Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Olgu Sunumu Dr. Önder Ergönül Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 3 Ocak 2008, İstanbul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Olgu Sunumu Dr. Önder Ergönül Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 3 Ocak 2008, İstanbul."— Sunum transkripti:

1 Olgu Sunumu Dr. Önder Ergönül Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 3 Ocak 2008, İstanbul

2 Olgu 27 yaşında, bayan hasta, İstanbul’da oturuyor Yakınmaları: halsizlik, ateş, yaygın vücut ağrıları Öykü: 5 gün önce başlamış Doktora başvurduğunda tam kan sayımı yapılmış -BK: 3000/mm3 -Trombosit sayısı: 110 000/mm3 -Hb: 12 g/dL -ASO: Normal -Boğaz kültürü alınmış

3 ?

4 Fizik incelemede sistem bulguları doğal Temel Biyokimya testleri: AST: 278 IU ALT: 107 IU LDH: 760 IU CPK: 1200 IU

5 ?

6 PT, s1818 aPTT, s44 Trombosit tekrarı80 000 BK/ mm 3 2000 Ek Laboratuvar bulguları

7 Enfeksiyonlar İnfluenza Bruselloz Q Ateşi Riketsiyoz Erlihiyoz Lyme Leptospiroz Salmonelloz Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Ayırıcı Tanı Enfeksiyon dışı B12 eksikliği Febril nötropeni Toksikasyonlar

8 Tedavi Yaklaşımı?

9 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Güncel Bilgiler

10 Sağlık Bakanlığı Verileri

11 Şüpheli enfeksiyonlar Öykü, semptom ve bulgular n=91 Tam kan + biyokimya Normal sonuçlar 10 güne kadar takip Patholojik bulgular Hospitalizasyon ve izolasyon Tanı onaylanmadı n=81 Tanı konuldu n=10 Midilli K, Gargılı A, Ergönül Ö, Şengöz G, Öztürk R, Bakar M, Jongejan F BMC Infect Dis 2007

12 İstanbul’da Saptanan Olguların Geldikleri Yerlere Göre Dağılımı 2006 yılı, toplam 10 olgu Midilli K, Gargılı A, Ergönül Ö, Şengöz G, Öztürk R, Bakar M, Jongejan F BMC Infect Dis 2007

13 Epidemiyolojik Özellikler Erkek50% Ortalama yaş41 Çiftçi90% Kene öyküsü60% Ergonul O, et al. Clin Infec Dis 2004 Kartı SS, et al. Emerg Infect Dis 2004 Bakır M, et al. J Med Microbiol 2005 Özkurt Z, et al. J Infect 2006 Ergonul O, et al. Clin Microbiol Infect 2006 Cevik MA, et al.Clin Infect Dis2007

14 Ergonul O. Lancet ID 2006; 6: 203-214 PLTs Incubation 3-7 days Prehemorrhagic period 1-7 days Hemorrhagic period 2-3 days Convelescence Bleeding from various sites (hematemesis, melena, etc.) somnolence AST ALT WBCs Fatality happens Polymerase Chain Reaction: The first 9 days Myalgia, Fever, Nausea-vomiting Diarrhea 7 d10 d days DIC IgM (7 days-4 months) and IgG (7 days-5 years) viremia

15 Tersinden Ayırıcı Tanı Reductio ad absurdum KKKA olamayacak bulgular –>15 gün semptomlar NBA Onkolojik hastalıklar –Düşük Hb, pansitopeni –Ensefalit –Böbrek yetmezliği (?) –Pulmoner tutulum

16 Fatalite kestirilebilir mi?

17 Sağkalanlar n= 50 (%) Ölenler n=4 (%) P Kadınlar26 (52)2 (50)0.939 Ortalama yaş (sd)43 (18)54 (11)0.280 Semptomlar Bulantı-kusma41 (82)4 (100)0.471 Miyalji31 (62)4 (100)0.285 Ateş38 (76)4 (100)0.576 Başağrısı35 (70)3 (75)0.684 Semptomlar Ergönül, et al. Clin Microbiol Infect 2006

18 Sağ kalanlar n= 50 (%) Ölenler n=4 (%) p Ateş (>38 C o )21 (42)2 (50)0.755 Kanama Hematemez13 (26)4 (100)0.009 Melena7 (14)4 (100)0.001 Epistaksis20 (40)3 (75)0.301 Hemoptizi4 (8)1 (25)0.341 Hematuri8 (16)0 (0)0.509 Makulopapuler döküntü15 (30)1 (25)0.640 Konjonktival hiperemi21 (42)1 (25)0.638 Uyku hali17 (34)4 (100)0.022 Sarılık5 (10)1 (33)0.330 İshal17 (34)2 (50)0.607 Hepatomegali17 (35)0 (0)0.293 Fiziksel Bulgular Uyku hali ve splenomegali, Bakir M, et al. J Med Microbiol 2005 Ergonul CMI 2006

19 Sağ kalanlar Ort (min-max) n=50 Ölenler Ort (min-max) n=4 p En uzun PT, s16 (10-42)27 (18-33)0.002 En uzun aPTT, s44 (25-74)73 (55-92)<0.001 En düşük PLT/ mm 3 27,000 (3,500-108,000) 11,000 (6,000-15,000) 0.038 En düşük BK/ mm 3 1,880 (150-13,000) 1,800 (1,200-3,000) 0.595 En yüksek ALT, U/L331 (38-1,443) 1,125 (219-1,785) <0.001 En yüksek AST, U/L913 (65-7,150) 3,200 (773-7,700) 0.004 En yüksek LDH, U/L2,545 (283-26,000) 4,019 (1,980-9,480) 0.478 En yüksek CK, U/L1277 (10-21,189) 1823 (1388-2164) 0.736 Laboratuvar bulguları Ergonul Clin Microbiol Infect 2006

20 Fataliteyi Gösteren Laboratuvar Bulguları Uzamış PT ve/veya aPTT Düşük PLT Yüksek AST ve/veya ALT Yüksek viral yük Cevik MA, et al. CID 2007

21 Günler içinde en yüksek AST düzeyi (n=54, ortalama)

22 Günler içinde en yüksek ALT düzeyi (n=54, ortalama)

23 Günler içinde en düşük trombosit sayısı (n=54, ortalama)

24 Türkiye’de ciddiyet kriterleri 1.Trombosit sayısı <20,000/mm3, veya 2. AST >700 U/L, veya ALT >900 U/L, veya 3. aPTT >60 saniye, veya 4. Fibrinojen < 110 mg/dL, Ergonul, et al. Clin Microbiol Infect 2006: 12 (6): 551-4.

25 Kemik iliği aspirasyonu hemofagositoz A)Eritrositin fagositozu B) Trombositin fagositozu Karti SS, Odabaşı Z, Korten V, et al. CCHF in Turkey. Emerg Infect Dis 2004 Cagatay A, et al. J Med Microbiol 2007 Fışgın N, et al. Am J Hematol 2007

26 Tedavinin Hedefi Mortalitenin önlenmesi

27 Genel önlemler Hospitalizasyon İzolasyon Kanamaya yol açacak kaza ve tutumlardan kaçınmalı Kanama izlemi Oral kavitenin korunması

28 Hematolojik destek Sıvı elektrolit dengesinin sağlanması Gerekli olduğunda; Kan, Trombosit süspansiyonu; <50 000 ve aktif kanama <20 000 Taze donmuş plazma; PT ve aPTT uzamışsa

29 Trombosit sayısı infüzyondan 18-24 saat sonra bakılır Artış yoksa, bir sonraki infüzyondan 10-60 dak sonra tekrar bakılır Yine artış yok veya minimalse, alloimmunizasyon HLA antijenlerine karşı antikor oluşmasıyla ilişkili Bu durumda HLA-eşlenmiş TR transfüzyonu verilmesi gerekir. Trombosit süspansiyonu: Genel Bilgi Perrota 2003, Mazza 2002

30 Yüksek ateş Sepsis DİK Hastalar HLA eşlenmiş TR süspansiyonundan yarar görmezler. Bu gibi durumlarda DİK’e bağlı TR yıkımı olduğundan hızlı yanıt alınmaz. Ergonul & Whitehouse, Springer, 2007 Ergonul O. Antivir Res 2008 KKKA ve Trombosit süspansiyonu Nasıl ve Ne Zaman? KKKA’da gözlenen durum

31 Taze donmuş plazma tam kandan 8 saat içinde ayrıştırılır Normal düzeyde pıhtılaşma faktörleri ve antikoagülanları kapsar. PT veya aPTT > 1.5 x normal değer veya INR >1.6 Çapraz eşleştirme gerekmez ancak ABO uyumlu olmalı Doz: 10 -15 mL/kg (2–4 U of FFP) İnfüzyon hızı ve sayısı hastanın durumuna göre belirlenir 5 güne kadar buzdolabında saklanabilir ancak faktör V ve VIII eksikliği olabilir Takip: PT, aPTT ve INR ile yanıt takibi Ergonul & Whitehouse, Springer, 2007 Ergonul O. Antivir Res 2008 Taze Donmuş Plazma (TDP)

32 Ribavirin FDA onaylamadı, DSÖ öneriyor VERO hücrelerinde in vitro viral replikasyonu inhibe ediyor Süt emen farelerde yaşam süresini uzatıyor Oral yoldan kullanımı GİS kanamlı hastalarda efektif olmayabilir En önemli yan etki anemi Gebelikte önerilmez Böbrek yetmezliğinde doz ayarlaması gerekir

33 Yazar, yılHasta sayısı Olgu fatalite Ribavirin alanlar Olgu fatalite Ribavirin almayanlar Yorum Fisher-Hoch, 1995 3 ciddi SÇ 0/3 (0%)-Sadece 3 hasta Mardani, 2003139 (69 confirme) 42/139 (30%)22/48 (46%)Karıştırıcı kontrolü yok Ergonul, 200430 ciddi confirme olgu 0/8 (0%)1/22 (4.5%)Ciddiyete göre gruplama Ergonul, 200645 ciddi confirme olgu 0/22 (0)1/23 (4.3%)Ciddiyet, kabul günü ve oral ribavirin kullanımına göre sınıflama Ozkurt, 200660 (26 confirme) 2/22 (9%)4/38 (10.5%)Karıştırıcı kontrolü yok Ergonul O. Treatment of CCHF, Antivir Res 2008

34 Hasta Takibinde Algoritma Şüpheli olgu Klinik semptomlar Öykü Biyokimya testleri Koruyucu önlemler Hastanın izolasyonu Personelin eğitimi Temas önlemlerinin kullanımı Tanının onaylanması PCR ELISA Tedavi kararı Ciddiyet kriterlerinin tanımlanması ve ribavirin kullanımı Diğer nedenler ve doksisiklin Hematolojik destek Solunum desteği Takip Relaps yok Sağlık çalışanlarının takibi Ergönül O. Lancet Infect Dis 2006

35 Özetle; Destek tedavi önemli Ribavirin belirli koşullarda etkili Sağlık çalışanlarında genel (standart) önlemlere büyük bir titizlikle uyulmalı Etkili aşı henüz yok


"Olgu Sunumu Dr. Önder Ergönül Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 3 Ocak 2008, İstanbul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları