanım hakları nelerdir?
Kullanım hakları, balıkçılık ile uğraşan kişilerin balıkçılık kaynaklarını kullanmak için ellerinde bulundurdukları haklardır. Kullanım hakları, alan kapatmaları, sınırlı giriş, diğer girdi kontrolleri (çaba kısıtlaması) ve çıktı (kotalar) kontrollerinde de görülebilir. Bu düzenlemeler çeşitli balıkçılık konularına değinmektedir: Kim balıkçılık yapabilir? Balıkçılığa nerede izin verilmiştir? Ne kadar av aracı kullanılabilir? Ne kadar balık yakalanabilir? Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

9 10.1.2 Kullanım hakları nelerdir?
Aşağıdaki balıkçılık yönetimi yaklaşımları kullanım haklarını içerir : CMT (Customary Marine Tenure – Geleneksel Deniz Mülkiyeti) ve TURFs (Territorial Use Rights in Fishing – Balıkçılıkta Karasuları Kullanım Hakları) gelenekseldir Sınırlı giriş modern balıkçılık yönetiminin ilk yaklaşımıdır. Balıkçılığa erişim hakkı ile bireysel balıkçılara sınırlı imkanlar sağlar. Kota paylaştırmaları, belirli bir miktarda balığın yakalanması için bireysel balıkçılara, şirketlere, kooperatiflere, topluluklara vs. yapılan sayısal (nicel) kullanım haklarıdır. Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

10 10.1.2 Kullanım hakları nelerdir?
İki ana kullanım hakları sistemi vardır: Erişim hakları  Balıkçılığa veya özel av alanlarına giriş ile ilgilidir. (Örn, balıkçılık belgesi) Cayma hakları  Balıkçılık çabasının belirli bir miktarının kullanılıp kullanılmadığı veya belirli bir av alıp almadığı ile ilgilidir. (örn, belirli bir süre boyunca veya belirli bir av aracı sayısı ile balık tutmak, hasat hakları, av kotaları) Balıkçılıkta cayma hakkı olmaksızın erişim hakkı kullanılabilir. Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

11 10.1.3 Kullanım hakları ile insan hakları nasıl ilişkilidir?
«Hak» denince çoğu insanın aklına insan hakları gelebilir. Kullanım hakları ile insan hakları arasında önemli bir ilişki vardır. Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

12 10.1.3 Kullanım hakları ile insan hakları nasıl ilişkilidir?
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde bulunan ifadelerin daha genel bir yansıtması olan 5 hak (Kearney, 2007): Beslenme için balık tutma hakkı Geçimini sağlamak için balık tutma hakkı Sağlıklı aile, topluluklar ve kültürler için hak Balıkçıların gelecek nesillerine destek olacak sağlıklı bir ekosistemde yaşama ve çalışma hakkı Balıkçılığı etkileyen karar almalara katılma hakkı Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

13 10.1.4 Yönetim hakları nelerdir?
Balıkçılık yönetimine kimlerin dahil olacağını belirlemek için kullanım haklarına benzer şekilde yönetim haklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Yönetim hakları ile kullanım hakları birbirine paralel olarak görülebilir. Etkili bir yönetim, balıkçıların da desteğini veya en azından kabulünü gerektirmektedir. Ayrıca onlar da kendilerini bir derece yönetebilmelidir. Yönetim haklarını kimler elinde tutmalıdır? Devlet! Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

14 10.1.4 Yönetim hakları nelerdir?
Yönetimin, balıkçılık sürecini doğrudan etkileyen kapalı alanlar, kapalı sezonlar, izin verilebilen iğne veya ağ göz boyu gibi teknik önlemleri kapsayan eylemsel veya taktiksel düzeyde, balıkçıları denizdeki kurallara uymaya teşvik etmek için yönetim haklarını ellerinde tutmaları önemlidir. Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

15 10.2 Balıkçılık yönetimi ile kullanım hakları neden ilişkilidir?
Devletler, kıyısal balıkçılık topluluklarının haklarını da gözeterek, kıyısal kaynakların muhtemel kullanımlarını belirlemek ve bu kaynaklara erişimi yönetmek için kurumsal ve yasal çerçeveleri uygun bir şekilde geliştirmelidir. Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

16 10.2.1 Balıkçılığa “açık erişim” nedir?
Balıkçılığa açık erişim, hiçbir engel olmadan herkesin balıkçılık yapabilmesi demektir. Açık erişimin en bilinen durumu, tek bir ulusun bile yetki alanı içinde olmayan okyanus alanlarında yer alan açık deniz balıkçılığıdır. Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

17 10.2.2 Kullanım haklar için mantıksal kavram nedir?
Kullanım hakları, sadece açık erişim sorunlarını çözmede değil aynı zamanda yönetimden kimlerin etkileneceği konusunda balıkçılık yöneticisine yardımcı olmaktadır. Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

18 10.2.2 Kullanım haklar için mantıksal kavram nedir?
Kullanım haklarının bazı özel yararları şunlardır: Etkili bir kullanım hakları sistemi, belirsizlik ve karmaşıklık gibi büyük ölçekli balıkçılık yönetimi sorunlarını azaltır. Paydaşlar, belirli bir miktarda balığın hasat edilmesi veya balıkçılık girdilerinin kısıtlanması ve balıkçılık alanlarının erişimi üzerine tedbir sağlar. Balıkçılık yönetimi, belirli koruma gereksinimlerini karşılayan kullanım hakkı sahiplerini daha kolay bir şekilde belirleyebilir. Güvenli ve uzun ömürlü kulanım hakları ile geleceği korumak için koruma önlemleri balıkçıların kendi uzun vadeli çıkarları ile daha uyumlu hale gelir. Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

19 10.3 Kullanım hakları ile ortaya koyulacak ilk hususlar nelerdir?
Belirli bir balıkçılıkta kullanım haklarını incelemeden önce şu iki temel soru ile ilgili yanıtlar verilmelidir: Balıkçılıkta ilk kullanım haklarının durumu ve Sürdürülen genel politika hedefleri Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

20 10.3.1 Aslında kullanım hakları var mı?
Sorulması gereken ilk soru: Kullanım hakları aslında balıkçılıkta kuruldu mu? Eğer varsa ve hakları elinde tutanlar belirliyse, yöneticilerin ilk işi bu hakların yapısına ilişkin bir kavram geliştirmek, nasıl etkili olduklarını ve onları güçlendirme mekanizmalarının olup olmadığını belirlemek olabilir. Kullanım hakları zaman içinde geliştirilmiş mi anlamak gereklidir. Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

21 10.3.2 Yasal çerçevenin altında yatan nedir?
Yeni bir dizi kullanım haklarının geliştirilmesi veya mevcut kullanım hakları düzenlemelerinin güçlendirilmesi ve artırılmasına odaklanıldığında onlarla başa çıkmak için özel çerçeveyi anlamak gerekir. Kullanım hakları sistemi ne olursa olsun hakların yönetimi ve dağıtılması ile ilgili ortaya çıkan birçok politik konu vardır. Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

22 10.3.2 Yasal çerçevenin altında yatan nedir?
Bu konular; İstenilen kullanım hakları seçenekleri nasıl uygulanmış olmalıdır? Bu haklar nasıl yönetilmiş olmalıdır? Hangi yönetim kurumları, balıkçılık kaynakları, sanayi yapısı ve siyasi yargı değişik kombinasyonlar için etkili olacaktır? Bir kullanım hakları sistemi kurulması ve işletilmesine kim dahil olmalıdır? Bu kararlara rehberlik etmek için uygun politikalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

23 10.3.2 Yasal çerçevenin altında yatan nedir?
Kullanım hakları balıkçılıkta kimlerin yer alabileceğini veya alamayacağını belirler. Haklar dağıtıldıktan sonra temel değişikler yapmak çok zor olabilir. Kullanım haklarının sadece günümüzdeki balıkçıları değil aynı zamanda potansiyel katılımcıları da etkilediği unutulmamalıdır. Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

24 10.4 Kullanım haklarının hangi şekilleri vardır?
Şekil 10.1 Farklı şekillerdeki kullanım hakları arasındaki ilişkiler Kullanım Hakları Sayısal olmayan erişim hakları Sayısal cayma hakları Karasuları kullanım hakları Kısıtlı giriş erişim hakları Girdi/çaba hakları Çıktı/av hakları Zaman/alan hakları Av aracı hakları Yıllık kotalar Sefer kısıtlamaları Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

25 TURFs, geleneksel şekildir.
Karasuları Kullanım Hakları (TURFs) ve Geleneksel Deniz Mülkiyeti (CMT) TURFs, geleneksel şekildir. Sahibi özel bir birey, kooperatifler, köy-kasaba veya hükümetler olabilir. CMT’de sığ su deniz kaynaklarına erişim bireyler, aile şirketleri ve köyler gibi sosyal birimler tarafından kontrol edilir. Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

26 10.4.2 Sınırlı giriş Sınırlı giriş yaygın bir yönetim aracıdır.
Balıkçılık çabasının kontrolü ile balıkçılık teknelerinin veya balıkçıların sayısının artmasını önler. Tek başına, tüm yönetim sorunlarını çözemez. Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

27 10.4.3 Çaba hakları (Nicel girdi hakları)
Bir filonun av gücü ve av kapasitesi balık stoklarından daha büyük olduğu durumlarda balık stokları karşı koyabilir. Bu nedenle stoklar üzerindeki toplam balıkçılık çabasını sınırlandırmak için av gücünün nasıl kullanılacağının düzenlenmesine ihtiyaç vardır. Bu düzenlemeler, teknelerin sayısının kontrol edilmesine ilaveten sınırlı giriş gibi erişim hakları sayesinde av sezonları, av aracı miktarı, av aracı özellikleri, toplam izin verilebilir av (TAC)’a benzer şekilde filo için denizde toplam izin verilebilir tekne günü gibi av filosu giriş aktivitesindeki birleştirilmiş kısıtlamaları kapsayabilir. Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

28 10.4.3 Çaba hakları (Nicel girdi hakları)
Balıkçılık çabası üzerine kullanım hakları teknolojik gelişmenin doğal süreci ile ilişkilidir. Herhangi bir nicel girdi hakları sistemi, çaba hakları veya hasat kotalarının kullanımı için izleme programları ve belirli verilerin toplanmasını gerektirmektedir. Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

29 10.4.4 Hasat hakları ve kotaları (Nicel çıktı hakları)
TAC bir koruma kontrolüdür, fakat bir kullanım hakkı değildir. Balık avlama hakkı ile ilgili açıklama yapmaz. Hasat hakkı, toplu balıkçılık sektörünün elinde olabilir. Haklar topluluklara "topluluk kotaları" olarak toplu bir şekilde verilmiş olabilir. Topluluklar kendileri düzenler, uygun yönetim planları oluştururlar. Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

30 10.4.4 Hasat hakları ve kotaları (Nicel çıktı hakları)
Hasat hakları bireysel balıkçılara her yıl sefer sınırlamaları olarak dağıtılabilir. Hasat hakları bireysel balıkçılara yıllık kotalar ve sefer başına kotalar olarak dağıtılabilir. Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

31 10.4.5 Kullanım haklarının şekilleri arasında nasıl seçim yapılmış olmalıdır?
Balıkçılığın biyolojik, ekonomik ve sosyal çeşitliliği göz önüne alındığında her yerde geçerli olabilecek tek bir kullanım hakları yaklaşımı yoktur. Kullanım haklarının seçimi kültüre, tarihsel gerçekliğe, belirli balıkçılığın politika yönelimleri ve genel yargısına uygun olmalıdır. Her kullanım hakkının kendine özgü avantajları ve kısıtlamaları vardır. Bunlar özelleşmiş balıkçılığa bağlı olarak değişik olabilir. Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

32 10.4.5 Kullanım haklarının şekilleri arasında nasıl seçim yapılmış olmalıdır?
Bu iki durum göz önüne alındığında herhangi bir kullanım hakları yaklaşımı en uygun sonucu üretecektir. Böylece, balıkçılığın en iyi uygulanmasına ve kazancın en üst düzeye çıkarılmasına yardımcı olan en uygun kombinasyonu tercih edilebilir. Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

33 10.5 Kullanım hakları ile ortaya koyulacak uygulama kararları nelerdir?
Bu kısımda, Balıkçılıkta haklar sistemlerini en iyi şekilde uygulamak için cevaplanması gereken 4 ana soru irdelenecektir: Kullanım haklarını kim elinde tutmalıdır? Kullanım hakları nasıl paylaştırılmalıdır? Kullanım haklarının süreleri ne olmalıdır? Kullanım hakları devredilebilir olmalı mıdır? Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

34 10.5.1 Kullanım haklarını kim elinde tutmalıdır – bireyler, gruplar veya topluluklar?
Herhangi bir balıkçılık için, bazı kişiler kullanım haklarına sahiptir bazıları ise değildir. Bir kabile balıkçılığında, kimin kaynağa erişebileceğine «Reis» karar verir. Kısıtlı giriş belgesi uygulanan balıkçılıkta, belge sahiplerinin kim olacağını devlet kurumu belirler. Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

35 Müşterek olarak bir gruba mı?
Kullanım haklarını kim elinde tutmalıdır – bireyler, gruplar veya topluluklar? Kullanım haklarının kimde olacağını belirlemede önemli bir tercih, o hakların hangi seviyedeki kurumsallaştırılacağıdır. Bir tek balıkçıya mı? Müşterek olarak bir gruba mı? Karar aşamasında iki husus önem arz etmektedir: Tarihsel durum Güdülen balıkçılık amacı Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

36 10.5.2 Kullanım hakları hangi yöntemler ile dağıtılmalıdır?
Kullanım haklarının dağıtılması balıkçılıkta temel bir konu olup uygulamada hangi hakları kimin alacağı kritik bir adımdır. Dağıtım mekanizmaları arasında, ihaleler, tarihsel yöntemler, pazar, sektör/grup/topluluk dağıtımları, dağıtım paneli bulunmaktadır. Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

37 İhaleler Ekonomik verimliliği en yükseğe çıkarmak için önerilmektedir. Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

38 Tarihsel yöntemler Geçmişte her bireyin yakaladığı avlara göre hakların dağıtılması üzerine odaklanmıştır. Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

39 Pazarlama Usulü Kullanım haklarının dağıtımı, pazar alanında hakların alınması-satılması yoluyla belirlenmiştir. Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

40 10.5.2.4 Topluluk/sektör/grup dağıtımları
Kullanım Hakları grup/müşterek bir biçimde de dağıtılıp yönetilebilir. Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

41 10.5.2.5 Dağıtım paneli/yürütme kurulu
Bazı durumlarda belirli gruplara veya topluluklara kullanım haklarının dağıtımlarını belirlemek için özel bir yapı gerekebilir. Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

42 10.5.3 Kullanım haklarının süresi ne olmalıdır?
Büyük ölçüde yönetim esnekliği ve koruma teşvikleri gibi iki faktörün dengelenmesi etrafında döner. Kısa süreli haklar, toplumun değişen hedeflerini daha iyi yansıtır ve esneklik yeteneği vardır. Uzun süreli haklar, daha fazla güvenlik sağlar ve geleceğe yönelik daha iyi bir gelecek planı için teşvik eder. Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

43 10.5.4 Kullanım hakları devredilebilir olmalı mıdır?
Kullanım hakları satılabilir mi? Ailede nesilden nesle el değiştirebilir mi? Kullanım haklarının bölünebilen devri, balıkçılık katılımcılarına haklarının tamamını veya bir kısmını ücretsiz bir şekilde devretmesidir. Kullanım haklarının bölünemeyen devri, balıkçıların kullanım haklarını bir bütün olarak devretmesidir. Balıkçılık sektörü veya toplulukları içinde istikrar sağlamak isteniyorsa kullanım haklarının devredilmesine izin verilebilir. Balıkçıların sahip oldukları lisans şekillerinin belirlenmesi ve yasal önlemlerin tanımlanması ile bazı haklar transfer edilebilir bazıları edilemez. Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

44 Verimlilik Kullanım haklarının devredilebilirliği (temlik), ekonomik verimliliği geliştirmek için temel bir anlam olarak teşvik edilmelidir. Pazar sürecinde verimliliğin artacağının garantisi yoktur. Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

45 10.5.4.2 Balıkçı hareketliliği
Kullanım hakları Pazar usulü alınmışsa bu hak sahiplerine balıkçılıktan çıkmaya izin verir. Balıkçılar için esneklik sağlar ve yöneticiler için balıkçılıktaki katılımı azaltmayı daha kolaylaştırır. Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

46 Sosyal bütünlük Devredilebilirlik, sosyal refah üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Tekne sahibi kullanım hakkını devretmesi bazı kişilerin işsiz kalması anlamına gelebilir. Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

47 10.5.4.4 Hakların belirli odaklara yoğunlaşması
Tecrübeler göstermiştir ki, devir edilebilirlik genellikle kullanım hakkı sahipliğinin daha az kişilerin (özellikle de balıkçılık şirketleri ve işlemecilerin) ellerinde yoğunlaşmaktadır. Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

48 Kullanım Hakkı Değerlendirme Süreci
Şekil 10.2 Bir kullanım hakkı sistemini değerlendirmek ve geliştirmek için akış diyagramı Halihazırda bir kullanım hakkı sistemi mevcut mudur? Kullanım hakkı sistemi etkili midir? Evet Kullanım hakkı sistemini değiştirme sürecini veya yeni bir kullanım hakkı çerçevesini geliştirme ve uygulamaya koyma sürecini başlat Kullanım hakkı tercihlerini etkileyen Balıkçılık şartlarını ve politikalarını incele Katılımcı esaslı kullanım hakkı seçeneklerinden bir portföy tasarlarken erişim, çaba ve avlama hakkı opsiyonlarından yararlan Kullanım hakkı uygulamalarını etkileyen politika önlemlerini incele Değerlendirme süreci devam eden Balıkçılık kullanım hakkı sistemini uygula Hayır Kullanım hakkı sistemi balıkçılıkla ilgili paydaşlar tarafından kabul görmekte midir? Değerlendirme süreci devam eden sistemi koru Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN

49 Sorular Bölüm 10. Hak Tabanlı Balıkçılık Yönetimi Özcan ÖZEN


"Bİr BalIkçIlIk YönetİcİsİnİN ElkİtabI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları