Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim ortamı tasarımı araç-gereç ve materyal özellikleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim ortamı tasarımı araç-gereç ve materyal özellikleri"— Sunum transkripti:

1 Eğitim ortamı tasarımı araç-gereç ve materyal özellikleri
Edip KOŞAR

2 İÇERİK Eğitim Ortamının Düzenlenmesi Eğitim Ortamı-Öğrenme İlişkisi
Eğitim Ortamının Fiziksel Boyutu Eğitim Ortamının Sosyal Boyutu Eğitim Ortamının Psikolojik Boyutu Eğitimde Araç Kullanılmasının Gereği ve Önemi Eğitim Araçlarının Seçimi Araçların Kullanılmasında Temel İlkeler Araçların Eğitime Sağladığı Yararlar Eğitim Araçlarının Öğretmene Sağladığı Yararlar Öğretim Materyalleri Nasıl Etkili Olurlar? Öğretim Materyalleri Tasarımı Edip KOŞAR

3 Ortam Nedir? İçinde bazı objelerin bulunduğu alandır.
Bireyleri etkileyen etkinliklerin meydana geldiği mekandır. Edip KOŞAR

4 Eğitim Ortamı Nedir? Eğitim etkinliklerin meydana geldiği alandır.
Edip KOŞAR

5 Geleneksel Anlayışa Göre Eğitim Ortamı:
Okullar ve Öğretimin gerçekleştiği çekirdek merkez olan sınıflar Edip KOŞAR

6 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim Ortamı:
Öğrenme öğretme süreçlerinde öğreten ile öğrencinin diğer bir deyişle kaynak ile alıcının arasındaki bilgi alışverişinin olduğu ve konuyla ilgili personel, araç-gereç, tesis ve organizasyon Edip KOŞAR

7 Eğitim ortamı fiziksel bir çevre olarak düşünülemez!!!
Eğitimin yapıldığı bu yer ya da çevre içinde personel, araç-gereç, tesis ve organizasyon eğitim ortamı denince akla gelmelidir. Edip KOŞAR

8 EĞİTİM ORTAMININ DÜZENLENMESİ
Eğitim ortamının düzenlenmesi eğitim-öğretim sürecinde yer alan öğrenci öğretmen etkileşimi, öğrencinin gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları gibi psikolojik değişkenler, işlenen konular, kullanılan öğretim yöntemleri gibi metodolojik değişkenler ve fiziksel değişkenler göz önünde bulundurularak yapılır. Edip KOŞAR

9 Eğitim Ortamının Düzenlenmesinin Amacı
Eğitim ortamında bulunan tüm öğelerin belirlenen amaçlar doğrultusunda en verimli ve etkili biçimde kullanılmasını sağlamak. Edip KOŞAR

10 Eğitim Ortamının Düzenlenmesinin Kapsamı
Eğitim yapılan en büyük kurumlardan dersliklere kadar uzanan tüm fiziki mekân Bu mekanda doğrudan ya da dolaylı şekilde etkilenen Öğrenci, Uzman, Öğretmen, Veli Diğer ilgililer Edip KOŞAR

11 Eğitim Ortamını En Etkili ve Verimli Şekilde Düzenlemek İçin…
Nasıl bir eğitim anlayışında, Nasıl bir programla, Nasıl bir ortamda, Nasıl bir insan yetiştirmek istiyoruz sorularına cevap bulmak gerekir Edip KOŞAR

12 Eğitim Ortamı Düzenlemelerinin Kapsadığı Bilim Dalları
Eğitim davranış bilimleri Psikoloji Biyoloji Ekoloji Mühendislik Mimarlık Teknoloji Ekonomi Edip KOŞAR

13 EĞİTİM ORTAMI ÖĞRENME İLİŞKİSİ
Etkili eğitim için çevre öğretme öğrenme etkinliklerine uygun olarak düzenlenmelidir. Edip KOŞAR

14 Eğitim Ortamının Düzenlenmesinde Etkin Rol Oynayan Öğeler
Eğitim teknolojisi Fizik bilimlerinin ürünleri Davranış psikologları Biliş psikologları Sosyal psikologlar Eğitim teknolojisi tüm bunlarla ilişkili haldedir!!! Edip KOŞAR

15 Öğrenci Davranışlarını Etkileyen Faktörler
Eğitim ortamlarının Fiziksel Sosyal Psikolojik açılardan uygun biçimde düzenlenmesi gerekmektedir. Edip KOŞAR

16 Bu düzenlemeler yapılınca öğrenciler için;
Öğrenme kolaylaşır Algılama güçlenir Öğrenmeye ilgi artar Edip KOŞAR

17 Eğitim sistemini bir bütün olarak ele alırsak,
eğitimin sunulduğu mekanın özellikleri ile Sistemin araç, süreç ve hedeflerinin uyuşum içinde olması gerekir. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda eğitim sisteminde sorunlar çıkabilir. Edip KOŞAR

18 Günümüz Öğrenme Ortamları
Dikkatle seçilmiş Öğrenme uyarıcısı olarak test edilmiş Birbirleri ile ilişkili yapılardan oluşmuş ortamlardır. Bu ortamlar öğrenci merkezli eğitimi öngörürler. Edip KOŞAR

19 Öğrenci Merkezli Eğitim Stratejileri
Uygun fiziksel koşullar ve ortamlar sağlanmalıdır. Öğrenci merkezli okul kavramını destekleyen ölçütler benimsenmelidir. Öğrenci merkezli okul anlayışı planlanmış bir süreç gerektirir. Edip KOŞAR

20 Öğrenci Merkezli Eğitim Stratejileri
Öğretim programı,ders kitabı, öğretim materyalleri, kılavuz kitaplar, öğretim yöntem ve teknikleriyle ölçme ve değerlendirme sistemi yeniden yapılandırılır. Öğrencilerin yaşam becerisi kazanmaları ders dışı etkinliklerle kazandırılır. Edip KOŞAR

21 Çağdaş Sınıf Ortamlarının Özellikleri
Sınıf ortamı ustaca düzenlenmiş bir çevre olmalıdır. Çünkü, çevreyi değiştirmek davranış değiştirmenin çok etkili bir yoludur. Edip KOŞAR

22 Çağdaş Sınıf Ortamlarının Özellikleri
Öğrenci grupları, sınıfta birkaç öğrenme etkinliği gerçekleştirebilmeleri için mekanlar bulabilmeli, her grubun farklı bir araçla çalışıyor olmasına imkan verilmeli, öğrencilerin işbirliği birbirlerinden faydalanmaları sağlanmalı, sınıfın yerleşim düzeni, kullanılacak eşyalar ve bölümler buna göre düzenlenmelidir. Edip KOŞAR

23 Çağdaş Sınıf Ortamlarının Özellikleri
Sınıf ortamı; öğrenciler için, işlevsel bir sanat ve güzellik alanı, öğrenme için öğrencileri güdüleyici merkez olmalı, öğrenci özelliklerine göre kolaylıklar sağlamalıdır. Edip KOŞAR

24 AKILLI SINIF Edip KOŞAR

25 Çağdaş Sınıf Ortamlarının Özellikleri
Öğrencilerin yeni bir şeyler üretebileceği bir eğitim için, sınıfların geniş ve esnek olması gerekir. Edip KOŞAR

26 EĞİTİM ORTAMININ FİZİKSEL BOYUTU
Eğitim-öğretim işleminin gerçekleştiği çevrenin, mekanın ya da alandaki öğretim materyallerinin istenilen hedefler doğrultusunda en verimli ve sağlıklı biçimde kullanılmak üzere düzenlenmesidir. Edip KOŞAR

27 Eğitim Ortamının Fiziksel Değişkenleri
Sıra, masa, dolap vb. araçlar Boş alanlar Mekanın ısı, ışık ve renk düzeni Öğrenci sayısı Gürültü Temizlik Estetik ve yerleşim düzeni Edip KOŞAR

28 Öğrencilerin öğrenmelerinde, tutarlı ve mantıklı sonuçlara ulaşmanın
en iyi yolu onlara zengin, anlamlı biçimde oluşturulan somut yaşantılar sunmaktır. Bu da somut yaşantıları sunabilecek bir ortamla mümkün olur. Edip KOŞAR

29 Öğrencinin, anlatılanlara konsantre olabilmesi için fiziksel koşulların iyi olması şarttır.
Edip KOŞAR

30 Fiziki Ortamın Temel İşlevleri
Eğitim süreçlerine Etkililik Zenginlik Çeşitlilik sağlamaktır. Edip KOŞAR

31 Bir Sınıfta Olması Gereken Nitelikler
Öğrenciye çalışma zemini ve ders yapma olanağı tanıyan işlevsellik Öğrenme aktivitelerinin arzu edilen duruma gelmesinde öğrencide duygu yoğunluğu ortaya çıkarması Edip KOŞAR

32 Bir Sınıfta Olması Gereken Nitelikler
Farklı amaçlara hizmet edebilecek esnekliğe sahip olması Öğrencilere sınıfta elde ettiklerini doyasıya yaşatacak estetik bir değer taşıması Edip KOŞAR

33 Sınıftaki sıra, masa, dolap, uzaklık, öğrenciden kaynaklanan fiziksel
engeller, öğretmen-öğrenci arasında psikolojik engeller oluşturarak, iletişim ve etkileşimin olumsuzlaşmasına sebep olurlar. Edip KOŞAR

34 EĞİTİM ORTAMININ SOSYAL BOYUTU
Sosyal psikoloji; sınıftaki grupların yapılarını, otorite yapılarını, ödüllendirme yapılarını inceler ve araştırır, işbirliğine dayalı öğrenmenin, ferdi olarak öğrenmeye göre daha etkili, daha sosyal ve daha yararlı olduğunu savunur. Edip KOŞAR

35 EĞİTİM ORTAMININ PSİKOLOJİK BOYUTU
Önceden, eğitim ortamlarının düzenlenmesinde, eğitim araçlarının üretiminde bireylerin özellikleri çok az dikkate alınmaktayken, insanın nitelikleri, zihinsel yetenekler, iletişim ve öğrenme alanlarına ilişkin yapılan inceleme ve araştırma sonuçları ile araçların üretiminde ve eğitim ortamlarının düzenlenmesinde bireylerin psikolojik özellikleri de gözönünde tutulmaya başlanmıştır. Edip KOŞAR

36 Eğitim Psikolojinin Etkisiyle…
Günümüzde eğitimin temel amacı; bilgiyi arayan , bulan, yorumlayan kullanan bireyler yetiştirmektir. Edip KOŞAR

37 Bilişsel Yaklaşım’a Göre…
Öğrenme bireyin içinde yaşadığı dünyayı anlaması, ona bir anlam vermesi için yapılan etkinliklerdir. Gerçek öğrenme, kavrayış yoluyla öğrenmedir. Öğrenci, öğretim sürecinde aktif durumundadır. Edip KOŞAR

38 Oluşturmacı Yaklaşıma Göre…
Yeni bilgilerin oluşturulmasında, olayı düşünmek ve eski tecrübeler ile eşleştirerek yorumlamak bilginin oluşmasında esastır. Herkesin kapasitesi ve tecrübeleri farklıdır. Herkes kendi bilgisini oluşturur. Edip KOŞAR

39 Her İki Yaklaşıma Göre…
Eğitim ortamının psikolojik açıdan iyi olması, öğrenmeyi kalıcı hale getirir. Eğitim ve öğretim ortamında, espri, mizah ve şakalaşma ortamı da yerini almalıdır. Öğrenciler atılganlığa ve risk almaya karşı teşvik edilmeliler. Edip KOŞAR

40 Her İki Yaklaşıma Göre…
Sınıf ortamında öğrencilerin olumlu davranışları pekiştirilmelidir. Asla cezalandırma kullanılmamalıdır. Ortamın özellikleri öğrenci güdülenmesini, güdülenişin devamlılığını, öğretmen-öğrenci ilişkisinin kalitesini etkiler. Edip KOŞAR

41 EĞİTİMDE ARAÇ KULLANILMASININ GEREĞİ VE ÖNEMİ
Öğretimde temel ilke, öğrenciye kazandırılmak istenen bilgi, beceri, tutum gibi davranışların aktarımında, öğrencilerin olabildiğince çok duyu organına hitap etmektir. Edip KOŞAR

42 Etkili bir eğitim sunmak için
görsel ve işitsel materyalleri kullanmak gereklidir. Edip KOŞAR

43 Eğitim Aracı Öğrenme - öğretme etkinlikleri sırasında
öğrencinin öğrenmesi ve öğretmenin etken bir öğretim sağlayabilmesi için bilgilerin kavratılmasında, üzerinde gözlem ve araştırma yapmada kullanılan her türlü öğretme ve öğrenme yardımcılarıdır. Edip KOŞAR

44 EĞİTİM ARAÇLARININ SEÇİMİ
Bireyler, görerek, duyarak, dokunarak, koklayarak ve tat alarak etrafında olanları anlamaya çalışırlar. Eğitim araçları bireyin duyu organlarına hitap edecek şekilde olmalıdırlar. Edip KOŞAR

45 Çilenti’ye Göre.. Duyu Organlarımız Öğrendiklerimiz Görme %83 Duyma
%11 Koklama %3.5 Dokunma %1.5 Tatma %1 Edip KOŞAR

46 Görsel-İşitsel Araçların Etkinliği
SOYUT Kelimeler Diyagramlar Haritalar Resimler Slaytlar İşitsel araçlar Filmler Modeller Nesneler Yaşantı SOMUT Edip KOŞAR

47 Dale’nin Yaşantı Konisi
Edip KOŞAR

48 Öğrenme: Edip KOŞAR

49 Edgar Dale’in Öğrenmeye İlişkin Araştırması
Öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı arttıkça, öğrenme o kadar iyi ve kalıcı olur, En iyi öğrenme, kendi kendine yaparak öğrenmedir En iyi öğretim somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru gidendir. Birey kendi kendine başkalarının yardımıyla öğrendiğinden daha çok ve iyi öğrenir. Edip KOŞAR

50 İnsanlar; anlarlar… Edip KOŞAR

51 Sınıf İçi İletişimi Geliştirmek İçin:
Öğretmen, konuşma yeteneğini geliştirmeli, Ders iyi bir şekilde planlanmalı, Öğrenci ihtiyaçları, yetenek ve ilgileri değerlendirilmeli, Öğrencilerin ilgisini dağıtan durumlar ortadan kaldırılmalı, Öğrencilerin dikkatle dinlemesi için birden fazla duyu organına hitap eden araç ve gereçler kullanılmalı, düz anlatımdan kaçınılmalıdır. Zor ve çok teknik olan öğretim araçları kullanılmamalıdır. Edip KOŞAR

52 Öğrenen Öğretmen Etkileşim Edip KOŞAR

53 ARAÇLARIN KULLANILMASINDA TEMEL İLKELER
Öğretim materyallerini seçerken, öğretim programlarındaki hedef ve davranışlara uygunluğu, yani ‘araç-amaç’ ilişkisinin dikkate alınması gerekir. Edip KOŞAR

54 Araca Gereksinim Olup Olmadığını Belirlerken :
Dersin veya konuların genel amaçları. Bu amaçlara ulaşıldığını gösteren hedef davranışlar. Ders içeriği veya konuların mesaj niteliği. Öğrencilerin durumları, özellikleri. Öğretme-öğrenme etkinliklerinde kullanılabilecek araçların mesaj, iletim, potansiyel ve sınırlılıkları göz önüne alınır. Edip KOŞAR

55 Eğitim Araçlarını Kullanırken Unutulmaması Gereken Temel İlkeler
a) Eğitim araçları, öğretim amaçlarını dikte etmekten çok izletmelidir. b) Araç değil eğitim esastır. Araç, eğitimi destekleyen bir öğedir. Eğitim araçları, kendi hakkından fazla yer tutmamalıdır. Edip KOŞAR

56 Eğitim Araçlarını Kullanırken Unutulmaması Gereken Temel İlkeler
c) Eğitim araçları, hiçbir zaman öğretmenin yerini tutamaz. Sadece öğretmenin gücünü arttırır. Eğitim araçları öğretmenin yükünü önemli ölçüde azaltır. Ona yardım eder. d) Hiçbir eğitim aracı diğerinden üstün değildir. Bir eğitim aracının değeri, hizmet ettiği eğitsel amaca uyabilmesine bağlıdır. e) Eğitim araçlarının çok çeşitli kullanılma yolları vardır. Eğitim araçlarının kullanılması birçok etkene bağlıdır. Öğretmen bunları bilmek zorundadır. Edip KOŞAR

57 ARAÇLARIN EĞİTİME SAĞLADIĞI YARARLAR
Öğrencinin ilgisini çekme, merakını uyandırma Öğretimi öğrencilerin gereksinimlerine ve amaçlarına uygun duruma getirme Öğrenciyi ortamda etkin kılma Öğrenciyi bilgiyi çeşitli açılardan ve düzenli biçimde sunma Öğrencinin bilgiye farklı yollardan ulaşmasını sağlama Öğretimi görselleştirerek ve somutlaştırarak öğrenmeyi kolaylaştırma Öğretimi bireyselleştirme Öğretim hizmetini geniş gruplara yayma Edip KOŞAR

58 ARAÇLARIN ÖĞRETMENE SAĞLADIĞI YARARLAR
Öğretmenin ders anlatmak için harcadığı zaman önemli ölçüde azalır. Tahta kullanımı ihtiyacı azalır. Daha kaliteli çizim, şekil ve grafiklere kolayca ulaşılabilir. Öğrencilerin bireysel niteliklerine uygun çok sayıda örnek, araçlar sayesinde sağlanır. Deney düzenekleri hazırlamak için zaman harcamaya gerek kalmaz Deneylerde öğrencilerin aktif olması sağlanır. Öğrencilerin deneyi istedikleri sayıda tekrarlamaları sağlanır. Edip KOŞAR

59 ÖĞRETİM MATERYALLERİ NASIL ETKİLİ OLURLAR?
Öğrenmeye yön verir Öğrenmeyi kolaylaştır Araştırmaya yönlendir Öğrencilerde estetik duygusunu geliştir Öğrenme sürecini kısaltır iseler etkili olurlar. Edip KOŞAR

60 Hazırlanacak Materyalin Kullanılır Olması İçin:
Verilecek bilgi tam ve doğru olmalı, Alıcı en az çaba ve en kısa zamanda kavrayabilmeli, Konuyu meydana getiren unsurlar bütünlük arz etmeli, En az maliyetle elde edilebilmeli, Kolay kullanılır olmalı, Materyal içindeki unsurlar arası uyum olmalı, Kullanılan renkler uyumlu olmalı, abartılı olmamalı, Objeler ilk bakışta kavranabilmeli, karmaşık olmamalı, Kullanım alanı dışında yeterli boşluk bırakılmalı, Resim, çizim, yazı ve renkler dinleyicilerin yaş ve gelişimlerine uygun olmalı Kullanılan yazı açık ve net olmalı, kolay algılanmalı Resimlerde; çizimlerde ve yazılarda dikkat çekilmek istenilen yerler, değişik renklerde yer gösterilmelidir. Edip KOŞAR

61 Öğretim Materyalleri Etkin Hazırlanmış ve Seçilmiş mi?
Programın amaçlarına ulaştıracak nitelikte mi? Kullanılan zaman göre yeterince güncel midir? Öğrencilere göre anlatım açısından yeterince açık ve anlaşılabilir mi? Öğrenciyi güdüleyerek, onun ilgisini çekici nitelikte midir? Öğrencinin derse katılımına destek olacak nitelikte midir? Teknik özellikleri açısından yeterli midir? Daha önce kullanılarak etkinliği hakkında önceden bilgi edinilmiş mi? Öğretimsel nitelikte midir? Gerekli kullanım kılavuzlarına sahip mi? Edip KOŞAR

62 ÖĞRETİM MATERYALLERİ TASARIMI
Öğretim materyallerini hazırlarken, a. Yapısal ve biçimsel elemanları (boşluk, çizgi, şekil-form, doku, renk, yazı) b. Yerleşim elemanlarının (oran-ölçek, denge, bütünlük-ahenk, ritim, vurgu,) kullanım ilkelerini dikkate alırız. Edip KOŞAR

63 a. Yapısal-Biçimsel Elemanların Kullanım İlkeleri :
Alan ( Doluluk- Boşluk): Kullanım alanı dışında kalan boş kısımlar boş alan, göstermek istenilen resim, yazı, çizim, resim, grafik ve benzerlerinin kapladığı alan dolu alan Vurgulamak istediğimiz metin, şekil, vb. sol üst köşeye, Gerekli olmayan metin, şekil vb. ise sağ alt köşeye yerleştirilir. Edip KOŞAR

64 a. Yapısal-Biçimsel Elemanların Kullanım İlkeleri :
Çizgi: Doğru, dairesel, kırık veya bunların karışımı olarak kullanılabilir. Objelerin genişliğini arttırıcı etki için yatay çizgiler, Objelerin yüksekliğini arttırıcı etki için, dikey çizgiler, Objelerde dengesizlik etkisi için eğik çizgiler kullanılır. Edip KOŞAR

65 a. Yapısal-Biçimsel Elemanların Kullanım İlkeleri :
Şekil-Form: Şekil bir yüzey üzerinde oluşturulan iki boyutlu biçimlerdir. Form biçimlerin birbirine göre yerleşimidir. Gözün bir şekilden diğerine rahatlıkla kayabildiği formda hazırlanması gerekir. Edip KOŞAR

66 a. Yapısal-Biçimsel Elemanların Kullanım İlkeleri :
Doku: Kullanılan malzemenin özelliğine bağlı olarak değişiklik gösterir. Düz, pürüzlü, mat, parlak, saydam ve renkli malzemeler olabilir. Edip KOŞAR

67 a. Yapısal-Biçimsel Elemanların Kullanım İlkeleri :
Renk: Düşünceler oluşturmak, mesajları iletmek, duyguları canlandırmak ve ilgi alanlarını vurgulamak için kullanılır. Edip KOŞAR

68 a. Yapısal-Biçimsel Elemanların Kullanım İlkeleri :
Renk: Renk çemberi üzerindeki birbirinin karşısında olan renkler, tamamlayıcı renklerdir. Bunlar birlikte kullanılmalıdır. Renkler, ışıktan, bulundukları ortamdan, izleyicilerin görüşünden ve etrafında bulunan diğer renklerden etkilenirler. Edip KOŞAR

69 a. Yapısal-Biçimsel Elemanların Kullanım İlkeleri :
Renk: Kırmızı, mavi ve sarı ana renklerdir. Mor, yeşil ve turuncu ara renklerdir. Edip KOŞAR

70 a. Yapısal-Biçimsel Elemanların Kullanım İlkeleri :
Renk: Erkekler mavi, yeşil, bordo tercih ederler. Bayanlar pembe, sarı, mavi gibi renklerin pastel tonlarını tercih ederler. Edip KOŞAR

71 a. Yapısal-Biçimsel Elemanların Kullanım İlkeleri :
Renk: Çok parlak renkler küçük yaş grupları için kullanılabilir İleri yaş grupları için ise pastel tonları kullanmak daha yararlı olur. Edip KOŞAR

72 a. Yapısal-Biçimsel Elemanların Kullanım İlkeleri :
Renk: Sarı-turuncu-kırmızı renkleri ile “sıcak” bir mesaj hissi ile dikkat çekici noktalarda ve uyarıcı etki yaparak harekete geçirmede kullanılabilir Yeşil-lacivert-mor renkleri ile “soğuk-ılık” bir mesaj hissi ile taban renkleri olarak kullanılabilir. Edip KOŞAR

73 Bourges’a Göre Renklerin Psikolojik Etkileri
Kırmızılar: Leylak rengi, pembe, kızıl, kırmızı ve parlak kırmızı renklerini kapsar. Hırs, tutku, aşk, hiddet, öfke gibi duyguları iletir. Yaşamın damarlarımızdaki akışıdır. İnsanlar ilkönce kırmızı fark ederler. Dikkati çekmek için kullanılır. Dur! v.b. Sarılar: Mercan rengi, turuncu, kehribar rengi, altın ve sarı renkleri içeren gruptur. Uyarılarda kullanılır. Limon sarısı ekşime ile ilişkilidir. Güneş sarısı gibi renkler uzun süre bakıldığında rahatsız edici olur. Edip KOŞAR

74 Bourges’a Göre Renklerin Psikolojik Etkileri
Yeşiller: Ihlamur rengi,yaprak yeşili, deniz yeşili, zümrüt yeşili renkleri bu gruptadır. İnsan göz en çok yeşile duyarlıdır. İnsan yeşilin ayrıntılarını diğer renklere göre daha çok fark eder. Yeşil yaşamı, ağaçları otları temsil eder ve bize rahatlatıcı bir doğa hissi sunar. Maviler: Gökyüzü mavisi, koyu mavi, menekşe rengi ve mor renk yer alır. Mavi sakin ve soğuk bir renktir. Mavi gökyüzü gibi açık ve geniş bir renk veya bir göl gibi derin ve soğuktur. Mavi uzaklığı anlatmada etkili şekilde kullanılan bir arka plan rengidir. Edip KOŞAR

75 a. Yapısal-Biçimsel Elemanların Kullanım İlkeleri :
Harf: Öğretimde vazgeçilmez unsur olan yazıyı meydana getirirler Süslü ve dekoratif yazılar yerine, düz ve sade yazılmış yazılar kullanılmalıdır. Küçük harflerle yazılan yazılar daha kolay okunur.. Harflerin rengi ile arka plan rengi birbirine zıt olan renklerden seçilmelidir. Yazılar rahatça okunabilecek büyüklükte punto ile yazılmalıdır. Harfler arasındaki aralık yazının kolay okunuşunu sağlamalıdır. Satırlar arasındaki aralıkta aynı şekilde yazının kolay algılanmasını sağlayacak şekilde düzenlenmelidir Edip KOŞAR

76 b. Bir Tasarımda Yerleşim Elemanlarının Kullanıldığı Yerler
Oran-Ölçek: Objelerin büyüklüğü ile ilgilidir. Kullanılan bir obje diğer objelere göre değerlendirilerek büyük, orta, küçük, ağır, hafif olduğu gibi duygular ortaya çıkartabilir. Kullanılan çizgi veya harf gibi elemanlarla hafiflik, ağırlık, yükseklik, çukurluk ve derinlik gibi farklılıklar hissettirilmelidir. Edip KOŞAR

77 b. Bir Tasarımda Yerleşim Elemanlarının Kullanıldığı Yerler
Denge: Objenin göz tarafından algılanan ağırlığı ile ilgilidir. Yatay ve dikey eksenin her iki tarafında objelerin eşit olarak dağıtılması ile denge oluşturulmuş olur. Edip KOŞAR

78 b. Bir Tasarımda Yerleşim Elemanlarının Kullanıldığı Yerler
Bütünlük: Görsel elemanlar ve bunların iletmek istedikleri mesaj arasındaki ilişkidir. Mesajla ilgili olmayan hiçbir yazı, resim, şekil, grafik vb. unsurlar materyalde yer almamalıdır. Edip KOŞAR

79 b. Bir Tasarımda Yerleşim Elemanlarının Kullanıldığı Yerler
Ritim: Materyalde yer alan kompozisyonunda gözün bir objeden diğerine rahatça kayabilmesidir. Objeler yerleştirilirken birbirleri ile olan ilişkileri dikkate alınmalıdır. Edip KOŞAR

80 b. Bir Tasarımda Yerleşim Elemanlarının Kullanıldığı Yerler
Vurgu: Materyalin can alıcı noktasıdır. Vurgunun materyalde sunulan bütün içinde en etkili kısım olması gerekir. Edip KOŞAR


"Eğitim ortamı tasarımı araç-gereç ve materyal özellikleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları