Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ORYANTASYONU 2008-09 GÜZ YARIYILI İKU Elektronik Mühendisliği 1Prof.Dr. Ertuğrul Eriş Güncelleme2:2010 EE,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ORYANTASYONU 2008-09 GÜZ YARIYILI İKU Elektronik Mühendisliği 1Prof.Dr. Ertuğrul Eriş Güncelleme2:2010 EE,"— Sunum transkripti:

1 ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ORYANTASYONU 2008-09 GÜZ YARIYILI İKU Elektronik Mühendisliği 1Prof.Dr. Ertuğrul Eriş Güncelleme2:2010 EE,

2 KONULAR  ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMININ TANITIMI  BAŞARI  ERASMUS  STAJ  KOPYA/DİSİPLİN  YAZÖĞRETİMİ  YARARLI BİLGİLER İKU Elektronik Mühendisliği 2Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

3 PROGRAM TANITIM/KONULAR  BOLOGNA SÜRECİ  YÜKSEK ÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ  TEMEL ALANLAR/DERSLER  MESLEKİ ALANLAR/DERSLER İKU Elektronik Mühendisliği 3Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

4 PROGRAM TANITIM/BOLOGNA SÜRECİ  Avrupa yüksek öğretimi değişime uğruyor, Türkiye’de buna paralel çalışmalar sürdürüyor Hedef dünya ile rekebet edebilme 10 yıllık proje Kaliteyi arttırma çalışmaları yapılıyor Avrupa/Ulusal yeterlilikler çerceveleri oluşturuluyor İKU Elektronik Mühendisliği 4Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

5 PROGRAM TANITIM/YÜKSEK ÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ  Lisans öğrenimini tamamlamış bir kişinin kazanımları, yeterlilikleri (Qualification) olmakta,  Avrupanın yeterlilikler çerçevesi  Türkiye ulusal yeterlilikler çerçevesi, Buraya kadar belirlendi  Mesleki yeterlilikler  herbir dersin yeterlilikleri  http://bologna.yok.gov.tr/index.php?page=news&read=21 İKU Elektronik Mühendisliği 5Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

6 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) TYUYÇ DÜZEYİ BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı BECERİLER -Kavramsal/Bilişsel -Uygulamalı KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik 6 LİSANS _____ EQF-LLL: 6. Düzey _____ QF-EHEA: 1. Düzey -Ortaöğretimde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. -Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, - Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. -Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, - Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek. -Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme k, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek, -Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek. - Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, - Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, -Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulayabilmek, - Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi), - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyi: İleri Düzey). -Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak, - Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. İKU Elektronik Mühendisliği 6Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

7 PROGRAM TANITIM/AMAÇ  Mesleki yeterlilikler henüz tanımlanmadı  Lisans öğreniminin genel amacı ‘Elektronik Mühendisliği Formasyonu’ Kazandırmaktır.  Mesleki Formasyon: Elektronik Mühendisliği kavramları ile akıl yürütme becerisi kazanma  Uzmanlaşma, lisansüstü eğitim/öğretim de yapılıyor İKU Elektronik Mühendisliği 7Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

8 İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş8

9 PROGRAM TANITIM/MESLEKİ YETKİNLİKLER  BİLGİ -Kuramsal -Uygulamalı  BECERİLER -Kavramsal/Bilişsel -Uygulamalı İKU Elektronik Mühendisliği 9Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

10 PROGRAM TANITIM/MESLEK YANINDA DİĞER YETKİNLİKLER (Competence)  Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği  Öğrenme Yetkinliği  İletişim ve Sosyal Yetkinlik  Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik İKU Elektronik Mühendisliği 10Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

11 PROGRAM TANITIM/SONUÇ-1  Lisans öğreniminin yeterliliklerinin sağlanmaması ne demek Bireysel olarak yeterli olamamak Mesleki olarak yeterli olamamak Ulusal/Uluslararası alanda rakiplerle yarışamamak 4 yıllık zaman kaybı  Lisans öğreniminin yeterliliklerini sağlanması ne demek Yukarıdakilerin zıttı İKU Elektronik Mühendisliği 11Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

12  LİSANS PROGRAMI NORMAL BİR ÖĞRENCİNİN NORMAL BİR ÇALIŞMA İLE NORMAL BİR SÜREDE TAMAMLAYACAĞI BİR PROGRAMDIR  LİSANS ÖĞRENİM SÜRENİZİ HAYATINIZIN KEYİFLİ BİR ÜÇ YILI OLARAK YAŞAYABİLİRSİNİZ!!! İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş12 PROGRAM TANITIM/SONUÇ-2

13 BAŞARI/KONULAR  SINAVLARIN DEĞERLENDİRMESİ http://www.iku.edu.tr/TR/48-1- 2/Yonetmelik-Yonergeler.html  BİRİNCİ/İKİNCİ SINIF BAŞARISININ SONUCA ETKİSİ  DÖNEM TEKRARI İKU Elektronik Mühendisliği 13Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

14 BAŞARI/SINAVLARIN DEĞERLENDİRMESİ  SINAV DEĞERLENDİRME ARALIKLARI A;A-Pekiyi100 B+;B;B-İyi75 C+;C;C-Orta50 D+;D;D-Şartlı başarılı25 F Başarısız  Şartlı başarılı yanıltmasın!, Anlamı ‘zayıf’ tır. İKU Elektronik Mühendisliği 14Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

15  YARIYIL(YIL ?) TEKRARI GNO<2; 1.yy YN0<2; 2.yy YN0<2  KRİTİK GNO 2 GNO 2; 2.yy YN0<2  RİSKLİ GNO>2; 1.yy YN0 2 GNO>2; 1.yy YN0>2; 2.yy YN0<2  NORMAL GNO>2; 1.yy YN0>2; 2.yy YN0>2 BAŞARI/1. YIL SONU BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ İKU Elektronik Mühendisliği 15Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

16 BAŞARI/YARIYIL(YIL?) TEKRARI  GNO<2; 1.yy YN0<2; 2.yy YN0<2  Yönetmeliğe göre C altı bütün dersleri tekrar alma zorunlu  D’lerin bedeli çok yüksek  Büyük ihtimalle mezuniyet süresi uzar  Ders seçimi titizlikle yapılmak gerek Tekrarlanan temel dersler yanında, temel olamayan yeni dersler seçmek  AMAÇ: İdeali; tekrarlanan ve yeni derslerden en az C Seçilen derslerden alınan her D, tekrar potansiyelidir. İKU Elektronik Mühendisliği 16Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

17 2. YIL GNO DAĞILIMI İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş17

18 BAŞARI/ DÖNEM TEKRARI-2 İKU Elektronik Mühendisliği 18Ar. Gör. Bora Cebeci

19 GNO DAĞILIMI MEZUNİYETİN UZAMASI İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş19

20 İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş20

21 YILLARA GÖRE YNO/GNO DEĞİŞİMİ İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş21

22 BAŞARI/KRİTİK  GNO 2  GNO 2; 2.yy YN0<2  1.si olumlu gidiş, 2.si olumsuz gidiş  Her iki halde de Matematik ve temel bilim/meslek derslerinin zayıf olması ilerdeki mesleki derslerin anlaşılması zorlaştırır  Dönem tekrarı olma olasılığı yüksek  Temel olmayan derslerden yüksek not alıp temel derslerden D alarak ortalama tuturulması, farkında olmadan mezuniyet süresini daha fazla uzatır İKU Elektronik Mühendisliği 22Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

23 BAŞARI/RİSKLİ  GNO>2; 1.yy YN0 2  GNO>2; 1.yy YN0>2; 2.yy YN0<2  Kötüye gidiş başlamış  3. ve 4. sınıflarda zorlanılabilir  Dönem tekrarına gidebilir  Temel olmayan derslerden yüksek not alıp temel derslerden D alarak ortalama tuturulması, farkında olmadan mezuniyet süresini daha fazla uzatır İKU Elektronik Mühendisliği 23Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

24 BAŞARI/NORMAL  GNO>2; 1.yy YN0>2; 2.yy YN0>2  2-2,3 aralığı Sınır Problemli  Sınır her zaman riskli sorunludur İKU Elektronik Mühendisliği 24Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

25 BAŞARI/SONUÇ  Öğrenimin minumum hakkını vermek GNO>2.3 sağlamaktır  Temel olmayan derslerden yüksek not alıp temel derslerden D-,D,D+ alarak ortalama tuturulması, farkında olmadan mezuniyet süresini daha fazla uzatır  >3 Uzmanlaşma potansiyeli var  UNUTULMAMALIDIRKİ NOTLAR ARAÇTIR;  AMAÇ İSE ÖĞRENMEKTİR İKU Elektronik Mühendisliği 25Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

26 26 ERASMUS/BOLOGNA SÜRECİ  1999-2009  LİSBON STRATEJİK PLANI Dünya ile rekabet edebilen Avrupa  ‘Knowledge Based Economy’  Eğitim öğretimn gözden geçirilmesi  Yüksek Öğretim  BOLOGNA SÜRECİ Üç seviyeli Yüksek öğretim ECTS (European Credit Tranfer System) ‘Diploma supplement’ Kalite güvence sistemleri Öğrenci/Akademik personel değişimi  ERASMUS Programı  Minumum bir yarıyıl, maksimum iki yarıyıl

27 27 ERASMUS TÜRKİYE ORGANİZASYONU  AVRUPA BİRLİĞİ/TÜRKİYE  Türkiyede ‘Ulusal Ajans’  Devlet Bakanlığı DPT ya bağlı  Türkiye kontenjanın saptanması,  Türkiye üniversitelerine kontenjanları dağıtılması ve izlenmesi  Kontenjana uygun bütçenin yapılması  Öğrencilerin paralarının ödenmesini sağlamak

28 28 ERASMUS/İKÜ ORGANİZASYONU  REKTÖRLÜĞE BAĞLI DIŞİLİŞKİLER OFİSİ Rektörlük 5. kat Asansör çıkışı sağdaki koridor http://www.iku.edu.tr/TR/653/6/2/Degisim- Programlari.html http://www.iku.edu.tr/TR/653/6/2/Degisim- Programlari.html Seçkin Taygun Altıntaş  BÖLÜM ERSMUS KOORDİNATÖRÜ Elektronik Mühendisliği Bölümü Erasmus Koordinatörü  Prof. Dr. Ertuğrul Eriş

29 29 ERASMUS/DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ  Hertürlü adari işlemin yapıldığı yer  Bir Takvim hazırlanıyor Tanıtım, yabancı dil sınav, mülakat, sonbaşvuru vs..  Her sene ‘Erasmus Programı’ tanıtımı yapılıyor  Gitmeden Önce yapılacaklar Yabancıdil sınavı Mülakat Başvuru, hazırlanacak belgeler, yapılacaklar  Gittikten sonra yapılacaklar Aylıkların ödenmesi İdari sorunların halledilmesi

30 30 ERASMUS PROGRAMI BÖLÜM KOORDİNATÖRLÜĞÜ İdari işler: Uluslararası ilişkiler ofisinde çözülüyor Akademik İşler: Bölüm Erasmus Koordinatörlüğü Bölümlerarası ikili antlaşmaların yapılması  Öğrencilerin ilk çabaları ile başlatılıyor Öğrencilere akademik anlamda danışmanlık yapılması

31 31 BÖLÜMLERARASI İKİLİ ANTLAŞMA  Üniversiteler ile değil / Bölümlerarası antlaşma  Hollanda Fontys Üniversitesinin Elektronik mühendiliği ile bir antlaşma var (Şimdilik başka yok) İki öğrencimiz 2008/2009 Güz dönemi gitti.

32 32 YENİ BİR BÖLÜMLE ANTLAŞMA YAPILMASI  Bölüm öğrencisi, ilgi duyduğu üniversite elektronik bölümünü seçiyor  Bu bölüm programını WEB’te inceleyip, İKÜ Elektronik Mühendisliği Bölümü Programı ile Dersler bazında ECTS Kredileri bazında Bir tablo yaparak karşılaştırıyor  Bölüm koordinatörüne veriyor Koordinatör, Avrupadaki ilgilenilen Bölüm Başkanlığı ile iletişime geçerek, ikili antlaşma yapılmasına çalışıyor.

33 33 GİDECEK ÖĞRENCİLERE DANIŞMANLIK  Bölüm Koordinatörlüğü Hangi derslerin orada alınmaması Gidilen üniversitenin hangi derslerinin alınmasının saptanması Kredilerinin eşleştirilmesi  Konularında akademik danışmanlık yapıyor.  Sonuçta: İKÜ mezuniyetinde, orada alınan hangi derslerin burada alınmış gibi sayılacağı belli oluyor.

34 34 STAJ YÖNERGESİ  Öğrenci, 4.yarıyılını tamamladıktan sonra staj yapabilir.  Tamamlanması gereken toplam staj süresi 40 iş günüdür.  Stajlar en az 2 farklı yerde, 10 iş gününden az olmayan süreler halinde tamamlanmalıdır.  Yaz okuluna katılan öğrenci, akademik takvimde belirtilen yaz okulu tarihlerinde staj yapamaz.  Yapılan staj süresi kadar günlük raporu içeren “Staj Defteri”, her yılın Ekim ayı sonunda Staj Sorumlusu’na teslim edilir.  8.yarıyıl sonunda derslerini tamamlayan bir öğrenci, ancak zorunlu staj süresini de tamamlamışsa mezun sayılabilir.

35 KOPYA  AHLAK’EN KOPYA NEDİR? Hırsızlık  Başkasının bilgisini çalma Aldatmaca  Bimediği bilgiyi başkalarına biliyormuş gibi gösterme  Yapıldığında bedeli var: Disiplin  Sorumluluk Kopya çeken Kopya veren İKU Elektronik Mühendisliği 35Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

36 DİSİPLİN  DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ (YÖK) http://www.iku.edu.tr/TR/48-1- 2/Yonetmelik-Yonergeler.html  Kopya’ya teşebbüs veya kopya yapılmasının cezası en az 1yy veya 2yy uzaklaştırma  Mezuniyette transkripe disiplin cezası işleniyor, bu hatanız ömrünüz boyunca sizinle beraber İKU Elektronik Mühendisliği 36Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

37 MAZERET SINAVLARI  Hasta olunmadığı halde, hastaymış gibi rapor alınarak mazeret sınavına girilmesi Etik bir sorundur Doktoru kendi çıkarı için sahtekarlığı zorlamaktır  Kendine yapılması istenmeyen bir davranış başkasından istemek İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş37

38 YAZ ÖĞRETİMİ  En fazla 10 kredi/3 ders  Kredi başına paralı 380TL/kredi  7 Hafta  Çakışmayan üç ders bulunmayabilir  5 öğrenciden az başvuru varsa ders açılmaz  SONUÇ: İşi yazöğretimine bırakmamak → para ve zaman kazancı İKU Elektronik Mühendisliği 38Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

39 SORUN İLETİMİ VE ÇÖZÜMÜ  Sorun diye nitelendirdiğiniz konuyu;  olduğu zaman, geçiktirmeden  önce konuyla ilişkili öğretim elemanı, öğretim üyesi ile iletişim kurarak,  Çözülemezse bölüm başkanlığı ile iletişim kurarak  Çözmeye çalışınız.  İş işten geçtikten sonra çözüm üretilemeyebilir! İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş39

40 YARARLI BİLGİLER  İKU/BÖLÜM WEB sayfasını kullanınız Buralardaki verilerden zamanında haberdar olmamak sizin için olumsuz olabilir  DERSLERİ WEB sayfalarını izleyiniz Sınav tarihleri LAB bilgileri  Yönetmelikleri okuyunuz Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Yüksek Öğretim kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş40


"ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ORYANTASYONU 2008-09 GÜZ YARIYILI İKU Elektronik Mühendisliği 1Prof.Dr. Ertuğrul Eriş Güncelleme2:2010 EE," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları