Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık 2012 - Ankara HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2012 YILI SUNUMU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık 2012 - Ankara HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2012 YILI SUNUMU."— Sunum transkripti:

1 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2012 YILI SUNUMU

2 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

3 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara I. Kuruluş II.Yönetim Yapısı III.Hizmetlerimiz IV.Eğitim,Kurs,Komisyon ve Konferans Faaliyetleri V.Mevzuat Çalışmalarımız VI. Amaç ve Hedeflerimiz I. Kuruluş II.Yönetim Yapısı III.Hizmetlerimiz IV.Eğitim,Kurs,Komisyon ve Konferans Faaliyetleri V.Mevzuat Çalışmalarımız VI. Amaç ve Hedeflerimiz

4 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Ararlık Ankara KURULUŞ

5 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara Hukuk Müşavirliğimiz, 26/09/2011 tarihli 659 sayılı ‘Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’ ile yeniden yapılandırılmıştır.

6 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara YÖNETİMYAPISI

7 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Ali Ramazan ACAR Birinci Hukuk Müşaviri Ayhan Doğu Hukuk Müşv Ayhan Doğu Hukuk Müşv İbrahim Yıldız Hukuk Müşv. İbrahim Yıldız Hukuk Müşv. Hakan Sayın Hukuk Müşv. Hakan Sayın Hukuk Müşv. Özge Üstündağ Hukuk Müşv. Özge Üstündağ Hukuk Müşv. Mahmut Taşçı Hukuk Müşv. Mahmut Taşçı Hukuk Müşv. Filiz Yılmaz Hukuk Müşv. Filiz Yılmaz Hukuk Müşv. Gönül Akdoğan Hukuk Müşv. Gönül Akdoğan Hukuk Müşv. Gülfidan Özcan Hukuk Müşv. Gülfidan Özcan Hukuk Müşv. Ayşe Ünlü Hukuk Müşv. Ayşe Ünlü Hukuk Müşv. Şahin Yalçın Hukuk Müşv. Şahin Yalçın Hukuk Müşv. Den i z Deniz Hukuk Müşv. Den i z Deniz Hukuk Müşv. Mura t Yılmaz Hukuk Müşv. Mura t Yılmaz Hukuk Müşv. İsmail Hakan UYSAL Şube Müdür V. Tacettin Ayhan Hukuk Müşv. Tacettin Ayhan Hukuk Müşv. Sibel Alkış Hukuk Müşv. Sibel Alkış Hukuk Müşv. Atilla Karakoyun Hukuk Müşv. Atilla Karakoyun Hukuk Müşv. Ümit Kemal Kılıç Hukuk Müşv Ümit Kemal Kılıç Hukuk Müşv Gelen Evrak ve Arşiv Birimi Ersin BOZKURT Hüseyin GÜRSOY Yusuf ÜRGEN Giden Evrak Birimi Sibel ÖZTÜRK Oğuz GENÇ Emin SARI Yönetici Asistanı Funda KEÇELİ Nihal KARACA Taşınır İşlemleri ve Mutemetlik Birimi Oğuz GENÇ Meral BOZKURT Sevilay APAYDIN Mehmet ÖZTÜRK Elektronik Dökümasyon Birimi Meral BOZKURT Mehmet ÖZTÜRK Oğuz GENÇ Funda KEÇELİ Nihal KARACA Rüya KOÇAK Sevilay APAYDIN

8 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

9 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

10 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara HİZMETLERİMİZ

11 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara Muhakemat Hizmeti Adli, İdari Davalarla iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden her türlü hukuki uyuşmazlıklarda idareyi temsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip eder. Muhakemat Hizmeti Adli, İdari Davalarla iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden her türlü hukuki uyuşmazlıklarda idareyi temsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip eder.

12 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Ararlık Ankara Hukuk Danışmanlığı İdare Hizmetleriyle ilgili olarak Mevzuat, sözleşme, şartname, uyuşmazlıklar, sulh ve sorulacak diğer işlerle ilgili görüş verir. Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirler ve teklifleri hazırlar. Hukuk Danışmanlığı İdare Hizmetleriyle ilgili olarak Mevzuat, sözleşme, şartname, uyuşmazlıklar, sulh ve sorulacak diğer işlerle ilgili görüş verir. Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirler ve teklifleri hazırlar.

13 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Ararlık Ankara ADLİ I. ADLİ DAVA Adli Yargıda açılan davalarda şimdilik, 659 sayılı KHK Geçici 1/3.maddesi uyarınca Maliye Bakanlığına bağlı Hazine Avukatları ve bunların bulunmadığı yerlerde daire amirlerince takip edildiğinden, bu tür davalarda gerekli bilgi ve belgelerin toplanması ve hukuki yardım yapılması şeklinde faaliyet göstermektedir yılları arasında Adli Yargıda açılmış, 4214 dava hakkında ise 659 sayılı KHK uyarınca gereği yapılmaktadır. Adli Yargıda açılan davalarda şimdilik, 659 sayılı KHK Geçici 1/3.maddesi uyarınca Maliye Bakanlığına bağlı Hazine Avukatları ve bunların bulunmadığı yerlerde daire amirlerince takip edildiğinden, bu tür davalarda gerekli bilgi ve belgelerin toplanması ve hukuki yardım yapılması şeklinde faaliyet göstermektedir yılları arasında Adli Yargıda açılmış, 4214 dava hakkında ise 659 sayılı KHK uyarınca gereği yapılmaktadır.

14 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

15 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara II. İDARİ DAVA İdaremizin personeli ve diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından İdaremiz aleyhine açılan her türlü idari dava 659 sayılı KHK hükümlerine göre Hukuk Müşavirliğimizce takip edilmektedir yılları arasında İdaremiz aleyhine açılan 2496 davadan, 1509 adedi İdaremiz Lehine, 438 adedi İdaremiz Aleyhine, 549 adedi ise İdare Mahkemelerinde veya Danıştay’da devam etmektedir. İdaremizin personeli ve diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından İdaremiz aleyhine açılan her türlü idari dava 659 sayılı KHK hükümlerine göre Hukuk Müşavirliğimizce takip edilmektedir yılları arasında İdaremiz aleyhine açılan 2496 davadan, 1509 adedi İdaremiz Lehine, 438 adedi İdaremiz Aleyhine, 549 adedi ise İdare Mahkemelerinde veya Danıştay’da devam etmektedir.

16 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

17 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara III. KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI HUKUKİ GÖRÜŞLER ► 2012 yılı içinde Genel Müdürlüğümüz değişik birimlerine 110 değişik konuda hukuki görüş verilmiştir.

18 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

19 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara IV. KANUN, TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER ► yılları arasında Kamu kurum ve kuruluşlarından İdaremize intikal eden 213 Kanun, Tüzük ve Yönetmelik Tasarısı hakkında İdaremiz görüş bildirmiştir.

20 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

21 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara EĞİTİM, KURS,KOMİSYON VE KONFERANS FAALİYETLERİ

22 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNMELERİNDE GÜNCEL TARTIŞMALAR Konulu Konferans İstanbul Barosu,Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İdaremiz tarafından 22/02/2012 tarihinde İstanbul da aşağıdaki konularda gerçekleştirilmiştir. I. Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye’ de Taşınmaz Edinmelerinde aranan “Karşılıklılık” Kavramı II. Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin Türkiye’ de Taşınmaz edinmelerinde Kanuni Kısıtlayıcı Hükümleri YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNMELERİNDE GÜNCEL TARTIŞMALAR Konulu Konferans İstanbul Barosu,Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İdaremiz tarafından 22/02/2012 tarihinde İstanbul da aşağıdaki konularda gerçekleştirilmiştir. I. Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye’ de Taşınmaz Edinmelerinde aranan “Karşılıklılık” Kavramı II. Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin Türkiye’ de Taşınmaz edinmelerinde Kanuni Kısıtlayıcı Hükümleri

23 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara ►Hukuk Müşavirlerinin, İdaremizin Yüksek Disiplin ve Disiplin Kurulu üyeliği, Etik Komisyonu üyeliği, Yer Değiştirme Kurulu üyeliği görevlerinde,İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı nezdinde yürütülen hizmet içi eğitim, görevde yükselme kurslarında öğretmenlik, Tapu Kadastro Lisesi ve Tapu ve Kadastro Meslek Yüksek Okulu’nda öğretmenlik, idaremiz bünyesinde oluşturulan çok sayıda sair ihtisas komisyonlarında, sınav komisyonlarında, üyelik görevlerinde, Kanun, Yönetmelik…vb. çalışmaları için kurulan özel komisyonlarda aktif ve yoğun bir katılımı olmaktadır.

24 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara ► SKGP kapsamında Ö neri Değerlendirme Kurulunun 19/01/2012 tarihindeki toplantısında Hukuk M ü şaviri Tacettin AYHAN’IN “ Tapu Kadastro Genel M ü d ü rl ü ğ ü Koşusu ” ö nerisi 21/05/2012 tarihindeki “Kuruluş Yıld ö n ü m ü” kutlamalarında uygulanmış olup, 21/05/2013 tarihinde de “166.Yıl Kutlama Koşusu” yapılacaktır.

25 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara MEVZUATÇALIŞMALARIMIZ

26 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara A).TAMAMLANAN MEVZUAT ÇALIŞMALARI 1).3/5/2012 TARİHLİ VE 6302 SAYILI TAPU KANUNU VE KADASTRO KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN. (18/05/2012 tarihli ve sayılı R. G.) 2).TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ. (28/01/2012 tarihli ve sayılı R. G.) 3).TAŞINMAZA YÖNELİK ARACILIK FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. (27/07/2012 tarihli ve R. G.) A).TAMAMLANAN MEVZUAT ÇALIŞMALARI 1).3/5/2012 TARİHLİ VE 6302 SAYILI TAPU KANUNU VE KADASTRO KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN. (18/05/2012 tarihli ve sayılı R. G.) 2).TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ. (28/01/2012 tarihli ve sayılı R. G.) 3).TAŞINMAZA YÖNELİK ARACILIK FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. (27/07/2012 tarihli ve R. G.)

27 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara 4).TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK. (14/02/2012 tarihli ve sayılı R. G.) 5).TAŞINMAZ MALLARIN SINIRLANDIRMA, TESPİT VE KONTROL İŞLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. (26/09/2012 tarihli ve sayılı R. G.) 6).KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. (28/09/2012 tarihli ve sayılı R. G.) 4).TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK. (14/02/2012 tarihli ve sayılı R. G.) 5).TAŞINMAZ MALLARIN SINIRLANDIRMA, TESPİT VE KONTROL İŞLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. (26/09/2012 tarihli ve sayılı R. G.) 6).KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. (28/09/2012 tarihli ve sayılı R. G.)

28 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara 7).TAPU VE KADASTRO UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. (8/06/2012 tarihli ve sayılı R. G.) 8).TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. (16/05/2012 tarihli ve sayılı R. G.) 9).TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. (1/08/2012 tarihli ve sayılı R. G.) 7).TAPU VE KADASTRO UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. (8/06/2012 tarihli ve sayılı R. G.) 8).TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. (16/05/2012 tarihli ve sayılı R. G.) 9).TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. (1/08/2012 tarihli ve sayılı R. G.)

29 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara 10).BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTALARIN YAPIM YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK. (20/04/2012 tarihli ve sayılı R. G.) 11). 1:5.000 ÖLÇEKLİ STANDART TOPOĞRAFİK FOTOGRAMETRİK HARİTA YAPIMINA AİT TEKNİK YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK. (23/05/2012 tarihli ve sayılı R. G.) 12).LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. (3/04/2012 tarihli ve sayılı R. G.) 10).BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTALARIN YAPIM YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK. (20/04/2012 tarihli ve sayılı R. G.) 11). 1:5.000 ÖLÇEKLİ STANDART TOPOĞRAFİK FOTOGRAMETRİK HARİTA YAPIMINA AİT TEKNİK YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK. (23/05/2012 tarihli ve sayılı R. G.) 12).LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. (3/04/2012 tarihli ve sayılı R. G.)

30 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara 13).TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI KURULUŞU İLE GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA 2012/1 SAYILI GENELGE (16/01/2012 tarihli Genel Müdürlük Makam Olur’u ile yürürlüğe girmiştir) 14.)TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA 2012/2 SAYILI GENELGE (16/01/2012 tarihli Genel Müdürlük Makam Olur’u ile yürürlüğe girmiştir) 15).659 SAYILI KHK’nin UYGULANMASI HAKKINDA 2012/6 SAYILI GENELGE (7/06/2012 tarihli) 13).TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI KURULUŞU İLE GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA 2012/1 SAYILI GENELGE (16/01/2012 tarihli Genel Müdürlük Makam Olur’u ile yürürlüğe girmiştir) 14.)TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA 2012/2 SAYILI GENELGE (16/01/2012 tarihli Genel Müdürlük Makam Olur’u ile yürürlüğe girmiştir) 15).659 SAYILI KHK’nin UYGULANMASI HAKKINDA 2012/6 SAYILI GENELGE (7/06/2012 tarihli)

31 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara 16).TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ.( tarihli ve sayılı Resmi Gazete yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.) 17).TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( tarihli ve sayılı Resmi Gazete yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.) 18). BÖLGE TAPU VE KADASTRO KURULLARININ GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. ( tarihli ve 37 sayılı Bakanlık Olur’u ile yürürlüğe girmiştir.) 16).TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ.( tarihli ve sayılı Resmi Gazete yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.) 17).TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( tarihli ve sayılı Resmi Gazete yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.) 18). BÖLGE TAPU VE KADASTRO KURULLARININ GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. ( tarihli ve 37 sayılı Bakanlık Olur’u ile yürürlüğe girmiştir.)

32 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara B).DEVAM EDEN MEVZUAT ÇALIŞMALAR I 1).TAPU KANUNU TASARISI TASLAĞI 2).KADASTRO GÜNCELLEME VE YENİLEME KANUNU TASARISI TASLAĞI 3).TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI B).DEVAM EDEN MEVZUAT ÇALIŞMALAR I 1).TAPU KANUNU TASARISI TASLAĞI 2).KADASTRO GÜNCELLEME VE YENİLEME KANUNU TASARISI TASLAĞI 3).TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI

33 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara 4).KADASTRO KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 5).LİSANSLI HARİTA KADASTRO BÜROLARI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 6).TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ TASARISI TASLAĞI 7).TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI DAİR TÜZÜK TASARISI. 4).KADASTRO KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 5).LİSANSLI HARİTA KADASTRO BÜROLARI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 6).TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ TASARISI TASLAĞI 7).TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI DAİR TÜZÜK TASARISI.

34 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara C).MEVZUAT ÇALIŞMALARI İLE BAĞLANTILI DİĞER FAALİYETLER 1).MAHKEME KARARLARININ İNTERNET SİTESİNDEN YAYINLANMASI (Yaklaşık 1000 adet karar) 2).GÖRÜŞLERİN İNTERNET SİTESİNDEN YAYINLANMASI (Hukuk Müşavirliği’nce verilen görüşler adresinde yayınlanmaktadır.) 3) YILINDAKİ ADLİ DAVA SAYISI 635, İDARİ DAVA SAYISI 430’TÜR. 4).YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİ İLE İLGİLİ MARMARA HUKUK FAKÜLTESİNDE 23/02/2012 TARİHİNDE KONFERANS DÜZENLENDİ. C).MEVZUAT ÇALIŞMALARI İLE BAĞLANTILI DİĞER FAALİYETLER 1).MAHKEME KARARLARININ İNTERNET SİTESİNDEN YAYINLANMASI (Yaklaşık 1000 adet karar) 2).GÖRÜŞLERİN İNTERNET SİTESİNDEN YAYINLANMASI (Hukuk Müşavirliği’nce verilen görüşler adresinde yayınlanmaktadır.) 3) YILINDAKİ ADLİ DAVA SAYISI 635, İDARİ DAVA SAYISI 430’TÜR. 4).YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMİ İLE İLGİLİ MARMARA HUKUK FAKÜLTESİNDE 23/02/2012 TARİHİNDE KONFERANS DÜZENLENDİ..

35 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİMLERİ Güncel Tartışmalar Panel Notları

36 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

37 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara 5).GENEL MÜDÜRLÜK BİRİMLERİNCE DÜZENLENEN EĞİTİMLERE EĞİTİCİ OLARAK HUKUK MÜŞAVİRLERİ GÖREVLENDİRİLMEKTEDİR. 6).2012 YILINDA MEVZUAT ÇALIŞMAYARIYLA İLGİLİ 34 ADET GÖRÜŞ; DİĞER KONULARDA 110 ADET GÖRÜŞ VERİLMİŞTİR. 5).GENEL MÜDÜRLÜK BİRİMLERİNCE DÜZENLENEN EĞİTİMLERE EĞİTİCİ OLARAK HUKUK MÜŞAVİRLERİ GÖREVLENDİRİLMEKTEDİR. 6).2012 YILINDA MEVZUAT ÇALIŞMAYARIYLA İLGİLİ 34 ADET GÖRÜŞ; DİĞER KONULARDA 110 ADET GÖRÜŞ VERİLMİŞTİR.

38 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara İdaremize karşı açılan davalarda mahkemelerce verilen kararlar Hukuk Müşavirliğimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.

39 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara Ana Sayfa Mevzuat Yönetim Mahkeme Kararları Görüşler Makaleler ve Çalışmalar Örnek Dilekçeler Rücu Olayları Duyurular Ba ğ lantılar Görüşler Makaleler ve Çalışmalar Rücu Olaylar

40 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

41 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara İdare Lehine Sonuçlanan Dava Sayısını Artırmak Mülkiyete ilişkin Mevzuat sorunlarını çözmek Dünyada 1 Numara Olmak

42 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara

43 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık Ankara


"TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü Hukuk Müşavirliği Birinci Hukuk Müşaviri Ali Ramazan ACAR Aralık 2012 - Ankara HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2012 YILI SUNUMU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları