Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İLİŞKİLERİ Dış Ticaret Müsteşarlığı AB Genel Müdürlüğü Duygu YAYGIR Dış Ticaret Uzmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İLİŞKİLERİ Dış Ticaret Müsteşarlığı AB Genel Müdürlüğü Duygu YAYGIR Dış Ticaret Uzmanı."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İLİŞKİLERİ Dış Ticaret Müsteşarlığı AB Genel Müdürlüğü Duygu YAYGIR Dış Ticaret Uzmanı

2 Sunum Planı TR-AB Mali İlişkileri Tarihçesi IPA Mali Yardım Dönemi TAIEX, TWINNING, Topluluk Programları ve İkili İşbirliği Mekanizması AB Finansmanlı Müsteşarlığımız Projeleri Bölgesel Kalkınma Amaçlı Sağlanan Hibeler

3 MALİ YARDIM DÖNEMLERİ GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜMRÜK BİRLİĞİ ÖNCESİ DÖNEM ( ) GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜMRÜK BİRLİĞİDÖNEMİ( ) ADAYLIK ADAYLIKDÖNEMİ ( ) KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM MALİ YARDIM( ) IPA DÖNEMİ ( ) TR-AB Mali İlişkileri Tarihçesi

4 GÜMRÜK BİRLİĞİ ÖNCESİ DÖNEM ( ) Türkiye’nin sosyal ve ekonomik gelişimini teşvik amaçlı yardımlar yapılmıştır. Kamu ve özel sektör projeleri çerçevesinde kullanılan yardımlar ağırlıklı olarak altyapı ve sanayi yatırımlarına yönlendirilmiştir. Mali yardımlar Mali Protokollerle yürütülmüştür arası toplam 4 Mali Protokol-4.Mali Protokol için Yunanistan’ın vetosu Mali Protokoller kredi ve hibelerden oluşmakta olup, Avrupa Yatırım Bankası (AYB) kaynaklı krediler ağırlıktadır.

5 YARDIM ŞEKLİ TAAHHÜTKULLANILAN KREDİ HİBE TOPLAM GÜMRÜK BİRLİĞİ ÖNCESİ DÖNEM ( ) Milyon Avro

6 GÜMRÜK BİRLİĞİ DÖNEMİ ( ) Türk ekonomisinde Gümrük Birliği’ne bağlı olarak oluşacak yeni ihtiyaçların karşılanmasına yönelik: Rekabet şartlarına uyumun sağlanabilmesi Ekonomik farklılıkların azaltılması Altyapı imkanlarının geliştirilmesi (kara ulaştırması, limanlar, havaalanları, demiryolları, telekomünikasyon, enerji v.b) amaçlanmıştır.

7 GÜMRÜK BİRLİĞİ DÖNEMİ ( ) 1/95 sayılı OKK kapsamında; AB’nin tek taraflı deklarasyonu ile AB Bütçesinden, AB’nin Akdeniz ülkelerine yönelik MEDA Programından, AYB kaynaklarından kredi ve hibe yardımları öngörülmüştür. Uygulamada yardımların, Konsey tarafından oybirliği ile kabul edilmesi koşulu kaynak temininde engel oluşturmuştur. (Yunanistan’ın vetosu)

8 GÜMRÜK BİRLİĞİ DÖNEMİ ( ) YARDIM ŞEKLİ TAAHHÜTKULLANILAN KREDİ* HİBE** TOPLAM * Gümrük Birliği kararına ek protokolde verilmesi öngörülen 750 milyon €’luk Avrupa Yatırım Bankası kredisi Yunanistan’ın vetosu nedeniyle kullanılamamıştır. Bankası kredisi Yunanistan’ın vetosu nedeniyle kullanılamamıştır. ** Gümrük Birliği içinde rekabetçi yapının desteklenmesi için verilmesi öngörülen 375 milyon €’luk hibe Yunanistan tarafından veto edilmiştir. Dolayısıyla veto edilerek kullandırılmayan kaynaklar (1.125 milyon €), kullanılanlardan (609 milyon €) fazla olmuştur. Milyon Avro

9 ADAYLIK DÖNEMİ Bu dönem iki başlıkta incelenebilir: Katılım Öncesi Mali Yardım IPA Mali Yardım Aracı Dönemi (Instrument Pre-Accession Assistance)

10 Türkiye’ye Adaylık Statüsü Helsinki Zirvesi Aralık 1999 Mali Yardımların Şeklinde ve Miktarında Artış Türkiye- AB Mali İlişkilerinde Yeni Boyut Katılım Öncesi Mali Yardım

11 Türkiye aday ülke ilan edilmesinin ardından AB’den sağlanan hibe nitelikli mali yardımlar 2002 yılından itibaren Katılım Öncesi Mali Yardım adıyla tek çerçeve altında toplanmıştır. Katılım Öncesi Mali İşbirliği kapsamında sadece katılıma yönelik projeler finanse edilmiştir Katılım Öncesi Mali Yardım

12 Merkezi Olmayan Yapılanma Ulusal Mali Yardım Koordinatörü Ortak İzleme Komitesi Merkezi Finans ve İhale Birimi Ulusal Fon ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Mali İşbirliği Komitesi Katılım Öncesi Mali Yardım Katılım Öncesi Mali Yardım

13 Kurumsal Yapılanma AB Müktesebatı ile Uyumu Sağlamaya Yönelik Düzenleyici Altyapı Yatırımları Ekonomik ve Sosyal Uyuma Yönelik Yatırımlar (Bölgesel Kalkınma, KOBİ’ler ve Sınır Ötesi İşbirliği vb.) Katılım Öncesi Mali Yardım Katılım Öncesi Mali Yardım

14 Katılım Öncesi Mali Yardım ( ) Milyon Euro TAAHHÜTKULLANILAN KREDİ HİBE TOPLAM Milyon Avro

15 Dönemi Proje Bazında Yapılan Yardımlar YILMiktar- Proje M € M € M € M € - 37 TOPLAM820 M € - 121

16 AB, döneminde tüm katılım öncesi mali yardım programlarını 1 Ocak 2007 itibariyle tek bir enstrüman altında (IPA) altında toplamıştır. IPA PHARE ISPA SAPARD Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardım CARDS IPA Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Dönemi

17 IPA DÖNEMİ IPA’nın Kapsadığı Ülkeler: IPA’nın Kapsadığı Ülkeler: Aday Ülkeler Türkiye Hırvatistan, Makedonya Potansiyel Aday Ülkeler Arnavutluk, Bosna- Hersek, Sırbistan, Karadağ IPA bütçesi : Milyar Avro.

18 IPA DÖNEMİ Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma, Yapılanma, Sınır Ötesi ve Bölgesel İşbirliği, Sınır Ötesi ve Bölgesel İşbirliği, Bölgesel Kalkınma, Bölgesel Kalkınma, İnsan Kaynaklarını Geliştirme İnsan Kaynaklarını Geliştirme Kırsal Kalkınma Kırsal Kalkınma IPA’nın Mali Yardım Bileşenleri:

19 Kurumsal yapılanma Kurumsal yapılanma Müktesebat uyumuna yönelik yatırım Müktesebat uyumuna yönelik yatırım Topluluk Programlarına katılıma yönelik faaliyetler finanse edilebilecektir. Topluluk Programlarına katılıma yönelik faaliyetler finanse edilebilecektir. Geçiş Dönemi Desteği ve KurumsalYapılanma IPA DÖNEMİ 1. bileşen

20 IPA DÖNEMİ 2. bileşen Sınır Ötesi ve Bölgesel İşbirliği Mevcut PHARE Programının sınır ötesi işbirliği kısmına tekabül etmektedir. Mevcut PHARE Programının sınır ötesi işbirliği kısmına tekabül etmektedir. Bu bileşen kapsamında da, mevcut PHARE Programı uygulamasında olduğu gibi kurumsal yapılanma ve yatırım faaliyetleri finanse edilebilecektir. Bu bileşen kapsamında da, mevcut PHARE Programı uygulamasında olduğu gibi kurumsal yapılanma ve yatırım faaliyetleri finanse edilebilecektir.

21 BölgeselKalkınma Büyük oranda Yapısal Fonlar kapsamındaki Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ABKF) ve Uyum Fonu uygulamaları ile örtüşmektedir. Sürdürülebilir Ulaşım Altyapısı Sürdürülebilir Ulaşım Altyapısı Çevre Altyapısı (Özellikle Su, Atık Yönetimi ve Hava Kalitesi alanlarında) Çevre Altyapısı (Özellikle Su, Atık Yönetimi ve Hava Kalitesi alanlarında) KOBİ’lerin Desteklenmesi: Teknolojik gelişme ve inovasyon kapasitelerinin güçlendirilmesi, KOBİ’lere yönelik ekonomik aktiviteyi canlandırıcı altyapı (business-related infrastructure) ve teknoloji hizmetlerinin sunumu, sürdürülebilir üretim modellerinin ve teknoloji transferinin teşvik edilmesi KOBİ’lerin Desteklenmesi: Teknolojik gelişme ve inovasyon kapasitelerinin güçlendirilmesi, KOBİ’lere yönelik ekonomik aktiviteyi canlandırıcı altyapı (business-related infrastructure) ve teknoloji hizmetlerinin sunumu, sürdürülebilir üretim modellerinin ve teknoloji transferinin teşvik edilmesi Endüstri bölgelerinin yeniden yapılandırılması Desteklenen sektörler IPA DÖNEMİ 3. bileşen

22 İnsanKaynaklarınıGeliştirme Özellikle hayat boyu öğrenme sistemleri, girişimciliğin teşviki ve yeniden yapılanma kapsamında destek hizmetleri yoluyla, işçilerin ve işletmelerin şartlara ve çevreye intibak etme yeteneğinin artırılması İş piyasası kurum l arının modernizasyonu ve aktif ve önleyici politikalar ile kadınların işgücüne katılımının teşvik edilmesi suretiyle istihdam edilebilirliğin artırılması İş piyasası kurum l arının modernizasyonu ve aktif ve önleyici politikalar ile kadınların işgücüne katılımının teşvik edilmesi suretiyle istihdam edilebilirliğin artırılması İşgücü piyasasında sosyal içermenin teşviki, dezavantajlı grupların entegrasyonu ve ayrımcılıkla mücadele İşgücü piyasasında sosyal içermenin teşviki, dezavantajlı grupların entegrasyonu ve ayrımcılıkla mücadele IPA DÖNEMİ 4. bileşen

23 KırsalKalkınma Aday ülkelerin üyelik sonrası kullanılacak kırsal kalkınma programlarına hazırlanması hedeflenmektedir. Ancak, söz konusu bileşen ile AB’nin mevcut Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesine ilişkin Konsey Tüzüğü (1257/1999) kapsamındaki bazı faaliyetlerin benzerleri finanse edilebilecektir. IPA DÖNEMİ 5. bileşen

24 Stratejik Çerçeve Belgesi ( ) OP-Ulaştırma Bk. OP-Bölgesel Rekabet edebilirlik Sanayi ve Ticaret Bakanlığı OP-Çevre Bk. Bölgesel Kalkınma KurumsalYapılanma Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliğiİnsanKaynaklarını Geliştirme Geliştirme Kırsal Kalkınma Planı OP- İnsan Kaynaklarını Gel. ÇSGB 9. Kalkınma Planı ( ) Orta Vadeli Program ( ) ÖUKP ( ) Stratejiler - Kırsal Kalkınma, KOBİler, Sanayi - (devam eden) Çevre, Ulaştırma JAP, JIM TCAB KEP(2005) IPA Yapılanması IPA Tüzüğü ( ) Çok Yıllı İndikatif Planlama Dokümani Lizbon Stratejisi ve Avrupa İstihdam Stratejisi KOB İlerleme Raporları KırsalKalkınma OP-ABGS

25 BİLEŞEN Kurumsal Kapasite Gelişimi Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği Bölgesel Kalkınma İnsan Kaynakları Kırsal Kalkınma TOPLAM IPA Dönemi Türkiye’ye Yapılacak Yardım Milyon Avro

26 TOPLULUK PROGRAMLARI (Katkı paylarını ödeyen aday ülkelerin katılımına açıktır) AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİLERİ (Üye ve aday ülkeler, 3. ülkeler) Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülmektedir. TAIEX (Teknik Destek Bilgi Değişim Ofisi)(Aday ülkeler) Genişleme Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösterir. Mevzuat uyumu kapsamında çalışma ziyaretleri, uzman talebi ve çalıştaylar düzenlenmektedir. İKİLİ İŞBİRLİĞİ Hollanda (MATRA, PSO)(Aday ülkeler), Müktesebata Uyum kapsamında finansal destek ve işbirliği sağlanmaktadır. DİĞER MALİ VE TEKNİK YARDIM MEKANİZMALARI

27 TÜRKİYE’NİN KATILDIĞI TOPLULUK PROGRAMLARI ( ) I.Kamu Sektörü: IDABC: İşletmeler ve Girişimcilik, (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)IDABC GÜMRÜKLER 2007, (Gümrük Müsteşarlığı) FISCALIS (Maliye Bakanlığı)GÜMRÜKLER 2007FISCALIS II. Sosyal Alandaki Programlar PROGRESSPROGRESS, HALK SAĞLIĞI PROGRAMI (Sağlık Bakanlığı)HALK SAĞLIĞI PROGRAMI III: Eğitim ve Kültür Alanındaki Programlar YAŞAM BOYU ÖĞRENİM PROGRAMI, (Ulusal Ajans) GENÇLİK İÇİN EYLEM VE KÜLTÜR PROGRAMLARI (Ulusal Ajans)

28 IV. Diğer Topluluk Programları REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİKÇİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİKÇİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI 7. ÇERÇEVE PROGRAMI (TÜBİTAK) 7. ÇERÇEVE PROGRAMI TÜRKİYE’NİN KATILDIĞI TOPLULUK PROGRAMLARI ( )

29 Müsteşarlığımız Projeleri-I I-Türkiye'de Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi İhracat GM (KÖMY 2005) 36 M Avro - 26 Mart 2007 tarihinde hayata geçmiştir. -Kümelenme için saha araştırmaları ve pilot kümeler için yol haritası oluşturulmaktadır. -Haritalama çalışması tamamlanmıştır.

30 Müsteşarlığımız Projeleri-II II-Türkiye'de Ürün Güvenliği Sisteminin Kurulması için Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi DTS GM (KÖMY 2005) 1,5 M Avro - Ocak 2007-Haziran 2008 döneminde Hollanda ile Twinning bileşenli yürütülmüştür. - Mevcut piyasa gözetim ve denetim sistemleri incelenmiş ve detaylı rapor hazırlanmıştır.

31 Müsteşarlığımız Projeleri-III III-Türkiye'deki Kalite Alt Yapısının Güçlendirilmesi Projesi (TKAG) DTS GM (2007 IPA-I) (5,5 M Avro) - Türkiye’de Kalite Altyapısının Desteklenmesi Projesinin (TKAD) devamı niteliğindedir. - AB teknik mevzuatının uygulanabilirliği bağlamında ulusal kalite altyapımızın AB'ye daha da yaklaşmasını hedeflemektedir yılı sonu 2010 yılı başında başlaması öngörülmektedir.

32 Müsteşarlığımız Projeleri-IV III-REACH Mevzuatı Uygulamaları Hakkında Çalıştay İhracat GM TAIEX REACH Mevzuatına uyum ve mevzuatın uygulamalarına ilişkin Çalıştay hazırlanmıştır yılı Eylül ayı içerisinde gerçekleşmiştir. Tehlikeli Kimyasalların İthalatı ve İhracatı Hakkında Çalıştay AB GM TAIEX AB’nin 304/2003 sayılı Tüzüğüne uyum ile ön bildirimli kabul prosedürünü kuran Rotterdam Sözleşmesine ilişkin 2008 yılı Kasım ayı içerisinde Çalıştay gerçekleştirilmiştir.

33 Müsteşarlığımız Projeleri-IV IV-REACH Mevzuatı Uygulamaları HakkındaÇalışma Ziyareti İhracat GM TAIEX REACH Mevzuatı uygulamalarında önemli rol oynayan yardım masalarından İngiltere REACH Yardım Masasına, 2009 yılı Eylül ayı içerisinde gerçekleşmesi öngörülmektedir.

34 Ayrıntılı Bilgi İçin Bkz:

35 İrtibat İçin: Duygu YAYGIR Dış Ticaret Uzmanı Tel: E-posta:


"TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İLİŞKİLERİ Dış Ticaret Müsteşarlığı AB Genel Müdürlüğü Duygu YAYGIR Dış Ticaret Uzmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları