Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2007 – 2011 STRATEJİK PLANLAMA RAPORU 06 Kasım 2006

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2007 – 2011 STRATEJİK PLANLAMA RAPORU 06 Kasım 2006"— Sunum transkripti:

1 2007 – 2011 STRATEJİK PLANLAMA RAPORU 06 Kasım 2006
T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2007 – 2011 STRATEJİK PLANLAMA RAPORU 06 Kasım 2006

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ…………………………… TARİHÇE………………………… MİSYONUMUZ…………………
VİZYONUMUZ………………… DEĞERLERİMİZ ……………… PAYDAŞLARIMIZ …………… MEVCUT DURUMUMUZ…… GÜÇLÜ YANLARIMIZ ……… ZAYIF YANLARIMIZ………… FIRSATLARIMIZ……………… TEHDİTLER……………………. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ.. MALİYETLENDİRME………… … 3 …… 4 …… 5 …… 6 …… 7 …… 8 …… 9 … 19 … 20 … 21 … 22 … 23 …40 T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

3 ÖNSÖZ ME.Ü. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Plan Çalışmaları bize bulunduğumuz noktada bir durum değerlendirmesi yapma imkanı sağlamış ve Bölümümüzün kuruluşundan bugüne kadar geçen süreç eleştirel bir yaklaşımla ele alınmış, yetersizliklerimiz ve bizi bekleyen sorumluluklarımız yeniden değerlendirilmiştir. Stratejik amaçlarımız ve bunları hayata geçirecek hedeflerimiz imkanlarımız da dikkate alınarak önümüzdeki beş yılımız öngörülebilir duruma getirilmeye çalışılmıştır. Kuşkusuz ki konulan bu sayısal hedeflere ulaşmada birinci derecede gayret ve sorumluluk bize aitse de, hedeflerin gerektirdiği fiziksel ve maddi olanakların üniversitemizce sağlanması da gerekmektedir. Maddi destekler kadar önemli diğer bir destek de, Üniversitemizde demokratik ve bilimsel bir yönetim anlayışı geliştirilerek, akademik ve idari personelin güven ve huzur içinde çalışmasına olanak sağlamaktır. T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

4 TARİHÇE 1992 yılında Mersin Üniversitesinin kurulmasıyla birlikte Bölümümüz ilk lisans düzeyindeki öğrencisini yılında almıştır. Fen Bilimleri Enstitüsünün kurulmasıyla birlikte de 1994 yılından itibaren master programını başlatmıştır. Başlangıçta 1 Profesör öğretim üyesi ile hizmet vermeye başlayan Bölüm, fiziksel altyapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamlamış olarak, 6 öğretim üyesi, 2 doktoralı öğretim görevlisi, biri doktoralı olmak üzere 5 Araştırma Görevlisi, 1 Bölüm Sekreteri ve 2 Tekniker ile eğitim-öğretim, araştırma, yayın ve topluma hizmet faaliyetlerini sürdürmektedir. T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

5 MİSYONUMUZ Eğitim-öğretim ve araştırma ortamının sürekli gelişmesini sağlamak Mühendislik sorunlarına yönelik teknolojik bilgi ve çözümler üretmek ve bunları ilgili kesimlerle paylaşmak Yurtiçi ve yurtdışı öğrenciler için tercih edilen, teknolojik gelişmelere önemli katkılar sağlayan, mesleğimiz kapsamındaki yurt ve dünya sorunlarına çözüm bulmada öncü bir bölüm olmak Disiplinler arası akademik çalışmaların sayısını artırarak Makine Mühendisliği bölümünü araştırma işbirliklerinde tercih edilen bir bölüm haline getirmek T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

6 VİZYONUMUZ Özgüvenli, yenilikçi ve yaratıcı, teknik bilgi ve meslek etiği ilkeleri ile donatılmış, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı, evrensel ve insani değerleri benimsemiş mezunlar yetiştirmek Paydaşlarımız ile etkili iletişim ve işbirliği sağlamak Eğitim, öğretim kalitesini uluslararası standartlara yükseltmek Öğrenci merkezli bir eğitim sistemi oluşturmak Yapılan araştırmalarla bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunabilmek T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

7 DEĞERLERİMİZ İnsan haklarına saygı, demokrasi ilkelerini ödünsüz gözetme, adil davranma, hiçbir konuda ayrımcılık yapmama Topluma hizmette özveri, etik ve kutsal değerlere saygı Kişisel yetkinliği ve güvenilirliği geliştirme, hoşgörü kültürü, sağlıklı iletişim Yenilikçilik ve yaratıcılığı özendirme T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

8 PAYDAŞLARIMIZ Öğrenciler, Veliler Akademik Personel İdari Personel
YÖK, ÜAK TMMOB, TOBB TÜBİTAK, DPT, TTGV İlgili Bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşları Uluslar arası araştırma kuruluşları Ulusal ve uluslar arası fonlar Halk ve sivil toplum örgütleri T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

9 MEVCUT DURUMUMUZ Bölümümüz Şubat 2005 tarihinde yeni binamıza taşınmıştır. Atölye ve Bölüm Lisans Laboratuarları için makine-teçhizat alımları kısmen tamamlanmıştır. Araştırma laboratuarlarının geliştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Eğitim-Öğretim yılında atölye ve laboratuarlar öğrencilerimizin kullanımına açılmıştır. Bölümümüz bugüne kadar 23 kız, 171 erkek, toplam 194 lisans mezunu vermiştir. Yüksek lisans düzeyinde mezun sayımız ise 19’dur. T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

10 Bazı Üniversitelerin ÖSYM Taban Ve Tavan Puanları
2004 2005 2006 En Düşük Puan En Yüksek Puan Kontenjan En Düşük Puan Harran 32 41 Fırat 53 52 62 M. Kemal Dicle 31 Atatürk 63 Niğde Mersin 42 KTÜ 104 103 Çukurova İTÜ 186 185 195 ODTÜ 175 Boğaziçi T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

11 Mevcut Donanım Her biri 40 öğrenci kapasiteli olmak üzere 4 adet derslik: MF302, MF303, MF304 (Teknik Resim Salonu), MF305 Fakültemize ait 2 adet bilgisayar laboratuarı diğer bölümlerle ortak kullanılmaktadır. T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

12 Bölüm Laboratuarları Akışkanlar Mekaniği Laboratuarı
CAD-CAM Laboratuarı Enerji ve Isı Laboratuarı Hassas Cihazlar Laboratuarı Hidrolik Laboratuarı Kompozit Malzemeler Laboratuarı Makine Elemanları Laboratuarı Mekanik Laboratuarı Mekanizma Laboratuarı Motor Laboratuarı Sayısal Akışkanlar Dinamiği Laboratuarı T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

13 Laboratuarlarımızın Mevcut Durumu
Adı Alanı (m²) Deney düzeneği sayısı Cihaz sayısı Bilgisayar sayısı Temin edilen kaynak Akışkanlar Mekaniği Lab. 9 2 - Bütçe CAD-CAM Laboratuarı 20 1 Enerji ve Isı Laboratuarı 18 6 Hassas Cihazlar Laboratuarı Hidrolik Laboratuarı Kompozit Malzemeler Lab. 25 4 Makine Elemanları Lab. 13 Mekanik Laboratuarı 5 Mekanizma Laboratuarı Motor Laboratuarı Sayısal Akışkanlar Dinamiği TÜBİTAK Araş.Fonu T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

14 Bölüm Atölyesi FREZE TEZGAHI KOMPRESÖR TORNA TEZGAHI HİDROLİK TESTERE
ÇEKME TEST MAKİNASI SÜTUNLU MATKAP GARAJ LİFTİ PUNTA KAYNAK ARK KAYNAK MIG KAYNAK OKSİJEN TÜP ASETİLEN TÜP TEPSİ TESTERE KOMPRESÖR HİDROLİK TESTERE SAÇ BÜKME SİLİNDİRİ KOLLU MAKAS GİYOTİN HİDROLİK KRİKO BORU BÜKME TAKIM DOLABI OTO LİFTİ T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

15 Toplam Personel Sayıları
Akademik Personel: 6 Öğretim Üyesi (1 Prof., 1 Doç., 4 Yrd.Doç.) 2 Dr. Öğretim Görevlisi 1 Dr. Araştırma Görevlisi 5 Araştırma Görevlisi (*) İdari Personel: 1 Bölüm Sekreteri Atölye Personeli: 2 Tekniker (*) 1 Araştırma Görevlimiz Boğaziçi Üniv.’de doktora yapmaktadır T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

16 Yıllara göre öğrenci, öğretim üyesi sayıları ve oranları
Akademik Yıl Öğrenci Sayı (A) Ders Veren Öğretim Elemanı (B) Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı (A/B) Lisans 192 7 27 Y.Lisans 16 2 207 8 26 11 6 210 18 3 229 29 T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

17 Yıllara göre bilimsel araştırmalar
Makale Bildiri Tez Proje Etkinlik Yurt İçi Yurt Dışı 1 - 7 6 10 2 5 8 3 11 4 T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

18 Öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutman başına düşen ders yükü
Güz yarıyılı Bahar yarıyılı Prof.Dr. Yusuf ZEREN 32 28 Doç.Dr. Mustafa TUTAR 14 19 Yrd.Doç.Dr. Onur GÜVEN 33 40 Yrd.Doç.Dr. Hüseyin MUTLU 39 31 Yrd.Doç.Dr. F.Bülent YILMAZ 22 Yrd.Doç.Dr. İbrahim SEVİM 23 26 Öğr.Gör.Dr. Hatice ATMACA GÜVEN 25 18 Öğr.Gör.Dr. Aysun SAĞBAŞ 16 20 T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

19 GÜÇLÜ YANLARIMIZ Nitelikli ve deneyimli öğretim üyelerinin varlığı
Yüksek işbirliği, motivasyon ve sorumluluk bilinci anlayışı Erasmus programına katılım ile yurtdışı deneyim kazanma Mezunlarımızın iş bulma kolaylığı nedeniyle bölüme olan talep artışı T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

20 ZAYIF YANLARIMIZ Bölümdeki araştırıcı öğretim elemanı sayısının azlığı
Öğretim üyelerinin akademik aşama yapmada karşılaştıkları zorluklar Öğrencilerimizin yabancı dil bilgisi yetersizliği Üniversite sanayi işbirliğinde arzulanan düzeye ulaşılamaması Eğitim öğretimde görsel araç yetersizliği İnteraktif eğitim ve iletişim yetersizliği Bölüme daha yüksek puanlı öğrenci alınamaması Gelişmiş üniversitelerden yeterli sayıda master öğrencisi gelmemesi Yetersiz altyapı ve Ar-Ge desteği Yapılan araştırmaların yetersizliği Yayın sayısının azlığı Doktora programının olmaması Araştırma görevlisi sayısının azlığı Finansman kullanımında bürokratik engeller Öğretim elemanlarının ücret düzeylerinin düşük olması T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

21 FIRSATLARIMIZ Lisans laboratuarları ve bölüm atölyesinin hizmete girmesi ve geliştirilmeye açık olması Yeni kurulan laboratuarların gelişmiş bilişim teknolojisine sahip oluşu Mersin’in endüstriyel gelişim bölgesi kapsamına alınması ve Mersin Teknopark’ının kurulmuş olması. Mersin’in sosyo-kültürel ve ekonomik yönden gelişmeye açık olması Lisans öğrenci değişim programları (Erasmus) Lisans mezunlarının istihdamında problem yaşanmaması Bölümümüzün gelişime ve yeni fikirlere açık oluşu T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

22 TEHDİTLER Doktora programının açılamayışı
Finansal kaynakların yetersizliği Bilimsel gelişmeleri yakından izleyememek Uluslararası araştırma kuruluşları ile ilişkilerin yetersizliği Yayın ve araştırma için gerekli olanakların sağlanamaması Akademik kadro ve bütçe maddi olanaklarının dengeli dağıtılmaması Öğrenci kalitesinin her yıl giderek düşmesi Yeni teknoloji üretme konusundaki yetersizlik Üniversitemizde liyakat ve rekabete dayalı bir araştırma ortamının yaratılamaması Ortak etkinlikleri özendiren bir kurum kültürünün yaratılamaması T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

23 STRATEJİK AMAÇLAR Akademik kadroyu geliştirmek
Araştırma altyapısını geliştirmek Eğitim öğretim kalitesini yükseltmek Doktora programı açmak Gelişmiş üniversitelerle ve uluslar arası kurumlarla işbirliği sağlamak Kamu ve sanayi ile işbirliğini sağlamak Sosyal etkinlikleri ve mezunlarla ilişkileri geliştirmek T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

24 STRATEJİK AMAÇ 1 Akademik kadroyu geliştirmek
HEDEFLER 1.1. ÖYP programına katılım sayısını artırmak 1.2. Doktora sonrası araştırma programlarına katılımı artırmak 1.3. Doktora eğitimi için yurt dışına öğrenci yollamak PERFORMANS GÖSTERGELERİ Akademik personel sayıları: Öğretim üyesi sayısı, öğretim elemanı sayısı. Öğrenci sayıları: Lisans ve yüksek lisans öğrenci sayısı T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

25 Akademik Personel Sayısı Hedefleri
2010 yılına kadar Bölüm akademik kadrosuna ilave olarak 1 profesör, 2 doçent, 5 yardımcı doçent katılması. Öğrenci Sayısı Hedefleri 2011 yılına kadar her yıl lisans öğrencisi kontenjanının + % 0-10 aralığında kalması Yüksek lisans / toplam öğrenci oranını % düzeyine yükseltmek 2010 yılından itibaren yılda 1-3 doktora öğrencisi almak T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

26 STRATEJİK AMAÇ 2 Araştırma altyapısını geliştirmek
HEDEFLER 2.1. Akademik kadronun geliştirilmesi 2.2. Araştırma laboratuarlarının geliştirilmesi 2.3. Ulusal ve uluslar arası destekli proje sayısının artırılması PERFORMANS GÖSTERGELERİ Öğretim üyesi başına yayın sayısı Araştırma projeleri sayısı T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

27 2011’e Kadar Ulaşılması Hedeflenen Akademik, İdari ve Teknik Personel Sayıları
2 profesör, 3 doçent, 9 yardımcı doçent, 8 araştırma görevlisi 4 tekniker, 2 tekniker yardımcısı 2 idari personel T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

28 2011’e Kadar Ulaşılması Hedeflenen Akademik Etkinlikler
Öğretim üyesi başına yılda ortalama 1 yurt dışı, 2 yurt içi yayın Öğretim üyesi başına yılda 1 yurt dışı, 2 yurt içi kongre ya da sempozyum katılımı T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

29 2011’e Kadar Ulaşılması Hedeflenen Proje Sayıları
Yılda 1 TÜBİTAK, Beş yılda 1 TTGV ya da 1 DPT projesi Yılda 2 BAP projesi T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

30 STRATEJİK AMAÇ 3 Eğitim öğretim kalitesini yükseltmek
HEDEFLER 3.1. Eksik lisans laboratuarlarının kurulması, mevcut laboratuarlar ve atölyenin geliştirilmesi 3.2. Bilgisayar laboratuarı kurulması ve derslerde bilgisayar kullanımının artırılması 3.3. Derslerdeki uygulama saatlerinin artırılması PERFORMANS GÖSTERGELERİ Mezunların iş bulma oranı Bölümümüzün ÖSYM taban / tavan puanları T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

31 Sayısal Hedefler Lisans düzeyinde kullanılan güncel mühendislik yazılımlarına sahip, 40 bilgisayarlık bir bilgisayar laboratuarı kurulması Lisans laboratuarlarında uygulama imkanı olan dersler için kredi değişiklikleri (örn. 3 yerine (2+2)) Mezuniyetten sonra ilk yıl içerisinde istihdam oranını %100’e yaklaştırmak T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

32 STRATEJİK AMAÇ 4 Doktora programı açmak
HEDEFLER 4.1. Akademik kadronun hedeflenen sayısal değerlere ulaştırılması 4.2. Araştırma altyapısı gelişiminin tamamlanması 4.3. Diğer üniversitelerle ortak doktora programları geliştirilmesi PERFORMANS GÖSTERGELERİ Doktora programının açılması T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

33 Sayısal Hedefler 2010 yılından itibaren her yıl 1-3 doktora öğrencisi alınması Bölge üniversitelerinin en az biri ile işbirliği yapılması T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

34 STRATEJİK AMAÇ 5 Gelişmiş üniversitelerle işbirliği sağlamak
HEDEFLER 5.1. ODTÜ ve Boğaziçi Üniv. ile ÖYP kapsamında, ikinci danışmanı bölümümüzden olmak üzere, ihtiyaç duyduğumuz konularda doktora öğrencisi yetiştirmek. 5.2. Gelişmiş üniversitelerle ortak proje yoluyla işbirliği yapmak. 5.3. Öğretim üyesi değişimi 5.4. Ulusal ve uluslar arası bilimsel etkinlikler düzenlemek PERFORMANS GÖSTERGELERİ ÖYP kapsamında doktora yapan öğrenci sayısı Bölümümüze gelen misafir öğretim üyesi sayısı Değişim programları ile gelişmiş üniversitelere giden öğrenci ve öğretim elemanı sayıları T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

35 Sayısal Hedefler 2011’e kadar ÖYP kapsamında en az 3 öğrenci yollanması Araştırma ve/veya eğitim öğretime katkı sağlaması amacı ile gelişmiş üniversitelerden her yıl 1 öğretim üyesi davet etmek Üç yılda 1 ulusal, beş yılda 1 uluslararası katılımlı kongre ya da sempozyum düzenlenmesi T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

36 STRATEJİK AMAÇ 6 Bölüm-kamu-sanayi işbirliğini geliştirmek
HEDEFLER 6.1. Kamu ve özel sektörde çalışan makine mühendislerine yönelik mezuniyet sonrası “Sürekli Eğitim Programı” düzenlemek 6.2. Üniversitemizin Sürekli Eğitim Merkezi ile ortak eğitim projeleri yürütmek 6.3. Danışmanlık hizmetleri vermek 6.4. Bilirkişilik ve eksperlik hizmetleri PERFORMANS GÖSTERGELERİ Düzenlenecek eğitim programları sayısı Danışmanlık, bilirkişilik ve eksperlik hizmetleri sayısı T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

37 Sayısal Hedefler Yılda 2 eğitim programı
Danışmanlık, bilirkişilik ve eksperlik (talep edilen sayıda) T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

38 STRATEJİK AMAÇ 7 Sosyal etkinlikleri ve mezunlarla ilişkileri geliştirmek
HEDEFLER 7.1. Mezunlarımızı yakından izlemek 7.2. Her yıl düzenli olarak mezuniyet teknik gezileri yapılması 7.3. Öğrencilerimizi sosyal ve kültürel etkinliklere özendirmek PERFORMANS GÖSTERGELERİ Bağlantı kurduğumuz mezun sayısı Öğrenci sosyal ve kültürel etkinlik sayısı T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

39 Sayısal Hedefler Mezuniyet teknik gezilerinin her yıl yapılmasının sağlanması Mezunlarımızla ilgili veri tabanının 2007 yılı içinde tamamlanması Yılda en az 1 sosyal ve kültürel etkinlik yapılması T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

40 MALİYETLENDİRME 2007 2008 2009 2010 2011 STRATEJİK AMAÇ 1 -
HEDEF 2.2. Araştırma laboratuarlarının geliştirilmesi 30,000 80,000 105,000 340,000 240,000 STRATEJİK AMAÇ 3 HEDEF 3.1. Lisans laboratuarları ve atölye(*) 60,000 355,000 135,000 110,000 10,000 HEDEF 3.2. Bilgisayar laboratuarı 25,000 20,000 HEDEF 3.3. Derslerdeki uygulamalar(*) 12,000 17,000 18,000 23,000 STRATEJİK AMAÇ 4 HEDEF 4.2. Araştırma altyapısı gelişiminin tamamlanması STRATEJİK AMAÇ 5 STRATEJİK AMAÇ 6 STRATEJİK AMAÇ 7 HEDEF 7.2. Her yıl mezuniyet teknik gezileri yapılması TOPLAM 155,000 475,000 285,000 496,000 301,000 Tabloda belirtilmeyen hedefler için maliyetlendirme gerekmemektedir. (*) ile işaretli hedeflerle ilgili ayrıntılar bir sonraki tabloda verilmiştir. T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

41 Lisans laboratuarları, atölye ve uygulamaların maliyetlendirilmesi
2007 2008 2009 2010 2011 HEDEF 3.1. Lisans laboratuarları ve atölye Eksik lisans laboratuarlarının tamamlanması 50,000 150,000 100,000 - Mevcut lisans laboratuarlarının iyileştirilmesi 10,000 35,000 15,000 Atölye donanım alımı 20,000 TOPLAM 60,000 355,000 135,000 110,000 HEDEF 3.3. Derslerdeki uygulamalar Atölye sarf malzemesi alımı Eğitim-öğretim kırtasiye harcamaları 2,000 3,000 12,000 17,000 18,000 23,000 T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

42 Kaynak Tablosu KAYNAKLAR 2007 2008 2009 2010 2011 Bütçe Kaynakları
110,000 380,000 173,000 261,000 111,000 Araştırma Fonu Kaynakları 15,000 35,000 40,000 Döner Sermaye Kaynakları 30,000 45,000 50,000 Tübitak, DPT, TTGV Kaynakları - 25,000 37,000 150,000 100,000 TOPLAM 155,000 475,000 285,000 496,000 301,000 T.C. Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü


"2007 – 2011 STRATEJİK PLANLAMA RAPORU 06 Kasım 2006" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları