Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BU EĞİTİMİN AMACI Ergonominin tanımını yapmak

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BU EĞİTİMİN AMACI Ergonominin tanımını yapmak"— Sunum transkripti:

1 BU EĞİTİMİN AMACI Ergonominin tanımını yapmak
Masa başında, bilgisayarla yada bilgisayarsız çalışma esnasında farkına varmadığımız yanlış duruşların yol açtığı sağlık sorunlarının bilinmesini sağlamak Uygulanacak basit egzersizlerle önlenebileceğinin bilgisini edinmek Günlük çalışma sırasında yapması gereken egzersizleri uygulayarak göstermek

2

3 TARİHÇE İşle hastalıklar arasındaki ilişkiden ilk bahseden kişi RAMAZZİNİ. Ramazzini 1700’de İşçilerin Hastalıkları kitabını yayınladı.

4 TARİHÇE Ramazzini işçi vücudunun duruş biçimlerinin birçok ortak hastalığa yol açtığını da belirtmiştir. İşçilerde uzun süreli oturmanın etkisini azaltabilmek için yürüme ve egzersizi ilk Ramazzini tavsiye etmiştir.

5 TARİHÇE Ergonomi bilimi gerçek anlamına 2.Dünya Savaşında kavuşmuştur.
Askeri uçaklarda insan hatalarına bağlı kayıpların en aza indirilmesi ihtiyacı bunu zorlamıştır.

6 Ergos nomos İş yasası

7 ERGONOMİ Uyum, uygunluk anlamında kullanılır. Kişilerle yaptıkları iş, kullandıkları şeyler, çalıştıkları, yolculuk yaptıkları, oynadıkları kısaca yaşadıkları ortamlar arasında uygunluk olmasıdır. Çalışma ve yaşama koşullarının en uygun hale getirilmesini amaçlayan uygulamalar bütünüdür

8 Ergonomi, insanın doğduğu andan itibaren bütün hayatı boyunca öğrenip, uyguladığı bir yaşam biçimi, bir yaşam felsefesidir.

9 HEDEFİMİZ Burada amacımız ergonomi bilimini incelemek değil. Ofis ortamında çalışanlar olarak ergonominin sadece bizi ilgilendiren kısımlarından bahsedeceğiz. Eklemlerimiz, kaslarımız ve duruşumuz arasındaki ilişkiyi gözden geçireceğiz. Günlük duruşlarımızın yol açabilecekleri hastalıkları ve önlemek için neler yapabileceğimizi tartışacağız.

10 YORGUNLUK Yorgunluk belirtileri, dinlenme gereksinimini bildiren koruyucu bir mekanizmadır. Yorgunluk, yorgunluğa yol açan etmenlerin, yorgunlukla baş edebilme gücümüzü aşması durumunda meydana gelir. Performans düşüşü oluşmaktadır.

11 YORGUNLUK Fiziksel yorgunluk Mental Yorgunluk Genel Yorgunluk

12 YORGUNLUK BİLEŞENLERİ
FİZİKSEL YORGUNLUK Yetenekler Fiziksel iş kapasitesi Yaşam ve çalışma alanlarının tasarımı Araçların tasarımı Fiziksel, mental işin yoğunluğu ve şiddet Çevre iklim, ışık, gürültü yoğunluğu ve şiddeti MENTAL YORGUNLUK Eğitim eksikliği (İş bilgisi, yorgunlukla başetme bilgisi) Psikolojik destek yoksunluğu Mental iş kapasitesi Güdülenme azlığı

13 BİOKİMYASAL ANLAMIYLA YORGUNLUK
Kas dokusunda laktik asit birikmesi Kasta depolanan glukojenin azalması

14 KASTA DİNLENME VE YORULMA
LAKTİK ASİT BİRİKİMİ

15 DİNLENME Besin öğelerinin kas ve dokulara yeniden dağılımını
Yedeklerin yenilenmesini, Çoğalan atık maddelerin uzaklaştırılmasını Vücudun yeniden etkinlik gösterecek duruma gelmesini sağlar.

16 Olumsuz Çevre Koşulları
YORGUNLUK FIÇISI Olumsuz Çevre Koşulları Sorumluluklar, Kaygı ve Çelişkiler Şiddetli ve sürekli Fİzik ve mental efor Ağrı ve hastalıklar Kötü Beslenme Biyolojik Ritim Yorgunluk Skalası DİNLENME

17 DİNLENME Dinlenmeyi sağlamak üzere kullanılan dört tip iş arası vardır. Spontan (fizyolojik) ara Maskelenmiş (psikolojik) ara İş koşullu ara Önceden programlanmış ara

18 Uygun olmayan çalışma koşulları ve uygun aralarla dinlenme gerçekleşmediği durumda daha çok kas iskelet sisteminde, gözlerde rahatsızlıklar ortaya çıkar.

19

20 NEDİR BU UYGUN ÇALIŞMA KOŞULLARI
İyi düzenlenmiş çalışma alanı İyi seçilmiş sandalye,iyi seçilmiş masa Uygun yerleşmiş klavye, fare, kağıt tutacağı Uygun aydınlatma Uygun sıcaklık Gürültü düzeyinin kabul edilebilir olması

21 ÇALIŞMA ALANININ DÜZENİ
Çalışma alanının düzeni masa başı çalışmalarda nötral pozisyonun korunmasında önemlidir.

22 ÇALIŞMA ALANININ DÜZENİNİN UYGUN OLMAMASI
Göz yorulmasına neden olabilir İşle ilgili kas ve eklem hastalıklarına zemin hazırlayabilir. Kriz dönemlerinde hatalı algılamalar sisteme zarar verebilir. Çarpma ve kazalara yol açabilir Düşme ve kayma nedeni olabilir.

23

24

25 İyi düzenlenmiş çalışma alanı
İyi seçilmiş sandalye,iyi seçilmiş masa Uygun yerleşmiş klavye, fare, kağıt tutacağı Uygun aydınlatma Uygun sıcaklık Gürültü düzeyinin kabul edilebilir olması

26 AYDINLATMA KURALLARI Aydınlatma araçlarından çıkan ışık ışınları direkt veya yansıyarak göze gelmemelidir. Yapay aydınlatma doğal aydınlatmaya yakın olmalıdır. Çalışma alanında keskin gölgeler oluşmamalıdır. Aydınlatmada titreşim (pırıldama) olmamalıdır.

27 Uygun olmayan çalışma koşulları ve uygun aralarla dinlenme gerçekleşmediği durumda gözlerde, kas iskelet sisteminde rahatsızlıklar ortaya çıkar.

28 GÖZ ÜZERİNE ETKİLER Yorgunluk Yanma hissi, Kızarıklık, Kaşıntı,
Sulanma, Bulanık ya da çift görme gibi yakınmalar sıktır.

29 GÖZ ÜZERİNE ETKİLER Bilgisayar kullanırken kullanıcılar göz kapaklarını farkında olmadan daha az açıp kapatırlar Ortalama dakikada 12 olan göz kırpma sayısı, bilgisayar kullanımı sırasında dakikada beşe kadar düşebilmekte, bu da kuru göz yakınmalarına yol açabilmektedir.

30 GÖZ ÜZERİNE ETKİLER Bilgisayar monitörlerinden yayılan negatif yüklü partiküller, insan bedeninde ve gözlerde negatif elektrik yükü oluşturarak havadaki pozitif yüklü toz parçacıklarını çekip gözlerde konjonktivite bağlı yakınmalara neden olabilmektedir

31 GÖZ ÜZERİNE ETKİLER Kırma kusuru olup da gözlük kullanmayan kişiler, görme ile ilgili sorunların yanı sıra ekrana olan uzaklığı koruyamadıklarından olumsuz etkilere daha çok maruz kalabilirler.

32

33 İŞLE İLGİLİ KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI
1995’te Avrupa’da yayınlanmış bir çalışmaya göre çalışanların %30’u sırt ağrısından, %17’si kol ve bacak ağrısından şikayetçidir. 2009 yılı içinde benzer tanılarla 1 D No’lu OSB’e başvurular içindeki oranı %6,85

34 1 D NO’ LU POLİKLİNİĞİMİZDE GENEL HASTA POPULASYONU İÇİNDEKİ DAĞILIMI

35 2009 YILI İÇİNDE KAS EKLEM AĞRILARI ŞİKAYETİ İLE GELEN HASTALARIN AYLARA GÖRE DAĞILIMI
Toplam yıl içindeki sayı:419

36 İŞLE İLGİLİ KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI
Bu hastalıkların oluşmasında iş ortamından yada işin yapılış şeklinden kaynaklanan faktörler kadar kişisel faktörlerde önemlidir. Bu hastalıklar ağır, tekrarlanan yada sürekli güç harcayarak yürütülen iş etkinliklerinin yol açtığı, ağırlaştırdığı hastalıklardır. Genellikle haftalar, aylar yada yıllar sonra gelişir.

37 İŞLE İLGİLİ KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI RİSK FAKTÖRLERİ
İş sırasındaki duruş biçimi (postür) ve hareketler Yineleme ve iş temposu Hareketlerin şiddeti (kuvvet) Vibrasyon (titreşim) Sıcaklık Yaş Vücut yapısı Vitamin eksikliği Hastalık hikayesi

38 Tekrarlayan zorlayıcı travmalar
Birikimsel zedelenmeler Yineleyici zorlayıcı zedelenmeler Cumulative trauma disorder

39 BİRİKİMSEL ZEDELENMELER

40 Vücutta rahatsızlık ve yorgunluğa neden olan herhangi bir vücut biçimi, bir başka deyişle nötral pozisyondan farklı duruşun yol açtığı özel sağlık sorunlarının genel adıdır.

41 BİRİKİMSEL ZEDELENME HASTALIKLARI
Ortak özellikleri Patojenezinde mekanik ve fizyolojik süreçleri birlikte bulundurur. Gelişmeleri için haftalar, aylar yıllar gerekir İyileşmeleri için haftalar, aylar yıllar gerekir, bazı durumlarda tam iyileşme olmaz Belirtileri genellikle özel olmayan, yeri tam tarif edilemeyen, aralıklıdır. Sıklıkla bildirilmez

42 BELİRTİLERİ Evre 1:İş sırasında bilek, kol ve omuzlarda yada boyunda ağrı, sızı ve yorgunlukla belirgindir, gece düzelir. Bu evrenin yorgunluğa bağlı olarak meydana gelen ağrı ve acıdan ayırd edilmesi zordur. Haftalar ve aylar sürebilir

43 BELİRTİLERİ Evre 2:Çalışma günün erken saatlerde başlayan yineleyen ağrı, acı ve yorgunlukla belirgindir, gece sürer ve uykuyu güçleştirir

44 BELİRTİLERİ Evre 3:Kişi tam olarak dinlenmiş durumda iken dahi ağrı, acı, bitkinlik ve yorgunluk sözkonusudur. Uyku sıklıkla bozulur ve kişi evde yada işte en basit işleri dahi yapamaz hale gelir.

45 Birinci evreden üçüncü evreye geçiş haftalar içerisinde meydana gelebilir, aylar yıllarca süren aşırı ağrı yada kısıtlayıcı durum ortaya çıkabilir

46 DURUŞ BOZUKLUKLARINDAN KAYNAKLABİLECEK BAZI ŞİKAYETLER

47 KALÇADA AĞRI Ara vermeksizin uzun süreli oturma
Oturma yastığının sert olması Oturma yüzeyinin çok düz olması, biçimlendirmenin olmaması neden olabilir

48 SIRTIN ALT BÖLGESİNDE AĞRI
Yetersiz bel desteği Çalışanın oturur durumda iken aşırı bükülme ve eğilmesi (sandalyenin kötü yerleşimi veya iş araçlarının kötü yerleşimi) Oturur durumda iken ağırlık kaldırma neden olabilir

49 SIRT ÜST BÖLGESİNDE AĞRI
Çalışma alanı için sandalyenin çok alçak olması Özellikle omuz üstü alanlara sık sık uzanma gereğinin olması Uzun süreli statik ve kaskatı bir durumda oturma Kolların çok yukarı tutulması Sandalyenin arkalığının çok küçük, kötü kenarlı veya yetersiz ayarlanmış olması neden olabilir

50 Tek taraflı omuz rahatsızlığı
Günde 1 saatten fazla telefonun omuzla kulak arasına sıkıştırılarak kullanılması (eğer 1saatten fazla telefon kullanılıyorsa, kulaklık kullanılmalı veya telefon ahizesi elle tutulmalı veya hoparlör kullanılmalı. 2 saatin üzerinde kullanılıyorsa hoparlör ve kulaklıklar yardımcı olabilir.) Farenin klavyeden çok uzakta olması Kol destekleri uygun olmaması Bir kolla ağırlık kaldırılması Bileğin çok aşırı bükülmesi ile bu şikayet ortaya çıkabilir

51 Her iki omuzda birden rahatsızlık
Klavye çok aşağıda yada uzakta olması Dirseklerin yazı yazarken 90 derecelik açısını korumaması (Dirsek desteği buna uygun düzenlenmelidir.) Monitörün görme güçlüğü yaratacak kadar uzakta olması nedeniyle (gözlük kontrol edilmeli, sandalye arkalığı arkaya yatırılmalı, monitör yakına getirilmelidir) ortaya çıkabilir

52 Sol yada sağ bilek rahatsızlığı
Klavyenin yerinin uygun olmaması Farenin pozisyonun uygun olmaması Masada aynı bilekle kullanmak zorunda olduğunuz nesnenin yerinin uygun olmaması durumunda ortaya çıkabilir.

53 Boyun rahatsızlıkları varsa
Görme kusurları düzeltilmemiş, gözlüklerin derecesi ayarlanmamış olması Fare çok uzak, çok yüksekte olması Kağıt desteğinin çok yanda olması veya ekranla aynı hizada olmaması Monitörün öne eğik olması Telefonun boyuna sıkıştırılarak kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilir.

54 Bel ağrıları yakınmaları varsa
Sandalye sırt desteğinin yetersiz olması Ayaklar yere değmemesi Klavye yerleşiminin hatalı olması Uzun süre oturma yada ayakta durma işi yapılıyorsa ortaya çıkabilir.

55 Günde 5 saatin üzerinde bilgisayar kullanıyorsanız
Klavye kullanırken omuzlar gevşek, dirsekler yanlara yakın, ön kol yere parelel mi? Klavyenin önünde bileklerin yerleşeceği yeterli boşluk var mı? Bilekler masa yüzeyine yada bilek desteği üzerinde serbestçe kayar biçimde çalışabiliyor mu? Bel desteği tam olarak temas ediyor mu? Otururken uyluklar yere parelel mi? Otururken kulaklar omuzlar ve kalçalar aynı çizgi üstünde mi? (Dik oturuyor musunuz)

56 Günde 5 saatin üzerinde bilgisayar kullanıyorsanız
Otururken ayaklar yere rahat basıyor mu? Oturulduğunda diz arkası ile sandalyenin önü arasında yumruk girecek kadar boşluk kalıyor mu? Fare klavyeye yakın ve aynı seviyede mi? Sık kullanılan materyal kolay ulaşım alanında mı? Sık sık ara veriyor ve gevşeme egzersizleri 50 dakika da bir yapıyor musunuz? Ekran üst çizgisi göz seviyesinde yada çok az altında mı? Monitör karakterleri kolayca okunabiliyor mu?

57

58 BİRİKİMSEL ZEDELENME HASTALIKLARI
TENOSİNOVİT EPİKONDİLİT, BURSİT, FİBROMYALJİ, KARPAL TÜNEL SENDROMU, SİYATİK, SPONDİLOZİS, OSTEOARTROZ gibi özel rahatsızlıkları kapsar.

59 TENOSİNOVİT Tendonları çevreleyen ve koruyan sinovyal kılıfın iltihabıdır. El bileğinin yinelenen hareketleri temel nedendir. Tutulan yapıların üstünde ağrı, şişlik, fonksiyon azalımı temel belirtilerdir.

60

61

62

63 DİSK ZEDELENMELERİ Diskin dışarı doğru kabarıklık yapmasından , tam olarak ezilmesine kadar değişik dereceleri olabilir. Sürekli öne fleksiyon biçimindeki duruşun sürdürülmesine bağlı olarak ortaya çıkan birikimsel zedelenme sonucu olabilmektedir. Kalça ve bacaklara yayılan değişik derecelerdeki bel ağrısı biçiminde belirtiler vermektedir.

64 DURUŞ BOZUKLUKLARI

65 BEL OMURLARININ YAPISI

66

67 KARPAL TÜNEL SENDROMU Tekrarlayan el bileği öne yada arkaya bükülmesi, hızlı bilek çevrilme hareketi eli bilekten sağa sola yatırma hareketi (deviasyon), parmakla baskı uygulanması, tutma hareketi İşler:Daktilo yazma, montaj işleri, ev işleri, müzisyen, cerrah, veznedar, parlatma, cilalama, bileme, törpüleme, çekiçle dövme

68

69

70 TORASİC ÇIKIŞ SENDROMU
Boyun ve omuz arasında sinir ve kan damarlarının sıkışmasıdır. Omuzun zorlayıcı, uzun süreli ve yineleyen retraksiyon yada depresyonuna bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur. Sürekli omuz seviyesinin üzerinde bir iş yapmayla oluşur. Ellerde yaygın duyu azalması ve uyuşma , karıncalanma gibi karpal tünel sendromuna benzer belirtiler vermektedi.

71

72

73 Sürekli kötü duruş biçiminin engellenmesi
Çalışma sırasında eklemlerin tam hareket sınırında kullanılması doğaldır. Burada esas olan sürekli kötü duruş biçiminin uzun süreli korunmasına neden olan uygulamalardır. Nötral olmayan postürlerde uzun süre durmayı gerektiren duruşlardan yapılar aynı şekilde etkilenir. Bu nedenle işin, sayacağımız durumların uzun süreli olmasını engelleyecek biçimde planlanması gerekmektedir.

74

75 BİRİKİMSEL ZEDELENMELERE YOL AÇAN MEKANİK SÜREÇLER
Ulnar deviasyon Ulnar deviasyon ve supinasyon Palmar fleksiyon Dorsifleksiyon Dorsifleksiyon ve pronasyon Kolun fleksiyonu ve iç rotasyonu Radial deviasyon, pronasyon ve dorsifleksiyon Elin alet gibi kullanılması:Çekiç gibi Tekrarlayan parmak hareketleri

76 SÜREKLİ KÖTÜ DURUŞ BİÇİMLERİNİN ENGELLENMESİ
Boyun fleksiyonu ve rotasyonu Omuz abdüksiyonu yada fleksiyonu Omuz elevasyonu Dirsek fleksiyonu Dirsek ekstansiyonu yada fleksiyonu

77

78 DURUŞ BOZUKLUKLARI Bu tip işlerde çalışanlar durağan kalan kas gruplarını zaman zaman hareket ettirerek gevşetmeleri gerektiğini unutmamalıdırlar. Duruş değişikliklerinin sağlanabilmesi için çalışanların 50 dakikada bir ayağa kalkarak hareket etmeleri sağlanmalıdır. Bunun için yazılanların bir rafa konulması yada başka bir yere teslim edilmesi gibi önceden planlanmış zorunlu hareket değişimleri tercih edilebilir ya da

79

80 TEDAVİ Birikimsel zedelenme hastalıklarının belirtileri tanınır ve geç kalınmadan doktora başvurulursa, tedavide başarı şansı artar. Tedavi geciktikçe zorlaşır. Korunma ve ergonomi eğitimi, ergonomik iyileştirmeler, işe başlamadan önce ve çalışma sırasında  uygulanabilen kasları güçlendiren, gevşemeyi sağlayan ve  göz yorgunluğunu azaltan  egzersizler  tedavinin esasıdır. Tedavi için ilaç, fizik tedavi ve cihaz kullanımı gibi yöntemlerle ağrı azaltılır.

81 Ne Zaman Doktora Başvurmalı
Ne Zaman Doktora Başvurmalı ? Ağrı ve diğer yakınmalar birkaç günde istirahat ile iyileşmiyorsa, tekrarlıyorsa ve elde uyuşma, güçsüzlük varsa doktora başvurulmalıdır.

82 Ne Zaman Ameliyat ? Boyun fıtığı ve Karpal Tünel Sendromunda kolda ve elde uyuşma ve güçsüzlük varsa ve ilerliyorsa ve idrar ve dışkılama alışkanlıklarında değişiklik varsa ameliyat gerekebilir.

83 Sürekli oturarak çalışmaktan kaynaklabilecek diğer sorunlar
Karın bölgesi kaslarında gevşemeler Özellikle öne eğik oturuşlardan kaynaklanan sindirim ve solunum sistemi sorunları Özellikle kadınlarda hava geçirmeyen sentetik kumaş ile kaplı oturma döşemesiden kaynaklanan inguinal bölge mantar enfeksiyonları

84

85 KORUNMADA KENDİ ZİNCİRLERİNİZİN FARKINA VARIN:
EGZERSİZİ KÜÇÜMSEMENİN OLUMSUZ EKİPMANIN ALIŞKANLIKLARINIZIN KORUNMADA KENDİ ZİNCİRLERİNİZİN FARKINA VARIN:

86 ZİNCİRLERİNİZİN GÜNEŞİNİZİ HAPSETMESİNE İZİN VERMEYİN

87 KELEBEKLER KADAR ÖZGÜR ÇİÇEKLER KADAR ZARİF OLMANIZ DİLEĞİYLE TEŞEKKÜRLER
DR.ŞENGÜL GÜLAÇTI

88 KAYNAKÇA: Sağlık boyutuyla Ergonomi Hekim ve Mühendisler için Editör:PROF. DR. ÇAĞATAY GÜLER Prof.Dr.Hilmi SABUNCU: ERGONOMİ VE RİSK ANALİZİ


"BU EĞİTİMİN AMACI Ergonominin tanımını yapmak" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları