Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSLARARASI STANDART AFET YÖNETİM SİSTEMİNİN (SAYS) ORGANİZASYON VE İLETİŞİM ŞEMASI Dr. GÜLSEN ATASEVEN KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DESTEKLEME VE GELİŞTİRME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSLARARASI STANDART AFET YÖNETİM SİSTEMİNİN (SAYS) ORGANİZASYON VE İLETİŞİM ŞEMASI Dr. GÜLSEN ATASEVEN KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DESTEKLEME VE GELİŞTİRME."— Sunum transkripti:

1 ULUSLARARASI STANDART AFET YÖNETİM SİSTEMİNİN (SAYS) ORGANİZASYON VE İLETİŞİM ŞEMASI Dr. GÜLSEN ATASEVEN KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DESTEKLEME VE GELİŞTİRME GRUBU (KSDG) 1 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ÇALIŞMALARINDA FARKLI UYGULAMALAR

2 Dr. GÜLSEN ATASEVEN KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DESTEKLEME VE GELİŞTİRME GRUBU (KSDG) 2 PLANLAMA KARAR ORGANI İDARE VE İLETİŞİM SEKRETERYA TEMEL ETKİNLİK LOJİSTİK ORGANİZASYON ANA ŞEMASI

3 TEMEL ORGANİZASYONEL İLKELER VE İŞ BÖLÜMÜ ORGANİZASYON YAPISININ BEŞ ANA FONKSİYONU 1. Karar Organı/Yönetim Kurulu En yetkili organdır. Bölüm sorumlularını seçer. Toplantılar başkanın yönetiminde; bölümlerden gelen raporlar ışığında yapılır. 2. Temel Etkinlik Bölümü Yapılacak temel etkinlikler ana başlıklar halinde belirlenir, bu başlıklar 7’yi geçmez. 7 ötesindeki etkinlikler bu başlıkların altında sıralanır, her başlıkla ilgili sorumlu kişi belirlenir. Yapılacak temel etkinlikler ana başlıklar halinde belirlenir, bu başlıklar 7’yi geçmez. 7 ötesindeki etkinlikler bu başlıkların altında sıralanır, her başlıkla ilgili sorumlu kişi belirlenir. 3. Lojistik Bölümü Temel etkinliklerin ihtiyacı olan desteği sağlayan çalışmalar yapar. Temel etkinliklerin ihtiyacı olan desteği sağlayan çalışmalar yapar. 4. Planlama Bölümü Kısa, orta ve uzun vadeli çalışmaları planlar. Kısa, orta ve uzun vadeli çalışmaları planlar. 5. İdare ve İletişim Bölümü Sekreterya, halkla ilişkiler ve finansla ilgili çalışmaları yürütür. Sekreterya, halkla ilişkiler ve finansla ilgili çalışmaları yürütür. Dr. GÜLSEN ATASEVEN KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DESTEKLEME VE GELİŞTİRME GRUBU (KSDG) 3

4 ORGANİZASYON VE İLETİŞİMDE TEMEL UNSURLAR Dr. GÜLSEN ATASEVEN KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DESTEKLEME VE GELİŞTİRME GRUBU (KSDG) 4

5 1.Birleşik Yönetim Yapısı, Net Yetki ve Sorumluluk Tanımlanması 2.Ortak Terminoloji / Dil Birliği 3.Modüler Organizasyon / Esnek Yapılanma 4.Merkezi İletişim 5.Yönetilebilir Denetlenebilir Kontrol Aralığı 6.Ayrıntılı ve Kapsamlı Kaynak Yönetimi Dr. GÜLSEN ATASEVEN KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DESTEKLEME VE GELİŞTİRME GRUBU (KSDG) 5

6 1.B İRLEŞİK YÖNETİM YAPISI, NET YETKİ VE SORUMLULUK TANIMLANMASI HHHHer ölçekteki organizasyonun yönetimine uygundur. Yetki ve sorumluluk, bölüm başkanları ve diğer sorumlularla paylaşılır. Ekip yalnızca karar organının başkanından gelen talimatla yönetilmez. EEEEkipte herkes bir üstündeki sorumluya bağlı ve onun yönetiminde faaliyet gösterir. Yapacağı işin talimatını, bilgiyi bir üst sorumludan alır, yönetimindeki kişilere ileterek faaliyeti gerçekleştirir. “Sonuç Bildirim Raporları”nı yine bir üst sorumlusuna iletir. Dr. GÜLSEN ATASEVEN KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DESTEKLEME VE GELİŞTİRME GRUBU (KSDG) 6

7 2.O RTAK TERMİNOLOJİ / DİL BİRLİĞİ Farklı kurum ve seviyelerden katılımlarla yürütülen ortak çalışmalarda dil birliğinin büyük önemi vardır. Kavramlar, yorumlar ve davranışlar aynı yönde olduğu zaman başarılı bir ekip çalışması yürütülebilir. Birbirini daha önce tanımayan elemanlar bile bu özellik sayesinde başarılı bir takım çalışması yapabilirler. Dr. GÜLSEN ATASEVEN KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DESTEKLEME VE GELİŞTİRME GRUBU (KSDG) 7

8 3.M ODÜLER ORGANİZASYON/ESNEK YAPILANMA EEEEleman, mekan, diğer kaynaklar yeterli değilse sadece gerekli bölümler harekete geçirilir. İİİİhtiyaç duyulduğunda bir kişi birden fazla sorumluluğu aynı anda üstlenebilir. EEEEhil olan kimse ekibe dahil oluncaya kadar geçici olarak görev dağılımı değiştirilebilir. Dr. GÜLSEN ATASEVEN KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DESTEKLEME VE GELİŞTİRME GRUBU (KSDG) 8

9 4.M ERKEZİ İLETİŞİM MMMMerkezi iletişimde herkes sadece bir kişiye karşı sorumludur. HHHHaberleşme yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya çift yönlüdür. TTTTüm sorumlular kendi yönettikleri kişilerden etkili bir şekilde bilgi alabilir ve kendi bir üst sorumlusuna iletebilir. Doğru ve verimli karar verebilmek için bilgiler merkezde (Yönetim Kurulu) toplanır. Dr. GÜLSEN ATASEVEN KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DESTEKLEME VE GELİŞTİRME GRUBU (KSDG) 9

10 5.Y ÖNETİLEBİLİR DENETLENEBİLİR KONTROL ARALIĞI: BBBBir ekip en az üç en fazla yedi kişiden oluşur. Bir sorumluya bağlanır. Sorumlunun yöneteceği ve denetleyeceği kişi sayısında ideal beş kişidir. Bu sınırlara dikkat edildikçe organizasyon aşağı doğru büyüyebilir. SSSSorumluluklar daima dağıtılır, işler paylaşılır. Dr. GÜLSEN ATASEVEN KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DESTEKLEME VE GELİŞTİRME GRUBU (KSDG) 10

11 YÖNETİLEBİLİR-DENETLENEBİLİR KONTROL ARALIĞI Dr. GÜLSEN ATASEVEN KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DESTEKLEME VE GELİŞTİRME GRUBU (KSDG) 11 KARAR ORGANI YÖNETİM KURULU BAŞKANI (Sorumlu Kişi) SORUMLU (B)SORUMLU (C)SORUMLU (D)SORUMLU (E)SORUMLU (A) 56 1 2 34 7 1 2 1 2 34 56 1 2 34 7

12 6. AYRINTILI VE KAPSAMLI KAYNAK YÖNETİMİ: TTTTüm talepler karar organı/yönetim merkezine gider. Olayın tamamı göz önünde bulundurularak kaynakların nasıl kullanılacağına karar verilir. Kaynaklar merkezden sahaya en verimli şekilde koordine edilerek gönderilir. Dr. GÜLSEN ATASEVEN KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DESTEKLEME VE GELİŞTİRME GRUBU (KSDG) 12

13 STANDART AFET YÖNETİM SİSTEMİ (SAYS) ORGANİZASYON VE İLETİŞİM ŞEMASI FARKLI UYGULAMALAR  Böyle bir sistem; STK’larda ve çok farklı amaçlarla yapılan organizasyonlarda başarılı olarak uygulanabilmektedir.  Amerika’da üst düzey bürokratların düğünlerinde bu sistemin ana prensiplerinden yararlanılmaktadır. Dr. GÜLSEN ATASEVEN KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DESTEKLEME VE GELİŞTİRME GRUBU (KSDG) 13

14  Ulusal STK Aile Koordinasyon Kurulu/Birimi (ASAGEM)  Aile Odaklı Medya İzleme ve Değerlendirme Projesi Komisyon ve İletişim Çalışmaları Dr. GÜLSEN ATASEVEN KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DESTEKLEME VE GELİŞTİRME GRUBU (KSDG) 14 Aile Odaklı Medya İzleme ve Değerlendirme Çalışmalarında Uygulama:

15 ÇATI KURULUŞLAR (platform/federasyon vb)’DA STK VE BİREYLERLE KURULACAK İLETİŞİM ŞEMASI Aile Odaklı Medya İzleme ve Değerlendirme Projesi (MEDİZ) Proje Komisyonu Sorumlu 1 STK 5 STK 4 STK 3 STK 2 STK Dr. GÜLSEN ATASEVEN KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DESTEKLEME VE GELİŞTİRME GRUBU (KSDG) 15 ÇATI KURULUŞ BAŞKAN/KOORDİNATÖR STK MEDİZ GRUBU MEDİZ EKİBİ 123 Kişiler Bilinçli Medya izleyicileri Çatı Kuruluşa Bağlı İlk STK Ekibi STK Bağlı STK Ekipleri STK Bağlı Gruplar Gruplara Bağlı Ekipler Ekiplere Bağlı Kişiler

16 Bireysel Grup ve Ekip/Zincir Oluşturma Grup Üst Sorumlu AYŞE Nuran Emine Fatma Şekil 1: Üçlü Ekip/Zincir Örneği: Şekil 2: Dörtlü Ekip/Zincir Örneği: Nuran’da ekip sorumlusu olarak kendi zincirini oluşturabilir. Ayşe’ye bilgisi ulaşan kişi sayısı toplam 7 kişiye çıkar. AYŞE NURANEmine Fatma 1.3. 4.2. Dr. GÜLSEN ATASEVEN KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DESTEKLEME VE GELİŞTİRME GRUBU (KSDG) 16

17 Şekil 3: Beşli Ekip/Zincir Örneği: Emine’de ekip sorumlusu olarak kendi zincirini oluşturabilir. Ayşe’ye bilgisi ulaşan kişi sayısı toplam 12 kişiye çıkar. 1 AYŞE NURAN Emine Fatma 12345 23 4 Bireysel Grup ve Ekip/Zincir Oluşturma Dr. GÜLSEN ATASEVEN KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DESTEKLEME VE GELİŞTİRME GRUBU (KSDG) 17

18 Şekil 4: Yedili Ekip/Zincir Örneği: Fatma ekip sorumlusu olarak kendi zincirini 7 kişiye kadar oluşturabilir. Ayşe’ye bilgisi ulaşan kişi sayısı toplam 19 kişiye çıkar. Ayşe’yle beraber tepki veren Bilinçli Medya İzleyici Sayısı bu örnekte 20 kişidir. AYŞE NURAN AYSEL FATMA 1 12345 23 4 1234567 Bireysel Grup ve Ekip/Zincir Oluşturma Dr. GÜLSEN ATASEVEN KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DESTEKLEME VE GELİŞTİRME GRUBU (KSDG) 18 Örnekte verilen Nuran, Aysel, Fatma’dan herbiri 7 kişilik bir ekip/zincir kurabilirdi. Onlar da kendi 7 kişilik ekip/zincirini oluştursaydı 7x7=49 kişi olacaktı. Bu rakama Ayşe’yi de eklersek 49 + 1 = 50 kişilik bir ekip/zinciri (tepki grubu) meydana gelmiş olacaktı. Bu oluşumu bir üzüm salkımına benzetirsek ve sorumluları da 7’li olarak birbirine bağlarsak çok geniş bilinçli bir medya izleyici kitlesine ulaşmamızın mümkün olduğu görülecektir. Bin kişilik bir medya izleyicisi için 1000/50 = 20 rakamını buluruz. Yani üst sorumluluğu alabilen 20 kişiyle çok kolay olarak bin kişiye ulaşılabilir.

19 İDARE İLETİŞİM Merkez: GİKAP Sekretarya: Web Sitesi/ Blok: AKODER / BİLKAD-G Finans:PLANLAMA LOJİSTİK GİKAP MEDİZ KOMİSYONU Başkan: Üyeler: GİKAP MEDİZ KOMİSYONU Başkan: Funda Akyolİkadder Başkanı Üyeler: Şule Azaklı Genel Sekreter Rabia Aydın Reyhan Öziç Jale Toperim GÖKKUŞAĞI İSTANBUL KADIN VE KADIN KURULUŞLARI PLATFORMU (GİKAP) MEDİZ İLETİŞİM ŞEMASI TEMEL ETKİNLİK TEMEL ETKİNLİK Dr. GÜLSEN ATASEVEN KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DESTEKLEME VE GELİŞTİRME GRUBU (KSDG) 19 I- STK’LAR KANALIYLA BİLİNÇLİ MEDYA İZLEYİCİLERİNE ULAŞMA a) Yurtiçi STK’ları b) İstanbul STK’ları II- PROJE KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN RAPORLANMASI VE YETKİLİLERE ULAŞMASI.


"ULUSLARARASI STANDART AFET YÖNETİM SİSTEMİNİN (SAYS) ORGANİZASYON VE İLETİŞİM ŞEMASI Dr. GÜLSEN ATASEVEN KADIN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DESTEKLEME VE GELİŞTİRME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları