Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Katılım Bankacılığının Ekonomiye Katkıları Derya Gürerk Genel Müdür Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Katılım Bankacılığının Ekonomiye Katkıları Derya Gürerk Genel Müdür Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 1."— Sunum transkripti:

1 Katılım Bankacılığının Ekonomiye Katkıları Derya Gürerk Genel Müdür Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 1

2 Sektörün Gelişimi 1980 1990 2000 − 1991 yılında Anadolu Finans, − 1995’te İhlas Finans ve − 1996’da Asya Finans kuruldu. − Türkiye faizsiz bankacılıkla ilk olarak 1984 yılında Özel Finans Kurumları’nın (ÖFK) kurulmasıyla tanıştı. − 1985 yılında Faisal Finans ve Albaraka Türk kuruldu. − 1989 yılında Kuveyt Türk kuruldu. − 2001 yılında Faisal Finans Türk ortaklar tarafından satın alınarak unvanı Family Finans olarak değiştirildi. − Özel Finans Kurumları 2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile Katılım Bankaları olarak anılmaya başlandı. − 2005 yılında Anadolu Finans ve Family Finans kurumları “Türkiye Finans Katılım Bankası” adı altında birleşti. − Türkiye’de 4 Katılım Bankası bulunmaktadır. Ürün Gelişimi 2000’ler Yapılandırılmış Ürünler Gelecek Dönem Çok Yönlü Sofistike Ürünler 1980 Sonrası Geleneksel Ürünler  Murabaha  Mudaraba  Sendikasyon  İstisna  Sukuk  Leasing  Sermaye Piyasaları Türkiye’de Faizsiz Bankacılık 2

3 Katkılar Faizli finansal sektöre girmeyen fonları sisteme kazandırmak Yabancı kaynak transferi Reel sektöre kaynak aktarmak Kayıt dışı ekonomiyi azaltmak İstihdam artışı İthalat ve ihracatın finansmanı Son 10 yılda toplanan fonlardaki %33,3’lük yıllık ortalama bileşik büyüme, Katılım Bankalarının ülkemizin sosyo- ekonomik yapısında önemli bir yer edindiği ve hızla yükseldiğinin göstergesidir.  Reel sektörün fonlanması yoluyla ekonomik büyümeye katkı sağlar. Kullandrılan fonlar içerisinde ticarinin payının %80’lerin üzerinde olması bunun yansımasıdır.  Katılım bankaları dini hassasiyetleri nedeniyle fonlarını konvansiyonel bankalarda değerlendirmeyen fon sahiplerinin birikimlerini yastık altından ekonomiye kazandırmaktadır.  Yabancı kaynak transferi; özkaynak, toplanan fonlar, sendikasyon ve menkul kıymet ihracı gibi yollardan yapılmaktadır. 2011 Eylül itibarıyla; - Özkaynak: 2.63 Milyar TL - Sendikasyon: 950 Milyon $ - Sukuk: 450 Milyon $ 20 0 +6% +7% +20% +29% 2011 Eylül 13.5 2010 12.7 2009 11.8 2008 11.0 2007 9.2 2006 7.1 Katılım Bankaları Personel Sayısı  Katılım bankaları alım satıma konu olan her malı gerçek değeri üzerinden finanse etmekte böylece her işlemi kayıt altına alınmaktadır. Bu da kayıtlı ekonominin büyümesini sağlayarak vergi gelirlerini arttırır. Katılım Bankalarının Ekonomiye Katkıları  Katılım Bankaları 2010 yılında toplamda 16.3 Milyar $ hacminde ithalat+ihracat işlemine aracılık etmişlerdir.  Doğrudan istihdam edilen personel ve reel sektörün desteklenmesi yoluyla istihdama katkı sağlamaktadır (# ‘000) 3

4 Faiz/Karpayı gelirleri kırılımı (Milyon TL), Dönem: 2011/9 Toplam 58.605 Menkul Kıymetler 18.405 Fon Kullandırımı 40.200 Toplam 2.674 Menkul KıymetlerFon Kullandırımı 2.546 Ticari KK Tüketici Diğer Toplanan fonların kullandırıma dönüşüm oranı ve fon kullandırımlarının aktifler içerisindeki payı Fon Kullandırımı/Toplanan Fonlar Fon Kullandırımı/Aktif -Katılım bankaları topladıkları fonları reel sektöre kullandırdıkları için toplanan fonların kullandırıma dönüşme oranı daha yüksektir. - Aktifler içerisinde kullandırılan fonların payı sektöre göre oldukça yüksek bir seviyededir. - Mevduat bankaları faiz gelirlerinin %31’ini menkul kıymetlerden sağlarken katılım bankaları karpayı gelirlerinin sadece %4,8’ini menkul kıymetlerden elde etmektedirler. Kaynak: BDDK, TFKB analizi Katılım bankaları reel ekonomiye fon sağlayarak büyümeye katkı sağlamaktadır 2011 Eylül 20102009200820072006 94 Katılım BankalarıMevduat Bankaları 2011 Eylül 20102009200820072006 Katılım BankalarıMevduat Bankaları 4

5 Ortalama kredi getirisi Ticari kredilerin payı YapıKredi Vakıfbank İşbank Halkbank Garanti TFKB TEB Ziraat Şekerbank Kuveyt HSBC Finansbank Denizbank Bank Asya Albaraka Akbank Kullandırılan fonların kırılımı * *Kaynak: Oliver Wyman Yüksek getirili kredi kartı payı yüksek olan bankalar YP kredi portföyü yüksek olan bankalar. Katılım bankaları kullandırdıkları fonlar içerisindeki ticarinin ağırlığı ile mevduat bankalarından ayrışmaktadır. Bireyseldeki ağırlığın artmasının getiri ve kanuni takip noktasında yansımaları da olmaktadır. 5 2010

6 6 Kaynak: BDDK, TFKB analizi 37.6 37.2 31.3 29.5 2008 26.9 2009 40 38 36 34 26.5 42 30 28 26 0 32 2011 Eylül 40.9 38.7 20102007 29.0 29.8 2006 36.3 37.8 Gayri Nakdi Fon Kullandırımı Nakdi Fon Kullandırımı 30 28 26 24 22 20 0 2011 Eylül 21.2 2008 23.7 22.5 2007 28.2 26.3 2006 19.8 26.3 22.9 2010 23.0 19.6 22.6 2009 Katılım BankalarıMevduat Bankaları  Katılım bankalarında KOBİ segmenti nakdi ve gayrı nakdi fon kullandırımlarında ciddi bir ağırlığa sahiptir. Nakdi kullandırımlarda 2008 yılındaki %26’lik pay 2011 Eylül verilerine göre % 39’lara gelmiştir.  Katılım bankalarının KOBİ’lere sağlanan nakdi fon kullandırımı pazar payı 2006 yılında %6.4 iken 2011 Eylül ayında bu oran %9.5’a ulaşmıştır. Katılım bankaları KOBİ segmentinde önemli bir Pazar payına sahiptir

7 Fiazsiz bankacılık Pazar payı Finansal gelişmişlik endeksi (düşük rakam daha iyi) Endonezya Türkiye Mısır Malezya Suudi Arabistan BAE Büyüme potansiyeli  Bankacılık sektörü penetrasyon oranları (Toplam sektör aktifleri/GSYH) dikkate alındığında sektörün bütün olarak ciddi bir büyüme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir. World Economic Forum tarafından hazırlanan Finansal Gelişmişlik Endeksi’ndeki yerimiz de (42. sıra) dikkate alındığında kat etmemiz gereken önemli bir mesafenin olduğu anlaşılmaktadır.  Şubeleşme ve yeni ürünlerle birlikte desteklenerek son 6-7 yıllık büyüme oranları sürdürülebilirse bir sonraki on yılın başında %10 pazar payı seviyelerine ulaşmış olacağız. Finansal gelişmişlik ve bankacılık penetrasyonu* *Kaynak:Deutsche Bank, Global Islamic Banking-No more unconventional, November 2011 7 Faizsiz Aktifler/GSYH 2010 MalezyaBAEKatar MısırTürkiyeSuudiEndonezya AktiflerFaizsiz KredilerKrediler Bankacılık penetrasyonu vs. 2010 GSYH*  Şube pazar payımızla aktif ve kullandırılan fonlar pazar paylarımız kıyaslandığında şube verimlilik artışı noktasında da bir potansiyelin olduğu göze çarpmaktadır. %5,8%6,3%4.4 Katılım bankaları pazar payları 2011/9 Kullandırılan Fonlar AktiflerŞube

8 BCDEFA Kas08Şub08Kas06May06Mar05Eyl11 11,82% Oca11 8,25% Yükselen faizler toplanan fonlar üzerindeki baskıyı artıracağından kısa vadede büyüme hızını yavaşlatabilir % Commercial loans int. rates 55,2 45,6 11,7 4,3 43,4 19,6 22,4 20,2 77,4 38,4 10,8 11,2 80 60 40 20 0 % Mevduat % değişim KB MB Değerlendirmeler: - C ve E dönemleri: Faizler düşüyor, katılım bankalarının (KB) topladıkları fonlar, mevduat bankalarının (MB) mevduatından 2 kat daha hızlı büyüyor. -D ve F dönemleri: Faizler yükseliyor, KB toplanan fonlar büyümesi (bu dönemdeki iki kat şubeleşme hızına rağmen) MB ile aynı düzeydedir. -B ve A dönemleri: B döneminde faizler %35 artıyor, KB mevduat büyümesi 2.72 kat fazla. KB’ının 4 katı şubeleşme hızı ve faizlere karşı daha az duyarlı oluşu etkili. A döneminde faizler % 42 düşmesine rağmen KB mevduatı büyümesi sadece 1.21 kat daha hızlı. Bu iki dönemde toplanan fonlardaki seyrin faizlere daha az duyarlı olduğu yorumu yapılabilir. Sonuç: - 2007 yılından itibaren KB mevduat seyrinin piyasalardaki faiz değişimlerine hassasiyetinin arttığı görülmektedir. Kullandırılan fonların tamamen yeniden fiyatlanıp portföyün getirisi piyasa oranlarına yaklaşıncaya kadar mevduat artış hızlarında yavaşlama olacaktır. Kaynak: TCMB, BDDK, TFKB analizi 8

9 Büyüme Operasyonel Verimlilik Risk Yönetimiİnovasyon – 2006-2010 yılları arasında katılım bankaları yıllık ortalama bileşik büyümesi %33 olarak gerçekleşirken mevduat bankaları için bu oran %19’dur. Uluslararası alanda da benzer bir seyir göze çarpmaktadır (%24’e karşılık %15). – Şubeleşme, yeni ürünlerle de destekleyerek bu büyüme oranlarının bundan sonra da sürdürülmesi önemlidir. – Süreçlerin etkinliğini arttırmak – Müşteri merkezli operasyonel model – Giderleri azaltırken aynı zamanda performansı arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak – Etkin risk yönetimi politikaları oluşturup uygulamak. – Yeni teknolojilerin uygulanması – Organizasyon ve iş süreçlerinin yenilenmesi Bundan sonrası için katılım bankalarının özellikle odaklanması gereken alanlar 9

10 10 TEŞEKKÜRLER


"Katılım Bankacılığının Ekonomiye Katkıları Derya Gürerk Genel Müdür Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları