Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’de Hizmet Sunuculara Yönelik Güncellenen Modüler Programlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’de Hizmet Sunuculara Yönelik Güncellenen Modüler Programlar"— Sunum transkripti:

1 Türkiye’de Hizmet Sunuculara Yönelik Güncellenen Modüler Programlar
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Türkiye’de Hizmet Sunuculara Yönelik Güncellenen Modüler Programlar Bu proje, UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir

2 SUNUŞ MODÜL NEDİR? AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI ÇOCUK OYUN GRUPLARI
0-3 YAŞ 3-6YAŞ ÇOCUK OYUN GRUPLARI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMLARI BECER GELİŞTİRME PROGRAMLARI 3. SEVİYE MESLEKLER 2

3 Modüller Bireysel öğretime dayalı, Başlangıcı ve sonu olan,
Kendi içinde bütünlük gösteren, Sistematik bir çerçevede düzenlenmiş öğretim yaşantılarından oluşur.

4 Modüller Katılımcının kendi hızında ilerlemesine,
Kaydettiği başarının kendisine anında bildirilmesine olanak sağlar.

5 NEDEN MODÜLER SİSTEM? Ekonomiktir. Sosyal açıdan geniş kitleleri kapsar. Bireysel taleplere ve bölgesel farklılıklara cevap verir. Yerel yönetimler ve tüm taraflarca uygulanabilir.

6 Modülün Yapısı Modülde içeriğin kısa bir şekilde açıklandığı giriş bölümü bulunur. Modülde katılımcının sahip olması gereken bilgi ve becerilerle ilgili ön koşullar belirtilir. Çalışma yükü saatlere göre tanımlanır.

7 Modülün Yapısı Gerekli araçlar belirtilir. Öğrenmenin amaçları ve içeriği açıklanır. Çalışma görevleri, yönergeleri, öneriler ve ipuçları verilir. Yararlanılabilecek kaynaklar önerilir. Değerlendirme yöntemi katılımcıya net olarak açıklanır.

8 GÜNCELLENEN MODÜLER PROGRAMLAR ÇOCUK OYUN GRUPLARI GELİŞİMİ VE
AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI ÇOCUK OYUN GRUPLARI GELİŞİMİ VE MODÜLLERİ

9 AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMLARI

10 14 Haftalık Oturumlar halinde planlanmıştır…
0- 18 YAŞ ÇOCUKLARIN ANNE-BABALARI İÇİN AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 0- 3 Yaş AEP (0-3 yaş Çocukların Anne-Babaları İçin (Erken Çocukluk) 3- 6 Yaş AEP (3-6 Yaş Çocukların Anne-Babaları İçin (Erken çocukluk-Okulöncesi) 7- 11 Yaş AEP (7-11 Yaş Çocukların Anne-Babaları İçin (Ön Ergenlik-Okul Çağı) Yaş AEP (12-18 Yaş Çocukların Anne-Babaları İçin) (Ergenlik) 14 Haftalık Oturumlar halinde planlanmıştır… 10 Haftalık Oturumlar halinde planlanmıştır… 3-6 Yaş BADEP 6-11 Yaş BADEP 3-6 Yaş Okur-Yazar Olmayan ADP 10

11 Çocuk sahibi olmayı planlayan yetişkinler
HEDEF KİTLE Anne- babalar Çocuk sahibi olmayı planlayan yetişkinler Çocuğun bakımından sorumlu tüm yetişkinler Bebek bekleyen anneler 11 11

12 AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-3/3-6 YAŞ)
Aktif Katılımı Sağlayan Konu Sunumları, Annelerin Çocuk Eğitim Materyalleri çalışması Teorik Bölüm Uygulamalı Bölüm Ev Ziyaretleri Çocuk Eğitim Materyalleri Uygulamaları 12 12

13 AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI
(0-3/3-6 YAŞ) Proje kapsamıda öncelikle; Halk Eğitim merkezlerinde 0-3/3-6 yaş aile eğitim programlarını yürüten eğitimciler ile katılımcılarından gelen MEB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü tarafından oluşturulan Eğitimci ve Katılımcı Anket Formu sonuçları değerlendirilmiştir.

14 AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI
(0-3/3-6 YAŞ) Halk Eğitim merkezlerinde aile eğitim programlarını uygulayan eğitimcilerden yeniden görüş alabilmek için komisyon üyeleri tarafından yeni bir anket formu oluşturulmuş ve Halk Eğitim merkezlerine gönderilmiştir. Halk Eğitim merkezlerinden gelen anket formları ile birlikte daha önceden eğitimciler ve katılımcılardan toplanan veriler değerlendirilmiştir.

15 AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI
(0-3/3-6 YAŞ) Anketlerden elde edilen sonuçlar ve uzman görüşleri dikkate alınarak güncelleme çalışmalarına başlandı. İlk olarak tüm ekip tarafından, Aile Eğitim Kurs Programı (0-3 Yaş) incelendi.

16 Aİle Eğİtİmİ oturumlarI (GÜNCELLENEN) (0-3 Yaş)
Tanışma ve Program Tanıtımı Kadın Olmak Güvenli Annelik Doğum ve Lohusalık Yeni Doğan ve Süt Çocukluğu Çocuk Sağlığı Anne Çocuk Beslenmesi Motor Gelişim Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi Sosyal Duygusal Gelişim Özbakım Becerileri Olumlu Davranış Geliştirme Çocuk Hakları / Çocuk İhmal ve İstismarı Özel Gereksinimli Bireylere Duyarlılık Geliştirme

17 AİLE EĞİTİMİ OTURUMLARI
(GÜNCELELEN ) (3-6YAŞ)  1. Tanışma ve Program Tanıtımı 2. Anne Baba Tutumları 3. Çocukla İletişim 1 4. Çocukla İletişim 2 5. Olumlu Davranış Geliştirme 6. Olumsuz Davranışları Azaltma 7. Sosyal Duygusal Gelişim 8. Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi 9. Motor Gelişim ve Cinsel Gelişimi 10. Özbakım Becerileri 11. Çocuk Sağlığı ve Beslenme 12. Çocuk Hakları 13. Okul ve Çocuk 14. Özel Gereksinimli Bireylere Duyarlılık

18 AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMINDA
YAPILAN LAR (0-3 /3-6 YAŞ ) Oturum isimleri güncellendi. Oturum içeriği tekrar ele alınarak düzenlendi. Oturumlara ihtiyaç dahilinde konular eklendi. Katılımcıları daha etkin kılmak adına sorular daha net, anlaşılır bir şekilde düzenlendi.

19 AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMINDA
YAPILAN LAR (3-6 YAŞ ) Oturumlar içine yeni örnek olaylar, etkinlikler ve öyküler eklendi. Alanda uygularken sorun yaşanan yöntem ve teknikler gözden geçirildi ve gerekli değişiklikler yapıldı. Bazı oturumların içerikleri genişletildi. Özel Gereksinimli Bireylere Duyarlılık Geliştirme oturumu yeniden yazıldı.

20 AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMINDA
YAPILAN LAR (3-6 YAŞ ) Yazım hataları ve şekilsel bozukluklar giderildi. Programda var olan oturum sonu yazılı değerlendirme formları kaldırıldı. Değerlendirmenin etkinliklerle yapılması için yeni değerlendirme etkinlikleri ilave edildi.

21 ÇOCUK EĞİTİM MATERYALLERİ
Çocuk Eğitim Materyalleri (0-3/3-6 Yaş) incelenerek; Resimler ve etkinliklerde düzenlemeler yapıldı.

22 ANNE/BABA DEĞERLENDİRME FORMLARI
Anne/Baba Gözlem Formu olarak değiştirildi. Formlar Çocuk Eğitim Materyallerinde yapılan değişikler doğrultusunda yeniden düzenlendi.

23 ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODALARI ( 3-6YAŞ) Çocuk Oyun Grupları (3-6Yaş)
olarak değiştirildi. 23 23

24 ÇOCUK OYUN GRUPLARI Çocuk Oyun Grupları Programı,
çocukların gelişimlerini desteklemeyi,aile ortamı dışında nitelikli bir eğitim sunmayı, günlük yaşamlarına uyum sağlamalarını kolaylaştıran oyun ve öğrenme ortamları oluşturmayı hedefler. 24 24

25 ÇOCUK OYUN GRUPLARI PROGRAMIN AMAÇLARI
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince açılan Aile Eğitimi Programı ile mesleki beceri eğitimi, sosyal ve kültürel kurslara katılımı artırmak, Okul öncesi eğitimde aile katılımını desteklemek, 25 25

26 ÇOCUK OYUN GRUPLARI PROGRAMIN AMAÇLARI
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişim alanları ile öz bakım becerilerini (motor, bilişsel, dil, sosyal, duygusal) desteklemek, Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır. 26 26

27

28 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMLARI
BECERİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI 3. SEVİYE MESLEKLER GÜNCELLENMİŞTİR 28

29 yapılan çalışmalar Öncelikle modüler programlardaki sorunları belirlemek üzere anket formu hazırlandı. Anketler Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Kız Teknik Genel Müdürlüğü’nün web sitelerinde yayınlandı.

30 yapılan çalışmalar Ankara, Artvin, Balıkesir, Bursa, Erzurum, Giresun İstanbul, Kayseri, Konya, Diyarbakır, Kastamonu, Şırnak, Van’dan 132 öğretmene ulaşıldı. Öğretmenler tarafından gönderilen anketler değerlendirilerek raporlaştırıldı.

31 yapılan çalışmalar Bu rapor doğrultusunda;
Her bir modül (toplam 71modül –yaklaşık sayfa) en az iki uzman tarafından incelendi. Her bir modülün içeriği uzmanlar tarafından güncellendi. Bilgi eksiklikleri ve yetersizlikleri tamamlandı. Hatalı bilgiler çıkarıldı.

32 Program doğrultusunda yeni modüller eklendi.
yapılan çalışmalar Meslek yeterlilikleri doğrultusunda modüler programların içeriği incelenerek çerçeve programlardaki bazı modüller çıkartıldı. Program doğrultusunda yeni modüller eklendi.

33 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMLARI
BECERİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI Evde Çocuk Bakımı 0-3 Yaş Çocuk Etkinlikleri 3-6 Yaş Çocuk Etkinlikleri Engelli Birey Aile Destek 33

34 Evde Çocuk Bakımı Bakım Elemanı Anne ve Çocuk Sağlığı 1
Anne Çocuk Sağlığı 2 Bireyin Gelişimi Çocuk Hastalıkları Çocuk Ruh Sağlığı Çocukla İletişim I (0-36) Ay Öz Bakım (36-72) Ay Öz Bakım Serbest Zaman Etkinlikleri Erken Çocuklukta Plan Türkçe Dil etkinlikleri Oyun Etkinlikleri 2 Müzik Etkinlikleri 2 Okuma Yazmaya Hazırlık Fen ve Doğa Etkinlikleri Not: Mavi renkliler çıkarılmıştır.

35 Evde Çocuk Bakımı/Gözden Geçirilmiş
Bakım Elemanı Çocukların Temel İhtiyaçları Bireyin Gelişimi (0- 36) Ay Öz Bakım (36- 72) Ay Öz Bakım Çocuk Sağlığı ve Güvenliği Çocuk Hastalıkları Süt, oyun, okul ve ergenlikte beslenme Çocuk Ruh Sağlığı Çocukla İletişim I Çocukları Tanıma Teknikleri Oyun Etkinlikleri 1 Oyun Albümü Eğitici Oyuncaklar Kuklalar Türkçe Dil Etkinlikleri Serbest Zaman Etkinlikleri Müzik Etkinlikleri 2 Okuma Yazmaya Hazırlık Fen ve Doğa Etkinlikleri Not: Kırmızı renkliler eklenmiştir.

36 0-3 Yaş Çocuk Etkinlikleri
(0-36) Ay Öz Bakım Animasyon Çalışmaları Çocuk Etkinlikleri Kostüm ve Aksesuar Uygulamaları Drama Çalışmaları   Drama Uygulamaları Eğitici Oyuncaklar  Fen ve Doğa Etkinlikleri  Kuklalar  Müzik Albümü Müzik Etkinlikleri Müzik Etkinlikleri 2  Okuma Yazmaya Hazırlık  Oyun Albümü  Oyun Etkinlikleri I Serbest Zaman Etkinlikleri  Türkçe Dil Etkinlikleri  Yüz ve Vücut Boyama Teknikleri   Not: Mavi renkliler çıkarılmıştır.

37 0-3 Yaş Çocuk Etkinlikleri/Gözden Geçirilmiş
Çocukların Temel İhtiyaçları Bireyin Gelişimi 0-36 Ay Öz Bakım Çocuk Sağlığı ve Güvenliği Çocuk Hastalıkları Çocukla İletişim I Çocuk Ruh Sağlığı Oyun Etkinlikleri 1 Oyun Albümü Eğitici Oyuncaklar Kuklalar Türkçe Dil Etkinlikleri Serbest Zaman Etkinlikleri Okuma Yazmaya Hazırlık Müzik Etkinlikleri Müzik Etkinlikleri 2 Fen ve Doğa Etkinlikleri Not: Kırmızı renkliler eklenmiştir.

38 3-6 Yaş Çocuk Etkinlikleri
(36-72) Ay Öz Bakım  Animasyon Çalışmaları Çocuk Etkinlikleri Kostüm ve Aksesuar Uygulamaları  Drama Çalışmaları  Drama Uygulamaları  Eğitici Oyuncaklar  Fen ve Doğa Etkinlikleri  Kuklalar  Müzik Albümü Müzik Etkinlikleri  Müzik Etkinlikleri 2  Okuma Yazmaya Hazırlık  Oyun Albümü  Oyun Etkinlikleri I  Serbest Zaman Etkinlikleri  Türkçe Dil Etkinlikleri  Yüz ve Vücut Boyama Teknikler Not: Mavi renkliler çıkarılmıştır.

39 3-6 Yaş Çocuk Etkinlikleri/Gözden Geçirilmiş
Çocukların Temel İhtiyaçları Bireyin Gelişimi 36-72 Ay Öz Bakım Çocuk Sağlığı ve Güvenliği Çocuk Hastalıkları Çocukla İletişim I Çocuk Ruh Sağlığı Oyun Etkinlikleri 1 Oyun Albümü Eğitici Oyuncaklar Drama Çalışmaları Drama Uygulamaları Kuklalar Türkçe Dil Etkinlikleri Serbest Zaman Etkinlikleri Okuma Yazmaya Hazırlık Müzik Etkinlikleri Müzik Etkinlikleri 2 Fen ve Doğa Etkinlikleri Çocuk Kostüm ve Aksesuarları Not: Kırmızı renkliler eklenmiştir.

40 Engelli Birey Aile Destek
Bedensel ve Süreğen Hastalıklar  Dil ve Konuşma Güçlüğü  Görme Engelliler  İşitme Engelliler  Öğrenme Güçlüğü  Özel Durumlarda Beslenme  Özel Eğitim  Özel Eğitim Kurumları  Özel Eğitimde Fen ve Doğa Etkinlikleri  Özel Eğitimde Müzik Etkinlikleri  Özel Eğitimde Okuma Yazmaya Hazırlık  Özel Eğitimde Oyun Etkinlikleri Özel Eğitimde Öz Bakım   Özel Eğitimde Serbest Zaman Etkinlikleri  Özel Eğitimde Toplumsal Yaşam Becerileri  Özel Eğitimde Türkçe Dil Etkinlikleri  Uyum Güçlüğü Gösteren Çocuklar Uyumsuz Çocuklar  Üstün Zeka ve Özel Yetenekliler Zihinsel Engelliler  Not: Mavi renkliler çıkarılmıştır. Ayrıca bu programda yer alan Özel Eğitimde Toplumsal Yaşam Becerileri yazılmadığı için gözden geçirilen programda yer almamaktadır.

41 Engelli Birey Aile Destek/ Gözden
Geçirilmiş Üstün Zeka ve Özel Yetenekliler Kaynaştırma Eğitimi Özel Eğitim Kurumları Özel Eğitimde Öz Bakım Özel Eğitimde Oyun Etkinlikleri Özel Eğitimde Serbest Zaman Etkinlikleri Özel Eğitimde Türkçe Dil Etkinlikleri Özel Eğitimde Okuma Yazmaya Hazırlık Özel Eğitimde Müzik Etkinlikleri Özel Eğitimde Fen ve Doğa Etkinlikleri Not: Kırmızı renkliler eklenmiştir. Çocukların Temel İhtiyaçları Bireyin Gelişimi Çocuk Sağlığı ve Güvenliği Çocuk Hastalıkları Çocukla İletişim I Özel Durumlarda Beslenme Özel Eğitim Çocukları Tanıma Teknikleri Zihinsel Engelliler Görme Engelliler İşitme Engelliler Dil ve Konuşma Güçlüğü Öğrenme Güçlüğü Uyumsuz Çocuklar Bedensel ve Süreğen Hastalıklar

42 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMLARI
3. SEVİYE MESLEKLER Çocuk Bakım Elemanı 42

43 Çocuk Bakım Elemanı Bireyin Gelişimi Fiziksel Gelişim
Psiko-motor Gelişim  Bilişsel Gelişim  Dil Gelişimi Sosyal Gelişim  Duygusal Gelişim  Ahlak Gelişimi  Cinsel Gelişim  Anne Çocuk Sağlığı 1 Anne Çocuk Sağlığı 2  Çocuk Hastalıkları  Aile Planlaması Çocuk Beslenmesi  Çocuk Besin Grupları Gebelik ve Emziklikte Beslenme Süt, Oyun, Okul ve Ergenlikte Beslenme  Özel Durumlarda Beslenme  Oyun Etkinlikleri I  Oyun Albümü  Müzik Etkinlikleri  Müzik Albümü  Çocuk Ruh Sağlığı  Aile ve Çocuk  Okul ve Çocuk  Toplum ve Çocuk  Uyumsuz Çocuklar  Savunma Mekanizmaları Drama Çalışmaları Drama Uygulamaları

44 Çocuk Bakım Elemanı Elemanı
Eğitim Kurumlarında Fiziksel Özellikler Erken Çocuklukta Plan Serbest Zaman Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri  Oyun Etkinlikleri 2  Müzik Etkinlikleri 2  Okuma Yazmaya Hazırlık Fen ve Doğa Etkinlikleri  0-36 Ay Öz Bakım  36-72 Ay Öz Bakım  Eğitici Oyuncaklar  Dolgu Oyuncaklar  Kuklalar  Çocukla İletişim I  Çocukla İletişim II Değerlendirme sonucunda; Aile Planlaması Çocuk Besin Grupları Gebelik ve Emziklikte Beslenme Savunma mekanizmaları çıkarılmıştır. Ayrıca Çocukla İletişim II oluşturulmadığı için gözden geçirilen programa dahil edilmemiştir.

45 Çocuk Bakım Elemanı/Gözden Geçirilmiş
Çocukların Temel İhtiyaçları Bireyin Gelişimi Psiko-Motor Gelişim Bilişsel Gelişim Dil Gelişimi Sosyal Gelişim Duygusal Gelişim Ahlak Gelişimi Cinsel Gelişim 0-36 Ay Öz Bakım 36-72 Ay Öz Bakım Çocuk Sağlığı ve Güvenliği Anne Çocuk Sağlığı 1 Anne Çocuk Sağlığı 2 Çocuk Hastalıkları Çocuk Beslenmesi Süt, Oyun, Okul ve Ergenlikte Beslenme Özel Durumlarda Beslenme Çocukları Tanıma Teknikleri Aile ve Çocuk Okul ve Çocuk Toplum ve Çocuk Çocukla İletişim I Çocuk Ruh Sağlığı Uyumsuz Çocuklar Eğitim Kurumlarında Fiziksel Özellikler Erken Çocuklukta Plan Türkçe Dil Etkinlikleri Oyun Etkinlikleri I Oyun Albümü

46 Çocuk Bakım Elemanı Elemanı/Gözden Geçirilmiş
Müzik Etkinlikleri Müzik Albümü Drama Çalışmaları Drama Uygulamaları Eğitici Oyuncaklar Kuklalar Dolgu Oyuncaklar Serbest Zaman Etkinlikleri Oyun Etkinlikleri 2 Müzik Etkinlikleri 2 Okuma Yazmaya Hazırlık Fen ve Doğa Etkinlikleri Kaynaştırma Eğitimi Değerlendirme sonucunda; Temel İhtiyaçlar Çocuk Sağlığı ve Güvenliği Kaynaştırma Eğitimi Çocukları Tanıma Teknikleri eklenmiştir.

47 Koordinatör: Prof. Dr. Neriman ARAL
MODÜLER PROGRAMLAR Koordinatör: Prof. Dr. Neriman ARAL KOMİSYON ÜYELERİ Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİLİR Yrd. Doç. Dr. Günseli GİRGİN Yrd. Doç. Dr. Özgül POLAT Yrd. Doç. Dr. Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI Yrd. Doç. Dr. Münevver CAN YAŞAR Öğr. Gör. Dr. Figen ŞAHİN Nesrin Ümit BOYACI Canan YAVUZ Fatma BATTAL Gülçin ARSLAN Eylem ÖZER Filiz Ülkü UÇAR ÇİFTÇİ Semira KANPOLAT Mehmet DURMAZ Sibel ATLI

48 TEŞEKKÜRLER 48 48


"Türkiye’de Hizmet Sunuculara Yönelik Güncellenen Modüler Programlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları