Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“ Bu kural hepiniz için geçerlidir” dedi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“ Bu kural hepiniz için geçerlidir” dedi"— Sunum transkripti:

1 “ Bu kural hepiniz için geçerlidir” dedi
OLAY John derse geç kalmıştı. Fakat öğretmen yoğun ve zor olan ders programını bir an önce tamamlamak için bunu sorun etmemişti. Öğrenciler yerlerine yerleşirken öğretmen her zamanki gibi ev ödevlerini toplamaya başlamıştı. Sıra John’a gelince John ev ödevinin olmadığını ve nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Çocuklar bunun üzerine gülüşmeye ve kıkırdamaya başladılar. Çünkü John ev ödevini nadiren yapardı. Öğretmen ödev yapmanın neden önemli olduğunu kendisine her seferinde anlatırdı. Öğretmen John’un ev ödevi konusundaki yaklaşımını düzeltmesi için az da olsa bir şansı olduğunu düşünüyordu. Dilbilgisi dersinde öğretmen “ aslan payı” deyimini anlatıyordu. Öğrencilerden biri kelimeyle aslan taklidi yaparak dalga geçmeye başladı. Sınıftaki öğrenciler gülmekten kırıldılar. Öğretmen de bu espriye katılmış gibi yaptı ama açıkca çok rahatsız olmuştu. Öğretmen derse geri dönmek istiyordu. Fakat John arkadaşlarını güldürmek için espriyi sürekli tekrarlayıp öğretmenin derse tekrar geri dönmesine izin vermiyordu. Öğretmen kendisini susması ve derse konsantre olması için uyardı ve derse kaldığı yerden devam etmeye başladı. Bir dakika geçmeden yeniden sınıfta gülme sesleri başladı. Öğretmen arkasını döndüğünde John’u ayağa kalkmış ağzını açıp, kapatarak aslan taklidi yaparken yakaladı. Artık bu çok fazla gelmişti. Dersini yapamıyordu. Soğukkanlılığını koruyamadı ve “ Sana susmanı ve işine konsantre olmanı söylemiştim” diye John’a bağırmaya başladı. John “Ben konuşmuyorum” diye cevap verdi. Öğretmen onun söylediklerini dikkate almadan arkasını döndü ve kendisini bir daha uyarmak zorunda kalırsa detention (teneffüse çıkmama) cezası vereceğini söyledi. Tüm sınıf bir süre sessiz kaldı. John da öğretmenin komutlarına uyuyor gibi gözüküyordu. Öğretmen arkası öğrencilere dönük tahtaya bir yazı yazarken büyük bir gürültüyle irkildi. John sandalyesinden arka üstü yere düşmüştü. Çocuklar bağırarak gülüşmeye başladı. Öğretmen kıpkırmızı bir yüzle John’a öğle tenefüsünde on beş dakika tenefüse çıkmama cezası verdi. John bu cezayı şiddetle reddediyor, hiç bir şey yapmadığını söylüyordu. Tartışma uzuyor öğretmen otoritesini ve kontrolunu sağlamaya çalışıyordu. Sınıftaki diğer öğrenciler bu olayı dikkatle izliyor, bazıları eğleniyor, bazıları da üzüntüyle tedirgin oluyorlardı. John’la öğretmen arasındaki tartışma hala devam ediyordu. Sonunda öğretmen 15 dakikalık öğle tenefüsü cezasını 30 dakikaya çıkardı. Fakat John şiddetle cezayı reddediyordu. Öğretmen bu olaya bir son vermek için kapıya doğru gitti, kapıyı açtı ve John’u idareye gönderdi. Hareketlerini ve davranışlarını değiştirene kadar geri gelmemesini ve ailesine mektup göndereceğini söyledi. Belki de John bu son cümleleri duymamıştı. Ama tüm sınıf arkadaşları bu uyarıyı duydu. John sınıfı terkederken öğretmen John’un saygısızlığının ve kabalığının sonucunda bu cezayı aldığını söyledi. “ Bu kural hepiniz için geçerlidir” dedi

2 Davranış Yönetimi Stratejileri
Öğretmenin davranış yönetimindeki kararlarını tanımlayın. Öğretmen John’un problemli davranışlarına daha uygun ve daha etkili nasıl karşılık verebilirdi? Bu olayda kullanılan Davranış Yönetimi Stratejileri 1. Öğretmen John’un sınıfa geç girmesini göz ardı etmeyi tercih etti. (görmemezlikten gelme) Sözsüz müdahale, planlı göz ardı etme. Öğretmen ekstinksiyon (ortadan kaldırma) tekniğini kullanıyor. John’un uygunsuz davranışını göz ardı ederek, olayı (geç kalma olayını) elimine (ortadan kaldırma) etmeye çalışıyor. Geç kalma olayını daha fazla kuvvetlendirmek istemiyor. Öğrencinin öğretmenin dikkatini dağıtmaya çalıştığı zamanlarda sıklıkla kullanılan olumlu bir yöntemdir. Bu yöntem çocuğu yaptığı hatayla yüzleştirmemede olumlu bir yöntem olsada, öğretmenin John’la arasında iyi bir ilişki kurabilmek için onun endişelerini/yada ihtiyaçlarını anlaması gerekirdi.

3 2. Öğretmen her zamanki gibi ödevleri toplar
Sınıf yönetiminde beklentilerin ve kurallarının açık ve net bir şekilde öğrencilere söylenmesi gerekiyor Öğretmenin her gün ödevleri toplaması ve kontrol etmesi beklentisi öğrencilerde olduğu için öğretmenin bu beklentiyi her gün gerçekleştirmesi gerekiyor. 3. Öğretmen John’a ödev yapmanın neden önemli olduğunu hatırlatır. Öğretmenin her seferinde John’a ödev yapmanın önemini hatırlatması düşük seviyede davranış yönetimi stratejilerindendir. Oysa neden ödev yapmadığını sorgulayıp, öğrenip bunun üstesinden gelmeye çalışması, nasıl yaptıracağının üzerinde durması John’a daha faydalı olacaktır. Eğer öğrencinin ihtiyaçları tanımlanırsa, öğretmen kendisine değişik stratejiler gösterebilir. (Walker, Colvin, & Ramsey).

4 4. Öğrenci şaka yaptığında öğretmen açıkca çok rahatsız olmuştu,sanki eğleniyormuş gibi davrandı fakat başarılı olamadı Fields ; Öğrencilerle espriye ortak olmak , onlarla birlikte eğlenmek öğrenciyle öğretmen arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirmeye yardımcı en büyük etkenlerden biridir. Öğretmen onlarla birlikte kahkahalar atıp, yapılan şakaya şakayla karşılık verseydi, John’un bu durumu daha fazla uzatmasına gerek kalmayacaktı. Öğretmen bu olayı bir öğretme tekniği fırsatı olarak değerlendirebilir ve durumu olumlu bir ortama çevirebilirdi. Hemen bu duruma uygun daha fazla örnek öğrencilerle birlikte bulup alıştırma yapabilirdi. Çünkü yeni kelime öğretirken bunu çocukların daha kolay hatırlayabilecekleri kelimelerle çağrıştırmak bir öğretim tekniğidir. Öğretmen John’u cezalandıracağına, arkadaşlarına bu kelimeyi hatırlamalarında yardımcı bir kelime bulduğu için teşekkür etmeliydi

5 5. Öğretmen John’a susmasını ve derse dikkatini vermesini söyler
Bu noktada öğretmen net ve kesin yaklaşım tarzına başvuruyor. “Bu davranışına son ver” . Bu yaklaşım, eğer öğretmen iyi bir otoriteye ve öğrencilerle olumlu bir ilişkiye sahipse çok iyi işler. Ancak öğretmen bunun devamında neden öğrencinin susması gerektiğini veya sustuğun için teşekkür ederim çünkü......(nedenini çok açık ve net olarak belirtmesi gerekir) Öğretmen kurala uymama sonucunu açık ve net olarak belirtmelidir. (Cole & Chan) Öğretmen John’un uygunsuz davranışı yerine diğer öğrencilerin olumlu davranışlarına dikkat çekebilirdi.

6 6. Öğretmen soğukkanlılığını kaybeder ve John’a susmasını,derse dikkatini vermesini bağırarak söyler (haykırır) Öğretmen John’un meydan okuması karşısında artık sakinliğini koruyamaz. Good ve Brophy ‘ e göre , Bu nokta sağlıklı bir öğretmen- öğrenci ilişkisinin anahtar noktasıdır. Bu noktada öğretmen sinirlenir ve davranışı kişisel olarak alırsa öğrenciyle otoritesini korumak için bir güç savaşına girmek zorunda kalır. Bu uygunsuz davranışın sınıfdaki gerginliği daha fazla artırmaması için öğretmenin bu noktada durup, John’la artık özel olarak yanlız konuşması gerekiyordu. Öğretmenin uygulayabileceği bir başka teknik veya yöntem yakınlık (yakın olma, temas ) kontrolü olabilirdi. Bir otorite şekli olan fiziksel yakınlık öğrenci davranışında olumlu bir etki yaratır.

7 7. John susmayı reddedip, konuşmaya devam ettiğinde, öğretmen münakaşayı şürdürüp, John’u cezalandırmayla tehdit eder (detention) Öğretmen öğrencinin ihtiyacını dikkate almazsa ve ona başka bir seçenek sunmazsa, istemeden de olsa öğrenciyle karşı karşıya gelmenin seviyesini artırır. Tehdit etmek veya gözdağı vermek öğrencinin meydan okumasına veya öğrenciyle karşı karşıya gelmeye yardım eder. Öğrencilere her mümkün olduğunda, ceza yerine olumlu bir destek uygulanmalıdır. Öğretmen John’un kısmen derse geri döndüğü bir anda yada susup dinlediği bir anda,(olumlu ufacık bir davranışında) onu överek onurlandırsaydı, olay bu noktaya gelmeyecekti. (Cole & Chan)

8 8. Öğretmen sınıfa arkası dönük tahtaya yazı yazar Öğretmenin sınıfa arkasının dönük olması herzaman öğrencilere yaramazlık yapmaları için fırsat verir. Tedbirli yönetim etkili bir disiplin sağlamak için önemlidir. Öğretmenin eğitim uygulamalarında (arkası dönük ders yapması), etkili iletişim becerileri kazanma ve olumlu iyi ilişki kurma konularında pratik yapmaya ihtiyaç duyduğu gözleniyor. Dersi anlatırken sınıfa arkasını dönmemek için projektör veya smart board kullanması gerekirdi Bir öğretmenin problemin oluşumunda ve gelişiminde sezgilerinin kuvvetli olması ve daha problem oluşmadan onu hissedebilmesi gerekir. (Weinstein)

9 9. Öğretmen John’a sandalyesini düşürdüğü için detention (teneffüse çıkmama) cezasını verirken açıkça çok üzgündür. Öğretmenin öğrencinin direncini kıramadığı noktada, mümkünse öğrencinin gösterdiği direnci görmemezlikten gelmesi gerekir.

10 10. Öğretmen Joh’la sınıfın önünde güç gösterisine girer, tartışır ve hakimiyetini sınıfa göstermeye çalışır. Öğretmenin uygun bir model davranışa ihtiyacı vardır. Öğretmen John’un uygunsuz davranışını tüm sınıfa göstermek istiyor. Tüm öğrenciler dikkatle öğretmen ve John’u izlemektedir. Bu şartlar altında John öğrencilerinin bakışları altında geri adım atamamış,meydan okumanın derecesini giderek artırarak cezaya gitmeyeceğini söylemiştir. İtibarını zedeleyecek bir durumdan yüz akıyla çıkmak istemiştir. (Walker et. Al.)

11 Tutarlı olmak yerine duygusal kararlar veriyor.
11. John detentiona gitmeyeceğini söyleyince öğretmen cezasının süresini iki kat artırdı. Öğretmen sınıfta kurallar ve sonuçlarıyla ilgili daha önceden yapılandırılmış (öğrencilerle birlikte) herhangi bir plan takip etmiyor, sadece o an durum neyi gerektiriyorsa onu uyguluyor. Tutarlı olmak yerine duygusal kararlar veriyor. 12. Öğretmen John’u idareye gönderir. Öğretmen John’a bir seçenek verebilirdi. Saçma hareketlerine son vermesi yada kendini toparlaması için biraz zaman da verebilirdi. Bu gerginliği biraz ortadan kaldırabilirdi. (Bu olayda, John’un yaptığı sadece yaşıtlarını eğlendirmek) (Cole & Chan)

12 13. Öğretmen John’un terbiyesizliğini ve saygısızlığını bütün sınıfa açıklar.
Öğrencilerin öğretmenlerine karşı saygılarını koruması öğretmenin seçtiği ve uyguladığı disiplin yöntemiyle yakından ilgilidir. (Weinstein) Öğretmen öğrencinin meydan okumasını, alaycı davranışlarını önlemek için elinden geleni yapmalıydı. Öğretmenin problemi anında tesbit edip, olayı ona göre yönlendirmesi gerekirdi. 14 Öğretmen John’a davranışlarını düzeltmeden sınıfa dönmemesini söyler. Ceza ve tehdite dayanan disiplin uygulamaları çok etkili değildir. (Cole & Chan) 15. Öğretmen John’un ailesine bir mektup göndermeyi planladığını tüm sınıfa söyler. John bu uyarıyı büyük bir ihtimalle duymadı ama sınıftaki herkes duydu.

13 NELER YAPABİLİRDİ? Berres and Long;
Öğretmenin otoriter yaklaşımından daha çok öğrenciyi destekleyici bir rol benimsemesi ve bunu devam ettirmesi daha etkilidir. Her ikiside öğretmenin öğrenciyle bire bir konuşmasının daha faydalı olacağına hemde öğretmenin öğrenciye kızgınlığını daha iyi ifade edeceğine inanıyorlar. Her ikiside öğretmenin bir çatışma döngüsü yaratmamak için öğretmenin kendini kontrol etmesinin önemini vurgulamışlardır.

14 Öğretmen ders zamanının büyük bir kısmını öğreterek değil, tartışarak geçirmiştir. Aynı zamanda çok yüksek öğretmen- öğrenci çatışmasına neden olmuştur. Öğretmenin tepkisi John’un gösterdiği uygunsuz davranıştan daha ağır gözükmektedir.

15 Levin ve Nolan’ın stratejileri düzeltme hiyerarşisine göre ;
En küçük davranış problemini çözmek için bile öğrenciyle yüzleşilmemelidir (karşı karşıya gelinmemelidir) ve yıkıcı olmayan bir yol izlenmelidir . Örneğin öğretmen “ben” dilini kullanarak John’a ödevlerini yapmadığından ve sürekli dersini böldüğünden dolayı rahatsızlık duyduğunu anlatabilirdi. “Sen ödevlerini yapmadığın zaman ben çok rahatsız oluyorum, çünkü senin bunu yapabileceğini düşünüyorum” Öğretmen önce sınıf kurallarını belirlemeli, öğrencilerine bu kuralları benimsetmeli ve sonuçlarını anlatmış olmalıydı. O zaman John’a bunları hatırlatabilirdi. Bu da işlemezse olumlu cümle kurarak konuşma işe yarayabilirdi.

16 Weinstein; Bir öğretmen davranışsal beklentilerini, öğrencilerinin anladığından çok emin olmalıdır. Aynı zamanda davranış bozukluğuyla karşılaştığımızda aklımızda tutmamız gereken en önemli hedefin şu olduğunu söyler; böyle bir durumda eğitim programı mümkün olduğu kadar küçük aksamalarla gidebilir. Önemli olan o andaki davranışı düzeltmektir. Bu örnekte öğretmenin disiplin stratejisi tamamen yıkılmıştır. Bir öğrenciyle bu noktaya gelmek öğretmenin öğrenciyle arasındaki ilişkiye büyük ölçüde zarar verir.

17 Walker; John’la öğretmen arasındaki tepkili davranış modeli, öğretmen kavgaya (ağız münakaşasına) katılmasaydı, bu olay bu kadar büyümeden kapanabilirdi. Buradaki olayı John yönetti. Öğretmen bu olaya katıldı. Halbuki bu olayı öğretmen duygusal davranmayıp, yönetmeyi başarabilirdi ve daha olayın başlangıcında bu işi bitirebilirdi. Bunun içinde etkili ve başarılı iletişim kurma tekniklerini bilmeye ihtiyacı var.

18 Evertson ve Emmer; Her iki eğitimcinin de uygunsuz davranışlarla baş etmede takip edilebilecek çok faydalı önerileri vardır. Her ikiside çok küçük bir davranış probleminin bile göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyorlar çünkü müdahale problem oluştuğu anda yapılmalıdır ve öğretmen herzaman gerektiğinden fazla tepki vermekten ve fazla duygusal olmaktan sakınmalıdır. İkiside öğretmenlere uygunsuz davranışı durdurmak için öğrenciye önce ricada bulunmalarını tavsiye ediyor. Öğrenci hareketini düzeltene kadar öğretmen göz temasını sürdürmelidir

19 Walker ‘Cycle of Acting Out Behaviour Model’.
John yazarın kitabındaki ilk birkaç aşamayı göstermektedir. John ısrarla neden ceza aldığını bilmek istiyordu. Öğretmen derse dikkatini vermediğini söylediğinde öğretmenle münakaşa ediyor ve karşı geliyordu. Israrla cezaya gitmeyeceğini söylüyordu. Öğretmenin bu davranış zincirinin başlama nedenini tesbit etmeye ihtiyacı var. Olayı bu noktaya taşımasaydı, baştan çözümleseydi, ciddi problemler yaşamayacaktı.


"“ Bu kural hepiniz için geçerlidir” dedi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları