Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK VE SİGORTA YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ I.ULUSAL KONGRESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK VE SİGORTA YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ I.ULUSAL KONGRESİ"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK VE SİGORTA YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ I.ULUSAL KONGRESİ
ÜNİVERSİTE HASTANE İŞLETMECİLİĞİ “İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETİM MODELİ” Yard. Doç. Dr. S.Haluk ÖZSARI İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörü 9 Kasım 2012 / Antalya

2 İÇERİK İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetim Modeli =Stratejik Yönetim, Gerekçe Süreç, Dayanak, Amaç, Olası Kazanımlar, Organlar, Organizasyon Şeması, İşleyiş, Yapı, Kritik Karar Noktaları

3 Picasso

4 Diego Velázquez

5 “Sağlık Sistemi de, Picassono ile Velázquez’ ın resmi gibidir…”
”Hayatta hiçbirşey Velázquez’ ın resmi kadar belirgin ve net değildir. Hayat gerçekleri size Picasso’nun resmindeki gibi şekil değiştirmiş olarak gösterir. Picassono’nun resmine bakıp, Velázquez’in resmini görebilenleriniz başarılı olacak, diğerleri kübik şekillere bakıp yanlış anlamlar çıkarmaktan gerçekleri hiç göremeyecekler.” Rahmetli Prof. Dr. Muhan SOYSAL ODTÜ İşletme Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi

6 …KAYBETMEK İSTEMİYORSAN DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRECEKSİN.’’
GEREKÇE; “DEĞİŞİM” İÇİN İKİ ALTERNATİF …KAYBETMEK İSTEMİYORSAN DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRECEKSİN.’’ LESTER THUROW KAYBEDECEKSİN DEĞİŞECEKSİN

7 ÇÜNKÜ; ESKİ DURUM 4 6 1 2 3 HASTANE DB MUHASEBE 5 İNKA FİNANS PERSONEL
İNSAN KAYNAKLARI ACİL SERVİS PERSONEL FİNANS 2 3 4 1 5 6 İNKA

8 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ, 2012
ÇÜNKÜ; İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ, 2012 İTF CTF DH KE OE TOPLAM KAPALI ALAN (m2) AÇIK ALAN (m2) TOPLAM ALAN (m2) YATAK SAYISI İTF=İstanbul Tıp Fakültesi, CTF= Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, DH=Diş Hekimliği Fakültesi, KE=Kardiyoloji Enstitüsü, OE= Onkoloji Enstitüsü 8

9 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ
ÇÜNKÜ; İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ HİZMET SUNUMU, İTF CTF DH KE OE TOPLAM POLİKLİNİK DEĞİŞİM (%) , YATAN HASTA DEĞİŞİM (%) , AMELİYAT SAYISI DEĞİŞİM (%) , İTF=İstanbul Tıp Fakültesi, CTF= Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, DH=Diş Hekimliği Fakültesi, KE=Kardiyoloji Enstitüsü, OE= Onkoloji Enstitüsü 9

10 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ
ÇÜNKÜ; İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ İNSAN KAYNAKLARI, İTF CTF DH KE OE TOPLAM ÖĞRETİM ÜYESİ ORTALAMA DEĞİŞİM (%) DESTEK PERSONEL -1 HİZMET ALIMI ORTALAMA DEĞİŞİM (%) ORTALAMA DEĞİŞİM (%) * DESTEK PERSONEL-2 (TEMİZLİK+GÜVENLİK) HİZMET ALIMI ORTALAMA DEĞİŞİM (%) * DESTEK PERSONEL (1) HİZMET ALIMI TOPLAMI; 2008 YILI 1.317, 2009 YILI 2.113, İTF=İstanbul Tıp Fakültesi, CTF= Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, DH=Diş Hekimliği Fakültesi, KE=Kardiyoloji Enstitüsü, OE= Onkoloji Enstitüsü 10

11 YÖNETMELİK SÜRECİ ÖN HAZIRLIKLAR VE TARTIŞMA TOPLANTILARI; 2008,
ÇALIŞMA GRUPLARI HAZIRLIKLARI; OCAK 2009 ARAMA KONFERANSI; EYLÜL 2009, SAĞLIKTA STRATEJİ GRUBU ÇALIŞMALARI; ARALIK 2009-ŞUBAT 2010 MODEL TASARIMI YÖNETMELİK TASLAĞI YAZIMI ÜNİVERSİTE İÇİ GÖRÜŞ VE ONAY SÜREÇLERİ; MART – NİSAN 2010 BAŞBAKANLIK SÜRECİ; MAYIS – HAZİRAN 2010 RESMİ GAZETE’DE YAYINLANMA; 3 TEMMUZ 2010 DİREKTÖR GÖREVLENDİRMELERİ; 13 TEMMUZ 2010 II.YÖNETMELİK GÖRÜŞ VE ONAY SÜREÇLERİ; OCAK – MAYIS 2012 II.YÖNETMELİK BAŞBAKANLIK SÜRECİ; HAZİRAN 2012 II.YÖNETMELİK RESMİ GAZETE’DE YAYINLANMA; 7 TEMMUZ 2012

12 DAYANAK Geçmiş Şuan Gelecek YÖNETMELİK-I
3 TEMMUZ 2010 TARİH VE SAYILI RESMİ GAZETE 4 BÖLÜM, 1 GEÇİCİ TOPLAM 21 MADDE, 47 FIKRA, YÖNETMELİK-II 7 TEMMUZ 2012 TARİH VE SAYILI RESMİ GAZETE 3 BÖLÜM, 17 MADDE, 62 FIKRA, Geçmiş Şuan Gelecek

13 AMAÇ-I İstanbul Ünİversİtesİ Hastanelerİ’nde,
(Yönetmelik Madde 1) İstanbul Ünİversİtesİ Hastanelerİ’nde, sağlIk bİlİmlerİ alanIndakİ lİsans ve lİsansüstü öğrencİlerİnİn eğİtİm ve uygulama İhtİyaçlarInIn, akademİk personelİn araştIrma gereklerİnİn en üst düzeyde karşIlanmasInI, sağlIk hİzmetlerİnİn çağdaş yönetİm İlkelerİ doğrultusunda, BİLGİYE DAYALI standart, etkİn ve verİmlİ bİr şekİlde koordİnasyon ve yürütülmesİnİ sağlamak

14 AMAÇ-II EĞİTİM VE ARAŞTIRMA İÇİN SAĞLIK HİZMET SUNUMUNDA
GERÇEK “ÜNİVERSİTE HASTANESİ”; ÖNCELİKLE “EĞİTİM VE ARAŞTIRMA” HASTA İÇİN SON BAŞVURU NOKTASI “ORTAK AKIL” İLE BÜTÜNLEŞİK BİR STRATEJİK YÖNETİM, ÇAĞDAŞ BİLGİ YÖNETİMİ , ÖRNEK VE ÖNCÜ, HESAP VEREBİLİR, KATILIMCI YÖNETİM, “BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK”, YENİ AÇILIMLARLA, UZUN DÖNEMLİ POLİTİKALAR ÜRETEN, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA İÇİN SAĞLIK HİZMET SUNUMUNDA KALİTELİ, VERİMLİ, BİR “ÜNİVERSİTE HASTANESİ”

15 OLASI KAZANIMLAR SİSTEM OLUŞUMU VE KURUMSALLAŞMA
KARAR VERME SÜRECİNDE; BİLGİLENME ARTIŞI, ETKİLİ KOORDİNASYON, EKSİKLİK VE YANLIŞLIKLARIN EN AZA İNMESİ, NESNELLİĞİN ARTMASI, DOĞRU SONUCA HIZLI ULAŞMA, AKADEMİK FAALİYETLERE DAHA FAZLA KAYNAK

16 ORGANLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ORGANLARI (Yönetmelik 5.Madde 1.fıkra) YÖNETİM KURULU 95 YÖNETİM KURULU TOPLANTISI GENEL DİREKTÖRLÜK 53 DİREKTÖRLER KURULU TOPLANTISI DANIŞMA KURULU 5 DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

17 B A Ş H E K İ M R E K T Ö R Y Ö N E T İ M K U R U L U B A Ş K A N I
Yapı İşleri DANIŞMA KURULU Biyomedikal Y Ö N E T İ M K U R U L U B A Ş K A N I İzleme Değerlendirme Çevre Yönetim n n İletişim G E N E L D İ R E K T Ö R Hukuk İşleri Yazı İşleri SUT Koord. D İ R E K T Ö R L E R K U R U L U Tıbbi Direktörlük Hemşirelik Direktörlüğü Bilgi İşlem Direktörlüğü Kalite Direktörlüğü Finans Direktörlüğü Organ Nakli Koordinatörü Yoğun Bakımlar Koordinatörü Yazılım ve Donanım Koordinatörü Çapa/Cerrahpaşa Yerleşkesi Koordinatörü Taşınır Mal Koordinatörü Laboratuvar Koordinatörü Acil Hizmetler Koordinatörü Gider Koordinatörü Süreç Uygulama Koordinatörü İzleme Ölçme Analiz Koordinatörü İnsan Kayn. Koordinatörü Klinik/Poliklinik Birimleri Koord Gelir Koordinatörü Genel İdari Hz Koordinatörü Ameliyathane Koordinatörü B A Ş H E K İ M YÖNLENDİRME KURULU Tıbbi Süreç Yöneticisi BAŞHEKİM YRD Genel idari Süreç Yöneticisi BAŞHEKİM YRD. Bilgi İşlem Süreç Yöneticisi BAŞHEKİM YRD. İnsan Kaynakları Süreç Yöneticisi BAŞHEKİM YRD. Kalite Süreç Yöneticisi BAŞHEKİM YRD. Gider Süreç Yöneticisi BAŞHEKİM YRD. Gelir Süreç Yöneticisi BAŞHEKİM YRD. Taşınır Mal Süreç Yöneticisi BAŞHEKİM YRD.

18 İŞLEYİŞ FAKÜLTE/ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ SORUMLULUĞU
DEKANLIK/ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ/BAŞHEKİMLİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETİM KURULU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU - REKTÖRLÜK

19 Geçmiş Şuan Gelecek YAPI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETİM KURULU (Yönetmelik Madde 6) Rektör Prof. Dr. Yunus SÖYLET Rektör Yardımcısı, Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kamil ADALET Genel Direktör Yard. Doç. Dr. S. Haluk ÖZSARI İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgin SAYDAM Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgün ENVER Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar SUR Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan MERİÇ Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet KİZİR Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zerrin YİĞİT İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. M. Akif KARAN Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Şafak KARAMEHMETOĞLU Üniversite Döner Sermaye İşletme Müdürü Prof. Dr. Recep GÜLOĞLU Tıbbi Direktör Prof. Dr. Yakup TUNA Geçmiş Şuan Gelecek

20 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETİM KURULU GÖREVLERİ
YAPI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETİM KURULU GÖREVLERİ (Yönetmelik 8.Madde) Hastanelerdeki tıbbi hizmetler, gelir idaresi, gider idaresi, taşınır mal yönetimi, insan kaynakları yönetimi, bilgi işlem, kalite, genel idari hizmetler gibi süreçlerin görev tanımlarının yapılmasını ve yapılandırılmasını sağlamak, b) Hastane Yönlendirme Kurulunun kararlarını değerlendirmek, c) Tanımlanan süreçlerin temel değerlerini belirleyip, sağlık hizmetleri açısından hastanelerin stratejik planlarını, norm kadro çalışmalarını planlamak ve gerektiğinde bu çalışmaların günün koşullarına göre yeniden yapılanmasını sağlamak ve onaylamak, ç) Hastanelere ilişkin tasarlanan süreçlerin iş akışlarını onaylamak, d) Her yıl parasal sınırı belirlenecek yatırımlara karar vermek, Hastanelerin gelir ve gider raporlarına göre idari kararları almak, e) Kalite, performans ve benzeri Hastane hizmetlerinin sunulmasına ilişkin her türlü ölçüm verilerini değerlendirmek,

21 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETİM KURULU GÖREVLERİ
YAPI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETİM KURULU GÖREVLERİ (Yönetmelik 8.Madde) f) Genel Direktör tarafından önerilen; direktörlük, koordinatörlük, bölüm sorumluluğu, komite ve komisyonların oluşturulması ile bu konuda görevlendirilmelere karar vermek, g) Genel Direktör tarafından önerilen; insan kaynakları, lojistik ve fon yönetimi gibi ilgili alanlarda danışmanlık hizmeti alımına karar vermek, bireysel danışman istihdam edilmesine karar vermek, ğ) Gereken durumlarda ayrı binalarda hizmet veren her bir Hastane birimlerinin yönetiminden sorumlu olmak üzere, ilgili Başhekimliğin teklifi ve Genel Direktörün uygun görüşü ile Başhekim yardımcısı görevlendirmek, h) Gereken görevlendirmelere karar vermek, ı) Hastaneler ile ilgili her türlü mevzuatın hazırlanmasını koordine etmek.

22 YAPI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ (Yönetmelik Madde 10) Genel Direktör Yard. Doç. Dr. Haluk ÖZSARI Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Tıbbi Direktör Prof. Dr. Yakup TUNA Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Hemşirelik Direktörü Prof . Dr. Aytolan YILDIRIM Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Başkanı Kalite Direktörü Prof. Dr. Gökhan AYGÜN Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kalite Koordinasyon Kurulu Üyesi Finans Direktörü Doç. Dr. Serhat YANIK Siyasal Bilgiler Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Başkanı Bilgi İşlem Direktörü Öğr. Gör. Dr. Yılmaz KESKİNDEMİRCİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon Öğretim Görevlisi

23 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ GENEL DİREKTÖRÜ GÖREVLERİ
YAPI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ GENEL DİREKTÖRÜ GÖREVLERİ (Yönetmelik 10.Madde) Hastaneler Yönetim Kurulunun tüm görev ve sorumluluk alanına giren konularda, gerekli gündemi ve dosyaları hazırlamak, Hastaneler Yönetim Kuruluna sunmak, alınan kararların hastanelerde uygulanmasını sağlamak, Hastaneler arasında koordinasyonu ve iletişimi sağlamak, Hastane Yönlendirme Kurulu kararlarını değerlendirilmek üzere Yönetim Kuruluna sunmak, Tıbbi Direktör, Hemşirelik Hizmetleri Direktörü, Bilgi İşlem Direktörü, Finans Direktörü ve Kalite Direktörünü Hastaneler Genel Direktörü yardımcısı olarak görevlendirilmelerine karar verilmesi için Hastaneler Yönetim Kuruluna teklif etmek, uygun görülmesi halinde görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunmak, ç) Tıbbi Direktör, Hemşirelik Hizmetleri Direktörü, Bilgi İşlem Direktörü, Finans Direktörü ve Kalite Direktörünce yapılacak çalışmaların Rektörlük bünyesinde koordinasyonunu sağlamak,

24 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ GENEL DİREKTÖRÜ GÖREVLERİ
YAPI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ GENEL DİREKTÖRÜ GÖREVLERİ (Yönetmelik 10.Madde) d) Tıbbi Direktör, Hemşirelik Hizmetleri Direktörü, Bilgi İşlem Direktörü, Finans Direktörü ve Kalite Direktöründen oluşan ve ayda en az iki kez toplanan Direktör Kuruluna başkanlık etmek, e) Hastaneler Genel Direktörlüğü bünyesinde oluşturulan Yapı İşleri, Hukuk, Biyomedikal, Çevre Yönetim, İzleme Değerlendirme, İletişim, Yazı İşleri Bölümlerinin oluşumunu ve işleyişini sağlamak, f) Tıbbi Direktöre bağlı olarak çalışacak; Organ Nakli, Laboratuvar Hizmetleri, İnsan Kaynakları, Genel İdari Hizmetler alanlarındaki Koordinatörleri Hastaneler Yönetim Kuruluna teklif etmek, uygun görülmesi halinde görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak, g) Hemşirelik Direktörüne bağlı olarak çalışacak; Yoğun Bakımlar, Acil Hizmetler, Klinik ve Poliklinik Birimler ile Ameliyathane Hizmetleri alanlarında çalışacak Koordinatörleri Hastaneler Yönetim Kuruluna teklif etmek, uygun görülmesi halinde görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,

25 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ GENEL DİREKTÖRÜ GÖREVLERİ
YAPI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ GENEL DİREKTÖRÜ GÖREVLERİ (Yönetmelik 10.Madde) ğ) Bilgi İşlem Direktörüne bağlı olarak çalışacak; Yazılım, Donanım ve Süreç Uygulama alanlarında oluşacak Koordinatörleri Hastaneler Yönetim Kuruluna teklif etmek, uygun görülmesi halinde görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak, h) Kalite Direktörüne bağlı olarak çalışacak; Çapa, Cerrahpaşa Yerleşkesi ve İzleme Ölçme Analiz Koordinatörlerini Hastaneler Yönetim Kuruluna teklif etmek, uygun görülmesi halinde görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak, ı) Finans Direktörüne bağlı olarak çalışacak; Gelir, Gider ve Taşınır Mal Koordinatörlerini Hastaneler Yönetim Kuruluna teklif etmek, uygun görülmesi halinde görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak, Tıbbi Direktör, Hemşirelik Hizmetleri Direktörü, Bilgi İşlem Direktörü, Finans Direktörü ve Kalite Direktörünce yapılacak çalışmaların Rektörlük bünyesinde koordinasyonunu sağlamak,

26 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ GENEL DİREKTÖRÜ GÖREVLERİ
YAPI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ GENEL DİREKTÖRÜ GÖREVLERİ (Yönetmelik 10.Madde) j) İhtiyaç duyulması halinde; yeni Direktörlük, Koordinatörlük, Bölüm Sorumluluğu, Komite ve Komisyonlar ile Hastane Yönlendirme Kurulu ve Süreç Yöneticiliklerinin kurulması, birleştirilmesi, kaldırılması ile bunlara yönelik görevlendirme önerilerini Hastaneler Yönetim Kuruluna sunmak, k) Hastanelerde, Başhekime bağlı, ilgili Başhekimliğin teklifi Hastaneler Yönetim Kurulunun uygun görüşü ile Rektörlük tarafından görevlendirilen ve Başhekim Yardımcılığı görevini üstlenen; Tıbbi Hizmetler, Genel İdari Hizmetler, Bilgi İşlem Hizmetleri, İnsan Kaynakları, Kalite, Gider Yönetimi, Gelir Yönetimi, Taşınır Mal Yönetimi alanlarındaki süreç yöneticilerinin faaliyetlerinin Rektörlük bünyesinde koordinasyonunu sağlamak, l) Rektör tarafından Hastanelere ilişkin verilen diğer görevleri yapmak.

27 Geçmiş Şuan Gelecek YAPI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ DANIŞMA KURULU (Yönetmelik Madde 11) Rektör veya İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörü, İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Direktörleri, Koordinatörleri, Bölüm Sorumluları Fakülte yönetimlerince önerilen; İstanbul Tıp, Cerrahpaşa Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Hukuk, İşletme ve Hemşirelik Fakültelerinden birer öğretim üyesi temsilcisi, Rektör tarafından görevlendirilen bir mezunlar temsilcisi, Üniversite bünyesinden görevlendirilen bir hemşire temsilcisi, Fakülte Yönetim Kurullarınca önerilen; İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinden birer uzmanlık öğrencisi ve intörn temsilcisi, Sağlık Bilimleri, Diş Hekimliği ve Hemşirelik Fakültelerinden birer uzmanlık öğrencisi temsilcisi, Hasta derneklerinden görevlendirilen bir temsilci, Geçmiş Şuan Gelecek

28 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ DANIŞMA KURULU GÖREVLERİ
(Yönetmelik Madde 12 ve 13) Çalışma Şekli Hastaneler Danışma Kurulu; yılda en az iki kez toplanır. Gerektiğinde daha fazla toplanabilir, bu toplantı çağrıları Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı veya vekili tarafından yapılır. Kurul gerektiğinde ilgili kişileri bilgilerine başvurulmak üzere toplantıya davet edebilir. Görevleri İstanbul Üniversitesi hastaneleri ile ilgili olmak üzere iç çevre ve dış çevre analizleri ile genel değerlendirmeler yapmak, Hastaneler Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak. Geçmiş Şuan Gelecek

29 YAPI Geçmiş Şuan Gelecek
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ DANIŞMA KURULU (Yönetmelik Madde 11) İstekleri halinde; İstanbul Tabip/Diş Hekimleri/Eczacı Odası temsileri, Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi temsilcisi, İstanbul Ticaret Odası temsilcisi, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği temsilcisi, Özel Hastaneler temsilcisi, Üniversitede yetkili işçi ve memur sendikalarından birer temsilci, İstanbul İl Özel İdare ve İl Sağlık Müdürlüğü temsilcisi, İstanbul Büyükşehir ve Fatih Belediye Başkanlığından birer temsilci, Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sağlık İşleri Müdürlüğü temsilcisi, Türkiye Kızılay Derneği temsilcisi. Geçmiş Şuan Gelecek

30 YAPI EKİP (45) DİREKTÖRLER HARİÇ 30.4 YAŞ ORTALAMASINDA,
DİREKTÖRLER (6) 5 ÖĞRETİM ÜYESİ + 1 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KOORDİNATÖRLER (16) 7 ÖĞRETİM ÜYESİ + 9 BÖLÜM SORUMLULARI (5) 2 ÖĞRETİM ÜYESİ + 3 TEKNİK + DESTEK EKİP (18) ASİSTAN + EVRAK + BÜRO + TEMİZLİK + GÜVENLİK + SÜRÜCÜ DİREKTÖRLER HARİÇ 30.4 YAŞ ORTALAMASINDA, 18’İ BAYAN (%40) 14 ÖĞRETİM ÜYESİ (%31) + 12 LİSANS ÜSTÜ (%27)+ 6 LİSANS (%13)

31 YAPI B.30.2.İST.0.HD.00 / KURUMSAL KİMLİK LOGO İNTERNET SİTESİ
haged.istanbul.edu.tr EVRAK KODU B.30.2.İST.0.HD.00 / İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ GENEL DİREKTÖRLÜK ÇALIŞMA USUL ESASLARI YÖNERGESİ 12 OCAK 2011, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SENATOSU ONAYI

32 YAPI KURUMSAL KİMLİK BASILI EVRAK

33 DİREKTÖRLÜKLER 2011-2012 İŞ PLANI

34 SONUÇ OLARAK; İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ
YÖNETİM MODELİ DEĞİŞİKLİĞİ, “YENİ ÇAPA CERRAHPAŞA PROJESİ”; YATAK SAYISI’nda 3.817’den 1.882’ye düşüş = % 51.6 Azalma, KAPALI ALAN’da; m2’den m2’e yükseliyor = % Artma, Optimum maliyetle işletilen, yönetilebilir, Olası deprem risklerine dayanıklı ve güvenli, Yeni, çağdaş, kendi enerjisini üretebilen, çevre dostu, Öğretim üyesi ile öğrenci ve hasta beklentilerine uygun, Sosyal ve kentsel dinamiklerle örtüşen, Ulaşımda gelecek planları ve “Kentsel Dönüşüm” ile uyumlu, TIP FAKÜLTESİ VE HASTANE ALANINDAN “SAĞLIK KAMPÜSÜ”NE DÖNÜŞÜYOR… 34

35 KRİTİK KARAR NOKTALARI

36 KRİTİK KARAR NOKTALARI
DEĞİŞİM YÖNETİMİ, BİLGİ EKSİKLİĞİ VE İLETİŞİM, FARKLI BİR YÖNETİM MODELİ UYGULAMASI, Yönetim Kurulu Yapısı (Yönetim Kurulu) “Ben Merkezli” değil, “Katılımcı” Yönetim, BÜROKRATİK değil “STRATEJİK YÖNETİM” için YENİ BİR KURUM KÜLTÜRÜ; Yönetim alanını daraltmayı hedeflemeyen, İmza ve onay yetkilerini üzerine almayan, Bilgi ve deneyim aktarımı esaslı, Sonuç Odaklı “Ortak Akıl” ile “Hesap Verebilir” ve “Bilgiye Dayalı Yönetim” “Marka” lara sahip çıkabilme, Dış Ortamdan en az etkilenme,

37 “BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK”. KAYNAK: KUNAÇ, B
“BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK” KAYNAK: KUNAÇ, B., TIP BİLİŞİMİ KONGRESİ, KASIM 2006

38 “BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK”. KAYNAK: KUNAÇ, B
“BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK” KAYNAK: KUNAÇ, B.,TIP BİLİŞİMİ KONGRESİ, KASIM 2006

39 “BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK”. KAYNAK: KUNAÇ, B
“BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK” KAYNAK: KUNAÇ, B., TIP BİLİŞİMİ KONGRESİ, KASIM 2006 TEŞEKKÜRLER...

40 “BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK”. KAYNAK: KUNAÇ, B
“BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK” KAYNAK: KUNAÇ, B., TIP BİLİŞİMİ KONGRESİ, KASIM 2006

41 SAYGILARIMIZLA…. Rektör Yardımcısı, Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kamil ADALET Genel Direktör Yard. Doç. Dr. Haluk ÖZSARI Tıbbi Direktör Prof. Dr. Yakup TUNA Hemşirelik Hizmetleri Direkörü Prof. Dr. Aytolan YILDIRIM Kalite Direktörü Prof. Dr. Gökhan AYGÜN Finans Direktörü Doç. Dr. Serhat YANIK Bilgi İşlem Direktörü Öğr. Gör. Dr. Yılmaz KESKİNDEMİRCİ


"SAĞLIK VE SİGORTA YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ I.ULUSAL KONGRESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları