Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm 1 Genel Kavramlar TOC Bilgisayarın Temel Birimleri Bilgi Saklama Bilgisayara İstediğimiz İşleri Nasıl Yaptırırız C Programlama Dili Nedir? C Programının.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm 1 Genel Kavramlar TOC Bilgisayarın Temel Birimleri Bilgi Saklama Bilgisayara İstediğimiz İşleri Nasıl Yaptırırız C Programlama Dili Nedir? C Programının."— Sunum transkripti:

1 Bölüm 1 Genel Kavramlar TOC Bilgisayarın Temel Birimleri Bilgi Saklama Bilgisayara İstediğimiz İşleri Nasıl Yaptırırız C Programlama Dili Nedir? C Programının Derlenmesi

2 Bilgisayarın Temel Birimleri 2

3 3 Bilgi Saklama Bir Bit Bilgi Saklama Bir Bayt Bilgi Saklama Bir bayt alanı içinde 256 (2 8 ) farklı bilginin saklanması mümkündür.

4 4 Bilgi Saklama (101) 2 = (1 x 2 2 ) + (0 x2 1 ) + (1 x 2 0 ) (101) 2 = (1 x 4) + (0 x 2) + (1 x 1) = (5) 10

5 0123456789 0nulsohstxetxeotenqackbelbsht 1nlvtffcrsosidledcldc2dc3 2dc4naksynetbcanemsubescfsgs 3rsusb!"#$%&‘ 4()*+,-./01 523456789:; 6<=>?@ABCDE 7FGHIJKLMNO 8PQRSTUVWXY 9Z[\]^_`abc 10defghijklm 11nopqrstuvw 12xyz{|}~del 5 Bilgi Saklama ASCII Karakter Seti

6 Bilgisayara İstediğimiz İşlemleri Nasıl Yaptırırız? Algoritma Örnek: Telefon Etmek 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Başla Ahizeyi kaldır Sinyali kontrol et, sinyal yoksa arızaya haber ver ve 9. adım’a git Eğer telefon numarası yurt dışında ise iki kere sıfır tuşuna bas ve ülke ve alan kodunu tuşla, 6. adıma git Eğer telefon numarası şehir dışında ise bir kere sıfır tuşuna bas ve alan kodunu tuşla Telefon numarasını tuşla Eğer hat meşgul ise ya da cevap vermiyorsa 9. adıma git Telefon konuşmasını gerçekleştir Telefonu kapat Bitiş

7 Bilgisayara İstediğimiz İşlemleri Nasıl Yaptırırız? Akış Şeması 7 Komut Koşul Veri Doküman A Başla/Bitir Işlem (Process): Yapılması istenen işlemle ilgili tanımlamalar Karar (Decision): Bir karara bağlı olarak farklı yolların izlenmesi Veri (Data): Her farklı veri grubu için farklı isim verilmelidir. Doküman: Çıktı olarak gösterilmek istenen veriler ve işlemler Bağlantı: Büyük yazılımlarda bir sonraki sayfadaki işlemlerin hangi noktadan devam edeceğini göstermesi Başla/Bitir: Akış şemasının başlangıç ve bitiş noktaları

8 Bilgisayara İstediğimiz İşlemleri Nasıl Yaptırırız? Ba ş la Ahizeyi kaldır HayırArızaya haber ver Sinyal var mı? Evet Yurt dı ş ı mı? EvetHayır Ş ehir dı ş ı mı? Evet Örnek: Telefon Etmek 8 I ki kere sıfıra bas ve ülke, alan kodunu tu ş la Bir kere sıfıra bas ve ş ehir kodunu tu ş la Hayır Telefon numarasını tu ş la Telefon konu ş masını gerçekle ş tir Telefonu kapat Me ş gul/ cevap yok? Bitir EvetHayır

9 9 C Programlama Dili Nedir? Makine diliyle iki sayıyı toplamak: 01000011100011010000111000... Assembly diliyle iki sayıyı toplamak: LOAD X ADD Y STORE Z C derleyicisi bir çok farklı donanım üzerinde çalışabilir. C ile sistem üzerinde en alt düzeydeki fonksiyonlara erişilebilir C ile yazılmış olan programlar oldukça hızlı çalışabilmektedir.

10 C Programının Derlenmesi 1. 2. 3. 4. Programın yazılması Yazım kuralları kontrolü Ön işlemcinin çalışması ve programın derlenmesi Programın kütüphaneden kullanılan fonksiyonlar ile 10 bağlanması (Birleştirme) 5. Çalışabilen program kodunun elde edilmesi 6. Programın çalıştırılması

11 C Programının Derlenmesi 11


"Bölüm 1 Genel Kavramlar TOC Bilgisayarın Temel Birimleri Bilgi Saklama Bilgisayara İstediğimiz İşleri Nasıl Yaptırırız C Programlama Dili Nedir? C Programının." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları