Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİPEREMEZİS GRAVİDARUM TANI VE TEDAVİSİ Dr. Arif GÜNGÖREN M.K.Ü. Tayfur Ata Sökmen Tıp Fak. HATAY.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİPEREMEZİS GRAVİDARUM TANI VE TEDAVİSİ Dr. Arif GÜNGÖREN M.K.Ü. Tayfur Ata Sökmen Tıp Fak. HATAY."— Sunum transkripti:

1 HİPEREMEZİS GRAVİDARUM TANI VE TEDAVİSİ Dr. Arif GÜNGÖREN M.K.Ü. Tayfur Ata Sökmen Tıp Fak. HATAY

2 EMEZİS GRAVİDARUM Gebeliğe bağlı bulantı-kusma, 1. trimester boyunca gebelerin % 50-90’ında görülür. Arsenault, 2002 Semptomlar tipik olarak 5-10. gebelik haftasında başlar ve 20. haftaya kadar geçer. Gebelerin % 10’unda gebelik süresince devam eder. Fell, 2006

3 HİPEREMEZİS GRAVİDARUM Gebeliğe bağlı bulantı kusmanın çok daha şiddetli formu Hiperemezis gravidarum olarak adlandırılır. İnatçı kusmalar, gebelik öncesi kilonun en az % 5’inin kaybı, dehidratasyon, ketonüri, hipokalemi ve hospitalizasyon gereksinimine neden olur. Verberg, 2005 Tüm gebeliklerin % 0.3-1,5’inde görülür. Bailit, 2005

4 HİPEREMEZİS GRAVİDARUM Bu durum, iş, sosyal ve aile yaşantısını etkileyerek yaşam kalitesinin bozulmasına yol açar. Poursharif, 2007

5 HİPEREMEZİS GRAVİDARUM Fetal komplikasyonlar: – Düşük doğum ağırlıklı bebek – Gebelik yaşına göre küçük bebek – Prematürite – Bebeklerdeki uzun dönem etkileri bilinmemekte Veenendaal, 2011

6 ETİYOLOJİ Etiyoloji bilinmemektedir, kompleks ve multifaktöriyel olduğu düşünülmektedir. Enfektif, hormonal, anatomik ve psikolojik faktörleri içeren teoriler ileri sürülmüştür. Verberg, 2005

7 ETİYOLOJİ ANATOMİK HCG Tiroid hormonları Progesteron Östrojen Leptin Kortizol/ACTH Prolaktin PSİKOLOJİK Üriner enf. H.Pylori Hepatit Pankreatit ENFEKTİFHORMONAL

8 ENFEKSİYON 11 çalışmanın 8’inde Helikobakter pylori enf. anlamlı derecede yüksek Verberg, 2005 Kolonizasyon yoğunluğu semptomların şiddeti ile ilişkili Golberg 2007

9 Kendi kliniğimizde yapılan 50 gebeyi kapsayan bir çalışma, semptomların şiddeti ile H.pylori pozitifliği arasındaki ilişki anlamlı Güngören, 2013

10

11 ANATOMİK Gebelikte artmış sıvı sekresyonu alt gastrointestinal traktusun gerilmesine bu durumda bulantıya neden olmaktadır.

12 HORMONAL Estradiol, progesteron, leptin, kortizol, ACTH, büyüme hormonu, prolaktin etiyolojide suçlanan faktörler olmasına karşın, HG ile ilişkileri konusunda kesin deliller mevcut değildir. Verberg, 2005

13 HORMONAL Nesfatin-1 concentrations in the HG group were higher compared to the control group whereas; leptin concentrations during pregnancy were lower in the HG group as compared to the control group. The two groups did not differ with regard to acyl and des-acyl ghrelin and obestatin.

14 PSİKOLOJİK

15

16 Hiperemezis gravidarumla ilişkili maternal faktörler Bottomley, 2009

17 TANI Bottomley, 2009

18 TANI Semptomların şiddetini ve ne kadar sıklıkta olduğunu sınıflandırmada “Modified Pregnancy Unique Quantification of Emesis(PUQE) score” kullanılabilir. Lacasse, 2008

19

20 TEDAVİ Destekleyicidir ve kendi kendini sınırlar. Amaç; bulantı-kusma, dehidratasyon ve elektrolit bozukluklarını doğru tespit etmek ve komplikasyonları önlemektir. Ayaktan ve yatırılarak uygulanabilir.

21 TEDAVİ Ayaktan tedavi; kilo kaybı gebelik öncesine göre % 5’ den az, ketonüri 1(+) veya (-), elektrolitler normal, dehidratasyon bulgusu yoksa uygulanır.

22 TEDAVİ Tedavi kişiselleştirilmeli Diyet ve yaşam stili değişiklikleri önerilmeli Antiemetik ilaçlar kullanılmalıdır.

23 TEDAVİ Yatırılarak tedavi; başarısız ayaktan tedavi, semptomatik ortostatik hipotansiyon, ketonemi veya 2(+) veya daha fazla ketonüri, dehidratasyon,

24 TEDAVİ Yatırılarak tedavi; eşlik eden hastalıklar – Hipertiroidi – Psikiyatrik hst. – Önceki molar gebelik – Gastrointestinal düzensizlikler – Astım, olması durumunda uygulanır.

25 TEDAVİ İntravenöz sıvı replasmanında; Dekstroz içeren solüsyonlardan kaçınılmalıdır. Çünkü dekstroz solüsyonları Thiamin gereksinimini arttırır, eğer eksiklik varsa Wernicke ensefalopatisine neden olur.

26 TEDAVİ İntravenöz sıvı replasmanında; Yüksek konsantrasyonlu NaCl solüsyonları Osmotik demiyelinizasyon sendromuna yol açabileceğinden %0.9 NaCl solüsyonları tercih edilmelidir. Ayrıca Potasyum klorür desteğide yapılmalıdır.

27 ANTİEMETİK İLAÇLAR AntihistaminiklerFenotiazinlerSerotonin inh.Diğer Cyclizine (-) Chlorpromazine (Largactil) Ondansetron (Zofran, Zofer) Metoclopromide (Metpamid, Primperan) Cinnarizine (Sefal fort tab) Prochlorperazine (-) Levomeprazine (-) Doxylamin (Unisom tab) PherphenazineHaloperidol (Norodol) Dimenhydrinate (Dramamine, Anti-em) Domperidon (Motilium) Diphenhydramine (Benison) Vitamin B6 ve diğerleri Promethazine (-) Ginger Kortikosteroidler

28 TEDAVİ Total parenteral beslenme: Medikal tedaviye yanıt alınamaması durumunda Periferik santral kateter veya nazogastrik- nazoduodenal sonda ile uygulanır. Santral kateter yoluyla beslenmede venöz tromboembolizm ve enfektif endokardit riski yüksektir. Deuchar, 1995- Holmgren, 2008

29 TEDAVİ -Alternatif tedaviler: Akupunkture, akubasınç, hipnoz Carlsson, 2000-Simon, 1999 -Vitamin desteği: Thiamin, Folik asit -Psikoterapi -Gebelik terminasyonu

30 Farklı ülkelerdeki tedavi yaklaşımı

31 Goodwin, 2007

32 Yıllara göre tedavi yaklaşımındaki değişiklikler

33 Goodwin, 2007

34 Hiperemezis gravidarum komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi Wernicke ensefalopatisi -----------Thiamin desteği Anemi ve Periferal nöropati -------- Vit. B6, B12 Hiponatremi ------------------------------- %0.9 NaCl Mallory Weis yırtıkları ----------------- Ranitidine Akut renal yetmezlik ------------- Dehidratasyonun düzeltilmesi Venöz tromboembolizm ----------LMWH (RCOG)

35 Eve götürülecek mesajlar-1 Hiperemezis gravidarum ciddi, sakatlığa neden olabilen hatta hayatı tehdit edici komplikasyonlara yol açabilen bir durumdur. Etiyolojisi tam olarak bilinmediği için tedavisi zordur.

36 Eve götürülecek mesajlar-2 Tedavi destekleyici olup amaç, dehidratasyon, elektrolit bozuklukları ve komplikasyonları önlemek ve tedavi etmektir. Antihistaminiklerin, fenotiazinlerin ve metoklopromidin güvenilirliği ile ilgili çok sayıda veri mevcuttur ve bunlar erken gebelikte rahatlıkla kullanılabilir.

37 TEŞEKKÜRLER


"HİPEREMEZİS GRAVİDARUM TANI VE TEDAVİSİ Dr. Arif GÜNGÖREN M.K.Ü. Tayfur Ata Sökmen Tıp Fak. HATAY." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları