Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Özet: Bu çalışmada Zamana Dayalı Terahertz Spektroskopi yöntemi kullanılarak benzindeki etanol miktarını tayin edebilecek bir metod geliştirilmiştir. Dizel,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Özet: Bu çalışmada Zamana Dayalı Terahertz Spektroskopi yöntemi kullanılarak benzindeki etanol miktarını tayin edebilecek bir metod geliştirilmiştir. Dizel,"— Sunum transkripti:

1 Özet: Bu çalışmada Zamana Dayalı Terahertz Spektroskopi yöntemi kullanılarak benzindeki etanol miktarını tayin edebilecek bir metod geliştirilmiştir. Dizel, benzin ve etanol katkılı benzin karışımlarının ölçümlerinden örneklerin frekansa bağlı soğurma katsayısı, kırılma indisi ve dielektrik sabitleri hesaplanmıştır. Dizel ve benzinin statik özellikleri karşılaştırılmış ve bu iki yakıtın kolayca ayırt edilebildiği ortaya konulmuştur. Ayrıca Debye modeli kullanılarak katkısız benzin ve saf etanolün dielektrik sönümlenme parametreleri hesaplanmıştır. Etanol katkılı benzin karışımları ise basit katkılanma yaklaşımı yoluyla geliştirilen bir denklemle modellenmiştir. Önerilen methodla bu yeni yaklaşımın benzindeki etanol miktarını yaklaşık % 3 mutlak hata payı ile tespit edebileceği ortaya konulmuştur. TERAHERTZ SPEKTROSKOPİ YÖNTEMİ KULLANILARAK BENZİNDEKİ ETANOL MİKTARININ TAYİN EDİLMESİ DENEYSEL ÇIKARIMLAR SONUÇLAR VE YORUMLAR 1) Barthel, J.; Buchner, R. Pure and Applied Chemistry 1991, 63, 1473–1482 2) Kindt Journal of Physical Chemistry 1996, 100, 10373–10379. GİRİŞ E. ARIK 1, C. KORAL 2, O. ESENTÜRK 1, H. ALTAN 3 1 Kimya Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 06800 Ankara 2 Mikro ve Nanoteknoloji Programı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 06800 Ankara 3 Fizik Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 06800 Ankara enis.arik@metu.edu.tr THz Waves Microwave Infrared Frequency 1 GHz 10 GHz 100 GHz 1 THz 10 THz 100 THz VIS THz üretiminde kullanılan anten modeli: Photoconductive Antenna - Batop Lt-GaAs (PCA- 40-05-10-800-h) THz sinyalinin dedeksiyonunda kullanılan kristal: 2.0 mm ZnTe Electro-Optic Crystal Sample Attenuator Filter Beam Splitter Motorized Delay Stage Ti:Sapphire Laser 800 nm, 75 MHz, 20 fs Balanced Photodetector PCA ZnTe Crystal Attenuator Filter Objective OAPM Lens λ/4 Plate Wollaston Lockin Amplifier Voltage Generator (85:15) 10.7 AC LabVIEW 1 KHz ÇALIŞMANIN AMACI Neden Etanol-Benzin Karışımları? Yakıt katkıları (örneğin etanol) motor gücünü arttırma, egzoz emisyonunu düşürme ve petrol yakıtlarına olan bağımlılığı düşürme amacıyla bir çok ülkede kullanılmaktadır. Benzinin içindeki etanol yüzdesinin bazı ülkelerde belirlenen değerleri; Brezilya: % 20-25 Amerika Birleşik Devletleri: %15’ e kadar Avrupa: %10’ a kadar Türkiye: (2013’ de) minimum %2, (2014’ de) minimum %3 (by EPDK) Neden THz Spektroskopisi? -Yanıcı ve patlayıcı malzemeler için güvenli bir teknik olması (kızılötesi dalgalarından çok daha düşük enerjili), -Kırılım indisinin ve soğurma katsayısının tek bir ölçümde hesaplanmasına imkan veren bir teknik olması, -THz spektroskopisinin gelişime açık bir teknik olması ve endüstriye uygulanabilirliğinin araştırılmak istenmesi. THz Bölgesi (0.1 THz – 10 THz) THz Dalgalarının Özellikleri Malzemeye temas etmeden ölçüm alma imkanına sahip. Biyolojik ve Kimyasal Malzemelere zarar vermiyor. Patlayıcı ve yanıcı malzemelerin ölçümünde tehlike oluşturmuyor. Bir çok malzemenin içinden rahatlıkla geçebiliyor (bir çok plastik çeşidi, kağıt, odun, elbise kumaşı vb.) Bir çok spektroskopi tekniğinde THz dalgaları malzemeyle ilgili hem durağan hem de dinamik özelliklerinin araştırılmasında kullanılıyor. 20% Ethanol Gasoline 5% Ethanol 10% Ethanol 30% Ethanol 50% Ethanol Pure Ethanol THz Elektrik Sinyal Profilleri Güç Spektrumları Benzindeki etanol miktarı arttıkça yüksek frekansların genliklerinde düşüş gözlemlenmiştir. Etanol Datalarının Modellenmesi Benzin Datalarının Modellenmesi Karışım Datalarının Modellenmesi Karışımların modelleme metodunda ise basit katkılanma yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yaklaşım sonucu kurulan denklemde karışımın dielektrik özelliğini karışımı oluşturan malzemelerin fraksiyonel toplamları belirler. Bu metodun uygulanma sırasında yapılan varsayımlar aşağıda verilmiştir. 1.Etanol molekülleri ve benzindeki molekküller arasında zayıf bir etkileşim var. 2.Bu etkileşim etanol ve benzinin en hızlı sönümlenme basamağını en fazla etkilediği düşünülmekte. Karışımların hesaplanan kırılım indisi ve soğurma katsayısı spektrumları Örnek malzemeye elektrik alanı uygulandığında polarize olur. Belli bir zamandan sonra bu polarizasyon sönümlenir ve örnekteki moleküller eski haline geri döner. Bu sönümlenme dinamiği ise Debye modeliyle 1 açıklanabilir. Etanolün ve Benzinin kompleks dielektrik fonksiyonlarının real (e') ve imaginary (e'') kısımları ayrıca hesaplanmış ve Debye Modeli uygulanarak modellenmiştir. Etanol, literatürde de yapıldığı üzere 1,2, Üçlü- Debye sönümlenme modeline iyi uyum sağladı. Benzinin dielectric fonksiyonu İkili-Debye sönümlenme modeliyle fit edildi. Red circles are the A values, determined from the best fits of the mixtures data. Black line is expected values of A. VARIABLES A shows fraction of ethanol, and B shows fraction of gasoline by the proposed method. 1.Fitlerden elde edilen A değeri (etanol fraksiyonu) gerçek etanol değerleriyle belli bir hata payıyla uyuştuğu görünmektedir. Bu hata payı en fazla 0.03 (fraksiyonel hata) olarak hesaplanmıştır. 2.Kalibrasyon eğrisi çizildikten sonra bu hataların çok daha az olacağı tahmin edilmektedir. 3.Kullanılan sistemin sinyal/gürültü oranının arttırılmasıyla elde edilen bant genişliği artacak ve çok daha fazla veriyle daha güvenilir ve doğru sonuçlar elde edilebilecektir. Fitler deneysel değerlerle iyi örtüşüyor. REFERANSLAR


"Özet: Bu çalışmada Zamana Dayalı Terahertz Spektroskopi yöntemi kullanılarak benzindeki etanol miktarını tayin edebilecek bir metod geliştirilmiştir. Dizel," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları