Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu projenin sözleşme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu projenin sözleşme."— Sunum transkripti:

1 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir Türkiye’de Hizmet Sunuculara Yönelik Güncellenen Modüler Programlar

2  MODÜL NEDİR?  AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI  0-3 YAŞ  3-6YAŞ  ÇOCUK OYUN GRUPLARI  ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMLARI  BECER GELİŞTİRME PROGRAMLARI  3. SEVİYE MESLEKLER

3 Modüller Bireysel öğretime dayalı, Başlangıcı ve sonu olan, Kendi içinde bütünlük gösteren, Sistematik bir çerçevede düzenlenmiş öğretim yaşantılarından oluşur.

4 Modüller Katılımcının kendi hızında ilerlemesine, Kaydettiği başarının kendisine anında bildirilmesine olanak sağlar.

5 NEDEN MODÜLER SİSTEM? Ekonomiktir. Sosyal açıdan geniş kitleleri kapsar. Bireysel taleplere ve bölgesel farklılıklara cevap verir. Yerel yönetimler ve tüm taraflarca uygulanabilir.

6 Modülün Yapısı Modülde içeriğin kısa bir şekilde açıklandığı giriş bölümü bulunur. Modülde katılımcının sahip olması gereken bilgi ve becerilerle ilgili ön koşullar belirtilir. Çalışma yükü saatlere göre tanımlanır.

7 Modülün Yapısı Gerekli araçlar belirtilir. Öğrenmenin amaçları ve içeriği açıklanır. Çalışma görevleri, yönergeleri, öneriler ve ipuçları verilir. Yararlanılabilecek kaynaklar önerilir. Değerlendirme yöntemi katılımcıya net olarak açıklanır.

8 GÜNCELLENEN MODÜLER PROGRAMLAR AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI ÇOCUK OYUN GRUPLARI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ MODÜLLERİ

9

10 14 Haftalık Oturumlar halinde planlanmıştır… 10 Haftalık Oturumlar halinde planlanmıştır… 0- 18 YAŞ ÇOCUKLARIN ANNE-BABALARI İÇİN AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 0- 3 Yaş AEP (0-3 yaş Çocukların Anne-Babaları İçin (Erken Çocukluk) 3- 6 Yaş AEP (3-6 Yaş Çocukların Anne-Babaları İçin (Erken çocukluk-Okulöncesi) 7- 11 Yaş AEP (7-11 Yaş Çocukların Anne-Babaları İçin (Ön Ergenlik-Okul Çağı) 12- 18 Yaş AEP (12-18 Yaş Çocukların Anne-Babaları İçin) (Ergenlik) 3-6 Yaş BADEP 6-11 Yaş BADEP 3-6 Yaş Okur-Yazar Olmayan ADP

11 HEDEF KİTLE  Anne- babalar  Çocuk sahibi olmayı planlayan yetişkinler  Çocuğun bakımından sorumlu tüm yetişkinler  Bebek bekleyen anneler

12 Teorik Bölüm Uygulamalı Bölüm Aktif Katılımı Sağlayan Konu Sunumları, Annelerin Çocuk Eğitim Materyalleri çalışması Ev Ziyaretleri Çocuk Eğitim Materyalleri Uygulamaları

13 Proje kapsamıda öncelikle; Halk Eğitim merkezlerinde 0-3/3-6 yaş aile eğitim programlarını yürüten eğitimciler ile katılımcılarından gelen MEB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü tarafından oluşturulan Eğitimci ve Katılımcı Anket Formu sonuçları değerlendirilmiştir.

14 Halk Eğitim merkezlerinde aile eğitim programlarını uygulayan eğitimcilerden yeniden görüş alabilmek için komisyon üyeleri tarafından yeni bir anket formu oluşturulmuş ve Halk Eğitim merkezlerine gönderilmiştir. Halk Eğitim merkezlerinden gelen anket formları ile birlikte daha önceden eğitimciler ve katılımcılardan toplanan veriler değerlendirilmiştir.

15 Anketlerden elde edilen sonuçlar ve uzman görüşleri dikkate alınarak güncelleme çalışmalarına başlandı. İlk olarak tüm ekip tarafından, Aile Eğitim Kurs Programı (0-3 Yaş) incelendi.

16 1. Tanışma ve Program Tanıtımı 2. Kadın Olmak 3. Güvenli Annelik 4. Doğum ve Lohusalık 5. Yeni Doğan ve Süt Çocukluğu 6. Çocuk Sağlığı 7. Anne Çocuk Beslenmesi 8. Motor Gelişim 9. Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi 10. Sosyal Duygusal Gelişim 11. Özbakım Becerileri 12. Olumlu Davranış Geliştirme 13. Çocuk Hakları / Çocuk İhmal ve İstismarı 14. Özel Gereksinimli Bireylere Duyarlılık Geliştirme

17 1. Tanışma ve Program Tanıtımı 2. Anne Baba Tutumları 3. Çocukla İletişim 1 4. Çocukla İletişim 2 5. Olumlu Davranış Geliştirme 6. Olumsuz Davranışları Azaltma 7. Sosyal Duygusal Gelişim 8. Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi 9. Motor Gelişim ve Cinsel Gelişimi 10. Özbakım Becerileri 11. Çocuk Sağlığı ve Beslenme 12. Çocuk Hakları 13. Okul ve Çocuk 14. Özel Gereksinimli Bireylere Duyarlılık

18 Oturum isimleri güncellendi. Oturum içeriği tekrar ele alınarak düzenlendi. Oturumlara ihtiyaç dahilinde konular eklendi. Katılımcıları daha etkin kılmak adına sorular daha net, anlaşılır bir şekilde düzenlendi.

19 Oturumlar içine yeni örnek olaylar, etkinlikler ve öyküler eklendi. Alanda uygularken sorun yaşanan yöntem ve teknikler gözden geçirildi ve gerekli değişiklikler yapıldı. Bazı oturumların içerikleri genişletildi. Özel Gereksinimli Bireylere Duyarlılık Geliştirme oturumu yeniden yazıldı.

20 Yazım hataları ve şekilsel bozukluklar giderildi. Programda var olan oturum sonu yazılı değerlendirme formları kaldırıldı. Değerlendirmenin etkinliklerle yapılması için yeni değerlendirme etkinlikleri ilave edildi.

21 Çocuk Eğitim Materyalleri (0-3/3-6 Yaş) incelenerek; Resimler ve etkinliklerde düzenlemeler yapıldı.

22 Anne/Baba Gözlem Formu olarak değiştirildi. Formlar Çocuk Eğitim Materyallerinde yapılan değişikler doğrultusunda yeniden düzenlendi.

23

24

25 PROGRAMIN AMAÇLARI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince açılan Aile Eğitimi Programı ile mesleki beceri eğitimi, sosyal ve kültürel kurslara katılımı artırmak, Okul öncesi eğitimde aile katılımını desteklemek,

26 PROGRAMIN AMAÇLARI Okul öncesi dönem çocuklarının gelişim alanları ile öz bakım becerilerini (motor, bilişsel, dil, sosyal, duygusal) desteklemek, Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.

27

28 GÜNCELLENMİŞTİR

29 Öncelikle modüler programlardaki sorunları belirlemek üzere anket formu hazırlandı. Anketler Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Kız Teknik Genel Müdürlüğü’nün web sitelerinde yayınlandı.

30 Ankara, Artvin, Balıkesir, Bursa, Erzurum, Giresun İstanbul, Kayseri, Konya, Diyarbakır, Kastamonu, Şırnak, Van’dan 132 öğretmene ulaşıldı. Öğretmenler tarafından gönderilen anketler değerlendirilerek raporlaştırıldı.

31 Bu rapor doğrultusunda; Her bir modül (toplam 71modül –yaklaşık 50-60 sayfa) en az iki uzman tarafından incelendi. Her bir modülün içeriği uzmanlar tarafından güncellendi. Bilgi eksiklikleri ve yetersizlikleri tamamlandı. Hatalı bilgiler çıkarıldı.

32 Meslek yeterlilikleri doğrultusunda modüler programların içeriği incelenerek çerçeve programlardaki bazı modüller çıkartıldı. Program doğrultusunda yeni modüller eklendi.

33 0-3 Yaş Çocuk Etkinlikleri 3-6 Yaş Çocuk Etkinlikleri Evde Çocuk Bakımı Engelli Birey Aile Destek

34 9. (36-72) Ay Öz Bakım 10. Serbest Zaman Etkinlikleri 11. Erken Çocuklukta Plan 12. Türkçe Dil etkinlikleri 13. Oyun Etkinlikleri 2 14. Müzik Etkinlikleri 2 15. Okuma Yazmaya Hazırlık 16. Fen ve Doğa Etkinlikleri Not: Mavi renkliler çıkarılmıştır. 1. Bakım Elemanı 2. Anne ve Çocuk Sağlığı 1 3. Anne Çocuk Sağlığı 2 4. Bireyin Gelişimi 5. Çocuk Hastalıkları 6. Çocuk Ruh Sağlığı 7. Çocukla İletişim I 8. (0-36) Ay Öz Bakım

35 10. Çocukla İletişim I 11. Çocukları Tanıma Teknikleri 12. Oyun Etkinlikleri 1 13. Oyun Albümü 14. Eğitici Oyuncaklar 15. Kuklalar 16. Türkçe Dil Etkinlikleri 17. Serbest Zaman Etkinlikleri 18. Müzik Etkinlikleri 2 19. Okuma Yazmaya Hazırlık 20. Fen ve Doğa Etkinlikleri Not: Kırmızı renkliler eklenmiştir. 1. Bakım Elemanı 2. Çocukların Temel İhtiyaçları 3. Bireyin Gelişimi 4. (0- 36) Ay Öz Bakım 5. (36- 72) Ay Öz Bakım 6. Çocuk Sağlığı ve Güvenliği 7. Çocuk Hastalıkları 8. Süt, oyun, okul ve ergenlikte beslenme 9. Çocuk Ruh Sağlığı

36 9. Kuklalar Kuklalar 10. Müzik Albümü 11. Müzik Etkinlikleri Müzik Etkinlikleri 12. Müzik Etkinlikleri 2 Müzik Etkinlikleri 2 13. Okuma Yazmaya Hazırlık Okuma Yazmaya Hazırlık 14. Oyun Albümü Oyun Albümü 15. Oyun Etkinlikleri I Oyun Etkinlikleri I 16. Serbest Zaman Etkinlikleri Serbest Zaman Etkinlikleri 17. Türkçe Dil Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri 18. Yüz ve Vücut Boyama Teknikleri Not: Mavi renkliler çıkarılmıştır. 1. (0-36) Ay Öz Bakım (0-36) Ay Öz Bakım 2. Animasyon Çalışmaları 3. Çocuk Etkinlikleri 4. Kostüm ve Aksesuar Uygulamaları 5. Drama Çalışmaları 6. Drama Uygulamaları 7. Eğitici Oyuncaklar Eğitici Oyuncaklar 8. Fen ve Doğa Etkinlikleri Fen ve Doğa Etkinlikleri

37 9. Oyun Albümü 10. Eğitici Oyuncaklar 11. Kuklalar 12. Türkçe Dil Etkinlikleri 13. Serbest Zaman Etkinlikleri 14. Okuma Yazmaya Hazırlık 15. Müzik Etkinlikleri 16. Müzik Etkinlikleri 2 17. Fen ve Doğa Etkinlikleri Not: Kırmızı renkliler eklenmiştir. 1. Çocukların Temel İhtiyaçları 2. Bireyin Gelişimi 3. 0-36 Ay Öz Bakım 4. Çocuk Sağlığı ve Güvenliği 5. Çocuk Hastalıkları 6. Çocukla İletişim I 7. Çocuk Ruh Sağlığı 8. Oyun Etkinlikleri 1

38 9. Kuklalar Kuklalar 10. Müzik Albümü 11. Müzik Etkinlikleri Müzik Etkinlikleri 12. Müzik Etkinlikleri 2 Müzik Etkinlikleri 2 13. Okuma Yazmaya Hazırlık Okuma Yazmaya Hazırlık 14. Oyun Albümü Oyun Albümü 15. Oyun Etkinlikleri I Oyun Etkinlikleri I 16. Serbest Zaman Etkinlikleri Serbest Zaman Etkinlikleri 17. Türkçe Dil Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri 18. Yüz ve Vücut Boyama Teknikler Not: Mavi renkliler çıkarılmıştır. 1. (36-72) Ay Öz Bakım (36-72) Ay Öz Bakım 2. Animasyon Çalışmaları 3. Çocuk Etkinlikleri 4. Kostüm ve Aksesuar Uygulamaları 5. Drama Çalışmaları Drama Çalışmaları 6. Drama Uygulamaları Drama Uygulamaları 7. Eğitici Oyuncaklar Eğitici Oyuncaklar 8. Fen ve Doğa Etkinlikleri Fen ve Doğa Etkinlikleri

39 11. Drama Çalışmaları 12. Drama Uygulamaları 13. Kuklalar 14. Türkçe Dil Etkinlikleri 15. Serbest Zaman Etkinlikleri 16. Okuma Yazmaya Hazırlık 17. Müzik Etkinlikleri 18. Müzik Etkinlikleri 2 19. Fen ve Doğa Etkinlikleri 20. Çocuk Kostüm ve Aksesuarları Not: Kırmızı renkliler eklenmiştir. 1. Çocukların Temel İhtiyaçları 2. Bireyin Gelişimi 3. 36-72 Ay Öz Bakım 4. Çocuk Sağlığı ve Güvenliği 5. Çocuk Hastalıkları 6. Çocukla İletişim I 7. Çocuk Ruh Sağlığı 8. Oyun Etkinlikleri 1 9. Oyun Albümü 10. Eğitici Oyuncaklar

40 14. Özel Eğitimde Serbest Zaman Etkinlikleri Özel Eğitimde Serbest Zaman Etkinlikleri 15. Özel Eğitimde Toplumsal Yaşam Becerileri Özel Eğitimde Toplumsal Yaşam Becerileri 16. Özel Eğitimde Türkçe Dil Etkinlikleri Özel Eğitimde Türkçe Dil Etkinlikleri 17. Uyum Güçlüğü Gösteren Çocuklar 18. Uyumsuz Çocuklar Uyumsuz Çocuklar 19. Üstün Zeka ve Özel Yetenekliler Üstün Zeka ve Özel Yetenekliler 20. Zihinsel Engelliler Zihinsel Engelliler Not: Mavi renkliler çıkarılmıştır. Ayrıca bu programda yer alan Özel Eğitimde Toplumsal Yaşam Becerileri yazılmadığı için gözden geçirilen programda yer almamaktadır. 1. Bedensel ve Süreğen Hastalıklar Bedensel ve Süreğen Hastalıklar 2. Dil ve Konuşma Güçlüğü Dil ve Konuşma Güçlüğü 3. Görme Engelliler Görme Engelliler 4. İşitme Engelliler İşitme Engelliler 5. Öğrenme Güçlüğü Öğrenme Güçlüğü 6. Özel Durumlarda Beslenme Özel Durumlarda Beslenme 7. Özel Eğitim Özel Eğitim 8. Özel Eğitim Kurumları Özel Eğitim Kurumları 9. Özel Eğitimde Fen ve Doğa Etkinlikleri Özel Eğitimde Fen ve Doğa Etkinlikleri 10. Özel Eğitimde Müzik Etkinlikleri Özel Eğitimde Müzik Etkinlikleri 11. Özel Eğitimde Okuma Yazmaya Hazırlık Özel Eğitimde Okuma Yazmaya Hazırlık 12. Özel Eğitimde Oyun Etkinlikleri Özel Eğitimde Oyun Etkinlikleri 13. Özel Eğitimde Öz Bakım Özel Eğitimde Öz Bakım

41 16. Üstün Zeka ve Özel Yetenekliler 17. Kaynaştırma Eğitimi 18. Özel Eğitim Kurumları 19. Özel Eğitimde Öz Bakım 20. Özel Eğitimde Oyun Etkinlikleri 21. Özel Eğitimde Serbest Zaman Etkinlikleri 22. Özel Eğitimde Türkçe Dil Etkinlikleri 23. Özel Eğitimde Okuma Yazmaya Hazırlık 24. Özel Eğitimde Müzik Etkinlikleri 25. Özel Eğitimde Fen ve Doğa Etkinlikleri Not: Kırmızı renkliler eklenmiştir. 1. Çocukların Temel İhtiyaçları 2. Bireyin Gelişimi 3. Çocuk Sağlığı ve Güvenliği 4. Çocuk Hastalıkları 5. Çocukla İletişim I 6. Özel Durumlarda Beslenme 7. Özel Eğitim 8. Çocukları Tanıma Teknikleri 9. Zihinsel Engelliler 10. Görme Engelliler 11. İşitme Engelliler 12. Dil ve Konuşma Güçlüğü 13. Öğrenme Güçlüğü 14. Uyumsuz Çocuklar 15. Bedensel ve Süreğen Hastalıklar

42

43 16. Gebelik ve Emziklikte Beslenme 17. Süt, Oyun, Okul ve Ergenlikte Beslenme Süt, Oyun, Okul ve Ergenlikte Beslenme 18. Özel Durumlarda Beslenme Özel Durumlarda Beslenme 19. Oyun Etkinlikleri I Oyun Etkinlikleri I 20. Oyun Albümü Oyun Albümü 21. Müzik Etkinlikleri Müzik Etkinlikleri 22. Müzik Albümü Müzik Albümü 23. Çocuk Ruh Sağlığı Çocuk Ruh Sağlığı 24. Aile ve Çocuk Aile ve Çocuk 25. Okul ve Çocuk Okul ve Çocuk 26. Toplum ve Çocuk Toplum ve Çocuk 27. Uyumsuz Çocuklar Uyumsuz Çocuklar 28. Savunma Mekanizmaları 29. Drama Çalışmaları 30. Drama Uygulamaları 1. Bireyin Gelişimi Bireyin Gelişimi 2. Fiziksel Gelişim Fiziksel Gelişim 3. Psiko-motor Gelişim Psiko-motor Gelişim 4. Bilişsel Gelişim Bilişsel Gelişim 5. Dil Gelişimi Dil Gelişimi 6. Sosyal Gelişim Sosyal Gelişim 7. Duygusal Gelişim Duygusal Gelişim 8. Ahlak Gelişimi Ahlak Gelişimi 9. Cinsel Gelişim Cinsel Gelişim 10. Anne Çocuk Sağlığı 1 Anne Çocuk Sağlığı 1 11. Anne Çocuk Sağlığı 2 Anne Çocuk Sağlığı 2 12. Çocuk Hastalıkları Çocuk Hastalıkları 13. Aile Planlaması 14. Çocuk Beslenmesi Çocuk Beslenmesi 15. Çocuk Besin Grupları

44 Değerlendirme sonucunda;  Aile Planlaması  Çocuk Besin Grupları  Gebelik ve Emziklikte Beslenme  Savunma mekanizmaları çıkarılmıştır. Ayrıca Çocukla İletişim II oluşturulmadığı için gözden geçirilen programa dahil edilmemiştir. 31. Eğitim Kurumlarında Fiziksel Özellikler 32. Erken Çocuklukta Plan 33. Serbest Zaman Etkinlikleri Serbest Zaman Etkinlikleri 34. Türkçe Dil Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri 35. Oyun Etkinlikleri 2 Oyun Etkinlikleri 2 36. Müzik Etkinlikleri 2 Müzik Etkinlikleri 2 37. Okuma Yazmaya Hazırlık Okuma Yazmaya Hazırlık 38. Fen ve Doğa Etkinlikleri Fen ve Doğa Etkinlikleri 39. 0-36 Ay Öz Bakım 0-36 Ay Öz Bakım 40. 36-72 Ay Öz Bakım 36-72 Ay Öz Bakım 41. Eğitici Oyuncaklar Eğitici Oyuncaklar 42. Dolgu Oyuncaklar Dolgu Oyuncaklar 43. Kuklalar Kuklalar 44. Çocukla İletişim I Çocukla İletişim I 45. Çocukla İletişim II

45 17. Süt, Oyun, Okul ve Ergenlikte Beslenme 18. Özel Durumlarda Beslenme 19. Çocukları Tanıma Teknikleri 20. Aile ve Çocuk 21. Okul ve Çocuk 22. Toplum ve Çocuk 23. Çocukla İletişim I 24. Çocuk Ruh Sağlığı 25. Uyumsuz Çocuklar 26. Eğitim Kurumlarında Fiziksel Özellikler 27. Erken Çocuklukta Plan 28. Türkçe Dil Etkinlikleri 29. Oyun Etkinlikleri I 30. Oyun Albümü 1. Çocukların Temel İhtiyaçları 2. Bireyin Gelişimi 3. Psiko-Motor Gelişim 4. Bilişsel Gelişim 5. Dil Gelişimi 6. Sosyal Gelişim 7. Duygusal Gelişim 8. Ahlak Gelişimi 9. Cinsel Gelişim 10. 0-36 Ay Öz Bakım 11. 36-72 Ay Öz Bakım 12. Çocuk Sağlığı ve Güvenliği 13. Anne Çocuk Sağlığı 1 14. Anne Çocuk Sağlığı 2 15. Çocuk Hastalıkları 16. Çocuk Beslenmesi

46 Değerlendirme sonucunda; Temel İhtiyaçlar Çocuk Sağlığı ve Güvenliği Kaynaştırma Eğitimi Çocukları Tanıma Teknikleri eklenmiştir. 31. Müzik Etkinlikleri 32. Müzik Albümü 33. Drama Çalışmaları 34. Drama Uygulamaları 35. Eğitici Oyuncaklar 36. Kuklalar 37. Dolgu Oyuncaklar 38. Serbest Zaman Etkinlikleri 39. Oyun Etkinlikleri 2 40. Müzik Etkinlikleri 2 41. Okuma Yazmaya Hazırlık 42. Fen ve Doğa Etkinlikleri 43. Kaynaştırma Eğitimi

47 Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİLİR Yrd. Doç. Dr. Günseli GİRGİN Yrd. Doç. Dr. Özgül POLAT Yrd. Doç. Dr. Müdriye YILDIZ BIÇAKÇI Yrd. Doç. Dr. Münevver CAN YAŞAR Öğr. Gör. Dr. Figen ŞAHİN Nesrin Ümit BOYACI Canan YAVUZ Fatma BATTAL Gülçin ARSLAN Eylem ÖZER Filiz Ülkü UÇAR ÇİFTÇİ Semira KANPOLAT Mehmet DURMAZ Sibel ATLI

48


"Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, UNICEF’in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu projenin sözleşme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları