Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

/ 401 Tıp Eğitiminde Sorunlar ve Güncel Yaklaşım Sempozyumu, 5-6 Aralık 2013, Diyarbakır Tıp Eğitiminde Güncel Modeller ve Türkiye Zekeriya Aktürk, Prof.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "/ 401 Tıp Eğitiminde Sorunlar ve Güncel Yaklaşım Sempozyumu, 5-6 Aralık 2013, Diyarbakır Tıp Eğitiminde Güncel Modeller ve Türkiye Zekeriya Aktürk, Prof."— Sunum transkripti:

1 / 401 Tıp Eğitiminde Sorunlar ve Güncel Yaklaşım Sempozyumu, 5-6 Aralık 2013, Diyarbakır Tıp Eğitiminde Güncel Modeller ve Türkiye Zekeriya Aktürk, Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, http://aile.atauni.edu.tr

2 / 402

3 Nasıl Bir Hekim? (Taraflar) Hekim ToplumDevletİşverenStandartlarÖğrenenEğiticiler / 403 Toplum ME Johns. Johns Hopkins Tıp Fakültesi Dekanı (Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK’ün sunumundan)

4 Boelen C. The Five-Star Doctor: An asset to health care reform? http://www.who.int/hrh/en/HRDJ_1_1_02.pdf Nasıl Bir Hekim? (Özellikler) Yıldızlı Collaborator Communicator Manager Health advocate Professional Scholar http://www.collaborativecurriculum.ca/en/modules/CanMEDS/CanMEDS-intro-background-01.jsp / 404 Hizmet sunucusu Karar verici İletişimci Toplum lideri Yönetici

5 Nasıl Bir Model? (1978) Konu temelli müfredat Entegre müfredat Yeterliliğe dayalı müfredat / 405 McGaghie WC. Competency Based Curriculum development in Medical Education. World Health Organization. 1978 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/39703/1/WHO_PHP_68.pdf

6 Yeni Müfredat Modelleri İçeriğe göre –Entegre, organ temelli –Entegre, klinik sunum/görev temelli Öğrenme/öğretme yöntemine göre –Probleme dayalı –Vaka temelli Öğrenme/öğretme yaklaşımına göre –Çekirdek müfredat –Seçmeli müfredat –Öğrenci merkezli –Eğitici merkezli / 406

7 Öğrenim hedeflerine göre –Yeterliliğe/çıktıya dayalı Sosyal sorumluluğa göre –Topluma dayalı Karma (Hibrit) –Entegre, PDÖ, öğrenci merkezli vb. unsurları birleştiren Öğrenme/öğretme tekniklerine göre –Sınıf dersi, hasta başı eğitimi, beceri eğitimi, bire bir eğitim, uzaktan eğitim… / 407

8 Tıp Eğitimim 3 kez başladı. Okulda öğrendiklerim hastanede işime yaramadı, hastanede öğrendiklerim de aile hekimliğinde işime yaramadı. Julian Tudor Hart Müfredat Yeterliliğe Dayalı Olmazsa; http://en.wikipedia.org/wiki/Julian_Tudor_Hart / 408 “My medical education began three times. What I learnt at medical school was no use in the hospital. What I learnt in the hospital was no use in general practice.”

9 ULUSAL YETERLİKLER ÇERÇEVESİ UYÇ (NQF) Sektörel Yeterlikler Program çıktıları Program Çıktıları Ders ler Öğrenme Çıktıları YÖK Fakülteler Bilim Dalları Eğiticiler Konular Öğrenim hedefleri 9/ 40 http://tyyc.yok.gov.tr/

10 Geleneksel eğitim / Çağdaş eğitim / 4010 TEMEL KLİNİK 123456 Y I L L A R Temel bilimler Klinik bilimler 1 Yıllar 2 3 4 5 6

11 Tüm konular birbiriyle bağlantılı olmalıdır –1. Sınıf 08.07.2013 –09:10-10:00 Hücrenin yapısı –10:10-11:00 Hücrenin organelleri Yatay Entegrasyon / 4011

12 Dikey Entegrasyon İlerleyen sınıfların konuları bağlantılı olmalıdır / 4012 1 Hücre 2 Doku 3 Klinik anatomi 4 Patoloji 5 Klinik problem çözme

13 Yıl 4 3 2 1 Temel bilimler ve sağlığın anlaşılması Araştırma yöntemleri ve kritik düşünme Karar verme ve kalite Önceki konularla daha üst düzeyde bağlantı kurma Spiral Müfredat / 4013

14 Copernic Değişimi The Copernican Revolution was the paradigm shift from the Ptolemaic model of the heavens, which postulated the Earth at the center of the galaxy, to the heliocentric model with the Sun at the center of the Solar System (1543). http://en.wikipedia.org/wiki/Copernican_R evolution Prof. Dr. Haydar Sur’dan / 4014

15 Student-centered vs Teacher-centered Problem-based vs Subject-based Integrated vs Discipline-based Community-based vs Hospital-base Elective vs Standard program Systematic vs Opportunistic Harden RM, Sowden S. Educational strategies in curriculum development: The SPICES model. Med Educ 1984;18:284-297. SPICES Modeli / 4015

16 DIAMOND Yaklaşımı / 4016 Akturk Z, Khan AS. A DIAMOND Approach for Keeping Medical Curriculum Live and Health. Euras J Fam Med 2012;1(2):81-84. http://www.ejfm.org/files/7-_zekeriya_akturk.pdf D Different curricula simultaneously (Hibrid) I Integrated (Entegre) A Adaptive (Esnek) M Monitoring (Şeffaf ve izlenen) O Outcome based (Çıktı temelli) N Non-static (Dinamik ve düzenli güncellenen) D Developmental (Politikalar, ekip, kaynaklar gibi dış faktörleri dikkate alan)

17 Sağlık Politikalarının Etkisi: Türkiye / 4017 Aktürk Z, Işık M. Euras J Fam Med 2013; 2(1): 33-36 http://www.ejfm.org/files/215-zekeriya_akturk.pdf

18 Sağlık Sistemleri Hep Reformdadır! / 4018

19 Simülatörlerin Önemi Öğrenme Piramidi ve Bilginin Kalıcılığı Ders Okuma Görsel-İşitsel Demonstrasyon Tartışma Grupları Yapmak Başkalarına anlatmak Dale, Edgar. Audiovisual Methods in Teaching. Holt, Rinehart and Winston, Inc., New York 1969 / 4019

20 / 4020

21 Bologna Süreci: Ana Öncelikler 1.Yaşam boyu öğrenme 2.İş bulabilirlik 3.Eğitim, araştırma, buluş 4.Öğrenci merkezli (%25 elektif) 5.Karşılaştırılabilir dereceler 6.Hareketlilik 7.Uluslararasılaşma 8.Sosyal boyut – eşit erişim 9.Üç aşamalı model 10.Kalite güvencesi / 4021 The Bologna Process 2020 - The European Higher Education Area in the new decade (Leuven/Louvain-la-Neuve Communiqué, April 2009) http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=3

22 Standartlar UTEAK: –2.3. Eğitim programının topluma yönelik/topluma dayalı özellikleri TS. 2.3.1. Tıp fakülteleri eğitim programını mutlaka toplumun öncelikli sağlık sorunlarını içerecek şekilde kurgulamalıdır. GS.2.3.1. Tıp fakülteleri tıp eğitimi süresince eğitim etkinliklerinin bir kısmını üçüncü basamak dışındaki sağlık kurumlarında ve toplum içinde gerçekleştirmelidir –3.5. Ölçme değerlendirme uygulamalarının öğrenmeyi desteklemesi TS.3.5.1. Tıp fakültelerinde ölçme ve değerlendirme, mutlaka öğrenmeyi motive edecek ve bilgi, beceri ve tutum hedeflerinin entegrasyonunu sağlayacak şekilde planlanmalıdır. / 4022

23 1. Sınıf –Hedef, dersleri eğitimin %40’ından az tutmak. Geri kalan zaman laboratuvarda, küçük grup tartışmalarında, vaka ve ekip temelli öğrenme, akran öğrenmesi ve simülasyonlarda geçer. 2. Sınıf –2. sınıfta eğitim boyunca haftada yarım gün bir eğiticinin yanında poliklinikte veya aile hekimliğinde Staj (Longitudinal Clerkship) da yapılır. / 4023 http://www.hopkinsmedicine.org/bin/o/a/year1.pdf

24 / 4024 http://www.hopkinsmedicine.org/som/curriculum/genes_to_society/curriculum/interactive_map.html

25 / 4025 https://medschool.vanderbilt.edu/ume/hybrid-curriculum-schematic

26 / 4026 Atatürk Üniversitesi 2012-2013

27 Gelecek Uzaktan Eğitim - Sanal üniversiteler ? International Virtual Medical School Health Services Management Healthcare Reimbursement Master of Business Administration - Healthcare Medical Office Administration / 4027 http://www.vconline.edu/online-degree-programs/online-medical-degrees.cfm

28 / 4028 Krystal Temple, What Happens in an Internet Minute? http://scoop.intel.com/what-happens-in-an-internet-minute/ Mart 2012

29 Geçerliliği Devam Eden Yönelimler 1.İhtiyaca uygun eğitim 2.Topluma dayalı eğitim 3.Kendi kendine öğrenme 4.Probleme dayalı öğrenme – görev temelli öğrenme 5.Entegrasyon ve erken klinik temas 6.Sürekli mesleki gelişim 7.Uygulamaya yönelik eğitim 8.Kanıta dayalı eğitim 9.İletişim ve enformasyon teknolojileri / 4029 Anwarul Azim Majumder. Trends in Medical Education Indian Journal Of Medical Sciences Indian J Med Sci Vol. 58 No. 9, September 2004

30 Mayıs – Temmuz 2012 73 ülkeden 849 katılımcı –517 Avrupa –325 Diğer / 4030 Catherine Kennedy, Pat Lilley, Levente Kiss, Levente Littvay and Ronald Harden http://medine2.com/Public/docs/outputs/wp5/DV5.18.1_CURRICULUM_TRENDS_FINAL_REPORT.pdf

31 Majör müfredat trendleri açısından gelecek vizyonu / 4031

32 / 4032

33 / 4033

34 / 4034

35 Değişimi engelleyen en önemli faktörler / 4035

36 Çok Eskiden Bire bir eğitim / 4036

37 Eskiden Selçuklu Nizamiye Medreseleri (1065) Kurum önemli ama eğitici ön planda / 4037 http://www.hazircevap.net/tarih-odevleri/nizamulmulk-ve-nizamiye-medresesi.html

38 Daha Sonra İznik Orhaniyesi (1330) Eğitici önemli ama kurum ön planda / 4038 Prof. Dr. Fahri UNAN. Yeni Türkiye, 5. cilt (Ankara, 1999, Yeni Türkiye Yayınları), s. 140-160.

39 Bugün Kurum çok önemli, eğitici az önemli / 4039

40 Gelecek Öğrenci bire bir eğiticiye kaydedilebilir, Kurum, alt yapı ve ekip açısından önemli, Teorik dersler uzaktan eğitimle verilebilir / 4040 Eğitici + Kurum + Teknoloji


"/ 401 Tıp Eğitiminde Sorunlar ve Güncel Yaklaşım Sempozyumu, 5-6 Aralık 2013, Diyarbakır Tıp Eğitiminde Güncel Modeller ve Türkiye Zekeriya Aktürk, Prof." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları