Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bir Fizyoterapist Gözüyle: Ne Yapmalı?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bir Fizyoterapist Gözüyle: Ne Yapmalı?"— Sunum transkripti:

1 Bir Fizyoterapist Gözüyle: Ne Yapmalı?
Prof.Dr.H.Nilgün Gürses İ.Ü.Kardiyoloji Enstitüsü Mezuniyet Sonrası Program Koordinatörü

2 Pulmoner Rehabilitasyon?
Komponentleri Ekip Kimler yararlanır Hasta seçim kriterleri Yararları Kanıta dayalı sonuçlar İzleme Bunlar yıllardır konuşulan konular

3 Kardiyopulmoner reha.’un Türkiye’deki serüveni-1
1973 yılında H.Ü.’de Kardiyak Rehabilitasyon Çalışmaları ile başlandı. “Kronik Myokard İnfarktüsünde Rehabilitasyon”. 7 Ulusal Rehabilitasyon Kongresi ,1979. “Komplikasyonlu ve Komplikasyonsuz Akut Myokard İnfarktüsünde Rehabilitasyon”. TÜBİTAK 7. Bilim Kongresi ,1980 “ Kardiyak Rehabilitasyon”. Fizyoterapide Gelişmeler Semineri Aralık Ankara, 1981. “Akut Myokard İnfarktüsü Geçiren Hastalarda Kronik Devrede Egzersiz Eğitimi” 8. Ulusal Rehabilitasyon Kongresi, 1981

4 Kardiyopulmoner reha.’un Türkiye’deki serüveni-2
1982’de İ.Ü.Kardiyoloji Enstitüsünde Çalışmalara devam ettim.Pulmoner reha.çalışmaları da başladı. 1983 de Doçentlik Dersim ”KOAH’da Rehabilitasyon” du. “Restriktif Akciğer Hastalıklarında Rehabilitasyon” Ulusal Reha. Kongresi Paneli. Antalya, 1983. “Myokard İnfarktüslü Hastalarda Kardiyak Rehabilitasyonun Hastaların Nöromuskuler Koordinasyonuna Etkisi”. II. Ulusal Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu , Ankara 1984. “Kardiyovasküler Rehabilitasyon”.12. Ulusal Reha. Kongresi. Antalya, 1989.

5 Kardiyopulmoner reha.’un Türkiye’deki serüveni-3
1986 yılından itibaren Milli Spor Hekimliği Kongrelerinde, Ulusal Kardiyoloji Kongrelerinde, konferans ve bildiriler “Post-operatif Erken Dönemde Farklı İki Göğüs Fizyoterapi Yönteminin Karşılaştırılması”. I. Akciğer Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Mayıs 1989. Aynı yıllarda Tevfik Sağlam Toplantılarında Solunum Fizyoterapisi konuları İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 10. Kurultayı, Algoloji Günleri İstanbul Eylül 1989. Ulusal Ağrı Kongreleri,1993 Cerrahide ağrı - çözümler

6 Kardiyopulmoner reha.’un Türkiye’deki serüveni-4
1990 lı yıllarda Çocuklarda kardiyak ve pulmoner Reha. KOAH'da Fizyoterapi."KOAH'da Reha. Paneli" Toraks Der. İst. Şubesi Tevfik Sağlam Toplantısı,1996 I. KOAH’ta Pulmoner Reha. Kursu. Toraks Der. II. Yıllık Kong.1998 Antalya Kardiyo Pulmoner Reha. Günleri 7-19 Aralık , İzmir, 1998 (Fizyoterapistlere) Toraks Cerrahisi ve KOAH Rehabilitasyon Paneli

7 Kardiyopulmoner reha.’un Türkiye’deki serüveni-5
Pre-operatif ve post-operatif dönemde uygulanacak göğüs fizyoterapisi ve teknikleri. Pre operatif değerlendirme ve bakım paneli Toraks Der. Bahar Toplantısı, İstanbul 1999. Pulmoner rehabilitasyonun hastalıklardaki yeri. Akciğer Hastalıklarında Reha. Paneli. (TÜSAD) XXV Ulusal Kong, İstanbul, 1999 2000’e Doğru Yaşlılarda Yaşam Kalitesi ve Fizyoterapi-Reha Sempozyumu. İstanbul, 1999

8 Kardiyopulmoner reha.’un Türkiye’deki serüveni-6
2000’li yıllarda KOAH’da reha./ cerrahi gerekli mi? Karşıt görüş toplantısı.Toraks Der.Ulusal Akc. Sağlığı Kong. Antalya, Türkiye Kas Hastalıkları Der. Nöromusküler Hastalıklarda Bütüncül Yaklaşım ve Bakım Kursu, İstanbul. 2000 2000 yılından itibaren ERS kong.’ne bildirilerle katılım “KOAH’da Reha.Kursu” Toraks Der. IV.Yıllık Kong., 2001 (Kurs Sorumlusu). Akciğer Rehabilitasyonunun Bileşenleri anlatıldı. Türkiye’de Pulmoner Reha. Birimleri ve organizasyonu” Yuvarlak masa Toraks Der. , IV.Yıllık Kong.İZMİR, 2001.

9 Kardiyopulmoner reha.’un Türkiye’deki serüveni-7
Kardiyak Rehabilitasyon, Koç Üniversitesi-Amerikan Hastanesi 2002. Tevfik Sağlam Toplantısı. Akciğer ve akciğer dışı cerrahide preoperatif değerlendirmeler ve terapötik yaklaşımlar Paneli. Postoperatif komplikasyonların önlenmesi ve pulmoner rehabilitasyon,2003 YBÜ’de Fizyoterapi Rehabilitasyon, Erzurum, 2004 toplantıları ile devam etti.

10 Bir Fizyoterapist gözüyle: Ne Yapmalı?
Pulmoner rehabilitasyonun organizasyonunda neler önemli? Farkında olma İhtiyaç olması Konuya İlgi Duyulması Bilgili olma ve bilgilendirme önemli. Ekip Kurma Araştırma Destek Birlikte Problem Çözme H.N.Gürses,2005

11 Ekip? İdeal ekibin komponentleri biliniyor;doktor,solunum terapisti,fizyoterapist,hemşire,iş ve meşguliyet terapisti,psikolog,sosyal çalışmacı.... Bu mümkün olmadığında minumum ekip? Önceki 9.Asemble Başkanı Dr.Von der Schans bu soruyu “Hasta, doktor, fizyoterapist üçlüsü” diye cevapladı. Öyleyse öncelikle bir fizyoterapistiniz olmalı... Pek çok araştırma da bunu doğruluyor Troosters T, Gosselink R, Decramer M.Monaldi Arch Chest Dis.1999 Dec;54(6)510-3 ATS-Committee Members developing the Statement on Pulmonary Rehabilitation (1999) D. Brooks, B. Krip S. Mangovski-Alzamora and R.S.Goldstein, Eur Respir J 2002;20-29 van 't Hul A, Kwakkel G, Gosselink R. J Cardiopulm Rehabil Jul-Aug;22(4):290-7. Troosters T, Casaburi R, Gosselink R, Decramer M.Am J Respir Crit Care Med. 2005

12 Üniversite Hastaneleri
Toplam Fzt KP.Ünite(sorumlu) H.Ü.FTRYO: (Ö.üyesi) (Prof.) 35 (Asis.) Asis. D.E.Ü.FTRYO: (Ö.üyesi) kişi(Doç,Ydoç) 23 Asis Asis. Başkent Ü. FTRYO (Y.Doç.) P. Ü.FTRYO (Ö.üyesi) (Y.Doç) (+5 Asis.) Asis. Muğla Ü. FTRYO (Doç) S.D.Ü.FTRYO (Ydoç) (Uz.Fzt) GATA GKD ABD (Uz.Fzt) MÜ (Uz.Fzt) Yıldız Teknik Ü (Prof.)

13 Üniversite Hastaneleri-2
Toplam Fzt KP.Ünite(sorumlu) İ.Ü.FTRYO: 2 (Ö.Üyesi,Dr.fzt ) (Dr.fzt) İ.Ü.K.E. 5 (Ö.Üyesi,Dr.fzt,Uz.fzt ) 5 (Prof.) İ.Ü.İTFGHABD (Uz.fzt) İ.Ü.İTFKDABD (Uz.fzt) İ.Ü.İTF Acil (Uz.fzt) İ.Ü.CTFGHABD 1 (Fzt) İ.Ü.CTFNABD (Dr.Fzt,Uz.fzt)

14 İstanbul İli Kardiyopulm.Fzt
İ. Ü (Prof fzt ,Dr.Fzt,Uz.Fzt) YTÜ (Prof fzt) MÜ.ÇGH (Uz.Fzt) Yedikule GH ve GCM (Fzt) Koşuyolu Eğitim H Fzt Amerikan H (Uz.Fzt) Florance Nightingale H (Uz.Fzt) Acı badem H (Uz.Fzt) Memorial H Metropolitan H Academic Hospital John Hopkins H (Uz.Fzt) Alman H Diğer ?

15 İzmir İli Kardiyopulm.Fzt
D.E.Ü.FTRYO: (Doç,ydoç) Ege Üniversitesi Hastanesi GKDC Atatürk Devlet Hastanesi: Uzm.Fzt. Göğüs H. ve Göğüs Cer.Hast.: (1Uzm.Fzt.ve1 Fzt.) Alsancak Devlet Hastanesi: Uzm.Fzt. Diğer ?

16 Ankara İli Kardiyopulm.Fzt
H.Ü.FTRYO: (Ö.üyesi) (Prof.) 35 (Asis.) Asis. Başkent Ü. FTRYO (Y.Doç.) Yüksek İhtisas H Diğer ?

17 Ekip kurmak yetiyor mu? Ekip ilgili ve bilgili olduğunda evet.
Başarılı çalışmalar, yayınlar var Hasta memnuniyeti var Alt yapı,yer ve donanım eksiklikleri olabiliyor. H.N.Gürses,2005

18 Fizyoterapistler ilgili ve bilgili mi?
Ülkemizde 9 FTR YO var, Lisans Eğitim Düzeyleri Uluslararası Standartlarda Doçentlik bilim alanı farklı,kendi otonomileri olan bir meslek İşsizlik oranı sıfır Çalışma alanı çok geniş,tüm uzman hekimlerle çalışabiliyorlar Lisans bilgi düzeyi pulmoner rehabilitasyon için yeterli. Ayrıca YL ve Doktora programları var.

19 Kardiyopulmoner Alanda Yapılan Mezuniyet Sonrası Eğitim Programları
Hacettepe Üniversitesi H.Ü.Sağlık Bilimleri Enst.YL-D(1967-)(Danışmanlar:Fizyoterapist öğretim üyeleri İstanbul Üniversitesi A- İ.Ü.Kardiyoloji Enst.YL-D ( ) Danışman:Fizyoterapist öğr. üyesi B- İ.Ü.Akc.-Tbc Enst.YL( ) Danışmanlar:Göğüs Hst. öğretim üye C- İ.Ü.Sağlık Bilimleri Enst.YL-D ( diğer )Danışmanlar:Farklı öğretim üye Dokuz Eylül Üniversitesi DEÜ Sağlık Bilimleri Enst.YL-D (1993-) -)(Danışmanlar:Fizyoterapist öğretim üyeleri Pamukkale Ü. Sağlık Bilimleri Enst.YL(2000) -D(Yeni) -)(Danışmanlar:Fizyoterapist öğretim üyeleri

20 H.Ü. Kardiyoloji ve Cerrahide- Doktora
Myokard infarktüsü sonrası egzersiz programı uygulanan hastalar ile sedanter kalanlar arasında karşılaştırmalı bir çalışma Uz.Fzt.H.Nilgün Gürses,1977 Kalp Kapak Ameliyatı Geçiren Hastalarda Fizyoterapi Rehabilitasyon Sorunları Üzerinde Bir çalışma Uz. Fzt. Hülya Arıkan, 1978

21 H.Ü.Kardiyoloji-YL Myokard İnfarktüsünden Sonra Akut Ve Subakut Devrede Erken Mobilizasyon Programı Uygulanan Ve Uygulanmayan Hastalar Arasındaki Kronik Devre Farklarının Karşılaştırılması Fzt.A.S. Sarpel, 1983, Egzersiz Testlerinin Güvenilirliğinin Araştırılması Fzt.H. Demirel, 1989. Perkutan Transluminal Koroner Anjioplasti Öncesi Ve Sonrası Değişik Zamanlarda Yapılan Egzersiz Thallıum-201 Myokard Perfüzyon Sintigrafisi Testlerinin Karşılaştırılması Fzt. M. Sayan , 1993. Sağlıklı Kişilerde Ve Sporcularda Dinamik Ve Statik Egzersiz Testlerinin Karşılaştırılması Fzt. N. Dolunay, 1989.

22 H.Ü.Kardiyoloji-YL Çalışan Kadınlarda Ve Ev Kadınlarında Kardiopulmoner Egzersiz Testleri Ve Fiziksel Uygunluğun Karşılaştırılması Fzt. A. Demirgüç, 1994 Sağlıklı Kişilerde Proprioseptif Nöromüsküler Fasilitasyon Tekniklerine Verilen Hemodinamik Yanıtların Alt Ve Üst Ekstremitelerde Karşılaştırılması Fzt. E.(Ünal) Yakut, 1994 • Hipertansif ve normotansif koroner arter hastalarında egzersiz testi yanıtlarının karşılaştırılması Fzt. S. Kocabay, 2003

23 H.Ü.Cerrahi-YL Kardiyak Cerrahi Rehabilitasyonunda Mekanik Ventilasyon
Fzt.D. Yamak (Kapulluoğlu) 1991. Koroner By-Pass Cerrahisinde Egzersiz Eğitiminin Etkileri Fzt. Z. Kunduracilar, 1991 Sağlıklı Ve Konjenital Kalp Hastası Olan Çocuklarda Kardiovasküler Ve Fiziksel Uygunluk Testlerinin Karşılaştırılması Fzt. F. Subaşi , 1991 • Pompalı ve pompaya girmeden yapılan koroner arter bypass cerrahisinde preoperatif ve postoperatif fizyoterapi programının etkinliği Fzt. A. Uzun, 2002. Açık Kalp Ameliyatı Geçiren Hastalarda Aktif Solunum Teknikleri Döngüsü ile İnsentif Spirometresinin etkinliğinin karşılaştırılması Fzt.S. Sakınç,2004

24 H. Ü. Kardiyoloji-Cerrahi-Doktora
Farklı Myokardial Lezyonlarda Erken Dönem Kardiak Rehabilitasyon Programının Etkileri Uz. Fzt. H. Demirel, 1993. Koroner Arter Cerrahisinde Postoperatif Erken Dönemde Uygulanan Göğüs Fizyoterapisi Yöntemlerinin Karşılaştırılması Uz.Fzt. Z. Kunduracilar, 1998. Egzersiz eğitiminin obes hipertansif hastalar üzerindeki etkileri Uz.Fzt.M. Sayan, 1999 Kronik kalp yetmezliğinde gözetimli egzersiz eğitimi ve ev egzersiz eğitiminin karşılaştırılması Uz.Fzt.A. Daşkapan ,2001

25 H.Ü. Göğüs Hast.-YL Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Göğüs Fizyoterapisi İle Göğüs Fizyoterapisi Ve Egzersiz Eğitiminin Etkileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma Fzt. F. Can, 1986 Kronik obstrüktif akciğer hastalarında ve sağlıklı kişilerde yaşam kalitesinin değerlendirilmesi Fzt.D. İnal İnce,1997 • Kistik fibrozisli ve sağlıklı çocuklarda fonksiyonel egzersiz kapasitesinin ve fiziksel uygunluğun karşılaştırılması Fzt.U. Baki Tugay, 1997

26 H.Ü. Göğüs Hast.- YL-2 • Göğüs fizyoterapisi ve aerobik egzersiz eğitimi programı uygulanan kistik fibrozisli çocukların tedavi öncesi ve sonrası hemodinamik yanıtlarının karşılaştırılması Fzt.B. Elbasan, 2002 Kronik obstrüktif akciğer hastalarında ve sağlıklı bireylerde fiziksel uygunluğun karşılaştırılması Fzt.S. Vurur , 2002 •Kistik fibrozisli çocuklarda aktif solunum teknikleri döngüsü ve iki farklı pozitif ekspiratuar basınş uygulama yönteminin karşılaştırılması Fzt.M. Binli, 2003

27 H.Ü. Göğüs Hast.- Doktora Kronik Obtrüktif Akciğer Hastalıklarında Farklı Rehabilitasyon Programlarının Etkinliklerinin Karşılaştırılması Fzt. S. Savcı ( Seyhan),1995 Solunum yetmezliği olan hastalarda noninvaziv mekanik ventilasyon ve noninvaziv mekanik ventilasyon ile göğüs fizyoterapisinin etkinliğinin karşılaştırılması Uz.Fzt.D. İnal İnce, 2002 •Kistik fibrozisli çocuklarda respiratuar kas kuvveti Uz.Fzt.U. Baki Tugay, 2003

28 İ.Ü.K.E.Kardiyoloji-YL Sağlıklı kişilerde ve geçirilmiş myokard infarktüslü hastalarda izometrik egzersiz testi sırasında arter basıncı,nabız ve oksijen tüketimi değerlerinin karşılaştırılması Fzt.U.Yurdalan, 1988. Sağlıklı kişilerde ve HT hastalarda “ARM CRANK”ergometre testi sırasında arter basıncı nabız ve oksijen tüketimi değerlerinin karşılaştırılması” Fzt.G.Polat, 1988. Sağlıklı kişilerde açlık ve tokluk sırasındaki egzersiz testlerinin arter basıncı nabız, oksijen tüketimi değerleri açısından karşılaştırılması Fzt.H.Şişli,1988. Sağlıklı kişilerde ve geçirilmiş myokard infarktüslü hastalarda “ARM CRANK”ergometre testi sırasında arter basıncı, nabız ve oksijen tüketimi değerlerinin karşılaştırılması Fzt.H.Akdur, 1988.

29 İ.Ü.K.E. Kard.- Cerrahi-YL Sağlıklı kişilerde ve HT hastalarda izometrik egzersiz sırasında arter basıncı, nabız ve oksijen tüketimi değerlerinin karşılaştırılması Fzt. B. Polat,1988 Sağlıklı kişilerde değişik efor yüklemede arter basıncı ve nabız cevaplarının değerlendirilmesi Fzt.S. Gürsoy,1988. Erken post-operatif dönemde TENS’in solunum fonksiyonlarına ve arteryal kan gazlarına etkisi Fzt.F. Ekşi,1989. Erken Post-operatif dönemde farklı 2 göğüs fizyoterapi yönteminin arteryal kan gazlarına ve solunum fonksiyonlarına etkilerinin karşılaştırılması. Fzt.M.Öktem Seber,1989

30 İ.Ü.K.E.Kardiyoloji-YL Stable Anjina Pektorisli Hastalarda Tens’in Ağrı ve İskemi Üzerine Etkisi, Enstitüsü Fzt.S. Atakan, 1993. Faradik akımla ağrı eşiği ve ağrı toleransının araştırılması Fzt. M. Özdirenç (Doğuluer) 1993. Koroner arter hastalarında ağırlık taşıyarak yapılan egzersizin kardiyovasküler cevaplara etkisi Fzt.R.Demir, 1994 Hipertansiyonlu hastalarda ağırlık taşıyarak yapılan egzersizin kardiyovasküler cevaplara etkisi Fzt.H. Beşer ,1994. Myokard İnfarktüsü Sonrası işe dönüş süresi ve etkileyen faktörlerin araştırılması Fzt. M.Ziyaettin, 1995.

31 İ.Ü.K.E.Cerrahi-Göğüs-YL
Koroner Bypass ameliyatı geçiren hastalarda erken postoperatif dönemde göğüs fizyoterapi yöntemi ve insentif spirometre kullanımının karşılaştırılması Fzt. N. Orman, 1995. Astmalı hastalara uygulanan fizyoterapi ve rehabilitasyonun solunum fonksiyonları ve yaşam kalitesine etkisi Fzt. G. Ege, 1997. PTCA ve KABC öncesi ve sonrası yaşam kalitesi ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi Fzt.K. Akman, 2001

32 İ.Ü.K.E.Göğüs-Nöroloji H.-YL
Bronşektazili çocuklarda ev programı olarak verilen iki farklı fizyoterapi programının etkinliğinin araştırılması Fzt.S. Bakaç, 2000. Parkinson hastalığında günlük yaşam aktiviteleri üzerine fizyoterapi ve rehabilitasyonun etkileri Fzt. A. Tekeoğlu, 2000

33 İ.Ü.K.E.Kard.-Cerrahi-Doktora
Sağlıklı kişilerde ve geçirilmiş myokard infarktüslü hastalarda stepper’la yapılan egzersizin kardiyopulmoner parametrelere etkisinin araştırılması Uz.Fzt.G. Polat,1996 Açık kalp ameliyatı sonrasında uygulanan farklı fizyoterapi yaklaşımlarındaki hemodinamik etkilerin karşılaştırılması Uz.Fzt.U. Yurdalan, 1996 Koroner arter by-pass cerrahisi (KABC) sonrası yapılan egzersiz eğitiminin kardiyopulmoner parametrelere etkisi Uz.Fzt.S. Özyılmaz, 2002 Perkütan Translüminal koroner anjioplasti sonrası yapılan egzersiz eğitiminin kardiyopulmoner parametrelere etkisi Uz.Fzt.R. Demir, 2002.

34 İ.Ü.K.E.Göğüs-Nöroloji H. Doktora
Kronik obstrüktif akciğer hastalığında inspiratuar kas eğitiminin solunum fonksiyonları, egzersiz kapasitesine ve yaşam kalitesine etkisi Uz.Fzt. G. Ege Tanyeli, 2003 Solunum egzersizleri ve genel fizyoterapi eğitiminin multiple sklerozlu hastalarda pulmoner fonksiyon bozuklukları ve yaşam kalitesi üzerine etkisi Uz.Fzt.F. Mutluay, 2002 Kavşak tipi kas distrofili hastalarda iki farklı göğüs fizyoterapi yönteminin solunum fonksiyonlarına etkilerinin karşılaştırılması Uz.Fzt. İ. Yeldan, 2003

35 İ.Ü.A.veTbc.E. Açık kalp ameliyatı uygulanan hastalarda insentif spirometrenin farklı iki tekniğinin karşılaştırılması Fzt.T. Yağcı 1994 Astmalı hastalarda aeresol tedavide kullanılan ölçülü doz inhaler ve speyser uygulamalarının klinik karşılaştırılması Fzt.S. Sındım 1994 • ACBG operasyonu geçirmiş, göğüs fizyoterapisi uygulanan , sigara kullanan ve kullanmayan hastalarda pulmoner komplikasyonların ve arter gazlarının karşılaştırılması Fzt.Ç. Benli 1994 Orta ve şiddetli düzeyde hava yolu obstrüksiyonu olan KOAH’ lı hastalarda göğüs fizyoterapisinin solunum fonksiyon testlerine ve arter kan gazlarına olan etkileri Fzt.A. Arı 1994

36 İ.Ü.A.veTbc.E.-2 Astmada solunum rehabilitasyonunun etkisi
Fzt.P. Oğuz 1994 Progresif muskuler distrofili olgularda triflo çalışmasının (solunum egzersizlerinin) solunum fonksiyon testlerindeki etkisinin incelenmesi Fzt. İ. Zileli 1994 KOAH akut ataklarında solunum eğitimi ve fizyoterapisinin depresyon ve anksiyete ataklarına ve akciğer fonksiyonlarına etkileri Fzt.S. Baygören 1995 Astımlı hastalarda aerobik egzersizlerin ve solunum rehabilitasyonunun etkileri Fzt.İ. Er 1996

37 İ.Ü.A.veTbc.E.-3 Toraks operasyonu uygulanan hastalarda postoperatif pulmoner komplikasyonların önlenmesinde intensif spirometre ile CPAP maskesinin karşılaştırılması Fzt.A. Gülyayla 1996 Duchne muskuler distrofili hatalarda inspiratuar kas eğitiminin solunum fonksiyonları üzerine etkisi Fzt.S. Mergen 1996 Diffüz intersitisyel akciğer tutulumlarında solunum eğitim ve fizyoterapisinin solunum fonksiyonlarına ve yaşam kalitesine etkileri Fzt.G. Alptekin 1996 Trakeostomi yapılmış hastalarda solunum fonksiyon testlerinin değerlendirilmesi Fzt.A.Unudulmazkan

38 İ.Ü.A.veTbc.E.-4 KOAH’ta üst ekstremite egzersizinin yaşam kalitesine etkisi Fzt. A. Gezgen 1997 Sigara bırakmada nikotin flasteri ve hasta eğitiminin etkisi Fzt.A.Beydoğan 1998 Yüksek seviyeli torakal ve alt servikal spinal kord yaralanmalı hastalarda solunum egzersizlerinin solunum fonksiyonlarına ve yaşam kalitesine etkisi Fzt.A. Hafızoğlu 1999 Bronş astmalı hastaların hastalığın süresi ile reverzibilite düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Fzt.S. Erdem 1999

39 İ.Ü.A.veTbc.E.-5 Gevşeme ve germe egzersizlerinin sigara bırakma süresindeki hastaya katkısı Fzt.G. Kuran 1999 Stabil dönemdeki KOAH lı hastalarda evde oksijen tedavisi Fzt.H. Kılıç 1999 KOAH ve astım ayırıcı tanısına statik akciğer volümleri ve diffüz kapasitesinin karşılaştırılması Fzt.T. Bilgen 1999 KOAH’ta dirençli diyafragma egzersizi ile intensif spirometrenin karşolaştırılması Fzt.S. Oğuz 1999 Astım hastalarında grup eğitimi ile bire bir eğitimin karşılaştırılması Fzt.A.Yıldız 1999

40 İ.Ü.A.veTbc.E.-6 KOAH’lı hastalarda BMI ile solunum fonksiyonları ve egzersiz kapasiteleri arasındaki ilişki Fzt.N.Evcil,1999 Juvenil romatoid artrit hastalarında solunum fonksiyonları Fzt.M. Apelyan,2000 Hafif orta ağır KOAH’lı olgularda yaşam kalitesi solunum Fzt.G. İzmirlioğlu,2000 Astımlı hastalarda deri testi sonuçlarının sosyodemografik özellikleri ve astım belirtileri ile ilişkisi Fzt.N. Gülden Öztürk,2000 Aerobik egzersizlerinin tek başına ve nikotin replasmanı ile birlikte sigara bıraktırmadaki etkisi Fzt.S. Caferov

41 İ.Ü.Diğer ABD Hastane içi kardiak rehabilitasyonun egzersiz testi performansına anksiyete ve depresyona risk faktörleri Fzt.N. Özger 1995 Yoğun bakım ünitesinde atelektazili hastalarda fizyoterapi yaklaşımlarının etkinliği Fzt.S. Tepe 1996 Restriktif tip solunum bozukluklarında solunum rehabilitasyonu Fzt.G. Akyüz ,1998

42 D.E.Ü.Göğüs H. - Cerrahi-YL
Koroner Bypass'tan Sonra Erken Göğüs Fizyoterapisinin Kardıyopulmoner Etkilerinin Karşılaştırılması Fzt.A. Cımbız ,1996 Perıferal Vaskuler Bypass Cerrahisinde Postoperatıf Rehabilitasyonun Erken ve Geç Dönem Etkileri Fzt.H. Özlem Şener,1996 Kronik Obstruktıf Akciğer Hastalığı (KOAH) Olan Hastalarda Grup Egzersızlerının Yasam Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması Fzt. N. Yozbatıran ,1996 Interstısyel Akciğer Hastalıklarında (Iah) Pulmoner Rehabilitasyon Programlarının Karşılaştırılması Fzt.S. Özalevli,1996

43 D.E.Ü. Göğüs Hst.-YL Bronsial Astmalı Çocuklarda Egzersiz Eğitimin Etkisi Fzt. Banu Duyar, 2001 Hafif Orta Şiddetli Kronik Obstruktıf Akciğer Hastalığında 6 Dakika Yürüme ve Merdiven Çıkma Testlerinin Fzt. Duygu Ilgın , 2002 Orta- Ağır şiddetli kronik obstruktif akciğer hastalığında egzersiz performansı ile yaşam kalitesi ölçüm parametrelerinin ilişkisi Fzt.Nazlı Güler, 2004

44 D.E.Ü. Cerrahi-YL Ust Abdomınal Cerrahı Sonrası Solunum Fizyoterapisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Fzt. Gülşah Koçak, 2001 Rezeksıyon Cerrahisinde Erken Dönem Farklı Fizyoterapi Programlarının Karşılaştırılması Fzt.Nezahat Akkaya, 2001 Üst Abdomınal Cerrahı Sonrası Farklı İki Fizyoterapi Yönteminin Etkinliğinin Karşılaştırılması Fzt. Arzu Genç, 2002

45 D.E.Ü. Diğer-YL Kadında, Fıtness Programının, Vücut Kompozisyonuna ve Aerobik Kapasiteye Etkisi Fzt. A. Bilgin,1995 Farklı Servıkal Patolojilerde Solunum Parametrelerinin İncelenmesi Fzt. D. Yüzbaşıoğlu,1998 Bedensel Özürlülerde Kardıyopulmoner Kapasitenin Değerlendirilmesi Fzt. S. Akyol, 2000 Genç ve Sağlıklı Bireylerde Farklı İki Egzersiz Eğitiminin Etkileri Fzt.N. Gelecek, 2000 Ankilozan spondilitli hastalarda düzenli hasta eğitimi ve takibinin egzersize uyum üzerine etkileri Fzt.İ.i Bezdan,2004

46 D.E.Ü.Göğüs Hst.-Doktora Akciğer Hiperinflasyonunda Manuel Hiperinflasyon Bag ve Resusıtasyon Bag Uygulamalarının Karşılaştırılması Fzt. Ayşe Özcan,2000 Orta Ağır Sıddetlı Kronik Obstruktıf Akcıger Hastalığında (KOAH) Uygulanan Pulmoner Rehabilitasyonun Etkisi Fzt. Sevgi Özalevli, 2002 Üniversite Öğrencilerinde 8 Haftalık Taı Chı Chuan Eğitiminın Kardıyopulmoner ve Muskuloskelatal etkileri Fzt. Ali Cımbız, 2002

47 Kardiyopulmoner Alanda Yapılan Mezuniyet Sonrası Eğitim-Sayılar
Hacettepe Üniversitesi H.Ü.Sağlık Bilimleri Enst.YL-D(1967-)(27) İstanbul Üniversitesi A- İ.Ü.Kardiyoloji Enst.YL-D ( ) (25) B- İ.Ü.Akc.-Tbc Enst.YL( ) (26) C- İ.Ü.Sağlık Bilimleri Enst.YL-D ( diğer (3) Dokuz Eylül Üniversitesi DEÜ Sağlık Bilimleri Enst.YL-D (1993-) (18) Pamukkale Ü. Sağlık Bilimleri Enst.YL(2000)(1) -D(Yeni)

48 İyi bir ekip çalışmasının sonuçları?
Hastaya uygulanan tedavinin etkinliğinin artması Hastanın kompliansının artması Hastanın özgüveninin artması Gereksiz acil ve hastane başvurusunun önlenmesi;ekonomik yarar Araştırma ve yayınlar H.N.Gürses,2005

49 Kendi Bilimsel Etkinlik Sonuçlarımız
Uluslar arası yayın:12 Uluslar arası bildiri:41

50 Ekibin Kurulmasına Yardımcı Olacak Faktörler
Kongre Katılımlarının kolaylaştırılması Dernek üyelik ücretlerinin ayarlanması Dernekte ayrı bir çalışma grubunun kurulması Ekip üyelerinin ilgisini çekecek programlara da yer verilmesi Derneklerin desteklediği çalışmalar yapılması Meslek dernekleri ile birlikte toplantılar düzenlemek Kadro temininde bürokratik engellerin aşılması

51 ERS Copenhagen: September 17-21, 2005
Paid up to July 11, 2005Paid from July 12, 2005 Member €330 €465 Non-member €485 €625 Junior member € €280 Junior non-member € €365 Non-doctoral member € €220 Non-doctoral non-member € €295 Allied Respiratory Professional 2-day package €170 €270 Accompanying person € €90 Postgraduate courses € €70 "Meet the Professor" seminars €55 €70

52 ERS Membership 1 Year (EURO) 3 Years (EURO) Full Member € 85 € 240
Junior Member (35 years or under) € € 145 Senior Member (65 years or over) € € 145 Affiliate Member € € 145 Associate Member € € 28

53 ERS-Assembly 9: Allied Respiratory Professionals
Head: Rik Gosselink Secretary: Frans De Jongh   It is increasingly recognised that allied healthcare professionals play an important role in the diagnosis, treatment and care of patients with pulmonary diseases. High quality measurement of pulmonary function plays an essential role in the diagnosis and follow-up of patients, nurses and physiotherapists are in an ideal position to educate patients to take more responsibility and control of their own condition and to use nonpharmacological interventions like exercise training. This Assembly offers an opportunity to learn from one another’s disciplines and to achieve an outcome that is the patients best interest.

54 ERS-Group 9.2 Physiotherapists
Chair: Marian Connor Secretary: Julia Bott  This Group was set up to provide a scientific basis for respiratory physiotherapists within the ERS. Physiotherapists specialised in the care of patients with respiratory disorders are scattered throughout Europe in many national organisations. Pressing issues like standardisation of therapeutic techniques, homogenised training standards, quality assurance and physiotherapy-related clinical research argue towards joining forces across national borders. Furthermore there is the need to interact more intensively with medical doctors and other healthcare professionals concerned with respiratory care. Group 9.02 provides the platform for such endeavours and thus, has the potential to foster the distribution of specialised respiratory physiotherapy throughout Europe.

55 The effect of postrehabilitation programmes among individuals with COPD
D. Brooks1,2,3, B. Krip2, S. Mangovski-Alzamora2 and R.S. Goldstein1,2,4 Depts of 1 Physical Therapy and 4 Medicine, Faculty of Medicine, University of Toronto, and 2 Respiratory Medicine and 3 Clinical Evaluation and Research Unit, West Park Healthcare Centre, Toronto, Ontario, Canada This study was supported in part by the West Park Foundation, the Physiotherapy Foundation of Canada and the Ontario Respiratory Care Society.

56 International Consensus Conference in Intensive Care Medicine Hilton Budapest - April 28-29, 2005 Budapest, Hungary Invited Experts Dr Shannon Carson(Chapel Hill,USA) Dr Scott K. Epstein (Boston, USA) Dr Jorge Mancebo (Barcelona, Spain) Dr Bernard De Jonghe (Poissy, France) Dr A. Jubran (Hines, USA) Dr Franco Laghi (Hines, USA) Prof. Michael R. Pinsky (Pittsburgh, USA) Dr Michael Polkey (London, UK) Dr Annemie Schols (Maastricht, The Netherlands) Prof.Thomas Similowski(Paris,France) Prof. Antoni Torres (Barcelona, Spain) Dr Laurent Brochard (Creteil, France) Prof. John J. Marini (St-Paul, USA) Prof. Catherine S. Sassoon (Long Beach, USA) Prof. Martin J. Tobin (Hines, USA) Dr Michele Vitacca (Gussago, Italy) Dr Nicholas S. Hill (Boston, USA) Dr Philippe Jolliet(Geneva,Switzerland) Dr Stefano Nava (Pavia, Italy) Dr Andrea Rossi (Bergamo, Italy) Dr Theodoros Vassilakopoulos (Athens, Greece) Dr Randy Curtis (Seattle, USA) Dr Rik Gosselink (Leuven, Belgium) Dr Erwan l'Her (Brest, France) Dr Bernd Schonhofer (Hannover, Germany) Prof. Wisia Wedzicha (London, UK)

57 Clinical study Short- and long-term effects of outpatient rehabilitation in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a randomized trial D. Brooks1,2,3, B. Krip2, S. Mangovski-Alzamora2 and R.S. Goldstein1,2,4 a Respiratory Rehabilitation and Respiratory Division, University Hospitals Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgium b Faculty of Physical Education and Physiotherapy, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgium

58 Clinical study Pulmonary rehabilitation in patients with severe chronic obstructive pulmonary disease. Troosters T, Gosselink R, Decramer M. Monaldi Arch Chest Dis.1999 Dec;54(6)510-3

59 The acute effects of noninvasive ventilatory support during exercise on exercise endurance and dyspnea in patients with COPD: a systematic review. van 't Hul A, Kwakkel G, Gosselink R. J Cardiopulm Rehabil Jul-Aug;22(4):290-7. Department of Physiotherapy, VU University Medical Centre, PO Box 7057, 1007 MB Amsterdam, The Netherlands.

60 Pulmonary Rehabilitation in COPD.
Troosters T, Casaburi R, Gosselink R, Decramer M. Am J Respir Crit Care Med. 2005 Respiratory Rehabilitation and Respiratory Division, University Hospital and Faculty of Physical Education and Physiotherapy, Department of Rehabilitation Sciences, Katholieke Universiteit Leuven and Respiratory Rehabilitation, UZ Gasthuisberg, Leuven, Belgium.

61 Effect of treatments on the progression of COPD: report of a workshop held in Leuven, March 2004. Decramer M, Gosselink R, Bartsch P, Lofdahl CG, Vincken W, Dekhuijzen R, Vestbo J, Pauwels R, Naeije R, Troosters T. Thorax Apr;60(4):343-9 Respiratory Division, University Hospital, Herestraat 49, 3000 Leuven, Belgium.

62 ATS-Committee Members developing the Statement on Pulmonary Rehabilitation (1999)
SUZANNE C. LAREAU, R.N.,M.S. (Co-chair) R ICHARD ZUWALLACK,M.D. (Co-chair) B RIAN CARLIN,M.D. B ARTOLOME CELLI,M.D. BONNIE FAHY, R.N., M.N. RIK GOSSELINK , Ph.D., P.T. PAUL JONES, Ph.D., M.D. JANET L. LARSON,R.N.,Ph.D. PAULA MEEK, R.N., Ph.D. CAROLYN ROCHESTER,M.D. DAWN SASSI-DAMBRON, R.N., B.S.N. DAVID STUBBING, M.B., B.S.


"Bir Fizyoterapist Gözüyle: Ne Yapmalı?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları