Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hemşirelik Eğitiminde Kalite Yönetimi Seminerlerinin Önemi Aysun Doğan Melis Tuğlacı Yeter Kırlangıç Aysun Doğan Melis Tuğlacı Yeter Kırlangıç Sağlık Bilimleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hemşirelik Eğitiminde Kalite Yönetimi Seminerlerinin Önemi Aysun Doğan Melis Tuğlacı Yeter Kırlangıç Aysun Doğan Melis Tuğlacı Yeter Kırlangıç Sağlık Bilimleri."— Sunum transkripti:

1 Hemşirelik Eğitiminde Kalite Yönetimi Seminerlerinin Önemi Aysun Doğan Melis Tuğlacı Yeter Kırlangıç Aysun Doğan Melis Tuğlacı Yeter Kırlangıç Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Danışmanlar Prof.Dr.Mithat Çoruh Yrd.Doç.Dr. Meriç Çolak

2 Araştırmanın Amacı Kalite Yönetimi Seminerlerinin Başkent Üniversitesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü öğrencileri üzerinde yarattığı farkındalığın ölçülmesi ve sağlık bilimleri fakültesi öğrencileri ile paylaşılması.

3 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ-BÖLÜMÜMÜZ VE KALİTE YOLCULUĞU 1993: Başkent üniversitesi kuruldu.1993: Başkent üniversitesi kuruldu. 1994-1997: Üniversite eğitim/öğretim hizmeti başladı. TKYM kuruldu.1994-1997: Üniversite eğitim/öğretim hizmeti başladı. TKYM kuruldu. 1997: Sağlık Hizmetlerinde TS-EN-ISO 9001 Kalite Belgesi alındı.1997: Sağlık Hizmetlerinde TS-EN-ISO 9001 Kalite Belgesi alındı. 1998: Eğitim/Öğretim Hizmetlerinde TS-EN-ISO 9001 Kalite Belgesi alındı.1998: Eğitim/Öğretim Hizmetlerinde TS-EN-ISO 9001 Kalite Belgesi alındı.

4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ-BÖLÜMÜMÜZ VE KALİTE YOLCULUĞU 2000: Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu. Hemşirelik Bölümü, fakülte çatısı altında yer aldı. 2000: Bölümümüz müfredat programında entegrasyona dayalı eğitim başlatıldı. 2005: Hemşirelik Bölümü öğrencilerine kalite seminerleri verilmeye başlandı.

5 Üniversitemizin Kalite Politikası Yüksek eğitim/öğretim, bilimsel araştırma/geliştirme faaliyetlerini nitelikli bir düzeyde yürütmek ve Türk vatandaşlarının sosyo- ekonomik düzeylerinin sürekli olarak yükseltilmesine katkıda bulunacak önder nesiller yetiştirmektir.

6 Kalite Sloganlarımız Başkent Üniversitesi; öğrencilerine, öğrenmesini öğreten eğitim/öğretim sağlar. Ders programlarında ve eğitim/öğretim faaliyetlerinde sürekli iyileştirme amaçlanır. Ezberletme değil, analitik düşünceyi geliştirmek eğitim/öğretim faaliyetlerinin temelidir.

7 Neden “Kalite” ?

8 Hemşirelik Eğitimi ve Kalite Kalite özellikle mesleki ve uygulamalı alanlarda daha etkili ve önemlidir. Bilgi ancak uygulanırsa “Kaliteli düşünce” harekete geçebilir. Aksi takdirde “kalite” sadece sözde kalır.

9 Bizlerin kalite değerlendirme ve iyileştirme bilgi ve becerilerimizin geliştirilmesi amacıyla Üniversitemiz Kalite Yönetimi Merkezince bir seminer programı planlanmış ve 2005/2006 akademik yılı güz döneminde faaliyete geçirilmiştir.

10 Neden ders değil de seminer ? “Kalite” isteyerek öğrenilebilir. Not korkusu ya da zorlama, kalite anlayışının özüne tamamen ters bir davranış olur. Bu yüzden kalite seminerleri not kaygısı olmadan, öğrencinin isteğine bağlı olarak eğitim programımıza dahil edilmiştir.

11 YÖNTEM Araştırmanın Türü –Tanımlayıcı türde Kesitsel bir araştırma Araştırmanın Zamanı –Mart,Nisan,Mayıs 2005 Evren –Başkent Üniversitesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü 1 ve 2. sınıf KYS semineri alan öğrencileri(N=42) Örneklem –Evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmış

12 Veri Toplama Yöntemi Gerekli izin işlemleri alındıktan sonra MÇKYM’ne ait olan Kalite Yönetimi Seminer Sonu Anketi ve Takım Performans Değerlendirme Anketi olmak üzere toplam iki anket uygulanmıştır.

13 Kalite Yönetimi Seminer Sonu Anketi;kapalı uçlu 10 sorudan oluşan ve en düşük 1 en yüksek 5 puan verilerek değerlendirilen bir anket Takım Performans Değerlendirme Anketi;Kapalı uçlu 15 sorudan oluşan ve en düşük 1 en yüksek 10 puan verilerek değerlendirilen bir ankettir

14 BULGULAR

15 ANKET SORULARI SayıminimummaksimumortalamaStd.sapm a 1) Tüm takım üyelerinin tartışmalara katılımının sağlanması 42194,642,36 2 ) Takımın karar almasının sağlanması. 421105,552,39 3 )Hemen her toplantıda hedefler ( objektifler ) in belirlenmesi. 42194,832,63 4) Takım üyelerinin sistematik ve görevin gereklerine uygun bir düzen içinde,sorun çözme çalışmalarının sağlanması 42195,362,24 5 ) Takım çalışmalarının kilitlenmesi durumlarında kilitlenmeyi çözme 421104,902,47 6 ) Takım çalışmaları sırasında ihtiyaç duyulan bir konuda takım dışında uzman bir kişiden yardım alınması 421105,432,33 7) Diğer grup veya takım ilişkilerinde takımın temsil edilmesi. 421105,932,57 8 ) Takım tartışmalarının özetlenmesi ve açıklık getirilmesi 421105,522,63

16 9 ) Takım çalışmalarında müşkül durumlarda kalındığı zaman takım üyelerine destek olunması 421105,482,61 10 ) Problemlerle karşılaşıldığı durumlarda takımın güçlendirilmesi veya zayıf düşürülmemesi 42195,452,52 11) Takım çalışma alışkanlıkları ile daha iyi bir geleceğe olan inancın üyeler arasında iletişimi 421105,112,49 12) Takım çalışmalarının güçlüklerden uzak durma becerisi. 421105,192,39 13) Duygu ve sezilerin ifade edilmesinin teşvik edilmesi. 421105,552,69 14) Takım çalışma görevlerinde ele alınacak konunun küçük parçalara ayrılarak daha kolaylıkla yürütülebilmesi. 421106,032,47 15)Takım çalışma başarı ve başarısızlıklarının gözden geçirilmesine zaman ayrılması 421105,552,90

17 1 puan2 puan3 puan4 puan5 puan ANKET SORULARI Sa yı n Yüz de % Sayı n Yüz de % Sayı n Yüz de % Sa yı n Yüz de % Sa yı n yüz de % Kalite kavramının iyice anlaşılması için ayrılan süre614.38191126.21228.6511. 9 Kalite yönetimi prensiplerinin mesleki bilgilerimize katkısı 49.5511.91638.11023.8716. 7 Kalite yönetimi bilgi ve becerilerinin insanın yaratıcı, yapıcı, yenilikçi özelliklerine katkısı 49.524.81535.71126.21023. 8 Eğitim/öğretim süreci içinde şimdiye kadar öğrendiklerimizin kalite prensiplerini anlamamıza yardımcı olması 24.8614.32457.1716.737.1 Kalite yönetimi prensiplerini uygulamanın bir gereği olan düşünüş, davranış değişimine katkısı 511.9614.31535.71228.649.5 Rutin sağlık hizmetleri faaliyetlerinde sistematik olarak veri/bilgi toplanmasının yararı 37.13 1126.21638.1921. 4 Sağlık hizmetlerinde klinik hizmet niteliğinin hastaların kalite algısına katkısı 49.537.11228.61535.7819. 0 Hizmet kalitesinin artmasında var olan yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasının yeterli olması 49.51535.71433.3716.724.8 Genelde kalite yönetimi seminerlerine katılmamızın yeni düşünceler oluşturmamıza etkisi 614.337.11331.01535.7511. 9 İkinci yarıyılda kalite yönetimi derslerinin devamının yararı 1023.837.1819.08 1331. 0

18 ANKET SORULARI sayıminimummaksimu m ortalam a Std.sapma Kalite kavramının iyice anlaşılması için ayrılan süre 42153,051,25 Kalite yönetimi prensiplerinin mesleki bilgilerimize katkısı 42153,261,17 Kalite yönetimi bilgi ve becerilerinin insanın yaratıcı, yapıcı, yenilikçi özelliklerine katkısı 42153,501,19 Eğitim/öğretim süreci içinde şimdiye kadar öğrendiklerimizin kalite prensiplerini anlamamıza yardımcı olması 42153,070,89 Kalite yönetimi prensiplerini uygulamanın bir gereği olan düşünüş, davranış değişimine katkısı 42153,101,14 Rutin sağlık hizmetleri faaliyetlerinde sistematik olarak veri/bilgi toplanmasının yararı 42153,601,13 Sağlık hizmetlerinde klinik hizmet niteliğinin hastaların kalite algısına katkısı 42153,481,17 Hizmet kalitesinin artmasında var olan yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasının yeterli olması 42152,711,02 Genelde kalite yönetimi seminerlerine katılmamızın yeni düşünceler oluşturmamıza etkisi 42153,241,21 İkinci yarıyılda kalite yönetimi derslerinin devamının yararı 42153,261,56

19 SONUÇ

20 Kalite anlayışını öğrenmek,uygulayabilmek bir süreç gerektirir.Bunun ilk basamağı olan farkındalığa 1. ve 2. sınıf öğrencilerinde ulaşılmıştır. Kalite yönetimi bilgi ve becerilerinin insanın yaratıcı, yapıcı ve yenilikçi özelliklerine katkısı olduğu ortaya çıkmıştır.

21 Bilen, bildiğini uygulayabilen, bütüncül yaklaşabilen mezunlar olmak kısacası İşinde kompetan olmak

22 TEŞEKKÜR EDERİZ


"Hemşirelik Eğitiminde Kalite Yönetimi Seminerlerinin Önemi Aysun Doğan Melis Tuğlacı Yeter Kırlangıç Aysun Doğan Melis Tuğlacı Yeter Kırlangıç Sağlık Bilimleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları