Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAEM 2010 BEYAZ EŞYA ÜRETİMİNDE AR- GE AMAÇLI PATENT HARİTALAMA Seçil Ercan Gülgün Kayakutlu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAEM 2010 BEYAZ EŞYA ÜRETİMİNDE AR- GE AMAÇLI PATENT HARİTALAMA Seçil Ercan Gülgün Kayakutlu."— Sunum transkripti:

1 YAEM 2010 BEYAZ EŞYA ÜRETİMİNDE AR- GE AMAÇLI PATENT HARİTALAMA Seçil Ercan Gülgün Kayakutlu

2 İçerik Çalışmanın Amacı Geçmiş Çalışmalara Bakış Araştırma Gereksinimi Çalışmanın Özgünlüğü Uygulanan Yöntem Çalışmada İzlenen Adımlar Model Uygulamanın Gerçekleştiği Şirket Uygulama Çıkarımlar Sonuç ve Öneriler

3 Çalışmanın Amacı Özdüzenleyici Haritalar yöntemini kullanarak beyaz eşya üretiminde araştırma geliştirme amaçlı patent haritası oluşturmak

4 Geçmiş Çalışmalara Bakış Müşteri Şikayetleri TasarımYenilikçilikKalite kontrol Teslim tarihi tahmini İş atölyesi çizelgeleme Makine bakım planlama Wang vd., 2007 +++++ Markeset & Kumar, 2003 ++ Ferguson vd., 1998 + Koonce& Tsai, 2000 + Kusiak & Smith, 2007 + Üretim sektöründe genellikle veri madenciliğinin kullanımı:

5 Geçmiş Çalışmalara Bakış Say Kümeleme ile ilgili Patent ile ilgili mi? Kümeleme ile ilgili mi?HayırEvetGenel Toplam Hayır 19 Evet 71017 Genel Toplam 729 36 “Patent Mining”, “Patent Mapping”, “Text Mining” ile ilgili 36 adet makale incelenmiştir.

6 NoNo Makale İsmiTarihi Bibliyografik veriye göre İçeriğe göre Atıflara göre Sektör Kümeleme Tekniği 1 Automated Patent Document Summarization for R&D Intellectual Property Management 2006 + Taşıma Bölümleme teknikleri 2 Constructing a patent citation map using bibliographic coupling: A study of Taiwan’s high-tech companies 2003+ İleri teknoloji Hiyerarşik teknikler 3 Development of a Multilingual Text Mining Approach for Knowledge Discovery in Patents 2009 + Elektronik Yapay sinir ağları 4 Generation and application of patent claim map Text mining and network analysis 2005+ İleri teknoloji Hiyerarşik teknikler 5 Text mining applied to patent mapping: A practical business case 2003 + Paketleme- 6 Intelligent patent analysis through the use of a neural network: experiment of multi-viewpoint analysis with the MultiSOM model 2003++ Otomotiv Yapay sinir ağları 7 Multivariate Patent Similarity Detection 2009 +Elektronik- 8 Exploring the feasibility and accuracy of Latent Semantic Analysis based text mining techniques to detect similarity between patent documents and scientific publications 2009 + Kimya Bölümleme teknikleri 9 Text mining techniques for patent analysis 2007 + Nanoteknoloji Hiyerarşik teknikler 10 Understanding and customizing stopword lists for enhanced patent mapping 2007 + Biodizel- 371 Araştırma Gereksinimi

7 Çalışmanın Özgünlüğü Teknoloji ve yenilik takibinin önem arz ettiği beyaz eşya sektörüyle ilgili yayınlanan patent belgelerinden, metin madenciliği aracılığıyla teknik alanların ortaya çıkarılması ve bu alanlara uygun patent haritasının oluşturulması

8 Uygulanan Yöntem Metin Madenciliği Yapılandırılmamış veri tabanlarında yapılacak analizler, genellikle metin madenciliğinin konuları arasına girmektedir. Haberler, makaleler, araştırma bildirileri, kitaplar, elektronik-posta iletileri ve web sayfaları Uygulama alanları:  Müşteri İlişkileri Yönetimi  Bilimsel araştırmalar  Medikal araştırmalar, raporlar  Pazar araştırması

9 Uygulanan Yöntem Özdüzenleyici Haritalar Çıktı düğüm sayısı belirlenir. Rekabetçi öğrenme temeline dayanır. Girdilerden herhangi birine en yakın uzaklığa sahip olan düğüm, kazanan düğüm olur. Kazanan düğüm, o girdiye yaklaştırılır. Bu sırada kazanan düğümün komşuluk durumuna göre diğer düğümler de yerinden oynayabilir. Bu şekilde ağırlıklar yeniden hesaplanmaktadır. wij(yeni) = wij(eski) + α [ x – wij(eski) ] α : öğrenme katsayısı (0, 1)

10 Çalışmada İzlenen Adımlar Bir beyaz eşya ile ilgili son bir yıl içerisinde yayınlanan patent belgelerinin Metin Madenciliği aracılığıyla içerik analizi Patentlerin teknik alanlarına göre Özdüzenleyici Haritalar yöntemiyle kümeleme analizi “Dunn’s index” ölçümleriyle kümelerin/haritaların geçerliliğinin test edilmesi

11 Model Metin Madenciliği “WordStat” yazılımı İki ya da daha fazla sözcükten oluşan teknik alanların çıkarımı Tüm patentler içinde toplam geçme sıklığı İçinde geçtiği patent belgesi sayısı TF IDF : Bir ifadenin bir dokümanda daha sık ortaya çıkmasının, konunun içeriğini daha çok temsil ettiğini göstermekle beraber daha fazla dokümanda ortaya çıkmasının daha az ayırıcı nitelikte olacağı varsayımına dayanmaktadır.  TF: Deyimin tekrar sayısı (Term frequency)  IDF: Tersine doküman sıklığı (Inverse document frequency)

12 Model Özdüzenleyici Haritalar “CLUSTER 3.0” yazılımı Öğrenme oranı : 0.02 Küme sayısı:  Veri sayısının %10’u kadar küme  Veri sayısının karekökü kadar küme

13 Uygulama Verileri Kurutucu ile ilgili 03.05.2009 – 03.05.2010 tarihleri arasında Avrupa ve Amerika pazarında yayınlanan 497 patent belgesi Total Patent veri tabanından alınan patent belgeleri

14 Uygulama – Metin Madenciliği TEKNİK ALANLARSIKLIKPATENT SAYISITF IDF ADDITIONAL HEAT11223149,5 ADDITIVE HOLD PART1072256,3 ADDITIVE SUPPLY1226234 AIR BLOWER23135266,2 AIR CHANNEL80270682,7 AIR CIRCUIT14131169,9  Patent dilinden gelen veya kurutucuyla ilgili genel ifadeleri içeren teknik alanların analizden çıkarılması “accordance to the invention” “wash machine” “preceding requirement” “invention is to provide” “describe in detail” vs.  Metin madenciliği analizi sonucunda elde edilen ve kümeleme analizinde kullanılacak olan veriler

15 Öklid uzaklığı Uygulama – Özdüzenleyici Haritalar 2726252423222120191817 3x92x135x54x61x232x113x74x51x193x61x17 1x271x261x253x81x221x212x102x9 2x121x201x18 1x24

16 Uygulama – Özdüzenleyici Haritalar Dunn’s Index Alternatif5x54x63x83x74x52x103x62x9Maks Dunn's Index1,85E-052,75E-051,74E-051,9E-051,17E-061,12E-051,66E-051,42E-052,75E-05 Kümeler arası uzaklık Küme içi uzaklık

17 4x6 alternatifinin harita topolojisi NODE(0,0)NODE(0,1)NODE(0,2)NODE(0,3)NODE(0,4)NODE(0,5) NODE(1,0)NODE(1,1)NODE(1,2)NODE(1,3)NODE(1,4)NODE(1,5) NODE(2,0)NODE(2,1)NODE(2,2)NODE(2,3)NODE(2,4)NODE(2,5) NODE(3,0)NODE(3,1)NODE(3,2)NODE(3,3)NODE(3,4)NODE(3,5) 157126613 14 11953 714101933 5712131056 Uygulama – Özdüzenleyici Haritalar

18 Water supply source Air intake Air heater Air passage Blow fan Cooling fan Cooling water Dry drum Dry program Exhaust air duct Heat transferRotary drum Temperature difference Water collectWater drain Ambient airControl method Dry step Heat sink Hot air supply Humidity sensor Water inlet Water tank Air exhaust Air temperature Exhaust duct Flow chart Flow direction Front portion Moisture content Outsit air Stream generate Supply hose Temperature level Water level sensor Air circuit Control device Damp air Filling open Heating device Processing air cycle Air circulate Air passing Ambient temperature Damp laundry Laundry to be dry Quantity of water Air circulation Air inside Liquid level Amount of heat Amount of water Dry function Dry procedure Dry time External air Humid air Low temperature Lower part Supply hot air Ciculation duct Condensate water Cooling air channel Drain pipe Processing air circle Processing air guidance Rinse liquid Steam generation Steam spray Supply air duct Treating apparatus Wash tub Water discharge Water vapourAir current Air guide Circulation air Cleaning device Cloth dry machine Cool air Drum rotation Dry damp Dry duct Hot water Motor shaft Steam flow Steam hose Supply pipe Blower fan Additional heat Caustic solution container Circumferential surface Close position Condensate container Method for controlling Processing air blower Spray steam Type cloth Water to the steam Air blower Control equipment Direction of flow Electric motor Generate steam Level sensor Processing air stream Time period Warm air Air heat exchanger Air inlet Control panel Flow path Operate condition Circulate air Drive motor Supply hot Air stream Air supply Control unit Air flow Dry air Dry process Build group Heat accumulator İnterior space Latent heat Motor mount Support portion Air supply unit Baking oven Condensate tub Condensation water Drum house Flow passage Heating arrangement Heating channel Intake duct Measure device Operation mode Period of operation Supply path Water supply valve Air condition Air generator Condensate collect Drum wall Electrode sensor Fasten part Hot wind Operate temperature Peltier element Rotation speed Air discharge Air dryer Air outlet Condensation dryer Construction unit Discharge open Exhaust air dryer Flow rate Heat source Heating mechanism Lint filter Processing air channel Rotate drum Steam generator Steam supply Supply water Tumble dryer Water flow Water level Exhaust air Heat exchanger Heat pump Hot air Temperature sensor Water supply Condensate water Dry laundry Dryer comprise Heated air High temperature Air channel Air duct Cooling air Dry cycle Heat exchange Heating element Laundry drum Process air Processing air Supply air Dry property Dry tub Fan house Flow channel Fragrange supply Heating part Hollow body Program sequence Rinse container Water heater Water storage Water supply pipe Water tub Air conduit Bolt device Care process Condense device Control part Discharge duct Door frame Exhaust air tract Hot air discharge Outer tub Revolve drum Water container Additive hold part Composition carrt Fine moisture particular Additive supply Condensation channel Rotation period Fragrance spray Auxilia ry dry device Ventilation screen Fabric condition Storage container Circulate element Gas heater Heat absorber Secondary air Spray device Close member Heat exchange plate Collect base Spray part Spray unit Dry channel Collect tank Heat exchanger body Fabric treatment composition Inadmissible operate condition Heat radiator Steam process Heat storage Mix pipe Support leg Condition composition Hot air discharge duct Fabric condition composition Suction inlet Suction outlet Lipophilic fluid Electrical switch Minimum voltage Heating energy Heating stage Violet ray Wash tank Total heating energy Steam generation device Exhaust air track clip Treatment composition Suction outlet port Odoriferous substance Dryness determination Recirculate conduit Washer storage part Condition unit Outer frame Wet pad cloth Dry property dryer Latent heat storage

19 Çıkarımlar 4x6 şeklinde Özdüzenleyici Harita ile en iyi kümelemeye ulaşılmıştır. İncelenen patentler içindeki sıklıkları benzerlik gösteren teknik alanlar, aynı düğüm içerisinde yer almıştır. Böylelikle kurutucu ürünü için son bir yılda çalışılan teknik alanlar hakkında fikir sahibi olunmaktadır. Gelişmekte olan veya geliştirilmeye ihtiyaç duyulan teknik alanlar tespit edilebilmiştir.

20 Sonuç ve Öneriler Metin madenciliği ile çalışılan teknik alanlar, kümeleme analizi ile de bu alanlar üzerinde yapılan çalışma yoğunluğu gözler önüne serilmiştir. Beyaz eşya sektöründe ve diğer sektörlerde yenilikçilik alanında yapılacak çalışmalara yol gösterici bir yöntem geliştirilmiştir. Gelecekteki çalışmalarda, patent belgelerinin koruma kapsamlarına göre yapılacak metin madenciliği analizi ile patent haritaları oluşturulabilir. Böylece, üzerine çalışılan teknik alanların ötesinde patent koruması olan alanlar tespit edilerek gelişmekte olan teknoloji ile ilgili daha ayrıntılı bilgi elde edilmiş olur.

21 TEŞEKKÜRLER…

22 NODE(0,0) AIR HEATER AIR INTAKE AIR PASSAGE BLOW FAN COOLING FAN COOLING WATER DRY DRUM DRY PROGRAM EXHAUST AIR DUCT HEAT TRANSFER ROTARY DRUM TEMPERATURE DIFFERENCE WATER COLLECT WATER DRAIN WATER SUPPLY SOURCE

23 NODE(0,1) CONTROL METHOD DRY STEP HEAT SINK HOT AIR SUPPLY HUMIDITY SENSOR WATER INLET WATER TANK

24 NODE(0,2) AIR EXHAUST AIR TEMPERATURE EXHAUST DUCT FLOW CHART FLOW DIRECTION FRONT PORTION MOISTURE CONTENT OUTSIT AIR STEAM GENERATE SUPPLY HOSE TEMPERATURE LEVEL WATER LEVEL SENSOR

25 NODE(0,3) AIR CIRCUIT CONTROL DEVICE DAMP AIR FILLING OPEN HEATING DEVICE PROCESSING AIR CYCLE

26 NODE(0,4) AIR CIRCULATE AIR PASSING AMBIENT TEMPERATURE DAMP LAUNDRY LAUNDRY TO BE DRY QUANTITY OF WATER

27 NODE(0,5) AIR CIRCULATION AIR INSIDE AMBIENT AIR AMOUNT OF HEAT AMOUNT OF WATER DRY FUNCTION DRY PROCEDURE DRY TIME EXTERNAL AIR HUMID AIR LOW TEMPERATURE LOWER PART SUPPLY HOT AIR

28 NODE(1,0) CIRCULATION DUCT CONDENSATE WATER COOLING AIR CHANNEL DRAIN PIPE PROCESSING AIR CIRCLE PROCESSING AIR GUIDANCE RINSE LIQUID STEAM GENERATION STEAM SPRAY SUPPLY AIR DUCT TREATING APPARATUS WASH TUB WATER DISCHARGE WATER VAPOUR

29 NODE(1,1) AIR CURRENT AIR GUIDE CIRCULATION AIR CLEANING DEVICE CLOTH DRY MACHINE COOL AIR DRUM ROTATION DRY DAMP DRY DUCT HOT WATER MOTOR SHAFT STEAM FLOW STEAM HOSE SUPPLY PIPE

30 NODE(1,2) ADDITIONAL HEAT BLOWER FAN CAUSTIC SOLUTION CONTAINER CIRCUMFERENTIAL SURFACE CLOSE POSITION CONDENSATE CONTAINER METHOD FOR CONTROLLING PROCESSING AIR BLOWER SPRAY STEAM TYPE CLOTH WATER TO THE STEAM

31 NODE(1,3) AIR BLOWER CONTROL EQUIPMENT DIRECTION OF FLOW ELECTRIC MOTOR GENERATE STEAM LEVEL SENSOR PROCESSING AIR STREAM TIME PERIOD WARM AIR

32 NODE(1,4) AIR HEAT EXCHANGER AIR INLET CONTROL PANEL FLOW PATH OPERATE CONDITION

33 NODE(1,5) CIRCULATE AIR DRIVE MOTOR SUPPLY HOT

34 NODE(2,0) BUILD GROUP HEAT ACCUMULATOR INTERIOR SPACE LATENT HEAT LIQUID LEVEL MOTOR MOUNT SUPPORT PORTION

35 NODE(2,1) AIR SUPPLY UNIT BAKING OVEN CONDENSATE TUB CONDENSATION WATER DRUM HOUSE FLOW PASSAGE HEATING ARRANGEMENT HEATING CHANNEL INTAKE DUCT MEASURE DEVICE OPERATION MODE PERIOD OF OPERATION SUPPLY PATH WATER SUPPLY VALVE

36 NODE(2,2) AIR CONDITION AIR GENERATOR CONDENSATE COLLECT DRUM WALL ELECTRODE SENSOR FASTEN PART HOT WIND OPERATE TEMPERATURE PELTIER ELEMENT ROTATION SPEED

37 NODE(2,3) AIR DISCHARGELINT FILTER AIR DRYERPROCESSING AIR CHANNEL AIR OUTLETROTATE DRUM CONDENSATION DRYERSTEAM GENERATOR CONSTRUCTION UNITSTEAM SUPPLY DISCHARGE OPENSUPPLY WATER EXHAUST AIR DRYERTUMBLE DRYER FLOW RATEWATER FLOW HEAT SOURCEWATER LEVEL HEATING MECHANISM

38 NODE(2,4) AIR STREAM AIR SUPPLY CONTROL UNIT

39 NODE(2,5) AIR FLOW DRY AIR DRY PROCESS

40 NODE(3,0) ADDITIVE HOLD PARTFINE MOISTURE PARTICLEROTATION PERIOD ADDITIVE SUPPLYFRAGRANCE SPRAYSECONDARY AIR AUXILIARY DRY DEVICEGAS HEATERSPRAY DEVICE CIRCULATE ELEMENTHEAT ABSORBERSPRAY PART CLOSE MEMBERHEAT EXCHANGE PLATESPRAY UNIT COLLECT BASINHEAT EXCHANGER BODYSTEAM GENERATION DEVICE COLLECT TANKHEAT RADIATORSTEAM PROCESS COMPOSITION CARRYHEAT STORAGESTORAGE CONTAINER CONDENSATION CHANNELHEATING ENERGYSUCTION INLET CONDITION COMPOSITIONHEATING STAGESUCTION OUTLET CONDITION UNITHOT AIR DISCHARGE DUCTSUCTION OUTLET PORT DRY CHANNELINADMISSIBLE OPERATE CONDITIONSUPPORT LEG DRY PROPERTY DRYERLATENT HEAT STORAGETOTAL HEATING ENERGY DRYNESS DETERMINATIONLIPOPHILIC FLUIDTREATMENT COMPOSITION ELECTRICAL SWITCHMINIMUM VOLTAGEVENTILATION SCREEN EXHAUST AIR TRACT CLIPMIX PIPEVIOLET RAY FABRIC CONDITIONODORIFEROUS SUBSTANCEWASH TANK FABRIC CONDITION COMPOSITIONOUTER FRAMEWATER STORAGE PART FABRIC TREATMENT COMPOSITIONRECIRCULATE CONDUITWET PAD CLOTH

41 NODE(3,1) AIR CONDUIT BOLT DEVICE CARE PROCESS CONDENSE DEVICE CONTROL PART DISCHARGE DUCT DOOR FRAME EXHAUST AIR TRACT HOT AIR DISCHARGE OUTER TUB REVOLVE DRUM WATER CONTAINER

42 NODE(3,2) DRY PROPERTY DRY TUB FAN HOUSE FLOW CHANNEL FRAGRANCE SUPPLY HEATING PART HOLLOW BODY PROGRAM SEQUENCE RINSE CONTAINER WATER HEATER WATER STORAGE WATER SUPPLY PIPE WATER TUB

43 NODE(3,3) AIR CHANNEL AIR DUCT COOLING AIR DRY CYCLE HEAT EXCHANGE HEATING ELEMENT LAUNDRY DRUM PROCESS AIR PROCESSING AIR SUPPLY AIR

44 NODE(3,4) CONDENSE WATER DRY LAUNDRY DRYER COMPRISE HEATED AIR HIGH TEMPERATURE

45 NODE(3,5) EXHAUST AIR HEAT EXCHANGER HEAT PUMP HOT AIR TEMPERATURE SENSOR WATER SUPPLY


"YAEM 2010 BEYAZ EŞYA ÜRETİMİNDE AR- GE AMAÇLI PATENT HARİTALAMA Seçil Ercan Gülgün Kayakutlu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları