Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YILI SUNUMU Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

2 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Avukatlar Esir Kullanmadılar Fakat Efendileri de Olmadı. T. Moliérac Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

3 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
I. Kuruluş II.Yönetim Yapısı III. Hizmetlerimiz IV.Eğitim,Kurs,Komisyon ve Konferans Faaliyetleri V.Mevzuat Çalışmalarımız VI. Amaç ve Hedeflerimiz Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

4 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Ararlık Ankara

5 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliğimiz, 26/09/2011 tarihli 659 sayılı ‘Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’ ile yeniden yapılandırılmıştır. Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

6 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNETİM YAPISI Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

7 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Ali Ramazan ACAR Birinci Hukuk Müşaviri Ayhan Doğu Hukuk Müşv İbrahim Yıldız Hukuk Müşv. Hakan Sayın Hukuk Müşv. Özge Üstündağ Hukuk Müşv. Mahmut Taşçı Hukuk Müşv. Gönül Akdoğan Hukuk Müşv. Filiz Yılmaz Hukuk Müşv. Ayşe Ünlü Hukuk Müşv. Gülfidan Özcan Hukuk Müşv. Murat Yılmaz Hukuk Müşv. Deniz Deniz Hukuk Müşv. Şahin Yalçın Hukuk Müşv. Sibel Alkış Hukuk Müşv. Tacettin Ayhan Hukuk Müşv. Atilla Karakoyun Hukuk Müşv. Ümit Kemal Kılıç Hukuk Müşv İsmail Hakan UYSAL Şube Müdür V. Gelen Evrak ve Arşiv Birimi Ersin BOZKURT Hüseyin GÜRSOY Yusuf ÜRGEN Giden Evrak Birimi Sibel ÖZTÜRK Oğuz GENÇ Emin SARI Yönetici Asistanı Funda KEÇELİ Nihal KARACA Taşınır İşlemleri ve Mutemetlik Birimi Oğuz GENÇ Meral BOZKURT Sevilay APAYDIN Mehmet ÖZTÜRK Elektronik Dökümasyon Birimi Meral BOZKURT Mehmet ÖZTÜRK Oğuz GENÇ Funda KEÇELİ Nihal KARACA Rüya KOÇAK Sevilay APAYDIN Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

8 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

9 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

10 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMETLERİMİZ Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

11 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Muhakemat Hizmeti Adli, İdari Davalarla iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden her türlü hukuki uyuşmazlıklarda idareyi temsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip eder. Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

12 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Danışmanlığı İdare Hizmetleriyle ilgili olarak Mevzuat, sözleşme, şartname, uyuşmazlıklar, sulh ve sorulacak diğer işlerle ilgili görüş verir. Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirler ve teklifleri hazırlar. Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Ararlık Ankara

13 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
I. ADLİ DAVA Adli Yargıda açılan davalarda şimdilik, 659 sayılı KHK Geçici 1/3.maddesi uyarınca Maliye Bakanlığına bağlı Hazine Avukatları ve bunların bulunmadığı yerlerde daire amirlerince takip edildiğinden, bu tür davalarda gerekli bilgi ve belgelerin toplanması ve hukuki yardım yapılması şeklinde faaliyet göstermektedir. yılları arasında Adli Yargıda açılmış, 4214 dava hakkında ise 659 sayılı KHK uyarınca gereği yapılmaktadır. Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Ararlık Ankara

14 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

15 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
II. İDARİ DAVA İdaremizin personeli ve diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından İdaremiz aleyhine açılan her türlü idari dava 659 sayılı KHK hükümlerine göre Hukuk Müşavirliğimizce takip edilmektedir. yılları arasında İdaremiz aleyhine açılan 2496 davadan, 1509 adedi İdaremiz Lehine, 438 adedi İdaremiz Aleyhine, 549 adedi ise İdare Mahkemelerinde veya Danıştay’da devam etmektedir. Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

16 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

17 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
III. KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI HUKUKİ GÖRÜŞLER ► 2012 yılı içinde Genel Müdürlüğümüz değişik birimlerine 110 değişik konuda hukuki görüş verilmiştir. Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

18 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

19 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
IV. KANUN, TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER ► yılları arasında Kamu kurum ve kuruluşlarından İdaremize intikal eden 213 Kanun, Tüzük ve Yönetmelik Tasarısı hakkında İdaremiz görüş bildirmiştir. Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

20 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

21 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİTİM, KURS,KOMİSYON VE KONFERANS FAALİYETLERİ Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

22 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNMELERİNDE GÜNCEL TARTIŞMALAR Konulu Konferans İstanbul Barosu,Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İdaremiz tarafından 22/02/2012 tarihinde İstanbul da aşağıdaki konularda gerçekleştirilmiştir. I. Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye’ de Taşınmaz Edinmelerinde aranan “Karşılıklılık” Kavramı II. Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin Türkiye’ de Taşınmaz edinmelerinde Kanuni Kısıtlayıcı Hükümleri Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

23 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
► Hukuk Müşavirlerinin, İdaremizin Yüksek Disiplin ve Disiplin Kurulu üyeliği, Etik Komisyonu üyeliği, Yer Değiştirme Kurulu üyeliği görevlerinde,İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı nezdinde yürütülen hizmet içi eğitim, görevde yükselme kurslarında öğretmenlik, Tapu Kadastro Lisesi ve Tapu ve Kadastro Meslek Yüksek Okulu’nda öğretmenlik, idaremiz bünyesinde oluşturulan çok sayıda sair ihtisas komisyonlarında, sınav komisyonlarında, üyelik görevlerinde, Kanun, Yönetmelik…vb. çalışmaları için kurulan özel komisyonlarda aktif ve yoğun bir katılımı olmaktadır. Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

24 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
► SKGP kapsamında Öneri Değerlendirme Kurulunun 19/01/2012 tarihindeki toplantısında Hukuk Müşaviri Tacettin AYHAN’IN “Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Koşusu” önerisi 21/05/2012 tarihindeki “Kuruluş Yıldönümü” kutlamalarında uygulanmış olup, 21/05/2013 tarihinde de “166.Yıl Kutlama Koşusu” yapılacaktır. Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

25 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MEVZUAT ÇALIŞMALARIMIZ Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

26 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A).TAMAMLANAN MEVZUAT ÇALIŞMALARI 1).3/5/2012 TARİHLİ VE 6302 SAYILI TAPU KANUNU VE KADASTRO KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN. (18/05/2012 tarihli ve sayılı R. G.) 2).TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ. (28/01/2012 tarihli ve sayılı R. G.) 3).TAŞINMAZA YÖNELİK ARACILIK FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. (27/07/2012 tarihli ve R. G.) Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

27 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4).TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK. (14/02/2012 tarihli ve sayılı R. G.) 5).TAŞINMAZ MALLARIN SINIRLANDIRMA, TESPİT VE KONTROL İŞLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. (26/09/2012 tarihli ve sayılı R. G.) 6).KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. (28/09/2012 tarihli ve sayılı R. G.) Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

28 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
7).TAPU VE KADASTRO UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. (8/06/2012 tarihli ve sayılı R. G.) 8).TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. (16/05/2012 tarihli ve sayılı R. G.) 9).TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. (1/08/2012 tarihli ve sayılı R. G.) Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

29 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
10).BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTALARIN YAPIM YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK. (20/04/2012 tarihli ve sayılı R. G.) 11).1:5.000 ÖLÇEKLİ STANDART TOPOĞRAFİK FOTOGRAMETRİK HARİTA YAPIMINA AİT TEKNİK YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK. (23/05/2012 tarihli ve sayılı R. G.) 12).LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. (3/04/2012 tarihli ve sayılı R. G.) Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

30 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
13).TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI KURULUŞU İLE GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA 2012/1 SAYILI GENELGE (16/01/2012 tarihli Genel Müdürlük Makam Olur’u ile yürürlüğe girmiştir) 14.)TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA 2012/2 SAYILI GENELGE (16/01/2012 tarihli Genel Müdürlük Makam Olur’u ile yürürlüğe girmiştir) 15).659 SAYILI KHK’nin UYGULANMASI HAKKINDA 2012/6 SAYILI GENELGE (7/06/2012 tarihli) Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

31 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
16).TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ.( tarihli ve sayılı Resmi Gazete yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.) 17).TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( tarihli ve sayılı Resmi Gazete yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.) 18). BÖLGE TAPU VE KADASTRO KURULLARININ GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. ( tarihli ve 37 sayılı Bakanlık Olur’u ile yürürlüğe girmiştir.) Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

32 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
B). DEVAM EDEN MEVZUAT ÇALIŞMALARI 1).TAPU KANUNU TASARISI TASLAĞI 2).KADASTRO GÜNCELLEME VE YENİLEME KANUNU TASARISI TASLAĞI 3).TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

33 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4).KADASTRO KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 5).LİSANSLI HARİTA KADASTRO BÜROLARI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 6).TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ TASARISI TASLAĞI 7).TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI DAİR TÜZÜK TASARISI. Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

34 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
. TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ C). MEVZUAT ÇALIŞMALARI İLE BAĞLANTILI DİĞER FAALİYETLER 1).MAHKEME KARARLARININ İNTERNET SİTESİNDEN YAYINLANMASI (Yaklaşık 1000 adet karar) 2).GÖRÜŞLERİN İNTERNET SİTESİNDEN YAYINLANMASI (Hukuk Müşavirliği’nce verilen görüşler adresinde yayınlanmaktadır.) 3) YILINDAKİ ADLİ DAVA SAYISI 635, İDARİ DAVA SAYISI 430’TÜR. 4).YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİ İLE İLGİLİ MARMARA HUKUK FAKÜLTESİNDE 23/02/2012 TARİHİNDE KONFERANS DÜZENLENDİ. Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

35 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMLERİ Güncel Tartışmalar Panel Notları Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

36 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

37 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5).GENEL MÜDÜRLÜK BİRİMLERİNCE DÜZENLENEN EĞİTİMLERE EĞİTİCİ OLARAK HUKUK MÜŞAVİRLERİ GÖREVLENDİRİLMEKTEDİR. 6).2012 YILINDA MEVZUAT ÇALIŞMAYARIYLA İLGİLİ 34 ADET GÖRÜŞ; DİĞER KONULARDA 110 ADET GÖRÜŞ VERİLMİŞTİR. Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

38 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İdaremize karşı açılan davalarda mahkemelerce verilen kararlar Hukuk Müşavirliğimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır. Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

39 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Görüşler Makaleler ve Çalışmalar Ana Sayfa Mevzuat Yönetim Mahkeme Kararları Görüşler Makaleler ve Çalışmalar Örnek Dilekçeler Rücu Olayları Duyurular Bağlantılar Rücu Olaylar Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

40 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

41 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dünyada 1 Numara Olmak Mülkiyete ilişkin Mevzuat sorunlarını çözmek İdare Lehine Sonuçlanan Dava Sayısını Artırmak Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

42 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

43 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara


"TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları