Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kriptografi & Steganografi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kriptografi & Steganografi"— Sunum transkripti:

1 Kriptografi & Steganografi

2 "POLYBIUS'UN DAMA TAHTASI"
Elemanları harfler olan 5*5 lik bir matristen oluşmaktaydı. SİSTEM: Alfabe sırayla matrisin sıralarına yazılır ve her harfi belirleyen iki rakam bulunduğu satırı, ikinci rakam bulunduğu sütunu temsil eder. A=11, B=12 1 2 3 4 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U X W V Y Z

3 " " TRMILITARY 1 2 3 4 5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U X W V Y Z

4 Uygulama Herhangi bir görsel programlama dilinde kodlayınız!
Mesajı yazıldığında kriptosu, kripto yazıldığında mesaj çıkartılabilecek!

5 Sezar şifreleme

6 Sezar şifreleme algoritması

7 Uygulama Sezar şifreleme algoritmasını bildiğiniz bir dilde kodlayınız!

8 RSA Algoritması

9 Rsa örnek

10 Araştırma konuları Vigenere şifresi Vernam şifresi
Sık kullanılan RSA, DES ve AES, Diffie Hellman algoritmaları kodlayınız. Çalışma mantıklarını kavrayarak birbirlerinden farklılıklarını raporlayınız.

11 Steganografi – uygulama matlab
%kaynak mathworks PSNR = 10*log10(M*N./MSE); clc; else clear all; PSNR = 99; close all; end cover = input('Enter cover image: ', 's'); disp('PSNR of message image to extracted image is') message = input('Enter message image name: ', 's'); disp(abs(PSNR)) x = imread(cover); % cover message disp('MSE is') y = imread(message); % message image disp(abs(MSE)) n = input('Enter the no of LSB bits to be subsituted- '); figure(1),imshow(x);title('1.Cover image') S = uint8(bitor(bitand(x,bitcmp(2^n-1,8)),bitshift(y,n-8))); %Stego figure(2),imshow(y);title('2.Message to be hide') figure(3),imshow((abs(S)),[]);title('3.Stegnographic image') E = uint8(bitand(255,bitshift(S,8-n))); %Extracted figure(4),imshow(real(E),[]); title('4.Extracted image') origImg = double(y); %message image distImg = double(E); %extracted image [M N] = size(origImg); figure(5),imhist(x); title('Histogram of cover image') distImg1=imresize(distImg,[M N]); error = origImg - distImg1; figure(6),imhist(S); title('Histogram of transformed stego image') MSE = sum(sum(error .* error)) / (M * N); if(MSE > 0)

12 Steganografi- uygulama c#
steganografi.zip şeklinde siteden paylaşılan uygulama incelenebilir.


"Kriptografi & Steganografi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları