Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ülkemizin Teknolojik Çıktıları ve Avrupa Birliği Projeleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ülkemizin Teknolojik Çıktıları ve Avrupa Birliği Projeleri"— Sunum transkripti:

1 Ülkemizin Teknolojik Çıktıları ve Avrupa Birliği Projeleri
Yrd. Doç. Dr. Serdar Özen İYTE Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

2 Ulusal Rekabet Gücü B&T kazanım/kullanım kabiliyeti
Teknolojiye dayalı ekonomi Kalifiye genç insan gücü Dengeli gelir dağılımı Çatışmasız sosyal yapı Rekabet gücü yüksek sanayi Not: Burada verilen bazı bilgi ve istatistikler TUBITAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Cebeci’nin sunumlarından izin alınarak aynen kullanılmıştır.

3 B&T Girdileri AR-GE harcamaları İlk, Orta, ve Yüksek Öğretim
Bilim insanı iş gücü Uluslararası AR-GE desteği Bilim ve teknolojiye kamuoyu ilgisi

4 B&T Çıktıları Bilgi Yayın Patent Yeni Ürün Yeni Hizmet Yeni Süreç

5 AR-GE Harcamaları 248 ABD 2.7 Türkiye Milyar Dolar AB Japonya Almanya
50 100 150 200 250 300 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 248 Almanya AB Japonya Kore Rusya ABD Türkiye

6 AR-GE Harcamaları İspanya 2.7 Türkiye Milyar Dolar Meksika Arjantin
1 2 3 4 5 6 7 8 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 Milyar Dolar İspanya Türkiye Yunanistan Arjantin Macaristan Meksika

7 Yayınlar (Türkiye-Sıralama)
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 15 20 25 30 35 40 45 Sıralama 27 29 34 37 41 22

8 Yayınlar (Makale Sayısı)
235 355 622 1080 2333 6074 7592 9303 4491 2000 4000 6000 8000 10000 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2002 2001

9 Makale Sayısı/Milyon Insan
1072 901 669 640 589 460 384 182 140 134 54 200 400 600 800 1000 ABD Almanya İspanya Japonya Yunanistan Macaristan Kore Rusya Türkiye Arjantin Meksika Sayı 44. Sıra

10 Ulusal B&T Göstergeleri
0,5 1 1,5 2 2,5 Milyon Kişi Başına Triadic Patent Sayısı Milyon Kişi Başına Makale Sayısı Kişibaşına AR-GE Harcamaları AR-GE Harcamalarının GSYİH'ya Oranı 1000 Çalışan Kişi Başına Bilim İnsanı Sayısı EU-15 Almanya ABD Japonya

11 Ulusal B&T Göstergeleri
EU-15 0,5 1 Milyon Kişi Başına Triadic Patent Sayısı Milyon Kişi Başına Makale Sayısı Kişi Başına AR-GE Harcamaları ARGE Harcamalarının GSYİH'ya Oranı 1000 Çalışan Kişi Bilim İnsanı Sayısı Türkiye Macaristan İspanya

12 EU (TR) B&T Göstergeleri
Milyon Kişi Başına Triadic Patent Sayısı:36 (--) Milyon Kişi Başına Makale Sayısı:822 (140) 1000 Çalışan Kişi Başına Bilim İnsanı Sayısı:10.4 (1.4) Kişi Başına ARGE Harcamaları: $467 ($36) ARGE Harcamalarının GSYİHya Oranı:1.89 (0.65)

13 AR-GE Harcam./GSYİH (%)
31 1 6 11 16 21 26 0,5 1,5 2 2,5 3 3,5 Ulusal Rekabet Gücü 1999 2000 2001 2002 Almanya Japonya Kore İspanya Meksika Rusya Arjantin Macaristan Yunanistan Tr

14 Düşen Bilim Adamı Sayısı
1000 Çalışan Kişi Başına Düşen Bilim Adamı Sayısı 1999 2000 2001 2002 1 6 11 16 21 26 31 2 3 4 5 7 8 9 10 Japonya Rusya Almanya Kore İspanya Macaristan Meksika Yunanistan Arjantin Ulusal Rekabet Gücü Tr

15 Milyon Kişi Başına Makale Sayısı (2002)
669 140 460 901 134 182 589 640 1872 1 6 11 16 21 26 31 500 1000 1500 2000 ABD Almanya İspanya Japonya Macaristan Yunanistan Rusya Arjantin Tr Ulusal Rekabet Gücü

16 AB PROJELERİ? AR-GE Faaliyetleri için iyi bir kaynak
Sağlanan fonlar çoğunlukla ‘hibe’ şeklinde FP6: Altıncı Çerçeve Programları bitmek üzere. FP7: Yedinci Çerçeve Başlamak Üzere Tahmini ilk çağrılar 2006 son çeyreği yayınlanıp, 2007 ilk çeyreğinde kapanacak Kontrat başlangıçları ise 2007 yaz sonu olacaktır

17 AB FP6 TEMATİK ALANLAR LIFE: Yaşam bilimleri, genom ve sağlık için biyotek. IST: (INFORMATION SOCIETY TECHNOLOGIES) Bilgi toplumu teknolojileri NANO: Nanoteknoloji ve nanobilimler, bilgi tabanlı çok fonksiyonlu malzemeler, yeni üretim süreçleri ve araçları AERO: Havacılık ve uzay FOOD: Gıda kalitesi ve güvenilirliği SUSTAINABLE: Sürdürülebilir kalkınma CITIZEN: Bilgiye dayalı toplumda yurttaşlık ve yönetişim’dir.

18 FP-6 BÜTÇE DAĞILIMI: 1. ERA'nın Bütünleştirilmesi 13,345 M€
Tematik Alanlar ,285 M€    LIFE: ,255 M€    IST: Bilgi Toplumu Teknolojileri (Info Soc Tech) 3,625 M€    NANO: ,300 M€    AERO: ,075 M€    FOOD: M€    SUSTDEV: ,120 M€    CITIZEN: M€  Özel Etkinlikler 1,300 M€    Destek Politikaları ve Bilim-Teknoloji Etk M€    Yatay KOBİ Etkinlikleri M€    Uluslararası İşbirliği Etkinlikleri M€

19 BÜTÇE DAĞILIMI: 2. ERA'nın Yapılandırılması 2,605 M€
Araştırma ve Yenilik M€  İnsan Kaynakları 1,580 M€  Araştırma Altyapısı M€  Bilim ve Toplum M€   3. ERA'nın Güçlendirilmesi M€  Araştırma Koord. için Destek M€  Araştırma ve Yenilik Politikalarının Geliştirilmesi M€

20 İYTEnin İLK AB PROJESİ Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinden 14 Öğretim Üyesi ile “Developing IYTE Wireless Communication Networks and Multimedia Research Centre” projesi ile FP ACC-SSA-2 Özel Destek Çağrısına başvuruldu; 346 başvuru arasından 750,000 Euro almaya hak kazanıldı (TRden 11 proje) Süre: 36 ay (1 Mayıs Nisan 2008) yazılım, donanım, laboratuvar malzemesi gibi kalemlerden oluşan alt yapı desteği, ve araştırıcıların dolaşımı, uluslararası proje hazırlama faaliyetleri için gerekebilecek seyahat ve konferans katılım desteği gibi destekler...

21 İYTE Wireless Merkezi Araştırma Alanları

22 İYTE–Wireless Projesi Bütçe Dağılımı
İş Paketleri Bütçe (Euro) 1. Anechoic Chamber Kurulması ve İşletilmesi 2. RF/Mikrodalga Elektroniği Labının Teçhizatı 50 000 3. Simulasyon Sistemleri (MATLAB/Simulink, Wireless Propagation Channel Modelling, Optik Haberleşme yazılımları) ve FPGA/DSP Kitleri alımı ve donanım konusunda uzman personel yetiştirilmesi 4. Kablosuz Haberleşme Ağları Labı 70 000 5. Araştırmacıların Dolaşımı, “Exchange Programları”, konferans ve standart toplantılarına katılımlar, proje hazırlama organizasyonları 6. Yönetim Paketi 25 000

23 İYTE–Wireless Projesi Son Durum
İlk yıl tamamlandı ve 390,000€luk teçhizat, yazılım, donanım, bilgisayar/simülasyon laboratuvarı, Haberleşme Elektroniği laboratuvar teçhizatı ve Anten Ölçüm laboratuvarı (yankısız oda) tamamlandı. Elektronik Laboratuvarlaımızın Ekim 2005 deremlerinden hasar görmesinden dolayı tamamı projenin dolaylı bütçesinden temin edilen Anten Ölçüm Laboratuvar Binası (yankısız oda) tamamlandı. (maliyeti 100 Bin YTL) KDV ve Gümrük Vegileri Muafiyet istisnaları temin edildi SSKlı proje personeli istihdam edilmekte Ortak projeler oluşturmak ve doktora öğrencileri yetiştirmek amaçlı çok sayıda AB üniversite ve araştırma kurumları ile karşılıklı ziyaretler yapıldı, ayrıca çok sayıda bağlantılar kuruldu. (ITALYA CNR, FRANSA CNAM ve ENST-Paris, YUNANISTAN The AEGEAN UNIV., FINLANDIYA VTT) Bundan sonra yapılacak olan AB projeleri için zemin hazırlanmaya çalışıldı, ancak idari personel yardımı hala yetersiz kalmakta, ödemeler sistemi hala oturtulamadı.

24 AB PROJELERI KATILIMINI NASIL ARTIRABILIRIZ?
Üniversiteler, AB ve Maliye Bakanlığı yönetmeliklerine hakim İdari-Mali-Bütçe-Personel İşlerini takip edebilecek personelin yetiştirilmesinde ve proje yürütücülerine destek vermek üzere istihdam edilmesinden birinci derecede sorumlu olmalı AB, benzer uluslararası projeler (NIH, NSF) ve TÜBİTAK/DPT vb projelerin başarıyla yapılmış olması YÖK ve Üniversiteler tarafından doçentlik ve profesörlük sınav ve atamalarında gözardı edilmemesi AB Projelerinden tam zamanlı çalışan öğretim üyelerine ve yardımcılarına ücret ödenmesi için gereken düzenlemelerin yapılması


"Ülkemizin Teknolojik Çıktıları ve Avrupa Birliği Projeleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları