Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

‘Sağlıklı Kadın Sağlıklı Gelecektir’ 5 Mart 2013 KOÜ Tıp Fakültesi Umuttepe Kampüsü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "‘Sağlıklı Kadın Sağlıklı Gelecektir’ 5 Mart 2013 KOÜ Tıp Fakültesi Umuttepe Kampüsü."— Sunum transkripti:

1 ‘Sağlıklı Kadın Sağlıklı Gelecektir’ 5 Mart 2013 KOÜ Tıp Fakültesi Umuttepe Kampüsü

2 Kadın ve Sigara Prof Dr Füsun Yıldız Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD 5 Mart 2013 ‘Sağlıklı Kadın Sağlıklı Gelecektir’ Paneli KOÜ Tıp Fakültesi Umuttepe Kampüsü

3 HALK SAĞLIĞI YAKLAŞIMINDA En çok görülen En çok öldüren En çok sakat bırakan En çok işgücü kaybına neden olan durumlar… ‘SORUN’

4 Sigara Kullanımı Bütün toplumlarda -Her cinsiyet -Her yaş grubu -Her sosyoekonomik düzeydeki insan için -Öldürücüdür, sakat bırakır, iş gücü kaybına neden olur “ÖNEMLİ HALK SAĞLIĞI SORUNU”

5 Dünyada Tütün Ürünleri.. Sigara Nargile Pipo Puro Bidi Snuf Snus Guthka Sarma tütün Tütün çiğneme …. 1. http://www.who.int/topics/tobacco/facts/en/index.html. Erişim tarihi: 14 Ekim 2008.http://www.who.int/topics/tobacco/facts/en/index.html 2. World Health Report 2008, Primary Health CarNow More Than Ever. WHO publications, 2008. 3. Tobacco: Deadly in any Form of Disguise.WHO, 2006. http://www.who.int/tobacco/communications/events/wntd/2006/Tfi_Rapport.pdf. Erişim tarihi: 21 Kasım 2008.http://www.who.int/tobacco/communications/events/wntd/2006/Tfi_Rapport.pdf

6 DÜNYADA.. Tütün kullanımına bağlı her 6 saniyede bir kişi; on yetişkinden birisi ölmektedir (yılda 5,4 milyon) Yirminci yüzyılda 100 milyon kişi tütüne bağlı yaşamını kaybetmiştir. Bu eğilim sürdüğü takdirde tütüne bağlı yaşamını kaybedenlerin sayısı 21. yüzyılda bir milyarı bulması beklenmektedir. 1. http://www.who.int/topics/tobacco/facts/en/index.html. Erişim tarihi: 14 Ekim 2008.http://www.who.int/topics/tobacco/facts/en/index.html 2. World Health Report 2008, Primary Health Care. Now More Than Ever. WHO publications, 2008.

7 DÜNYADA TÜTÜN KULLANIMI SIKLIĞINI VE SEYRİNİ BİLMEK ÖNEM TAŞIR !!

8 DÜNYADA Corrao et al, 2000. Gender, Health and Tobacco. http://www.who.int/gender/documents/Gender_Tobacco_2.pdf.http://www.who.int/gender/documents/Gender_Tobacco_2.pdf Erişim tarihi: 9 Aralık 2008. Du ̈ nyada sigara ic ̧ en 1 milyar kis ̧ inin %20’sini kadınlar olus ̧ turuyor.

9

10 DÜNYADA.. Tütüne bağlı kümülatif ölümler (2005-2030) 1. MPOWER, pp. 17. http://www.who.int/tobacco/mpower/mpower_report_full_2008.pdf. Erişim tarihi: 21 Kasım 2008.http://www.who.int/tobacco/mpower/mpower_report_full_2008.pdf Dünya Gelişmekte olan ülkeler Gelişmiş ülkeler

11 -Yaklaşık 250 milyon kadın “hergün düzenli olarak” sigara içmektedir. Gelişmiş ülkelerde %22 Gelişmekte olan ülkelerde %9 -Asyada kadınlar arasında tütün çiğneme yaygındır. -Tütün kullanımına bağlı erken ölümlerin yaklaşık 1 milyonu kadınlar arasındadır. 1. Female Smoking. http://www.who.int/tobacco/en/atlas6.pdf. Erişim tarihi: 9 Aralık 2008.http://www.who.int/tobacco/en/atlas6.pdf 2. Gender, Health and Tobacco. http://www.who.int/gender/documents/Gender_Tobacco_2.pdf. Erişim tarihi: 9 Aralık 2008.http://www.who.int/gender/documents/Gender_Tobacco_2.pdf DÜNYADA..

12 Ülkelerin Gelişmişlik Düzeyine Göre Sigara İçme Sıklıkları (2000) 1. Bilir N. Sigara Kullanımının Kadın Sağlığına Etkileri ve Kontrolü, 2003. Gelişmişlik DüzeyiSıklık (%) ErkekKadınToplam Yüksek35,620,327,8 Orta52,47,730,2 Düşük36,76,721,9 Ortalama47,510,328,9

13 TÜRKİYE... 17 (20) Milyon kişi sigara içmektedir. 100 000 kişi ölmektedir. Dünyada tütün kullanıcılarının 2/3’ünün yaşadığı ilk 10 ülke arasında yer almaktadır 1.Salgını Durdurmak (Curbing the Epidemics) Dünya BankasıYönetimler ve Tütün Ekonomisi, Dünya Bankası Yayınları, Çeviri Yayın (Çeviri yapan: Taş Ş.), Ofset Baskı, İstanbul, 2001. 2.The European Tobacco Control Report, 2007. 3. MPOWER, pp. 19. http://www.who.int/tobacco/mpower/mpower_report_full_2008.pdf. Erişim tarihi: 21 Kasım 2008.http://www.who.int/tobacco/mpower/mpower_report_full_2008.pdf

14 DSÖ VERİLERİ İLE TÜRKİYE 1. MPOWER, pp. 158. http://www.who.int/tobacco/mpower/mpower_report_full_2008.pdf. Erişim tarihi: 21 Kasım 2008.http://www.who.int/tobacco/mpower/mpower_report_full_2008.pdf Sigara içme durumu% Gençler arasında Erkek11,1 Kadın4,4 Toplam8,4 Erişkin yaş grubu (18 yaş üzeri) Erkek52,0 Kadın17,3 Toplam34,6

15 TÜRKİYE’DE.. Rol modelleri arasında sigara içme sıklığı yüksek ! Meslek (halen sigara içme durumu) Toplam (%)Kadın (%) Pratisyen hekim39,325,0 Uzman hekim30,927,2 Dişhekimi-eczacı-psikolog37,118,3 Ebe-hemşire30,727,7 Sağlık teknisyeni42,312,8 TÜRKİYE’DE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SİGARA İÇME DURUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER SAĞLIK BAKANLIĞI, 2007 (SB-CDC-DSÖ-HASUDER) Basılmamış rapor, 2008

16 TÜRKİYE... PİAR tarafından Türkiye genelinde 1988 yılında yapılmış olan çalışmada erkeklerin %62,0’ı, kadınların %24,0’ı sigara içmektedir. Emri ve arkadaşlarının 2002 yılında yapmış oldukları çalışmada erkeklerin %50,9’u; kadınların ise %25,5’i sigara içmektedirler. 2003 yılında yapılmış olan Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması sonuçlarına göre ise 15-49 yaş evli kadınlar arasında sigara içme sıklığı %27,6’dır. Eğitimi olmayan kadınlar arasında sıklık %18,4 iken bu sayı lise ve üzeri grupta %43,9’dur. 1. Bilir N, Doğan BG, Yıldız AN. Smoking Behavior and Attitudes-Ankara, Turkey. Hacettepe Public Health Foundation and International Development Research Center. Ankara, 1997. 2. Emri S, Başoğlu A, Turnagöl H, Bacanlı S, Tuncer M. Epidemiology of Smoking Among Turkish Adults: A National Household Survey, 2002. T he Second International Symposium on Medical Geology, Nutrition, and Cancer. Abstract Book, March 31-April 03, 2003: 33-36. 3. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2003, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara, Ekim 2004.

17 Her yıl, 5 milyondan fazla kişi, sigara nedeniyle ölmekte ve 1,5 milyonunu kadınlar oluşturmakta Önlem alınmazsa 2030 da 8 milyon kişi ölecek ve bunun 2,5 milyonunu kadınlar oluşturacak Bu kadınların ¾ ü düşük ve orta gelirli ülkelerde olacak 600.000 ölüm pasif içicilerde (% 64 ü kadın)

18 Şu anda sigara içenlerin yaklaşık yarısı sigara ile ilişkili hastalıklar nedeniyle beklenenden daha erken ölecektir Bu yüzden endüstri yeni kullanıcı arayışı içindedir Ve yeni kullanıcılar olarak kadın ve genç kızları hedeflemektedir Genç kızlar arasında sigara kullanımı giderek artmaktadır 151 ülke verilerinde; kızlarda sigara içme oranı % 7, erkeklerde % 12 olup bazı ülkelerde eşitlenmektedir

19

20 ‘’Kadınlar erkekler gibi sigara içtiklerinde erkekler gibi ölecekler”.. “when women smoke like men, they will die like men" Elanor Wilson...

21 Dünyada kadınlar ve genç kızların sigara ve diğer tütün ürünlerini tüketimlerinin artması, kadınlara özel tütün kontrol stratejilerinin gerekliliğini ortaya koymuştur

22 Women and Tobacco is a major health and society problem "Protecting and promoting the health of women is crucial to health and development – not only for the citizens of today but also for those of future generations". “Kadın sag ̆ lıg ̆ ını korumak ve gelis ̧ tirmek sadece bugu ̈ nu ̈ n deg ̆ il gelecek nesillerin sorumlulug ̆ u olmalıdır. Margaret Chan WHO Director-General WHO report on Women and Health, 2009

23 Tütün Endüstrisinin Kadınlara Yaklaşım Tarihçesi Uzun yıllar önce sigara satışlarında kadın ve genç kızların yeni tüketici kaynağı olarak önemi endüstri tarafından anlaşılmıştır Kadın ve genç kızların sigara içme davranışlarının daha iyi anlaşılabilmesi ve reklamların nasıl yapılması gerektiği, ürünlerinin nasıl hedef gösterilebileceği konusunda yaygın pazarlama araştırmaları yürütmeye başlamıştır

24 Tütün endüstrisi, yıllar boyu kadın ve genç kızları etkilemek ve onlara ulaşabilmek için saldırgan ve bilinçli pazarlama yöntemlerini geliştirmiştir Kadınların kendilerini nasıl görmek istedikleri, sosyal baskılar, etkilenmeler, hoşlandıkları durumlar bu araştırmaların temelini oluşturmaktadır

25 Amerikan Tobacco Company başkanı (Mr Hill) 1928 yılında kadınların sigara endüstrisi için büyük bir potansiyel olduğunu ‘ It will be like opening a new gold mine in our front yard!” cümlesiyle ifade etmiş Ve kadınlara duman satışına hızla başlanmıştır

26 Mr Hill’s goldmine! But women’s.......

27 Sloganlar değişse bile, Kadınlara yönelik reklamlar 1920’lerden beri yapılmaktadır 1927 lerde kadın magazin dergilerinde sigara içen kadınlar görüntülendi Sosyal olarak sigara içen kadın 2.dünya savaşına kadar kabul görmedi Tütün Endüstrisi, direk olarak, moda, güzellik, özgürlük, çekicilik ve gelişmişlik temalarıyla reklam yapmaya başladılar İş yerinde, orduda kadınların başarısı ile özdeş reklamlar yer aldı

28 “Birazını da bana doğru üfle.” Chesterfield reklamı, ABD, 1926 Kaynak: tobacco.org, Pollay reklamları

29 “ Her kadının sinirleri hakkında bilmesi gerekenler” Camel reklamı, ABD, 1947 Kaynak: tobacco.org, Pollay reklamları

30 “Nazik doğmuş” Camel reklamı, ABD, 1956 Kaynak: tobacco.org, Pollay reklamları

31 “ Babanıza babalar gününde bir karton verin” Camel reklamı, ABD, 1948 Kaynak: vintageandstuff.com “ İyi ki doğdun baba. Senin ABC’ni biliyoruz biz.” Chesterfield reklamı, ABD, tarihsiz Kaynak: tobacco.org, Pollay reklamları

32 Direk Kadına özel sigara 1968 yılında “Virginia Slims’ Philip Morris tarafından tanıtıldı. Başarı, güç, özgürlük, şık ve seksi olmanın sembolü olarak reklamları yapıldı

33 “Virginia Slims’i özel olarak kadınlar için yaptık, çünkü kadınlar narin ve güzel ve tatlı ve genellikle erkeklerden farklıdırlar.” Virginia Slims reklamı, ABD, 1969 “Uzun bir yoldan geldin bebeğim” kampanyasından Kaynak: tobacco.org, Pollay reklamları

34 1970’li yıllarda kadınlar sigarayı zararlı ürün olarak keşfetti 1970 lerde “low tar”, “light“, ”softer”, “safer”ürünler geçildi Kadınların %63 ü, Erkeklerin % 46 sı light, ultralight sigaraya geçti

35 “ Bahar gibi yumuşak” Marlboro reklamı, ABD, tarihsiz Kaynak: tobacco.org, Pollay reklamları “Bahar gibi yumuşak” Marlboro reklamı, ABD, 1935 Kaynak: tobacco.org, Pollay reklamları

36 Benson& Hedges Deluxe Ultra Lights reklamı, ABD, 1984 Kaynak: tobacco.org, Pollay reklamları

37 “Başarının tadı” Vantage Ultra Lights reklamı, ABD, 1984 Kaynak: tobacco.org, Pollay reklamları

38 “Hanımefendi zevk sahibi.” Eve reklamı, ABD, 1971 Kaynak: tobacco.org, Pollay reklamları

39 1990 larda reklamlar, “It's a Woman Thing”(kadın meselesi) reklamına dönüştü. 1990 lı yıllarda, kadın ve genç kızlar arasında sigara içme oranı dramatik bir şekilde artış göstermeye başladı

40 R.J. Reynolds "Younger adult female smokers will continue to gain importance among [young adult] smokers due to their stronger incidence trend versus [young adult] male smokers."

41 KADINLAR NEDEN DAHA ÇOK RİSK ALTINDA?

42 Tütün kontrolünde cinsiyet neden sorun oluşturur? Cinsiyet (Vücüt ölçüleri, metabolizma ve hormonlar gibi biyolojik faktörler); - Vücutta nikotine verilen yanıtı - Sigaraya bağlı oluşan hasarları -Bağımlılığı -Bırakma Paternlerini -NRT’ye bağlı yanıtları etkiler Torchalla, I., Okoli, C.T.C., Hemsing, N., & Greaves, L. (2011). Gender Differences in Smoking Behaviour and Cessation. The Journal of Smoking Cessation, 6(1), 9-16.

43 Sigara içen kadınların bağımlılıkları ve bağımlılığa bakışları farklıdır Sağlıkla ilgili endişeler erkeklerin sigarayı bırakmasında daha etkili ile kozmetik kaygılar kadınlarda daha ön plandadır Kadınlarda NRT’ya yanıt farklıdır; nikotin metabolizması kadınlarda/kızlarda hızlanmıştır özellikle kontrasepsiyon kullananlarda ve menapoz öncesi döneminde Kadınlarda sigara içiminde davranışsal skorlar (rahatlama, sosyal içicilik gibi), farmakolojik skorlardan daha yüksektir, Kadınlar sigara bırakmada daha başarısızdır; relaps daha fazladır, bırakmaya inanç daha düşüktür Torchalla I, Okoli CTC, Hemsing N, 2011. Gender differences in smoking behaviour and cessation. The Journal of Smoking, 6(1); 9-16

44 Sigaranın kadın sağlığına olumsuz etkileri British Lung Foundation 2005 yılında ; kadınların akciğer kapasitelerinin daha düşük olduğunu ve bunun genetik nedenler ile ilgili olabileceği ileri sürmüştür Kadınların hava yolları daha dar ve daha duyarlıdır Bu yüzden de sigara dumanı kadınları erkeklerden daha çok etkiler ve kadınlar daha büyük risk altında olabilirler Nor v eç’te yapılan ve sigara içen 2000 kadını kapsayan bir çalışmada, kadınların erkeklerden daha az sigara içmelerine rağmen KOAH yönünden daha çok risk altında olduklarını rapor etmiştir

45 Sigaranın kadın sağlığına olumsuz etkileri  Menstrual şikayetler (premenstruel gerginlik, düzensiz, ağır ve ağrılı period)  Erken menapoz (1-4 yıl daha erken)  Kısırlık  Sorunlu gebelik (düşük, dış gebelik, preeklampsi, premature doğum, düşük ağırlıklı doğum, ani bebek ölüm vs)  Osteoporoz (kalça kırıkları artar, kemik dansitesinde azalma)

46 Sigara İçmeyen Kadınlar Neden Daha Sağlıklı? Sigara içmeyen kadınlarda yağ birikimi bel çevresinde değil kalçada biriktiği için kalp hastalıkları ve diyabet açısından daha az riske sahip Daha düşük kolesterol seviyesine sahip Diş ve dişetleri, gözler ve cilt daha sağlıklı Daha az idrar inkontinensi görülüyor Daha güçlü ve sağlıklı kemiklere sahip

47 Akciğer,ağız, larinks, pankreas, mesane ve serviks kanseri görülme riski daha az Koroner kalp hastalıkları ve felç riskleri daha düşük Menapoz ortalama 2 yıl daha geç İnfertilite ve gebelikte yaşanan sorunlar oldukça az Neonatal ölümler daha az görülüyor Sigara İçmeyen Kadınlar Neden Daha Sağlıklı?

48 Her ne kadar, sigara her iki cinsiyeti etkiliyor olsa da, kadınlarda depresyona yatkınlığı çok fazla arttırması, kadınların sigarayı daha zor bırakıyor olması ve annelik ve doğurganlık fonksiyonlarının etkilenmesi nedeniyle, çok daha büyük önem arz etmektedir

49 Sağlıklı yaşlanan kadınlar

50 Endüstri bu farklılıklara yönelik çalışmalar yapmakta ve kadınlara yönelik kampanyalar kadın tüketicileri, bağımlıları arttırmaya çalışmaktadırlar

51 Tütün Endüstrisinin Kadın Stratejileri Endüstri için çalışan kadın; -Özgür -Modern -Kendi parasını kendi harcama kararı verebilen kişidir. Gender, Health and Tobacco. http://www.who.int/gender/documents/Gender_Tobacco_2.pdf. Erişim tarihi: 9 Aralık 2008.http://www.who.int/gender/documents/Gender_Tobacco_2.pdf

52 Endüstri için genç kadın Fit Zayıf Cazibeli ve dikkat çekici Rol model olan Evlenme hayali olan Romantik bir kişidir Gender, Health and Tobacco. http://www.who.int/gender/documents/Gender_Tobacco_2.pdf. Erişim tarihi: 9 Aralık 2008.http://www.who.int/gender/documents/Gender_Tobacco_2.pdf

53 “Suratına üfleyin, sizi her yerde takip edecektir.” Tipalet reklamı, ABD, tarihsiz Kaynak: belirsiz Kadına cinsiyetçi yaklaşım: edilgen, hizmetkâr, davetkâr, baştan çıkarıcı, duygusal, güçsüz, ev kadını, eş, anne

54 “ Oasis’in özünde tütün vardır. Diğer mentollü sigaralar bu tadı unutmuşlardır.” Oasis reklamı, ABD, 1962 Kaynak: vintageandstaff.com

55

56 “Şaşmaz biçimde kadınsı. Sigara içmenin en kadınsı yolu” Superslims reklamı, ABD, 1992 Kaynak: tobacco.org, Philip Morris reklamları

57 Virginia Slims reklamı, ABD, 1984 “Uzun bir yoldan geldin bebeğim” kampanyasından Kaynak: tobacco.org, Pollay reklamları Metin: EVRİM TEORİSİ’ne göre erkeklerin evrimi şişman, kısa ve kalın parmak sahibi olmaları ile sonuçlanmışken, kadınlar uzun, ince parmaklarla evrilmiştir. Bu nedenle, MANTIK TEORİSİ’ne göre, kadınlar sadece kendileri için tasarlanan uzun, ince sigaraları içmeliler. Bunun adına da İNCELİK TEORİSİ diyoruz. Arzuların dili: Güzellik ve incelik yanılsaması

58 “ Tatlı yemek yerine Lucky tüttürüyorum.” Lucky Strike reklamı, ABD, 1929 Kaynak: tobacco.org, Pollay reklamları “Tatlı yerine bir Lucky tavsiye ediyorum.” Lucky Strike reklamı, ABD, tarihsiz Kaynak: tobacco.org, Pollay reklamları

59 “ İnce bir bedeni korumak için, kimse inkar edemez… Tatlı yerine bir Lucky al kendine” Lucky Strike reklamı, ABD, tarihsiz Kaynak: belirsiz

60 “Gelecekteki o gölgeye engel ol” Lucky Strike reklamı, ABD, 1929 Kaynak: tobacco.org, Pollay reklamları “ Önce bir gölge, sonra hüsran” Lucky Strike reklamı, ABD, 1929 Kaynak: tobacco.org, Pollay reklamları

61 “ Çirkin sigaralara elveda. Güzelce tüttür. Eve.” Eve reklamı, ABD, tarihsiz Kaynak: tobacco.org, Pollay reklamları “Her santimi hanımefendi.” Eve reklamı, ABD, 1987 Kaynak: tobacco.org, Pollay reklamları

62 “ More olmak için cesaret gösterin” More reklamı, ABD, 1985 Kaynak: tobacco.org, Pollay reklamları “ More olmak için cesaret gösterin.” More reklamı, ABD, 1986 Kaynak: tobacco.org, Pollay reklamları

63 “ Şehrin incelerinin en incesi” Capri reklamı, ABD, 1988 Kaynak: tobacco.org, Pollay reklamları

64 “Bir cep dolusu zevk” Chesterfield reklamı, ABD, 1940 Kaynak: tobacco.org, Pollay reklamları Arzuların dili: Kapak kızı sendromu – her daim göz alıcı, her daim hayat dolu

65 Misty reklamları, ABD, 1990-97 “İnce ve küstah” kampanyasından Kaynak: tobacco.org, Pollay reklamları

66 Capri reklamları, ABD, 1992 “Zevki var” kampanyasından Kaynak: tobacco.org, Pollay reklamları

67 Capri reklamları, ABD, 1992 “Zevki var” kampanyasından Kaynak: tobacco.org, Pollay reklamları

68 “Evet diyorum” Lucky Strike reklamı, ABD, tarihsiz Kaynak: tobacco.org, Pollay reklamları Geleneksel kadın stereotipi: Gelin

69 “ Bu sigara tatmin ediyor” Chesterfield reklamı, ABD, 1938 Kaynak: tobacco.org, Pollay reklamları

70 “ İçi zevk dolu” Chesterfield reklamı, ABD, 1945 Kaynak: tobacco.org, Pollay reklamları

71 “Bundan sonra…” Chelsea reklamı, ABD, 1945 Kaynak: tobacco.org, Pollay reklamları Metin: “Bundan sonra… bu üstün kaliteli sigarayı için. Eleştirel yaklaşın. Diğer markalar ile karşılaştırın…”

72 “Bir Lucky iç, kendini iyi hisset” Lucky Strike reklamı, ABD, tarihsiz Kaynak: Tobacco.org, Pollay reklamları Metin: “Lucky’nin kaliteli tütünü kendinizi iyi hissetmediğinizde, size canlılık verir, gergin olduğunuzda, sizi sakinleştirir. Sizi Lucky düzeyinde tutar.”

73 “Ne iyi zaman… Kent’in güzel tadı için.” Kent reklamı, ABD,1970 Kaynak: tobacco.org, Pollay reklamları Kadın pazarının vazgeçilmez teması: romantizm

74

75 “… arzu ettiğin her şey. Bu sigara tatmin ediyor.” Chesterfield reklamı, ABD, 1935 Kaynak: tobacco.org, Pollay reklamları

76 “ Harika Salem dünyasına adım at.” Salem reklamı, ABD, 1964 Kaynak: tobacco.org, Pollay reklamları

77 “Bu… L&M anıdır.” L&M reklamı, ABD, 1972 Kaynak: tobacco.org, Pollay reklamları

78 Salem reklamı, ABD, 1974 Kaynak: vintageandstuff.com

79 “Zevk bütünüyle hafif” Select reklamı, ABD, tarihsiz Kaynak: belirsiz

80 Parliament Menthol Lights reklamları, ABD, 1994-98 Kaynak: tobacco.org, Pollay reklamları

81 Kadın annedir… Kadın rol modeldir… Sigara içme ve bağımlılık paternleri farklıdır… Sigarayı bırakması daha güçtür… BU YÜZDEN ENDÜSTRİNİN HEDEFİDİR!

82 Mücadele nasıl olmalıdır? Cinsiyete özgü değerlendirme ve çözümler getirilmelidir -Risklere ve nedene yönelik araştırmalar -Döneme ve yaşa yönelik uyarılar -Cinsiyete yönelik eğitim ve sağlık uyarıları -Tütün kontrol çerçeve sözleşmesinde cinsiyete göre yapılmış çalışmalar ve veriler bulunmalıdır -Tütün kontrolünde görev alan kadın liderlerin sayısı artmalıdır Amos, Gravesi Nichter amd Bloch. Women and Tobacco. Tobacco Control 2012;Volume 21, 2p;236-243

83 Sağlıklı kadın sağlıklı gelecektir!

84 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz Kutlu Olsun Bir Kadın Ne İster -Bir adı olsun ister -Korkmadan konuşmak ister -Sevgi ve saygı ister -Ayakları yere sağlam bassın ister -Anlayış, hatırlanmak, heyecanlanmak ister -Fark edilmek ister -Söz sahibi olmak ister -Güven duymak ister -Hayattan keyif almak ister -Gece de sokaklarda yürüyebilmek ister -Taciz edilmesin ister -Öğrenmek ve öğretmek ister -Kazandığını harcayabilmek ister -Eşitlik ve barış ister Tüm Dünyanın kadınlardan öğreneceği çok şey var


"‘Sağlıklı Kadın Sağlıklı Gelecektir’ 5 Mart 2013 KOÜ Tıp Fakültesi Umuttepe Kampüsü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları