Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

23.03.2004Mehmet Tahir SANDIKKAYA1 Rolf Oppliger, Security Technologies for World Wide Web, Artech House, 2000, pp. 171–206. Elektronik Ödeme Dizgeleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "23.03.2004Mehmet Tahir SANDIKKAYA1 Rolf Oppliger, Security Technologies for World Wide Web, Artech House, 2000, pp. 171–206. Elektronik Ödeme Dizgeleri."— Sunum transkripti:

1 23.03.2004Mehmet Tahir SANDIKKAYA1 Rolf Oppliger, Security Technologies for World Wide Web, Artech House, 2000, pp. 171–206. Elektronik Ödeme Dizgeleri

2 23.03.2004Mehmet Tahir SANDIKKAYA2 İçerik Terminoloji Giriş Elektronik Nakit Dizgeleri Elektronik Çekler Elektronik Kredi Kartı Ödemeleri Mikro Ödeme Dizgeleri

3 23.03.2004Mehmet Tahir SANDIKKAYA3 Terminoloji Ön ödemeli dizge Anında ödemeli dizge Geç ödemeli dizge Çevrim içi ödeme Çevrim dışı ödeme

4 23.03.2004Mehmet Tahir SANDIKKAYA4 Giriş İlkel dizgeler: Mail Order / Telephone Order VirtualPIN

5 23.03.2004Mehmet Tahir SANDIKKAYA5 Giriş/MOTO En ilkel elektronik ödeme dizgesi. Telefon ya da posta yoluyla kredi kartı kullanıcısının vereceği izine dayanır. Kredi kartı şirketlerince belirlenen katı kurallara göre işler.

6 23.03.2004Mehmet Tahir SANDIKKAYA6 Giriş/VirtualPIN Müşteri ve tüccar ağ/telefon ile kaydolur. Her ürünün/hizmetin ödemesi yapılırken müşteriden onay beklenir.

7 23.03.2004Mehmet Tahir SANDIKKAYA7 Elektronik Nakit Dizgeleri Üç taraf olması beklenir: müşteri, tüccar, banka. Gerçek nakitin taşıdığı özellikleri taşıması beklenir. Platformdan bağımsız olmalı, anonim olmalı(?) ve değişik değerlerde birimleri bulunmalı.

8 23.03.2004Mehmet Tahir SANDIKKAYA8 END/eCash RSA imzaları kullanılarak oluşturulur. Çevrim içi çalışır. Bankaya ait gizli anahtar d ve açık anahtar (n,e) olsun.

9 23.03.2004Mehmet Tahir SANDIKKAYA9 END/eCash BankaMüşteriTüccar d, (n, e) d, (n, e), xx=mr e (mod n)Müşteri parayı oluşturuyor. d, (n, e), x, y y=x d (mod n) m, r, x, y Banka müşterinin hesabından parayı alıyor. d, (n, e), x, y x, y, m, r, z z=y/r=m d (mod n) Müşteri seri numarasının banka tarafından imzalanmış şeklini elde ediyor. x, y, m, r, zm, z Bunu Tüccar’a göndererek ödeme yapabilir.

10 23.03.2004Mehmet Tahir SANDIKKAYA10 END/CAFE Çevrim dışı, anonim END. Elektronik nakitin iki kere kullanımını önlemek için kişiyi ancak tanıtan bazı bilgiler içeren jetonlar ve özel donanım kullanılıyor.

11 23.03.2004Mehmet Tahir SANDIKKAYA11 END/NetCash Elektronik nakit sağlayan güvenilir sunucular varsayılır. Her bir jeton sunucunun özel anahtarıyla imzalanır. Tüccar sunucuya jetonun geçerliliğini sormak durumundadır.

12 23.03.2004Mehmet Tahir SANDIKKAYA12 END/Diğerleri CyberCoin: Ticari bir dizge. Müşteri ve tüccara ait hesaplar bir sunucuda saklanıyor. Müşteri, tüccara bir ödeme emri gönderiyor. Mondex: Akıllı kartlara para yüklenerek gerçekleştirilen ön ödemeli dizge. EMV: Ön ödemeli kartlar ve terminallerle ilgili karakteristikleri tanımlar.

13 23.03.2004Mehmet Tahir SANDIKKAYA13 Elektronik Çekler Üç taraf ile gerçeklenebilir: müşteri, tüccar, banka. Kıyasla daha basit: müşterinin sayısal imzasıyla imzalanmış bir dosta olarak düşünülebilir.

14 23.03.2004Mehmet Tahir SANDIKKAYA14 Elektronik Çekler/NetBill Müşteri ürünü aldıktan sonra ödeme gerçekleşir. Müşteri mahremiyetinin korunması için lakaplar kullanılır. Değiştirilmiş Kerberos dizgesini kullanır.

15 23.03.2004Mehmet Tahir SANDIKKAYA15 Elektronik Çekler/Diğerleri NetCheque: Bu dizgedeki bir EÇ, NetCheque hesabını kullanmaya izin veren bir Kerberos biletidir. PayNow: Ticari bir dizge. Müşteri ve tüccara ait yazılımları mevcut finansal altyapıya bağlayan bir ağ geçidi olarak hizmet verir.

16 23.03.2004Mehmet Tahir SANDIKKAYA16 Elektronik Kredi Kartı Ödemeleri Dört taraf olması beklenir: müşteri, tüccar, banka, sertifika merkezi. Alışıldık kredi kartı ödemelerinden daha güvenli; sipariş bilgisinin bankaya, kredi kartı bilgisinin tüccara verilmesi engellenebilir.

17 23.03.2004Mehmet Tahir SANDIKKAYA17 EKKÖ/CyberCash Ticari bir dizge. 56-bit DES ve 768-bit RSA kullanıyor. Tarayıcı ile birlikte çalışan özel bir yazılım kullanır. Mevcut finansal altyapı bağlantı kuran bir ağ geçidi olarak çalışır. Ulaşım ve uygulama katmanındaki her protokole uygundur.

18 23.03.2004Mehmet Tahir SANDIKKAYA18 EKKÖ/ i KP Asimetrik kriptografi kullanılır. i, taraf sayısını belirtir. 1KP, sadece tüccarın bankasına ait bir anahtar çifti olduğunu belirtir. 2KP, tüccara ve tüccarın bankasına; 3KP müşteri, tüccar ve bankaya ait anahtar çifti olduğunu gösterir.

19 23.03.2004Mehmet Tahir SANDIKKAYA19 EKKÖ/SET Secure Electronic Transaction. İki protokolün birleşmesinden oluşur. SET SEPP Secure Electronic Payment Protocol {MasterCard, IBM, Netscape} STT Secure Transaction Technology {Visa International, Microsoft}

20 23.03.2004Mehmet Tahir SANDIKKAYA20 EKKÖ/SET 3KP dizge. X-509 tabanlı anahtar altyapısı gerektirir. Çift imza (dual signature) ile sipariş ve kredi kartı bilgileri birbirinden ayrılır.

21 23.03.2004Mehmet Tahir SANDIKKAYA21 EKKÖ/SET/Çift İmza Sipariş Bilgisi, SB; Ödeme Bilgileri, ÖB olsun. Kart sahibi her ödemede iki anahtar yaratır. Anahtarlardan biri ile SB, diğeri ile ÖB şifrelenir. Anahtarlar bankanın ve tüccarın açık anahtarları ile şifrelenir. ÖB’nin ve SB’nin özü alınır. İki öz birleştirilerek tekrar özü alınır ve müşterinin özel anahtarı ile şifrelenir.

22 23.03.2004Mehmet Tahir SANDIKKAYA22 EKKÖ/SET/Çift İmza müşteri banka tüccar

23 23.03.2004Mehmet Tahir SANDIKKAYA23 Mikro Ödeme Dizgeleri Ödeme başına maliyeti düşürmek gereği var. Fikir, şifreleme yerine anahtarlı öz alma fonksiyonlarını uygulamak. İnkar edilememe özelliği böylece yitirilir.

24 23.03.2004Mehmet Tahir SANDIKKAYA24 MÖD/Milicent Her tüccarın bir anahtarı vardır, anahtarlar sadece tüccar ve jeton sağlayıcı tarafından bilinir. MD5 “secret-suffix mode” kullanılır. Jetonlar, sağlayıcıya tüccar tarafından verilebilir. Jetonlar bir kere edinildikten sonra sağlayıcıya gerek kalmaz.

25 23.03.2004Mehmet Tahir SANDIKKAYA25 MÖD/SubScrip Ön ödemeli dizge. Tüccar tarafından üretilen biletler var. Müşteri ödeme yapmak için biletini tüccara gönderir, tüccar geçerli krediyi bildiren yeni bir biletle cevap verir. Bilet ilk kez satın alınırken bilinen ödeme yollarından biri kullanılabilir.

26 23.03.2004Mehmet Tahir SANDIKKAYA26 MÖD/PayWord Rivest ve Shamir tarafından önerilmiş. Çalışması için açık anahtar ve PayWord sertifikaları için altyapı olması gerekir. “payword chain” yapısı kullanılır. Zincir, ardarda yapılan öz alma işlemleriyle elde edilir. MiniPay buna benzer bir başka dizge.  -iKP protokollerini kullanır.

27 23.03.2004Mehmet Tahir SANDIKKAYA27 MÖD/MicroMint Rivest ve Shamir tarafından önerilmiş. Çevrim dışı çalışan ve tüccara bağlı jetonları bulunmayan bir dizge. Her bir jeton dört yollu öz alma fonksiyonları ile belirtilir. Jetonun iki kere kullanılmasına karşı önlem, jeton sağlayıcısı tarafından alınır.

28 23.03.2004Mehmet Tahir SANDIKKAYA28 Sonuçlar IBM is trying to unify different mechanism in a common framework SEMPER (Secure Electronic Marketplace in Europe) W3C’s JEPI (Joint Electronic Payment Initiative) Hukuki altyapı.


"23.03.2004Mehmet Tahir SANDIKKAYA1 Rolf Oppliger, Security Technologies for World Wide Web, Artech House, 2000, pp. 171–206. Elektronik Ödeme Dizgeleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları