Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERGENE HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI 5. GELİŞME RAPORU ARALIK 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERGENE HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI 5. GELİŞME RAPORU ARALIK 2011."— Sunum transkripti:

1 ERGENE HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI 5. GELİŞME RAPORU ARALIK 2011

2 ERGENE NEHRİ 07.09.201416.02.200818.02.20 08 2 Ergene Nehri Tekirdağ İlinde, Istranca Dağı’ndan doğar, Meriç Nehriyle birleşerek Saroz Körfezine dökülür. Nehrin toplam uzunluğu 283 km ve havza alanı 11.000 km²’dir. Ergene Nehrinin toplam su potansiyeli, yılda 1,71 milyar metreküptür. Havzada, Ülkemizin buğday üretiminin % 12’si, ayçiçeği üretiminin % 61’ i, pirinç üretiminin ise % 54’ü yapılmaktadır.

3

4 HAVZADA MEYDANA GELEN ATIKSU MİKTARI Ergene Havzası’nda günlük toplam 562 bin metreküp atıksu ortaya çıkmaktadır. Hiçbir yerleşimin biriminde atıksu arıtma tesisi bulunmadığından, Ergene Nehri’ne günlük 230 bin metreküp evsel atıksu da arıtılmadan deşarj edilmektedir. Sanayinin su kullanım ihtiyacı, yer altı su kaynaklarından karşıladığı için yer altı su seviyesinde 60-80 metrelik düşümler görülmektedir. Havzada 2037 adet sanayi tesisi bulunmaktadır. Bu sanayi tesislerinden yaklaşık 332.000 m³/gün atıksu oluşmaktadır. Sanayi tesislerinin;  Yüzde 82’si Tekirdağ,  Yüzde 10’u Kırklareli,  Yüzde 8’i Edirne

5 ERGENE NEHRİNDE ORTALAMA AKIM Nehir Suyu +Atıksu=8m 3 /sn Nehirsuyu=2 m 3 /sn DEŞARJ EDİLEN ATIKSULARLA ERGENENİN TABİİ DEBİSİ 4 KATINA ÇIKMIŞTIR.

6 SU KALİTESİ NEYDİ ? NE OLDU ? Para metreler 1978 (Ekim)2009 (Ekim)2011 (Haziran)Ekim 11 Çorlu Deresi Ergene Nehri (İnanlı) Ergene Nehri (Uzunköprü) Çorlu Deresi Ergene Nehri (İnanlı) Ergene Nehri (Uzunköprü) Çorlu Deresi Ergene Nehri (İnanlı) Ergene Nehri Sağlık Mah. (Çerkezköy girişi) (Uzunköprü) Debi 1220.001812,8212135.5 (m 3 /sn) Sıcaklık 19,619,4 18,823,824,026,428,228.520,1 ( o C) İlet kenlik 722726804338538729836460474024405770 (µS/cm) Ç.O. 89870.51,26,51,325.00,32 (mg/l) ÇO:Çözünmüş Oksijen Kaynak: DSİ XI Bölge Müdürlüğü

7 SU KALİTESİ NEYDİ ? NE OLDU ? 7 Ç.O. DEBİ İLETKENLİK 1978 yılı ile 2009 ve 2011 yılları arasında ÇO, Debi ve İletkenlik Parametrelerinde göz ile görülür değişimler olmuştur. (Çorlu Sağlık Mahallesi)

8 ERGENE NEHRİNDE SU KALİTESİNİN İYİLEŞMESİ İÇİN HEDEFLER İyi su kalitesine ulaşmak için;  EVSEL AAT TAMAMLANMASI  MEVCUT ARITMA TESİSİ VERİMLERİNİN ARTIRILMASI,  KİRLİLİĞİN KAYNAĞINDA AZALTILMASI  SU KULLANIMIN AZALTILMASI  ORTAK ARITMALARIN KURULMASI Parametre Kısa Vade – 3 YılOrta Vade – 5 YılUzun Vade – 10 Yıl KOİ III. SınıfII. Sınıf İletkenlik III. SınıfII. Sınıf Renk III.SınıfII. Sınıf Diğer Parametreler * --II. Sınıf HEDEF

9 EYLEM PLANINA GİDEN YOL 1. TBMM 22. Dönem Araştırma Komisyonu Ergene Havzasına Ait Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu (2003) 2. Ergene Havzası Çevre Yönetimi Master Planı (2006-2008) 3. Meriç-Ergene Havzası Koruma Eylem Planı (2008) 4. Havzada İzleme ve Denetim Çalışmaları (2009-2011) 5. Meriç-Ergene Havzası Endüstriyel Atıksu Yönetimi Ana Plan Çalışması (2010) 6. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı (2011)

10 1. ÇEVRE DOSTU ÜRETİME GEÇİLMESİ. 2. DEŞARJ STANDARTLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ, RENK STANDARDININ GETİRİLMESİ 3.ISLAH ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN KURULMASI, SANAYİ ATIKSULARININ ORTAK ARITIMININ SAĞLANMASI 4.ÇEVRE KORUMA YATIRIMLARINA DESTEK VERİLMESİ. 5. ÇEVRE DÜZENİ PLANLARININ UYGULANMASI 6. KİRLETİCİLİĞİ YÜKSEK SANAYİYE İZİN VERİLMEMESİ. 7. YERALTI SUYU KULLANIMININ KONTROL EDİLMESİ. 8. BELEDİYE ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN KURULMASI 1. ÇEVRE DOSTU ÜRETİME GEÇİLMESİ. 2. DEŞARJ STANDARTLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİ, RENK STANDARDININ GETİRİLMESİ 3.ISLAH ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN KURULMASI, SANAYİ ATIKSULARININ ORTAK ARITIMININ SAĞLANMASI 4.ÇEVRE KORUMA YATIRIMLARINA DESTEK VERİLMESİ. 5. ÇEVRE DÜZENİ PLANLARININ UYGULANMASI 6. KİRLETİCİLİĞİ YÜKSEK SANAYİYE İZİN VERİLMEMESİ. 7. YERALTI SUYU KULLANIMININ KONTROL EDİLMESİ. 8. BELEDİYE ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN KURULMASI EYLEM PLANI İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR

11 9. DERE YATAĞI TEMİZLENMESİ VE ISLAH EDİLMESİ 10. TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ. 11. DENETİMLERİN SIKLAŞTIRILMASI 12. NEHİR SU KALİTESİ İZLENMESİ 13.KATI ATIK İŞLEME, GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLERİ 14.ERGENE HAVZASI’NDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYONLA MÜCADELE EDİLMESİ 15. TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ 9. DERE YATAĞI TEMİZLENMESİ VE ISLAH EDİLMESİ 10. TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ. 11. DENETİMLERİN SIKLAŞTIRILMASI 12. NEHİR SU KALİTESİ İZLENMESİ 13.KATI ATIK İŞLEME, GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLERİ 14.ERGENE HAVZASI’NDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYONLA MÜCADELE EDİLMESİ 15. TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ EYLEM PLANI İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR

12 1. ÇEVRE DOSTU ÜRETİME GEÇİLECEK 1. TEKSTİL SEKTÖRÜ TEMİZ ÜRETİM TEBLİĞİ YAPILANLARYAPILACAKLAR TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN TEMİZ ÜRETİM TEBLİĞİ TASLAĞI HAZIRLANMIŞTIR. İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞÜ ALINMIŞTIR. SANAYİDE SU AZALTIMI TOPLANTISI 30 MARTDA ÇORLU YAPILDI. * TEBLİĞ HAZIRLANMIŞ OLUP, İMZA AŞAMASINDADIR. BÖYLELİKLE; SU TASARRUFU ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAMMADDE GERİ KAZANIM SAĞLANARAK KİRLİLİĞİN KAYNAĞINDA AZALTIMI PLANLANMAKTADIR. * TEKİRDAĞ İLİ OLARAK 3 SEKTÖRDE (TEKSTİL-DERİ-KAĞIT) TEMİZ ÜRETİMLE İLGİLİ ÇALIŞTAY VE KİTAP BASILMASI ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR.

13 2.A. HAVZADA DEŞARJ STANDARLARININ İNDİRİLMESİ. 2.A HAVZADA DEŞARJ STANDARTLARI (KOI) GENELGESİ YAPILANLARYAPILACAKLAR SU KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ MAKSADIYLA; BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN; SKKY KAPSAMINDA ERGENE HAVZASINA YÖNELİK SINIR DEĞERLERİN KISITLANMASINA YÖNELİK GENELGE 01.11.2011 TARİHİNDE YAYINLANMIŞTIR. KOİ PARAMETRESİNDE %30-50 ORANINDA AZALTILMIŞTIR. TEKSTİL SEKTÖRÜNDE KOİ AZALTIMI 400 mg/lt 240mg/lt ARITMA TESİSİ REVİZYONLARI İÇİN 06.05.2014 TARİHİNE KADAR TAMAMLANACAKTIR.

14 2.B. RENK STANDARDI GETİRİLDİ; ERGENE TABİİ RENGİNE DÖNDÜRÜLÜYOR. 2.B. SKKY RENK STANDARTI GETİRİLDİ YAPILANLARYAPILACAKLAR RENK STANDARDI İLE İLGİLİ SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİNDE 24.04.2011 TARİHİNDE RENK PARAMETRESİ DESARJ STANDARTLARINA EKLENMİŞTİR. SANAYİ TESİSLERİ STANDARTLARIN SAĞLANMASI İLE İLGİLİ OLARAK ÇALIŞMALARINA BAŞLAMIŞTIR. 24.04.2012 TARİHİNDE RENK STANDARTI UYGULANMAYA BAŞLANACAKTIR.

15 3.A. ISLAH ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ 3.A. ISLAH ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ OLUŞUYOR.. YAPILANLARYAPILACAKLAR 12/04/2011 OSB KANUNUNDA, 04/08/2011 OSB YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ. 7 ADET BÖLGEDE DERNEK VE KOOPERATİF ÜYELERİNE 20 ADET BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILMIŞTIR. İLGİLİ SANAYİ TEMSİLCİLERİ TARAFINDAN 3 BÖLGEDE ( MİSİNLİ – ULAŞ – VELİMEŞE ) BAŞVURULAR YAPILDI. ERGENE-1 ( MİSİNLİ- VAKIFLAR) ISLAH OSB BÖLGESİ İÇİN, BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA ONAYA GÖNDERİLMİŞTİR.

16 16 ISLAH OSBMEVCUT DURUMF.TARİHİ TEKİRDAĞ SS Velimeşe Yeşil Çevre Kooperatifi (Velimeşe- Yulaflı) Velimese – Yulaflı hattında yaralan sanayi kuruluşları ise Ergene Yeşil Çevre Atıksu Arıtma ve İsletme Kooperatifi adı altında örgütlenme faaliyetlerini sürdürmektedir. Mayıs 2011'de kooperatif kurulmuş olup, üye sayısı 89’a ulaşmıştır. Yaklaşık 160.000 m³/gün kapasiteli (3 aşamalı) Arıtma tesisinin yapısı ve bedeli hakkında kooperatif çalışmasına devam etmektedir. 01.11.2011 tarihinde, 75 Üye Islah OSB başvurusunda bulunmuş olup, inceleme komisyonu çalışmaları devam etmektedir. 1 Kasım 2013 Trakya Sanayicileri Derneği (Misinli- Vakıflar) Misinli- Vakıflar hattındaki sanayi kuruluşları hali hazırda Trakya Sanayici ve İşadamları Derneği adı altında örgütlenmiştir. Arıtma Tesisi Yer seçimi ve fizibilite raporu yapılmıştır. 61 üyeden, 56 Üye ERGENE1 ISLAH OSB başvurusunda bulunulmuş olup, İnceleme komisyonu ve ıslah komisyonu uygun bularak; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilmiştir. Bakanlıkça belirtilen eksiklikler tamamlanarak gönderilmiş ve onay aşamasındadır. 1 Kasım 2013 3. MÜŞTEREK ARITMA / ISLAH OSB

17 17 ISLAH OSBMEVCUT DURUMF.TARİHİ TEKİRDAĞ Trakya Sanayicileri Derneği (Ulaş) Ulaş-Vakıflar-Kırkgöz Köyü hattında bulunan 127 Sanayi Tesisinden 55 Adedi Ergene 2 Islah OSB başvurusunda bulunmuş olup, inceleme komisyonu ve ıslah komisyonu tarafından uygun bulunarak, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilmiştir. Arıtma Tesisi Yer seçimi ve fizibilite raporu yapılmıştır. 1 Kasım 2013 KIRKLARELİ Büyükkarıştıran / Evrensekiz Büyükkarıştıran ve Evrensekiz'de gerçekleştirilen toplam (5) adet toplantı sonucu, sanayicilerin bir bölümünden, ıslah OSB'ye katılım talebi içerikli resmi müracaatlar alınarak süreç resmen başlatılmıştır. Ayrıca Evrensekiz bölgesinde bu amaçla, Sanayici ve İşadamları Derneği kurularak, fiilen faal hale geçmiştir. Büyükkarıştıran bölgesi için de dernek kurulması süreci bitme aşamasındadır. Evrensekiz ve Büyükkarıştıran da kurulacak Islah OSB’ lere ait ıslah komisyonları kurulmuş ve çalışmaları hızla devam etmektedir. 1 Kasım 2013 3. MÜŞTEREK ARITMA / ISLAH OSB

18 MİSİNLİ ULAŞ TÜRKGÜCÜ VELİMEŞE VELİKÖY M.EREĞLİSİ MURATLI MUHTEMEL ISLAH ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ÇORLU ÇERKEZKÖY

19 19 3.B. SANAYİ ATIKSULARININ ORTAK ARITIMININ SAĞLANMASI Çerkezköy OSB Endüstriyel AAT Q=80.000 m³/gün Çerkezköy OSB Endüstriyel AAT Q=80.000 m³/gün Çorlu OSB Endüstriyel AAT Q=36.000 m³/gün Çorlu OSB Endüstriyel AAT Q=36.000 m³/gün Muratlı I.OSB Endüstriyel AAT Q=30.000 m³/gün Muratlı I.OSB Endüstriyel AAT Q=30.000 m³/gün

20 4. ÇEVRE KORUMA YATIRIMLARINA DESTEK 4. ÇEVRE KORUMA YATIRIMLARI YAPILANLAR YAPILACAKLAR BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN ALTYAPI TESİSLERİNE %40 ORANINDA MADDİ DESTEK VERMEKTEDİR. HAVZADAKİ BELEDİYELERE SON 3 YIL İÇERİSİNDE ÇEVRESEL ALT YAPI HİZMETLERİ İÇİN TOPLAM 7.890.324 TL YARDIM SAĞLANMIŞTIR. BAKANLIĞIMIZ AYRICA PROJELER İÇİN HER TÜRLÜ TEKNİK DESTEĞİ SAĞLAYACAKTIR. YENİ BİR UYGULAMA OLARAK DA, BELEDİYELERİMİZİN ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İNŞAATI İÇİN DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE PROTOKOLLER İMZALANMAKTADIR.

21 4. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNE %50 ELEKTRİK TEŞVİĞİ VERİLMESİ 4. %50 ELEKTRİK TEŞVİĞİ YAPILANLARYAPILACAKLAR AAT’NİN TEŞVİK EDİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 01.10.2010 TARİHİNDE R.G YAYIMLANMIŞTIR. KARAR İLE; ATIKSU ARITMA TESİSİ KURAN VE İŞLETENLERE ELEKTRİK ENERJİSİ GİDERLERİ %50 ORANINDA GERİ ÖDENECEKTİR. ATIKSU ARITMASI TESİSLERİNDE KULLANILAN ELEKTRİK ENERJİSİNİN %50’Sİ GERİ ÖDENMESİ İLE İLGİLİ; İLK TEŞVİK GERİ ÖDEMELERİ BU YIL YAPILACAKTIR.

22 5. ÇEVRE DÜZENİ PLANLARININ UYGULANMASI YAPILANLARYAPILACAKLAR BAKANLIĞIMIZCA, 24.08.2009 TARİHİNDE TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI ÇEVRE DÜZENİ PLANI ONAYLANIP YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. AYRICA 01.07.2010 TARİHİNDE PLAN NOTLARINDA SU KULLANIMINA YÖNELİK KISITLAMALAR GETİREN DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR. 1/25.000 ÖLÇEKLİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI TEKİRDAĞ, EDİRNE VE KIRKLARELİ İLLERİNDE ONAYLANMIŞ VE UYGULANMAKTADIR. 1/100.000 ÖLÇEKLİ VE 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI VE PLAN NOTLARI ETKİN BİR ŞEKİLDE UYGULANMAKTA VE UYGULANMAYA DEVAM EDİLMEKTEDİR.

23 6. KİRLETİCİLİĞİ YÜKSEK SANAYİYE İZİN VERİLMEMESİ. 6. KİRLETİCİLİĞİ YÜKSEK SANAYİYE İZİN VERİLMEMESİ YAPILANLARYAPILACAKLAR BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN 24.08.2009 TARİHİNDE ONAYLANAN TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI ÇEVRE DÜZENİ PLANININ 2.10.31 NOLU PLAN NOTUNDA; 18 SANAYİ TÜRÜ YER ALMAYACAĞI BELİRTİLMEKTEDİR. KAPASİTE ARTIŞILARINDA ATIKSU MİKTARINI ARTTIRMAMA ŞARTI İLE; YENİ KURULMASI PLANLANAN TESİSLERDE SU KULLANIM İZNİ ARANMAKTADIR. Metal sertleştirme (tuz ile), Metal kaplama, Yüzey temizleme (asit ile), Tekstil boyama-yıkama ve emprime baskı, Madenin işlenmesine yönelik ağır sanayiler, Lifli yıkama-yağlamacılar, Kâğıt işleme(Selüloz veya Saman) Rafineri. Ham deri işleme, Kömüre dayalı termik santral, İlaç sentez fabrikaları, Gres yağ fabrikaları (petrol türevi), Demir-çelik üretimi, Ağır metal tuzu üretimi, Petrokimya, Klor-alkali, Asit imal ve dolumu, Pil, batarya-akü imal yerleri.

24 7. YERALTI SUYU KULLANIMININ KONTROL EDİLMESİ. 7. YAS KULLANIMININ DENETLENMESİ YAPILANLAR ÇEVRE DÜZENİ PLAN NOTLARI KAPSAMINDA; YERALTI SU KULLANIM DÜZEYİNİN KONTROL VE TESPİTİ GAYESİYLE; 25 AĞUSTOS 2010 TARİHLİ MÇK KARARI ÇERÇEVESİNDE GÜNLÜK 20 METREKÜP VE ÜZERİ SANAYİ MAKSATLI YERALTI SUYU KUYULARINA SAYAÇ TAKILMAKTADIR. ERGENE 1-1 ALT HAVZASI, 5 KASIM 2009 TARİH VE 27397 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN “ERGENE VE MERİÇ HAVZALARI YERALTISUYU İŞLETME İLANI” İLE HER TÜRLÜ YERALTISUYU TAHSİSLERİNE KAPATILDI.

25 7. YERALTI SUYU KULLANIMININ KONTROL EDİLMESİ. 7. YAS KULLANIMININ DENETLENMESİ YAPILACAKLAR 07/06/2011 TARİH VE 27957 SAYILI R.G. DSİ YÖNETMELİĞİ İLE TAHSİS EDİLEN YERALTISUYU ÇEKİMİNİN ELEKTRİK SAYACI VEYA SU SAYACI İLE KONTROL EDİLMESİ HEDEFLENMİŞ OLUP; BÖYLECE TAHSİS EDİLEN MİKTARDA SUYUN ÇEKİLMESİ SAĞLANARAK SEVİYE DÜŞÜMLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ PLANLANMAKTADIR. SU KULLANIMININ ÜCRETLENDİRİLMESİ KONUSUNDA KARARNAME ÇIKMIŞTIR.

26 DSİ TARAFINDAN YAPILACAK ATIKSU ARITMA TESİSLERİ 8. BELEDİYE ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN KURULMASI

27 DSİ TARAFINDAN YAPILACAK ATIKSU ARITMA TESİSLERİ UZUNKÖPRÜ AAT HAYRABOLU AAT KEŞAN AAT ÇERKEZKÖY AAT SARAY AAT VİZE AAT PINARHİSAR AAT KIRKLARELİ AAT BABAESKİ AAT KEŞAN AAT BABAESKİ AAT KEŞAN AAT BABAESKİ AAT HAYRABOLU AAT KEŞAN AAT BABAESKİ AAT HAYRABOLU AAT KEŞAN AAT BABAESKİ AAT HAYRABOLU AAT KEŞAN AAT ÇERKEZKÖY AAT BABAESKİ AAT HAYRABOLU AAT KEŞAN AAT SARAY AAT ÇERKEZKÖY AAT BABAESKİ AAT HAYRABOLU AAT KEŞAN AAT VİZE AAT SARAY AAT ÇERKEZKÖY AAT BABAESKİ AAT HAYRABOLU AAT KEŞAN AAT PINARHİSAR AAT VİZE AAT SARAY AAT ÇERKEZKÖY AAT BABAESKİ AAT MURATLI AAT HAYRABOLU AAT KEŞAN AAT KIRKLARELİ AAT PINARHİSAR AAT VİZE AAT SARAY AAT ÇERKEZKÖY AAT BABAESKİ AAT MURATLI AAT HAYRABOLU AAT MALKARA AAT KEŞAN AAT CORLU AAT LÜLEBURGAZ AAT (IPA) 8. BELEDİYE ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN KURULMASI

28 9. DERE YATAĞI TEMİZLENMESİ VE ISLAH EDİLMESİ 9.DERE YATAKLARININ TEMİZLENMESİ VE ISLAHI MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE DERE ISLAHI YAPILACAK ALANLARDAN ÇAMUR NUMUNESİ ALINMIŞ OLUP, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN ANALİZLERİ YAPILMIŞTIR. ALINAN ÇAMUR NUMUNELERİNİN ANALİZ SONUÇLARI BAZI PARAMETRELERDE İNERT ATIK SINIR DEĞERİNİN ÜZERİNDE, TÜM PARAMETRELERDE İSE TEHLİKESİZ ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLAMA SINIR DEĞERLERİNİN ALTINDA KALDIĞI ANLAŞILMAKTADIR.

29 9. DERE YATAĞI TEMİZLENMESİ VE ISLAH EDİLMESİ 9.DERE YATAKLARININ TEMİZLENMESİ VE ISLAHI YAPILANLAR ERGENE NEHRİMİZİN; 1985-2002 YILLARINDA 54 KM 2003-2005 YILLARINDA 105 KM KISMI ISLAH EDİLMİŞTİR. 2002 YILINDAN ÖNCE ISLAH EDİLEN 54 KM’LİK KISMIN YENİDEN ISLAHINA İHTİYAÇ DUYULMUŞ, 2010 YILINDA BU BÖLÜMÜN 20 KM’LİK KISMININ ISLAHI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLUP, GERİYE KALAN 34 KM’LİK KISMI 2011 YILINDA TAMAMLANMIŞ OLUP, HAYRABOLU DERESİNDE İSE 17 KM ISLAH ÇALIŞMASI YAPILMIŞTIR.

30 9.DERE YATAKLARININ TEMİZLENMESİ VE ISLAHI 39 KM 65 KM 20 KM 51 KM 12 KM

31 10. TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ ERGENE HAVZASI TAŞKIN TAHMİN VE ERKEN UYARI SİSTEMİ Ergene havzasında meydana gelebilecek taşkınların önlenebilmesi ve yağış verilerinin kontrollü izlenmesini sağlanması amacıyla havzada Taşkın Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi kurulacaktır.

32 11. DENETİM 11. DENETİMLERİN SIKLAŞTIRILMASI 2009-2011 DENETİM SAYILARI

33 11.DENETİM 33 11. 2009-2011 CEZA MİKTARLARI

34 12. ERGENE NEHRİ GERÇEK ZAMANLI SÜREKLİ İZLENECEK 34

35 İZLEME NO İZLEME NOKTASI İZLEME YÖNTEMİ İZLEME NOKTASINA GELEN BASKILAR SANAYİEVSELYAYILI SM01Uzunhacı KöyüFONKSİYONEL OM01Kırkgöz Köyü-UlaşOPERASYONEL SM02İnanlı Köyü ÇıkışıFONKSİYONEL SM03Ballı Hoca KöprüsüFONKSİYONEL OM02Sağlık Mah.OPERASYONEL SM04Çerkezköy GirişFONKSİYONEL OM03Velimeşe KöprüsüOPERASYONEL SM05Kırkareli GirişFONKSİYONEL OM04Evrensekiz DeresiOPERASYONEL OM05Lüleburgaz KöprüOPERASYONEL SM06Pehlivan KöyFONKSİYONEL SM07Meriç Nehri BaşlangıçFONKSİYONEL SM08Elçilik Köyü-MeriçFONKSİYONEL SM09UzunköprüFONKSİYONEL SM10Adasarhanlı KöprüsüFONKSİYONEL SM11Meriç-Ergene BirleşimFONKSİYONEL SM12Gala-Meriç BirleşimFONKSİYONEL SM13Meriç ÇıkışFONKSİYONEL

36 12. ERGENE NEHRİ GERÇEK ZAMANLI SÜREKLİ İZLENECEK 36 Ergene ve Meriç Nehirleri üzerlerine, operasyonel ve fonksiyonel olmak üzere gerçek zamanlı sürekli izleme istasyonlarının yer tespitleri yapılmış olup, 2012 yılında kurulmaya başlanacaktır.

37 10 Ekim 2011 tarihinde kadar Debisi 10.000 m³/günden büyük olan Arıtma tesislerinin çıkışlarına gerçek zamanlı sürekli izleme istasyonları kurularak kirlilik seviyeleri anlık olarak izlenecektir. ( pH, Sıcaklık, ÇO, İletkenlik ve TOK). Çorlu Deri ve Çerkezköy OSB Atıksu Arıtma Tesisi çıkışlarına sürekli ölçüm cihazı takılması konusunda çalışmalarına devam etmektedir. 12. ERGENE NEHRİ GERÇEK ZAMANLI SÜREKLİ İZLENECEK 12. DEBİSİ 10.000 M³/GÜN VE ÜZERİ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ Çorlu Deri OSB ve Çerkezköy OSB

38 12. NEHİR SU KALİTESİ İZLENMESİ 12. ERGENE NEHRİNİN SU KALİTESİNİN İZLENMESİ

39 39 BELEDİYE MEVCUT DURUM TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ (TİÇHİB) KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ İŞLETİLMEKTEDİR. MALKARA VE ŞARKÖY İLÇE BELEDİYELERİNE AİT BİRLİK TİÇHİB BİRLİĞİNE KATILDI. TEKİRDAĞ 3. GRUP ÇEVRE BELEDİYELER KATI ATIK BİRLİĞİ DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ YER SEÇİMİ AŞAMASINDADIR. BELİRLENEN ALAN İLE İLGİLİ TOPRAK KURULUNUN KARARI VE TARIM BAKANLIĞININ ONAY ÇIKTI. TEKİRDAĞ 4. GRUP ÇEVRE BELEDİYELER KATI ATIK BİRLİĞİ TESİS YER SEÇİMİ AŞAMASINDADIR 13.KATI ATIK İŞLEME, GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLERİ (KATI ATIK) KIRKLARELİ KIRKLARELİ KATI ATIK TESİSLERİ YAPMA VE İŞLETME BİRLİĞİ TESİS FAAL HALDEDİR. KIRKLARELİ 2. GRUP KATI ATIK İŞLETME BİRLİĞİ ÇED SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR. ÇDP YER SORUNU BULUNMAKTADIR. EDİRNE EDİRNE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ ÇED AŞAMASINDADIR. GÜNEY EDİRNE KATI ATIK BİRLİĞİ (GÜNEKAB) ÇED OLUMLU KARARI ÇIKMIŞTIR. İNŞAAT İHALESİ HAZIRLIKLARI DEVAM ETMEKTEDİR. ORTA EDİRNE KATI ATIK BİRLİĞİÇED OLUMLU KARARI ALINMIŞ, PROJE SÜRECİ DEVAM ETMEKTEDİR.

40 40 KATI VE TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ MEVCUT DURUMAÇIKLAMA TEHLİKELİ ATIK BERTARAF TESİSİ BÖLGEDE MEYDANA GELEN ARITMA ÇAMURLARI VE TEHLİKELİ ATIKLAR LİSANSLI ÇİMENTO FABRİKALARINDA EK YAKIT OLARAK BERTARAF EDİLMEKTEDİR. TEKİRDAĞ İLİ, ÇORLU İLÇESİNDE, KURULMASI PLANLANAN “ENTEGRE ATIK BERTARAF VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİNE” AİT ÇED RAPORU 29.06.2010 TARİHİNDE ONAYLANMIŞTIR. 13.KATI ATIK İŞLEME, GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLERİ (TEHLİKELİ ATIK )

41 41 14.ERGENE HAVZASI’NDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYONLA MÜCADELE EDİLMESİ FAALİYETEDİRNE KIRKLAREL İ TEKİRDAĞ TOPLAM Ağaçlandırma (ha) 42.83134.39124.564101.786 Rehabilitasyo n(ha) 9.7668.3704.94423.080 Erozyon Kontrolu(ha) 50450500 Özel Ağaçlandırma (ha) 5.5246422.7268.892 Mera Islahı(ha) 9247641.688 TOPLAM(ha)59.09544.16732.684135.946 Ergene Havzası’nda 135.946 hektar alanda ağaçlandırma erozyonla mücadele ve ıslah çalışması yapılmıştır.

42 42 14 AĞAÇLANDIRMA,EROZYON KONTROLÜ VE MERA ISLAHI ÇALIŞMALARI 14.1 Ağaçlandırma Çalışmaları 2011 yılı planlanan ağaçlandırma çalışmaları devam etmekte olup, Eylül ayı itibariyle 100 Ha. Gerçekleşme sağlanmıştır. 5 yılda 1.800 hektar alanda ağaçlandırma yapılacaktır. Toplam Maliyet:3.600.000 TL 14.2 Bozuk orman Alanlarının Rehabilitasyonu İstanbul ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüklerindeki rehabilitasyon çalışmaları devam etmekte olup Eylül ayı itibariyle 3.290,5 Ha. Gerçekleşme sağlanmıştır. 5 yılda 25.000 hektar bozuk orman alanı rehabilite edilecektir.Toplam Maliyet:12.500TL 14.3 Ergene Nehri yan Kollarının Rehabilitasyonu Ergene nehri ve kollarının etrafında yapılması gereken çalışmalar için Edirne DSİ Bölge Müdürlüğü ile çalışmalar devam etmektedir. Dere kenarlarına kokunun önlenmesi amacıyla ıhlamur, iğde..vb. ağaçlar dikilecektir. 5 yılda 900 kilometre uzunluğundaki yan derelerde dere rehabilitasyonu çalışması yapılacaktır. Toplam Maliyet:13.860.000 TL 14.4 Özel Ağaçlandırma Faaliyetleri Eylül ayı itibariyle 1285 Ha. Özel ağaçlandırma tahsisi gerçekleşmiştir. 5 yılda 11.000 hektar alanda özel ağaçlandırmaya destek sağlanması planlanmıştır.Toplam Maliyet:55.000.000 TL 14.5 Galeri Ağaçlandırma Faaliyetleri Ergene nehri ve kollarının etrafında yapılması gereken galeri ağaçlandırma çalışmaları için Edirne DSİ Bölge Müdürlüğü ile çalışmalar devam etmektedir. 5 yılda 500 hektar alanda galeri ağaçlandırması yapılacaktır. Toplam Maliyeti:1.000.000TL 14.6 Rüzgar Erozyonu Önleme Erozyona maruz kalan sahaların tesbit çalışmaları devam etmektedir.5 yılda 150 kilometre uzunluğunda rüzgar perdesi tesis edilecektir. Toplam Maliyeti:900.000 TL 14.7 Mera ıslahı Faaliyetleri Tarım İl Müdürlükleri ile temaslar devam etmektedir. 5 yılda 1.000 hektar mera ıslahı çalışması yapılacaktır.Toplam Maliyet:200.000 TL 14.8 Karayolu Ağaçlandırma Faaliyetleri Karayolları Bölge Müdürlüğü ile temaslar devam etmektedir. Çerkezköy OSB Karayolu kenarlarına ağaçlandırma projeleri yapılmış olup, çalışmaları devam etmektedir. 5 yılda 500 Km. karayolu ağaçlandırma çalışması yapılacaktır.Toplam Maliyet:3.000.000 TL 14.9 Köy yolu Ağaçlandırma Faaliyetleri İl Özel İdaresi ile temaslar devam etmektedir. 5 yılda 1.000 kilometre Köy yolu ağaçlandırması yapılacaktır. Toplam Maliyet 5.000.000 TL 14.ERGENE HAVZASI’NDA AĞAÇLANDIRMA VE EROZYONLA MÜCADELE EDİLMESİ

43 15. TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ 15.A. ZİRAİ KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ YAPILANLARYAPILACAKLAR TEKİRDAĞ İLİ MURATLI İLÇESİ, YEŞİLSIRT KÖYÜ ASKERİ ALAN’DA 135 OLMAK ÜZERE HAVZADA TOPLAM 400 ADET KEKLİK DOĞAYA SALINMIŞTIR. İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜNCE GÜBRE KULLANIMININ KONTROL ALTINA ALINMASI HUSUSUNDA TEKİRDAĞ İLİNDE 282 KÖYDE KAYITLI OLANA YAKLAŞIK 15.000 ÇİFTÇİYE GÜBRE KULLANIMI KONUSUNDA EĞİTİM YAPILMIŞTIR. SÜNE İLE BİYOLOJİK MÜCADELE HUSUSUNDA; KIRKLARELİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ KONTROLÜNDE ÜRETİLEN SÜNE PARAZİTOİTLERİNİN HAVZAYA SALINMASI KONUSUNDA GÖRÜŞÜLDÜ. 2011 YILI KASIM AYI İTİBARİYLE EĞİTİMLERE DEVAM EDİLECEĞİ BİLDİRİLMİŞTİR. SULAMADA SU KULLANIMI ( BASINÇLI SULAMA-DAMLA/YAĞMURLAMA) *ÇİFTÇİ EĞİTİMİ (SULAMA KONULU) * ZİRAİ GÜBRE KONTROLÜ * ORGANİK TARIM TEŞVİĞİ *ZİRAİ AMBALAJLARIN KONTROLÜ

44 15. TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ 15.A. ZİRAİ KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ YAPILANLAR 2009 VE 2010 YILLARINA AİT TARIMSAL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NİTRAT KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ 8 ADET YERALTI VE 31 ADET YÜZEYSEL SU KAYNAĞININ ANALİZİ YAPILMIŞTIR. 11.07.2011 TARİHLİ VE 4509 SAYILI YAZIMIZ İLE TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN TEHLİKELİ MADDE İÇEREN ZİRAİ KİMYASAL ATIKLAR İLE YAPTIKLARI ÇALIŞMALAR HAKKINDA VE ZİRAİ İLAÇ SATAN BAYİLERİN BİLGİLERİ İSTENİLDİ, SONUÇLARA GÖRE DEĞERLENDİRME YAPILACAKTIR.

45 15. TARIMSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ 15.B. HAYVANSAL KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ YAPILANLARYAPILACAKLAR İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ İLE BERABER; HAYVANCILIK ENVANTERİNİN OLUŞTURULMASI VE KİRLİLİĞİN KONTROL ALTINA ALINMASI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPILMIŞTIR. TEKİRDAĞ İLİNDE BULUNAN BÜYÜK ÖLÇEKLİ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNDE OLUŞAN ATIKLARIN BİOGAZ İLE GERİ KAZANIN/BERTARAFINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR. MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE İLİMİZDEKİ TARIM VE HAYVANCILIK İŞLETMELERİNE BİOGAZ TESİSİ KURULMASINA YÖNELİK TOPLANTILAR DÜZENLENECEKTİR.

46 ERGENE TEMİZLENİYOR !!!!!!


"ERGENE HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI 5. GELİŞME RAPORU ARALIK 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları