Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T. C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T. C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU"— Sunum transkripti:

1 T. C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRENCİ KULÜBÜ YÖNERGESİ

2 Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin
Tüzüğün Amacı Madde 1. Bu tüzüğün amacı Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin ders dışı, sosyal, kültürel, sportif ve teknik çalışmalar yapabilmeleri için üyelik koşullarını kabul eden her öğrencinin üniversite tarafından sağlanan olanaklardan eşit ve düzenli bir şekilde yararlanabilmesi için kurulacak öğrenci kulübünün teşkilatlanma, işleyiş,görev ve sorumlulukları ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemektir.

3 Tüzüğün Kapsamı Madde 2. Bu tüzük
Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu (ÖKKK) Yönergesi uyarınca Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kulübü ve buna bağlı birimlerinin faaliyet ve esaslarını kapsamaktadır.

4 Kulübün Adı, Adresi ve İletişimi
Madde 3. Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Kulübü “AKMYO-ÖK” Kocaeli Üniversitesi Borusan Kampüsü Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu Cumhuriyet Caddesi No: 27 PK: Hereke/ Kocaeli Tel: (0) Faks: (0)

5 Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kulübü
Kulübün Niteliği Madde 4. Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kulübü öğrenci üyelerinin sosyal, kültürel ve teknik gelişimini sağlayacak bir kulüp olmakla beraber, üniversite süresince ve sonrasında endüstri ilişkilerinde üyelerine rehberlik edecek düzenli, paylaşımcı, teknolojiyi takip eden, iletişimci, yaratıcı ve takım ruhunu taşıyan bir öğrenci faaliyet grubu niteliği taşımaktadır.

6 Kulübün Çalışma Esasları-I
Madde 5. Madde “Biz Beraberiz” Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu öğrencilerini bir araya getirerek çalışmalarını yönlendirmek. Madde “Biz Düzenliyiz” Çalışmalarını belirli bir düzende planlı ve programlı olarak gerçekleştirmek”

7 Kulübün Çalışma Esasları-II
Madde “Biz Çalışkanız” Tüm çalışma faaliyetlerinde yapabildiğimizin en iyisine ulaşmak ve her seferinde daha ileriyi hedeflemek. Madde “Biz Yeniliklere Açığız” Tüm çalışma faaliyetlerimizde teknolojiye açık ve gelişmelerden haberdar olmak.

8 Kulübün Çalışma Esasları-III
Madde “Biz Paylaşımcıyız” Tüm çalışma faaliyetlerinden üyelerinin ve ilgili katılımcıların haberdar olmasını sağlamak, eşit ve düzenli bir biçimde yararlanmalarını sağlamak. Madde “Biz Başaracağız” Tüm çalışmalarımızı birlik içerisinde düzenli, çalışkan, yeniliklere açık ve paylaşımcı olarak başaracağız ve başarılarımızı herkese duyuracağız.

9 Kulübün Amaçları-I Madde 6. Madde 6.0.1.
Üyelerinin bilim, teknik, sosyal, kültürel ve teknoloji konularında çalışmalarını yürütebilecekleri ortamı sağlamak. Madde 6.0.2 Üyelerinin sosyal, teknik eğitim konusunda bilgi birikimini sağlamak amacıyla seminer, konferans, paneller düzenlemek.

10 Kulübün Amaçları-II Madde 6.0.3.
Teknik ve sosyal konulardaki gelişmelerle ilgilenen öğrencileri faaliyetlerden ve yeniliklerden haberdar etmek. Madde Bilim, teknik ve sosyal alanlarda yerli ve yabancı yayınların AKMYO kütüphanesine kazanılmasını sağlamak. Madde Yurt içindeki ve dışındaki üniversitelerle bilim ve teknoloji konularında fikir alış verişinde bulunmak. Bu amaçla geziler düzenlemek ve ortak çalışmalar yapmak.

11 Kulübün Amaçları-III Madde 6.0.6.
Öğrenci üyelerinin staj yapacakları ve mezuniyet sonrası çalışacakları sektörlerin tanıtılmasını amaçlayan seminer, konferans ve geziler düzenlemek. Madde Kulübe gelir sağlamak amacıyla çeşitli promosyonlar (t-shirt, çanta, şapka. vs) hazırlayıp satmak.

12 Kulübün Amaçları-IV Madde 6.0.8.
AKMYO bünyesinde mevcut bilgisayar laboratuvarından müdürlüğün belirlediği koşullar altında sorumlu öğrenci ve öğretim görevlileri idaresinde düzenli, programlı ve eşit bir şekilde üyelerinin yararlanmasını sağlamak. Madde Kurslar ve seminerler düzenleyerek AKMYO öğrencilerinin bilgisayar ve iletişim teknolojileri hakkındaki bilgilerini artırmak.

13 Kulübün Amaçları-V Madde 6.1.0.
Üniversitedeki bilgisayar olanaklarını artırmak, bilgisayarlardan verimli şekilde yararlanmak amacıyla çalışmalar yapmak. Madde Web sayfası düzenlemek ve çalışmalarını burada sergilemek. Bu sayfa aracılığıyla gelişmelerden herkesi haberdar etmek ve grubuyla iletişimi sağlamak.

14 Kulübün Amaçları-VI Madde 6.1.2.
Üyelerinin temel bilgisayar bilgilerini tespit etmek, bilgisayarla iletişimde gereksinimleri karşılamak, bilgisayardan daha etkin olarak yararlanma ve kendilerini geliştirebilecekleri ortamları hazırlamak. Madde Kulübün sesini duyurmak için çeşitli aktiviteler (sosyal, sportif, kültürel eğitimi ve teknik yaratıcılığı geliştiren yarışmalar düzenlemek ve buralardan kulübe maddi kaynak sağlamak.

15 Kulübün Amaçları-VII Madde 6.1.4.
Mesleki gelişim için endüstriyel ilişkiler kurarak konusunda uzmanların ve kurumların bilgi, teknoloji ve tecrübelerinden yararlanmak. Madde Önemli gün ve haftalarda yemek, kokteyl, seminer organize etmek veya standlar açarak hem kulübe maddi katkı hem de kulüp içi birlik dayanışmasını geliştirici faaliyetler düzenlemek.

16 Kulübün Amaçları-VIII
Madde Üye öğrencilerin mezuniyet sonrası iletişimi devam ettirebilmesi ve gelişmelerden haberdar olmasının yanı sıra kulüp faaliyetlerinden yaralanmalarını sağlayacak çalışma ve etkinlikleri düzenlemek. Madde Üye öğrencilerin mezuniyet sonrasında ilişkilerinin kesilmeyerek, endüstriyel talepler doğrultusunda MYO’na gelen istihdam kaynaklarından her üyenin haberdar olmasını sağlamak.

17 Kulübe Üyelik-I Madde 7. Madde 7.0.1.
Kulüp üyeliği yalnız AKMYO öğrencilerine açıktır. Madde Üye olabilmek için öğrenciler üye kayıt formunu doldurmak ve düzenli olarak üye aidatını (……./ yıl) ödemek zorundadır. Madde Kulüp üyeliği her akademik yılın başında belirlenen tarihler (Ekim ayı 2. haftası) arasında yapılacak kayıtla gerçekleşir. Belirlenen tarihler dışında kayıt yalnızca yönetim kurulu kararıyla yapılabilir.

18 Kulübe Üyelik-II Madde 7.0.4.
Her üye AKMYO Öğrenci Kulübü Yönergesini okumak ve belirtilen koşullara uymakla yükümlüdür. Madde Kulüp yönetim kurulunca her yıl miktarı saptanan ve ÖKKK’ ca onaylanan üyelik aidatını ödemiş ve yönerge şartlarına uyacağını belirten her üye çalışmalara katılma hakkına sahiptir. Aidatını zamanında ödemeyenlerin kulüp üyeliği düşer.

19 Kulübe Üyelik-III Madde 7.0.6.
Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul öğretim üyeleri, mezunları ve personeli kulübe fahri üye olabilir ve çalışmalara katılabilir ama seçme ve seçilme hakkı yoktur. Madde Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul bünyesi dışından kişiler kulübe üye olamazlar. Çalıştırıcı, eğitmen gibi görevler alacak kişiler MYO onayıyla çalışmalara katılabilirler.

20 Kulübe Üyelik-IV Madde 7.0.8
Herhangi bir disiplin cezası almış veya birden fazla yıl kaybına uğramış olan öğrenciler kulübün Yönetim Kurulunda görev alamazlar. Madde Üyelikten çıkarılma, Kulüp Yönetim Kurulu önerisinin, Genel kurulun 2/3 çoğunluğunca kabul edilmesi ile gerçekleşir. Genel Kurul çoğunluğu bir hafta sonrasında da toplanamazsa Yönetim Kurulu Kararıyla gerçekleşir. Durum sorumlu öğretim görevlilerine bildirilir.

21 Organlar ve Seçim-I Madde 8. A- Genel Kurul
Tüm üyelerden ve sorumlu öğretim görevlilerinden (en az bir) oluşur. Genel kurul olağan toplantısı her yıl Kasım ayı ilk haftasında yapılır. Genel kurul ilk oturumda yeterli çoğunluğunu ( üye sayısının 2/3) sağlayamazsa bir hafta sonra aynı güne ikinci oturumu erteler, bu kez de toplanamadığı takdirde yönetim kurulu oturumu başlatır. Genel kurul oturumunu sorumlu öğretim görevlisi yönetir.

22 Organlar ve Seçim-II Genel Kurulun Görevleri
Yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmek “Genel kurulun karar alabilmesi için üyelerin salt çoğunluğunun (2/3) hazır bulunması gerekmektedir.” Tüzük değişikliği Genel Kurulun 2/3 oy çoğunluğu ile yapılır ve bu karar ÖKKK’nun onayından sonra yürürlüğe girer. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde yönetim kurulu tüzük değişikliği yapma hakkına sahiptir. Değişen her madde ve karar yönetim kurulu defterinde genel kurul kararları altında işlenir ve kulüp panosunda değişiklikler beyan edilir. Genel Kurul; kulüp üyelerinin 1/3 nün imzası ve katılımı ile olağanüstü toplanır toplanamazsa bu toplantı ÖKKK aracılığı ile veya MYO idari yönetimince yapılır.

23 Genel Kurulda başkan, mevcut bölüm sayısı kadar başkan yardımcısı (her bölümden bir kişi) ve denetim kurulu üyesi (her bölümden bir kişi) seçimi yapılır yazman ve sayman/ muhasebe görevlerini başkan kendi önerir. Seçim genel kurulda kapalı zarf ve imza karşılığı yapılır. Seçim sonrası kazanan adaylar isimlerini dosyaya işletirler. Seçilen yönetim kadrosu bir hafta içerisinde faaliyet raporu hazırlığına girişir ve bunu danışmana ve ÖKKK’na bildirir.

24 Yönetim Kurul Şeması

25 Organlar ve Seçim-III B- Yönetim Kurulu
Yönetim kurulu her akademik yıl başında kasım ayı 2. haftasına kadar Genel Kurul tarafından seçilen başkan, iki tane ikinci başkan (MYO bünyesinde mevcut her program için), yazman, sayman/ muhasebeciden oluşur. Yönetim Kurulu çalışmaların en iyi şekilde yürütülmesinden, denetlenmesinden, tüzüğün uygulanmasından, kulübün mali gelir- giderlerinden ve demirbaş eşyalardan üyelere , MYO idaresine ve ÖKKK’na karşı sorumludur. (Olası zararlar kulüp tarafından karşılanacaktır). Kulübün gerekli çalışma gruplarını oluşturur. Kulübün üniversite içersindeki etkinlikleri danışman gözetiminde, üniversite dışı etkinliklerde ise ÖKKK’nın ve MYO’nun onayını almak şartıyla gerçekleştirilir.

26 Organlar ve Seçim-IV Bütçe önerisi, bütçe raporu, etkinlik raporu, etkinlik programı gibi evrakları her yılın Aralık ayı sonuna kadar ÖKKK’ya vermekle yükümlüdür. Danışman görevli Yönetim kurulunun doğal üyesidir, oy kullanamaz. Danışman görevli okula yeni gelen öğrencilerin ve daha önce üyelik kaydını yaptıramamış öğrencilerin kulübe üye olup olmadıklarını Genel Kurulun üç gün öncesine kadar belirler. Yönetim Kurulu üyelerin 2/3 çoğunluğunun oyları ile görevden alınabilir.

27 Organlar ve Seçim-V C- Denetim Kurulu
Denetim Kurulu Yönetim kurulunun dışında iki asil üyeden oluşur. Genel kurul tarafından akademik yıl başında o öğretim yılı için seçilir. Denetim Kurulunun görevi: kulübün evrakını, saymanlık defterini ve demirbaş eşyanın durumunu incelemektir. Yönetim kurulunun kararlarına dayanıp dayanmadığını, masrafların amaçlar doğrultusunda harcanıp harcanmadığını ve satın alınan eşyaların MYO saymanlığına kaydettirilip kaydettirilmediğini kontrol eder. Gereğinde Yönetim kurulunu kontrol ederek. Genel Kurula ve ÖKKK’ya rapor eder.

28 Evraklar Madde 9. A- Üye kayıt defteri/ dosyası: Bu defterde üyelerin birer fotoğrafları (2 adet) ile kimlik bilgileri ev adresleri telefonları sınıf bölüm ve aidatlarını ödediklerini gösterir bilgiler yer alır. B- Yönetim Kurulu karar defteri ve Genel Kurul zapıtları C- Gelir-Gider Belgeleri: Gelir gider makbuzu elde edilen tüm gelir ve yapılan tüm harcamaların işlendiği işletme defteri ve bunlara ait belgeler (fatura, makbuz veya tutanak ile bunların yönetim kurulu kararları). D- Demirbaş eşya listesi: Kulübün kullanması için verilen eşya listesi ve numaraları. Bu listelerin bir örneği ÖKKK’ya verilecek ve Yönetim kurulu eşyadan Başkanlığa ve MYO’na karşı sorumlu tutulacaktır. Yeni satın alınan eşyalar için demirbaş eşya numarası alınacak ve bu listeye eklenecektir.

29 En iyi yönetim, kendi kendimizi yönetmeyi bize öğretebilecek yönetimdir.
GOETHE Bu dünyadaki ilerleyen kişiler, istedikleri ortamı arayan, bulamayınca da kolları sıvayıp meydana getiren kişilerdir. J.B.SHAW

30 AKMYO ÖĞRENCİ KULÜBÜ


"T. C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları