Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF ORYANTASYONU 2010-2011 GÜZ YARIYILI İKU Elektronik Mühendisliği 1Prof.Dr. Ertuğrul Eriş Güncelleme 8: Eylül 2010,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF ORYANTASYONU 2010-2011 GÜZ YARIYILI İKU Elektronik Mühendisliği 1Prof.Dr. Ertuğrul Eriş Güncelleme 8: Eylül 2010,"— Sunum transkripti:

1 ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF ORYANTASYONU 2010-2011 GÜZ YARIYILI İKU Elektronik Mühendisliği 1Prof.Dr. Ertuğrul Eriş Güncelleme 8: Eylül 2010,

2 KONULAR  DÜNYA/AVRUPA DEĞİŞİM:BOLOGNA SÜRECİ  ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMININ TANITIMI  BAŞARI  KOPYA/DİSİPLİN  YAZÖĞRETİMİ  YARARLI BİLGİLER İKU Elektronik Mühendisliği 2Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

3 3 BOLOGNA SÜRECİ (1999-2009)  LİSBON STRATEJİK PLANI Dünya ile rekabet edebilen Avrupa  ‘Knowledge Based Economy’  Eğitim öğretimin gözden geçirilmesi  Yüksek Öğretim  BOLOGNA SÜRECİ Üç seviyeli Yüksek öğretim ECTS (European Credit Tranfer System) Diploma supplement Kalite güvence sistemleri Öğrenci/Akademik personel değişimi

4 4 ÜÇ SEVİYELİ YÜKSEK ÖĞRETİM/BOLOGNA SÜRECİ  BÜTÜN AVRUPADAKİ YAPI  ÖNLİSANS İki yıl  LİSANS Dört yıl  LİSANSÜSTÜ Yükseklisans, 2 yıl Doktora 3 yıl BOLOGNA SÜRECİ  Üç seviyeli Yüksek öğretim  ECTS  Diploma supplement  Kalite güvence sistemleri  Öğrenci/Akademik personel değişimi

5 5 ECTS/BOLOGNA SÜRECİ  ECTS: European Credit Transfer System (AKTS:Avrupa Kredi Transfer Sistemi)  TÜRKİYEDE BİR ÇOK ÜNİVERSİTEDE UYGULANMAKTA  WORK LOAD/İŞ YÜKÜ 1 yy da 30 ECTS 1 ECTS=25-30 saat bir yetişkinin 8 saat/gün, 40saat/hafta Bir dersin ECTS’i  Derste geçen süre  LAB  Ödev  Evde çalışma  Sınavlara çalışma BOLOGNA SÜRECİ  Üç seviyeli Yüksek öğretim  ECTS  Diploma supplement  Kalite güvence sistemleri  Öğrenci/Akademik personel değişimi

6 6 DIPLOMA SUPPLEMENT/BOLOGNA SÜRECİ  Diploma Eki  Mezuniyette verilen standart belge  Avrupa için tanınırlılık belgesi  Türkiyedeki birçok üniversite 2006 dan beri vermekte BOLOGNA SÜRECİ  Üç seviyeli Yüksek öğretim  ECTS  Diploma supplement  Kalite güvence sistemleri  Öğrenci/Akademik personel değişimi

7 7 KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ /BOLOGNA SÜRECİ  Diploma Eki  Mezuniyette verilen standart belge  Avrupa için tanınırlılık belgesi  Türkiyedeki birçok üniversite 2006 dan beri vermekte BOLOGNA SÜRECİ  Üç seviyeli Yüksek öğretim  ECTS  Diploma supplement  Kalite güvence sistemleri  Öğrenci/Akademik personel değişimi

8 BLOOM’S TAXONOMY ANDERSON AND KRATHWOHL (2001) http://www.learningandteaching.info/learning/bloomtax.htm !!Listening !!

9 ÖĞRENİM PROGRAMI OLUŞTURULMASI PROGRAM ÇIKTILARI ?ÖĞRENİM PROGRAMI ? öğ anket Öğ. anket Ders öğ. anket Öğrenci Profili BÖLÜM, PROGRAM ÖĞRENCİ YENİ ÖĞRENCİ İyileştirme araçları DIŞ PAYDAŞLAR Öğ. elem Yönetim, idare İç Paydaşlar ÖĞRENCİ, ÜRÜN DEVLET, ÖZEL SEKTÖR MEZUNLAR, AİLELER MESLEK OD, NGO SONUÇ: ULUSAL/ULUSLARARASI AKREDİTASYON AB/VE ULUSAL YETERLİKLER AB/ULUASAL MEZUN ÖĞRENCİMEZUN ÖĞRENCİ Çıktılar için veri top ve değerlendirme ALAN YETERLİLİKLERİ BİLGİ Knowledge BECERİ Skills KİŞİSEL/ MESLEKİ YETKİN LİKLER Competences DIŞ PAYDAŞ GEREKSİNİMLERİ ORYANTASYON PROGRAM ÇIKTILARI PROGRAMÇIKTILARIPROGRAMÇIKTILARI PROGRAMÇIKTILARIPROGRAMÇIKTILARI

10 10 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) TYUYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı BECERİLER -Kavramsal/Bilişsel -Uygulamalı KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik 6 LİSANS _____ EQF-LLL: 6. Düzey _____ QF-EHEA: 1. Düzey -Ortaöğretimd e kazanılan yeterliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak -Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, - Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. -Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, - Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek - Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebil mek, öğrenme gereksinimlerin i belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilm ek. - Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, - Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, - Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak, - Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. ULUSAL LİSANS YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ BLOOMS TAXONOMY

11 ABET MÜHENDİSLİK ALAN YETERLİLİKLERİ Şubat 2011Ertuğrul Eriş11 (a) an ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering (b) an ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret data (c) an ability to design a system, component, or process to meet desired needs within realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health and safety, manufacturability, and sustainability (d) an ability to function on multidisciplinary teams (e) an ability to identify, formulate, and solve engineering problems (f) an understanding of professional and ethical responsibility (g) an ability to communicate effectively (h) the broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global, economic, environmental, and societal context (i) a recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning (j) a knowledge of contemporary issues (k) an ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice.

12 DEVRE ANALİZİ DEĞERLENDİRME MATRİSİ ALAN YETERLİLİKLERİ(ABET)abcdefghijk Lineer elektrik devreleri, frekans -domanlarinde ‘çevre akımları’ ve ‘düğüm gerilimleri’ yöntemleriyle çözebilecekler. 33312 Lineer elektrik devreleri, s -domanlarinde ‘çevre akımları’ ve ‘düğüm gerilimleri’ yöntemleriyle çözebilecekler. 33312 Devre çözümlerini yorumlayabileceklerdir. 33312 Frekans domeni çözümlerinin sınırları ve faydalarını açıklayabilecekler, t-domani çözümleriyle karşılaştırabileceklerdir. 33312 s-domeni çözümlerinin sınırları ve faydalarını açıklayabilecekler, t-domani çözümleriyle karşılaştırabileceklerdir. 3312 Lineer devreleri ‘Transfer fonksiyon’ları ile modelleyip analiz edebileceklerdir. 33311 Çeşitli filtreleri RLC ve/veya işlemsel kuvvetlendirircilerle tasarlayabileceklerdir. (Sentez) 33311 Lineer İki kapılı devreleri kullanarak devre analizi yapabileceklerdir. 33311 Ertuğrul ErişDevre Analizi İlk Ders12 ÖĞRENİM ÇIKTILARI

13 BOLOGNA SÜRECİ/PROGRAM: ÖZET İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş13 DERS ÖĞRENİM ÇIKTILARI DERS DEĞERLENDİRME MATRİSİ SATIR: MÜHENDİSLİK ALAN YETERLİKLERİ DERS DEĞERLENDİRME MATRİSİ SÜTUN LİSANS YETERLİKLERİ

14 PROGRAM TANITIM/KONULAR  BOLOGNA SÜRECİ  YÜKSEK ÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ  TEMEL ALANLAR/DERSLER  MESLEKİ ALANLAR/DERSLER İKU Elektronik Mühendisliği 14Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

15 PROGRAM TANITIM/BOLOGNA SÜRECİ  Avrupa yüksek öğretimi değişime uğruyor, Türkiyede de buna paralel çalışmalar sürdürülüyor Hedef dünya ile rekebet edebilme 10 yıllık proje Kaliteyi arttırma çalışmaları yapılıyor Avrupa/Ulusal yeterlilikler(qualifications) çerceveleri oluşturuluyor İKU Elektronik Mühendisliği 15Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

16 PROGRAM TANITIM/YÜKSEK ÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ  Lisans öğrenimini tamamlamış bir kişinin kazanımları, yeterlilikleri (Qualification) olmakta,  Avrupanın yeterlilikler çerçevesi  Türkiye ulusal yeterlilikler çerçevesi, Buraya kadar belirlendi  Mesleki yeterlilikler  herbir dersin yeterlilikleri  http://bologna.yok.gov.tr/index.php?page=news&read=21 İKU Elektronik Mühendisliği 16Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

17 PROGRAM TANITIM/AMAÇ  Lisans öğreniminin genel amacı ‘Elektronik Mühendisliği Formasyonu’ Kazandırmaktır.  Mesleki Formasyon: Elektronik Mühendisliği kavramları problem çözme becerisi kazanma  Uzmanlaşma, lisansüstü eğitim/öğretim de yapılıyor İKU Elektronik Mühendisliği 17Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

18 YENİ PROGRAM  PROGRAM DAHA SADELEŞTİRİLDİ  LAB’LAR AYRI BİR DERS; UYGULAMA AĞIRLIĞI  DERSLERİN ÖĞRENCİ İLE BİRLİKTE GEÇEN SÜRELERİ ARTTIRILDI  MESLEK DERSLERİ ÖNE ALINDI İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş18

19 PROGRAM TANITIM/MESLEKİ YETKİNLİKLER  BİLGİ - Kuramsal - Uygulamalı  BECERİLER - Kavramsal/Bilişsel - Uygulamalı İKU Elektronik Mühendisliği 19Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

20 PROGRAM TANITIM/MESLEK YANINDA DİĞER YETKİNLİKLER (Competence)  Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği  Öğrenme Yetkinliği  İletişim ve Sosyal Yetkinlik  Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik  İnsan haklarına saygı  Çevreye saygı İKU Elektronik Mühendisliği 20Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

21 PROGRAM TANITIM/SONUÇ-1  Lisans öğreniminin yeterliliklerinin sağlanmaması ne demek Bireysel olarak yeterli olamamak Mesleki olarak yeterli olamamak Ulusal/Uluslararası alanda rakiplerle yarışamamak 4 yıllık zaman kaybı  Lisans öğreniminin yeterliliklerini sağlanması ne demek Yukarıdakilerin zıttı İKU Elektronik Mühendisliği 21Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

22 PROGRAM TANITIM/MÜHENDİSLİK ÖĞRENİM PLANI  Temel bilimler ve matemetik kullanır, 1. ve 2. yıllar ağırlıklı olarak bu kapsamda derslerdir Temel dersler ve mesleki derslerde kullanıır  Temel Meslek dersleri 2-3.yıl da verilir Uygulama ağırlıklı Mesleki derslerde  Alana yönelik mesleki dersler 4. yılda verilir (seçimlik dersler) bitirme çalışması ile sonlanır İKU Elektronik Mühendisliği 22Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

23 İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş23

24 BAŞARI/KONULAR  SINAVLARIN DEĞERLENDİRMESİ http://www.iku.edu.tr/TR/48-1- 2/Yonetmelik-Yonergeler.html  BİRİNCİ SINIF BAŞARISININ SONUCA ETKİSİ  YARIYIL TEKRARI İKU Elektronik Mühendisliği 24Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

25 BAŞARI/SINAVLARIN DEĞERLENDİRMESİ  SINAV DEĞERLENDİRME ARALIKLARI A;A-Pekiyi100 B+;B;B-İyi75 C+;C; Orta50 C-;D+;D;D-Şartlı başarılı25 F Başarısız  Şartlı başarılı yanıltmasın!, Anlamı ‘zayıf’ tır. İKU Elektronik Mühendisliği 25Prof.Dr. Ertuğrul Eriş KAT SAYILAR A 4.0 A- 3.7 B+ 3.3 B 3.0 B- 2.7 C+ 2.3 C 2.0 C- 1.7 D+ 1.3 D 1.0 D- 0.7 F 0.0

26 GENEL NOT ORTALAMASI(GNO)  Her akademik yıl sonunda hesaplanır  Hesaplandığı yıla kadar alınan bütün dersleri kapsar  Mezun olabilmek için mezuniyet GNO>2 olmak zorunda ________________________ İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş26 KAT SAYILAR A 4.0 A- 3.7 B+ 3.3 B 3.0 B- 2.7 C+ 2.3 C 2.0 C- 1.7 D+ 1.3 D 1.0 D- 0.7 F 0.0 GNO = Σ dersten alınan notun katsayısı*dersin kredisi Alınan bütün dersler için Σ ders kredileri Alınan bütün dersler için

27 YARIYIL ORTALAMASI(YNO)  Her yarıyıl sonunda hesaplanır  Hesaplandığı yarıyılda alınan dersleri kapsar  Muzuniyet GNO>2 sağlayabilmek için alınması gereken tedbir İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş27 KAT SAYILAR A 4.0 A- 3.7 B+ 3.3 B 3.0 B- 2.7 C+ 2.3 C 2.0 C- 1.7 D+ 1.3 D 1.0 D- 0.7 F 0.0

28 MEZUNİYET İÇİN ALINAN ÖN TEDBİR  4 yıllık öğrenim süresinde yıllık tedbirler almak  GNO ve yarıyıl YNO larını birlikte <2 olmamasını sağlamak,  Yönetmelik maddesi İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş28

29  DÖNEM TEKRARI GNO<2; 1.yy YN0<2; 2.yy YN0<2  KRİTİK GNO 2 GNO 2; 2.yy YN0<2  RİSKLİ GNO>2; 1.yy YN0 2 GNO>2; 1.yy YN0>2; 2.yy YN0<2  NORMAL GNO>2; 1.yy YN0>2; 2.yy YN0>2 BAŞARI/1. YIL SONU BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ İKU Elektronik Mühendisliği 29Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

30 BAŞARISIZLIK/ YARIYIL TEKRARI  GNO<2; 1.yy YN0<2; 2.yy YN0<2 Yönetmeliğe göre C altı bütün dersleri tekrar alma zorunlu D’lerin bedeli çok yüksek C- bile olumsuz etkir Büyük ihtimalle mezuniyet süresi uzar  DİKKAT!!  derslerden alınan her D-,D,D+,C- tekrar potansiyelidir.  AMAÇ: derslerden en az C ve üstü not almaktır. İKU Elektronik Mühendisliği 30Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

31 1. YIL GNO DAĞILIMI İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş31

32 BAŞARI/ DÖNEM TEKRARI-2 İKU Elektronik Mühendisliği 32Ar. Gör. Bora Cebeci

33 GNO DAĞILIMI MEZUNİYETİN UZAMASI İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş33

34 İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş34

35 YILLARA GÖRE YNO/GNO DEĞİŞİMİ İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş35

36 BAŞARISIZLIK/KRİTİK  GNO 2  GNO 2; 2.yy YN0<2  1.si olumlu gidiş, 2.si olumsuz gidiş  Her iki halde de Matematik ve temel bilim/meslek derslerinin zayıf olması, ilerideki mesleki derslerin anlaşılmasını zorlaştırır,  Dönem tekrarı olma olasılığı yüksek,  Temel olmayan derslerden yüksek not alıp temel derslerden D alarak ortalama tutturulması, farkında olmadan mezuniyet süresini daha fazla uzatır. İKU Elektronik Mühendisliği 36Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

37 BAŞARI(SIZLIK)/RİSKLİ  GNO>2; 1.yy YN0 2  GNO>2; 1.yy YN0>2; 2.yy YN0<2 YNO da Dalgalanma, kötüye gidiş başlamış  3. ve 4. sınıflarda zorlanılabilir.  Dönem tekrarına gidebilir.  Temel dersleri C ve üzeri tutturmak gerek.  Temel olmayan derslerden yüksek not alıp temel derslerden D alarak ortalama tutturulması, farkında olmadan mezuniyet süresini daha fazla uzatır. İKU Elektronik Mühendisliği 37Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

38 BAŞARISIZLIK/SONUÇ İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş38  Sınır her zaman riskli ve sorunludur.  Sınav sonuçları alındıktan sonra yakınma/ heyacanın anlam ve faydası olmaz,  Başkasına güven;  diğer öğrencilerin hakkını yiyerek, kendi problemini başkasına çözdürme.  Amaç, sınav öncesi heyacan duyup bedel ödemek olmalıdır,  Kendine güven,  kendi problemini kendin çöz.

39 BAŞARI/NORMAL  GNO>2; 1.yy YN0>2; 2.yy YN0>2  2-2,3 aralığı sınır Problemli,  Sınır her zaman riskli ve sorunludur.  >2,3 Emniyetli alan  Bir iki dersten şartlı başarılı not alabilme toleransı karşılanabilir İKU Elektronik Mühendisliği 39Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

40 BAŞARI(SIZLIK)/SONUÇ  Öğrenimin minumum hakkını vermek GNO>2.3 sağlamaktır  Temel olmayan derslerden yüksek not alıp temel derslerden D-,D,D+ alarak ortalama tuturulması, farkında olmadan mezuniyet süresini daha fazla uzatır  >3 Uzmanlaşma potansiyeli var  UNUTULMAMALIDIRKİ NOTLAR ARAÇTIR;  AMAÇ İSE ‘ÖĞRENMEKTİR’. ÖĞRENİM ÇIKTILARI İKU Elektronik Mühendisliği 40Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

41 ÖZELLİKLE 1. SINIF  YENİ PROGRAMDA 1.SINIFIN AĞIRLIĞI ARTTIRILDI  MATEMATİK DERSLERİ DAHADA YOĞUNLAŞTIRILDI  MESLEK DERSİ (ELEKTRİK DEVRELERİNE GİRİŞ) VE LAB KONDU  BİRİNCİ SINIF YENİ PROGRAMDA DAHA FAZLA ÇABA GEREKTİRİYOR!!! İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş41

42 GENEL SONUÇ  BU AÇIKLAMALAR KORKMAYI DEĞİL, AKSİNE KORKMAMAYI GEREKTİRİYOR, ÇÜNKÜ  İKÜ ELOKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI, NORMAL BİR ÖĞRENCİNİN NORMAL BİR ÇALIŞMA İLE NORMAL BİR SÜREDE (4 YIL)  KEYİFLE BİTİREBİLECEĞİ SEVİYEDEDİR. İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş42

43 43 ERASMUS/BOLOGNA SÜRECİ  1999-2009  LİSBON STRATEJİK PLANI Dünya ile rekabet edebilen Avrupa  ‘Knowledge Based Economy’  Eğitim öğretimn gözden geçirilmesi  Yüksek Öğretim  BOLOGNA SÜRECİ Üç seviyeli Yüksek öğretim ECTS (European Credit Tranfer System) ‘Diploma supplement’ Kalite güvence sistemleri Öğrenci/Akademik personel değişimi  ERASMUS Programı  Minumum bir yarıyıl,  maksimum iki yarıyıl BOLOGNA SÜRECİ  Üç seviyeli Yüksek öğretim  ECTS  Diploma supplement  Kalite güvence sistemleri  Öğrenci/Akademik personel değişimi

44 44 ERASMUS TÜRKİYE ORGANİZASYONU  AVRUPA BİRLİĞİ/TÜRKİYE  Türkiyede ‘Ulusal Ajans’  Devlet Bakanlığı DPT ya bağlı  Türkiye kontenjanın saptanması,  Türkiye üniversitelerine kontenjanları dağıtılması ve izlenmesi  Kontenjana uygun bütçenin yapılması  Öğrencilerin paralarının ödenmesini sağlamak

45 45 ERASMUS/İKÜ ORGANİZASYONU  REKTÖRLÜĞE BAĞLI DIŞİLİŞKİLER OFİSİ Rektörlük 5. kat Asansör çıkışı sağdaki koridor http://www.iku.edu.tr/TR/653/6/2/Degisim- Programlari.html http://www.iku.edu.tr/TR/653/6/2/Degisim- Programlari.html  BÖLÜM ERSMUS KOORDİNATÖRÜ Elektronik Mühendisliği Bölümü Erasmus Koordinatörü  Asist. Prof. Dr. Ertuğrul Saatçi

46 46 ERASMUS/DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ  Hertürlü adari işlemin yapıldığı yer  Bir Takvim hazırlanıyor Tanıtım, yabancı dil sınav, mülakat, sonbaşvuru vs..  Her sene ‘Erasmus Programı’ tanıtımı yapılıyor  Gitmeden Önce yapılacaklar Yabancıdil sınavı Mülakat Başvuru, hazırlanacak belgeler, yapılacaklar  Gittikten sonra yapılacaklar Aylıkların ödenmesi İdari sorunların halledilmesi

47 47 ERASMUS PROGRAMI BÖLÜM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İdari işler: Uluslararası ilişkiler ofisinde çözülüyor Akademik İşler: Bölüm Erasmus Koordinatörlüğü Bölümlerarası ikili antlaşmaların yapılması  Öğrencilerin ilk çabaları ile başlatılıyor Öğrencilere akademik anlamda danışmanlık yapılması

48 48 BÖLÜMLERARASI İKİLİ ANTLAŞMA  Üniversiteler ile değil / Bölümlerarası antlaşma  Hollanda Fontys Üniversitesinin Elektronik mühendiliği ile bir antlaşma var (Şimdilik başka yok) İki öğrencimiz 2008/2009 Güz dönemi gitti.

49 49 YENİ BİR BÖLÜMLE ANTLAŞMA YAPILMASI  Bölüm öğrencisi, ilgi duyduğu üniversite elektronik bölümünü seçiyor  Bu bölüm programını WEB’te inceleyip, İKÜ Elektronik Mühendisliği Bölümü Programı ile Dersler bazında ECTS Kredileri bazında Bir tablo yaparak karşılaştırıyor  Bölüm koordinatörüne veriyor Koordinatör, Avrupadaki ilgilenilen Bölüm Başkanlığı ile iletişime geçerek, ikili antlaşma yapılmasına çalışıyor.

50 50 GİDECEK ÖĞRENCİLERE DANIŞMANLIK  Bölüm Koordinatörlüğü Hangi derslerin orada alınmaması Gidilen üniversitenin hangi derslerinin alınmasının saptanması Kredilerinin eşleştirilmesi  Konularında akademik danışmanlık yapıyor.  Sonuçta: İKÜ mezuniyetinde, orada alınan hangi derslerin burada alınmış gibi sayılacağı belli oluyor.

51 KOPYA  AHLAK’EN KOPYA NEDİR? Hırsızlık  Başkasının bilgisini çalma Aldatmaca  Bimediği bilgiyi başkalarına biliyormuş gibi gösterme  Mış gibi yaşamlar (Doğan Cüceloğlu 2005, YKY)  Yapıldığında bedeli var: Disiplin  Sorumluluk Kopya çeken Kopya veren İKU Elektronik Mühendisliği 51Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

52 DİSİPLİN  DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ (YÖK) http://www.iku.edu.tr/TR/48-1- 2/Yonetmelik-Yonergeler.html  Kopya’ya teşebbüs veya kopya yapılmasının cezası en az 1yy veya 2yy uzaklaştırma,  Mezuniyette belgelere disiplin cezası işleniyor?, bu hatanız ömrünüz boyunca sizinle beraber, İKU Elektronik Mühendisliği 52Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

53 MAZERET SINAVLARI  Hasta olunmadığı halde, hastaymış gibi rapor alınarak mazeret sınavına girilmesi Etik bir sorundur Doktoru kendi çıkarı için sahtekarlığı zorlamaktır  Kendine yapılması istenmeyen bir davranış başkasından istemek İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş53

54 YAZ ÖĞRETİMİ  En fazla 10 kredi/3 ders  Kredi başına paralı 380TL/kredi  7 Hafta  Çakışmayan üç ders bulunmayabilir  5 öğrenciden az başvuru varsa, ders açılmaz  SONUÇ: İşi yazöğretimine bırakmamak → para ve zaman kazancı İKU Elektronik Mühendisliği 54Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

55 55 STAJ YÖNERGESİ  Öğrenci, 4.yarıyılını tamamladıktan sonra staj yapabilir.  Tamamlanması gereken toplam staj süresi 40 iş günüdür.  Stajlar en az 2 farklı yerde, 10 iş gününden az olmayan süreler halinde tamamlanmalıdır.  Yaz okuluna katılan öğrenci, akademik takvimde belirtilen yaz okulu tarihlerinde staj yapamaz.  Yapılan staj süresi kadar günlük raporu içeren “Staj Defteri”, her yılın Ekim ayı sonunda Staj Sorumlusu’na teslim edilir.  8.yarıyıl sonunda derslerini tamamlayan bir öğrenci, ancak zorunlu staj süresini de tamamlamışsa mezun sayılabilir. Zamanında tamamlanamayan stajlar mezuniyeti geçiktirir

56 YARARLI BİLGİLER  İKU/BÖLÜM WEB sayfasını kullanınız Buralardaki verilerden zamanında haberdar olmamak sizin için olumsuz olabilir  DERSLERİN WEB sayfalarını izleyiniz Sınav tarihleri LAB bilgileri  Yönetmelikleri okuyunuz Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Yüksek Öğretim kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Staj yönetmeliği İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş56

57 SORUN İLETİMİ VE ÇÖZÜMÜ  ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ, CİDDİYE ALINMALI  Sorun diye nitelendirdiğiniz konuyu;  olduğu zaman, geçiktirmeden  önce konuyla ilişkili öğretim elemanı, öğretim üyesi ile iletişim kurarak,  Çözülemezse bölüm başkanlığı ile iletişim kurarak  Çözmeye çalışınız.  İş işten geçtikten sonra çözüm üretilemeyebilir! İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş57

58 SONUÇ BÖLÜMÜMÜZE HOŞGELDİNİZ, BAŞARILAR DİLERİZ İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş58


"ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. SINIF ORYANTASYONU 2010-2011 GÜZ YARIYILI İKU Elektronik Mühendisliği 1Prof.Dr. Ertuğrul Eriş Güncelleme 8: Eylül 2010," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları