Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

h/.  XPath bir W3C standardıdır  XPath XML dökümanlarının kısımlarını seçmek için kullanılan bir sintakstır.  XPath sorguları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "h/.  XPath bir W3C standardıdır  XPath XML dökümanlarının kısımlarını seçmek için kullanılan bir sintakstır.  XPath sorguları."— Sunum transkripti:

1 http://www.w3schools.com/xpat h/

2  XPath bir W3C standardıdır  XPath XML dökümanlarının kısımlarını seçmek için kullanılan bir sintakstır.  XPath sorguları XML olarak yazılmazlar ama genelde XSLT ile yo ğ un bir ş ekilde kullanılır.  Küçük bir programlama dili gibi fonksiyonları, testleri ve ifadeleri vardır.

3  XPath’in XML eleman adresi tarif yakla ş ımı i ş letim sistemlerinin dosya adresleme yöntemine benzer.  XPath ifadeleri i ş letildi ğ inde tipi dü ğ üm- seti (XML a ğ acının bir grup dü ğ ümünden olu ş an bir set), boolean, rakam veya String tipinde bir nesne döndürür.

4 Adresler İş letim Sistemi: XPath: / = kök dizin /kütüphane = kök element /kütüphane/kitap/abc = tkütüphane klasörünün içindeki kitap klasöründeki abc dosyası /kütüphane/kitap/bölüm/kısım = kütüphanedeki her kitap içindeki bir bölümün her kısım elementi. = eri ş ilmekte olan klasör. = eri ş ilmekte olan element.. = bir üst klasör.. = eri ş ilmekte olan elementin ebeveyni /kütüphane/kitaplar/* = /kütüphane/kitaplar altındaki tüm dosyalar /kütüphane/kitaplar/bölüm/* = /kütüphane/kitaplar/bölüm altındaki tüm elementler abc = klasördeki abc adındaki dosya kısım = eri ş ilen elementin çocu ğ u olan her kısım elementi

5  / ile ba ş layan bir adres dokümanın tepesinden ba ş layan mutlak bir adresi temsil eder Örnek: /mesajlar/mesaj/başlık/kimden Mutlak adresler birden fazla eleman seçebilir Tek ba ş ına bir / tüm dokümanı temsil eder  A path that does not begin with a / represents a path starting from the current element Örnek: header/from  / ile ba ş lamayan bir adres ş u anda eri ş ilmekte olan elementten ba ş layan bir adresi temsil eder Örnek: başlık/kimden  // ile ba ş layan bir adres dokümanın herhangi bir yerinden ba ş layabilir Örnek: //başlık/kimden xml dosyasındaki başlık elementinin çocu ğ u olan bütün kimden elementlerini seçer Bu yöntem tün tüm dosyayı arama gerektirdi ğ i için pahalı olabilir

6  Parantez içindeki bir rakam o sayıya denk gelen belirli bir elementi seçer (saymaya 1’den ba ş lanır) Örnek: /kütüphane/kitap[1], kütüphanedeki ilk kitabı seçer Örnek: //bölüm/kısım[2] XML dokümanındaki her bölüm elementinin ikinci kısım elementini seçer Örnek: //kitap/bölüm[1]/kısım[2]  last() fonksiyonu parantez içinde kullanılınca son çocu ğ u seçer Örnek: /kütüphane/kitap/bölüm[last()] Sondan bir önceki bölüm elementini seçmek için Örnek: /kütüphane/kitap/bölüm[last()]

7  Yıldız veya asterisk, “wild card” olarak kullanılır ve bu seviyedeki tüm elementler anlamına gelir Örnek: /kütüphane/kitap/bölüm/* ifadesi kütüphane içindeki her bir kitap elementinin her bölüm elementinin tüm çocuklarını seçer Örnek: //kitap/* ifadesi her kitap elementinin her bir çocu ğ unu seçer ( bölüm ler) Örnek: /*/*/*/paragraf ifadesi her tam olarak 3 atası olan her paragraf elementini seçer Örnek: //* ifadesi tüm dokümandaki tüm elementleri seçer

8  Niteliklerin kendilerini veya belirli nitelik barındıran elementleri seçebilirsiniz Hatırlatma: bir nitelik isim-de ğ er çifti barındırır örne ğ in Niteli ğ in kendisini seçmek için isminin önüne @ yazılır Örnek: @no ifadesi ismi no olan bütün nitelikleri seçer Example: //@* ifadesi dokümanın içerisindeki tüm nitelikleri seçer

9  //bölüm[@no] ifadesi no adında bir niteli ğ i bulunan tüm bölüm elementlerini seçer  //bölüm[not(@no)] ifadesi no adında bir niteli ğ i bulunmayan tüm bölüm elementlerini seçer  //bölüm[@*] ifadesi bir attribute barındıran tüm bölüm elementlerini seçer  //bölüm[not(@*)] ifadesi attribute barındırmayan tüm bölüm elementlerini seçer  //bölüm [@no='3'] ifadesi no adında bir niteli ğ inin de ğ eri 3 olan tüm bölüm elementlerini seçer

10 Anna Karenina Lev Tolstoy Can 2008 123456789 35 Sinekli Bakkal Halide Edip Adivar Can 2010 9750707766 25 Puslu Kitalar Atlasi Ihsan Oktay Anar Iletisim 2008 345129876 18

11 Root Kutuphane Kitap İ sim Yayın evi Yazar Yayın yılı ISBNFiyat

12  //Kutuphane/Kitap/Yayınyılı  //Kutuphane/Kitap/Fiyat  //Kutuphane/*/Fiyat  //Yazar  //ISBN  /Kutuphane//Fiyat  //Kutuphane/Kitap/@id  //Kutuphane/Kitap[Fiyat]  //Kutuphane/Kitap[Fiyat=18]  //Kutuphane/Kitap/@id=12

13  //Kutuphane/Kitap/Yayınyılı 2008 2010 2008  //Kutuphane/Kitap/Fiyat 35 25 18  //Yazar Lev Tolstoy Halide Edip Adivar Ihsan Oktay Anar

14  //Kutuphane/Kitap/@id id="123" id="12" id="15"  //Kutuphane/Kitap[Fiyat=18] Puslu Kitalar Atlasi Ihsan Oktay Anar Iletisim 2008 345129876 18

15  //Kutuphane/Kitap[Fiyat<25] Anna Karenina Lev Tolstoy Can 2008 123456789 35

16  //Kutuphane/Kitap/Yazar/text() Lev Tolstoy Halide Edip Adivar Ihsan Oktay Anar

17  Önceki örnekler Xpath veri a ğ acında a ş a ğ ıya do ğ ru yürümek için kullanılır.  Daha kompleks sorgular ve a ğ aç üzerinde yukarıya, sa ğ a, sola vs do ğ ru ilerlemek için eksenler kullanılır  //Kutuphane/Kitap[2]/self::* - Kendisi  //Kutuphane/Kitap[2]/preceding::* - Önceki  //Kutuphane/Kitap[2]/following::* - Sonraki  //Kutuphane/Kitap[2]/ancestor::* - Ebeveyni  //Kutuphane/Kitap[2]/child::* - Çocukları

18  //bolum[2]/self::*  //bolum[2]/preceding::*  //bolum[2]/following::*  //bolum[2]/ancestor::*  //bolum[2]/descendant::*

19 paragraph[1] paragraph[2] kısım[1] bolum[2]bolum[1]bolum[3] kitap[1] kitap[2] Kutuphane self ancestor descendant preceding following


"h/.  XPath bir W3C standardıdır  XPath XML dökümanlarının kısımlarını seçmek için kullanılan bir sintakstır.  XPath sorguları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları