Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hem.AYNUR SUÇSUZ Beyoğlu Göz Eğit.ve Araş. Hastanesi 1.Göz Kliniği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hem.AYNUR SUÇSUZ Beyoğlu Göz Eğit.ve Araş. Hastanesi 1.Göz Kliniği"— Sunum transkripti:

1 Hem.AYNUR SUÇSUZ Beyoğlu Göz Eğit.ve Araş. Hastanesi 1.Göz Kliniği
GÖRME ALANI Hem.AYNUR SUÇSUZ Beyoğlu Göz Eğit.ve Araş. Hastanesi 1.Göz Kliniği

2 Görme Alanı: Hareket etmeyen fikse bir gözle görülebilen alandır
Metrein: Ölçmek Peri: Etrafında Perimetri: Görme alanının taranması ve incelenmesi Perimetre: Görme alanını ölçen cihaz

3 Görme alanının genişliği nazalde 60 °, altta 70 °, üstte 50 ° ve temporalde 90 °
Fizyolojik kör nokta: Merkezin 15 derece uzağında temporalde yaklaşık 5 derecelik koyu renkli görülemeyen alandır Sinir lifinin bulanmadığı optik diske karşılık gelir

4 Perimetri Cihazları Işık Hassasiyeti (Differantial light sensitivity): Farklı ışık hassasiyetinin ölçümü Aydınlatılmış arka plana,daha parlak bir ışık bir noktaya eklenir ikinci ışık görülür görülmez arka plan ile ikinci ışık arasındaki yoğunluk farkı kaydedilir

5 Ölçümler yarım küre şeklinde aydınlatılmış bir kubbede (kupola) yapılır
Kubbe içerisinde fiksasyon noktası bulunur Değişen noktalarda ve şiddette ışık uyaran (stimulan) gönderilir Hastanın bu uyaranlara cevabı değerlendirilir

6 Kinetik Perimetri (Manuel) Uyaran 2 derece/sn hızla santrale yaklaştırılır
15 derece aralarla 360 derece taranır (Goldmann Perimetrisi)

7 Statik Perimetri (Otomatik) Uyaranın yeri sabit şiddeti değişken Her noktanın eşik değeri bulunur (Humphrey,Octopus Perimetrisi)

8 Standart Perimetre Kısa Dalga Boy Perimetre (SWAP) Frekans Çiftleştirme Perimetrisi (Frequency-Doubling Perimetre :FDT)

9 STANDART OTOMATİK PERİMETRİ
Değişen şartları standardize eder Test stratejisi önceden programlanmış algoritma düzeninde uygulanır Uyaran bir projeksiyon, ışık yayan diod sistemi veya fiber optik kablo ile verilir

10 Humphrey Perimetrisi a.Eşik ölçen programlar b.Tarama programları c.Otomatik tanı programları d.Kişisel testler Klinik uygulamada genellikle 30-2 santral tam eşik testi uygulanır

11

12 Octopus Perimetrisi 30 dereceyi tarayan G1 programı kullanılır

13 SHORT WAWELENGHT AUTOMATIC PERIMETRI(SWAP) KISA DALGA BOY PERİMETRİ
Sarı zeminde (530nm) mavi(440nm) uyaran Uyarı süresi 0.2sn Uyaran büyüklügü Goldmann I-V

14 Optik sinir başı ve görme alanı normal hastalarda geniş oranda akson harabiyeti saptanmış
Kullanılan sarı zemin kırmızı ve yesil konları desentize eder Parvoselüler gangliyon hücreleri göz içi basıncından belirgin olarak etkilenirler, beyaz ışıkta erken dönem hasarı fark edilmez

15 Hasarlar 3-5 yıl daha erken tespit edilir
İleri glokomda testin güvenilirliği yoktur Zaman alıcı

16 FREQUENCY DOUBLING PERIMETRI(FDT) FREKANS ÇİFTLEŞTİRME PERİMETRİSİ
Doubling(Çiftleşme): 0,25 devir/derece uzaysal frekansa sahip dik sinüs dalgası çizgileri saniyede 25 kez (25Hert)yer değiştirerek titreşiyor görünümü alır Siyah beyaz çizgiler arasındaki kontrast yavaş yavaş arttırılıp hastanın farkı algıladığı değer bölgenin eşik değeri kaydedilir

17

18 Glokomda retinal gagliyon hücreleri etkilenir
Harekete ve kontrasta duyarlı büyük gangliyon hücreleri (%15-20) erken glokomatöz hasara duyarlı FDT bu hücreleri ölçümlemek için geliştirilmişir.

19 Her uyaran 720 milisaniye görünür
Makulayı merkezleyen daire şeklinde bir hedefe ek olarak 16 adet yaklaşık 10 derecelik kare hedefler bulunur Her kadranı 4 kare temsil eder C_20 ve N_30 testleri vardır

20 Threshold(Eşik) ve Screening (Tarama) yöntemi
Eşik protokolü 4-5 dakika Fiksasyon,yalancı pozitif ve yalancı negatif hatalar %25’i geçmemeli

21 Kolay ve kısa süreli Küçük, taşınabilir ve göreceli olarak ucuz 6.0 dioptiriye kadar refraktif düzeltme yapılmaz Glokom taramalarında kullanılabilir

22

23

24

25 PERİMETRE NASIL UYGULANIR
Goldmann perimetrisi, araştırıcının çok deneyimli hastanın ise çok sabırlı olmasını gerektirir Bilgisayarlı perimetre altın satandart 7 yaş ve üstü tüm hastalara uygulanabilir Hastanın doğru bilgilendirme ve direktiflere gereksinimi vardır

26 Testin güvenilir olduğunu görmek uygulayanın sorumluluğunda
Sonuçları yorumlamak ve tanıyı koymak hekimin görevi Hasta ve testi uygulayan kişi arasında kurulacak iletişim önemli

27 Düzeltici Mercekler 30-33cm uzaklıktaki hedeflere cevap verdikleri için yakın akomadasyon gerekir Her 1dioptri kırma kusuru eşik değerde 1 desibellik düşme yaratır Optik düzeltme santral 30 derece için geçerlidir,periferik retinal testlerde kullanılmaz

28 Optik düzeltme için uzak refraksiyon değeri bilinmeli yakın gözlük değeri eklenmeli
1.50D ve üzeri astiğmatların tam olarak kullanılması gerekir Mercek yuvasına sferik lensler hastaya yakın konumda yerleştirilmeli Silindirik lensler doğru aksta olmalı

29 Camların çapları geniş,kenarları hastanın
görüntüsüne girmeyecek derecede ince olmalı Camlar hastanın kirpiklerine değecek derecede yakında olmalı Kontak lens kullanan hastalar için sadece yakın ilavesi gerekir

30 Yaş 40 45 50 55 60 >60 Düzeltme +1.00 +1.50 +2.00 +2.50 +3.00 +3.50

31 Silindirik (negatif) değerin yarısı sferik değere eklenir
Cihazlar optik düzeltme değerlerini hasta yaşı ve uzak düzeltme değerine göre hesaplar Silindirik (negatif) değerin yarısı sferik değere eklenir Örneğin:Hastanın refraksiyonu (-2.00 silindirik eksen 90 derece) ise sonuç (-1)=+3 -6.00(-3.00 silindirik eksen 0 derece) ise sonuç -6+(-1.5)=-7.5 olur

32 DOĞRU TEST STRATEJİSİNİN SEÇİMİ
Humphrey perimetrisinde SITA programı gibi oldukça kısa programlar vardır SITA standart kooperasyonu şüpheli hastalar ve çocuklar için uygun SITA FAST hızlıdır ve genç eğitimli hastalar için uygun Tanı ve takiplerde daha önce uygulanan test stratejisin kullanılması önerilir

33 Glokom takibinde 30-2 spot size III
İlerlemiş hasar bulunanlarda ise 10-2 spot size V Kural olarak sağ gözden başlanır Hastanın bir gözü iyi; diğeri kötüyse iyi gözden başlanır Test göz başına 10 dakikadan uzun sürmemeli

34 Testin uzaması sonucu konsantrasyon azalır değişkenlik artar
Humphrey SITA, FDT’de testler 5-6 dakika sürer Goldmann uygulanırken hasta sık sık dinlendirilmeli

35

36

37

38 GÖRME ALANI GÜVENLİK KRİTERLERİ
Fiksasyon Kaybı: Kör nokta bölgesine ışık uyaran gönderilerek değerlendirilir Fiksasyonu kaybeden göz uyarılara cevap verir Fiksasyon kayıpları oranın %20’yi aşması düşük hasta güvenirliği uyarısı ile birlikte yanına ‘‘XX’’işareti konularak gösterilir

39 Görme keskinliği düşük hastalarda fiksasyon zor
Merkezdeki fiksasyon hedefi yerine elmas şekilli fiksasyon noktası yada kör nokta kapatılması

40 Gaze Monitör (Bakış monitörü) :İnfrared bir ışıkla korneanın yansımalarını izleyerek göz hareketlerinin kontrolü Başta göz pozisyonun tespiti Aşağı sapmalar göz kırpma, yukarı sapmalar bakış deviasyonları

41 Vertex monitör: Hastanın baş pozisyonunu başlangıçtan 7mm ve fazla geriye uzaklaştırdığında ses uyaranı ve ekranda mesajla bildirir Head Tracking: Hasta başını 0.3mm’lik çenelik hareketleri ile başlangıç pozisyona getirir

42 Yalancı Pozitif Cevaplar (False Positive Errors)
Cihaz mekanik gürültüsünü ve bekleme süresini verir Hastaya ışık uyaranı vermez Rastgele ve duyulan seslere cevap olarak düğmeye basılması sonucu Her 30 uyaranda bir yalancı pozitif uyaran gönderilir

43 Cevap oranının %33 üzerinde olması halinde test güvenilir kabul edilmez
Düşük hasta güvenilirliği uyarısı ve yalancı pozitif cevapların yanında’’XX’’işareti çıktıda belirtilir SITA testinde hastanın uyaranlara sürekli yanıt verdiği göz önüne alınarak hesaplanır Yanıt süresinden çok erken gelen yanıtlar bilgisayarca değerlendirir

44 Yalancı Negatif Cevaplar (False Negative Errors)
Hasta tarafından görülebilecek bir uyaran sunulmasına karşın cevap verilmemesi Daha önceden eşik değeri saptanan bir noktaya gönderilen 9db fazlası ışık uyarana cevap verilmemesi

45 Oranı %33’ü aştığında düşük hasta güvenirliği uyarısı ve ‘’XX’’ işareti ile belirtilir
SITA’da testin sonunda noktanın son eşik değeri de göz alınarak hesaplanır Yanlış negatif cevaplar fark edildiğinde hasta uyarılmalı gerekirse test durdurularak dinlendirilmeli

46 Short Term Fluctuatian (Kısa Süreli Dalgalanmalar)
10 adet noktada test esnasında ölçümleri tekrar ederek test içi sapmaları kaydeder İki kez değerlendirilen noktaların altında ikinci değerler parentez içinde gösterilir

47 Test çıktısının sağ alt köşesinde beliren sapma değeri ve normal toplumla karşılaştırılan bir olasılık değeri (P) olarak karşımıza çıkar Normal bir gözde ölçülen ışık hassasiyet değerinin genelde 1-2 desibel sapma göstermesi beklenir 2.5-3 desibeli aşan sapmalar test güvenilirliğinde azalma anlamına gelir

48 Yüksek test içi dalgalanma
İşlemin tam algılanmaması İlginin dağılması Kötü fiksasyon Yüksek yanlış pozitif oranlar Değerlendirilen noktalara komşu skotom varlığı SITA’da SF değeri dikkate alınmaz

49 Perimetristin Yorumu Hastanın test esnasındaki durumu Teste uyumu
Performansı üzerine fikrini test çıktısı üzerine yazar

50 Artefaktlar Karşımıza çıkan her defekt tedavi gerektirmez hastalıktan kaynaklanmayan bozukluklar

51 Kapak ve Kaş Artefaktları
Üst orbita çıkıntısı fazla olan Göz kapağı düşük hastalarda Üst görme alanı defektleri görülür Kapaklar flasterlenir veya baş öne doğru eğilir

52 Tecrübesiz hasta Pupilla Etkileri
Öğrenme ile eşik değerde artış,test güvenirliğinde iyileşme gözlenir Pupilla Etkileri Pupil çapının 2.5mm ve altında olması durumunda görme alanında genel depresyon ortaya çıkar Dilatasyon nedeniyle hasta bulanık görebilir

53 Gri Skala Artefaktları
Hızlıca değerlendirme için için 0-63 desibel ışık şiddeti 10 gri renklendirme kategorisinde grafiklendirilir Sayısal değerler daha güvenilir

54 Düzeltici mercek hataları
Mercek kenarları yada lens tutacağı Başını mercekten uzaklaştırırsa mercek kenarları görme alanına girer

55 Cihaz Kalibrasyonu: Perimetre asb en güçlü uyaranı hasta algılamadığında >0dB olarak değerlendirir Cihazın lamba gücü azaldığında oluşabilecek maksimum ışık şideti azalacağından >1 yada >7 gibi değerlerle karşılaşılır Bu testler geçerlidir ancak skotomun derinliği yeterince değerlendirilemez

56 TEŞEKKÜRLER


"Hem.AYNUR SUÇSUZ Beyoğlu Göz Eğit.ve Araş. Hastanesi 1.Göz Kliniği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları