Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YABANCI GÖZÜYLE TÜRKLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YABANCI GÖZÜYLE TÜRKLER"— Sunum transkripti:

1 YABANCI GÖZÜYLE TÜRKLER
Dr.Hayrettin ERTEKİN ( Sesli )

2 İnsanlari yücelten iki büyük meziyet vardır:
Erkeğin cesur kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler“ Napoleon Bonaparte - Fransız İmparatoru

3 "Türklerden bahsediyorum...
Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk; dost yanında ve silahsız düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan bu yeli yıldırma, göz kamaştıran bu gölü coşkun bir denize çevirmek tabiatı da inciten bir gaflet olur. Tasso - İtalyan Şair

4 "Bütün milletler arasında en namuslu ve dostluk kurmada
tereddüt edilmeyecek olan yalnızca Türklerdir. Henüz yabancı tesiri altında kalmamış olan bir köye gidecek olursanız; gerçek misafirperverliğin ne demek olduğunu orada görüp öğrenirsiniz."      William Martin

5 "Irk ve millet olarak Türkler,
bence geniş imparatorluklar içinde yaşayan kavimlerin en asili ve başta gelenidir. Dini, sosyal ve örfi faziletleri,tarafsız kimseler için birer takdir ve hayranlık kaynağıdır.“ Lamartine-Fransız Yazar, şair ve Devlet adamı.

6 Demirbaş Şarl -İsveç Kralı (Ruslardan kaçıp Osmanlıya sığınmıştır)
"Poltava'da esir oluyordum. Bu benim için bir ölümdü, kurtuldum. Buğ nehri önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi; önümde su, ardımda düşman, tepemde cehennemler püsküren güneş... Su beni boğmak, düşman beni parçalamak, güneş beni eritmek istiyordu; yine kurtuldum. Fakat bugün esirim, Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar bana yaptılar, esir ettiler. Yalnız ayağımda zincir yok, zindanda da değilim; istediğimi yapıyorum. Fakat bu defa da şefkatin, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar.     Bu kadar alicenap, bu kadar asil, bu kadar nazik bir milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak, bilsen ne kadar tatlı." Demirbaş Şarl -İsveç Kralı (Ruslardan kaçıp Osmanlıya sığınmıştır)

7 "Türkler ölmeyi biliyorlar, hem de iyi biliyorlar.
Ben de ölmeyi bilen bir milletin yenilmeyeceğini bilecek kadar tecrübeliyim. Burada hiç yoktan ordular kurmak ve bu orduları ölüme sürüklemek mümkün. Bu imkanlardan bol bol faydalanıyorum. Fakat, meydana getirdiğim orduları sendeleten bir engel var: Türklerin yaşayan hatıraları! Üç-dört yüzyıl önce her kudreti ve her milleti yenen Türkler, şimdi de

8 silinmez hatıralarıyla her teşebbüsü sendeletiyorlar.
Hemen her yürekte bu korkuyu seziyorum. Demek ki yalnız Türkleri değil, onların tarihini de yenmek lazım. Bu durumda ben, Türklerin düzinelerle milleti idare etmelerindeki sırrı da anlıyorum. Onlar milletleri bir kere yeniyor fakat kazandıkları zaferleri ruhlara ve nesillere nakşedebiliyorlar." M. Montecuccoli (Avusturyalı Komutan)

9 "Seceat ve cesaret bakımından Türklerden üstün;
büyük hedeflere ulaşmak bakımından da onlardan dirayetli hiç bir kavim yoktur. Cenab-ı Hak onları aslan sıfatında yaratmıştır.“ İbn-i Hassul

10 Türk, asillerin asilidir. yapma olmayan, gösterişi bulunmayan
bu pek yüce asalet ona tabiatın hediyesidir. Pierre Loti

11 Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil,
iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası vardır. İşte Türk, bu zekasıyla zafer kazanır, uygarlıklar yaratır ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır. Zaten Avrupa'nın yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü mümkün olamazdı. Çarnayev(Rus Komutan)

12 Silahlı milletin en canlı örneği Türklerdir.
Bu diyar köylüsünün orak, katibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır. Türk ata biner gibi oturur, keşfe yollanan asker gibi uyanık yürür. Moltke

13 bir ırk ve bir millet olarak yeryüzünün en şerefli insanlarıdır.
Türkler, bir ırk ve bir millet olarak yeryüzünün en şerefli insanlarıdır. La Martine

14 Savaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalıdır.
Towsend (İngiliz Komutan)

15 Bütün bu güzel sözler söylenmiş... Şimdi neden söylenmiyor...
Suç kimde acaba?.... Bunun üzerinde çok düşünmeliyiz, çok düşünmeliyiz ki çıkar yolu bulabilelim.

16 yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.
Türk; yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir. HAYRETTİN ERTEKİN


"YABANCI GÖZÜYLE TÜRKLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları