Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ UYGULAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ UYGULAMALARI"— Sunum transkripti:

1 İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ UYGULAMALARI
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ UYGULAMALARI Türk Cumhuriyetleri Dış Ticaret Eğitim Programı Özgür ÇALIŞKAN Dış Ticaret Uzmanı E-posta: 4 Haziran 2012, ANKARA

2 Sunuş Planı Giriş: İthalatta Haksız Rekabet (Damping ve Sübvansiyon)
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi Sunuş Planı Giriş: İthalatta Haksız Rekabet (Damping ve Sübvansiyon) Dampingin Tanımı Tarihçe ve Gelişim İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat Anti-damping Önlemi Alma Koşulları Dampinge İlişkin Temel Kavramlar, Açıklamalar Anti-Damping Soruşturması Prosedürü Damping Başvurusu Damping Benzer Mal Normal Değer İhraç Fiyatı Adil Karşılaştırma Damping Marjı Zarar I. Uygulanan Önlemler ve Yürütülen Soruşturmalar

3 Genel Bakış: Ticaret Politikası Araçları
Ticari Korunma Araçları (İthalat) Atak Ticaret Politikası Araçları (İhracat) İthalattan kaynaklanan haksız rekabeti önlemek Adil ticareti sağlamak Yerli üretim dalının çıkarlarını savunmak Dış pazarlara erişimi sağlamak Ticari engelleri ortadan kaldırmak Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Mevzuatı Dampinge Karşı Önlemler Pazara Giriş Stratejileri Sübvansiyona Karşı Önlemler Üçüncü Ülke Önlemlerinin İzlenmesi Korunma Önlemleri

4 ÖN BAŞVURU 1. İthalattan Kaynaklanan Sorunlar
2. Yerli Üreticiler için Ön Başvuru Formu (Tek tipdeğil) 3. [ GENEL DĞERLENDİRME-ORTAK TOPLANTI ] Damping/Sübvansiyon Soruşturması Korunma Önlemleri Diğer

5 İTHALATTA HAKSIZ REKABET– TEMEL ARAÇLAR
Dampinge Karşı Önlemler Temel amaç: İthalatın adil olmayan fiyat rekabetinin doğurduğu piyasa bozulmasının önüne geçmek Yerli üretimin dampingli ithalattan zarar gördüğü durumlarda Sübvansiyona Karşı Önlemler Yerli üretimin sübvansiyonlu ithalattan zarar gördüğü durumlarda Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Önlemler Temel amaç: Dampinge karşı alınan önlemin etkisiz kılınmasına yönelik uygulamaları engellemek Yeni gelişen bir alan

6 Kavramsal Çerçeve Damping Dampingin varlığı:
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi Kavramsal Çerçeve Damping bir ürünün normal değerinin altında bir fiyatla, veya (ihracatçı ülkede tüketime konu aynı veya benzer bir ürünün karşılaştırılabilir fiyatından daha düşük bir fiyatla) ihraç edilmesi Dampingin varlığı: Evet: Normal Değer (Fabrika Çıkış) > İhraç Fiyatı (Fabrika Çıkış) Hayır: Her ucuz fiyatlı ithalat dampingli olmayabilir. Türkiye piyasasındaki fiyatların altında bir fiyatla yapılan ithalat damping soruşturmasına konu olmayabilir.

7 Sübvansiyon Tanımı Bir ürün için, menşe veya ihracatçı ülke tarafından
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi Sübvansiyon Tanımı Bir ürün için, menşe veya ihracatçı ülke tarafından 1 )fayda sağlayan 2) doğrudan veya dolaylı olarak sunulan her türlü mali katkıyı ifade etmektedir. Mali Katkı, Gelir ya da Fiyat Desteği hükümet ya da bir kamu otoritesi tarafından finansal bir katkı sağlanmışsa ya da herhangi bir gelir ya da fiyat desteği sağlanmışsa bulunmakta olup aşağıdaki unsurları da kapsamaktadır. - doğrudan fon transferi, fon ve borçların muhtemel transferleri - devletin genel hizmet kalemleri haricinde mal ve hizmet sağlaması - tahsili gereken kamu gelirlerinin tahsil edilmemesi Fayda: uygulama sonucu bir fayda ortaya çıkmışsa, piyasa koşullarından daha iyi koşullarda bir kaynağa erişim sağlıyorsa

8 Sübvansiyon Türleri Sübvansiyonlar halihazırda ikiye ayrılmaktadır.
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi Sübvansiyon Türleri Sübvansiyonlar halihazırda ikiye ayrılmaktadır. - Önlem Alınabilir Sübvansiyonlar - Yasak Sübvansiyonlar Tarım sübvansiyonları ile karşılaştırma (Trafik lambaları

9 T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi Sübvansiyon Türleri-Önlem Alınabilir Sübvansiyonlar Önlem alınabilir sübvansiyonun varlığı için fayda ve mali katkının yanı sıra sübvansiyonun 3)özgül olması gerekir. Endüstri koluna özgü İşletmeye özgü Bölgesel nitelikte -de jure ve de fakto olarak spesifik olmalı

10 Sübvansiyon Türleri-Yasak Sübvansiyonlar
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi Sübvansiyon Türleri-Yasak Sübvansiyonlar Yasak Sübvansiyonların doğrudan özgül olduğu varsayılır -İhracata yönelik doğrudan sübvansiyonlar (export subsidies) -İthal yerine yerli mal kullanımına bağlı sübvansiyonlar (import substitution subsidies)

11 B. Tarihçesi ve Gelişimi
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi B. Tarihçesi ve Gelişimi İlk Kanun 1904 yılında Kanada’da 1916 yılında Amerika’da GATT 1947’nin VI’ncı maddesi GATT Anti-Damping Kodu (Kennedy Round , Tokyo Round ) DTÖ Anti-Damping Anlaşması (Uruguay Round ) Türkiye’de ilk uygulama İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında 3577 Sayılı Kanun ( ) 3577 Sayılı Kanun’da Değişiklik (4412 Sayılı Kanun ile) 1999 ve sonrası

12 ULUSLARARASI DÜZENLEMELER
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi C.Yasal Çerçeve ULUSLARARASI DÜZENLEMELER (DTÖ MÜKTESABATI) Anti-Damping Anlaşması + (Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması) GATT Madde VI (Madde XVI) DTÖ Panel ve Temyiz Organı Kararları

13 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Türkiye Mevzuatı
KANUN 3577 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (4412 sayılı Kanunla değişik) (RG:25/7/1999, RG:1/7/1989) KARAR İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 99/13482) (RG:30/10/1999) YÖNETMELİK İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (RG:30/10/1999) TEBLİĞLER Amaç: İthalatta haksız rekabet hallerinden dampinge konu olan ithalatın sebep olacağı haksız rekabete karşı bir üretim dalının korunması 4067 sayılı Kanunla onaylanan DTÖ Kuruluş Anlaşması ve eki anlaşmalar (RG:26/2/1995)

14 Yargısal Denetim Ulusal Düzeyde Uluslararası Düzeyde
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi Yargısal Denetim Ulusal Düzeyde İdari Yargılama Usulü Kanunu, Türk İdare Mahkemeleri İptal veya tam yargı davası Uluslararası Düzeyde DTÖ - Uyuşmazlıkların Halline İlişkin Mutabakat Metni, Uyuşmazlıkların Halli Organı

15 D. Anti-damping Önlemi Alma Koşulları
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi D. Anti-damping Önlemi Alma Koşulları Önlem alınabilmesi için 3 temel koşul: Dampingin mevcudiyeti: Türkiye’ye ihraç fiyatı normal değerin altında olmalıdır. Yerli üretim dalı üzerinde zarar: Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde bozulma olmalıdır. Nedensellik bağı : Ekonomik göstergelerdeki bozulma dampingten kaynaklanmalıdır.

16 E. Temel Kavramlar ve Açıklamalar
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi E. Temel Kavramlar ve Açıklamalar E-1 Damping E-2 Benzer Mal E-3 Normal Değer E-4 İhraç Fiyatı E-5 Adil Karşılaştırma E-6 Damping Marjı E-7 Zarar

17 E. Temel Kavramlar ve Açıklamalar -devamı-2
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi E. Temel Kavramlar ve Açıklamalar devamı-2 E-1 Damping E-2 Benzer Mal E-3 Normal Değer E-4 İhraç Fiyatı E-5 Adil Karşılaştırma E-6 Damping Marjı E-7 Zarar E-1 Damping Aynı veya benzer bir malın normal değerinin altında bir ihraç fiyatı ile Türkiye’ye satılması (Anlaşma Md. 2.1)

18 E. Temel Kavramlar ve Açıklamalar -devamı-3
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi E. Temel Kavramlar ve Açıklamalar devamı-3 E-1 Damping E-2 Benzer Mal E-3 Normal Değer E-4 İhraç Fiyatı E-5 Adil Karşılaştırma E-6 Damping Marjı E-7 Zarar E-2 Benzer Mal Dampinge konu olan ürünle aynı özellikleri taşıyan bir ürün veya şikayete konu ürüne her yönüyle benzer bir ürün; böyle bir ürün mevcut değilse, her açıdan benzer olmamakla birlikte, söz konusu ürün özelliklerine yakın benzerlik gösteren özelliklere sahip bir başka ürün (Anlaşma Md. 2.6) Temel özellikler Ürün çeşitliliği; homojen, heterojen yapı Kullanım alanları Dağıtım kanalları

19 E. Temel Kavramlar ve Açıklamalar -devamı-4
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi E. Temel Kavramlar ve Açıklamalar devamı-4 E-1 Damping E-2 Benzer Mal E-3 Normal Değer E-4 İhraç Fiyatı E-5 Adil Karşılaştırma E-6 Damping Marjı E-7 Zarar E-3 Normal Değer İhracatçı veya menşe ülkede tüketime konu olan aynı veya benzer mal için normal ticari işlemler sonucunda fiilen ödenmiş olan veya ödenmesi gereken karşılaştırılabilir fiyat (iç piyasa satış fiyatı) Veya aynı veya benzer malın üçüncü bir ülkeye satış fiyatı Veya üretim maliyetine makul bir kar marjının eklenmesiyle tespit edilen fiyat (oluşturulmuş normal değer) (Anlaşma Md. 2.2)

20 E. Temel Kavramlar ve Açıklamalar -devamı-5
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi E. Temel Kavramlar ve Açıklamalar devamı-5 E-1 Damping E-2 Benzer Mal E-3 Normal Değer E-4 İhraç Fiyatı E-5 Adil Karşılaştırma E-6 Damping Marjı E-7 Zarar E-3 Oluşturulmuş Normal Değer Tablo G-2.1.ii Normal Değer- Oluşturulmuş Normal Değer (oluşturulmuş) Ürün Tipi Girdi Miktarı Girdinin Birim Fiyatı Birim Maliyet Direkt ilk madde ve malzemeler Hammadde 1 Hammadde ... Direkt işçilik Genel üretim giderleri Yardımcı madde Dolaylı işçilik Enerji Paketleme Amortisman Diğer gen.ür.gid. Toplam üretim maliyeti (sınai) Satış ve genel idari giderler % Finansman giderleri Toplam üretim maliyeti (ticari) Makul kâr Fabrika çıkış aşamasında fiyat

21 E. Temel Kavramlar ve Açıklamalar -devamı-6
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi E. Temel Kavramlar ve Açıklamalar devamı-6 E-1 Damping E-2 Benzer Mal E-3 Normal Değer E-4 İhraç Fiyatı E-5 Adil Karşılaştırma E-6 Damping Marjı E-7 Zarar E-4 İhraç Fiyatı İhraç amacıyla satılan bir mal için fiilen ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyat İhraç fiyatının belli olmaması İhracatçı ile ithalatçı arasında telafi edici düzenleme (Md. 2.3) İlk bağımsız alıcıya yeniden satış fiyatından hareketle Oluşturulmuş İhraç fiyatı

22 E. Temel Kavramlar ve Açıklamalar -devamı-7
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi E. Temel Kavramlar ve Açıklamalar devamı-7 E-1 Damping E-2 Benzer Mal E-3 Normal Değer E-4 İhraç Fiyatı E-5 Adil Karşılaştırma E-6 Damping Marjı E-7 Zarar E-5 Adil Karşılaştırma Fiyat karşılaştırmasını etkileyen farklılıklar : Ürünün fiziksel özellikleri ithalde alınan vergiler ve diğer iç vergiler,  İndirimler, iadeler ve satılan ürün miktarı,  Ticaretin aşaması, Taşıma, sigorta, yükleme, bindirme ve diğer giderler, Paketleme, Kredi, Satış sonrası giderler, Komisyon, Diğer giderler

23 E. Temel Kavramlar ve Açıklamalar -devamı-8
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi E. Temel Kavramlar ve Açıklamalar devamı-8 E-1 Damping E-2 Benzer Mal E-3 Normal Değer E-4 İhraç Fiyatı E-5 Adil Karşılaştırma E-6 Damping Marjı E-7 Zarar E-6 Damping Marjı Normal değerin ihraç fiyatını aştığı miktarın CIF ihraç fiyatına oranı Normal değer - İhraç Fiyatı Damping Marjı = ——————————————— İhraç Fiyatı (CIF)

24 E. Temel Kavramlar ve Açıklamalar -devamı-9
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi E. Temel Kavramlar ve Açıklamalar devamı-9 E-1 Damping E-2 Benzer Mal E-3 Normal Değer E-4 İhraç Fiyatı E-5 Adil Karşılaştırma E-6 Damping Marjı E-7 Zarar E-6 Damping Marjı-Örnek Hesaplama Normal değer (fabrika çıkış) $ 48 İhraç fiyatı (fabrika çıkış) $ 38 İhraç fiyatı (CIF) $ 40 Toplam damping miktarı $48-$38=$10 (spesifik) DAMPİNG MARJI: İhraç Fiyatı CIF (%) ‘in = $ 10/ $40 = 25% (advolerem)

25 E. Temel Kavramlar ve Açıklamalar -devamı-10
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi E. Temel Kavramlar ve Açıklamalar devamı-10 E-1 Damping E-2 Benzer Mal E-3 Normal Değer E-4 İhraç Fiyatı E-5 Adil Karşılaştırma E-6 Damping Marjı E-7 Zarar E-7 Yerli Üretim Dalında Zarar Zarar üç farklı biçimde ortaya çıkabilir: Maddi zarar Maddi zarar tehdidi Bir üretim dalının kurulmasının geciktirilmesi

26 E. Temel Kavramlar ve Açıklamalar -devamı-11
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi E. Temel Kavramlar ve Açıklamalar devamı-11 E-1 Damping E-2 Benzer Mal E-3 Normal Değer E-4 İhraç Fiyatı E-5 Adil Karşılaştırma E-6 Damping Marjı E-7 Zarar E-7 Yerli Üretim Dalında Zarar-2 Maddi zarar unsurları: Dampingli ithalatın hacmi: Mutlak veya iç tüketime oranla nispi anlamda önemli bir artış var mıdır? Ithalatın iç piyasadaki benzer ürün fiyatları üzerine etkisi: Fiyat kırılması, fiyat yıpranması, fiyat bastırılması var mı? Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri üzerindeki etki: “15 faktör” değerlendirmesi nasıldır?

27 E. Temel Kavramlar ve Açıklamalar -devamı-12
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi E. Temel Kavramlar ve Açıklamalar devamı-12 E-1 Damping E-2 Benzer Mal E-3 Normal Değer E-4 İhraç Fiyatı E-5 Adil Karşılaştırma E-6 Damping Marjı E-7 Zarar E-7 Yerli Üretim Dalında Zarar-3 Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri üzerindeki etki Satışlar Kârlılık Üretim Piyasa Payı Verimlilik Yatırım Hasılatı Kapasite Kullanımındaki Azalma Nakit Akışı Stoklar İstihdam Ücretler Büyüme Sermaye veya Yatırımları Artırma Yeteneği Üzerindeki Etkiler Yurt İçi Fiyatları Etkileyen Unsurlar Damping Marjının Büyüklüğü

28 F. Anti-damping Soruşturması Prosedürü
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi F. Anti-damping Soruşturması Prosedürü F-1 İnceleme Safhası :Başvurunun alınmasından soruşturma açılmasına veya açılmaması durumunda sonucunun başvuru sahibine bildirilmesine kadar geçen süreyi kapsayan safhadır. F-2 Soruşturma Safhası : Soruşturmanın açıldığı tarihten kapanış Tebliğinin yayımlanmasına kadar geçen süreyı kapsayan safhadır.

29 F. Anti-damping Soruşturması Prosedürü-devamı-2
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi F. Anti-damping Soruşturması Prosedürü-devamı-2 F-1 İnceleme Safhası F-2 Soruşturma Safhası F-1 İnceleme Safhası Başvuru ile veya Re’sen Şikayet sahibi üretici(ler) > %25 Şikayeti destekleyenlerin üretimi > %50 Başvurunun İncelemesi (45 gün) İnceleme Raporunun Kurul’a Sunulması Kurul Kararı Soruşturma açılması veya açılmaması Bakan Onayı

30 F. Anti-damping Soruşturması Prosedürü-devamı-3
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi F. Anti-damping Soruşturması Prosedürü-devamı-3 F-1 İnceleme Safhası F-2 Soruşturma Safhası F-2 Soruşturma Safhası Resmi Gazete’de Tebliğ ile Açılış ilanı RG Tarihi =Başlangıç tarihi Soruşturma Süresi = 12 (Kurul kararıyla 6 ay uzatılabilir) Bildirim Başvurunun gizli olmayan nüshası ve Tebliğ örneğinin gönderilmesi Bilgilerin toplanması Soru formlarının gönderilmesi (30+7 gün) Üretici\İhracatçılar, Yerli Üretim Dalı, İthalatçılar

31 F. Anti-damping Soruşturması Prosedürü-devamı-4
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi F. Anti-damping Soruşturması Prosedürü-devamı-4 F-1 İnceleme Safhası F-2 Soruşturma Safhası F-2 Soruşturma Safhası Geçici Önlem Açılıştan en az 60 gün sonra Yerinde Doğrulama Yerli üretici ve üretici/ihracatçılar nezdinde Temel Tespitlerin Yapılması Taraflara bildirim (Nihai Bildirim) Dinleme Toplantısı İlgili Taraflar -Yerli üreticiler, ithalatçilar, ihracatçılar, ilgili meslek kuruluşları

32 F. Anti-damping Soruşturması Prosedürü-devamı-5
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi F. Anti-damping Soruşturması Prosedürü-devamı-5 F-1 İnceleme Safhası F-2 Soruşturma Safhası F-2 Soruşturma Safhası Soruşturma Notunun/Raporun Hazırlanması Notun Kurul’da Görüşülmesi Kurul (İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu) Kararı Bakan Onayı Resmi Gazetede Soruşturma Sonuç Ilanı Kesin önlem alınması, Ülke/firma bazlı damping marjı ve önlem oranları Önlemsiz soruşturmanın kapatılması Damping yok, zarar yok, illiyet bağı yok, DTÖ’ye bildirim

33 G. Damping Başvurusu G-1 Başvuruda neler bulunmalı?
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi G. Damping Başvurusu G-1 Başvuruda neler bulunmalı? G-2 Başvuru Rehberi G-3 Başvuru Formu G-1 Başvuruda neler bulunmalı? Başvuranın firma bilgileri Ithal ve yerli ürüne(benzer ürün) ilişkin tanım ve bilgiler Yerli üretim dalına ilişkin bilgiler Şikayete konu ülkeler, üretici\ihracatçılar Normal değere ilişkin veri ve belgeler Dampingli ithalatin miktarına ilişkin veriler Dampingli fiyatlara ilişkin veri ve belgeler Zarar ve İlliyet bağına ilişkin bilgi ve belgeler

34 G. Damping Başvurusu- devamı-2
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi G. Damping Başvurusu- devamı-2 G-1 Başvuruda neler bulunmalı? G-2 Başvuru Rehberi G-3 Başvuru Formu G-2 Başvuru Rehberi Şikayetçi için bir kılavuz niteliğindedir Damping terim ve kavramları Soruşturma süreci Ne tür bilgi ve belgeler gereklidir? Hangi döneme ait bilgi ve belgeler gereklidir? Form nasıl doldurulur? Bilgilerin sistematik olarak sunulmasını sağlar

35 G. Damping Başvurusu- devamı-3
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi G. Damping Başvurusu- devamı-3 G-1 Başvuruda neler bulunmalı? G-2 Başvuru Rehberi G-3 Başvuru Formu G-2 Başvuru Formu Form 7 ana kısım 7 yardımcı kısımdan oluşur. Ana kısımlar, Şikayetçiye yerli üreticiye ilişkin genel bilgiler, Şikayet konusu maddeye (benzer ürün) ilişkin bilgiler, Yerli üretim dalına ilişkin bilgiler, Şikayet konusu menşe ülke(ler) ve üreticiler/ ihracatçılar Damping iddiasi- normal değer ve ihraç fiyatına ilişkin bilgi ve belgeler Maddi Zarar İddiasi- ithalatin miktar ve fiyatlari, yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri Damping ve zarar arasındaki illiyet bağı

36

37 H. Uygulanan Önlemler ve Yürütülen Soruşturmalar
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi H. Uygulanan Önlemler ve Yürütülen Soruşturmalar 15 Mayıs 2012’ye kadar, 336 adet soruşturma açılmış 254 adet dampinge karşı kesin önlem alınmıştır. Halen, 118 adet dampinge karşı kesin önlem bulunmakta (23 ülke menşeli 52 ürün grubunda) 22 adet soruşturma devam etmektedir. Türkiye, DTÖ üyeleri arasında AD Önlemini en yaygın kullanan ülkelerin başında gelmektedir (DTÖ üyesi ülkeler arasında döneminde 6. sırada) (Hindistan, ABD, AB, Arjantin, ÇHC, Türkiye)

38

39

40 DAMPİNGE ve SÜBVANSİYONA KARŞI ÖNLEMLER

41 Önlem Uygulanan Başlıca Ürünler
Poliester elyaf, iplikler ve mensucat, battaniyeler, perdeler, suni deri, pet film, dioktil ftalat Klimalar, fan coiller, ağır vasıta, iş makinesi, zirai araç ve motosiklet lastikleri,bebek arabaları, çakmaklar, kalemler Cam elyaf, PVC, kablolar, zincirler, kilitler, kontrplaklar Granit, kapı kilitleri, parkeler, boru bağlantı parçaları

42

43 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
Teşekkürler… Web: (İthalat Dampinge ve Sübvansiyona Karşı Uygulamalar) Web: E-Posta : Tel : ; ; ; ; ; Faks :


"İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ UYGULAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları