Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ülkemizin Teknolojik Çıktıları ve Avrupa Birliği Projeleri Yrd. Doç. Dr. Serdar Özen İYTE Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ülkemizin Teknolojik Çıktıları ve Avrupa Birliği Projeleri Yrd. Doç. Dr. Serdar Özen İYTE Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü."— Sunum transkripti:

1 Ülkemizin Teknolojik Çıktıları ve Avrupa Birliği Projeleri Yrd. Doç. Dr. Serdar Özen İYTE Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

2 Ulusal Rekabet Gücü B&T kazanım/kullanım kabiliyeti Teknolojiye dayalı ekonomi Kalifiye genç insan gücü Dengeli gelir dağılımı Çatışmasız sosyal yapı Rekabet gücü yüksek sanayi Not: Burada verilen bazı bilgi ve istatistikler TUBITAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Cebeci’nin sunumlarından izin alınarak aynen kullanılmıştır.

3 AR-GE harcamaları İlk, Orta, ve Yüksek Öğretim Bilim insanı iş gücü Uluslararası AR-GE desteği Bilim ve teknolojiye kamuoyu ilgisi B&T Girdileri

4 Bilgi Yayın Patent Yeni Ürün Yeni Hizmet Yeni Süreç B&T Çıktıları

5 AR-GE Harcamaları Milyar Dolar 2.7 0 50 100 150 200 250 300 1980 1982 1984198619881990 19921994 1996199820002002 248 Almanya AB Japonya Kore Rusya ABD Türkiye

6 AR-GE Harcamaları 2.7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 19801982 19841986198819901992 1994 1996 19982000 2002 Milyar Dolar İspanya Türkiye Yunanistan Arjantin Macaristan Meksika 7

7 Yayınlar (Türkiye-Sıralama) 1990199219941996199820002002 15 20 25 30 35 40 45 Sıralama 25 27 29 34 37 41 22

8 Yayınlar (Makale Sayısı) Makale Sayısı 235 355 622 1080 2333 6074 7592 9303 4491 0 2000 4000 6000 8000 10000 1974 1976 1978 1980 19821984 1986 1988 19901992 1994 1996 1998 20002002 2001

9 Makale Sayısı/Milyon Insan 1072 901 669 640 589 460 384 182 140 134 54 0 200 400 600 800 1000 ABD Almanya İspanya Japonya Yunanistan Macaristan Kore Rusya Türkiye Arjantin Meksika Sayı 44. Sıra

10 Ulusal B&T Göstergeleri 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Milyon Kişi Başına Triadic Patent Sayısı Milyon Kişi Başına Makale Sayısı Kişibaşına AR-GE Harcamaları AR-GE Harcamalarının GSYİH'ya Oranı 1000 Çalışan Kişi Başına Bilim İnsanı Sayısı EU-15 Almanya ABD Japonya

11 Ulusal B&T Göstergeleri EU-15 0,5 1 Milyon Kişi Başına Triadic Patent Sayısı Milyon Kişi Başına Makale Sayısı Kişi Başına AR-GE Harcamaları ARGE Harcamalarının GSYİH'ya Oranı 1000 Çalışan Kişi Başına Bilim İnsanı Sayısı Türkiye Macaristan İspanya

12 EU (TR) B&T Göstergeleri Milyon Kişi Başına Triadic Patent Sayısı:36 (--) Milyon Kişi Başına Makale Sayısı:822 (140) 1000 Çalışan Kişi Başına Bilim İnsanı Sayısı:10.4 (1.4) Kişi Başına ARGE Harcamaları: $467 ($36) ARGE Harcamalarının GSYİHya Oranı:1.89 (0.65)

13 AR-GE Harcam./GSYİH (%)

14 1000 Çalışan Kişi Başına Düşen Bilim Adamı Sayısı

15 Milyon Kişi Başına Milyon Kişi Başına Makale Sayısı (2002) 669 140 460 901 134 182 589 640 1872 1 6 11 16 21 26 31 0500100015002000 ABD Almanya İspanya Japonya Macaristan Yunanistan Rusya Arjantin Tr Ulusal Rekabet Gücü

16 AB PROJELERİ? AR-GE Faaliyetleri için iyi bir kaynak Sağlanan fonlar çoğunlukla ‘hibe’ şeklinde FP6: Altıncı Çerçeve Programları bitmek üzere. FP7: Yedinci Çerçeve Başlamak Üzere Tahmini ilk çağrılar 2006 son çeyreği yayınlanıp, 2007 ilk çeyreğinde kapanacak Kontrat başlangıçları ise 2007 yaz sonu olacaktır

17 AB FP6 TEMATİK ALANLAR LIFE: Yaşam bilimleri, genom ve sağlık için biyotek. IST: (INFORMATION SOCIETY TECHNOLOGIES) Bilgi toplumu teknolojileri NANO: Nanoteknoloji ve nanobilimler, bilgi tabanlı çok fonksiyonlu malzemeler, yeni üretim süreçleri ve araçları AERO: Havacılık ve uzay FOOD: Gıda kalitesi ve güvenilirliği SUSTAINABLE: Sürdürülebilir kalkınma CITIZEN: Bilgiye dayalı toplumda yurttaşlık ve yönetişim’dir.

18 FP-6 BÜTÇE DAĞILIMI: 1. ERA'nın Bütünleştirilmesi 13,345 M€ Tematik Alanlar 11,285 M€ LIFE: 2,255 M€ IST: Bilgi Toplumu Teknolojileri (Info Soc Tech) 3,625 M€ NANO: 1,300 M€ AERO: 1,075 M€ FOOD: 685 M€ SUSTDEV: 2,120 M€ CITIZEN: 225 M€ Özel Etkinlikler1,300 M€ Destek Politikaları ve Bilim-Teknoloji Etk. 555 M€ Yatay KOBİ Etkinlikleri 430 M€ Uluslararası İşbirliği Etkinlikleri 315 M€

19 2. ERA'nın Yapılandırılması2,605 M€ Araştırma ve Yenilik 290 M€ İnsan Kaynakları1,580 M€ Araştırma Altyapısı 655 M€ Bilim ve Toplum 80 M€ 3. ERA'nın Güçlendirilmesi 320 M€ Araştırma Koord. için Destek 270 M€ Araştırma ve Yenilik Politikalarının Geliştirilmesi 50 M€ BÜTÇE DAĞILIMI:

20 İYTEnin İLK AB PROJESİ Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinden 14 Öğretim Üyesi ile “Developing IYTE Wireless Communication Networks and Multimedia Research Centre” projesi ile FP6-2004-ACC-SSA-2 Özel Destek Çağrısına başvuruldu; 346 başvuru arasından 750,000 Euro almaya hak kazanıldı (TRden 11 proje) Süre: 36 ay (1 Mayıs 2005 - 30 Nisan 2008) yazılım, donanım, laboratuvar malzemesi gibi kalemlerden oluşan alt yapı desteği, ve araştırıcıların dolaşımı, uluslararası proje hazırlama faaliyetleri için gerekebilecek seyahat ve konferans katılım desteği gibi destekler...

21 İYTE Wireless Merkezi Araştırma Alanları

22 İYTE–Wireless Projesi Bütçe Dağılımı İş Paketleri Bütçe (Euro) 1. Anechoic Chamber Kurulması ve İşletilmesi230 000 2. RF/Mikrodalga Elektroniği Labının Teçhizatı 50 000 3. Simulasyon Sistemleri (MATLAB/Simulink, Wireless Propagation Channel Modelling, Optik Haberleşme yazılımları) ve FPGA/DSP Kitleri alımı ve donanım konusunda uzman personel yetiştirilmesi 150 000 4. Kablosuz Haberleşme Ağları Labı 70 000 5. Araştırmacıların Dolaşımı, “Exchange Programları”, konferans ve standart toplantılarına katılımlar, proje hazırlama organizasyonları 225 000 6. Yönetim Paketi 25 000

23 İYTE–Wireless Projesi Son Durum İlk yıl tamamlandı ve 390,000€luk teçhizat, yazılım, donanım, bilgisayar/simülasyon laboratuvarı, Haberleşme Elektroniği laboratuvar teçhizatı ve Anten Ölçüm laboratuvarı (yankısız oda) tamamlandı. Elektronik Laboratuvarlaımızın Ekim 2005 deremlerinden hasar görmesinden dolayı tamamı projenin dolaylı bütçesinden temin edilen Anten Ölçüm Laboratuvar Binası (yankısız oda) tamamlandı. (maliyeti 100 Bin YTL) KDV ve Gümrük Vegileri Muafiyet istisnaları temin edildi SSKlı proje personeli istihdam edilmekte Ortak projeler oluşturmak ve doktora öğrencileri yetiştirmek amaçlı çok sayıda AB üniversite ve araştırma kurumları ile karşılıklı ziyaretler yapıldı, ayrıca çok sayıda bağlantılar kuruldu. (ITALYA CNR, FRANSA CNAM ve ENST-Paris, YUNANISTAN The AEGEAN UNIV., FINLANDIYA VTT) Bundan sonra yapılacak olan AB projeleri için zemin hazırlanmaya çalışıldı, ancak idari personel yardımı hala yetersiz kalmakta, ödemeler sistemi hala oturtulamadı.

24 AB PROJELERI KATILIMINI NASIL ARTIRABILIRIZ? Üniversiteler, AB ve Maliye Bakanlığı yönetmeliklerine hakim İdari-Mali-Bütçe-Personel İşlerini takip edebilecek personelin yetiştirilmesinde ve proje yürütücülerine destek vermek üzere istihdam edilmesinden birinci derecede sorumlu olmalı AB, benzer uluslararası projeler (NIH, NSF) ve TÜBİTAK/DPT vb projelerin başarıyla yapılmış olması YÖK ve Üniversiteler tarafından doçentlik ve profesörlük sınav ve atamalarında gözardı edilmemesi AB Projelerinden tam zamanlı çalışan öğretim üyelerine ve yardımcılarına ücret ödenmesi için gereken düzenlemelerin yapılması


"Ülkemizin Teknolojik Çıktıları ve Avrupa Birliği Projeleri Yrd. Doç. Dr. Serdar Özen İYTE Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları