Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Verimlilik Genel Müdürlüğü T.C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ “Mikro Düzeyde Verimlilik Ölçümü (APC Modeli) ve Makro.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Verimlilik Genel Müdürlüğü T.C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ “Mikro Düzeyde Verimlilik Ölçümü (APC Modeli) ve Makro."— Sunum transkripti:

1 Verimlilik Genel Müdürlüğü T.C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ “Mikro Düzeyde Verimlilik Ölçümü (APC Modeli) ve Makro Düzeyde Çevresel Verimlilik İstatistikleri” TÜSİAD/SABANCI ÜNİVERSİTESİ REKABET FORUMU VERİMLİLİK ÇALIŞTAYI Serdal ERGÜN Özlem DURMUŞ Nazlı SAYLAM BÖLÜKBAŞ 30 Kasım 2012, İstanbul

2 Verimlilik Genel Müdürlüğü Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün Kuruluşu 1965 yılında 580 sayılı yasa ile kurulmuş olan Milli Prodüktivite Merkezi (MPM), 17 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 649 sayılı KHK ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Verimlilik Genel Müdürlüğü olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

3 Verimlilik Genel Müdürlüğü MPM’den VGM’ye Devredilen Kurumsal Kapasite, İşlevler, Programlar, Görevler  Verimlilik Ölçme, İzleme ve Değerlendirme  Verimlilik Araştırmaları  Verimlilik Eğitimi  Verimlilik Danışmanlığı  Basın - Yayın, Tanıtım ve Halkla İlişkiler  Uluslararası Çalışmalar  İllerde Verimliliği Artırma Projeleri (VAP)  Ulusal Temiz Üretim Programının Uygulanması

4 Verimlilik Genel Müdürlüğü  Ekonominin tüm kesimlerinde, sektörlerden işletme düzeyine kadar uzanan bir kapsam içinde verimlilikle ve temiz üretimle ilgili göstergelerin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak,  Resmi İstatistik Programında yer alan verimlilik istatistiklerini oluşturmak,  Ulusal ve uluslararası düzeyde verimlilik karşılaştırmaları yapmak, sonuçlarını belirli aralıklarla ve uygun araçlarla yayımlamak,  Başta TÜİK, Merkez Bankası, Kalkınma Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla verimlilik göstergelerine yönelik işbirliği yapmak ve ortak çalışmalar yürütmek,  İşletme düzeyinde verimlilik analizleri yapmak, geliştirilecek performans ölçüm sistemleri doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde veri tabanları oluşturarak kıyaslama çalışmaları yürütmek, sonuçları yayımlamak, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı Görevleri

5 Verimlilik Genel Müdürlüğü Ulusal Verimlilik İstatistikleri Yıllık Verimlilik İstatistikleri Çalışan Kişi Başına Katma Değer Çalışılan Saat Başına Katma Değer Birim Emek Maliyeti Üç Aylık Verimlilik İstatistikleri Çalışan Kişi Başına Üretim Endeksi Çalışılan Saat Başına Üretim Endeksi Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri kullanılır. Kısa Dönemli İş İstatistikleri kullanılır.

6 Verimlilik Genel Müdürlüğü Makro düzeyde temiz üretim göstergeleri Ulusal düzeyde toplam faktör verimliliği ve sermaye verimliliği göstergeleri Bölgesel düzeyde verimlilik göstergeleri hesaplanması ve yayımlanması. Gösterge ve İstatistik Çeşitliliğinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar

7 Verimlilik Genel Müdürlüğü Türkiye İmalat Sanayi Temiz Üretim Göstergeleri Amaçlar: Üretimin doğal kaynak tüketimi ve çevresel bozunma gibi negatif dışsallıklarını verimlilik gösterge ve istatistiklerine dahil etmek, Sanayiye ilişkin çevresel-ekonomik istatistik boşluğunu doldurmak Kapsam NACE Rev.2, 4’lü kırılımda İmalat Sanayi Alt Sektörleri

8 Verimlilik Genel Müdürlüğü Türkiye İmalat Sanayi Temiz Üretim Göstergeleri OECD ve EUROSTAT gösterge ve istatistiklerin incelenmesi 1. Aşama Türkiye’de veri mevcudiyeti 2. Aşama İmalat Sanayi Temiz Üretim Göstergeleri Seti 3. Aşama 4. Aşama Veri temini ve hesaplamalar Göstergelerin yayınlanabilmesi için teknik altyapının oluşturulması Göstergelerin RİP’e dahil edilmesi ve yayınlanması 5. Aşama

9 Verimlilik Genel Müdürlüğü OECD Yeşil Büyüme Göstergeleri  OECD, “Yeşil Büyümeye Doğru Raporu”, 2011 5 Ana Grupta, Toplam 25 Gösterge 1. Grup: Ekonominin Çevresel Verimliliği ve Kaynak Verimliliği  OECD, “Yeşil Büyüme ve Kalkınmakta Olan Ülkeler Raporu”, 2012 Doğal kaynaklar Verimlilik artışı potansiyeli Çevresel Verimlilik ve Kaynak Verimliliği

10 Verimlilik Genel Müdürlüğü OECD Yeşil Büyüme Göstergeleri 1 Ekonominin çevresel verimliliği ve kaynak verimliliği Karbon Verimliliği ve Enerji Verimliliği Su Verimliliği, Malzeme Verimliliği, Nutrient Verimliliği 2Doğal varlık temeli Yenilenebilir rezervler: su, orman, balık rezervleri Yenilenemeyen rezervler: mineral rezervler Biyo-çeşitlilik ve ekosistemler 3 Yaşam kalitesinin çevresel boyutları Çevresel sağlık ve riskler Çevresel servisler ve konforlar 4 Ekonomik fırsatlar ve politikalar Teknoloji ve inovasyon Çevresel mal ve hizmetler Uluslararası finansal akışlar Ücretler ve transferler Yetenek ve beceriler Mevzuat ve yönetim yaklaşımları 5 Sosyo-ekonomik bağlam ve büyümenin karakteristiği Ekonomik büyüme ve yapı Verimlilik ve ticaret İşgücü piyasası, eğitim ve gelir Sosyo-demografik kalıplar

11 Verimlilik Genel Müdürlüğü Yeşil Büyüme Göstergeleri Yayınlayan Ülkeler (Hollanda, Çek Cumhuriyeti ve Kore) Latin Amerika Ülkeleri (Meksika, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvator, Guatemala, Paraguay)

12 Verimlilik Genel Müdürlüğü EUROSTAT AB Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri 10 Ana Grupta, 100’den fazla gösterge TÜİK tarafından izleniyor 2. Grup: Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim (SÜT) – Alt Grup 1: Kaynak Kullanımı ve Atıklar – Alt Grup 2: Tüketim Kalıpları – Alt Grup 3: Üretim Kalıpları (tarımsal üretim)

13 Verimlilik Genel Müdürlüğü EUROSAT AB SK Göstergeleri Alt Grup 2.1Açıklayıcı Değişkenler 2.1 KAYNAK KULLANIMI VE ATIKLAR Mineral olmayan atık üretimi Yurtiçi malzeme tüketiminin bileşenleri Malzeme türüne göre yurtiçi malzeme tüketimi Arıtma türüne göre kentsel atık üretimi Ekonomik faaliyet türüne göre tehlikeli atık üretimi Kaynağa göre SOx emisyonları Kaynağa göre NOx emisyonları Kaynağa göre NMVOC emisyonları Kaynağa göre NH3 emisyonları

14 Verimlilik Genel Müdürlüğü Türkiye’de Veri Mevcudiyeti KURUMİLGİLİ VERİ Türkiye İstatistik Kurumu Resmi İstatistik Programı (RİP) Endüstriyel Atık İstatistikleri Endüstriyel Su İstatistikleri Sera Gazı Emisyonları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi Çevre İzin ve Lisansları e-ÇED e-çevre izinleri Çevresel Göstergeler Kitapçığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Ulusal Su Bilgi Sistemi (USBS)

15 Verimlilik Genel Müdürlüğü Temiz Üretim Göstergeler Seti (Taslak) TEMAGÖSTERGEKAPSAMKAYNAK TÜ-SUTÜ-Su Kullanımı: çekilen su miktarı/üretim değeri TÜ-Su Kirliliği: deşarj edilen atık su miktarı/üretim değeri *TÜ-Asidifikasyon SO x /üretim değeri NO x /üretim değeri *TÜ-Ötrofikasyon N/üretim değeri P/üretim değeri İmalat Sanayi Alt Sektörleri -NACE Rev.2, 4’lü kırılımda- TÜİK İmalat Sanayi Su, Atık Su ve Atık İstatistikleri TÜİK Yıllık İş İstatistikleri TÜ-ATIKTÜ-Atık: yaratılan toplam atık miktarı/üretim değeri TÜ-Tehlikeli Atık: yaratılan tehlikeli atık miktarı/üretim değeri *TÜ-Atık GD: Atıkların geri dönüşüm/geri kazanım oranı (%) İmalat Sanayi Alt Sektörleri -NACE Rev.2, 4’lü kırılımda- TÜİK İmalat Sanayi Su, Atık Su ve Atık İstatistikleri TÜİK Yıllık İş İstatistikleri TÜ- KARBON TÜ-Karbon: CO 2 eşdeğeri cinsinden toplam SG emisyonları/üretim değeri ulusal/sektörel TÜİK Seragazı Emisyon Envanteri TÜİK Yıllık İş İstatistikleri * : İlerleyen dönemlerde veri eksikliğinin giderilmesi durumunda yayınlanacaktır

16 Verimlilik Genel Müdürlüğü İmalat Sanayi Temiz Üretim Göstergeleri ile: İlerlemeyi ölçmek ve izlemek, Sektörel değerlendirmeler Uluslararası karşılaştırmalar Politika oluşturma, planlama ve uygulama süreçlerine bilgi desteği sağlamak

17 Verimlilik Genel Müdürlüğü Amaç  İşletme düzeyinde verimlilik değişimlerinin ele alınan yıllar aralığında incelenmesi ve değerlendirilmesi,  Karşılaştırmalar yapılması ve verimlilik sorunlarının belirlenmesi. Verimlilik Ölçme Danışmanlıklarında Kullanılan Modeller  APC verimlilik ölçüm modeli,  RAPMODS-RAMSAY verimlilik modelleme sistemi,  WAINAI katma değere dayalı verimlilik analizi,  OMAX (OBJEKTİF MATRİS) modeli, Mikro Düzeyde Verimlilik Ölçümü

18 Verimlilik Genel Müdürlüğü Güney Afrika Cumhuriyeti Ulusal Verimlilik Enstitüsünün himayesinde ve Basil Von Loggerenberg’in önemli katkıları ile geliştirilmiş, Amerikan Verimlilik Merkezine sunulmuş (1978), burada yeniden gözden geçirilip revize edilmiş, Seminerler ile Amerikan firmalarına ulaştırılmış ve yaygın bir şekilde uygulanmaya başlanmıştır. Önemi: Verimlilik ve karlılık analizi olması Karlılık değişimlerinin verimlilik değişimlerinden mi yoksa fiyat- maliyet hareketlerinden mi meydan geldiğini analiz etmesi APC Verimlilik Ölçüm Modeli

19 Verimlilik Genel Müdürlüğü APC Modeli Teorik Altyapı 500 100 TL 2000 Vida 0,05 TL 100 TL 1 Torna Makinesi 500 000 TL MiktarMiktarFiyatFiyatDeğerDeğer

20 Verimlilik Genel Müdürlüğü APC Modeli Teorik Altyapı Çıktı Değeri Kullanılan Miktar “Verimlilik”“Verimlilik” Satılan Miktar Birim Maliyet “Maliyet Kurtarma” Birim Fiyat Girdi Değeri “Karlılık”“Karlılık”

21 Verimlilik Genel Müdürlüğü APC Modeli Uygulama Yöntemi İhtiyacımız Olan Bilgiler: Üretim sürecinde kullanılan girdilerin fiyat ve miktarları Üretim süreci sonucunda ortaya çıkan çıktıların fiyat ve miktarları İhtiyacımız Olan Bilgiler: Üretim sürecinde kullanılan girdilerin fiyat ve miktarları Üretim süreci sonucunda ortaya çıkan çıktıların fiyat ve miktarları Tüm girdilerin kayıtlarını bulmak oldukça zordur. Ana girdi gruplarının kayıtlarına muhasebe kayıtlarından ulaşılmaya çalışılır. Tüm girdilerin kayıtlarını bulmak oldukça zordur. Ana girdi gruplarının kayıtlarına muhasebe kayıtlarından ulaşılmaya çalışılır.

22 Verimlilik Genel Müdürlüğü APC Modeli Uygulama Yöntemi Ana Girdi Grupları İlk Madde Malzeme Makine Ekipman İşçilik Diğer Enerji

23 Verimlilik Genel Müdürlüğü Dönem 1Dönem 2Değişim OranlarıPerformans OranlarıKârlılık Üzerindeki Parasal Etkiler ABCDEFGHIJKLMN O Fiyat 1 (P1) Miktar 1 (Q1) Değer 1 (V1) Fiyat 2 (P2) Miktar 2 (Q2) Değer 2 (V2) Kârlılıktaki Değişim Verimlilik- teki Değişim Maliyet Kurtarma Oranında- ki Değişim Toplam Parasal Etki Verimlilik Etkisi Maliyet Kurtarma Oranının Etkisi Çıktılar Çıktı 1 Çıktı 2 Çıktı 3 … Çıktı Toplamı Girdiler İlk Madde Malzeme Girdi 1 Girdi 2 … İlk Madde Malzeme Toplamı İşçilik İşçi İdari Personel … İşçilik Toplamı Enerji Enerji A Enerji B Enerji C … Enerji Toplam Makine Ekipman …. Makine Ekipman Toplamı Girdi Toplamı

24 Verimlilik Genel Müdürlüğü Dönem 1Dönem 2Değişim OranlarıPerformans OranlarıKârlılık Üzerindeki Parasal Etkiler ABCDEFGHIJKLMN O Fiyat 1 (P1) Miktar 1 (Q1) Değer 1 (V1) Fiyat 2 (P2) Miktar 2 (Q2) Değer 2 (V2) Kârlılıktaki Değişim Verimlilik- teki Değişim Maliyet Kurtarma Oranında- ki Değişim Toplam Parasal Etki Verimlilik Etkisi Maliyet Kurtarma Oranının Etkisi Çıktılar Çıktı 1 Çıktı 2 Çıktı 3 … Çıktı Toplamı Girdiler İlk Madde Malzeme Girdi 1 Girdi 2 … İlk Madde Malzeme Toplamı İşçilik İşçi İdari Personel … İşçilik Toplamı Enerji Enerji A Enerji B Enerji C … Enerji Toplam Makine Ekipman …. Makine Ekipman Toplamı Girdi Toplamı A x B = C D x E = F F / C = G E / B = H D / A = I

25 Verimlilik Genel Müdürlüğü Dönem 1Dönem 2Değişim OranlarıPerformans OranlarıKârlılık Üzerindeki Parasal Etkiler ABCDEFGHIJKLMN O Fiyat 1 (P1) Miktar 1 (Q1) Değer 1 (V1) Fiyat 2 (P2) Miktar 2 (Q2) Değer 2 (V2) Kârlılıkta-ki Değişim Verimlilik- teki Değişim Maliyet Kurtarma Oranında- ki Değişim Toplam Parasal Etki Verimlilik Etkisi Maliyet Kurtarma Oranının Etkisi Çıktılar Çıktı 1 Çıktı 2 Çıktı 3 … Çıktı Toplamı Girdiler İlk Madde Malzeme Girdi 1 Girdi 2 … İlk Madde Malzeme Toplamı İşçilik İşçi İdari Personel … İşçilik Toplamı Enerji Enerji A Enerji B Enerji C … Enerji Toplam Makine Ekipman …. Makine Ekipman Toplamı Girdi Toplamı A x B = C D x E = F F / C = G E / B = H D / A = I

26 Verimlilik Genel Müdürlüğü APC Modeli Uygulama Yöntemi

27 Verimlilik Genel Müdürlüğü APC Modeli Uygulama Yöntemi H sütunundaki bir sayının 1,08 çıkması o kalemin miktarındaki artışın %8 olduğu şeklinde yorumlanabilir. G sütunundaki bir sayının örneğin 1,10 çıkması ilgili girdinin değerinin bir yılda %10 arttığını göstermektedir. I sütunundaki bir sayının örneğin 0,92 çıkması ise o kalemin fiyatının %8 oranında azaldığı anlamına gelmektedir. Değişim Oranları

28 Verimlilik Genel Müdürlüğü APC Modeli Uygulama Yöntemi Performans Oranları Her bir alt girdi grubu değişim oranı, ilgili toplulaştırılmış çıktı grubu değişim oranıyla oranlanarak performans oranları elde edilmektedir.

29 Verimlilik Genel Müdürlüğü Dönem 1Dönem 2Değişim OranlarıPerformans OranlarıKârlılık Üzerindeki Parasal Etkiler ABCDEFGHIJKLMN O Fiyat 1 (P1) Miktar 1 (Q1) Değer 1 (V1) Fiyat 2 (P2) Miktar 2 (Q2) Değer 2 (V2) Kârlılıktaki Değişim Verimlilik- teki Değişim Maliyet Kurtarma Oranında- ki Değişim Toplam Parasal Etki Verimlilik Etkisi Maliyet Kurtarma Oranının Etkisi Çıktılar Çıktı 1 Çıktı 2 Çıktı 3 … Çıktı Toplamı (a)(b)(c) Girdiler İlk Madde Malzeme Girdi 1 Girdi 2 … İlk Madde Malzeme Toplamı İşçilik İşçi İdari Personel … İşçilik Toplamı Enerji Enerji A Enerji B Enerji C … Enerji Toplam Makine Ekipman …. Makine Ekipman Toplamı Girdi Toplamı =(b) / x

30 Verimlilik Genel Müdürlüğü Dönem 1Dönem 2Değişim OranlarıPerformans OranlarıKârlılık Üzerindeki Parasal Etkiler ABCDEFGHIJKLMN O Fiyat 1 (P1) Miktar 1 (Q1) Değer 1 (V1) Fiyat 2 (P2) Miktar 2 (Q2) Değer 2 (V2) Kârlılıktaki Değişim Verimlilik- teki Değişim Maliyet Kurtarma Oranında- ki Değişim Toplam Parasal Etki Verimlilik Etkisi Maliyet Kurtarma Oranının Etkisi Çıktılar Çıktı 1 Çıktı 2 Çıktı 3 … Çıktı Toplamı (a)(b)(c) Girdiler İlk Madde Malzeme Girdi 1 Girdi 2 … İlk Madde Malzeme Toplamı İşçilik İşçi İdari Personel … İşçilik Toplamı Enerji Enerji A Enerji B Enerji C … Enerji Toplam Makine Ekipman …. Makine Ekipman Toplamı Girdi Toplamı = ( c ) /x

31 Verimlilik Genel Müdürlüğü Dönem 1Dönem 2Değişim OranlarıPerformans OranlarıKârlılık Üzerindeki Parasal Etkiler ABCDEFGHIJKLMN O Fiyat 1 (P1) Miktar 1 (Q1) Değer 1 (V1) Fiyat 2 (P2) Miktar 2 (Q2) Değer 2 (V2) Kârlılıktaki Değişim Verimlilik- teki Değişim Maliyet Kurtarma Oranında- ki Değişim Toplam Parasal Etki Verimlilik Etkisi Maliyet Kurtarma Oranının Etkisi Çıktılar Çıktı 1 Çıktı 2 Çıktı 3 … Çıktı Toplamı (a)(b)(c) Girdiler İlk Madde Malzeme Girdi 1 Girdi 2 … İlk Madde Malzeme Toplamı İşçilik İşçi İdari Personel … İşçilik Toplamı Enerji Enerji A Enerji B Enerji C … Enerji Toplam Makine Ekipman …. Makine Ekipman Toplamı Girdi Toplamı = (a)/x

32 Verimlilik Genel Müdürlüğü APC Modeli Uygulama Yöntemi Performans Oranları JKL 1,050,981,07 Kârlılığın %5 arttığı, Verimliliğin %2 düştüğü Çıktı fiyatlarındaki değişimlerin girdi fiyatlarındaki değişimleri %7 oranında aşarak karşıladığı şeklinde yorumlanmalıdır. Kârlılığın %5 arttığı, Verimliliğin %2 düştüğü Çıktı fiyatlarındaki değişimlerin girdi fiyatlarındaki değişimleri %7 oranında aşarak karşıladığı şeklinde yorumlanmalıdır.

33 Verimlilik Genel Müdürlüğü APC Modeli Uygulama Yöntemi Performans Oranları İşletmeler için bu oranların hepsinin 1’den büyük olması en arzu edilen durumdur. Bu hem verimliliğin, hem kârlılığın arttığını; hem de fiyat artışlarından kazançlı çıkıldığını ifade etmektedir. İşletmeler için bu oranların hepsinin 1’den büyük olması en arzu edilen durumdur. Bu hem verimliliğin, hem kârlılığın arttığını; hem de fiyat artışlarından kazançlı çıkıldığını ifade etmektedir.

34 Verimlilik Genel Müdürlüğü APC Modeli Uygulama Yöntemi Kârlılık Üzerindeki Parasal Etkiler Performans Oranlarının parasal olarak ne anlam ifade ettiğini gösterirler. Performans Oranlarının parasal olarak ne anlam ifade ettiğini gösterirler.

35 Verimlilik Genel Müdürlüğü APC Modeli Uygulama Yöntemi Kârlılık Üzerindeki Parasal Etkiler = x

36 Verimlilik Genel Müdürlüğü APC Modeli Uygulama Yöntemi Kârlılık Üzerindeki Parasal Etkiler = x

37 Verimlilik Genel Müdürlüğü APC Modeli Uygulama Yöntemi Kârlılık Üzerindeki Parasal Etkiler

38 Verimlilik Genel Müdürlüğü Dönem 1Dönem 2Değişim OranlarıPerformans OranlarıKârlılık Üzerindeki Parasal Etkiler ABCDEFGHIJKLMN O Fiyat 1 (P1) Miktar 1 (Q1) Değer 1 (V1) Fiyat 2 (P2) Miktar 2 (Q2) Değer 2 (V2) Kârlılıkta-ki Değişim Verimlilik- teki Değişim Maliyet Kurtarma Oranında- ki Değişim Toplam Parasal Etki Verimlilik Etkisi Maliyet Kurtarma Oranının Etkisi Çıktılar Çıktı 1 Çıktı 2 Çıktı 3 … Çıktı Toplamı (a)(b)(c) Girdiler İlk Madde Malzeme Girdi 1 Girdi 2 … İlk Madde Malzeme Toplamı İşçilik İşçi İdari Personel … İşçilik Toplamı Enerji Enerji A Enerji B Enerji C … Enerji Toplam Makine Ekipman …. Makine Ekipman Toplamı Girdi Toplamı =[(a)-girdi değerinde değişim] x V1

39 Verimlilik Genel Müdürlüğü Dönem 1Dönem 2Değişim OranlarıPerformans OranlarıKârlılık Üzerindeki Parasal Etkiler ABCDEFGHIJKLMN O Fiyat 1 (P1) Miktar 1 (Q1) Değer 1 (V1) Fiyat 2 (P2) Miktar 2 (Q2) Değer 2 (V2) Kârlılıktaki Değişim Verimlilik- teki Değişim Maliyet Kurtarma Oranında- ki Değişim Toplam Parasal Etki Verimlilik Etkisi Maliyet Kurtarma Oranının Etkisi Çıktılar Çıktı 1 Çıktı 2 Çıktı 3 … Çıktı Toplamı (a)(b)(c) Girdiler İlk Madde Malzeme Girdi 1 Girdi 2 … İlk Madde Malzeme Toplamı İşçilik İşçi İdari Personel … İşçilik Toplamı Enerji Enerji A Enerji B Enerji C … Enerji Toplam Makine Ekipman …. Makine Ekipman Toplamı Girdi Toplamı =[(b)-girdi Miktarında değişim] x V1

40 Verimlilik Genel Müdürlüğü Dönem 1Dönem 2Değişim OranlarıPerformans OranlarıKârlılık Üzerindeki Parasal Etkiler ABCDEFGHIJKLMN O Fiyat 1 (P1) Miktar 1 (Q1) Değer 1 (V1) Fiyat 2 (P2) Miktar 2 (Q2) Değer 2 (V2) Kârlılıkta-ki Değişim Verimlilik- teki Değişim Maliyet Kurtarma Oranında- ki Değişim Toplam Parasal Etki Verimlilik Etkisi Maliyet Kurtarma Oranının Etkisi Çıktılar Çıktı 1 Çıktı 2 Çıktı 3 … Çıktı Toplamı (a)(b)(c) Girdiler İlk Madde Malzeme Girdi 1 Girdi 2 … İlk Madde Malzeme Toplamı İşçilik İşçi İdari Personel … İşçilik Toplamı Enerji Enerji A Enerji B Enerji C … Enerji Toplam Makine Ekipman …. Makine Ekipman Toplamı Girdi Toplamı [y] =[y]-[x] [x]

41 Verimlilik Genel Müdürlüğü Fiyat 1Miktar 1Fiyat 2Miktar 2 Çıktı A1.200101.30015 Çıktı B520200520210 İlk Madde Malzeme A 901010012 İlk Madde Malzeme B 6.0000.106.5000.20 İşçilik1.000211.10020 Enerji A0,1010.0000,119.000 Enerji B1212014100 Makine Ekipman0,0220.0000,032.500 Örnek Uygulama

42 Verimlilik Genel Müdürlüğü Fiyat 1Miktar 1Değer 1Fiyat 2Miktar 2Değer 2 Çıktı A1.2001012.0001.3001519.500 Çıktı B520200104.000520210109.200 Çıktı Toplu116.000128.700 İlk Madde Malzeme A9010900100121.200 İlk Madde Malzeme B6.0000,16006.5000,21.300 İlk Madde Malzeme Toplu15002.500 İşçilik1.0002121.0001.1002022.000 Enerji A0,110.0001.0000,119.000990 Enerji B121201.440141001.400 Enerji Toplu2.4402.390 Makine Ekipman0,0220.0004000,0325.000750 Girdi Toplam25.34027.640

43 Verimlilik Genel Müdürlüğü 43 Fiyat 1Miktar 1Değer 1Fiyat 2Miktar 2Değer 2 Değer Değişim Oranı Miktar Değişim Oranı Fiyat Değişim Oranı Çıktı A1.2001012.00013001519.5001,631,51,08 Çıktı B520200104.000520210109.2001,05 1 Çıktı Toplu116.000128.7001,111,11,01 İlk Madde Malzeme A9010900100121.2001,331,21,11 İlk Madde Malzeme B6.0000,160065000,21.3002,1721,08 İlk Madde Malzeme Toplu1.5002.5001,671,521,1 İşçilik1.0002121.0001.1002022.0001,050,951,1 Enerji A0,110.0001.0000,119.0009900,990,91,1 Enerji B121201440141001.4000,970,831,17 Enerji Toplu2.4402.3900,980,861,14 Makine Ekipman0,0220.0004000,0325.0007501,881,251,5 Girdi Toplam25.34027.6401,090,981,11

44 Verimlilik Genel Müdürlüğü 44 Değer Değişim Oranı Miktar Değişim Oranı Fiyat Değişim Oranı Kârlılıktaki Değişim Verimlilikteki Değişim Fiyat Kurtarmadaki Değişim Çıktı A1,631,501,08 Çıktı B1,051,101,00 Çıktı Toplu1,111,101,01 İlk Madde Malzeme A1,331,201,110,830,91 İlk Madde Malzeme B2,172,001,080,510,550,93 İlk Madde Malzeme Toplu1,671,521,100,670,720,92 İşçilik1,050,951,101,061,150,92 Enerji A0,990,901,101,121,220,92 Enerji B0,970,831,171,141,320,87 Enerji Toplu0,980,861,141,131,270,89 Makine Ekipman1,881,251,500,590,880,67 Girdi Toplam1,090,981,111,021,120,91

45 Verimlilik Genel Müdürlüğü 45 Değer Değişim Oranı Miktar Değişim Oranı Fiyat Değişim Oranı Kârlılıktaki Değişim Verimlilikt e Değişim Fiyat Kurtarmada Değişim Karlılıktaki Değişimin Toplam Parasal Etkisi Verimlilikteki Değişimin Toplam Parasal Etkisi Maliyet Kurtarmada Değişimin Toplam Parasal Etkisi Çıktı A1,631,51,08 Çıktı B1,05 1 Çıktı Toplu1,111,11,01 İlk Madde Malzeme A 1,331,21,110,830,920,91-201-93-108 İlk Madde Malzeme B 2,1721,080,510,530,93-634-542-92 İlk Madde Malzeme Toplu 1,671,520,570,670,721,77-836-635-201 İşçilik1,050,951,11,061,160,921.2993.028-1.728 Enerji A0,990,91,11,121,220,92119197-77 Enerji B0,970,831,171,141,320,87198379-181 Enerji Toplu0,980,861,141,131,280,89317576-258 Makine Ekipman 1,881,251,50,590,880,67-306-61-245 Girdi Toplam 1,090,981,111,021,120,914742.907-2.432

46 Verimlilik Genel Müdürlüğü APC Modeli Sonuçları “Maliyet Kurtarma”da Değişim 0,91 “Maliyet Kurtarma”da Değişim 0,91 “Verimlilik”te Değişim 1,12 “Verimlilik”te Değişim 1,12 “Karlılık”ta Değişim 1,02 “Karlılık”ta Değişim 1,02 Kullanılan Miktarda Değişim 0,98 Kullanılan Miktarda Değişim 0,98 Birim Maliyette Değişim 1,11 Birim Maliyette Değişim 1,11 Girdi Değerinde Değişim 1,09 Girdi Değerinde Değişim 1,09 Çıktı Değerinde Değişim 1,11 Çıktı Değerinde Değişim 1,11 Satılan Miktarda Değişim 1,10 Satılan Miktarda Değişim 1,10 Birim Fiyatta Değişim 1,01 Birim Fiyatta Değişim 1,01

47 Verimlilik Genel Müdürlüğü APC Modeli Sonuçları Çıktı Miktarındaki Değişim +%10 Çıktı Miktarındaki Değişim +%10 Maliyetlerdeki Değişim +%9 Maliyetlerdeki Değişim +%9 Kârlılıktaki Değişim +%2 Kârlılıktaki Değişim +%2 Hasılattaki Değişim +%11 Hasılattaki Değişim +%11 Girdi Fiyatındaki Değişim +%11 Girdi Fiyatındaki Değişim +%11 Fiyat Kurtarmadaki Değişim -%9 Fiyat Kurtarmadaki Değişim -%9 Çıktı Fiyatındaki Değişim +%1 Çıktı Fiyatındaki Değişim +%1 Girdi Miktarındaki Değişim -%2 Girdi Miktarındaki Değişim -%2 Verimlilikteki Değişim +%12 Verimlilikteki Değişim +%12

48 Verimlilik Genel Müdürlüğü Kârlılıktaki Değişim +%2 Fiyat Kurtarmadaki Değişim -%9 Fiyat Kurtarmadaki Değişim -%9 Verimlilikteki Değişim +%12 İşletme fiyat hareketlerinden %9 zarar görmesine rağmen, Sağladığı %12’lik verimlilik artışı sayesinde, Kârlılığını %2 arttırabilmiştir. İşletme fiyat hareketlerinden %9 zarar görmesine rağmen, Sağladığı %12’lik verimlilik artışı sayesinde, Kârlılığını %2 arttırabilmiştir.

49 Verimlilik Genel Müdürlüğü Sonuç Grafiği

50 Verimlilik Genel Müdürlüğü Teşekkürler…


"Verimlilik Genel Müdürlüğü T.C. BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ “Mikro Düzeyde Verimlilik Ölçümü (APC Modeli) ve Makro." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları