Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATOMLARIN ve İYONLARIN ELEKTRONİK YAPI HESAPLAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATOMLARIN ve İYONLARIN ELEKTRONİK YAPI HESAPLAMALARI"— Sunum transkripti:

1 ATOMLARIN ve İYONLARIN ELEKTRONİK YAPI HESAPLAMALARI
Murat Ertürk

2 27.12.2007-Elektronik Yapı Hesaplamaları
Temel Problemler 1. Analitik Yaklaşım 2. Baz Fonksiyonu Seçimi 3. Hesaplama Sınırları Elektronik Yapı Hesaplamaları

3 27.12.2007-Elektronik Yapı Hesaplamaları
Elektronik Yapı Hesabı için Yöntem Hartree-Fock (Self-Consistent Field) Hartree-Fock-Roothaan (Self-Consistent Field) RHF, ROHF, UHF ve DFT Eksponansiyel tipli fonksiyonlar Enerjinin eniyilemesi (optimization) Analitik Yaklaşım Baz Fonksiyonu Seçimi Hesaplama Sınırları Elektronik Yapı Hesaplamaları

4 Amaç: Atom ve moleküllerin özellikleri Kimyasal Reaksiyonlar
Spektroskopik veriler Ab initio Elektronik Yapı Kuramı Hartree-Fock (HF)… Elektron Korelasyonu (MP2, CI, CC, vs.) Geometrik Çözümleme Deneysel Çalışmalara Yön vermek Elektronik Yapı Hesaplamaları

5 27.12.2007-Elektronik Yapı Hesaplamaları
Temel Problemler 1. Analitik Yaklaşım 2. Baz Fonksiyonu Seçimi 3. Hesaplama Sınırları Elektronik Yapı Hesaplamaları

6 27.12.2007-Elektronik Yapı Hesaplamaları
Temel Problemler 1. Analitik Yaklaşım Elektronik Yapı Hesaplamaları

7 27.12.2007-Elektronik Yapı Hesaplamaları
Temel Problem elektronların atomların, iyonların ve moleküllerin içindeyken olan davranışlarının belirlenmesi. İzole edilmiş noktasal kabul edilen iki yük arasındaki etkileşme. Coulomb Potansiyeli Elektronik Yapı Hesaplamaları

8 27.12.2007-Elektronik Yapı Hesaplamaları
Kuantum mekaniğinde parçacıkların davranışları dalga fonksiyonu ile Temsil edilir (Dalga Mekaniği). Eğer Hamiltoniyen zamandan bağımsız ise (korunum kanunları-simetri) Dalga fonksiyonu sadece koordinatlara bağlı kısım ve zamana bağlı kısım olarak ayrılabilir. Elektronik Yapı Hesaplamaları

9 27.12.2007-Elektronik Yapı Hesaplamaları

10 Atomik Hamiltoniyenin Bazı Terimleri
Çekirdek ve Elektronlar sistemi için Hamiltoniyen N elektronlu ve M çekirdekli Hamiltoniyen Atomik Hamiltoniyenin Bazı Terimleri Merkezcil alan Spin-Yörünge Aşırı ince yapı Elektrik-Magnetik alan Etkileşmeleri Elektronik Yapı Hesaplamaları

11 27.12.2007-Elektronik Yapı Hesaplamaları
Dalga fonksiyonu Slater Determinantı ile gösterilir. Bu determinant bağımsız elektronlar modelinden faydalanılarak oluşturulur. (antisimetriktir) Spin-orbital Elektronik Yapı Hesaplamaları

12 27.12.2007-Elektronik Yapı Hesaplamaları
Determinant Dalga fonskiyonlarına göre enerjinin beklenen değeri Enerji Dalga fonksiyonlarının ortogonallik özelliği Elektronik Yapı Hesaplamaları

13 27.12.2007-Elektronik Yapı Hesaplamaları
Tek elektron için sorunsuz (H, H2+, He+1, Li+2,...) Çok elektronlu problem … Elektronik Yapı Hesaplamaları

14 27.12.2007-Elektronik Yapı Hesaplamaları
Hartree Yaklaşımı Elektronlar arası etkileşmeler dikkate alınmaz (spin-spin, spin-yörünge, görelilik etkileri,…) Elektronlar arası Coulomb etkileşmesi çekirdeğin yüküne eklenerek ortalama bir potansiyel alanı oluşturulduğu kabul edilir Elektronik Yapı Hesaplamaları

15 27.12.2007-Elektronik Yapı Hesaplamaları
Spin-orbitale göre enerjinin minimumluğu aranır. Hartree-Fock denklemleri Orbital enerji Çok elektronlu atomlarda Aranan Çözüm Fock operatörü: (doğrusal olmayan cebirsel denklemler) İterasyon yöntemi ile sayısal çözüm Elektronik Yapı Hesaplamaları

16 27.12.2007-Elektronik Yapı Hesaplamaları
HF denklemlerinin çözümü Coulomb Değiş-tokuş Exchange Fock operatörü: Elektronik Yapı Hesaplamaları

17 27.12.2007-Elektronik Yapı Hesaplamaları
Hartree-Fock-Roothaan (HFR) (analitik yaklaşım) Baz fonksiyonu LCAO Kapalı kabuklu sistemler için Fock matrisi burada, k orbitalleri temsil eder ve p ,q ,r ve s ise baz fonksiyonlarını Elektronik Yapı Hesaplamaları

18 HFR Self Consistent Field
Fock operatörü G.Özdeğer problemi Uyum-yakınsama Enerji hesaplanır Elektronik Yapı Hesaplamaları

19 27.12.2007-Elektronik Yapı Hesaplamaları
Açık kabuklu atom ve iyonlar için enerji Kapalı-Kapalı ve Kapalı-açık Kabuklardaki etkileşme Elektronik Yapı Hesaplamaları

20 27.12.2007-Elektronik Yapı Hesaplamaları
Açık kabuklu atom ve iyonlar Enerjinin Minimum Olması (parametrelerin eldesi) Elektronik Yapı Hesaplamaları

21 27.12.2007-Elektronik Yapı Hesaplamaları
Temel Problemler 1. Analitik Yaklaşım 2. Baz Fonksiyonu Seçimi 3. Hesaplama Sınırları Elektronik Yapı Hesaplamaları

22 27.12.2007-Elektronik Yapı Hesaplamaları
Temel Problemler 2. Baz Fonksiyonu Seçimi Elektronik Yapı Hesaplamaları

23 27.12.2007-Elektronik Yapı Hesaplamaları
Yaygın kullanılan baz fonksiyonları Moleküler sistemler için Avantajlı (Çok merkezli integraller) Kristaller için Düzlem Dalga çözümü (periyodik sistem) LCAO Slater Atom Orbitali (Baz fonksiyonu) Elektronik Yapı Hesaplamaları

24 27.12.2007-Elektronik Yapı Hesaplamaları
Baz fonksiyonu seçimi Atom ve ikiatomlu moleküller için sayısal HF değerleri kullanılabilmektedir. Atomlara ait hesaplamalara dayanan, kompleks moleküller (Lineer, lineer olmayan, ...) için özellikle baz fonksiyonları ile analitik çözüm aranmaktadır. İki koşul baz fonksiyonu seçiminde çok önemlidir. I) Fiziksel olarak anlamlı (elektronun davranışını temsil etmeli) II) Uygulama olanağı için hesaplama avantajları olmalı.(STO, GTO farkı) Elektronik Yapı Hesaplamaları

25 27.12.2007-Elektronik Yapı Hesaplamaları
Figure 1. The energy differences between ENSTO and EHFL as a function of atomic number Z for isoelectronic series of the atoms Be to Ne Elektronik Yapı Hesaplamaları

26 27.12.2007-Elektronik Yapı Hesaplamaları

27 27.12.2007-Elektronik Yapı Hesaplamaları

28 27.12.2007-Elektronik Yapı Hesaplamaları

29 27.12.2007-Elektronik Yapı Hesaplamaları

30 27.12.2007-Elektronik Yapı Hesaplamaları
Gausyan tipli fonskiyonlar kullanılamaz mı? Atomlar için tek merkezli integrallerde Slater baz fonksiyonları rahatlıkla hesaplanır. Moleküler, çok merkezli integrallerde, hem integrallerin analitik ifadesi hem de hesaplama zamanına göre, Gausyan baz fonksiyonları çok yaygın olarak tercih edilen fonksiyonlardır. Baz fonksiyonlarının etkinliğinin arttırılması için neler yapılabilir? Elektronik Yapı Hesaplamaları

31 27.12.2007-Elektronik Yapı Hesaplamaları
single zeta Con.SZ-Imp.SZ Hesaplama: M4 (baz fonksiyonu sayısı). Baz fonksiyonları seçimi minimal double zeta / triple zeta / etc. Sonlu sayıda baz fonksiyonu kullanılabilir; HF limitine (sayısal) çözüme ulaşılamaz. Elektronik Yapı Hesaplamaları

32 27.12.2007-Elektronik Yapı Hesaplamaları
Tam Ortonormal Baz Fonksiyonları ve Slater Baz fonksiyonu Atomlardaki ilk sonuçlar SZ için yetersiz. Elektronik Yapı Hesaplamaları

33 27.12.2007-Elektronik Yapı Hesaplamaları
Generalized exponential functions Atomlar için daha etkin baz fonksiyonu Genelleştirilmiş üstel fonksiyon Radyal dalga fonksiyonu Elektronik Yapı Hesaplamaları

34 27.12.2007-Elektronik Yapı Hesaplamaları
Bor atomu ve izoelektronik serisi için EGef ile EHFL sayısal sonuçlarının karşılaştırması Elektronik Yapı Hesaplamaları

35 27.12.2007-Elektronik Yapı Hesaplamaları
Karbon atomu ve izoelektronik serisi için EGef ile EHFL sayısal sonuçlarının karşılaştırması Elektronik Yapı Hesaplamaları

36 27.12.2007-Elektronik Yapı Hesaplamaları
Z. Phys. D 41, 111–115 (1997), Toshikatsu Koga, Katsutoshi Kanayama Elektronik Yapı Hesaplamaları

37 27.12.2007-Elektronik Yapı Hesaplamaları
Temel Problemler 1. Analitik Yaklaşım 2. Baz Fonksiyonu Seçimi 3. Hesaplama Sınırları Elektronik Yapı Hesaplamaları

38 27.12.2007-Elektronik Yapı Hesaplamaları
Temel Problemler 3. Hesaplama Sınırları Elektronik Yapı Hesaplamaları

39 Elektronik yapıda duyarlı ölçüm
Baz fonks. (N) Minimal Complete Hamiltonian (y) Dirac-Coulomb-Breit Non-Relativistic Yöntem (x) Hartree-Fock Full CI Elektronik Yapı Hesaplamaları

40 Sabrınız için teşekkürler…
Murat ERTÜRK Hüseyin AKSU Ercan ŞAHİN Ali BAĞCI Elektronik Yapı Hesaplamaları


"ATOMLARIN ve İYONLARIN ELEKTRONİK YAPI HESAPLAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları