Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAHRAMANMARAŞ İL MÜDÜRLÜĞÜ 03.06.2010 SUNUMU. BEBEK İÇİN GÜVENLİK ANNE KUCAĞIYLA BAŞLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAHRAMANMARAŞ İL MÜDÜRLÜĞÜ 03.06.2010 SUNUMU. BEBEK İÇİN GÜVENLİK ANNE KUCAĞIYLA BAŞLAR."— Sunum transkripti:

1 KAHRAMANMARAŞ İL MÜDÜRLÜĞÜ 03.06.2010 SUNUMU

2 BEBEK İÇİN GÜVENLİK ANNE KUCAĞIYLA BAŞLAR

3 ARAÇ VE AİLE İÇİN GÜVENLİK

4 İNŞAAT İŞÇİSİ İÇİN GÜVENLİK

5 DEDELERİN,ANNELERİN BABALARIN İŞÇİ MEMUR TÜM ÇALIŞANLARIN VE ÇOCUKLARININ GÜVENLİĞİ DEDELERİN,ANNELERİN BABALARIN İŞÇİ MEMUR TÜM ÇALIŞANLARIN VE ÇOCUKLARININ GÜVENLİĞİ

6 KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ İL MÜDÜRLÜĞÜ 2010

7 Sosyal güvenlik açısından “Kayıt Dışı İstihdam”, çalışmaların ve bu çalışmaya bağlı olarak elde edilen ücretlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi ya da gün sayısı ve ücret tutarı olarak eksik bildirilmesidir. KAYIT DIŞI İSTİHDAM NEDİR ?

8 a) İşsizlik b) Kurumlar arası koordinasyon eksiklikleri c) Toplumda kayıt dışı çalışmanın sonuçları konusunda yeterli bilinç düzeyinin oluşmaması KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN NEDENLERİ

9 KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN SONUÇLARI KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN SONUÇLARI Kayıt dışı istihdamın sonuçları üç açıdan değerlendirilebilir. a) Çalışanlar Yönünden: Kısa vadede, çalışanın ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık ve çeşitli kısa vadeli riskler açısından güvencesiz kalmaları, uzun vadede ise sosyal emeklilik haklarından mahrum kalmalarıdır. Kısa vadede, çalışanın ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık ve çeşitli kısa vadeli riskler açısından güvencesiz kalmaları, uzun vadede ise sosyal emeklilik haklarından mahrum kalmalarıdır.

10 KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN SONUÇLARI b) İşletmeler Yönünden: Kayıt dışı çalıştıran işletmeler ile kayıtlı çalıştıran işletmeler açısından haksız rekabete yol açmasıdır. Kayıt dışı çalıştıran işletmeler ile kayıtlı çalıştıran işletmeler açısından haksız rekabete yol açmasıdır. c) Sosyal Güvenlik Sistemi Yönünden: Aktif/pasif dengesinin ve aktüer yal yapının bozulmasıdır. Aktif/pasif dengesinin ve aktüer yal yapının bozulmasıdır.

11 Kurumun görev alanı ile ilgili devletin güvenliği, özel hayat ve aile hayatının gizliliği sınırlaması haricinde her türlü bilgi ve belgenin istenebilmesi yetkisi verilmiştir. KURUMUN BİLGİ VE BELGE İSTEME YETKİSİNİN GENİŞLETİLMESİ

12 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamında çıkarılan Tebliğe istinaden;  Tüm Bankalar,  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü,  Milli Eğitim Bakanlığı,  Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı,  Kültür ve Turizm Bakanlığı,  Sağlık Bakanlığı,  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,  İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü özel idareler özel idareler KURUMUMUZCA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE SONUÇLARI

13 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamında çıkarılan Tebliğe istinaden 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamında çıkarılan Tebliğe istinaden  Ulaştırma Bakanlığı,  Çevre ve Orman Bakanlığı,  PTT Genel Müdürlüğü,  Özerk Spor Federasyonları,  TTNET Anonim Şirketi,  Türk Telekomünikasyon (Türk Telekom Anonim Şirketi, Türkcell, Vodafone ve Avea GSM Operatörleri)  Noterlerden,  Belediyeler( iş yeri açma,çalışma ruhsatı,su aboneleri,hizmet alım ihalesi)  Tedaş  Tapu kadastro  2008 yılı Ekim ayından itibaren T.C. kimlik numaraları ile birlikte “meslek bilgileri” alınmaya ve alınan bilgilerden sigortalılık kontrolü yapılmaya başlanmıştır.

14

15 VATANDAŞ MEMNUNİYETİ ETKİN VERİMLİ HİZMET İÇİN VATANDAŞ MEMNUNİYETİ ETKİN VERİMLİ HİZMET İÇİN

16 1.SOSYAL GÜVENLİK KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK a) Basın ve Yazarlarımızın SGK Kültürü Oluşturma Çabalarına Destek Sağlanması b).Sosyal Güvenlik Gönüllüleri Projesi c).Toplumun Tüm Katmanlarını Bilgilendirme Çalışmaları 2.SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİNİN AZALTILMASI a.)İlaç Kullanım Kültürünün Oluşturulması 1.İlaç Kullanım Bilgilendirme Çalışmaları 2.Destek Ol- Hayat Bul Projesi KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN KAYIT ALTINA ALINMASI ÇALIŞMALARI

17 1.SOSYAL GÜVENLİK KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK A.BASIN VE YAZARLARIMIZIN SGK KÜLTÜRÜ OLUŞTURMA ÇABALARINA DESTEK SAĞLANMASI  SGK Kültürünün Toplum İçin insanımız İçin Önemini Gerekçeleriyle Birlikte Anlatmak  Sosyal Güvenlik Ve Sigortacılık Bölümünün Kurulma Çalışmamalarında YÖK Nezdinde Desteğin Sağlanması  Belirli Zaman Aralıkları İle Basın Toplantıları Yaparak Yapılan Çalışmalar Hakkında Bilgi Vermek  Planlanan Faaliyetlerin Toplum Gündeminde Yazarlarımız Tarafından İşlenmesini sağlamak  Uygulamadaki SGK Hizmetlerinin Aksaklıklarının Giderilmesi Amacıyla Görüş Ve Önerilerin Tespitini Sağlamak  Yapılan Projelerin Hedefe Ulaşıp Ulaşamadığının Yada Başarı Oranının Tespitini Sağlamak

18 1.SOSYAL GÜVENLİK KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK B.SOSYAL GÜVENLİK GÖNÜLLÜLERİ PROJESİ  İl Milli Eğitim Müdürlüğü İle Bir Yazışma Yaparak Tüm Okullarda Ve Sınıflarda Öğrencilerimizle Sosyal Güvenlik Kolu Oluşturulacak Ve Tüm Okullarda Sosyal Güvenlik Dersleri Programlanarak Duyarlı Bir Nesil Yetiştirilmeye Çalışılacaktır.  Ksü Rektörlüğü İle Yazışma Yapılarak Fakülteler Ve Bölümlerde Sgk Gönüllü Öğrenciler Tespiti Yapılacak Amfilerde Dersler Verilecek Etkili Sempozyumlar Ve Açık Oturumlar Gerçekleştirilecek. KSÜ Bünyesinde Kurulacak Olan Sosyal Güvenlik Ve Sigortacılık Bölümünün Ülkemiz Geleceğindeki Üstleneceği Rolü Ve Önemi Anlatılacak  Sivil Toplum Kuruluşları Ve;sendikalar,odalar,dernekler Ve Benzeri Kuruluşlarda Sgk Gönüllüleri Tespiti Yapmak Her Türlü Bilgilendirme Çalışmalarına Ve Faaliyetlere Ortak Etmek  Mahalle Muhtarları Sokak Temsilcileri Ve Apartman Yöneticilerini Sgk Gönüllülerine Dahil Etmek Sgk Kültürünün Oluşturulması Faaliyetlerini Birlikte Organize Etmek  Kamu Dairelerinde Sgk Gönüllülerini Tespit Ederek Sgk Kültürü Oluşması Çalışmalarına Ortak Etmek Farkındalık Meydana Getirmek

19 1.SOSYAL GÜVENLİK KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK C.TOPLUMUN TÜM KATMANLARINI BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI  Küçük Sanayi Siteleri Çıraklık Okulları Çalışanları Arasında Sgk Kültürü Çalışmalarına Ortak Etmek Yasal Hak Ve Sorumluluklar Konusunda Bilgilendirme Broşür Dağıtımı, Eğitim Çalışmaları Yapmak  Kadın Kuruluşları İle İrtibata Geçerek Sigortalı Çalışmanın Önemi, İş Hayatı, Aile,Çocuk İlişkisi ;Güvenli Bir Geleceğin Nasıl Meydana Getirileceği Konusunda Ortak Eğitimler Programlar Hazırlanması Yürütülmesinin Sağlanması -  İş Veren Kuruluşları İle,Sempozyum Açık Oturum Gibi Farkındalık Meydana Getirilecek Programlar Birlikte Organize Edilecek; Bu Programların Her Birinin Sonunda Hedeflenen Noktaya Ne Derece Ulaşıldığının Tespiti Yapılacak Ayrıca İş Verenlerimizin Sgk Mevzuatı Ve İşlemleri Yönünden Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerilerinin Tespiti Yapılacaktır.  Organize Sanayi Sitelerinde Gerek Çalışanlar Gerekse İş Verenlerimizin Bilgilendirme Faaliyetleriyle Birlikte Tüm Çalışmalara Katılımlarının Sağlanması; Karşılaştıkları Sorun Ve Önerilerinin Alınması Sağlanacaktır.

20  Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayilerdeki işletmeler ve çalışanlara, esnaf ve sanatkar odaları ile ticaret ve sanayi odaları üyelerine, buraların yerel yöneticileri ile işbirliği içerisinde kayıt dışı istihdam ile ilgili broşürler dağıtılacaktır.  İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordineli olarak başta meslek liseleri olmak üzere ilde yer alan ortaöğretim kurumlarında “Kayıt Dışı İstihdam ve Sonuçları” ile ilgili seminerler düzenlenecek ve öğrencilere broşür dağıtılacak, okullarda kayıt dışı istihdamla ilgili resim, kompozisyon, makale yarışmaları düzenlenecektir. ÇALIŞMALARIMIZ…

21 2.SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİNİN AZALTILMASI A.İLAÇ KULLANIM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI DOĞRU,DÜZENLİ,KONTROLLU ve GEREKTİĞİNDE İLAÇ KULLANMA ALIŞKANLIĞI  İlaç Zahire Değildir  İlaç Bir Nevi Zehirdir,Farkın damısınız!,  Ben İçtim Bana İyi Geldi,Sende İç Denildiğinde Ölüme Davetiye Çıkarılabileceğini Düşündünüz mü?,  İlaç,Dozunda alınmadığında etkinliğinin kalmadığını biliyor musunuz?

22 DOĞRU,DÜZENLİ,KONTROLLU VE GEREKTİĞİNDE İLAÇ KULLANMA ALIŞKANLIĞI DOĞRU,DÜZENLİ,KONTROLLU VE GEREKTİĞİNDE İLAÇ KULLANMA ALIŞKANLIĞI  Kontrolsüz kullanılan İlaç çare olmaktan çıkar,  Bir Başkasının Kullandığı İlaç Sizin Sakat Kalmanıza Zehirlenmenize Ve Umulmadık Sonuçlara Götürür,  Koruyucu Tıp hakkında ne biliyorsunuz?  İçinizde İlaç Canavarına Dur Deyin!  Ağrıların,ateşin vücudumuzun tepkisi olduğunu hiç düşündünüz mü?  Vücudunuzu Güçlendirin,Bırakın İlaç Değil Vücudunuz Savaşsın,  Evinizde kullanılmayan her ilacın başkalarına çare olacağına düşündünüz mü?,  Canınız istediğinde antibiyotik alınmayacağını biliyor musunuz?,  Alternatif Tıp Nedir biliyor musunuz?

23 SGK KAHRAMANMARAŞ İL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI STRATEJİK PLANI KADİM BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ BANKALAR VE KAMU KURULUŞLARI BİLGİ AKIŞI STK TOPLANTILARI KAMU KURUM KURULUŞLARI BİLGİLENDİRME BASIN YAYIN KURULUŞLARI, TV, KÖŞE YAZARLARI KSÜ VE MİLLİ EĞİTİMDE EĞİTİM FAALİYETLERİ HALKIN BİLGİLENDİRM E ÇALIŞMALARI ZAMAN ARALIKLARIYLA BİLGİ AKIŞININ KURUMUMUZA DÜZENLİ GELİŞİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN GİDERİLMESİ ÇALIŞMALARI KOSGEB ORG. SANAYİ BÖL. KÜÇÜK SANAYİ SİT., KMSOB, TİC. SAN. ODASI, ZİRAAT ODASI, SMMM, KALİDA, MUSİAD, KASİAD, TÜMSİAD, KAGİD, SENDİKALAR VE MEMUR SENDİKALARI MEVZUAT ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİLGİLENDİRİLMES İ, TOPLANTILAR TERTİBİ, BÜROKRASİNİN AZALTILMASI ÇALIŞMALARI, SAĞLIK GİDERLERİ VE İLAÇ KULLANIM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI BASIN YAYIN KURULUŞLARI VE KÖŞE YAZARLARI NEZDİNDE SGK KÜLTÜRÜ, İLAÇ KULANIM KÜLTÜRÜ VE BÜTÇE AÇIKLARI KADİM ÇALIŞMALARINDA GEREKLİ DESTEĞİN ALINMASI, YIL BOYUNCA BİR PROGRAM DAHİLİNDE ÖĞRENCİLERİMİZE EĞİTİM ÇALIŞMALARI, TİYATRO,SKEÇ VB. KÜLTÜR ETKİNLİKLERİYLE SGK KÜLTÜRÜ VE İLAÇ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASI, SGK GÖNÜLLÜLERİNİN TÜM EĞİTİM KURUMLARINDA OLUŞTURUMASI TV, YEREL BASIN, BROŞÜR, AFİŞ VE SPOR MÜSABAKALARI NDA ETKİN BİR SOSYAL GÜVENLİK KÜLTÜRÜ OLUŞTURMA ÇABALARI VE STANDLAR AÇILMASI, SORU CEVAP ŞEKLİNDE HALKIN BİLİNÇLENDİRİL MESİ.

24 2.SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİNİN AZALTILMASI A.İLAÇ KULLANIM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI 2.DESTEK OL HAYAT BUL PROJESİ  Toplanan Cihazların Kayıtla Depolarda Tasnifini Yapmak Teknik Bakıma Gidecekleri Belirlemek

25  Kullanılacak Duruma Gelen Cihazların Cihaz Kayıt Defterine Tescilini Yapmak,Hastalara Zimmetle Verilmesini Ve İşi Biten Cihazların Tekrar Toplanarak Diğer Hastalara Ulaşımını Sağlamak  İlaçlar Depolarda Toplanarak Yetkili Eczacılarımızla Miadı Geçmeyen Kullanıla Bilir İlaçları Tasnif Etmek  Kullanılabilir İlaçların İl Sağlık Müdürlüğünce Hastalara Verilmek Üzere Sağlık Ocaklarına Teslim Etmektir.  Halk Otobüsleri, Dolmuşlar, Öğrenci Servisleri,ilçe Kasaba, Köy Dolmuşlarına Afiş Dağıtımı Yapılarak,İlanını Sağlamak 2.SGK GİDERLERİNİN AZALTILMASI A.İLAÇ KULLANIM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI 2.DESTEK OL HAYAT BUL PROJESİ

26

27  Ülke nüfus’umuz 7 çalışana 1 emekli olacak şekilde genç bir nüfus’a sahiptir  Ey vakıf medeniyetinin torunları; Atalarınız bütün dünya insanlığını kuşatacak sistemleri başarı ile kurmuş ve yönetmişlerdir.  İnsanın üstünde nebatatı ve hayvanatı yaşatma sistemleri kurmuşlar ve yönetmişlerdir.  Genç Cumhuriyetimizin vatandaşları olarak bizler medeniyet kriteri olabilecek ‘’dönüştürülebilir bir sosyal güvenlik sistemin kurulması ‘’ asli görevimizdir. Biz bu ali cenap milletin bu sınavı başarı ile vereceğini İnanıyoruz

28 E-BORCU YOK  Borcu yoktur yazılarını işverenlerimiz almak için  Bireysel olarak e-borcu yoktur formuna bilgilerini doldurup kurumumuza vererek kurumumuzdan alabilirler,  İnternet üzerinden e-borcu yok almak için kurumumuzdan şifre talebinde bulunulması gerekiyor.  Şifresini alan işverenlerimiz internet üzerinden kendileri alabilirler

29 29 Sosyal Güvenlik Kurumu www.sgk.gov.trwww.sgk.gov.tr ‘nin getirdiği kolaylıklar www.sgk.gov.tr

30 www.sgk.gov.tr ‘nin getirdiği kolaylıklar www.sgk.gov.tr  Çalışanlar:  1- Hizmet süresi, borç durumu vb.  2- İş göremezlik ödeme görme  3- e-bildirge  4- Müstahaklık sorgulama  5- SGK Borcu yok belgesi alma  6- SGK Kaydı yok belgesi alma vb.  İşlemleri Kurumumuza gelmeden yapabilmektedirler.

31 www.sgk.gov.trwww.sgk.gov.tr ‘nin getirdiği kolaylıklar www.sgk.gov.tr  Kurumumuz internet sitesinden Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SSK ile ilgili olarak;  Emekliler:  1- Maaş bilgilerini  2- Maaş’tan yapılan kesintiler ve miktarları  3- Adres ve Banka / PTT Değişikliği  4- Evrak takibi  5- İlaç Katkı Payı ve Muayene Ücreti Kesintisi vb.

32 İHALE ALAN FİRMALAR SGK DAN ALDIKLARI BORCU TAKSİTLENDİRİLMİŞ /YOKTUR BELGESİ İHALE ALAN FİRMALAR SGK DAN ALDIKLARI BORCU TAKSİTLENDİRİLMİŞ /YOKTUR BELGESİ şirketler için;  asgari ücretin üst sınırının 3 katını 14.829.TL geçmeyen borçlar dikkate alınmaz şahıslar için;  asgari ücretin üst sınırının 3 katı+ bağkur 2.280TLprim borcundan dolayı da asgari ücretin 3 katını geçmeyen borçlar dikkate alınmaz

33 İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİ  Sigortalı işe girişlerde;  İnşaat, tarım ve balıkçılık sektöründeki işe başlayan sigortalıların işe giriş bildirgesi aynı gün;  Diğer sektörler için, işe başlamadan 1 gün önce verilmesi mecburidir aksi halde asgari ücretin 1 katı kurum tarafından tespite istinaden verilirse belgeler asgari ücretin 2 katı İPC uygulanır.

34 İŞ YERİ BİLDİRGELERİ  İşyeri bildirgelerinin sigortalı çalıştırılmaya başlanacağı tarih itibariyle en geç işin başlandığı tarihte kuruma verilmesi mecburidir.işin başladığı tarihten sonra verilen bildirgelere bilançoya asgari ücretin 3 katı diğer defterler 2 katı defter tutma zorunluluğu olmayanlara 1 katı idari para cezası uygulanır.

35 İŞVEREN SERVİSİNDEN  Borcu Bulunan İnşaatlar, Yapı Kullanma Talebi Bulunan İnşaatlara Ait Kooperatif Üyeleri Bire Bir Borcu Yok Almak İstiyorlar. Örneğin 50 Üyesi Bulunan Bir İnşaat Kooperatifin 50.000 TL Borcu Var, 1000 TL Sini Ödeyip Kendi Kısmına Ait İlişikliksiz Belgesi İsteniyor. Kooperatif Üyelerinin Uyarılarak Şahsi Taleplerin Önlenmesini İstiyoruz

36 İŞ KAZASI  İşyerinde sigortalının iş kazası geçirmesi halinde en geç 3 iş günü içinde kuruma bildirim yapılması zorunludur.tüm masraflar işverenden alınır

37 BAĞKUR PRİM BORÇLARI  Prim Borçları 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanunu Gereğince taksitlendirilmektedir.  Taksit Yapan Sigortalı Ve Hak Sahipleri Sağlık Hizmetlerinden Faydalanabilir.  ödemede zorluk çeken işverenlerimiz 36 aya kadar taksitlendirme yapabilirler

38 İŞVEREN SERVİSİNDEN  Fark İşçilik Ve İnşaat Bitiş Tarihleri Hakkındaki Yasal Yükümlülüklerin Takip Edilmeli, Böylece 30 Günlük Sürenin Aşılması Durumunda Kanunen Denetim Talebinde Bulunulması Gerekiyor. Bu Da İşverenlerle Karşı Karşıya Gelinmesine Neden Oluyor.

39 BİZİ DİNLEDİĞİNİZ VE KATILDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM  22.07.2010 Tarihinde Saat 17.00 Mimarlar Odası Salonunda yapmış olduğumuz bu toplantı ile toplum olarak geleceğimizin mimarisini oluşturmaya davet ediyorum,Umarım sesimize ses verecek gönül erleri bizi yönlendirici aydın düşünce ve fikirlerini gündeme getirmeyi ihmal etmezler diyorum


"KAHRAMANMARAŞ İL MÜDÜRLÜĞÜ 03.06.2010 SUNUMU. BEBEK İÇİN GÜVENLİK ANNE KUCAĞIYLA BAŞLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları