Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yasemin Çetin, ODTÜ ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sevgi Özkan, ODTÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yasemin Çetin, ODTÜ ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sevgi Özkan, ODTÜ."— Sunum transkripti:

1 Yasemin Çetin, ODTÜ ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sevgi Özkan, ODTÜ

2 İçerik E-devlet ve Vatandaş Teknoloji Kabul Yöntemi Faktörlerin Belirlenmesi Anket Geliştirme Aşamaları Veri Toplama ve Katılımcılar Sonuçlar

3 Teknolojik Gelişmeler Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki(BİT) gelişmelerle, bilgisayar, cep telefonu ve internet gibi ürün ve uygulamalar günlük hayatımızda önemli bir yer almıştır. Bu tarz ürün ve uygulamalar kullanıcılara zaman, maliyet ve verim bakımından çeşitli avantajlar sağlar. Devletler bu avantajların ve gelişmelerin farkında olduğu için bilgi ve iletişim teknolojilerini kullarak çeşitli servileri bu yolla geliştirmeye çalışmaktadırlar. Bu nedenle e-devlet uygulamaları başlamıştır.

4 e-devlet katılımelektronikverimliliketkililik sosyal ve ekonomik gelişme e-devlet

5 Vatandaşlar Vatandaşlarda e-devlet uygulamalarına karşı farkındalık ve benimseme oluşmadığı sürece e-devleti uygulamalarında başarıya ulaşmak mümkün değildir (Carter & Belanger, 2004). Devlet kurumları servis sağlarken geleneksel yöntemlerden BİT ile elektronik ortama geçmeden önce vatandaşların BİT’e karşı olan tutumlarını etkiliyen faktörleri belirlemelidir. BİT kullanıcılara yüksek performans ve verimlilik sunar ama birçok sistem kullanıcı benimseme problemlerinden dolayı düzenli ve etkili şekilde kullanılmamaktadır. Sistemler kullanılmadığı sürece kullanıcıya herhangi bir yarar sağlamazlar (Money & Turner, 2004).

6 Amaç Bu çalışmanın amacı teknolojiye aşina vatandaşların e-devlet uygulamaları hakkındaki tutumunu belirlemektir. Bu amaçla teknoloji benimsemesi literatürü ve e-devlet kullanıcı önerileri incelenerek, 34 sorudan oluşan bir e-devlet benimseme anketi geliştirilmiştir.

7 Teknoloji Kabul Yöntemi Teknoloji Kabul Yöntemi ( Tecnology Acceptance Model-TAM) Davis (1989) tarafından kişilerin bilgisayar tabanlı sistemleri benimsemesini etkileyen faktörleri açıklamak için geliştirilmiştir. Figür 1 Teknoloji Kabul Yöntemi ( Kaynak: Davis et al., 1989, p. 985) Dış Değişkenler Algılanan Fayda Algılanan Kolaylık Kullanmaya Karşı Davranış Davranışsal Niyet Gerçek Sistem Kullanma

8 Bilişim Sistemlerinin(BS) Sosyal ve Teknolojik Boyutu E-devlet web sitelerinin kullanımı ve benimsenmesi Sosyal Faktörler Teknik Faktörler Bilgisayar Özyeterliliği Bilgilendirme Erişim Algılanan Kolaylık Algılanan Fayda Davranışsal Niyet Sistem Kalitesi Bilgi Kalitesi Servis Kalitesi Güvenlik

9 Anket Geliştirme Aşamaları 1. Madde havuzu oluşturma (59 madde) 2. Grup İncelemesi 3. Bilişsel Görüşme 4. Uzman İncelemesi 5. Anket son hali: 34 madde 6 dereceli likert ölçeği Demografik bilgiler

10 Veri Toplama Kağıt–tabanlı anket 300 kişiye dağıtıldı. Ortalama tepki oranı % 68.7 ve 206 geçerli tekpi alınmıştır. Anket 3 kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım e-devlet web sitelerinin kullanımı ile ilgili sorulardan oluşmaktadır. Diğer kısım ölçek sorularını içermektedir. Son kısım katılımcıların demografik bilgilerini toplamayı amaçlamaktadır.

11 Katılımcılar 101 (%49.03 ) kadın ve 105(%50.97 ) erkek olmak üzere 206 katılımcı anketi doldurdu. Yaş ortalaması 25.4 (18 - 49). 3 kişi yaş sorusuna cevap vermedi. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu üniversite mezunuydu.( %68.90)

12 Bilgisayar kullanma süresi (%) İnternet kullanım süresi (%) Hiç0.00 < 1 yıl0.97 1-3 yıl5.8313.11 4-6 yıl18.9325.73 7-9 yıl26.2129.13 10 yıl ve üzeri 47.5730.58 Cevap verilmeyen 0.49 Katılımcılar

13 Veri Analiz Planı 206 katılımcının 42 maddeden oluşan verisi SPSS 16.0 programı ile analiz edildi. Verinin analizi iki aşamada gerçekleştirildi: Açıklayıcı faktör analizi e-devlet benimsemesi ölçeğinin faktör yapısını belirlemek için düzenlendi. Güvenilirlik analizi(Cronbach’s alphas) her boyutun tutarlılığını ve maddeler arası tutarlılık tespit edilmesi için düzenlendi.

14 Örneklem uygunluğunu belirlemek için hesaplanan Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) katsayısı “0.89” bulunmuştur. Bu değer faktör analizi yapılabilmesi için önerilen (Pallant, 2001) en düşük değer olan “.60”dan büyüktür. Bartlett testi sonucu elde edilen Ki-Kare değeri ( χ2 =3493.33, df=561, p<.001) anlamlı bulunmuştur. Elde edilen bu sonuçlar örneklem üzerinde faktör analizi yapabilmek için maddeler arasında yeterli düzeyde korelasyonlar olduğunu göstermektedir. Eigen değeri >1 olan faktörler seçilmiş ve 7 faktörlü bir yapı elde edilmiştir 34-madde Faktör Analizi

15 Faktör Yüklemeleri Madde No 1234567 18 0.680.00-0.17-0.120.090.03-0.19 16 0.640.130.21-0.070.100.010.12 15 0.620.050.28-0.130.03-0.050.04 19 0.62-0.03-0.36-0.090.210.18-0.21 23 0.52-0.03-0.06-0.270.170.06-0.12 31 0.49-0.140.01-0.210.140.10-0.19 7 0.470.260.160.030.11-0.12-0.06 22 0.450.080.04-0.130.180.16-0.01 2 0.290.020.23-0.260.12-0.110.07 Bilgi ve Sistem Kalitesi (9 madde)

16 Faktör Yüklemeleri Madde No 1234567 8 0.140.620.100.01-0.110.000.09 13 0.000.57-0.05-0.080.13-0.03-0.18 6 0.120.570.000.080.040.05-0.14 21 0.140.57-0.06-0.10-0.020.260.06 5 -0.160.56-0.03-0.160.13-0.060.25 33 -0.090.49-0.05-0.18-0.190.250.04 10 -0.070.470.13-0.09-0.060.05-0.07 Teknik ve Bilgilendirici Destek (7 Madde)

17 Faktör Yüklemeleri Madde No 1234567 4 0.14-0.070.540.030.070.13-0.03 3 0.060.090.380.09-0.010.12-0.17 9 -0.060.030.36-0.040.050.03-0.02 25 0.150.040.07-0.800.01-0.090.08 24 0.040.010.03-0.63-0.030.18-0.16 26 0.070.24-0.19-0.570.070.02-0.02 28 0.03-0.050.000.010.89-0.020.01 27 -0.02-0.060.04-0.040.820.110.02 14 0.100.16-0.030.000.50-0.05-0.20 33 -0.05-0.060.07-0.250.130.520.02 20 -0.010.120.100.060.040.490.03 32 0.27-0.070.180.010.060.40-0.14 29 0.210.090.110.170.300.35-0.01 1 0.140.12 -0.010.110.200.11 Bilgisayar Özyeterliliği (3 Madde) Servis Kalitesi (3 Madde) Algılanan Kolaylık (3 Madde) Algılanan Fayda (5 Madde)

18 Faktör Yüklemeleri Madde No 1234567 11 -0.030.060.26-0.100.25-0.09-0.59 12 0.210.220.19-0.070.21-0.23-0.48 17 0.04-0.040.34-0.160.290.05-0.39 3030 0.11-0.080.21-0.200.160.17-0.31 1234567 Eigen Değerleri 11.123.141.961.511.301.151.02 % Varyans 32.709.245.754.433.813.372.99 Davranışsal Niyet ( 4 Madde) Ölçeğin açıkladığı toplam varyans %62.29 ‘dur.

19 Güvenilirlik Faktör No Faktör Adı Cronbach's Alpha Madde Sayısı 1Bilgi ve Sistem Kalitesi 0.919 2Teknik ve Bilgilendirici Destek 0.787 3Bilgisayar Özyeterliği 0.593 4Servis Kalitesi 0.783 5Algılanan Fayda 0.823 6Algılanan Kolaylık 0.705 7Davranışsal Niyet 0.864 SPSS programı kullanılarak madde performansları hakkında sayısal veri sağlamak amacıyla ölçeğin güvenilirlik analizi yapılmıştır. Madde toplam Cronbach's Alpha değeri.925 dir. Madde silindiğindeki Cronbach's Alpha değerleri.921 den.927. ye değşmektdir.

20 Faktörler Bilgisayar Özyeterliliği Teknik ve Bilgilendirici Destek Algılanan Kolaylık Algılanan Fayda Davranışsal Niyet Sosyal Faktörler Bilgi ve Sistem Kalitesi Servis Kalitesi Teknik Faktörler Bilgisayar Özyeterliliği Bilgilendirme Erişim Algılanan Kolaylık Algılanan Fayda Davranışsal Niyet Sosyal Faktörler Sistem Kalitesi Bilgi Kalitesi Servis Kalitesi Güvenlik Teknik Faktörler Bilgisayar Özyeterliliği Bilgilendirme Erişim Algılanan Kolaylık Algılanan Fayda Davranışsal Niyet Sosyal Faktörler Sistem Kalitesi Bilgi Kalitesi Servis Kalitesi Güvenlik Teknik Faktörler

21 Literatür ile karşılaştırma Davis’in (1989) önerdiği Teknoloji Kabul Yönteminin (TAM) bileşenlerinden AK, AF ve DN ile Delone ve McLean ‘in önerdiği Bilişim Sistemleri Başarı Faktörlerinin (IS Success Factor) bileşenlerinde BK, SRK ve SYK faktör olarak ortaya çıkmıştır. Güvenlik maddelerin katılımcıların yaş ve eğitim düzeyine uygunluk ve anlaşılırlık problemleri nedeniyle faktör olarak belirlenmemistir.

22 Önerilen Model SK: Sistem Kalitesi BSK: Bilgi ve Servis Kalitesi TBD: Teknik ve Bilgilendirici Destek BÖ: Bilgisayar Özyeterliliği AK: Algılanan Kolaylık AF: Algılanan Fayda DN: Davranışsal Niyet SKBSK TBD AF AK DN BÖ H1 H2a H2b H4a H4b H3c H3a H6b H6a H5 H3b

23 Katkılar Sistem geliştiricilerine e-devlet uygulamaları geliştirme ve test aşamalarında, Karar vericilere ise başarılı e-devlet sistemleri uygulamalarında yardımcı olacaktır. Bu çalışma Türk vatandaşlarının teknoloji ve e-devlet servislerini benimseme seviyesinin anlaşılmasında önemli bir referans sağlamaktadır

24 İleriki Çalışmalar 34-maddeli eGAS ölçeğinin ve modele ait hipotezlerin test edilebilmesi için Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılacaktır. Teknolojiye aşina olmayan vatandaşların e-devlet uygulamaları hakkındaki tutumunu belirlenmeli ve teknolojiye aşina grubun sonucuyla karşılaştırılmalıdır. Çeşitli yaş, eğitim ve iş seviyeleri farklı sonuçlar verebilir. Ülke çapında yorumda bulunabilmek için farklı vatandaş grupları üzerinde çalışmalar düzenlenmelidir.

25 Kaynaklar Arifoğlu, A. (2004). e-Dönüşüm Yol Haritası, Dünya, Türkiye. Ankara: SAS Bilişim. Carter, L., & Belanger, F. (2004) “Citizen adoption of electronic government initiatives”. 37th Hawaii International Conference on System Sciences, Hawaii. Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. Management Science, 35, 982-1003. DeLone,William H., and McLean, Ephraım R1992. ‘Information systems success: The quest for the dependent variable.’. Information Systems Research, 3(1):60−95. Hatcher L. (2003). A step-by-step approach to using the SAS system for factor analysis and Structural equation modeling. NC, USA: SAS Institute Inc. Money, W., & Turner, A. (2004). Application of the technology acceptance model to a knowledge management system. Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on System Sciences. Pan, C. C., Gunter, G., Sivo, S., & Cornell, R. (2005). End-User Acceptance of a Learning Management System in Two Hybrid Large-Sized Introductory Undergraduate Courses: A Case Study. Educational Technology Systems, 33(4), 355-365. Pallant, J. (2001). SPSS survival manual: A stepAbyAstep guide to data analysis using SPSS for Windows. Philadelphia, PA: Open Universitiy Press. SPSS for Windows, Rel. 16.0.2. (2008). Chicago: SPSS Inc.

26 Te ş ekkürler

27

28 Faktörlerin Korelasyonu Faktör No 1234567 1 1.00 2 0.201.00 3 0.290.201.00 4 -0.34-0.33-0.091.00 5 0.560.150.34-0.361.00 6 0.240.250.27-0.200.221.00 7 -0.35-0.01-0.220.14-0.41-0.091.00.27’den.56’ ye değişim göstermektedir

29 e-devlet* elektronik verimlilik etkililik katılım sosyal ve ekonomik gelişme * Arifoğlu, 2004

30 Faktörlerin Belirlenmesi Bilgisayar Özyeterliliği Bilgilendirme Erişim Algılanan Kolaylık Algılanan Fayda Davranışsal Niyet Sosyal Faktörler Sistem Kalitesi Bilgi Kalitesi Servis Kalitesi Güvenlik Teknik Faktörler


"Yasemin Çetin, ODTÜ ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sevgi Özkan, ODTÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları