Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM TANITIM SUNUMU Harran Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM TANITIM SUNUMU Harran Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, 2013."— Sunum transkripti:

1 BÖLÜM TANITIM SUNUMU Harran Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, 2013

2  Hava, su, toprak gibi doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması,  Bunların kirlenmesine neden olan etkenlerin kaynaklarında kontrolü ve yok edilmesi,  Kirlenmenin yol açtığı estetik ve ekonomik kayıpların önlenmesi,  insan sağlığına uygun çevre koşullarının yaratılması konularında çalışan ve her türlü çevre sorununa çözüm üretmeye çalışan teknik personeldir. ÇEVRE MÜHENDİSİ KİMDİR

3 ÇEVRE MÜHENDİSİ NERELERDE ÇALIŞIR? ARITMA TESİSLERİ TURİZM ALTYAPI BİRLİKLERİ ÇEVRE DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİ SANAYİ TESİSLERİ VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELER ÖLÇÜM LABORATUARLARI KAMU KURUMLARI, BELEDİYELER ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MÜHEND İ S İ ATIK TOPLAMA,GERİ KAZANIM TESİSLERİ MÜHENDİSLİK BÜROLARI LPG İSTASYONLARI KATI ATIK DEPOLAMA TESİSLERİ

4 SU VE ATIKSU

5 İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi projelendirilmesi ve inşaatı, İçme suyu temini, su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması, iletimi ve arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve inşaatı, Evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi, inşaatı ve işletilmesi, Arıtılmış atık suların alıcı ortamlara deşarj edilmesi, modelleme ve olası etkilerin araştırılması, SU VE ATIKSU İŞLERİ

6 HAVA KİRLİLİĞİ

7 HAVA KİRLİLİĞİ İŞLERİ Hava Kirliliğinin önlenmesi ile ilgili olarak; kaynakta kontrol, arıtım teknolojilerinin seçimi ve uygulamaları, Emisyon izin dosyalarının hazırlanması Hava kirliliğinin kontrolüne yönelik, hava emisyonları ve kalitesine ait ölçümlerin değerlendirilmesi, hava kirleticilerinin dağılım modellemesi ve değerlendirilmesi,

8 TIBBİ ATIK EVSEL ATIK AMBALAJ ATIĞI KATI ATIK YÖNETİMİ

9 Toplanması, Taşınması, Depolanması, Geri Kazanımı, Bertarafı, Zararlı ve Tehlikeli Atıkların Yönetimi ve Bertarafına yönelik çalışmalar Atık Yönetim Planlarının Yapılması KATI ATIK YÖNETİMİ İŞLERİ

10 TOPRAK KİRLİLİĞİ

11 Toprak ve yeraltı su kaynaklarının kirliliğinin önlenmesi çalışmaları Kirletici kaynakların kirliliğinin tespitine ilişkin kontrollük, uygulama ve yönetim hizmetleri Toprak koruma projelerinin hazırlanması TOPRAK KİRLİLİĞİ İŞLERİ

12 GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ

13 Gürültü kirliliğinin kontrolü ve önlenmesine yönelik danışmanlık hizmetleri Çevresel gürültü ve arka plan ölçümlerinin yapılması Akustik raporların hazırlanması Gürültü modellemesi yapılarak gürültü haritalarının hazırlanması GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ İŞLERİ

14 BÖLÜMÜMÜZ Güneydoğu Anadolu Projesinin işlerlik kazanmasıyla birlikte yörede çevresel anlamda önemli değişikliklerin ve olumsuzlukların meydana gelmesi beklenmektedir. Bölge ve sahip olduğu kaynaklar bu açıdan önemli bir inceleme-araştırma konusu oluşturmaktadır. Dolayısıyla, Harran Üniversitesinin kurulduğu yıl olan 1993 yılında faaliyetine başlayan Çevre Mühendisliği Bölümü çevresel problemlerin çözümüne yönelik olarak büyük bir sorumluluk üstlenmiştir. Bölüme ilk öğrenciler eğitim-öğretim yılında alınmıştır. Şu anda 215 öğrenci öğrenime devam etmektedir. Her yıl ortalama 60 adet öğrenci mevcuda eklenmektedir. Osmanbey Yerleşkesinde yer alan bölümümüzde, halen 2 Prof. 1 Doç., 8 Yrd. Doç., 3 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

15 YÖNETİM Prof. Dr. Sinan UYANIK (Bölüm Başkanı) Yrd. Doç. Dr. Güzel YILMAZ (Bölüm Başkan Yardımcısı) Yrd. Doç. Dr. A. Dilek ATASOY (Bölüm Başkan Yardımcısı)

16 BÖLÜM PERSONELLERİ

17 Prof. Dr. Sinan UYANIK Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans: Newcastle Upon Tyne, Environmental Engineering Doktora: Newcastle Upon Tyne, Environmental Engineering Görevi: Bölüm Başkanı. Harran Üniversitesi Atıksu Arıtma Tesisi Proje Yürütücüsü olarak görev yaptı. Halen bir TÜBİTAK projesi yürütücüsüdür.

18 Prof. Dr. Mehmet CİCİ Lisans: Ankara Üniversitesi, Kimya Doktora: Fırat Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Görevi: Analitik Kimya Ana Bilim Dalında görevli öğretim elemanıdır. Aynı zamanda Enstitü Müdürü olarak görev yapmaktadır.

19 Doç. Dr. M. İrfan YEŞİLNACAR  Lisans: Akdeniz Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği  Yüksek Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği  Doktora: Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği  Post-Doktora: ODTÜ, RS-GIS laboratuvarı  TÜBİTAK projesinde Başarı Öyküsü ödülü sahibidir. Halen bir TÜBİTAK projesi yürütücüsüdür.

20 Yrd. Doç. Dr. Güzel YILMAZ Lisans: Çukurova Üniversitesi, Ziraat Mühendisliği Yüksek Lisans: Çukurova Üniversitesi, Ziraat Mühendisliği Doktora: Universität Hohenheim Görevi: Bölüm Başkan Yardımcısıdır.

21 Yrd. Doç. Dr. A. Dilek ATASOY Lisans: Harran Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans: Harran Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Doktora: Harran Üniversitesi, Ziraat Mühendisliği Görevi: Bölüm Başkan Yardımcısıdır.

22 Yrd. Doç. Dr. Halil ARI  Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği  Yüksek Lisans: Illinois Institute of Technology, Environmental Engineering  Doktora: Illinois Institute of Technology, Environmental Engineering  Çalışma alanı: Hava Kirliliği ve Kontrolü

23 Yrd. Doç. Dr. Hakkı GÜLŞEN 4/27/13  Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği  Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği  Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği  Çalışma Alanları: Atıksuların ve içme sularının arıtımı.

24 Yrd. Doç. Dr. Sevgi DEMİREL  Lisans: Harran Üniversitesi, Çevre Mühendisliği  Yüksek Lisans: Harran Üniversitesi, Çevre Mühendisliği  Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği  Çalışma Alanı: Biyosorpsiyon, Adsorpsiyon, Su kalite kontrol, Mikrobiyoloji

25 Yrd. Doç. Dr. Mustafa ASLAN Lisans: Harran Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans: Harran Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Doktora:Fırat Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Çalışma Alanı: Su ve Atıksu Arıtımı, Deniz Bilimleri

26 Yrd. Doç. Dr. M.Ernur Akıner Lisans: Doğu Akdeniz Üniveristesi, İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans: SUNY, ABD İnşaat Mühendisliği/ Çevre Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği/ Çevre Çalışma Alanı:Akarsu ve Göllerde Su Kirlili ğ inin belirlenmesi, Su Kaynaklarının Yönetimi

27 Yrd. Doç. Dr. Özlem DEMİR Lisans: Harran Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans: Harran Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Çalışma Alanı: Arıtma çamurları,çamur azaltma teknikleri,atıksuların arıtılması

28 Öğr. Gör. Tuba RASTGELDİ DOĞAN Lisans: Harran Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans: Harran Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Doktora: Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Çalışma Alanı: Atıksu arıtımı, Toz emisyonlarının insan sağlığına etkileri

29 Arş.Gör. Deniz UÇAR Lisans: Harran Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans: Harran Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Çalışma Alanı :Biyolojik Su ve Atıksu Arıtımı

30 Arş.Gör. Benan YAZICI Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Çalışma Alanı:Membran Teknolojisi

31 Arş.Gör. Dilan TOPRAK Lisans: Mersin Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans: Mersin Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Çalışma Alanı: Atıksuların Ultrasonik Arıtımı

32 LABORATUVAR OLANAKLARI 4/27/13 Enstrümental Analiz Laboratuvarı Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvarı Atıksu Arıtma Laboratuvarları Kimyasal Analiz Laboratuvarları

33 4/27/13

34

35 ERASMUS PROGRAMI

36 MEZUNLARIMIZDAN BAZILARI  İbrahim ACIOĞLU(Izmir Büyükşehir Belediyesi)  Oktay MUTLU (Istanbul Büyükşehir Belediyesi)  Ümit Naz (Ceviz)(Karabük Çevre ve Şehircilik İl Md.)  Rengin Berk(Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Md.)  Halime BEDİRHANOĞLU(Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Md.)  Nuray GÖK(Enerji Bakanlığı)  Feyzullah ÇOBAN (PAK Çevre Laboratuvarı – Şanlıurfa)


"BÖLÜM TANITIM SUNUMU Harran Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları