Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKAN-TUNCER HASÇALIK TURİZM FAKÜLTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKAN-TUNCER HASÇALIK TURİZM FAKÜLTESİ"— Sunum transkripti:

1 TÜRKAN-TUNCER HASÇALIK TURİZM FAKÜLTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORYANTASYON PROGRAMI KAYSERİ 1

2 TARİHÇE Turizm Fakültesi'nin tarihçesi 2005 yılında kurulmuş olan Türkan-Tuncer Hasçalık Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’na dayanmaktadır. Yüksek Okulumuz, 28 Ağustos 2006'da Üniversite Rektörlüğünce Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA'nın kurucu müdür olarak atanmasıyla ilk kez 2006–2007 akademik yılında 31 normal öğretim öğrencisi ile öğretime başlamıştır. 2

3 25 Nisan 2013 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatılmış, yerine Turizm Fakültesi kurulmuştur. "Hasçalık İnşaat”ın sahibi Kayserili hayırsever Sayın Tuncer Hasçalık, yaklaşık 4500m2 kapalı alana sahip modern görünümlü şu anki Fakülte binasını 2009 yılında eşi Sayın Türkan Hasçalık ve kendi adına yaptırmıştır. 3

4 Fakültemizin üç bölümü bulunmaktadır. Bunlar; Turizm İşletmeciliği,
BÖLÜMLER Fakültemizin üç bölümü bulunmaktadır. Bunlar; Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleridir. 4

5 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
Bu bölümün tarihçesi 2005 yılında kurulmuş olan Türkan - Tuncer Hasçalık Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'na dayanmaktadır. 25 Nisan 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2013/4459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nun kapatılmasıyla Yüksekokulda verilen normal ve ikinci öğretim programları Fakültenin Turizm İşletmeciliği Bölümü normal ve ikinci öğretim programlarına dönüştürülmüştür. Bu bölüm, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 14/08/2013 tarihli toplantısında alınan karar ile resmen kurulmuş olup, öğretim yılında normal ve ikinci öğretim programlarına öğrenci almaya başlamıştır. 5

6 TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ
Bu bölüm, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 19/06/2013 tarihli toplantısında alınan karar ile kurulmuş olup, henüz öğrenci almamaktadır. Öğrenci alımı için gerekli kriterler tamamlandıktan sonra ileriki yıllarda öğrenci alımı için YÖK'e gerekli başvuruda bulunulacaktır. 6

7 GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ
Bu bölüm, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 19/06/2013 tarihli toplantısında alınan karar ile kurulmuş olup, henüz öğrenci almamaktadır. Öğrenci alımı için gerekli kriterler tamamlandıktan sonra ileriki yıllarda öğrenci alımı için YÖK'e gerekli başvuruda bulunulacaktır. 7

8 2 Yabancı Uyruklu Okutman,
AKADEMİK KADRO Fakültemizde; 1 Profesör, 2 Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 4 Araştırma Görevlisi, 1 Uzman, 8 Okutman, 2 Yabancı Uyruklu Okutman, Bulunmakla birlikte; teorik ve uygulamalı derslerde hem üniversitemiz bünyesindeki diğer akademik birimlerin öğretim elemanlarından hem de sektördeki uzmanlardan yararlanılmaktadır. 8

9 NEDEN TURİZM FAKÜLTESİ?
9

10 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren “TURİZM SEKTÖRÜ” dünya ekonomisinde en hızlı gelişen ve büyüyen sektörlerden biri konumundadır. Birçok ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında lokomotif sektör konumunda olan turizm sektörü, ülkelerin kalkınmasında önemli fonksiyonu olan temel sektörlerden biri haline gelmiştir. 10

11 Türkiye’de turizm sektörü, özellikle 1980’lerden itibaren gerek arz gerekse talep açısından önemli bir gelişme göstermekte olup, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Turizm sektörünün ülkenin döviz girdisinin artmasına, yeni istihdam alanlarının oluşmasına, bölgesel kalkınmaya, sektöre girdi sağlayan 54 farklı sektöre yönelik katma değer oluşmasına ve devlet gelirlerinin artmasına önemli düzeyde katkısı bulunmaktadır. 11

12 Turizm sektörünün dünyada ve Türkiye’de hızlı bir gelişme göstermesi, bu sektörde çalışacak nitelikli işgücü gereksinimini de artırmıştır. Bu bağlamda, ülkemizdeki konaklama, yiyecek-içecek ve havayolu işletmeleri ile seyahat acentaları gibi turizm sektörüne doğrudan hizmet veren işletmelerin gereksinim duyduğu nitelikli işgücü açığını kapatmak üzere üniversitelerimizde önlisans ve lisans düzeyinde yükseköğretim veren kurumlar bulunmaktadır. 12

13 LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM ÖĞRETİMİNİN ÖNEMİ
Genel ekonomi ve sosyal yapıda ekonomik ve sosyal içerikli yeni değerlerin ortaya çıkması, Tarihi ve milli değerlerin daha iyi anlaşılması ve benimsenmesi, Uluslararası kültürel değerlerin öğrenilmesi, Sosyal ve kültürel içerikli faaliyet ve olgulara ilginin artması, Yeni iş alanları ve yaygın iş imkânlarının oluşması, 13

14 Kişisel gelirin artmasında,
Turizm sektörünün gereksinimlerinin karşılanması çerçevesinde, diğer tüm sektörler ile yakın ve yoğun ekonomik ve sosyal ilişkilerin kurulmasında, Ülkenin çalışan ve üreten insanlarının tatil ihtiyacını karşılanmasında, Kişisel gelirin artmasında, Sektörün değişik kademelerinde çalıştırmak için değişik eğitim seviyesindeki kişilere iş imkanı yaratmasında, Yükseköğretim görmüş kişiler için daha yüksek gelir ve daha kolay iş imkanları oluşturmada, Kişisel niteliklerin ve becerilerin geliştirilmesinde, önemli rol oynamakta ve büyük katkı sağlamaktadır. 14

15 NEDEN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ?
15

16 Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi lisans düzeyinde öğretim veren bir yükseköğretim kurumudur.
Öğrenciler, Fakültenin eğitim ve öğretim planında yer alan 85 çeşit dersi dört yıllık (sekiz yarıyıllık) öğrenimleri boyunca görmektedirler. 16

17 DERSLERİN GRUPLANDIRILMASI VE AĞIRLIĞI
DERS GRUBU DERS SAATİ ORANI İngilizce %30 İkinci Yabancı Dil %13 Temel İşletmecilik ve Ekonomi Grubu %12 Turizm Meslek Grubu %28 Genel Kültür Grubu %6 Seçimlik İşletmecilik ve Turizm Meslek Grubu %9 Seçimlik İngilizce Dersleri %2 Fakültede verilen eğitim yabancı dil ve turizm mesleği ağırlıklı olup, temel işletmecilik bilgileriyle de desteklenmektedir. 17

18 DERSLERİN GRUPLANDIRILMASI VE AĞIRLIĞI
DERS GRUBU DERS SAATİ ORANI ZORUNLU %75 SEÇMELİ %25 Eğitim ve öğretim planında yer alan toplam 186 saatlik derslerin yaklaşık %25’si seçmeli, %75’i ise zorunlu derslerden oluşmaktadır. Bu çerçevede Fakültemiz Turizm İşletmeciliği Bölümü çerçeve ders programı Bologna kriterleri kapsamında seçmeli ve zorunlu dersler sınıflamasına uygunluk göstermektedir. 18

19 Öğrencilerimizin; Turizm sektörünün ve turizm işletmelerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli orta ve üst kademe yönetici adayları olarak uygulamaya ve diyaloğa dayalı bir mesleki eğitim çerçevesinde yetiştirilmelerini, İyi ve ileri derecede İngilizce bilgisine sahip olmalarını, Mesleki bilgi ve beceriler ile donatılmalarını, İkinci bir yabancı dil bilmelerini, Değişik toplumsal yapıları ve özelliklerini öğrenmelerini, Kendi yeteneklerini keşfetme ve bu yeteneklerini geliştirmelerini, 19

20 İyi ve kolay iletişim kurabilme yeteneği geliştirmelerini,
Ekip çalışmasını öğrenmelerini, Yaratıcı ve üretici bir kişiliğe kavuşmalarını, Hoşgörü, sorumluluk, disiplin, nezaket ve saygı gibi değerleri kazanılmalarını amaçlamaktayız. 20

21 LYS’de POZİSYONUMUZ Yıl Puan Türü Eğitim Süresi Kontenjan
En Düşük Puan En Yüksek Puan EA-1 4 31 303,226 314,364 30 311,768 320,956 40 310,295 328,619 (NÖ) 51 211,626 313,152 (İÖ) 279,958 300,745 (NÖ) 52 247,612 395,355 (İÖ) 46 238,484 349,902 (NÖ) 53 300,686 349,755 (İÖ) 286,172 318,729 (NÖ) 57 279,433 404,406 (İÖ) 272,885 373,570 (NÖ) TM-1 235,04907 285,55458 (İÖ) 219,42963 264,53242 21

22 EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ

23 Öğrenim Süresi MADDE 5 — (1) Eğitim-Öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Ancak, Kurul bir dersin iki yarıyıl okutulmasına karar verebilir. Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir dönem, dönem sonu sınavlarını da kapsamak üzere en az 17 haftadır. Bu süre, Fakültenin teklifi ve Senatonun kararıyla artırılabilir. 23

24 Kayıt Yeniletme MADDE 7 – (1) Kayıt yeniletme ve ders alma işlemleri, eğitim-öğretim yılı veya dönemi başında Senatonun belirleyeceği tarihler arasında yapılır. Kayıt yeniletmenin ve alınan derslerin geçerli olabilmesi için ikinci öğretim öğrencilerinin katkı payı veya öğrenim ücretini yatırmış olmaları şarttır. (2) Haklı ve geçerli nedenlerle bu süreler içinde kaydını yeniletemeyen öğrenciler Senatonun belirleyeceği sürenin sonuna kadar Fakülte Yönetimine başvurmak zorundadırlar. Başvurular, Yönetim Kurulunca karara bağlanır. (3) Belirlenen süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler, o dönemde derslere devam edemezler, sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 24

25 Akademik Danışmanlık MADDE 12 — (1) Öğrencilerin eğitim-öğretim, kişisel ve yönetimle ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve öğrencileri yönlendirmek üzere, akademik danışmanlar görevlendirilir. Akademik danışmanın temel görevleri şunlardır: a) Öğrencilerin; eğitim-öğretim, Fakülte kişisel ve yönetimle ilgili sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, bu sorunları Yönetimine iletmek, b) Öğrencilere kayıt yenileme, ders seçme, sınav ve mezuniyetler gibi işlemlerde yardımcı olmak, c) Eğitim-öğretim ile ilgili kanun, yönetmelik, yönerge ve staj konularında öğrencileri bilgilendirmek, Akademik danışmanlar sorumluluklarına verilen öğrencilerle ilgili bu görevleri yürütürken öğrenim süresi boyunca haftada en az iki saat zaman ayırırlar. 25

26 Kayıt yeniletme süresi içinde; birinci yıl öğrencileri açılan tüm dersleri, diğer öğrenciler ise öncelikle başarısız oldukları dersleri almak zorundadırlar. Eğitim-öğretim planlarından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, bu derslerin yerine konulan dersleri alırlar, yerine konulan ders yoksa bu derslerden sorumlu tutulmazlar, ancak mezun olabilmeleri için gerekli toplam krediyi tamamlamak üzere başka ders alırlar. Öğrenciler, Yönetim Kurulu kararıyla Erciyes Üniversitesinin veya yurt içi ve yurt dışındaki diğer üniversitelerin ilgili birimlerinden de ders alabilirler. 26

27 Öğrenciler, sadece kaydoldukları derslere devam ederler ve bu derslerin sınavlarına girerler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir. Herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuduğu derslerden muaf tutulmak isteyen öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yarıyılın ilk iki haftası içinde başvurmaları hâlinde, Yönetim Kurulu kararıyla bu derslerden muaf tutulabilirler. Öğrencinin muaf olduğu dersler dikkate alınarak hangi yarıyıla intibaklarının yapılacağına da Yönetim Kurulu karar verir. Muafiyet ve intibak usul ve esasları Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. 27

28 Bir öğrencinin her dönemde alabileceği haftalık azamî ders yükü 36 saattir.
Birinci sınıf öğrencileri ile genel not ortalaması 2.00’nin altında olan öğrenciler üst dönemlerden ders alamazlar. Genel not ortalaması 2.00’nin üstünde olan ve alttan dersi olmayan öğrencilerle alttan dersi olduğu hâlde genel not ortalaması 2.50’nin üstünde olan öğrenciler en fazla iki üst dönemden olmak kaydıyla, her dönemde azamî ders yükünü dolduracak ölçüde ders alabilirler. Genel not ortalaması arasında olan öğrenciler, azamî ders yükünün en fazla %75’i kadar ders alabilirler. Genel not ortalaması 1.00’ın altında olan öğrenciler ise, azamî ders yükünün en fazla %50’si kadar ders alabilirler. 28

29 Derse Devam ve Yoklamalar
MADDE 15 — (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğunun sınırı, teorik derslerde en az %70, uygulamalı derslerde ise en az %80’dir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler dönem veya yıl sonu sınavlarına giremezler. Öğrencilerin devam durumları, ders sorumlularınca izlenir. Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında hiçbir surette dikkate alınmaz. Bir dersin devamını alıp da başarısız olan öğrencilerin, dersi tekrarlamaları durumunda yeniden devam şartı aranmaz, ancak uygulamalı derslerden başarısız olan öğrencilerden yeniden devam şartı aranabilir. 29

30 Başarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
MADDE 19 — (1) Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür. Bir dersin ara sınav ve dönem sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfırdır. Ham başarı puanı, dönem veya yıl sonu sınav puanının %60’ına, ara sınavlar puan ortalamasının %40’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak ham başarı puanının hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır. 30

31 MADDE 19 — (1) Fakültede mutlak not sistemi uygulanır
MADDE 19 — (1) Fakültede  mutlak not sistemi uygulanır. Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür. Bir dersin arasınav ve dönem sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfırdır. Bir dersten başarılı olmak için başarı notunun en az CC veya daha yukarı olması gerekir. 31

32 Başarılı ve Üstün Başarılı Öğrenciler
MADDE 22 — (1) Genel ve dönem not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir dönem sonunda en az normal ders yükü ile, o dönemin not ortalaması arasında olanlar dönem onur öğrencisi, arasında olanlar üstün onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her dönem sonunda ilan edilir.

33 Staj Süresi ve Yerleri Madde 7. Staj süresi 90 işgünüdür. Staj Komisyonunun teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenecek olan süredeki staj Fakültenin uygulama birimlerinde tamamlanmalıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakültenin uygulama birimlerinde staj yapma zorunlulukları bulunmamaktadır. Fakülte uygulama birimleri öğrenci stajlarının yaptırılmasında yeterli olmadığı dönemlerde, Staj Komisyonunun teklifi Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayı ile öğrenciler stajlarının tamamını aşağıda belirtilen yerlerde yapabilirler. Öğrenciler, Fakültenin uygulama birimleri dışında arta kalan stajlarına aşağıda belirtilen işletmelerden herhangi birinde devam edebilirler; 33

34 (b) Seyahat acentaları (sadece A ve B grubu),
((a) Turizm işletme belgeli konaklama işletmeleri (3, 4 ve 5 yıldızlı oteller ile 4 ve 5 yıldızlı tatil köyleri), (b) Seyahat acentaları (sadece A ve B grubu), (c) Ulusal ve uluslararası havayolu işletmeleri, (d) Hava alanlarındaki yiyecek ve içecek işletmeleri ile havayollarının bilet satış ve rezervasyon ofisleri, (e) Turizm işletme belgeli yiyecek-içecek işletmeleri, (f) Yurtdışında faaliyet gösteren konaklama işletmeleri, yiyecek ve içecek işletmeleri ile seyahat acentaları ve tur operatörleri, (g) Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilen kamu kuruluşlarına ait eğitim ve dinlenme tesisleri, (h) Work and travel kapsamında yurtdışında çalışılan işletmeler. (ı) Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı birimler, (i) Yukarıda belirtilen staj yerleri dışında kalan ancak Fakülte Staj Komisyonunca turizm faaliyeti ile iştigal ettiği tespit ve  Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilen diğer işletmeler (örneğin sağlık turizmi ve kongre organizasyonu kapsamında faaliyet gösteren işletmeler gibi). 34

35 Madde 9. Öğrenciler, staj yapacakları yerleri kendileri bulmak zorundadırlar. Staj yeri bulan öğrenci, staj dosyasını imza karşılığında Fakülte Dekanlığı’ndan temin eder ve staj yapacağı işletmeyi staj danışmanına bildirir. Staj dosyasını, staj danışmanı nezaretinde doldurur, danışmanının yönlendirmesine göre staj dosyasındaki evrakları ilgili yerlere iletir. Söz konusu işlemler staja başlamadan en geç 15 gün önce tamamlanmalı ve Fakülteye teslim edilmelidir. Staj bitiminde işletme sorumlusu gizli staj belgesini doldurur, onaylar ve Fakülte Dekanlığı’na gönderir. Öğrenci, staj dosyasında belirtildiği üzere staj raporunu hazırlar. Staj Başlangıç tarihi olarak sigorta başlangıç tarihi esas alınacaktır. Öğrenciler Fakülte Dekanlığı’nın bilgisi ve onayı olmadan staj başlama ve bitiş tarihlerini belirleyemezler ve değiştiremezler. Staj başlama ve bitiş tarihlerinde bir değişiklik söz konusu ise bu durum en az 7 gün önceden mazeretini belirten dilekçe ile danışmanın onayına ve sigorta işlemleri için öğrenci işleri birimine sunulmalıdır. Bu esasları yerine getirmeyen öğrencilerin staj dosyaları işleme alınmaz.

36 Staj Komisyonu ve Stajın Değerlendirilmesi
Madde 10. Staj Komisyonu Fakülte Dekanlığı’nın görevlendireceği en az üç öğretim elemanından oluşur. Stajın değerlendirmesini staj komisyonu yapar. Madde 11. Staj, eğitim–öğretimin bir parçası olduğundan ilgili mevzuatlar gereği, yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerin yurtiçinde yapacakları stajlarda, 16/06/2006 Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5510 Sayılı Kanun ilgili maddeleri kapsamında Yükseköğretim Kurumu öğrencilerin “İş Kazası ve Meslek Hastalıkları ile Hastalık Sigortası” prim ödeme yükümlüsüdür. Yurtdışında yapılacak olan stajlarda Yükseköğretim Kurumunun öğrencilerin “İş Kazası ve Meslek Hastalıkları ile Hastalık Sigortası” primi ödeme yükümlülüğü yoktur.

37 Stajın Denetlenmesi Madde 12. Fakülte Dekanlığı’nın görevlendireceği öğretim elemanları, stajyer öğrencileri, staj yaptıkları işletmelerde denetleyebilirler. Madde 13. Yatay ve dikey geçiş yoluyla Fakülteye geçiş yapan öğrenciler, bu Yönergeye uygun biçimde staj yaptıklarını belgelemek ve eksiklerini tamamlamak zorundadırlar. Madde 14. Bütün derslerden başarılı olduğu halde stajlarını tamamlamayan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

38 Detaylı bilgiye http://turizm. erciyes. edu
Detaylı bilgiye Eğitim Öğretim Menüsünün altında yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

39 İMKANLARIMIZ 39

40 YERLEŞKE (KAMPÜS) İMKANLARI
a) Kadir Has Merkez kütüphane’sinde bulunan zengin basılı kitap ve dergi arşivinin yanı sıra, e-kitap, e-dergi ve e-tez’lere ulaşım, b) Uluslararası Ofis’in faaliyetleri ve sağladığı imkanlar çerçevesinde; öğrenciler Sokrates/Erasmus Değişim Programları’ndan, Leonardo Da Vinci Projeleri’nden ve Gençlik Grubu faaliyetlerinden faydalanabilir. c) Kulüp çalışmalarının, Kültür Merkezlerinin ve çeşitli akademik birimlerin düzenlemiş oldukları geziler, müzik şölenleri, sergiler, tiyatro oyunları, konserler ve sportif karşılaşmalar ile öğrencilere sosyal ve kültürel ortam sunulmaktadır. 40

41 FAKÜLTE İMKANLARI a) Fakültemize ait 50 öğrenci kapasiteli kütüphanemiz öğrencilere hizmet vermektedir. b) Fakültemizde 240 kişi kapasiteli, her türlü teknik altyapıya sahip konferans salonu bulunmaktadır. c) Öğrencilerin faydalanabileceği 14 öğrenci kapasiteli internet bağlantılı öğrencilerin hizmetine açık bilgi teknolojileri laboratuarı bulunmaktadır. d) Öğrencilerin uygulamalı bilgisayar derslerini yaptıkları 44 öğrenci kapasiteli internet bağlantılı öğrencilerin hizmetine açık bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. e) 100 öğrenci kapasiteli, öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri yiyecek içecek hizmetleri sunan kantin bulunmaktadır. 41

42 44 öğrenci kapasiteli internet bağlantılı bilgisayar laboratuarı
42

43 MESLEKİ UYGULAMA BİRİMLERİ
- Kat Hizmetleri Uygulama Birimi - Yiyecek-İçecek Üretimi Uygulama Birimi - Yiyecek-İçecek Servisi Uygulama Birimi - Hızıroğlu Uygulama Oteli 43

44 Yiyecek-içecek derslerinin uygulamalarının yapılabileceği her türlü donanım ve materyale sahip mutfak, 44

45 Kat hizmetleri dersinin uygulamasının yapılabileceği 5 yıldızlı bir otel odasının sahip olabileceği tüm imkanları içerisinde barındıran kat hizmetleri uygulama dersliği 45

46 Hızıroğlu Uygulama Oteli: Toplam 40 odalı; 6 Suit Oda, 14 French Bed Oda (büyük yataklı) ve 20 Twin Bed Oda (çift yataklı) 46

47 Turizm Fakültesinde, Üniversitemizde, Kayseri ve civarında neler yapabilirsiniz?

48 ETKİNLİKLERİMİZ 48

49 Her yıl Nisan Turizm Haftası kapsamında bölge, ülke ve uluslar arası turizmin değerlendirilmesi amaçlı olarak panel, konferans, söyleşi programları düzenlenmektedir. Gastronomi Şenliği Öğrenci ve öğretim üyelerinin yurt içerisinde bulunan üniversiteler arasında değişimini sağlayan Farabi ulusal programının aktif ortağıdır. Erasmus / Socrates öğrenci ve akademik personel değişim programı kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi düzenleme ve bu konuda öğrencilerin bilgilendirilmesine yönelik seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir 49

50 g) 14.Ulusal Turizm Kongresi.
e) Sektörel işbirliği kapsamında Hilton Kayseri Otelinde düzenlenen çeşitli sertifikalı eğitim programlarına öğrencilerin aktif katılımını sağlayarak öğrenci sertifikalandırma programlarına ortak olmaktadır. f) Mesleki eğitim amaçlı ulusal düzeyde öğrencilerin katıldığı teknik geziler düzenlenmektedir. g) 14.Ulusal Turizm Kongresi. 50

51 Gastronomi Şenliği (9 Nisan 2010)
51

52 Erasmus Socrates öğrenci ve akademik personel değişim programı
52

53 Türk ve Akraba Toplulukları TİOYO Öğrencileri Yemeği
53

54 V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi
54

55 2009-2010 Dönemi Mezuniyet Töreni
55

56 2010-2011 Dönemi Mezuniyet Töreni
56

57 İŞBİRLİKLERİMİZ 57

58 a) Dünyanın beşinci büyük şirketi olan Walt Disney World ile ikili anlaşmalar kapsamında ABD’ye stajyer öğrenciler gönderilmektedir. b) Central Michigan University ile yapılan ikili anlaşmalar kapsamında Walt Disney World ile birlikte stajyer olarak gönderilen öğrencilerin eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla eğitim ortaklığı yapılmaktadır. 58

59 c) Fakültemiz yakın zamanda, Yeni Zellanda Waiariki Institute of Technology, Rotorua, New Zealand, ile 2+2 Eğitim Programı işbirliği ön çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çerçevede açılacak bölümü tercih eden öğrencilerimiz eğitimlerinin iki yılını Yeni Zellanda’da tamamlayacaklardır. d) Hilton Kayseri Oteli, Novotel ve Ibis Otel ile öğrencilerin mesleki eğitimi ve gelişimi kapsamında işbirliği yapılmaktadır. 59

60 Yeni Zellanda Waiariki Institute of Technology’nin okulumuzu ziyareti
60

61 e) Erasmus işbirliklerimiz 1. Sözleşme İmzalanan Kurumlar Polonya
Litvanya Macaristan Yunanistan 61

62 b) Kültürel Temsilci Deneyimi
f) Yurt Dışında Staj ve Eğitim: Orlando, Florida, ABD’de bulunan Walt Disney World® Resort’daki “Uluslararası Disney Programları” a) Disney Uluslararası Üniversite Programı b) Kültürel Temsilci Deneyimi g) Belirtilen bu kurumların yanı sıra, Kayseri’de faaliyet gösteren turizm dernekleri ve turizm işletmeleri ile yakından işbirliği içerisindedir. 62

63 MEZUNİYET SONRASI İŞ İMKANLARI
Konaklama işletmeleri, Seyahat işletmeleri, Yiyecek ve içecek işletmeleri,  Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hediyelik eşya mağazaları, Animasyon ve eğlence işletmeleri, Bağımsız iş olanakları (büyük sermaye gerektirmeyen pansiyon, bar vb. yerlerin işletmecisi olarak mezunlar kendi işlerini kurabilirler), Turizm eğitim kurumlarının gereksinim duyduğu akademik kadrolarda çalışabilirler. 63

64 Erciyes Üniversitesi Bursu ve Yemek Bursu
BURS İMKANLARI Erciyes Üniversitesi Bursu ve Yemek Bursu Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bursları, Türk Eğitim Vakfı Bursu, Türkan-Tuncer Hasçalık Eğitim Bursu, Bölgedeki kamu ve özel kurumlardan burs alınabilmektedir. 64

65 YURTDIŞINDA STAJ VE EĞİTİM İMKANLARI
65

66 a) Disney Uluslar arası Üniversite Programı (Beş Ay-Bir Yıl)
Orlando, Florida, ABD’de bulunan Walt Disney World® Resort’daki “Uluslararası Disney Programları” a) Disney Uluslar arası Üniversite Programı (Beş Ay-Bir Yıl) J-1 Akademik Değişim/Staj Tecrübesi (Beş Ay-Bir Yıl) Yaz İşi ( Max. 90 gün) b) Kültürel Temsilci Deneyimi (Bir Yıl) 66

67 1.Disney Uluslararası Üniversite Programı
Orlando, Florida, ABD’de bulunan Walt Disney World® Resort’daki Uluslararası Disney Programlarına katılanlar lunapark ve gezinti yerlerinde ön hizmetlerde çalışırken gerçek hayat tecrübesi kazanma fırsatı edinmektedirler.

68 Eğlence Parkları ve Su Parkları, Casino Resort İşleri,
2. Work &Travel Programı Eğlence Parkları ve Su Parkları, Casino Resort İşleri, Cankurtaran ve Plaj İşleri, Restaurant, Cafe&Bar İşleri, Otel ve Lobby İşleri, Dondurma Satış İşleri, Süpermarket ve Mağaza İşleri, Alaska Balık İşleri, Pedicab İşleri. 68

69 -Halen üniversite eğitimine devam etmek, ya da,
3. Internship Programı Program katılımcının eğitim aldığı alanda staj imkanı sunmaktadır. Programa katılabilmek için: -Halen üniversite eğitimine devam etmek, ya da, -Üniversite mezuniyetinin üzerinden 12 ay geçmemiş olması gerekmektedir. Maksimum staj süresi : 12 aydır 69

70 4. Career Training Program
Ülkemizde Amerika'da maaşlı staj olarak da adlandırılan Career Training programı, katılımcıların ABD'de eğitim alanlarında veya kariyerlerini sürdürdükleri branşta iş tecrübesi kazanmalarını ve yurtdışı deneyimi edinmelerini sağlamak amacı ile oluşturulmuş bir çalışma programdır. 70

71 Avrupa Birliği Eğitim Programları Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP)
Gençlik Programları 71

72 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları
Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP) Erasmus Öğrenci Hareketliliği Öğrenim Hareketliliği Staj Hareketliliği Erasmus Yoğun Dil Kursları 72

73 Gençlik Demokrasi Projeleri Avrupa Gönüllü Hizmeti
Gençlik Programları :En az 4 genç bir araya gelin, mümkün olduğunca cinsiyet dengeli bir grup kurun, grubunuza bir isim verin ve başvurun! Gençlik Değişimleri Gençlik Girişimleri Gençlik Demokrasi Projeleri Avrupa Gönüllü Hizmeti  Avrupa Birliği Komşu Ülkeleriyle İş Birliği Gençlik Çalışanları ve Gençlik Kuruluşları İçin Ağ Kurma 73

74 TEŞEKKÜRLER 74


"TÜRKAN-TUNCER HASÇALIK TURİZM FAKÜLTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları