Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEYAZ EŞYA ÜRETİMİNDE AR-GE AMAÇLI PATENT HARİTALAMA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEYAZ EŞYA ÜRETİMİNDE AR-GE AMAÇLI PATENT HARİTALAMA"— Sunum transkripti:

1 BEYAZ EŞYA ÜRETİMİNDE AR-GE AMAÇLI PATENT HARİTALAMA
Seçil Ercan Gülgün Kayakutlu YAEM 2010

2 İçerik Çalışmanın Amacı Geçmiş Çalışmalara Bakış Araştırma Gereksinimi
Çalışmanın Özgünlüğü Uygulanan Yöntem Çalışmada İzlenen Adımlar Model Uygulamanın Gerçekleştiği Şirket Uygulama Çıkarımlar Sonuç ve Öneriler

3 Çalışmanın Amacı Özdüzenleyici Haritalar yöntemini kullanarak beyaz eşya üretiminde araştırma geliştirme amaçlı patent haritası oluşturmak

4 Geçmiş Çalışmalara Bakış
Üretim sektöründe genellikle veri madenciliğinin kullanımı: Müşteri Şikayetleri Tasarım Yenilikçilik Kalite kontrol Teslim tarihi tahmini İş atölyesi çizelgeleme Makine bakım planlama Wang vd., 2007 + Markeset& Kumar, 2003 Ferguson vd., 1998 Koonce& Tsai, 2000 Kusiak & Smith, 2007

5 Geçmiş Çalışmalara Bakış
“Patent Mining”, “Patent Mapping”, “Text Mining” ile ilgili 36 adet makale incelenmiştir. Say Kümeleme ile ilgili Patent ile ilgili mi? Kümeleme ile ilgili mi? Hayır Evet Genel Toplam 19 7 10 17 29 36

6 Araştırma Gereksinimi
No Makale İsmi Tarihi Bibliyografik veriye göre İçeriğe göre Atıflara göre Sektör Kümeleme Tekniği 1 Automated Patent Document Summarization for R&D Intellectual Property Management 2006 + Taşıma Bölümleme teknikleri 2 Constructing a patent citation map using bibliographic coupling: A study of Taiwan’s high-tech companies 2003 İleri teknoloji Hiyerarşik teknikler 3 Development of a Multilingual Text Mining Approach for Knowledge Discovery in Patents 2009 Elektronik Yapay sinir ağları 4 Generation and application of patent claim map Text mining and network analysis 2005 5 Text mining applied to patent mapping: A practical business case Paketleme - 6 Intelligent patent analysis through the use of a neural network: experiment of multi-viewpoint analysis with the MultiSOM model Otomotiv 7 Multivariate Patent Similarity Detection 8 Exploring the feasibility and accuracy of Latent Semantic Analysis based text mining techniques to detect similarity between patent documents and scientific publications Kimya 9 Text mining techniques for patent analysis 2007 Nanoteknoloji 10 Understanding and customizing stopword lists for enhanced patent mapping Biodizel

7 Çalışmanın Özgünlüğü Teknoloji ve yenilik takibinin önem arz ettiği beyaz eşya sektörüyle ilgili yayınlanan patent belgelerinden, metin madenciliği aracılığıyla teknik alanların ortaya çıkarılması ve bu alanlara uygun patent haritasının oluşturulması

8 Uygulanan Yöntem Metin Madenciliği
Yapılandırılmamış veri tabanlarında yapılacak analizler, genellikle metin madenciliğinin konuları arasına girmektedir. Haberler, makaleler, araştırma bildirileri, kitaplar, elektronik-posta iletileri ve web sayfaları Uygulama alanları: Müşteri İlişkileri Yönetimi Bilimsel araştırmalar Medikal araştırmalar, raporlar Pazar araştırması

9 Uygulanan Yöntem Özdüzenleyici Haritalar
Çıktı düğüm sayısı belirlenir. Rekabetçi öğrenme temeline dayanır. Girdilerden herhangi birine en yakın uzaklığa sahip olan düğüm, kazanan düğüm olur. Kazanan düğüm, o girdiye yaklaştırılır. Bu sırada kazanan düğümün komşuluk durumuna göre diğer düğümler de yerinden oynayabilir. Bu şekilde ağırlıklar yeniden hesaplanmaktadır. wij(yeni) = wij(eski) + α [ x – wij(eski) ] α : öğrenme katsayısı (0, 1)

10 Çalışmada İzlenen Adımlar
Bir beyaz eşya ile ilgili son bir yıl içerisinde yayınlanan patent belgelerinin Metin Madenciliği aracılığıyla içerik analizi Patentlerin teknik alanlarına göre Özdüzenleyici Haritalar yöntemiyle kümeleme analizi “Dunn’s index” ölçümleriyle kümelerin/haritaların geçerliliğinin test edilmesi

11 Model Metin Madenciliği
“WordStat” yazılımı İki ya da daha fazla sözcükten oluşan teknik alanların çıkarımı Tüm patentler içinde toplam geçme sıklığı İçinde geçtiği patent belgesi sayısı TF • IDF : Bir ifadenin bir dokümanda daha sık ortaya çıkmasının, konunun içeriğini daha çok temsil ettiğini göstermekle beraber daha fazla dokümanda ortaya çıkmasının daha az ayırıcı nitelikte olacağı varsayımına dayanmaktadır. TF: Deyimin tekrar sayısı (Term frequency) IDF: Tersine doküman sıklığı (Inverse document frequency)

12 Model Özdüzenleyici Haritalar
“CLUSTER 3.0” yazılımı Öğrenme oranı : 0.02 Küme sayısı: Veri sayısının %10’u kadar küme Veri sayısının karekökü kadar küme

13 Uygulama Verileri Kurutucu ile ilgili
– tarihleri arasında Avrupa ve Amerika pazarında yayınlanan 497 patent belgesi Total Patent veri tabanından alınan patent belgeleri

14 Uygulama – Metin Madenciliği
Patent dilinden gelen veya kurutucuyla ilgili genel ifadeleri içeren teknik alanların analizden çıkarılması “accordance to the invention” “wash machine” “preceding requirement” “invention is to provide” “describe in detail” vs. Metin madenciliği analizi sonucunda elde edilen ve kümeleme analizinde kullanılacak olan veriler TEKNİK ALANLAR SIKLIK PATENT SAYISI TF • IDF ADDITIONAL HEAT 112 23 149,5 ADDITIVE HOLD PART 107 2 256,3 ADDITIVE SUPPLY 122 6 234 AIR BLOWER 231 35 266,2 AIR CHANNEL 802 70 682,7 AIR CIRCUIT 141 31 169,9

15 Uygulama – Özdüzenleyici Haritalar
Öklid uzaklığı 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 3x9 2x13 5x5 4x6 1x23 2x11 3x7 4x5 1x19 3x6 1x17 1x27 1x26 1x25 3x8 1x22 1x21 2x10 2x9 2x12 1x20 1x18 1x24

16 Uygulama – Özdüzenleyici Haritalar
Dunn’s Index Kümeler arası uzaklık Küme içi uzaklık Alternatif 5x5 4x6 3x8 3x7 4x5 2x10 3x6 2x9 Maks Dunn's Index 1,85E-05 2,75E-05 1,74E-05 1,9E-05 1,17E-06 1,12E-05 1,66E-05 1,42E-05

17 Uygulama – Özdüzenleyici Haritalar
4x6 alternatifinin harita topolojisi 15 7 12 6 13 14 11 9 5 3 10 19 57 NODE(0,0) NODE(0,1) NODE(0,2) NODE(0,3) NODE(0,4) NODE(0,5) NODE(1,0) NODE(1,1) NODE(1,2) NODE(1,3) NODE(1,4) NODE(1,5) NODE(2,0) NODE(2,1) NODE(2,2) NODE(2,3) NODE(2,4) NODE(2,5) NODE(3,0) NODE(3,1) NODE(3,2) NODE(3,3) NODE(3,4) NODE(3,5)

18 Blow fan Air circulation Dry program Control method Air temperature Air heater Cooling fan Front portion Air circuit Air circulate Ambient air Supply hot air Air inside Heat transfer Rotary drum Dry step Heat sink Flow chart Stream generate Damp air Dry procedure Air intake Dry drum Hot air supply Supply hose Control device Damp laundry Lower part Temperature difference Air passage Cooling water Humidity sensor Water level sensor Temperature level Processing air cycle Laundry to be dry Amount of water Dry time Water drain Water collect Water inlet Flow direction Outsit air Heating device Ambient temperature Low temperature Water supply source Water tank Dry function Moisture content Quantity of water External air Filling open Exhaust air duct Exhaust duct Air passing Amount of heat Air exhaust Humid air Ciculation duct Close position Condensate water Steam flow Spray steam Generate steam Hot water Air inlet Cooling air channel Motor shaft Water to the steam Direction of flow Flow path Drive motor Water vapour Air current Drum rotation Processing air blower Air blower Supply air duct Wash tub Dry damp Electric motor Air heat exchanger Processing air guidance Cleaning device Condensate container Steam generation Drain pipe Supply pipe Caustic solution container Control equipment Circulate air Cool air Blower fan Processing air stream Operate condition Rinse liquid Treating apparatus Cloth dry machine Circumferential surface Supply hot Processing air circle Steam hose Air guide Method for controlling Level sensor Control panel Water discharge Circulation air Additional heat Time period Steam spray Dry duct Type cloth Warm air Build group Condensate tub Peltier element Discharge open Supply water Flow passage Air generator Condensation dryer Support portion Heating channel Air stream Condensation water Baking oven Condensate collect Exhaust air dryer Air outlet Construction unit Dry process Motor mount Heating arrangement Operate temperature Heating mechanism Latent heat Liquid level Water supply valve Processing air channel Tumble dryer Control unit Air supply unit Rotation speed Drum wall Steam generator Steam supply Air flow İnterior space Operation mode Intake duct Electrode sensor Rotate drum Water flow Heat accumulator Measure device Drum house Air condition Lint filter Water level Air supply Dry air Period of operation Hot wind Air discharge Flow rate Supply path Fasten part Heat source Air dryer Circulate element Gas heater Heat absorber Secondary air Spray device Condition unit Outer frame Wet pad cloth Steam process Total heating energy Steam generation device Exhaust air track clip Minimum voltage Treatment composition Suction outlet port Odoriferous substance Door frame Hollow body Additive hold part Composition carrt Fine moisture particular Additive supply Condensation channel Rotation period Fragrance spray Dry property dryer Latent heat storage Control part Flow channel Dry cycle Water tub Dry laundry Heat exchanger Collect base Spray part Spray unit Dry channel Dryness determination Recirculate conduit Washer storage part Heat storage Condition composition Hot air discharge duct Fabric condition composition Mix pipe Support leg Auxiliary dry device Outer tub Hot air discharge Fan house Heating part Cooling air Heating energy Heating stage Violet ray Wash tank Dry tub Laundry drum Supply air Heated air Heat pump Heat exchanger body Fabric treatment composition Inadmissible operate condition Exhaust air tract Fragrange supply Collect tank Close member Heat exchange plate Water container Program sequence Air duct Heat exchange Condensate water Temperature sensor Ventilation screen Fabric condition Storage container Condense device Suction inlet Suction outlet Lipophilic fluid Heat radiator Revolve drum Water supply pipe Heating element High temperature Hot air Electrical switch Bolt device Exhaust air Care process Water storage Dry property Processing air Air conduit Air channel Dryer comprise Rinse container Water supply Discharge duct Water heater Process air

19 Çıkarımlar 4x6 şeklinde Özdüzenleyici Harita ile en iyi kümelemeye ulaşılmıştır. İncelenen patentler içindeki sıklıkları benzerlik gösteren teknik alanlar, aynı düğüm içerisinde yer almıştır. Böylelikle kurutucu ürünü için son bir yılda çalışılan teknik alanlar hakkında fikir sahibi olunmaktadır. Gelişmekte olan veya geliştirilmeye ihtiyaç duyulan teknik alanlar tespit edilebilmiştir.

20 Sonuç ve Öneriler Metin madenciliği ile çalışılan teknik alanlar,
kümeleme analizi ile de bu alanlar üzerinde yapılan çalışma yoğunluğu gözler önüne serilmiştir. Beyaz eşya sektöründe ve diğer sektörlerde yenilikçilik alanında yapılacak çalışmalara yol gösterici bir yöntem geliştirilmiştir. Gelecekteki çalışmalarda, patent belgelerinin koruma kapsamlarına göre yapılacak metin madenciliği analizi ile patent haritaları oluşturulabilir. Böylece, üzerine çalışılan teknik alanların ötesinde patent koruması olan alanlar tespit edilerek gelişmekte olan teknoloji ile ilgili daha ayrıntılı bilgi elde edilmiş olur.

21 TEŞEKKÜRLER…

22 TEMPERATURE DIFFERENCE
NODE(0,0) AIR HEATER AIR INTAKE AIR PASSAGE BLOW FAN COOLING FAN COOLING WATER DRY DRUM DRY PROGRAM EXHAUST AIR DUCT HEAT TRANSFER ROTARY DRUM TEMPERATURE DIFFERENCE WATER COLLECT WATER DRAIN WATER SUPPLY SOURCE

23 NODE(0,1) CONTROL METHOD DRY STEP HEAT SINK HOT AIR SUPPLY HUMIDITY SENSOR WATER INLET WATER TANK

24 NODE(0,2) AIR EXHAUST AIR TEMPERATURE EXHAUST DUCT FLOW CHART FLOW DIRECTION FRONT PORTION MOISTURE CONTENT OUTSIT AIR STEAM GENERATE SUPPLY HOSE TEMPERATURE LEVEL WATER LEVEL SENSOR

25 NODE(0,3) AIR CIRCUIT CONTROL DEVICE DAMP AIR FILLING OPEN HEATING DEVICE PROCESSING AIR CYCLE

26 NODE(0,4) AIR CIRCULATE AIR PASSING AMBIENT TEMPERATURE DAMP LAUNDRY LAUNDRY TO BE DRY QUANTITY OF WATER

27 NODE(0,5) AIR CIRCULATION AIR INSIDE AMBIENT AIR AMOUNT OF HEAT AMOUNT OF WATER DRY FUNCTION DRY PROCEDURE DRY TIME EXTERNAL AIR HUMID AIR LOW TEMPERATURE LOWER PART SUPPLY HOT AIR

28 PROCESSING AIR GUIDANCE
NODE(1,0) CIRCULATION DUCT CONDENSATE WATER COOLING AIR CHANNEL DRAIN PIPE PROCESSING AIR CIRCLE PROCESSING AIR GUIDANCE RINSE LIQUID STEAM GENERATION STEAM SPRAY SUPPLY AIR DUCT TREATING APPARATUS WASH TUB WATER DISCHARGE WATER VAPOUR

29 NODE(1,1) AIR CURRENT AIR GUIDE CIRCULATION AIR CLEANING DEVICE CLOTH DRY MACHINE COOL AIR DRUM ROTATION DRY DAMP DRY DUCT HOT WATER MOTOR SHAFT STEAM FLOW STEAM HOSE SUPPLY PIPE

30 CAUSTIC SOLUTION CONTAINER CIRCUMFERENTIAL SURFACE CLOSE POSITION
NODE(1,2) ADDITIONAL HEAT BLOWER FAN CAUSTIC SOLUTION CONTAINER CIRCUMFERENTIAL SURFACE CLOSE POSITION CONDENSATE CONTAINER METHOD FOR CONTROLLING PROCESSING AIR BLOWER SPRAY STEAM TYPE CLOTH WATER TO THE STEAM

31 NODE(1,3) AIR BLOWER CONTROL EQUIPMENT DIRECTION OF FLOW ELECTRIC MOTOR GENERATE STEAM LEVEL SENSOR PROCESSING AIR STREAM TIME PERIOD WARM AIR

32 NODE(1,4) AIR HEAT EXCHANGER AIR INLET CONTROL PANEL FLOW PATH OPERATE CONDITION

33 NODE(1,5) CIRCULATE AIR DRIVE MOTOR SUPPLY HOT

34 NODE(2,0) BUILD GROUP HEAT ACCUMULATOR INTERIOR SPACE LATENT HEAT LIQUID LEVEL MOTOR MOUNT SUPPORT PORTION

35 NODE(2,1) AIR SUPPLY UNIT BAKING OVEN CONDENSATE TUB CONDENSATION WATER DRUM HOUSE FLOW PASSAGE HEATING ARRANGEMENT HEATING CHANNEL INTAKE DUCT MEASURE DEVICE OPERATION MODE PERIOD OF OPERATION SUPPLY PATH WATER SUPPLY VALVE

36 NODE(2,2) AIR CONDITION AIR GENERATOR CONDENSATE COLLECT DRUM WALL ELECTRODE SENSOR FASTEN PART HOT WIND OPERATE TEMPERATURE PELTIER ELEMENT ROTATION SPEED

37 PROCESSING AIR CHANNEL
NODE(2,3) AIR DISCHARGE LINT FILTER AIR DRYER PROCESSING AIR CHANNEL AIR OUTLET ROTATE DRUM CONDENSATION DRYER STEAM GENERATOR CONSTRUCTION UNIT STEAM SUPPLY DISCHARGE OPEN SUPPLY WATER EXHAUST AIR DRYER TUMBLE DRYER FLOW RATE WATER FLOW HEAT SOURCE WATER LEVEL HEATING MECHANISM

38 NODE(2,4) AIR STREAM AIR SUPPLY CONTROL UNIT

39 NODE(2,5) AIR FLOW DRY AIR DRY PROCESS

40 NODE(3,0) ADDITIVE HOLD PART FINE MOISTURE PARTICLE ROTATION PERIOD
ADDITIVE SUPPLY FRAGRANCE SPRAY SECONDARY AIR AUXILIARY DRY DEVICE GAS HEATER SPRAY DEVICE CIRCULATE ELEMENT HEAT ABSORBER SPRAY PART CLOSE MEMBER HEAT EXCHANGE PLATE SPRAY UNIT COLLECT BASIN HEAT EXCHANGER BODY STEAM GENERATION DEVICE COLLECT TANK HEAT RADIATOR STEAM PROCESS COMPOSITION CARRY HEAT STORAGE STORAGE CONTAINER CONDENSATION CHANNEL HEATING ENERGY SUCTION INLET CONDITION COMPOSITION HEATING STAGE SUCTION OUTLET CONDITION UNIT HOT AIR DISCHARGE DUCT SUCTION OUTLET PORT DRY CHANNEL INADMISSIBLE OPERATE CONDITION SUPPORT LEG DRY PROPERTY DRYER LATENT HEAT STORAGE TOTAL HEATING ENERGY DRYNESS DETERMINATION LIPOPHILIC FLUID TREATMENT COMPOSITION ELECTRICAL SWITCH MINIMUM VOLTAGE VENTILATION SCREEN EXHAUST AIR TRACT CLIP MIX PIPE VIOLET RAY FABRIC CONDITION ODORIFEROUS SUBSTANCE WASH TANK FABRIC CONDITION COMPOSITION OUTER FRAME WATER STORAGE PART FABRIC TREATMENT COMPOSITION RECIRCULATE CONDUIT WET PAD CLOTH

41 NODE(3,1) AIR CONDUIT BOLT DEVICE CARE PROCESS CONDENSE DEVICE CONTROL PART DISCHARGE DUCT DOOR FRAME EXHAUST AIR TRACT HOT AIR DISCHARGE OUTER TUB REVOLVE DRUM WATER CONTAINER

42 NODE(3,2) DRY PROPERTY DRY TUB FAN HOUSE FLOW CHANNEL FRAGRANCE SUPPLY HEATING PART HOLLOW BODY PROGRAM SEQUENCE RINSE CONTAINER WATER HEATER WATER STORAGE WATER SUPPLY PIPE WATER TUB

43 NODE(3,3) AIR CHANNEL AIR DUCT COOLING AIR DRY CYCLE HEAT EXCHANGE HEATING ELEMENT LAUNDRY DRUM PROCESS AIR PROCESSING AIR SUPPLY AIR

44 NODE(3,4) CONDENSE WATER DRY LAUNDRY DRYER COMPRISE HEATED AIR HIGH TEMPERATURE

45 NODE(3,5) EXHAUST AIR HEAT EXCHANGER HEAT PUMP HOT AIR TEMPERATURE SENSOR WATER SUPPLY


"BEYAZ EŞYA ÜRETİMİNDE AR-GE AMAÇLI PATENT HARİTALAMA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları