Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF ORYANTASYONU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF ORYANTASYONU"— Sunum transkripti:

1 ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF ORYANTASYONU
GÜZ YARIYILI Güncelleme 8: Eylül 2010, İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

2 KONULAR DÜNYA/AVRUPA DEĞİŞİM:BOLOGNA SÜRECİ
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMININ TANITIMI BAŞARI KOPYA/DİSİPLİN YAZÖĞRETİMİ YARARLI BİLGİLER İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

3 BOLOGNA SÜRECİ (1999-2009) LİSBON STRATEJİK PLANI
Dünya ile rekabet edebilen Avrupa ‘Knowledge Based Economy’ Eğitim öğretimin gözden geçirilmesi Yüksek Öğretim BOLOGNA SÜRECİ Üç seviyeli Yüksek öğretim ECTS (European Credit Tranfer System) Diploma supplement Kalite güvence sistemleri Öğrenci/Akademik personel değişimi 3

4 ÜÇ SEVİYELİ YÜKSEK ÖĞRETİM/BOLOGNA SÜRECİ
BÜTÜN AVRUPADAKİ YAPI ÖNLİSANS İki yıl LİSANS Dört yıl LİSANSÜSTÜ Yükseklisans, 2 yıl Doktora 3 yıl BOLOGNA SÜRECİ Üç seviyeli Yüksek öğretim ECTS Diploma supplement Kalite güvence sistemleri Öğrenci/Akademik personel değişimi 4

5 ECTS/BOLOGNA SÜRECİ ECTS: European Credit Transfer System (AKTS:Avrupa Kredi Transfer Sistemi) TÜRKİYEDE BİR ÇOK ÜNİVERSİTEDE UYGULANMAKTA WORK LOAD/İŞ YÜKÜ 1 yy da 30 ECTS 1 ECTS=25-30 saat bir yetişkinin 8 saat/gün, 40saat/hafta Bir dersin ECTS’i Derste geçen süre LAB Ödev Evde çalışma Sınavlara çalışma BOLOGNA SÜRECİ Üç seviyeli Yüksek öğretim ECTS Diploma supplement Kalite güvence sistemleri Öğrenci/Akademik personel değişimi 5

6 DIPLOMA SUPPLEMENT/BOLOGNA SÜRECİ
Diploma Eki Mezuniyette verilen standart belge Avrupa için tanınırlılık belgesi Türkiyedeki birçok üniversite 2006 dan beri vermekte BOLOGNA SÜRECİ Üç seviyeli Yüksek öğretim ECTS Diploma supplement Kalite güvence sistemleri Öğrenci/Akademik personel değişimi 6

7 KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ /BOLOGNA SÜRECİ
Diploma Eki Mezuniyette verilen standart belge Avrupa için tanınırlılık belgesi Türkiyedeki birçok üniversite 2006 dan beri vermekte BOLOGNA SÜRECİ Üç seviyeli Yüksek öğretim ECTS Diploma supplement Kalite güvence sistemleri Öğrenci/Akademik personel değişimi 7

8 BLOOM’S TAXONOMY ANDERSON AND KRATHWOHL (2001)
!!Listening !!

9 ÖĞRENİM PROGRAMI OLUŞTURULMASI
BÖLÜM, PROGRAM M E Z U N Ö Ğ R C İ ÖĞRENCİ P R O G A M Ç I K T L PROGRAM ÇIKTILARI P R O G A M Ç I K T L ALAN yETERLİKLERİ BİLGİ Knowledge BECERİ Skills KİŞİSEL/ MESLEKİ YETKİN LİKLER Competences AB/VE ULUSAL YETERLİKLER YENİ ÖĞRENCİ ORYANTASYON Yönetim, idare öğ anket ORYANTASYON Öğrenci Profili Öğ. anket Öğ. elem ÖĞRENCİ, ÜRÜN ?ÖĞRENİM PROGRAMI? İç Paydaşlar Ders öğ. anket DIŞ PAYDAŞLAR DIŞ PAYDAŞ GEREKSİNİMLERİ AB/ULUASAL ALAN YETERLİLİKLERİ PROGRAM ÇIKTILARI DEVLET, ÖZEL SEKTÖR MEZUNLAR, AİLELER MESLEK OD, NGO Çıktılar için veri top ve değerlendirme İyileştirme araçları SONUÇ: ULUSAL/ULUSLARARASI AKREDİTASYON

10 ULUSAL LİSANS YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) TYUYÇ DÜZEYİ BİLGİ Kuramsal Uygulamalı BECERİLER Kavramsal/Bilişsel KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik 6 LİSANS _____ EQF-LLL: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey Ortaöğretimde kazanılan yeterliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç –gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, - Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, - Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek - Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek. - Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, - Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, - Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak, - Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. BLOOMS TAXONOMY

11 ABET MÜHENDİSLİK ALAN YETERLİLİKLERİ
(a) an ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering (b) an ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data (c) an ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability (d) an ability to function on multidisciplinary teams (e) an ability to identify, formulate, and solve engineering problems (f) an understanding of professional and ethical responsibility (g) an ability to communicate effectively (h) the broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, environmental, and societal context (i) a recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning (j) a knowledge of contemporary issues (k) an ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice. Şubat 2011 Ertuğrul Eriş

12 DEVRE ANALİZİ DEĞERLENDİRME MATRİSİ
ALAN YETERLİLİKLERİ(ABET) a b c d e f g h i j k Lineer elektrik devreleri, frekans -domanlarinde ‘çevre akımları’ ve ‘düğüm gerilimleri’ yöntemleriyle çözebilecekler. 3 1 2 Lineer elektrik devreleri, s -domanlarinde ‘çevre akımları’ ve ‘düğüm gerilimleri’ yöntemleriyle çözebilecekler. Devre çözümlerini yorumlayabileceklerdir. Frekans domeni çözümlerinin sınırları ve faydalarını açıklayabilecekler, t-domani çözümleriyle karşılaştırabileceklerdir. s-domeni çözümlerinin sınırları ve faydalarını açıklayabilecekler, t-domani çözümleriyle karşılaştırabileceklerdir. Lineer devreleri ‘Transfer fonksiyon’ları ile modelleyip analiz edebileceklerdir. Çeşitli filtreleri RLC ve/veya işlemsel kuvvetlendirircilerle tasarlayabileceklerdir. (Sentez) Lineer İki kapılı devreleri kullanarak devre analizi yapabileceklerdir. ÖĞRENİM ÇIKTILARI Ertuğrul Eriş Devre Analizi İlk Ders

13 BOLOGNA SÜRECİ/PROGRAM: ÖZET
DERS ÖĞRENİM ÇIKTILARI DERS DEĞERLENDİRME MATRİSİ SATIR: MÜHENDİSLİK ALAN YETERLİKLERİ DERS DEĞERLENDİRME MATRİSİ SÜTUN LİSANS YETERLİKLERİ İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

14 PROGRAM TANITIM/KONULAR
BOLOGNA SÜRECİ YÜKSEK ÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ TEMEL ALANLAR/DERSLER MESLEKİ ALANLAR/DERSLER İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

15 PROGRAM TANITIM/BOLOGNA SÜRECİ
Avrupa yüksek öğretimi değişime uğruyor, Türkiyede de buna paralel çalışmalar sürdürülüyor Hedef dünya ile rekebet edebilme 10 yıllık proje Kaliteyi arttırma çalışmaları yapılıyor Avrupa/Ulusal yeterlilikler(qualifications) çerceveleri oluşturuluyor İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

16 PROGRAM TANITIM/YÜKSEK ÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
Lisans öğrenimini tamamlamış bir kişinin kazanımları, yeterlilikleri (Qualification) olmakta, Avrupanın yeterlilikler çerçevesi Türkiye ulusal yeterlilikler çerçevesi, Buraya kadar belirlendi Mesleki yeterlilikler herbir dersin yeterlilikleri İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

17 PROGRAM TANITIM/AMAÇ Lisans öğreniminin genel amacı ‘Elektronik Mühendisliği Formasyonu’ Kazandırmaktır. Mesleki Formasyon: Elektronik Mühendisliği kavramları problem çözme becerisi kazanma Uzmanlaşma, lisansüstü eğitim/öğretim de yapılıyor İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

18 YENİ PROGRAM PROGRAM DAHA SADELEŞTİRİLDİ
LAB’LAR AYRI BİR DERS; UYGULAMA AĞIRLIĞI DERSLERİN ÖĞRENCİ İLE BİRLİKTE GEÇEN SÜRELERİ ARTTIRILDI MESLEK DERSLERİ ÖNE ALINDI İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

19 PROGRAM TANITIM/MESLEKİ YETKİNLİKLER
BİLGİ Kuramsal Uygulamalı BECERİLER Kavramsal/Bilişsel İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

20 PROGRAM TANITIM/MESLEK YANINDA DİĞER YETKİNLİKLER (Competence)
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik İnsan haklarına saygı Çevreye saygı İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

21 PROGRAM TANITIM/SONUÇ-1
Lisans öğreniminin yeterliliklerinin sağlanmaması ne demek Bireysel olarak yeterli olamamak Mesleki olarak yeterli olamamak Ulusal/Uluslararası alanda rakiplerle yarışamamak 4 yıllık zaman kaybı Lisans öğreniminin yeterliliklerini sağlanması ne demek Yukarıdakilerin zıttı İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

22 PROGRAM TANITIM/MÜHENDİSLİK ÖĞRENİM PLANI
Temel bilimler ve matemetik kullanır, 1. ve 2. yıllar ağırlıklı olarak bu kapsamda derslerdir Temel dersler ve mesleki derslerde kullanıır Temel Meslek dersleri 2-3.yıl da verilir Uygulama ağırlıklı Mesleki derslerde Alana yönelik mesleki dersler 4. yılda verilir (seçimlik dersler) bitirme çalışması ile sonlanır İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

23 İKU Elektronik Mühendisliği
Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

24 BAŞARI/KONULAR SINAVLARIN DEĞERLENDİRMESİ
BİRİNCİ SINIF BAŞARISININ SONUCA ETKİSİ YARIYIL TEKRARI İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

25 BAŞARI/SINAVLARIN DEĞERLENDİRMESİ
KAT SAYILAR A 4.0 A- 3.7 B+ 3.3 B 3.0 B- 2.7 C+ 2.3 C 2.0 C- 1.7 D+ 1.3 D 1.0 D- 0.7 F 0.0 SINAV DEĞERLENDİRME ARALIKLARI A;A- Pekiyi 100 B+;B;B- İyi 75 C+;C; Orta 50 C-;D+;D;D- Şartlı başarılı 25 F Başarısız Şartlı başarılı yanıltmasın!, Anlamı ‘zayıf’ tır. İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

26 GENEL NOT ORTALAMASI(GNO)
Her akademik yıl sonunda hesaplanır Hesaplandığı yıla kadar alınan bütün dersleri kapsar Mezun olabilmek için mezuniyet GNO>2 olmak zorunda ________________________ KAT SAYILAR A 4.0 A- 3.7 B+ 3.3 B 3.0 B- 2.7 C+ 2.3 C 2.0 C- 1.7 D+ 1.3 D 1.0 D- 0.7 F 0.0 Σ dersten alınan notun katsayısı*dersin kredisi Alınan bütün dersler için GNO = Σ ders kredileri Alınan bütün dersler için İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

27 YARIYIL ORTALAMASI(YNO)
Her yarıyıl sonunda hesaplanır Hesaplandığı yarıyılda alınan dersleri kapsar Muzuniyet GNO>2 sağlayabilmek için alınması gereken tedbir KAT SAYILAR A 4.0 A- 3.7 B+ 3.3 B 3.0 B- 2.7 C+ 2.3 C 2.0 C- 1.7 D+ 1.3 D 1.0 D- 0.7 F 0.0 İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

28 MEZUNİYET İÇİN ALINAN ÖN TEDBİR
4 yıllık öğrenim süresinde yıllık tedbirler almak GNO ve yarıyıl YNO larını birlikte <2 olmamasını sağlamak, Yönetmelik maddesi İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

29 BAŞARI/1. YIL SONU BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ
DÖNEM TEKRARI GNO<2; 1.yy YN0<2; 2.yy YN0<2 KRİTİK GNO<2; 1.yy YN0<2; 2.yy YN0>2 GNO<2; 1.yy YN0>2; 2.yy YN0<2 RİSKLİ GNO>2; 1.yy YN0<2; 2.yy YN0>2 GNO>2; 1.yy YN0>2; 2.yy YN0<2 NORMAL GNO>2; 1.yy YN0>2; 2.yy YN0>2 İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

30 BAŞARISIZLIK/ YARIYIL TEKRARI
GNO<2; 1.yy YN0<2; 2.yy YN0<2 Yönetmeliğe göre C altı bütün dersleri tekrar alma zorunlu D’lerin bedeli çok yüksek C- bile olumsuz etkir Büyük ihtimalle mezuniyet süresi uzar DİKKAT!! derslerden alınan her D-,D,D+,C- tekrar potansiyelidir. AMAÇ: derslerden en az C ve üstü not almaktır. İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

31 1. YIL GNO DAĞILIMI İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

32 BAŞARI/DÖNEM TEKRARI-2
İKU Elektronik Mühendisliği Ar. Gör. Bora Cebeci

33 GNO DAĞILIMI MEZUNİYETİN UZAMASI
İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

34 İKU Elektronik Mühendisliği
Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

35 YILLARA GÖRE YNO/GNO DEĞİŞİMİ
İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

36 BAŞARISIZLIK/KRİTİK GNO<2; 1.yy YN0<2; 2.yy YN0>2
1.si olumlu gidiş, 2.si olumsuz gidiş Her iki halde de Matematik ve temel bilim/meslek derslerinin zayıf olması, ilerideki mesleki derslerin anlaşılmasını zorlaştırır, Dönem tekrarı olma olasılığı yüksek, Temel olmayan derslerden yüksek not alıp temel derslerden D alarak ortalama tutturulması, farkında olmadan mezuniyet süresini daha fazla uzatır. İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

37 BAŞARI(SIZLIK)/RİSKLİ
GNO>2; 1.yy YN0<2; 2.yy YN0>2 GNO>2; 1.yy YN0>2; 2.yy YN0<2 YNO da Dalgalanma, kötüye gidiş başlamış 3. ve 4. sınıflarda zorlanılabilir. Dönem tekrarına gidebilir. Temel dersleri C ve üzeri tutturmak gerek. Temel olmayan derslerden yüksek not alıp temel derslerden D alarak ortalama tutturulması, farkında olmadan mezuniyet süresini daha fazla uzatır. İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

38 BAŞARISIZLIK/SONUÇ Sınır her zaman riskli ve sorunludur.
Sınav sonuçları alındıktan sonra yakınma/ heyacanın anlam ve faydası olmaz, Başkasına güven; diğer öğrencilerin hakkını yiyerek, kendi problemini başkasına çözdürme. Amaç, sınav öncesi heyacan duyup bedel ödemek olmalıdır, Kendine güven, kendi problemini kendin çöz. İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

39 BAŞARI/NORMAL GNO>2; 1.yy YN0>2; 2.yy YN0>2
2-2,3 aralığı sınır Problemli, Sınır her zaman riskli ve sorunludur. >2,3 Emniyetli alan Bir iki dersten şartlı başarılı not alabilme toleransı karşılanabilir İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

40 BAŞARI(SIZLIK)/SONUÇ
Öğrenimin minumum hakkını vermek GNO>2.3 sağlamaktır Temel olmayan derslerden yüksek not alıp temel derslerden D-,D,D+ alarak ortalama tuturulması, farkında olmadan mezuniyet süresini daha fazla uzatır >3 Uzmanlaşma potansiyeli var UNUTULMAMALIDIRKİ NOTLAR ARAÇTIR; AMAÇ İSE ‘ÖĞRENMEKTİR’. ÖĞRENİM ÇIKTILARI İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

41 ÖZELLİKLE 1. SINIF YENİ PROGRAMDA 1.SINIFIN AĞIRLIĞI ARTTIRILDI
MATEMATİK DERSLERİ DAHADA YOĞUNLAŞTIRILDI MESLEK DERSİ (ELEKTRİK DEVRELERİNE GİRİŞ) VE LAB KONDU BİRİNCİ SINIF YENİ PROGRAMDA DAHA FAZLA ÇABA GEREKTİRİYOR!!! İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

42 GENEL SONUÇ BU AÇIKLAMALAR KORKMAYI DEĞİL, AKSİNE KORKMAMAYI GEREKTİRİYOR, ÇÜNKÜ İKÜ ELOKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI, NORMAL BİR ÖĞRENCİNİN NORMAL BİR ÇALIŞMA İLE NORMAL BİR SÜREDE (4 YIL) KEYİFLE BİTİREBİLECEĞİ SEVİYEDEDİR. İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

43 ERASMUS/BOLOGNA SÜRECİ
LİSBON STRATEJİK PLANI Dünya ile rekabet edebilen Avrupa ‘Knowledge Based Economy’ Eğitim öğretimn gözden geçirilmesi Yüksek Öğretim BOLOGNA SÜRECİ Üç seviyeli Yüksek öğretim ECTS (European Credit Tranfer System) ‘Diploma supplement’ Kalite güvence sistemleri Öğrenci/Akademik personel değişimi ERASMUS Programı Minumum bir yarıyıl, maksimum iki yarıyıl BOLOGNA SÜRECİ Üç seviyeli Yüksek öğretim ECTS Diploma supplement Kalite güvence sistemleri Öğrenci/Akademik personel değişimi 43

44 ERASMUS TÜRKİYE ORGANİZASYONU
AVRUPA BİRLİĞİ/TÜRKİYE Türkiyede ‘Ulusal Ajans’ Devlet Bakanlığı DPT ya bağlı Türkiye kontenjanın saptanması, Türkiye üniversitelerine kontenjanları dağıtılması ve izlenmesi Kontenjana uygun bütçenin yapılması Öğrencilerin paralarının ödenmesini sağlamak 44

45 ERASMUS/İKÜ ORGANİZASYONU
REKTÖRLÜĞE BAĞLI DIŞİLİŞKİLER OFİSİ Rektörlük 5. kat Asansör çıkışı sağdaki koridor BÖLÜM ERSMUS KOORDİNATÖRÜ Elektronik Mühendisliği Bölümü Erasmus Koordinatörü Asist. Prof. Dr. Ertuğrul Saatçi 45

46 ERASMUS/DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ
Hertürlü adari işlemin yapıldığı yer Bir Takvim hazırlanıyor Tanıtım, yabancı dil sınav, mülakat, sonbaşvuru vs.. Her sene ‘Erasmus Programı’ tanıtımı yapılıyor Gitmeden Önce yapılacaklar Yabancıdil sınavı Mülakat Başvuru, hazırlanacak belgeler, yapılacaklar Gittikten sonra yapılacaklar Aylıkların ödenmesi İdari sorunların halledilmesi 46

47 ERASMUS PROGRAMI BÖLÜM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İdari işler: Uluslararası ilişkiler ofisinde çözülüyor Akademik İşler: Bölüm Erasmus Koordinatörlüğü Bölümlerarası ikili antlaşmaların yapılması Öğrencilerin ilk çabaları ile başlatılıyor Öğrencilere akademik anlamda danışmanlık yapılması 47

48 BÖLÜMLERARASI İKİLİ ANTLAŞMA
Üniversiteler ile değil / Bölümlerarası antlaşma Hollanda Fontys Üniversitesinin Elektronik mühendiliği ile bir antlaşma var (Şimdilik başka yok) İki öğrencimiz 2008/2009 Güz dönemi gitti. 48

49 YENİ BİR BÖLÜMLE ANTLAŞMA YAPILMASI
Bölüm öğrencisi, ilgi duyduğu üniversite elektronik bölümünü seçiyor Bu bölüm programını WEB’te inceleyip, İKÜ Elektronik Mühendisliği Bölümü Programı ile Dersler bazında ECTS Kredileri bazında Bir tablo yaparak karşılaştırıyor Bölüm koordinatörüne veriyor Koordinatör, Avrupadaki ilgilenilen Bölüm Başkanlığı ile iletişime geçerek, ikili antlaşma yapılmasına çalışıyor. 49

50 GİDECEK ÖĞRENCİLERE DANIŞMANLIK
Bölüm Koordinatörlüğü Hangi derslerin orada alınmaması Gidilen üniversitenin hangi derslerinin alınmasının saptanması Kredilerinin eşleştirilmesi Konularında akademik danışmanlık yapıyor. Sonuçta: İKÜ mezuniyetinde, orada alınan hangi derslerin burada alınmış gibi sayılacağı belli oluyor. 50

51 KOPYA AHLAK’EN KOPYA NEDİR? Yapıldığında bedeli var: Disiplin
Hırsızlık Başkasının bilgisini çalma Aldatmaca Bimediği bilgiyi başkalarına biliyormuş gibi gösterme Mış gibi yaşamlar (Doğan Cüceloğlu 2005, YKY) Yapıldığında bedeli var: Disiplin Sorumluluk Kopya çeken Kopya veren İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

52 DİSİPLİN DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ (YÖK)
Kopya’ya teşebbüs veya kopya yapılmasının cezası en az 1yy veya 2yy uzaklaştırma, Mezuniyette belgelere disiplin cezası işleniyor?, bu hatanız ömrünüz boyunca sizinle beraber, İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

53 MAZERET SINAVLARI Hasta olunmadığı halde, hastaymış gibi rapor alınarak mazeret sınavına girilmesi Etik bir sorundur Doktoru kendi çıkarı için sahtekarlığı zorlamaktır Kendine yapılması istenmeyen bir davranış başkasından istemek İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

54 YAZ ÖĞRETİMİ En fazla 10 kredi/3 ders Kredi başına paralı 380TL/kredi
7 Hafta Çakışmayan üç ders bulunmayabilir 5 öğrenciden az başvuru varsa, ders açılmaz SONUÇ: İşi yazöğretimine bırakmamak → para ve zaman kazancı İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

55 STAJ YÖNERGESİ Öğrenci, 4.yarıyılını tamamladıktan sonra staj yapabilir. Tamamlanması gereken toplam staj süresi 40 iş günüdür. Stajlar en az 2 farklı yerde, 10 iş gününden az olmayan süreler halinde tamamlanmalıdır. Yaz okuluna katılan öğrenci, akademik takvimde belirtilen yaz okulu tarihlerinde staj yapamaz. Yapılan staj süresi kadar günlük raporu içeren “Staj Defteri”, her yılın Ekim ayı sonunda Staj Sorumlusu’na teslim edilir. 8.yarıyıl sonunda derslerini tamamlayan bir öğrenci, ancak zorunlu staj süresini de tamamlamışsa mezun sayılabilir. Zamanında tamamlanamayan stajlar mezuniyeti geçiktirir

56 YARARLI BİLGİLER İKU/BÖLÜM WEB sayfasını kullanınız
Buralardaki verilerden zamanında haberdar olmamak sizin için olumsuz olabilir DERSLERİN WEB sayfalarını izleyiniz Sınav tarihleri LAB bilgileri Yönetmelikleri okuyunuz Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Yüksek Öğretim kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Staj yönetmeliği İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

57 SORUN İLETİMİ VE ÇÖZÜMÜ
ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ, CİDDİYE ALINMALI Sorun diye nitelendirdiğiniz konuyu; olduğu zaman, geçiktirmeden önce konuyla ilişkili öğretim elemanı, öğretim üyesi ile iletişim kurarak, Çözülemezse bölüm başkanlığı ile iletişim kurarak Çözmeye çalışınız. İş işten geçtikten sonra çözüm üretilemeyebilir! İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

58 BÖLÜMÜMÜZE HOŞGELDİNİZ, BAŞARILAR DİLERİZ
SONUÇ BÖLÜMÜMÜZE HOŞGELDİNİZ, BAŞARILAR DİLERİZ İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş


"ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF ORYANTASYONU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları