Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi 1. TÜRKİYE-AB KARMA İSTİŞARE KOMİTESİ (KİK) 2. AB KATILIM GÖRÜŞMELERİ İÇİN DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 25 OCAK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi 1. TÜRKİYE-AB KARMA İSTİŞARE KOMİTESİ (KİK) 2. AB KATILIM GÖRÜŞMELERİ İÇİN DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 25 OCAK."— Sunum transkripti:

1 Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi 1. TÜRKİYE-AB KARMA İSTİŞARE KOMİTESİ (KİK) 2. AB KATILIM GÖRÜŞMELERİ İÇİN DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 25 OCAK 2006

2 Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi AB KARAR ALMA SÜRECİ: AB’Yİ YÖNETEN ORGANLAR AB KARAR ALMA SÜRECİ: AB’Yİ YÖNETEN ORGANLAR AVRUPA KONSEYİ AVRUPA KOMİSYONU AVRUPA PARLAMENTOSU BAKANLAR KONSEYİ AT ADALET DİVANI AVRUPA MERKEZ BANKASI SAYIŞTAY EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE BÖLGELER KOMİTESİ Kaynak: Mousis,N;2005.

3 Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTESİ (EESC) 1957 Roma (AET) Antlaşması’nın 4/2 maddesinde Konsey ve Komisyon için istişari bir organ olarak oluşturulmuştur. Avrupa Topluluğu Antlaşmasının (Nice Antlaşmasıyla değiştirilmiş) 257-262 maddeleriyle, genişleme göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmiştir. Halen 317 üyesi vardır. Romanya (15) ve Bulgaristan’ın (12) katılımıyla üye sayısı 344 olacaktır.

4 Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi EESC OLUŞUMU Gruplar: İşverenler İşçiler Diğer ilgi grupları Üyeler, üye ülke hükümetleri tarafından önerilir, Bakanlar Konseyi tarafından atanır. Görev süreleri 4 yıldır. EESC Başkanlık Divanı: Başkan: Anne-Marie SIGMUND, Avusturya - III. Grup Başkan Yardımcıları: –Roger BRIESCH (Fransa – II.Grup) –Dimitrios DIMITRIADIS (Yunanistan – I.Grup) Başkanlık Divanı 2 yılda bir yeniden belirlenir.

5 Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi EESC ÜLKELER İTİBARİYLE ÜYE SAYISI Almanya 24 İngiltere 24 Fransa 24 İtalya 24 İspanya 21 Polonya21 Hollanda 12 Yunanistan12 Belçika12 Portekiz12 İsveç12 Avusturya12 Çek Cumhuriyeti12 Macaristan12 Danimarka 9 Finlandiya 9 İrlanda 9 Slovakya 9 Litvanya 9 Letonya 7 Slovenya 7 Estonya 7 Lüksembourg 6 Güney Kıbrıs 6 Malta 5

6 Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi TÜRKİYE-AB KARMA İSTİŞARE KOMİTESİ (KİK) TÜRKİYE-AB KARMA İSTİŞARE KOMİTESİ (KİK) Ankara Anlaşması’nın 27. maddesi çerçevesinde 16 Kasım 1995’de oluşturulmuştur. “Madde 27- Ortaklık Konseyi, bir yandan Avrupa Parlamenter Asamblesi, Topluluğun Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve öteki organları ile, öte yandan, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türkiye’nin yukarıdaki maddeleri karşılayan organları arasında işbirliğini ve temasları kolaylaştırmak için her türlü yararlı tedbiri alır. Bununla beraber, hazırlık dönemi süresince, bu temaslar, yalnız Avrupa Parlamenter Asamblesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki ilişkilerle sınırlanır.”

7 Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi TÜRKİYE-AB KARMA İSTİŞARE KOMİTESİ (KİK) OLUŞUMU Komite karma nitelikte olup iki kanatlıdır: AB (Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi) ve Türkiye kanadı (4641 sayılı Kanunun 3/d maddesi). Her bir taraftan 18’er üye Komite’de görev yapmaktadır. Biri Türk grubundan ve biri de AB grubundan seçilen iki eş başkanı vardır. (Jan Olsson-3. Grup; Süleyman Çelebi-2. Grup)

8 Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi KİK TÜRKİYE KANADI ÜYELERİ I. GRUP - İŞVERENLER TOBB : 364 oda, 1.200.000 üye TİSK : 21 sendika, 8.300 üye II. GRUP – İŞÇİLER TÜRK-İŞ : 33 sendika, 2.092.694 üye HAK-İŞ : 8 sendika, 378.095 üye DİSK : 18 sendika, 403.152 üye KAMUSEN : 11 sendika, 400.000 üye III.GRUP – Diğer Sosyal Kesimlerin Temsilcileri TZOB : 702 oda, 4.000.000 üye TESK: 3.461 oda, 2.860.000 üye Dönüşümlü Üyeler: Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) / Tüketici Koruma Derneği (TÜKODER) / Türkiye Endüstri İlişkileri Derneği v.b Sekreterya: TOBB

9 Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi AB KANADI ÜYELERİ I. GRUP (İŞVERENLER) –Vladimira DRBÁLOVA Çek Cumhuriyeti –Bo GREEN Danimarka –Eve PÄÄRENDSON Estonya –Jan SIMONS Hollanda –Klaus STÖLLNBERGER Avusturya –Bernhard WELSCHKE Almanya II.GRUP (İŞÇİLER) –Sandy BOYLE İngiltere –Jean-Jacques CARMENTRAN Fransa –Giacomina CASSINA İtalya –Tom ETTY Hollanda –Tomasz JASINSKI Polonya –Arthur LADRILLE Belçika III.GRUP (DİĞER İLGİ GRUPLARI) –Frank ALLEN İrlanda –Renate HEINISCH Almanya –Jan OLSSON İsveç –Corrado ROSSITTO İtalya –Francisco João SILVA Portekiz –George VRACHIMIS Güney Kıbrıs KİK BÜNYESİNDE AB KANADINDA TOPLAM 15 ÜLKE TEMSİL EDİLİYOR

10 Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi KİK’İN GÖREVLERİ Türk ve AB Ekonomik ve Sosyal çevreleri arasında diyalog ve yakınlaşmanın tesis edilmesi, Türkiye’nin AB’ye entegrasyonunun kolaylaştırılması

11 Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi KİK NASIL ÇALIŞIR Yılda iki olağan toplantı vardır. Toplantılar karşılıklı olarak, Türkiye ve Brüksel’de gerçekleşir. (2004 yılı Kasım ayındaki 18. toplantı Lahey’de gerçekleşmiştir.) Olağan toplantılar arasında “Temas Grubu Toplantıları” yapılır. Türkiye-AB ilişkilerinin çeşitli yönlerini ele alan raporlar hazırlar. Ekonomik ve sosyal gelişmeler konularında özel oturumlar düzenler.

12 Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi KİK NELER YAPTI? Toplam 20 toplantı gerçekleştirildi. Ekonomik ve sosyal hayata ilişkin 27 rapor hazırladı.

13 Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi BUGÜNE KADAR HAZIRLANAN RAPORLAR Türkiye ile İkili İlişkileri Geliştirmenin Yolu Olarak Gümrük Birliği KOBİ’ler ve Mesleki Eğitim Alanlarında İşbirliği Enerji Konusunda İşbirliği Türkiye’nin Tarım Politikalarının Ortak Tarım Politikasına Uyumlaştırılması Ar-Ge Endüstriyel KOBİ’ler ve Mesleki Eğitim Enerji Kapsamında Türkiye- AB İlişkileri Gümrük Birliği’nin İşlerliğinin Değerlendirilmesi Akdeniz Politikası’nda Ekonomik ve Sosyal Komite’nin Konumu Gümrük Birliği’nin Sosyal Etkileri Türkiye-AB KİK Faaliyetleri Türk Göç Sorunu Kalkınma ve Karar Alma Sürecinde Kadının Rolü Helsinki Sonrasında Türkiye- AB KİK’nin Rolü ve Stratejisi Bilginin Çıkış Noktasında Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Komite’nin Oluşturulması

14 Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi Hizmetlerin Serbestleştirilmesi Mevcut Ekonomik Kriz ve Kriz Önleyici Program Türkiye’de Sosyal Diyalog, Sosyal ve Ekonomik Haklar Konusunda Ortak Kararlar Katılım Yolunda Türkiye ile Ön Tartışmalar Türkiye’de Ekonomik Krizin Sonuçları Üzerine Çalışma Katılım Yolundaki Türkiye’ye İlişkin Genel Tartışma Türkiye’de Bölgesel Farklılıklar Katılım Yolunda Türk Tarımında İlerlemeler AB Üyeliği Yolunda Etkin Piyasa Ekonomisi Engellilerin Sosyal Yaşama Entegrasyonu Küçük ve Mikro İşletmeler Türkiye’nin AB ile Katılım Müzakere Sürecin e Sivil Toplum Nasıl Dahil Edilebilir

15 Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi AB KATILIM GÖRÜŞMELERİ İÇİN İSTİŞARE ORGANI ÖNERİSİ Türkiye-AB KİK “Involving organized civil society in Turkey's EU accession negotiation process” isimli bir raporu onayladı. Rapor’da müzakere sürecine sosyal tarafların dahil olması gereği ve bu konuda sürekli bir diyalog mekanizması kurulmasının önemi vurgulandı. KİK modeli; –toplumun her kesiminden temsilcileri içeriyor, –Coğrafi olarak ülkenin tamamında örgütlenmiştir, –Sayısal olarak yaklaşık 12 milyon üyeyi temsil ediyor,

16 Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi AB KATILIM GÖRÜŞMELERİ SÜRECİNE SİVİL TOPLUM KATKISI Müzakere Danışma Kurulu: Türkiye-AB KİK Modeli I. GRUP TOBB - ASKON - BNK.BRL - MARİFED - MÜSİAD - TÜSİAD - UND - DİĞER TİSK II.GRUP TÜRK-İŞ DİSK HAK-İŞ KAMU-SEN MEMUR-SEN KESK III.GRUP TESK TZOB DİĞER


"Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi 1. TÜRKİYE-AB KARMA İSTİŞARE KOMİTESİ (KİK) 2. AB KATILIM GÖRÜŞMELERİ İÇİN DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 25 OCAK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları